novinky a inovace 2012
KSK 80, KSK 100 - elektroinstalační krabice s IP krytím 66
Krabice s IP krytím 66 jsou určeny pro montáž do vnitřních i vnějších prostor s
vysokou vlhkostí. Krabice se upevňují na povrch (stěna, strop) pomocí dvou
vrutů, které po montáži prochází měkkým těsněním a tím nenarušují krytí.
Vstupy pro kabely jsou opatřeny membránou z pružného materiálu, která po
zavedení kabelu utěsňuje vstupní otvor.
KP 64/LD - elektroinstalační krabice do dutých stěn - vzduchotěsná
Je vyráběná technologií dvojvstřiku. Vstupní otvory pro vodiče jsou vyrobeny z
pružného materiálu, které se zavedením kabelu nebo trubky prorazí a zároveň
zůstane zachována vzduchotěstnost vstupu. Díky této vlastnosti je krabice
vhodná všude tam, kde je kladen velký důraz na vzduchotěsnost
elektroinstalace (např. pasivní domy).
KU 68 LD/1HF, KP 64/LD HF - elektroinstalační krabice do dutých stěn
- bezhalogenové, vzduchotěsné
Krabice jsou vyrobeny z bezhalogenového materiálu. Vstupní otvory pro
vodiče jsou vyrobeny z pružného bezhalogenového materiálu, které se
zavedením kabelu nebo trubky prorazí a zároveň zůstane zachována
vzduchotěstnost vstupu. Díky této vlastnosti jsou krabice vhodné všude tam,
kde je kladen velký důraz na ochranu zdraví osob, majetku a vzduchotěsnost
elektroinstalace.
KEZ-3 - trojnásobná elektroinstalační krabice do zateplení
Umožňuje instalovat až 3 přístroje ve společném rámečku (zásuvky, vypínače)
na zateplené fasády budov s osovou roztečí 71 mm. Krabice svoji konstrukcí
eliminuje vytváření tepelných
mostů. Tloušťka zateplovací
vrstvy se může pohybovat v
rozmezí 100 - 250 mm.
IN
OV
AC
NR 68/6, NR 68/10 - nástavné rámečky
E
Vhodné pro jednotlivě instalované krabice řady
KU a KP, které jsou svým okrajem při montáži
zapuštěny pod úroveň omítky nebo obkladů.
Lze je použít i na krabice pro sdružené přístroje
KP 64/2, 3, 4, 5.
KP 68, KP 68/2 - elektroinstalační krabice pod omítku
Elektroinstalační krabice různých hloubek doplňují soustavu krabic pod
omítku. KP 68/2 s hloubkou 30 mm pro montáž elektroinstalace v tenkých
příčkách a krabice KP 68 s hloubkou 42 mm. Obě přístrojové krabice lze spojit
v souvislou vodorovnou řadu s osovou roztečí 71 mm (doporučeno max. 3
krabice vedle sebe). Lze je kombinovat dále s krabicemi KU 68-1901 (hloubka
42 mm) a KPR 68 (hloubka 66 mm).
KLSU - stěnový úchyt kabelové lávky
Umožňuje montáž kabelových lávek přímo na stěnu. Způsobem použití
nahrazuje dříve používané příchytky typu KLSU a díky propracované
konstrukci poskytuje i při méně robustním provedení stejné vlastnosti. K jeho
ukotvení je třeba menších kotevních prvků, což přináší finanční úsporu při
montáži. Všechny vlastnosti je možné využít i u systémů se zachováním
funkčnosti při požáru, pro které je výrobek také certifikován.
PK 110X70 D HF - parapetní kanál - bezhalogenový
Je určený do prostředí s větší koncentrací lidí a se zvýšeným zájmem o
ochranu osob a zařízení. Jedná se o jednokomorový parapetní kanál s
možností přímého vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných
typů přístrojů. Slouží k uložení silových a sdělovacích obvodů a dalších
rozvodů.
IN
OV
AC
MDZ - montážní deska do zateplení
E
Slouží k instalaci elektrických zařízení (venkovní světla, pohybová čidla,
zásuvky 400 V apod.) na zateplené fasády budov, svojí konstrukcí eliminuje
vytváření tepelných mostů. Není určena pro montáž satelitních antén a jiných
velkoplošných prvků. MDZ umožňuje montáž zařízení při tloušťce 50 - 200 mm.
Jednotlivé MDZ lze spojovat a vytvářet tím libovolné montážní pole.
www.kopos.cz
novinky a inovace 2012
Download

novinky a inovace 2012