| Leden | Január | 2012
Změny
v registracích
pro rok 2012
Balíčky BASF - jednoduchá
manipulace i použití
Non Crop - rozvíjející
se segment u BASF
Výsledky ze stacionárů
BASF
4
Novinky
od BASF pro rok 2011
| Leden | Január | 2012
Velké investice firmy BASF ochrana rostlin do výzkumu a vývoje umožňují
přicházet na trh s dokonalejšími technologiemi ochrany rostlin. V letošním
roce uvádíme na trh několik nových přípravků na ochranu rostlin.
Obsah čísla
Slovo ředitele BASF Agro CZ/SK
Mnoho úspěchů v roce 2012
1
10
Vedle včely medonosné patří čmeláci
mezi nejdůležitější opylovače mnoha
zemědělských i divoce rostoucích
rostlin v celém mírném pásmu severní
polokoule.
Portfólio produktů BASF
Změny v registracích
v roce 2011
2
Novinky od BASF
ochrana rostlin 2012
4
16
Novinky v portfóliu prípravkov
v roku 2012 na Slovensku
7
Balíčky BASF – jednoduchá
manipulace i použití
8
Podpora biodiverzity a opylovačů v zemědělské krajině
10
Non Crop Bussines - rozvíjející
se segment u BASF
Dominantní postavení v České
republice v odrůdách sladovnických
ječmenů pro výrobu „Českého piva“
mají odrůdy společnosti Nickerson.
Čtyři ze sedmi vhodných odrůd jsou
z nabídky osiv Nickerson.
21
Pozvánka na cyklus seminářů
BASF a zemědělství v roce 2012.
Tématem letošních seminářů bude
představení novinek v sortimentu
přípravků na ochranu rostlin
a jejich doporučení v kompletních
pěstitelských technologiích.
12
Technické okénko
Výsledly ze stacionárů
- obilniny
14
Agrotip
České pivo
Výsledky spolupráce BASF
a Nickerson v roce 2011
Odrůdy jarního ječmene
značky Nickerson pro rok 2012
16
18
Informační měsíčník BASF. Vychází 12× ročně v ČR a SR.
Vydavatel: BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, 155 00 Praha 5, IČO: 41195469
Tel.: 235 000 111, www.agro.basf.cz. Místo vydání: Praha.
Číslo 1/2012. Den vydání: 15. 1. 2012. MK ČR E 16516
Tento materiál BASF má poradit. V každém případě je však třeba se řídit platnou
etiketou, která je součástí každého balení přípravků na ochranu rostlin v ČR.
Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným
Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín.
BASF spol. s r.o.
Šafránkova 3, 155 00 Praha 5
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
Foto na titulní straně: M. Bajgar
BASF Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
| 2012 |
Slovo ředitele BASF Agro CZ/SK
Mnoho úspěchů
v roce 2012
Milí čtenáři Agrotipu, rád bych využil této příležitosti k tomu, abych se
Vám představil. Jmenuji se Andreas Schumacher a po světě chodím již
řádku let, přesněji 42. Mé kořeny sahají do Čech díky mé matce, která
se v Čechách narodila. Poslední dva roky zde žiji s Vámi, a to v Praze.
Dovolte mi, prosím, abych Vám řekl něco
málo o sobě. V zemědělském sektoru se
pohybuji již 25 let. Prvotní vzdělání a zkušenosti jsem sbíral na farmě v Německu.
Poté jsem se rozhodl rozvinout své znalosti
dále a to v oblasti ekonomiky zemědělství,
jež zahrnovalo studium prodeje, konzultační činnosti a marketingu. Na univerzitě jsem
získal titul z ekonomie. Během studií jsem
působil u distributorské firmy, díky níž jsem
měl možnost dalšího profesního vývoje.
V roce 2003 jsem přijal nabídku pracovat
pro BASF jako obchodní zástupce a od té
doby jsem v BASF působil na několika
postech. Díky těmto zkušenostem jsem získal cenný rozhled v mnoha oblastech naší
obchodní činnosti.
Je mi nesmírným potěšením, že mi byla
poskytnuta klíčová příležitost nastoupit
na pozici ředitele společností BASF Česká
republika a BASF Slovensko a přinést s sebou cenné zkušenosti.
V zemědělské oblasti již existuje efektivní
profesionální a úspěšná struktura. Věřím,
že společně můžeme v silně vyvinutých
vztazích, které jsou zde v České republice
a na Slovensku již vytvořeny, pokračovat.
Dále věřím, že se nám podaří udržet pevné
výkonnostní plány s cílem dalšího posilování naší pozice v této oblasti.
Jsem přesvědčen, a nejsem sám, že obchodování v zemědělském odvětví se ocitá na prahu energického a silného rozvoje,
který se projeví v následujících letech. Rostoucí poptávka po výživě a energii, která
je založena například na bioplynu, povede
k dalšímu zaměření na ceny komodit. Je
tedy nutné do budoucna maximalizovat
potenciál našeho růstu a posilovat strategii
obnovitelnosti. S touto vizí jistě ukážeme
našim občanům vliv a význam našeho odvětví.
Velmi se těším na budoucí setkání s Vámi
nejen jako s našimi zákazníky, ale především jako s váženými členy oboustranně
prospěšného obchodu.
V závěru bych rád popřál Vám, Vašim rodinám a přátelům vše nejlepší a mnoho
úspěchů do nového roku 2012, v němž jistě
budeme mít mnoho příležitostí k setkání!
Srdečně zdraví
Dipl. Kfm. Andreas Schumacher
Agrotip 1/2012
|1
| Portfólio produktů BASF |
Změny v registracích
Změny v registracích
v roce 2011
Česká republika
Název přípravku účinné látky v přípravku
Druh registrace
Acrobat MZ WG Dimethomorph, Mancozeb
nový přípravek
Acrobat MZ WG_MB Dimethomorph, Mancozeb nový přípravek v malobalení
Nové
registrace
Změny
v registracích
Ukončené
registrace
Prodloužené
registrace
2 | Agrotip 1/2012
Bell Epoxiconazole, Boscalid
nový přípravek
Biathlon Tritosulfuron
nový přípravek
Clio Topramezone
nový přípravek
Cosmos 500 FS Fipronil
nový přípravek
Escort Nový Imazamox, Pendimethalin
nový přípravek
Maximal Flow bez účinné látky
nový přípravek
Rovral Aquaflo_MB Iprodione
nový přípravek v malobalení
Název přípravku účinné látky v přípravku
Druh registrace
Capalo Epoxiconazole, Fenpropimorph
rozšíření registrace + nová SPe věta - zkrácení ochranné
vzálenosti
Polyram WG Metiram
nová SPe věta - zkrácení ochranné vzálenosti
(platí také pro malobalení)
Rovral Aquaflo Iprodione
nová SPe věta - zkrácení ochranné vzálenosti
Swing Top Epoxiconazole, Dimoxystrobin
nová SPe věta - zkrácení ochranné vzálenosti
Wing P Dimethenamid-P, Pendimethalin
nová SPe věta - zkrácení ochranné vzálenosti
Cabrio Top Metiram, Pyraclostrobin
zařazení do OP II. stupně zdrojů povrchové vody (platí také
pro malobalení)
Mythos 30 SC Pyrimethalin
reregistrace: zařazení do OP II. stupně zdrojů povrchové
vody; nové označení přípravku z hlediska rizik pro necílové
organismy a životní prostředí (platí také pro malobalení)
Caramba Metconazole
reregistrace: vyňata aplikace do řepky proti hlízence
obecné; nové označení přípravku z hlediska rizik pro
necílové organismy a životní prostředí
Perfekthion Dimethoate
reregistrace: zařazení do OP II. stupně zdrojů povrchové
vody; vyňata aplikace do bobu, bramboru, obilnin, okurky,
rajčete, řepky, tabáku, zeleniny brukvovité; nové označení
přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní
prostředí
Název přípravku účinné látky v přípravku
Druh registrace
Acrobat MZ (WP) mancozeb, dimethomorph
ukončení registrace dnem 30. 9. 2011,
doprodej do 30. 3. 2012, použití do 30. 3. 2013
Název přípravku účinné látky v přípravku
Druh registrace
Basagran Bentazon
registrace prodloužena do 31. 12. 2015
Basagran Super Bentazon, Aktivátor
registrace prodloužena do 31. 12. 2015
Cycocel 750 SL Chlormequat-chlorid
registrace prodloužena do 31. 5. 2014
Stratos Ultra Cycloxydim
registrace prodloužena do 31. 5. 2015
Flirt Chloridazon, Quinmerac
registrace prodloužena do 31. 4. 2015
Discus Kresoxim-methyl
registrace prodloužena do 31. 12. 2015
Kinto Duo Prochloraz, Triticonazole
registrace prodloužena do 31. 12. 2015
Sportak HF Prochloraz
registrace prodloužena do 31. 12. 2015
Slovenská republika
Nové
registrácie
Prolongácia
Zmena
klasifikácie
Názov prípravku účinné látky v prípravku
Druh registrácie
STELLAR Dicamba, Topramezone
nová registrácia
CARYX Metconazole, Mepiquat-chloride
nová registrácia
SWING TOP Epoxiconazole, Dimoxystrobin
nová registrácia
BIATHLON Tritosulfuron
nová registrácia
STRATOS ULTRA Cycloxydim
registrácia so zmáčadlom DASH
Názov prípravku účinné látky v prípravku
Druh registrácie
BASAGRAN SUPER Bentazon
prolongácia
BUTISAN STAR Metazachlor, Quinmerac
prolongácia
CANTUS Boscalid
prolongácia
COLLIS Boscalid, Kresoxim-methyl
prolongácia
COSMOS 500 FS Fipronil
prolongácia
KUMULUS WG Sulphur
prolongácia
POLYRAM WG Metiram
prolongácia
REGALIS Prohexadione-Ca
prolongácia
SIGNUM Boscalid, Pyraclostrobin
prolongácia
Názov prípravku účinné látky v prípravku
Druh registrácie
ACROBAT MZ WG Dimethomorph, Mancozeb
zmena klasifikácie
FORUM FP Dimethomorph, Folpet
zmena klasifikácie
DELAN 700 WG Dithianon
zmena klasifikácie
TERCEL Dithianon, Pyraclostrobin
zmena klasifikácie
V přehledech uvádíme veškeré změny, které nastaly v průběhu roku 2011
v registraci přípravků na ochranu rostlin firmy BASF. Tyto změny nabyly
v roce 2011 platnosti a v roce 2012 se s nimi již běžně setkáte v praxi.
