ÇORUM MÜFTÜLÜĞÜNDE SINAVA GİRMEK SURETİYLE VE SINAVA GİRMEDEN YETERLİK PUANINA GÖRE GEÇİCİ KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ OLARAK
GÖREVLENDİRİLECEKLERE AİT LİSTE
S.NO
ADI VE SOYADI
TAHSİLİ
YETERLİK
VAR/YOK
YETERLİK
PUANI
YETERLİK
YILI
BAŞVURU
İLİ/İLÇESİ
SINAV DURUMU
SINAV TARİHİ VE
SAATİ
1
Songül ELMALI
Ġ. Önlisans (HAFIZ)
VAR
86
2012
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
2
Sevgi KELLECĠ
Ġ. Önlisans
VAR
83.75
2013
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
3
Serpil ġAHĠN
Ġ. Önlisans (HAFIZ)
VAR
82
2011
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
4
Elif ATEġ
Ġ. Önlisans (HAFIZ)
VAR
75
2013
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
5
Yasemin KURT
Ġ.H.L (HAFIZ)
VAR
75
2012
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
6
Hatice ÇOġKUN
Ġ. Önlisans
VAR
73.75
2013
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
7
ġeyma KIRAN
8
Meltem ÖZARSLAN
9
Ġ.H.L (HAFIZ)
VAR
73.75
2013
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
Ġlahiyat Fakültesi
VAR
71
2011
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
Yasemin YURTTUTAN
Ġ.H.L
VAR
70
2005
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
10
Fadime ÖZDEMĠR
Ġ.H.L
VAR
62.5
2013
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
11
Semanur ARSLAN
Ġ.H.L
VAR
53.75
2013
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
12
Seher YAĞLI
Ġ.H.L
VAR
48.75
2013
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
13
Sevgi TUNÇ
Ġ.H.L (HAFIZ)
YOK
0
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
14
Sevim ÇALIġKAN
Ġ.H.L
YOK
0
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
15
Feray BAġTARI
Ġ.H.L
YOK
0
ALACA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
16
Ferda KIZILIRMAK
Ġlahiyat Önlisans
VAR
72.50
2013
BAYAT
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
17
Pervin CESUR
Ġlahiyat Önlisans
VAR
71.25
2013
BAYAT
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
18
ġükran YAVAġ
Ġlahiyat Önlisans
VAR
60
2013
BAYAT
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
19
Betül SOYARASLAN
Ġ.H.L
VAR
40
2013
BAYAT
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
20
Fatma DOYRAN
Ġlahiyat Önlisans
YOK
0
BAYAT
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
21
Emine DUYMUġ
Ġlahiyat Önlisans
YOK
0
BAYAT
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
22
Rumeysa KAPLAN
Ġ.H.L (HAFIZ)
YOK
0
BAYAT
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
23
Kübra URAZ
Ġ.H.L
YOK
0
BAYAT
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
24
Hilal HAVZA
Ġ.H.L
25
Nuriye KILIÇ
Ġ.H.L
YOK
26
Sevda ÇAKAR
Ġ.H.L
YOK
27
Ümmügülsüm EVECEN
Ġ.H.L
28
AyĢegül KARA
Ġ.H.L
29
NĠgar KARAKUġ
Ġ.H.L
YOK
0
30
Mualla BAZLAMA
Ġ.Önliisans
VAR
72.50
2013
BOĞAZKALE YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
31
Merve KAYNAK
Ġ.H.L
VAR
70
2013
BOĞAZKALE YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
32
Aysu ġAHĠN
Ġ.Önliisans
YOK
0
BOĞAZKALE
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
33
Merve DOĞAN
Ġ.Önliisans
YOK
0
BOĞAZKALE
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
34
Kübra YILDIZ
Ġ.H.L
YOK
0
BOĞAZKALE
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
35
Hanife ÇEKĠÇ
Ġ.H.L
YOK
0
BOĞAZKALE
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
36
ġükriye DEMĠREL
Ġ. Önlisans
VAR
90
2005
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
37
Zehra TOKER
Ġ. Önlisans
VAR
85
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
38
Firdevs SELÇUK
Ġ. Önlisans
VAR
85
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
39
Fakma Tüz Zehra ÖZDEMĠR
Ġ. Önlisans(HAFIZ)
VAR
83.75
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
40
Naziye YILMAZ
Ġ. Önlisans
VAR
82.50
2012
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
41
Esra DEMĠR
Ġ. Önlisans
VAR
82
2009
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
42
Zehra ILCĠ
Ġ. Önlisans
VAR
81.25
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
43
ġehadet ġĠRĠN
Ġ. Önlisans
VAR
80
2012
