Generování výkresové dokumentace
Autodesk INVENTOR
© Ing. Richard Strnka, 2012
Páka – generování výkresové dokumentace v Inventoru
Otevření nového souboru pro výkres







Spusťte INVENTOR
Nastavte projekt Páka
Otevřete soubor modelu Páka
Vytvořte nový soubor výkresu – přípona idw
Použijte šablony na záložce SPŠ
Šablona Výkres SPŠ….idw obsahuje popisová
pole SPŠ na výrobní výkres i sestavu a také
tabulky na ozubení
Formát výkresu lze dodatečně zvolit dle normy
ISO
Vložení popisového pole do výkresu





V prohlížeči rozbalte složku Rohová razítka
Poklepejte na Razítko pro výrobní výkres
V panelu Texty s výzvou lze kolonky razítka vyplnit
Razítko lze vložit i prázdné a kolonky doplnit později
Forma vyplňování razítka je obdobná jako atributy razítka v
AutoCADu
Generování jednotlivých pohledů





Pro vkládání jednotlivých výkresových pohledů použijte záložku Umístění pohledů
Na výkrese bude Základní pohled jako nárys
Půdorys bude tvořen jako Řez
Bokorys bude tvořen jako Řez
Na určeném místě výkresu bude dále vložen vystínovaný pohled na těleso konzole – lze vytvořit jako
další Základní ISO pohled
Generování pohledů

Pro generování tří základních pohledů a vystínovaného pohledu na součást použijte shodný postup
jako v příkladu KONZOLE I.
Generování základního pohledu







Zvolte Základní pohled (pravé tl. na myši nebo záložku Umístění pohledů)
V panelu Výkresový pohled vyberte vhodnou orientaci – bude generován nárys
Vyberte vhodný styl – zde zvolte Skryté hrany
Měřítko nastavte na 1:1
Kolonky Zobrazit měřítko a Zobrazit popis nezaškrtávejte
Kurzorem ukažte místo vložení
Kliknutím nárys generujte
Generování bokorysu v řezu






Označte kliknutím vygenerovaný nárys
Pravým tl. na myši vyvolejte menu
Vyberte Vytvořit pohled - Řez
Definujte dvěma body rovinu řezu - vyberte Pokračovat
Tím je poloha roviny řezu definována
Na ploše se generuje bokorys v řezu
Generování půdorysu






Kurzorem ukažte nárys (základní pohled)
Pravým tl. na myši vyvolejte menu
Vyberte Vytvořit pohled – Řez
Definujte dvěma body rovinu řezu - vyberte Pokračovat
Tím je poloha roviny řezu definována
Na ploše se generuje bokorys v řezu
Vložení vystínovaného pohledu






Vyvolejte kontextové menu
Vyberte Základní pohled
V panelu vyberte vhodnou orientaci např. Aktuální (musí být vhodně nastaven v souboru modelu)
Vyberte styl Stínovaný
Nastavte vhodné měřítko – 0,85
Kliknutím pohled umístěte
Vkládání poznámek do výkresu

Přepněte na záložku Poznámky
Osy děr - v pohledu kružnice vkládejte funkcí Středová značka
Podélné osy generujte funkcí Dělící osa
Při kótování nastavte záložku Poznámka, zvolte příkaz Kóta
Z panelu Symboly zvolte Povrch
Při kótování věnujte pozornost drážce pro pero (využijte strojnické tabulky)

Při vkládání poznámek lze využít podrobný popis postupu, který naleznete v úloze Konzole I, popř. Konzole II





Nastavení kótovacího stylu







Nastavte záložku Správa
Zvolte Editor stylů
Rozbalte složku Kótování
Vyberte styl X.X velká mezera_text (je implicitně přiřazen
normě ISO)
Pravým tl. na myši vyvolejte kontextové menu
Vyberte Nahradit styl
Zvolte styl SPŠ Na Třebešíně (je součástí šablony SPŠ
výkres ….)
Úprava hodnot kolonek razítka





Razítko se dá vyplnit při vkládání nebo
V prohlížeči rozbalte položku vloženého razítka
(v našem případě Razítko pro výrobní výkres)
Pravým tl. na myši vyvolejte menu
Zvolte Upravit textové pole …
V následném panelu se hodnoty upravte
Vyplnění tabulky razítka





Vyvolejte panel Upravit pole vlastnosti
Ve sloupci Hodnota poklepejte na vybraný
řádek
Velkými písmeny vyplňte potřebné kolonky
rohového razítka výkresu
Při práci používejte Strojnické tabulky
Některé kolonky budou předvyplněné –
hodnoty jsou závislé na vlastnostech modelu,
přihlášeného uživatele, data vypracování
výkresu, nastaveného materiálu . . .
Panel iVlastnosti





Nastavte záložku Fyzikální
Vyberte materiál – Ocel, kovaná
Sepněte spínač Aktualizovat (bude-li třeba)
Údaj hmotnost přepište do rohového razítka
výkresu jako čistou hmotnost
Hrubou spočítejte z velikosti polotovaru
Výsledný výkres

Po dokončení úlohy by mohl výsledek vypadat takto ……
Odevzdání úloh

Po dokončení úlohy vytvořte soubor ve formátu
DWF a odevzdejte dle pokynů vyučujícího
Konec úlohy Výkres páky
Download

Páka - výkres