Agrotip 1/2012
|3
| Portfólio produktů BASF |
Novinky roku 2012
Velké investice firmy BASF ochrana rostlin do výzkumu a vývoje
umožňují přicházet na trh s dokonalejšími technologiemi ochrany
rostlin. Podobně je tomu i v letošním roce, kdy v České republice
uvádíme na trh několik nových přípravků na ochranu rostlin.
Novinky od BASF
ochrana rostlin 2012
Butisan Duo – selektivní
herbicid proti dvouděložným
a jednoletým jednoděložným
plevelům v ozimé řepce
4 | Agrotip 1/2012
Butisan Duo představuje významnou inovaci v segmentu ochrany ozimé řepky proti
plevelům. Jedná se o půdní herbicid s částečným kontaktním účinkem, který obsahuje dvě účinné látky - dobře známý metazachlor (obsažený např. v Butisanu 400 SC
a dalších) a nově zaváděnou účinnou látku
v řepce ozimé - dimethenamid-P.
Dimethenamid-P byl již úspěšně zaveden v řepce v některých Evropských zemích jako např. ve Velké Británii (přípravek
Springbok), Německu (Butisan Komplett) či
Polsku (Butisan Kombi). Největší předností
této účinné látky je to, že rozšiřuje účinnost
proti některým obtížně hubitelným plevelům v řepce. Z nich jsou nejvýznamnější
brukvovité plevele (např. penízek rolní)
a dále nová hrozba českých polí - kakosty.
Kakosty jsou v současné době nejrozšířenějšími plevely v západní Evropě (Francie, Německo) a dimethenamid-P je jedna
z mála účinných látek, která dokáže tento
plevelný druh eliminovat.
Přípravek Butisan Duo lze aplikovat jak
preemergentně, tak i postemergentně
do fáze děložních listů plevelů. Hlavním doporučením však bude společná preemergentní aplikace s přípravkem Reactor 360
SC z důvodu posílení účinnosti na svízel
přítulu. Díky dimethenamidu-P je účinnost
Butisanu Duo méně závislá na půdní vlhkosti a přípravek má proto jistější účinnost
na těžších půdách a v době sucha. Výhodou je také fakt, že Butisan Duo nemá žádné omezení pro následně pěstované plodiny v případě zaorání řepky.
Přípravek se bude dodávat na trh ve společném balíčku s přípravkem Reactor 360
CS. Obsah balíčku bude 15 l Butisan Duo
+ 1 l Reactor 360 SC a je určen k ošetření
6,7 ha.
Produkční systém ve slunečnici
Pulsar 40 pro produkční
systém Clearfield ve slunečnici je další významná
inovace, tentokrát v segmentu ochrany slunečnice
proti plevelům.
Produkční systém Clearfi eld je globální projekt
zahrnující mnoho plodin
v mnoha zemích na celém
světě. Jedná se o kombinaci osiva a herbicidu, kde
osivo, respektive hybridy,
byly vyšlechtěny tradičními
metodami k toleranci k herbicidům ze skupiny imidazolinonů (např. imazamox).
Produkční systém Clearfi eld nevyužívá
techniky GMO (geneticky modifi kované
odrůdy) a je jediný ne-GMO produkčním
systémem uznaným mezinárodními insti-
Pulsar 40 – Produkční systém Clearfield ve slunečnici
tucemi. Použití technologie Clearfi eld je
možné pouze v hybridech označených
logem Clearfi eld.
Produkční systém Clearfield ve slunečnici se
již několik let velice úspěšně používá v celé
řadě zemích, např. v Turecku, zemích bývalé
Jugoslávie, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku. Velice úspěšně byl zaveden i na Slovensku, kde představuje nejvíce používaný systém ochrany slunečnice proti plevelům a jeho
podíl každoročně stoupá.
Použití přípravku Pulsar 40 s účinnou látkou imazamox v tolerantních hybridech
slunečnice produkčního systému Clearfield
přináší celou řadu benefitů pro uživatele.
Jedná se především o bezpečnou postemergentní aplikaci herbicidu s kontaktním
i částečně reziduálním působením. Pulsar
40 účinkuje proti jednoděložným i dvouděložným plevelům, včetně tzv. problémo-
vých plevelů, jako je např. řepeň, ambrózie
a pcháč. Účinnost Pulsaru 40 na pcháč je
dostačující, pcháč je retardovaný, zůstává
v podrostu a dále nekonkuruje slunečnici. V některých jižních státech se používá
i proti záraze.
Díky kontaktnímu a částečně reziduálnímu
působení přípravku Pulsar 40 stačí v běžných podmínkách jedna aplikace v dávce 1,2 l/ha. Většinou není potřeba přidávat graminicid ani provádět více aplikací
na nově vzcházející vlny plevelů. V případě
silného zaplevelení je možná i technologie
s předchozí preemergentní aplikací půdního herbicidu (např. Wing-P) a následně pak
aplikace Pulsaru na nově vzcházející vlnu
plevelů.
Technologii Clearfield věří všechny významné osivářské společnosti a proto se
nabídka hybridů stále rozšiřuje.
Stellar – postemergentní herbicid proti jednoletým
jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici
Stellar je kombinace zcela nové účinné látky topramezone s účinnou látkou dicamba.
Účinná látka topramezone, která patří
do poměrně nové skupiny herbicidů, tzv.
triketonů, je přijímána plevelnými rostlinami
přes listy, kde je dále systémově rozváděna. Vedle toho má topramezone i částečné
reziduální působení na nově vzcházející
plevele. Naproti tomu dicamba představuje klasický systémový (růstový) herbicid
s účinkem pouze přes listy plevelů.
Hlavní předností přípravku Stellar je jeho
vysoká selektivita (v Maďarsku je například povolen i do citlivých hybridů cukrové
kukuřice) a kompletní spektrum účinnosti.
