Ruční nastavení

otevřete MS Outlook Express

klikněte na "Nástroje", vyberte "Účty"

klikněte na "Přidat" a vyberte "Pošta"

do pole "Zobrazované jméno" zadejte své celé jméno nebo libovolný alias a pokračujte tlačítkem
"Další"

do pole "E-mailová adresa" zadejte svou e-mailovou adresu (ve tvaru
[email protected], [email protected] nebo [email protected]) a
pokračujte tlačítkem "Další"

"Typ serveru příchozí pošty" zvolte "POP3"

do pole "Server příchozí pošty" zadejte "pop3.seznam.cz"

do pole "Server odesílané pošty" zadejte "smtp.seznam.cz"

pokračujte kliknutím na tlačítko "Další"

do pole "Název účtu" zadejte své uživatelské jméno. Pokud máte adresu končící @email.cz nebo
@post.cz uveďte své uživatelskéjméno ve tvaru emailové adresy (například: [email protected] nebo
[email protected] )

do pole "Heslo" zadejte své přístupové heslo

volba "Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla (SPA)" NEsmí být zatržena

pokračujte znovu tlačítkem "Další"

vytvoření poštovní účtu dokončíte kliknutím na tlačítko "Dokončit"
Tímto byl vytvořen účet v poštovní programu. Pro dokončení potřebného nastavení prosím postupujte dále:

klikněte na "Nástroje", vyberte "Účty"

vyberte vytvořený účet a klikněte na tlačítko "Vlastnosti"

na záložce "Servery" v části "Server odchozí pošty" zaškrtněte "Server požaduje ověření" a
vpravo poté klikněte na tlačítko "Nastavení"

zde zatrhněte "Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty" a potvrďte "OK"

ve vlastnostech nastaveného účtu se poté přesuňte na záložku "Upřesnit"

v části "Odchozí pošta (SMTP)" zadejte port "465" a zaškrtněte volbu "Tento server požaduje
zabezpečené připojení SSL"
(je možné použít i port 25 s nezaškrtnutou volbou SSL pro nezabezpečenou komunikaci)

v části "Příchozí pošta (POP3)" zadejte port "995" a zaškrtněte volbu "Tento server požaduje
zabezpečené připojení SSL"
(je možné použít i port 110 s nezaškrtnutou volbou SSL pro nezabezpečenou komunikaci)

v části "Doručování" můžete zaškrtnutím či zrušením zaškrtnutí u volby "Zachovat na serveru
kopii zprávy" zvolit, zda chcete stahované zprávy ponechávat ve schránce na Seznamu či se mají
zprávy při stažení ze schránky automaticky mazat

nastavení potvrďte tlačítkem "OK"
Download

Ruční nastavení • otevřete MS Outlook Express • klikněte