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
44
Münevver KURT
Ġ. Önlisans
VAR
80
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
45
Birsel KAHRAMANTEKĠN
Ġ.H.Lisesi
VAR
80
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
46
AyĢegül AL
Ġ.H.Lisesi
VAR
79
2005
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
47
Sahibe TEKĠNER
Ġ.H.Lisesi
VAR
78.75
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
48
Halime MANTAR
Ġ. Önlisans
VAR
77
2012
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
49
Habibe KÜLEKCĠ
11/09/2014 - 09:00
50
Özgül SERT
51
Filiz SARIOĞLU
52
Rahime KAYA
53
AyĢe Gül ESER
Ġlahiyat Fakültesi
VAR
54
Fatma YILDIZ
Ġ. Önlisans
VAR
55
Emine HASIRCI
Ġ. Önlisans
VAR
BAYAT
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
0
BAYAT
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
0
BAYAT
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
YOK
0
BAYAT
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
YOK
0
BAYAT
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
BAYAT
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
YOK
0
Ġ. Önlisans
VAR
77
2012
ÇORUM
GĠRECEK
Ġ. Önlisans(HAFIZ)
VAR
76.25
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
Ġ. Önlisans
VAR
76.25
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
Ġ. Önlisans(HAFIZ)
VAR
76.25
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
76
2012
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
76
2005
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
75
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
56
Hayriye DEMĠRKĠLĠT(MOL)
Ġ. Önlisans
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
75
2006
ÇORUM
GĠRECEK
57
Gülay ASLAN
Ġ. Önlisans
VAR
58
Ümmügülsüm TANAR
Ġ. Önlisans
VAR
11/09/2014 - 09:00
75
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
59
Halime ġĠMġEK
Ġ. Önlisans
VAR
74
2012
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
60
BüĢra TOP
Ġlahiyat Fakültesi
VAR
73.75
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
73.75
2013
ÇORUM
GĠRECEK
61
Meliha SAĞIR
Ġ.H.Lisesi
VAR
62
Melek BAYRAM
Ġ. Önlisans
VAR
11/09/2014 - 09:00
73.75
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
63
Saime KAYA
Ġ. Önlisans
VAR
73.75
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
64
Aysel LAFCI
Ġlahiyat Fakültesi
VAR
73
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
65
Derya GÜLEÇ
66
Fatıma Zehra GÜRBÜZ
11/09/2014 - 09:00
67
Hülya ILICA
68
Neslihan ÇOġKUN
VAR
75
Ġ. Önlisans(HAFIZ)
VAR
72.50
2013
ÇORUM
GĠRECEK
Ġ. Önlisans
VAR
72.50
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
Ġ.H.Lisesi
VAR
72.50
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
Ġ. Önlisans
Ġ.H.Lisesi (Yüksekokul Ev
idaresi)
Ġ. Önlisans
VAR
72.50
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
11/09/2014 - 09:00
VAR
71.25
2013
ÇORUM
GĠRECEK
VAR
71.25
2013
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
Ġ.H.Lisesi ( HAFIZ )
VAR
71.25
2012
ÇORUM
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
ġaduman DĠLEKCĠ
Ġ. Önlisans
VAR
78
2011
DODURGA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
73
Makbule ĠġSEVER
Ġ.H.L
VAR
65
2013
DODURGA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
74
Esma ÖZGEN
Ġ.H.L
VAR
65
2012
DODURGA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
75
AyĢe SÖNGÜT
Ġ. Önlisans
VAR
63.75
2013
DODURGA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
76
Saliha BAL
Ġ.H.L
VAR
53.75
2013
DODURGA
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
77
Nurgül KARAKUġ
11/09/2014 - 09:00
78
Fahriye KIZMAZ
79
Hatun MEMĠġ
80
69
Aysun ERET
70
Meryem YILDIZ
71
Tuğba EDĠS
72
Ġ.H.L
VAR
50
2013
DODURGA
GĠRECEK
Ġ.Önlisans
VAR
81
2005
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
Ġlahiyat Fakültesi
VAR
80
2006
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
Aysel BALTACI
Ġ.H.L
VAR
80
2006
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
81
Hatice KOÇAK
Ġ.Fakültesi
VAR
79
2012
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
82
Hatice ġAHĠN
Ġ.H.L
VAR