V dávce 1 l/ha hubí spolehlivě celé spektrum jednoletých jednoděložných plevelů
(ježatka, béry, rosička,..) a dvouděložných
plevelů (merlíky, lebedy, rdesna, laskavce,
hluchavky, rozrazily, atd). Stellar není určen
proti pýru plazivému. Stellar se používá společně se smáčedlem Dash HC.
Pro zabezpečení dlouhodobého reziduálního působení je optimální aplikace přípravku Stellar společně s půdním herbicidem
Outlook. Aplikace Outlooku se provádí
preemergentně v dávce 1 l/ha. Proti nově
vzcházející vlně plevelů pak aplikujeme
postemergentně Stellar + Dash HC 1 + 1 l/
ha maximálně do fáze vytvoření 6. listu kukuřice. V zahraničí se kombinace Stellar +
Outlook + Dash HC používá velice úspěšně
jednorázově, ve formě TM, časně postemergentně, tj. v době od 2. do 4. listu kukuřice.
Obecně platí, že dělená aplikace (Outlook
preemergentně, Stellar + Dash HC postemergentně), je výhodnější při příznivých vlhkostních podmínkách již od zasetí kukuřice.
Naopak společná aplikace přípravků Stellar
+ Outlook + Dash HC ve formě TM je výhodnější v podmínkách sucha po zasetí kukuřice (je lepší si počkat na vláhu a aplikaci
provést později).
Agrotip 1/2012
|5
| Portfólio produktů BASF |
Novinky roku 2012
Escort Nový – herbicid
pro preemergentní ošetření
hrachu na zrno a pelušky
NOVÝ
Přípravek Escort Nový není potřeba
podrobně představovat. Jedná se o plnohodnotného nástupce osvědčeného
přípravku Escort. Registrace původního
přípravku Escort skončila z toho důvodu, že tato formulace nebyla v rámci tzv.
racionalizace portfolia přípravků firmou
BASF podporována. Pro Evropský trh
byla nakonec vybrána vhodná formulace – přípravek Escort Nový, který nyní
přichází i do České republiky.
Escort Nový je registrován v dávce 2,5–
3 l/ha pro preemergentní aplikaci v hrachu na zrno a pelušce.
Amiral + Azimut – kombinace
herbicidů pro jarní ošetření
ozimých obilnin
Amiral + Azimut je kombinace herbicidů
pro jarní ošetření ozimých obilnin (pšenice, žito, tritikale) proti jednoděložným
a dvouděložným plevelům.
Účinné látky přípravků (pyroxulam, florasulam) jsou přijímány přes listovou
plochu plevelů a dále jsou systémově
rozváděny rostlinnými pletivy. Žádná
z účinných látek nemá výrazné reziduální působení.
Aplikace přípravků v ozimých obilninách
se provádí na jaře, v rozmezí růstové
fáze obilnin BBCH 13–32. V dávce 0,12
kg/ha Amiral + 0,08 l/ha Azimut vykazuje vynikající účinnost na celou řadu
jednoděložných a dvouděložných plevelů (chundelka metlice, svízel přítula,
heřmánky, ptačinec, výdrol řepky, atd.).
Chundelka metlice je spolehlivě hubena až do fáze konce odnožování. Nižší
účinnost je na některé druhy hluchavek.
6 | Agrotip 1/2012
Pro zvýšení spolehlivosti a rychlosti účinnosti je možné použít kombinaci
s běžnými smáčedly nebo kapalným
hnojivem DAM 390. V zahraničí je registrované i použití ve vyšších dávkách
na ostatní jednoděložné plevele (např.
psárku rolní).
Mezi další přednosti herbicidů Amiral +
Azimut patří vynikající selektivita, vysoká odolnost vůči smytí deštěm a žádné
omezení pro následně pěstované plodiny.
Přípravky se budou dodávat na trh
ve společném balení (Amiral + Azimut
Pack). Jedná se o podobné řešení,
které se používá velmi úspěšně např.
v Německu, kde je registrován přípravek
Broadway (hotová formulace účinných
látek pyroxulam + florasulam).
Ing. Stanislav Malík
| Portfólio produktů BASF |
Novinky roku 2012
Spoločnosť BASF patrí medzi významné chemické firmy vo svete. V oblasti agrochémie firma
disponuje vlastným vývojovým a pokusníckym centrom. Výskum a vývoj nových účinných látok má
veľký význam v boji proti hospodárskym patogénom. Aj pre rok 2012 sme pre pestovateľov pripravili
nové prípravky na ochranu rastlín. Do portfólia herbicídov prichádza nový produkt STELLAR
s použitím do kukurice. Ponuku fungicídov rozširuje prípravok SWING TOP registrovaný do obilnín.
Novinky v portfóliu prípravkov
v roku 2012 na Slovensku
Herbicídny prípravok Stellar je určený
na postemergentné ošetrenie kukurice proti dvojklíčnolistovým burinám
a jednoročným trávam. Prípravok
obsahuje dve účinné látky (dicamba
a topramezone). Vzájomný synergický
efekt týchto účinných látok zabezpečuje požadovanú reguláciu prevažnej
väčšiny problémových burín. Prípravok pôsobí kontaktne, rastovo a má aj
čiastočný reziduálny účinok. Je veľmi
vhodným partnerom k prípravkom
s pôdnym účinkom (Spectrum).
Technické údaje
Účinné látky: 160 g/l dicamba
+ 50 g/l topramezone
Formulácia: kvapalný koncentrát
Registračné číslo: 11 – 11 – 1160
Termín aplikácie: epost aplikácia
– od vzídenia do 6. listov kukurice
Odporúčanie pre aplikáciu:
herbicídny balík: Stellar 1,0 l/ha
+ Spectrum 1,2 l/ha
+ Brejk Tru 0,25 l/ha
Plodina: kukurica
Postrekový fungicídny prípravok Swing
Top vo forme suspenzného koncentrátu je určený na ochranu listového
aparátu a klasov obilnín. Vyznačuje sa
systémovým spôsobom účinku s preventívnym a kuratívnym pôsobením.
Prípravok Swing Top obsahuje dve
účinné látky, ktoré zabezpečia spoľahlivú ochranu obilnín proti všetkým dôležitým hubovým chorobám a aplikácia
prípravku má aj pozitívny vplyv na výnos a kvalitu zrna.
Technické údaje
Účinné látky: 50 g/l epoxiconazole
+ 133 g/l dimoxystrobin
Formulácia: suspenzný koncentrát
Registračné číslo: 11 – 02 – 1203
Termín aplikácie: od fázy BBCH 49
do fázy BBCH 69
Odporúčanie pre aplikáciu:
v období kvitnutia obilnín v dávke
1,0 – 1,2 l/ha
Plodina: pšenica ozimná
Ing. Miroslav Demo
Agrotip 1/2012
|7
| Portfólio produktů BASF |
Balíčky pro rok 2012
Balíčky BASF – jednoduchá
manipulace i použití
Je těžké psát na začátku každého roku něco nového o tzv.
balíčcích produktů. Proto se
omezím pouze na popsání
rozdílů oproti loňskému roku.
S takzvanými „packy“ se budete
setkávat v nabídce BASF i v letošním roce. Víme velmi dobře,
že tento způsob prodeje přípravků má své zastánce i odpůrce.
Zastánci vidí v balíčcích možnost dostat se podstatně levněji
k některým přípravkům, které
by při samostatném nákupu
byly dražší, a „hrají si“ následně s jednotlivými komponenty,
odpůrci v nich vidí pouze komplikace při praktickém použití,
logistikou a účetnictvím počínaje
a aplikací na poli konče.
Proto je velmi důležité zdůraznit, že:
1. Každý balíček (pack) je samostatnou
fakturační a skladovou položkou.
2. Každý balíček (pack) má své „zastřešující“ číslo šarže, podle kterého lze dohledat ostatní položky.
3. Datum expirace uvedené na balíčku se
řídí výhradně datem expirace nejstaršího
přípravku v balíčku.
Proč vlastně balíčky prodáváme?
