Nastavení poštovního účtu v
klientu Windows mail
(pouze u Windows Vista)
Nastavení poštovního účtu v klientu Windows mail (pouze
u Windows Vista)
Pokud již máte vytvořený poštovní účet a nefunguje Vám pouze odesílání pošty, pokračujte
bodem „2 Nastavení serveru pro odchozí poštu“
1. Vytvoření nového poštovního účtu
Po spuštění Windows mailu vyberte z menu Nástroje volbu Účty ...
Klikněte na Přidat.
Zvolte Emailový účet a klikněte na Další.
Průvodce se Vás zeptá na Zobrazované jméno – to, co zde napíšete, se zobrazí příjemci
Vámi odeslané zprávy. Dále klikněte na Další.
V tomto okně zadejte Vaši e-mailovou adresu a dále zvolte Další.
V následujícím okně nastavte Typ serveru příchozích e-mailů na POP3.
Příchozí poštovní server nastavte takový jaký používáte. Např.: pop3.centrum.cz
Odchozí poštovní server nastavte na smtp.scnet.cz
Zaškrtněte volbu Odchozí server vyžaduje ověření.
Pokračujte tlačítkem Další.
Zde zadejte přihlašovací informace do vaší schránky. Název účtu (uživatelské jméno) a
heslo. (Pokud chcete zadávat heslo pokaždé, zrušte volbu Zapamatovat heslo.)
Klikněte na Další.
Pro okamžité stažení zpráv nezaškrtávejte volbu Nyní e-maily nestahovat.
Klikněte na Dokončit.
2. Nastavení serveru pro odchozí poštu
Opět vyberte z menu Nástroje volbu Účty. Vyberte Vámi vytvořený účet a klikněte na
Vlastnosti.
V záložce Servery zaškrtněte Server požaduje ověření. Po zaškrtnutí se vám zpřístupní
tlačítko Nastavení.
Zadejte Přihlašovat se jako.
Do pole Uživatelské jméno e-mailu napište scnet.
Heslo: Listonos86
Zaškrtněte Zapamatovat heslo a pokračujte tlačítkem OK.
Tímto byl úspěšně vytvořen účet v poštovním programu Windows Mail a je připraven pro
přijímání a odesílání zpráv.
Download

Nastavení poštovního účtu v klientu Windows mail (pouze u