Vstupně – výstupní modul BX-O2I4.
Input/Output module BX-O2I4.
• 2 reléové výstupy se zpětnou odezvou • 4 primární vstupy •
až 32 modulů současně ovládaných na kruhu • Fail-Safe funkce nastavení kontaktů při ztrátě napájení • integrovaný zkratový izolátor • ochranný kryt splňující třídu krytí IP 66.
• 2 outputs with feedback inputs • 4 primary inputs • up to 32
modules per loop simultaneously controlled • Fail-Safe Position of the relay outputs at loss of the power supply • integrated short circuit isolator • case satisfies IP 66 protection
class.
Popis
Description
Vstupně/výstupní modul BX-O2I4 je určený pro zapojení do kruhové linky X-LINE.
The input/output module BX-O2I4 is suitable for the
connection to Integral X-LINE.
Modul obsahuje dva reléové výstupy, které mohou být i
v pulzním režimu a čtyři vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů.
It contains two relay outputs - which are suitable to
emit impulses - and four primary inputs for requesting
isolated electrical contacts.
V případě ztráty napětí na kruhové lince mohou být
jednotlivá relé překlopena do „Fail-safe“ stavu zabezpečené polohy. Tato volba se aktivuje a definuje pomocí
software.
If the supply voltage drops, the relay outputs can be
switched into a fail-safe position. This attitude is adjustable and defined by the software.
Adresace modulu a nastavení parametrů připojených
speciálních hlásičů se provádí přes ústřednu požární
signalizace pomocí PC software.
Modul BX-O2I4 obsahuje zkratový izolátor, který nezávisle sleduje již při inicializaci stav linky a zaručuje
v případě zkratu na vedení plnou funkčnost kruhu. Tím
může být podstatně redukována doba inicializace, neboť při startu neklesne napájení pro ostatní prvky na
lince.
Modul BX-O2I4 se montuje do plastové krabice
s krytím IP 66, kterou lze podle potřeby osadit řadou
různých typů kabelových průchodek.
Pro instalaci je doporučené použít stíněné kabely
zejména tam, kde lze předpokládat občasnou nebo
trvalou přítomnost rušivých elektromagnetických polí.
Při aplikaci je nezbytné dodržet všechny národní předpisy a doporučení pro návrh a instalaci systémů EPS.
During the start-up of the loop, the BX-O2I4 independently perceives a short circuit on the X-LINE.
Thereby the loop start-up time can be essential reduced, because in case of a short circuit the loop voltage doesn’t drop and all other participants stay supplied.
The BX-O2I4 is installed in a IP 66 protection class
plastic case, which can be fitted with different cable
inlets depending on requirements.
A shielded cable installation is recommended, particularly in cases, where electromagnetic disturbances occur, or such could be caused periodically during working processes.
The country-specific guidelines for planning and installation of automatic fire alarm systems are applicable.
Vstupně – výstupní modul BX-O2I4.
Input/Output module BX-O2I4.
Reléový výstup:
Monitorované vstupy:
Zapojení:
Izolátor:
Krytí:
Teplota okolí:
Relativní vlhkost:
Rozměry:
Kryt:
Barva:
Schválení VdS:
12 až 30 VDC
typ. 550 µA
sériový, 2 vodičová technologie
2 reléové výstupy
4 primární vstupy
bistabilní přepínací kontakt
230 V/2 A, (max. 60 W)
pro izolované kontakty
šroubovací svorky, max. 1,5 mm²
integrovaný
IP 66 v boxu
-20° až +60°C
5 až 95% bez kondenzace
100 x 67 x 20 mm
(v krytu 130 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, bezhalogenový
šedá (RAL 7035)
G211050
Operating voltage:
Current consumption:
Signal transmission:
Function:
Relay output:
Monitored inputs:
Connection:
Short circuit isolator:
Protection class:
Ambient temperature:
Relative air humidity:
Dimensions:
Case:
Colour:
VdS-Approval:
12 to 30 VDC
typ. 630 µA
serial, 2 wire technology
2 relay outputs
4 primary inputs
bistable change-over contact
230 V/2 A, (max. 60 W)
for isolated contacts
Screw clips, max. 1.5 mm²
integrated
IP 66 with case
-20° to +60°C
5 to 95% without condensation
100 x 67 x 20 mm
(with case 130 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, halogen free
grey (RAL 7035)
G211050
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
Further informations can be obtained from the technical documentation.
Provozní napětí:
Klidový proud:
Přenos signálu:
Funkce:
Technical data
© Schrack Productions – B-DB0097DE –EN - V1.0
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications
Technická data
Download

Vstupní/výstupní modul BX-O2I4