Důvody jsou v podstatě tři:
1. Technologické packy
Nedostupnost tzv. ready mixů, neboli přípravku, který obsahuje účinné látky již
namíchané v jednom produktu. Uvedu příklad. V Německu prodává firma BASF herbicid do řepky pod názvem Nimbus. Jedná
8 | Agrotip 1/2012
se o kombinaci metazachloru a clomazone. V České republice však není registrován a proto jsme připravili absolutní novinku - kombinaci nové účinné látka v řepce
(dimethenamid-P) s léty prověřeným metazachlorem. Tento přípravek bude registrován pod názvem Butisan Duo a bude mít
řadu výhod oproti „staré čtyřstovce“. Bude
dodáván na trh v kombinaci s přípravkem
obsahujícím účinnou látku clomazone
a výsledkem tak je komplexní řešení pro
intenzivní porosty řepek.
však prodáváme tyto účinné látky jakožto
velmi oblíbený balíček do kukuřice
Butisan Duo + Reactor Pack
Capalo + Swing Top Pack
Stejně tak připravujeme do registrace
herbicid Akris, kombinaci dimethenamidu
(Outlook) a terbulhylazinu (Click). Zatím
Jeho smysl spočívá v návaznosti jednotlivých aplikací, jejichž výsledkem je komplexní ochrana proto houbovým chorobám
Outlook + Click Pack
2. Druhým důvodem je logická návaznost ošetření v praxi.
Mnozí si jistě pamatujete na balíček Juwel
Top + Duett, event. Juwel Top + Caramba.
Velmi úspěšným nástupcem těchto fungicidních balíčků je
chorobě poskytuje masívní přídavek 0,5 l
Corbelu (tj. 375 g/ha fenpropimorphu o 50 % více než dáváme v 1 l Tanga Super)
dokonalé posílení účinku. Ostatní choroby
jsou samotnou Operou Top pokryty excelentně! Za zmínku stojí opět cena. Oba
přípravky vycházejí pod 1300 Kč/ha, v případě oddělené aplikace pak Opera Top
kolem 900 korun na hektar.
Novinkou pro komplexní jarní ošetření ozimé
pšenice, triticale a žita je balíček herbicidů
Amiral + Azimut Pack
v letech se silným infekčním tlakem. Tento
pack je unikátní svým účinkem i cenou.
Po dva minulé roky byla tato kombinace
ošetření nejlepší ve všech pokusech uskutečňovaných nezávislými institucemi. Při
odděleném nákupu Capala a poté Swingu
by si však podnik musel sáhnout hlouběji
do kapsy a ošetření by vyšlo daleko přes
dva tisíce korun. Dali jsme oba produkty
do jednoho balíčku a výsledkem je možnost
nabídnout jej za vynikající cenu okolo 15 tis.
Kč, což znamená cenu na 1 ha pod 1900 Kč
za oba produkty! Toto doporučení má za sebou pouze jednu sezónu, a lze konstatovat,
že jeho jedinou chybou byl náš chybný odhad zájmu spotřebitele – neměli jsme připravené dostatečné množství zboží.
Podobným balíčkem v herbicidní nabídce
je kombinace
Stomp 330 E
+ Basagran Super Pack
kdy se nejprve aplikuje půdní herbicid
a plevele po vzejití se dočistí kontaktním
Basagranem. V některých případech rychlého vzcházení porostu se oba přípravky
mohou aplikovat dohromady (podmínkou je
včasná aplikace). Tento balíček ponecháváme na trhu i přesto, že pěstitelé hrachu
si letos budou moci opět koupit oblíbenou
kombinaci účinných látek imazamox +
pendimethalin, nově registrovanou pod názvem ESCORT Nový.
Novinkou v tomto typu balíčků je kombinace dvou herbicidů do kukuřice, a to
Stellar Pack
kombinace Outlooku a Stellaru, doplněná
o smáčedlo Dash HC. Situace, kdy po aplikaci půdního herbicidu nastanou nepříznivé povětrnostní podmínky a aplikaci je nutno opakovat po vzejití, zná každý agronom.
Každoročně se jedná o 20 % ploch, které
je nutno tímto způsobem ošetřit. Že se tím
neplánovaně zvyšují náklady, je každému jasné. Kombinace Outlook + Stellar je
na míru ušitá těmto případům. Dopředu se
počítá s dvojí aplikací, avšak cena zůstává
na úrovni cca 1500 Kč/ha. Balíček bude určen na ošetření 5 ha.
3. Třetím důvodem je doplnění
účinnosti. Typickým příkladem
je naše loňská novinka v balíčcích, velmi očekávaný
Opera Top + Corbel Pack
Přípravek Opera Top, kombinace nové
účinné látky pyraclostrobinu a epoxiconazolu, byl představen na našich zimních konferencích a byl „hlavní hvězdou programu“.
Následně potvrdil to, co na těchto konferencích zaznělo - jedná se o vynikající fungicid s vlastnostmi, které jej opravňují zařadit
spolu s Pictorem do programu AgCelence.
Při silném infekčním tlaku padlí a na odrůdách ječmene a pšenice náchylných k této
který představuje zcela novou možnost
jak účinně zasáhnout proti plevelům v jarním období, a to zejména proti chundelce.
Kombinace těchto účinných látek je prodávána v Německu pod názvem Broadway
a patří k nejpoužívanějším jarním řešením
s vysokou spokojeností uživatelů. Podrobně budete s vlastnostmi těchto herbicidů
seznámeni na zimních konferencích BASF.
Díky změnám v registraci se naopak budeme muset rozloučit s insekticidním doporučením proti přenašečům viróz, které jsme
několik let úspěšně prodávali pod názvem
Perfekthion + Vaztak Pack
Ostatní balíčky:
Vaztak + Mospilan Pack
(tj. Vaztak 10 EC + Mospilan 20 SP), který je určen především pro řepkaře v jarním
období.
Stratos Ultra Pack
graminicid se smáčedlem určený zejména
pro odstranění výdrolu v ozimé řepce.
S podrobným popisem účinnosti a dalších
vlastností balíčků BASF, nezbytných pro
jejich použití, se mnozí z Vás seznámili
na našich konferencích a zimních seminářích distributorů. Jsou také uvedeny v naší
příručce Přípravky na ochranu rostlin 2012
a samozřejmě kolegové v terénu Vám v případě zájmu poradí tam, kde je to nutné –
na Vašich polích.
Ing. Václav Pavelka
foto autor
Agrotip 1/2012
|9
| Biodiverzita |
Projekty pro podporu opylovačů
Podpora biodiverzity a opylovačů v zemědělské krajině
V loňském roce jste v dubnovém čísle Agrotipu mohli nalézt malý sáček
s vybranou směsí osiva “včelí louka”. Někteří z Vás si možná zkušebně
vyseli tuto směs semínek na zahradě nebo intenzivně nevyužívaném místě
hospodářství a mohli sledovat, jak tento porost po rozkvětu přitahuje řadu
živočišných druhů, zejména včely medonosné a řadu dalších významných
opylovačů kulturních plodin. Příslušný článek byl souhrnem klíčových
bodů ohledně důležitosti a zároveň i rizik pro včelu medonosnou coby
významného opylovače (včely zajištují opylení pro cca jednu třetinu celosvětové produkce zemědělských plodin...) v intenzivně obhospodařované,
na druhovou rozmanitost značně zredukované zemědělské krajině.
Čmeláci – důležitý souputník včel
při opylování plodin
Způsoby aktivní podpory opylovačů
lze shrnout do následujících bodů:
Vedle včely medonosné patří čmeláci mezi
nejdůležitější opylovače mnoha zemědělských i divoce rostoucích rostlin v celém
mírném pásmu severní polokoule. V souvislosti se strukturálními změnami hospodaření v posledních desetiletích, redukcí
živočišné výroby a rovněž i razantním omezením pícnin na orné půdě (snížení o 65 %
mezi 1990/2007) došlo k druhové redukci
čmeláků v zemědělské krajině z původních
cca 31 druhů na pouhých 7. Jako hlavní
příčiny jsou uváděny likvidace hnízdních
území (meze, remízky, vypalování stařiny),
široké využití monokultur a z toho plynoucí
nedostatek zdrojů potravy a celková změna
krajiny a intenzifikace zemědělské výroby
za posledních 50 let.