76.25
2013
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
83
Hatice ÖNEN
Ġ.Önlisans
VAR
75
2012
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
84
Zehra ĠÇTÜZÜN
Ġ.H.L
VAR
70
2005
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
85
Gülizar GÜLTEKĠN
Ġ.Önlisans
VAR
70
2006
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
86
Aynur SARIOĞLU
Ġ.H.L
VAR
70
2013
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
87
Esengül GÜLER
Ġ.H.L
VAR
70
2006
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
88
Zehra KESKĠN
Ġ.Önlisans
VAR
68.75
2013
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
89
Melike ġeyma AKTAġ
Ġ.H.L
VAR
67.5
2013
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
90
Aysel KAHRAMAN
Ġ.H.L
VAR
66.25
2013
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
91
Ümmügülsüm BAĞDAT
Ġ.H.L
VAR
60
2013
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
92
Naciye KASA
Ġ.H.L
VAR
55
2013
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
93
Fatma Zehra EZER
Ġ.H.L
VAR
45
2013
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
94
Gülay EZER
Ġ.H.L
VAR
42.50
2013
ĠSKĠLĠP
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
95
Hacer KORMAZ
Ġ.Önlisans
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
96
BüĢra Nur KESTEK
Ġ.Önlisans
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
97
Hafize UKUġLU
12/09/2014 - 08:30
98
Esra UYGUR
99
Ġ.Önlisans
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
Ġ.H.L (HAFIZ)
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
Hafize TUĞRAL
Ġ.H.L
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
100
Leman SAKĠ
Ġ.H.L
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
101
Merve ÖLMEZ
Ġ.H.L
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
102
Serap UÇAR
Ġ.H.L
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
103
Derya KARAKOÇ
Ġ.H.L
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
104
Hatice LEKEALMAZ
Ġ.H.L
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
105
Sebahat SAVUġ
Ġ.H.L
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
106
Sümeyye Nur ARMUTCU
Ġ.H.L
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
107
Satı BAĞDAT
Ġ.H.L
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
108
BüĢra TATAR
Ġ.H.L
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
109
AyĢe ÇAKIR
Ġ.H.L
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
110
Habibe YALÇIN
Ġ.H.L
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
111
Hacer DĠġLĠ
Ġ.H.L
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
112
Zeliha EKER
Ġ.H.Lisesi
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
113
ġeyma KIZMAZ
Ġ.H.Lisesi
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
114
Hatice KÖKCE
Ġ.H.Lisesi
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
115
Feyza AKTAġ
Ġ.H.Lisesi
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
116
Ünzile DAL
Ġ.H.L.
YOK
0
ĠSKĠLĠP
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
117
Habibe ġAHĠN
Ġ.Önlisans
VAR
71.25
2012
KARGI
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
118
Nazan ASLAN
Ġ.H.L
VAR
50
2013
KARGI
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
119
Canan ÇETĠN
Ġ.Önlisans(HAFIZ)
YOK
0
KARGI
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
120
Gülnur ÇAKIR
Ġ.Önlisans
121
Nuran DOĞANÖZÜ
Ġ.Önlisans
YOK
122
Zehra ALCAN
Ġ.H.L
YOK
123
Hülya MENEVĠġ
Ġ.H.L
124
AyĢe ÇELĠK
Ġ.H.L
125
Hatice GÜLEÇ
Ġ.H.L
YOK
0
126
Feray Hatice DOĞAN
Ġ.H.L
VAR
72.50
2013
127
Melek ĠGEÇ
Ġ. Önlisans
VAR
70
128
Merve Ali ÇEġME
Ġ. Önlisans
VAR
41.25
129
Dilek Emine ÇAYCI
Ġ. Önlisans
YOK
130
Sevilay MESCĠ
Ġ. Önlisans
131
Nuriye BOLAT
132
KARGI
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
0
KARGI
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
0
KARGI
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
YOK
0
KARGI
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
YOK
0
KARGI
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
KARGI
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
LAÇĠN