1. Výsev potravních zdrojů – monokultury,
směsky, postupné výsevy.
2. Úprava doby seče na loukách dle doby
kvetení. Sečení luk na etapy.
3. Využití meziplodin i jako potravní zdroje
pro čmeláky.
4. Finanční podpora pěstování jetelovin
a meziplodin na semeno.
5. Výsev travních směsí s vyšším podílem
kvetoucích rostlin.
Zdroje pastvy na zemědělské půdě pro
opylovače a zejména pro čmeláky jsou
hlavně v pozdně jarním a letním období
(květen–srpen). Jedná se o následující
plodiny, které se pěstují na semeno: olejniny (řepka ozimá a jarní, slunečnice, světlice barvířská, mák), jeteloviny (jetel luční
a plazivý, jetel hybridní, inkarnát, jetel perský či zvrácený, vojtěška, úročník, vičenec,
čičorka, štírovník, komonice, tolice), meziplodiny (hořčice, svazenka), léčivky na semeno (šalvěj, jestřabina, náprstník) a další
(vikve, lupiny, pohanka, bob).
10 | Agrotip 1/2012
Co získá pěstitel vysetím pestré
směsky pro opylovače?
• možnost založit dlouho kvetoucí porost
rostlin, sloužících jako zdroj pylu a nektaru pro domestikované i divoce žijící
opylovače na daném pozemku
• jednoletý charakter rostlin společně
s nízkým podílem tvrdých semen v osivu
umožňuje zachovat rotaci plodin v rámci
osevního postupu
• směska založená na víceletých druzích
je zejména vhodná na hůře obdělávatelné okraje či špatně přístupné pozemky
• směs z velké části eliminuje negativa
jednoletých monokultur, z nichž řada
sice je doporučována jako vhodná pro
opylovače (zejména včely a čmeláky),
ale s riziky spojenými s monokulturním
biologickým základem, tj. stejná doba
kvetení a tím nárazový zdroj pylu a nek-
taru, možnost odkvetení za podmínek
klimaticky nevhodných pro let opylovačů
(déle trvající období srážek anebo chladné periody), nízká adaptační schopnost
porostu vůči abiotickým a biotickým
činitelům.
Zajímavé projekty pro podporu
opylovačů v EU
Razantní pokles opylovačů v moderní zemědělské krajině inicioval vznik řady projektů snažících se tento stav zmapovat
a pokusit se o nápravu.
Jedním z průkopnických projektů v Evropě
na podporu biodiverzity a opylovačů v zemědělské krajině je projekt Bees Biodiversity Network založený profesionálním
včelařem Philippem Lecompte ve Francii
v roce 1992. Tento projekt (sdružuje včelaře, zemědělce, výzkum, vzdělání, politiky,
asociace a další) stál za vznikem prvních
úhorových pozemků určených pro včelařství. Když v r. 1992 společná zemědělská
politika vyčlenila 10 % úhorové orné půdy,
P. Lecompte již zaznamenával oslabení
a zvýšené úhyny včelstev. V souvislosti
se změnami zemědělské krajiny bylo pro
včelstva stále složitější nalézt průběžný dostatek bohatých potravních zdrojů, nezbytných pro udržení jejich imunitního systému.
Přesvědčil skupinu farmářů k úpravě úhorových pozemků na oázy pestré biodiverzity
vysetím plodin bohatých na pyl a nektar.
O projekt byl v praxi značný zájem a včelařské průzkumy ukázaly jasné environmentální benefity. V současné době jsou tisíce
hektarů neobdělávané půdy („set aside”)
vyčleněny zemědělským sektorem k podpoře výživy včel.
V rámci řady aktivit napříč Evropou plánuje BASF v příštím roce
na lokalitách pro polní dny v ČR
zasít a udržovat specificky sestavenou víceletou směsku pro opylovače. Tato směska bude sestávat ze
širokého spektra druhů kvetoucích
plodin, atraktivních nejen pro včelu
medonosnou, ale i pro další skupiny hospodářsky užitečného hmyzu
(čmeláci, divoké včely, blanokřídlí
parazitoidi škůdců apod.). Výhodou
bude zejména velmi dlouhá celková
doba kvetení (4–5 měsíců v průběhu
května–září), a to díky postupnému
nástupu jednotlivých druhů. Za pomoci externí spolupráce s ČZU
a VÚRV je zamýšleno sledování
četnosti druhového spektra jednotlivých druhů užitečného hmyzu. Pro
zájemce se do budoucna počítá rovněž s nabídkou směsi pro opylovače
v rámci programu partnerství.
Napříč Evropou existuje například program
snažící se zmapovat současný stav blanokřídlých (tedy i čmeláků), v jednotlivých
regionech zjistit příčiny úbytku a na základě získaných poznatků vypracovat metody
směřující k nápravě. Obdobný přírodovědecký projekt, mimo čistě vědecké instituce, byl založen již v r. 1978 v Anglii, kde
se problematikou opylovačů zabývají velmi
intenzivně. Příkladem v praxi je patnáctiletý projekt Operation bumblebees (Akce
čmeláci), kde se do snahy podpořit populace a původní druhovou pestrost čmeláků
v zemědělské krajině zapojilo cca 1000
farmářů (!), kteří oseli kolem 1000 ha malých, cca jednohektarových i větších ploch
směskami živných rostlin pro čmeláky. Výsledky sledování již ukázaly, že uvedená
akce měla pozitivní vliv na početnost čmeláků v oblasti hrabství Cambridge. V České
republice se prozatím v podobném rozsahu
žádný takový program nezrealizoval.
Závěry pro praxi
Dlouhodobý výzkum prokazuje, že populace významných opylovačů (zejm. medonosné i divoké včely a čmeláci) mohou být
podpořeny přirozenou potravou a výsevem
vhodných rostlin.
V této souvislosti může farmář podporovat
stabilní a dlouhodobou nabídku pylu a nektaru založením kvetoucích ploch jako izo-
lačních pásů nebo na místech nevhodných
pro intenzivní hospodaření, v mokřinách,
v zákoutích, na půdě ležící ladem apod.
Pro opylovače jsou ideální druhy běžných,
na trhu dostupných zemědělských plodin,
u kterých lze získat uznané osivo. Výhodné
je použití ve směsích, v závislosti na půdně-klimatických podmínkách, době kvetení
a vytrvalosti.
K udržení rovnováhy mezi rostoucí poptávkou po potravinách a potřebou zachovat biologickou rozmanitost, bude nutné podstatně více využívat moderních zemědělských
metod a postupů v souladu s biologickým
základem zemědělské produkce.
Ing. Daniel Nerad, Ph.D.
foto autor
Zdroje:
Krieg P., Hofbauer J., Komzáková O.
(2009): Čmeláci a jejich podpora
v zemědělské krajině. VÚVč Dol.
Hrabě F., Říha J., Knot P., Urbanová M.
(2011): Lze objektivně docenit a ocenit
přínos mimoprodukčních funkcí travních
porostů? Pícninářské listy, XVII, 53–55.
www.bees-biodiversity-network.org
Agrotip 1/2012
| 11
| Non Crop Bussines |
Dezinfekce, dezinsekce, deratizace
Non Crop – rozvíjející
se segment u BASF
Člověk je po celou dobu své existence doprovázen více či méně
příjemnými souputníky z živočišné říše. Jedná se o takzvané
synantropní organismy. Řada z nich nám slouží jako domácí mazlíčci
a v mnoha případech nahrazují některým lidem mezilidské vztahy – psi,
kočky, králíčci, s dalšími se již tak nekamarádíme. Často nám pijí krev
– obrazně i doslova, ujídají nám z našich pracně vypěstovaných zásob
potravin, případně i přenášejí více či méně nebezpečné choroby.
Na hlodavce jsme zvyklí, protože se s nimi
setkáváme dnes a denně. Hraboši, myši,
potkani a vzácně i krysy nejen sežerou velké množství potravin, ale navíc jich možná
ještě více znehodnotí močí, trusem a následným zápachem. Hlodavci mohou být
navíc i významným zdrojem nebezpečných
infekčních chorob – dříve mor, dnes např.
leptospiróza.
BASF nabízí proti nezvaným spolukonzumentům škálu rodenticidů na bázi dvou
účinných látek, které patří do skupiny moderních antikoaguantů (inhibitorů srážení
krve). Jsou pro cílové organismy nejen
velmi toxické, ale i nesmírně atraktivní (čichově, chuťově, vzhledově i konzistencí),
takže je při příjmu preferují před „normální“
potravou.
12 | Agrotip 1/2012
Navíc jsou velmi bezpečné pro uživatele.
Nejsou zatíženy žádnými tzv. R – větami.
Je možné je v zemědělství využívat ve skladech komodit, stájích i jiných uzavřených
prostorách, nejlépe za použití jedových staniček, aby k nim neměli přístup lidé ani jiní
živočichové. Navíc jsou tyto nástrahy v jedových staničkách chráněny proti vlivům
vnějšího prostředí. Rodenticidy BASF jsou
prodávány pod obchodními známkami Sorexa a Storm.
Další skupinou obtížných organizmů jsou
někteří zástupci hmyzu. Po dlouhé éře používání přípravků ze skupiny chlorovaných
uhlovodíků (DDT, HCH apod.) v padesátých a šedesátých letech, jsme prakticky
zapomněli, že existuje něco jako štěnice.
Nejrychlejší a nejúčinnější způsob
hubení potkanů, krys a myší
Špičkový produkt pro profesionální
ochranu proti potkanům, krysám a myším
Moderní rodenticidní technologie smrtícího
účinku během jednoho dne
Produkt nejvyšší kvality s nejrychlejším
účinkem na šváby
Jednička mezi postřikovými přípravky
Vysoce výkonný reziduální insekticid
s okamžitým účinkem
Postřikový přípravek kombinující
dvě účinné látky
Dokonale hubí všechny vývojové fáze hmyzu
Nyní si musíme velmi rychle vzpomenout,
protože štěnice se stávají prakticky celosvětově fenoménem.
BASF nabízí pro profesionální DDD firmy
přípravek Tenopa, který je jeden z mála,
které účinkují (dvě účinné látky s různým
mechanismem účinnosti). Účinkuje velmi
dobře i na blechy, které jsou, k mému velkému překvapení, dnes také poměrně velkým
problémem.
Na bázi fipronilu je i další insekticidní nástraha, tentokrát proti mravencům. Bude
se prodávat v příštím roce pod označením
Formidor.
Kvůli stále rostoucímu cestovnímu ruchu
a stále užšímu sortimentu insekticidů, které
lze použít (a následně rezistenci vůči jejich
účinným látkám), stoupá pravděpodobnost,
že se se štěnicemi setkáme na dovolené
v hotelu, nehledě na počet hvězdiček, kterými se pyšní. To že nás poštípou je menší
zlo, mnohem horší je, že si je přivezeme
jako suvenýr z cest domů. Likvidace štěnic
v bytě (nebo v bytovém době) je potom lahůdkou, po které zůstává byt prakticky destruovaný, protože insekticid se musí dostat
úplně všude, do každé i té poslední škvíry.
A navíc jedna aplikace ve velké většině případů nestačí.
Oproti štěnicím jsou další synantropní hmyzí společníci – švábi – problémem, který je
řešitelný poměrně snadno, pomocí nástrahových gelů, které se aplikují lokálně ve velmi nízkých dávkách na skrytá místa. Jsou
schopny zlikvidovat populaci švábů či rusů
velmi rychle, v řádu několika dnů. BASF nabízí pro profesionální použití přípravek Goliath Gel na bázi účinné látky fipronil.
Segment se neustále vyvíjí a účinné látky
končí a nové nastupují na trh. Předpokládáme, že v roce 2012 přijde BASF na trh
s úplně novou účinnou látkou především
proti štěnicím, která nahradí „dosluhující“
Tenopu.
Ing. Ladislav Niklíček, CSc.
Agrotip 1/2012
| 13
| Technické okénko |
Výsledky pokusů
Výsledly ze stacionárů - obilniny
Vážení a milí čtenáři, dovolte mi abych Vás touto cestou seznámil s výnosovými výsledky obilnin
z demonstračních pokusů ze stacionáru BASF v Rokytnici u Přerova. Nejprve bych v krátkosti popsal
průběh počasí a výskyt chorob v pšenici ozimé a jarním ječmeni ve vegetační sezóně 2010/2011.
Pšenice ozimá
Pro vzcházení porostů pšenic měly zásadní význam srážky, které spadly koncem
září (54 mm), protože po zasetí pokusů
(4.10.2010) nastalo období bez srážek. Porosty vzešly rychle a vyrovnaně, avšak posléze se vývoj pšenic zpomalil. Díky mimořádně teplému listopadu (průměrné teploty
byly vyšší o 3,5 °C oproti dlouhodobému
normálu) a dostatečnému množství srážek
rostliny odnožily a porosty šly do přezimování v optimálním stavu.
V průběhu zimy nedošlo k poškození
pšenic. Vzhledem k sušším podmínkách
v měsících březnu (téměř všechny srážky
spadly v polovině měsíce, 1. a 3. dekáda
byly téměř bez srážek) a dubnu (2/3 srá-
žek spadly v poslední dekádě) byly porosty
bez napadení chorobami. První významnější výskyt chorob (padlí) byl zaznamenán v průběhu května. K výraznému rozvoji
dalších chorob (braničnatky, rzi,…) došlo
až v červnu a červenci.
Vlhké počasí v červenci oddálilo sklizeň
pšenic na 6.8.2011.
Výnosy (%) přepočtené na 14% vlhkost
Varianta / Odrůda
Magister Preciosa
Jindra
Altigo
Manager
Mulan
Seladon
Bohemia
Elly
průměr var.
7,07
6,92
6,67
5,78
7,00
7,43
6,41
6,50
7,06
6,76
Kontrola bez Medax Top
76
89
86
88
89
89
87
88
92
87
Tango Super
133
115
118
130
123
112
127
138
130
125
Capalo 1,4
136
117
122
134
128
127
131
136
143
130
Opera Top 1,5 + Corbel 0,5
142
130
127
153
133
125
138
143
150
138
158
Kontrola (t/ha)
Capalo 1,2 / Swing Top 1,2
155
142
144
169
153
151
162
162
180
průměr odrůd (t/ha)
9,22
8,39
8,13
7,76
8,90
9,21
8,47
8,86
9,87
Výnosové výsledky - pšenice ozimá
Výnosová reakce pšenice ozimé na aplikaci fungicidů BASF (Rokytnice 2011)
9 odrůd pšenice bylo pěstováno na dvou
blocích s různými předplodinami - řepka
ozimá, mák setý.
11
Výnos (t/ha)
Pro zvýšení odolnosti k poléhání byly pokusy nejprve ošetřeny přípravkem Cycocel
750 SL a v pozdější růstové fázi regulátorem Medax Top. Díky aplikaci regulátoru
Medax Top nedošlo k polehnutí porostů.
Pro zjištění přínosu přípravku Medax Top
byla polovina fungicidní kontroly neošetřena tímto regulátorem. Kontrola ošetřená
Medaxem Top měla v průměru o 0,87 t vyšší výnos než kontrola bez Medaxu Top.
10
Výnosové výsledky jsou průměrem z obou
pokusů. V systému dvojího ošetření bylo
dosaženo nejvyššího výnosu 10,63 t/ha
po aplikaci sledu Capalo 1,2 l/ha a následně Swing Top 1,2 l/ha. Tímto ošetřením se
navýšil výnos o + 58 % oproti neošetřené
kontrole. V systému jednoho ošetření bylo
dosaženo nejvyššího výnosu 8,82 t/ha
po aplikaci fungicidu Capalo 1,4 l/ha.
6
14 | Agrotip 1/2012
Kontrola
Nárůst výnosu
9
3,9
8
1,7
2,1
2,5
7
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
5,9
Sw C
in apa
g
To lo /
p
O
p
+ era
C To
or p
be
l
o
C
ap
al
Su
pe
r
Ta
ng
o
M K
ed on
ax tro
To la
p
be
z
Ko
nt
ro
la
5
Ječmen jarní
Demonstrační
pokusy
byly
zasety
14.3.2011, což je obvyklý termín setí jarního ječmene pro toto pokusné stanoviště.