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
2005
LAÇĠN
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
2013
LAÇĠN
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
0
LAÇĠN
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
YOK
0
LAÇĠN
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
Ġ.H.L
YOK
0
LAÇĠN
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
Hanne Sümeyye DUMAN
Ġ.H.L
YOK
0
LAÇĠN
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
133
Ġftar AKDAġ
12/09/2014 - 08:30
134
Elif AYGÜNEġ
135
YOK
0
Ġ.H.L
YOK
0
LAÇĠN
GĠRECEK
Ġ.H.Lisesi
VAR
83.75
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
Reyhan ELDOĞAN
Ġ. Önlisans
VAR
81.25
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
136
Rabia PAMAY
Ġ. Önlisans
VAR
77.50
2012
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
137
ġule BALKAR
Ġ. Önlisans
VAR
76.25
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
138
Saniye BAYKAL
Ġ. Önlisans
VAR
75
2006
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
139
Filiz YÜKSEL
Ġ.H.L
VAR
73.75
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
140
Rahime TONBUL
Ġ. Önlisans
VAR
72.50
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
141
Meral AġIK
Ġ. Önlisans
VAR
72.50
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
142
Mine DOYMAZ
Ġ. Önlisans(HAFIZ)
VAR
71.25
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
143
Emel BOZKURT
Ġ.H.L
VAR
71.25
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
144
Berna YAZ
Ġ. Önlisans
VAR
70
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
145
Esra ÜSTÜNDAĞ
Ġ. Önlisans
VAR
70
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
146
Nur ġAHĠN
Ġ. Önlisans
VAR
70
2012
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
147
Enise KELEġ
Ġlahiyat Fakültesi
VAR
70
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
148
Hatice ÖZSEÇER
Ġ. Önlisans
VAR
70
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
149
Hatice ÖLÇER
Ġ.H.Lisesi
VAR
70
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
150
Tuğba ERTUĞRAL
Ġ. Önlisans
VAR
67.5
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
151
Neslihan KOLDAġ
Ġ. Önlisans
VAR
65
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
152
Birsel ÜNGÖR
Ġ. Önlisans
VAR
60
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
153
Elif YILDIZ
Ġ.H.L
VAR
58.75
2012
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
154
Tuba DELĠBEKĠR
Ġ.H.L
VAR
57.50
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
155
Fatma DUYAR
Ġ. Önlisans
VAR
55
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
156
Rabia KARTAL
Ġ.H.Lisesi
VAR
45
2013
MECĠTÖZÜ
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
157
Zeynep YILDIRIM
Ġ. Önlisans(HAFIZ)
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
158
Emine ÖZ
Ġ. Önlisans
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
159
Serap DALDIRAN
Ġ. Önlisans
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
160
Rahime ÖZBEK
Ġ. Önlisans
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
161
Ayfer BADANKA
Ġ. Önlisans
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
162
Hülya ġAHĠNBAġ
Ġ. Önlisans
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
163
Esr a Ġslam AKSOY
Ġ. Önlisans
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
164
Merve Bilgin
Ġ.H.Lisesi ( HAFIZ )
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
165
ġuheda BAYRAK
12/09/2014 - 08:30
166
Asiye BOZDOĞAN
167
Ġ.H.Lisesi
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
Ġ.H.L
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
Elif ÇETĠN
Ġ.H.Lisesi
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
168
Neslihan ÇAVUġ
Ġ.H.Lisesi
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
169
Fatma DEĞĠġMĠġ
Ġ.H.Lisesi
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
170
Hatice BADANKA
Ġ.H.Lisesi
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
171
Ümmü Hacer ÖLÇER
Ġ.H.Lisesi
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
172
Münevver Kübra ÇALIġIR
Ġ.H.Lisesi