Přestože únor a první polovina března byly
mimořádně suché, tak díky srážkám, které
spadly v průběhu 4 dní po zasetí (29 mm),
porost vyrovnaně vzešel 31.3.2011.
Díky nadprůměrným teplotám a srážkám
v dubnu ječmen odnožil a poměrně rychle
došlo k zapojení porostu.
riové skvrnitosti. O intenzitě napadení porostů hovoří výnosová reakce fungicidních
modelů oproti neošetřené kontrole (viz tabulky s výnosy).
V květnu, který byl teplotně a srážkově
průměrný, došlo k prvnímu rozvoji chorob.
V celkově průměrném měsíci červnu byl
zaznamenán střední až silný výskyt hnědé
skvrnitosti a ohniskový výskyt rhynchospo-
Mimořádně vlhká třetí dekáda července
měla jednak za následek 80% prolehnutí
porostů a navíc došlo i k oddálení sklizně
až na 7. 8. 2011.
Výnosy (%) přepočtené na 14 % vlhkost
Varianta / Odrůda
Blaník
Kangoo
Malz
Radegast
Bojos
Advent
Sebastian Tocada
Prestige
průměr var.
Kontrola (t/ha)
4,87
5,13
4,98
5,33
5,03
3,95
4,52
4,95
5,72
4,94
Tango Super 1,0
128
119
114
114
108
136
127
111
109
118
Capalo 1,4
134
117
121
119
123
150
130
127
122
127
Opera Top 1,5 + Corbel 0,5
162
144
142
147
145
164
151
128
141
147
Tango Super 1,0 / Caramba 1,2
166
161
154
153
155
178
168
146
138
158
182
Oper Top 1,2 + Corbel 0,4 / Caramba 1,2
193
176
182
171
191
208
188
153
177
průměr odrůd (t/ha)
7,67
7,40
7,22
7,40
7,21
6,67
6,87
6,60
7,83
Výnos (t/ha)
Nárůst výnosu
Kontrola
8
7
4,0
2,3
6
2,8
1,3
0,9
5
4
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
O
p
+ er
C Co a T
ar rb op
am e
ba l 0, 1,2
1, 4 /
2
O
pe
+ ra
C To
or p
be 1
l 0 ,5
,5
Ta
ng
/C oS
ar up
am e
ba r 1 ,
1, 0
2
C
ap
al
o
1,
4
3
1,
0
Ing. Václav Sklenář, Ph.D.
9
Su
pe
r
V systému dvojího ošetření bylo dosaženo nejvyššího výnosu 8,96 t/ha po aplikaci
sledu Opera Top 1,2 l/ha + Corbel 0,4 l/ha
a následně Caramba 1,2 l/ha. Tímto ošetřením se navýšil výnos o + 82 % oproti neošetřené kontrole. V systému jednoho ošetření
bylo dosaženo nejvyššího výnosu 7,24 t/ha
(+ 47 % oproti neošetřené kontrole) po aplikaci tank mixu Opera Top 1,5 l/ha + Corbel
0,5 l/ha.
Výnosová reakce jarního ječmene na aplikaci fungicidů BASF (Rokytnice 2011)
Ta
ng
o
Předplodinou jarního ječmene byla kukuřice. Do pokusů bylo zařazeno 9 odrůd jarního ječmene. Pro zvýšení odolnosti proti poléhání byl porost ve dvou termínech ošetřen
regulátorem Terpal C.
Ko
nt
ro
la
Výnosové výsledky - ječmen jarní
Agrotip 1/2012
| 15
| České pivo |
Chráněné zeměpisné označení
Výsledky spolupráce BASF
a Nickerson v roce 2011
České
pivo
Společnosti BASF a Nickerson celosvětově velmi úzce spolupracují
při hledání optimálních odrůdových a agrotechnických doporučení již řadu let. Výsledkem této
spolupráce je jedinečná pěstební
technologie šitá na míru individuálně pro každou odrůdu zvlášť. Při
hledání optimálního doporučení
ve vztahu k jednotlivým fungicidním variantám vychází obě společnosti z výsledků pokusů, které
jsou prováděny na různých stanovištích po celé České republice.
V níže uvedených grafech jsou
znázorněny výnosové reakce jednotlivých odrůd sladovnických ječmenů pro „České pivo“ na různá
fungicidní ošetření. Pěstování sladovnických ječmenů je velmi závislé na klimatických podmínkách,
což potvrzují i tyto výsledky, které porovnávají zcela odlišné roky
2010 a 2011. Velký vliv zde hraje
i lokalita, jak můžete vidět v Grafu 5. Výrazný efekt sledu ošetření
Opera Top & Corbel + Caramba
dokumentuje Graf 3 z Rokytnice
v roce 2011 a to u všech odrůd
sladovnického ječmene.
Ing. Ondřej Klap
Dominantní postavení v České republice v odrůdách
sladovnických ječmenů pro výrobu „Českého piva“ mají
odrůdy společnosti Nickerson. Pro výrobu „Českého piva“
se aktuálně preferuje a je vhodných celkem 7 odrůd jarního
ječmene, z nichž 4 odrůdy jsou z nabídky osiv Nickerson.
Graf 1: Ječmen jarní, Rokytnice 2010, výnos t/ha
kontrola
Opera Top
Opera Top + Caramba
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
BOJOS
MALZ
BLANÍK
RADEGAST
Graf 2: Ječmen jarní, Ivanovice na Hané 2010, výnos t/ha
kontrola
Capalo
Opera Top
Opera Top + Caramba
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
BOJOS
16 | Agrotip 1/2012
Tango Super
MALZ
BLANÍK
RADEGAST
Graf 3: Ječmen jarní, Rokytnice 2011, výnos v t/ha
kontrola
Capalo
Opera Top
& Corbel
Opera Top & Corbel
+ Caramba
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
BOJOS
MALZ
BLANÍK
RADEGAST
Graf 4: Ječmen jarní, Ivanovice na Hané 2011, výnos t/h
kontrola
Capalo
Opera Top & Corbel
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
BOJOS
MALZ
BLANÍK
RADEGAST
Graf 5: Porovnání průběhu počasí v Rokytnici a Ivanovicích na Hané v roce 2011
úhrn srážek Rokytnice
úhrn srážek Ivanovice
prům. teplota Rokytnice
prům. teplota Ivanovice
120
25
mm
°C
100
20
80
15
60
10
40
5
20
0
0
leden
únor
březen
duben
květen
-5
červen červenec srpen
(1. dekáda)
Agrotip 1/2012
| 17
| České pivo |
Chráněné zeměpisné označení
Odrůdy jarního ječmene
značky Nickerson pro rok 2012
Preferované a nakupované sladovnické odrůdy
RADEGAST A BLANÍK
jsou sladovnické odrůdy doporučené Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu Českého piva. V roce
2011 se zařadily za Malz a Bojos jako další
nejpěstovanější odrůdy pro výrobu Českého piva. Obě jsou vykupovanými odrůdami společnosti Plzeňský Prazdroj, ale
i dalších tuzemských sladoven a pivovarů.
Díky svému výbornému zdravotnímu stavu
dosahuje Radegast v pokusech ÚKZÚZ
pro doporučování odrůd vysoký výnos
zrna v neošetřené variantě pěstování.
Absolutní odolnost vůči padlí travnímu je
kontrolována genem Mlo. Velmi dobrá je
také odolnost vůči hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti. Má pevné stéblo s velmi
dobrou odolností vůči poléhání. Blaník
dosahuje velmi vysokého výnosu předního zrna ve všech výrobních oblastech. Ze
sortimentu sladovnicky využívaných odrůd
má nejvyšší podíl předního zrna. Zrno má
velké s HTZ 49 g, jeho odolnost vůči porůstání je velmi vysoká. Absolutní odolnost
vůči padlí travnímu je kontrolována genem
Mlo. Vzhledem ke střední až nižší odolnosti vůči hnědým skvrnitostem doporučujeme ošetření fungicidem. Stéblo je středně
odolné k poléhání. Vzhledem k dlouhému
a těžkému klasu, který může být příčinou
polehnutí, doporučujeme ošetření porostu
morforegulátorem.