YOK
0
MECĠTÖZÜ
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
173
AyĢegül KUġKAYA
Ġ. Önlisans
VAR
72.50
2013
OĞUZLAR
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
174
GülĢen KARADEMĠR
Ġ. Önlisans
VAR
67.50
2013
OĞUZLAR
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
175
Aynur UYSAL
Ġ. Önlisans
YOK
0
OĞUZLAR
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
176
Hacer KURTCU
Ġ. Önlisans
YOK
0
OĞUZLAR
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
177
Esma ÇĠZMECĠ
Ġ.H.L
YOK
0
OĞUZLAR
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
178
Fatma KARLI
Ġ.H.L
YOK
0
OĞUZLAR
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
179
Melek ÇOÇAK
Ġ.H.L
YOK
0
OĞUZLAR
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
180
Ġlve VURAL
Ġ.H.L
YOK
0
OĞUZLAR
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
181
Meryem ÖLÇER
Ġ.H.L
VAR
70
2006
ORTAKÖY
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
182
Emine GÜHER
Ġ.Önlisans
VAR
70
2013
ORTAKÖY
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
183
Rabiya ENGĠN
Ġ.H.L
YOK
0
ORTAKÖY
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
184
Sevda BAYRAKDAR
Ġ.H.L
YOK
0
ORTAKÖY
GĠRECEK
YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
185
Kadriye TAPLAN
Ġ.H.Lisesi
VAR
87
2012
SUNGURLU
186
Bedriye BĠLĠM
Ġ.H.Lisesi
VAR
86.25
2013
SUNGURLU YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
187
Ümmügülsüm TEMEL
Ġ.Önlisans
VAR
78.75
2013
SUNGURLU YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
188
Esra TETĠK
Ġ.Önlisans
VAR
78.75
2013
SUNGURLU YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
189
Meryem YÜCELDĠ
Ġ.Önlisans
VAR
78
2011
SUNGURLU YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
190
Selma ÖZAK
Ġ.Önlisans
VAR
75
2013
SUNGURLU YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
191
Betül KOCAOĞLU
Ġ.Önlisans(Diğer Lisans)
VAR
70
2006
SUNGURLU YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
192
Melek IġIK
Ġ.Önlisans
VAR
70
2013
SUNGURLU YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
193
Neslihan DOĞAN
Ġ.H.Lisesi
VAR
70
2006
SUNGURLU YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
194
Döndü KARACA
Ġ.H.Lisesi
VAR
60
2013
SUNGURLU YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
195
Zülal SAYLAN
Ġ.H.Lisesi
VAR
50
2013
SUNGURLU YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
196
Hatice ÖZEL
Ġ.Önlisans
YOK
0
197
Tuğba TOKMAK
Ġ.H.Lisesi (HAFIZ)
YOK
198
Rabia KOÇUR
Ġ.H.Lisesi (HAFIZ)
YOK
199
Rukiye TOKMAK
Ġ.H.Lisesi (HAFIZ)
200
Kübra BALKANLIOĞLU
Ġ.H.Lisesi (HAFIZ)
201
AyĢe BATIR
Ġ.H.Lisesi (HAFIZ)
YOK
202
Sema KAYAR
Ġ.H.Lisesi (HAFIZ)
YOK
203
Merve TOPAL
Ġ.H.Lisesi (HAFIZ)
204
Nilüfer KOZANOĞLU
Ġ.H.Lisesi
205
Aliye ĠYĠ
Ġ.H.Lisesi
YOK
206
Betül ÖKMEN
Ġ.H.Lisesi
YOK
207
Sibel TUNÇKILIÇ
Ġ.Önlisans
208
Habibe ALDEMĠR
Ġ.H.Lisesi
209
Emine ÇALIġIR
Ġ.H.Lisesi
YOK
210
Merve AKKAYA
Ġ.H.Lisesi
YOK
211
Yasemin ASENA KARACĠT
Ġ.H.Lisesi
212
Esra EKER
213
12/09/2014 - 08:30
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
YOK
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
YOK
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
YOK
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
YOK
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
YOK
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
YOK
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
YOK
0
SUNGURLU
GĠRECEK
12/09/2014 - 08:30
Ġ.H.L
VAR
80
2006
UĞURLUDAĞ YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
Mine Erdoğan ġĠRĠN
Ġ.H.L
VAR
77.50
2013
UĞURLUDAĞ YETERLĠK PUANINA GÖRE GÖREVLENDĠRĠLECEK
214
Gülten KARAAĞAÇ
Ġ.H.L
YOK
0
UĞURLUDAĞ
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
215
Ahu USLU
Ġ.H.L
YOK
0
UĞURLUDAĞ
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
216
Tuğba Nur ĠPEK
217
Sümbül URLU
Ġ.H.L (HAFIZ)
Ġ.H.L
YOK
YOK
0
UĞURLUDAĞ
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
0
UĞURLUDAĞ
GĠRECEK
11/09/2014 - 09:00
Download

çorum müftülüğünde sınava girmek suretiyle ve sınava girmeden