MALZ A BOJOS
Jsou v současné době nejvýznamnější
sladovnické odrůdy používané pro výrobu
Českého piva. Patří jim v pořadí první a druhé místo v zastoupení na množitelských plochách v ČR. Obě odrůdy mají výběrovou
sladovnickou kvalitu vhodnou pro výrobu
Českého piva. Jsou nosnými odrůdami pro
Plzeňský Prazdroj, ale i pro další tuzemské
sladovny a pivovary. Obě jsou preferovanými odrůdami Sladovny SOUFFLET ČR.
Malz prošel úspěšně centrálními zkouškami (BVT) firmy Heineken v Holandsku
a zařadil se tak do sortimentu odrůd, které jsou touto firmou preferovány. Malz je
již několik let nosnou odrůdou pro Heineken Slovensko Sladovne a je dlouhodobě
nejpěstovanější odrůdou na Slovensku.
Pěstuje se také v Polsku a na Ukrajině.
Bojos se úspěšně rozvíjí na Slovensku
a v Rakousku.
Tab. 1: Významné hospodářské vlastnosti odrůd Radegast, Blaník a Kangoo
Padlí travní
Rez ječná
Hnědá
skvrnitost
Rhynchospor.
skvrnitost
Odolnost
proti poléhání
Počet produktivních stébel
Délka rostlin
HTZ
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
ks/m2
cm
g
Blaník
9
7
5
7
5
747
83
50
Radegast
9
5
7
6
7
774
77
49
Kangoo
6
7
6
7
6
772
71
47
Hodnocení 9-1: 9 – nejlepší, 1 – nejhorší.
18 | Agrotip 1/2012
Preferované a nakupované sladovnické odrůdy
KANGOO
Kombinací vynikající sladovnické kvality
a výborných hospodářských znaků představuje špičku v sortimentu sladovnických
ječmenů. V ČR patří mezi nejpěstovanější
sladovnické odrůdy, je preferovanou odrůdou Sladovny SOUFFLET ČR. Je také
nosnou odrůdou společnosti Heineken Slovensko Sladovne a druhou nejvýznamnější
a nejpěstovanější odrůdou na Slovensku.
Kangoo je také žádanou odrůdou v Polsku,
je zařazená na listině vykupovaných odrůd
společností SAB, Heineken a Global Malt.
Je také žádanou exportní odrůdou. Kangoo
je polopozdní odrůda s kratším až středně
dlouhým stéblem a dobrou odolností vůči
poléhání a lámání stébla. Zrno má velké
s vysokou HTZ. V tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 2005-2007 dosahovalo stabilně vysokého výnosu zrna
i výnosu předního zrna ve všech výrobních
oblastech. Od doby registrace v roce 2008
je velmi silnou kontrolní odrůdou ÚKZÚZ
v registračních zkouškách. Kangoo má
velmi dobrou odolnost vůči hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné. Vzhledem ke střední odolnosti vůči padlí travnímu
doporučujeme fungicidní ošetření. Kangoo
je odrůda vhodná pro pěstování ve všech
výrobních oblastech.
Nové velmi výnosné odrůdy pro krmné účely
AZIT
Azit je odrůda nesladovnická, vhodná pro
krmné účely. Byla vyšlechtěna na šlechtitelské stanici PLANT SELECT v Hrubčicích Disponuje velmi vysokým výnosovým
potenciálem, který prokázala v průběhu
registračních zkoušek ÚKZÚZ 2005-2007.
Také ve zkouškách ÚKZÚZ pro doporučování odrůd patří tato odrůda mezi nejvýnosnější. V roce 2011 byla v těchto zkouškách nejvýnosnější odrůdou v neošetřené
variantě pěstování. Poskytuje i vysoký výnos předního zrna, tzn. zrna po třídění na
sítech 2,5 mm. Zrno má velké s vysokou
HTZ, která dosahuje 50 g. Podíl předního
zrna je vysoký. Azit je polopozdní středně vysoká odrůda s dobrou odnoživostí.
Stéblo má pevné s vysokou odolností vůči
poléhání i lámání po přezrání, a proto není
nutné ošetření morforegulátorem růstu.
Zdravotní stav je na velmi dobré úrovni,
což je patrné z výsledků zkoušek SDO
uvedených v tabulce 3. Azit lze pěstovat
ve všech výrobních oblastech s nižšími
vstupy vzhledem k jeho výborným hospodářským vlastnostem.
Agrotip 1/2012
| 19
| České pivo |
Chráněné zeměpisné označení
Nové velmi výnosné odrůdy pro krmné účely
AKTIV
Aktiv je rovněž odrůda s mimořádně vysokým výnosovým potenciálem vhodná pro
krmné účely. Byla nejvýnosnější odrůdou
v tříletém průměru registračních zkoušek
ÚKZÚZ v letech 2005 až 2007, kde dosáhla
výnosu zrna 106 % na průměr kontrolních
odrůd. Také ve zkouškách pro doporučování odrůd potvrzuje výborné výnosové
výsledky a řadí se tak mezi nejvýnosnější registrované odrůdy. Aktiv je poloraná
středně vysoká odrůda se střední odnožovací schopností a se střední odolností proti
poléhání a lámání stébla. Zrno má velké s
HTZ 50 g a jeho podíl nad sítem 2,5 mm
je vysoký. Aktiv má absolutní odolnost vůči
padlí travnímu kontrolovanou genem Mlo a
velmi dobrou odolnost proti hnědé skvrnitosti. Aktiv je odrůda vhodná pro pěstování
ve všech výrobních oblastech.
GLADYS
Nová odrůda, registrovaná v ČR v roce
2010, dosáhla v registračních zkouškách
ÚKZÚZ 2007-2009 velmi vysokého výnosu
zrna v neošetřené i ošetřené variantě pěstování (Tab. 4). Zrno má velké s velmi vysokou
HTZ. Výnos předního zrna (nad 2,5 mm) je
rovněž velmi vysoký. Gladys je polopozdní
odrůda s velmi dobrou odnoživostí. Rostliny
jsou středně dlouhé s velmi dobrou odolností vůči poléhání během vegetace. Absolutní odolnost vůči padlí travnímu je kontrolována genem Mlo, odolnost vůči ostatním
hospodářským chorobám je velmi dobrá
(Tab. 3). Gladys je vhodná pro pěstování ve
všech výrobních oblastech.
Tab. 3: Významné hospodářské vlastnosti odrůd Azit, Aktiv a Gladys
Padlí travní
Rez ječná
Hnědá
skvrnitost
Rhynchospor.
skvrnitost
Odolnost
proti poléhání
Počet produktivních stébel
Délka rostlin
HTZ
9-1
9-1
9-1
9-1
9-1
ks/m2
cm
g
Azit
6
7
6
7
7
805
74
49
Aktiv
9
6
6
6
6
758
79
48
Gladys
9
7
6
6
6
785
71
51
Hodnocení 9-1: 9 – nejlepší, 1 – nejhorší.
Tab. 4: Výnos zrna odrůdy Gladys v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2007–2009
Řepařská
a obilnářská
Kukuřičná
Bramborářská
a pícninářská
N
O
N
O
N
O
Gladys
107
105
108
105
106
107
Bojos
104
99
102
99
103
100
Tocada
102
102
105
102
103
103
Sebastian
96
100
99
100
101
104
Prestige
98
99
95
98
93
94
Pozn.: Výnos je uveden v % na průměr kontrolních odrůd Bojos, Sebastian, Prestige, Tocada
N – neošetřená varianta, O – ošetřená varianta
20 | Agrotip 1/2012
Ing. Václav Blažek, CSc., Limagrain
Central Europe Cereals, s.r.o.
Pozvánka na cyklus seminářů 2012
BASF a zemědělství
v roce 2012
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás touto cestou pozvali na každoročně
pořádaný cyklus odborných seminářů společnosti BASF,
které rok od roku získávají větší oblibu a návštěvnost.
Tématem letošních seminářů bude představení novinek v sortimentu
přípravků na ochranu rostlin a jejich doporučení v kompletních
pěstitelských technologiích. Doplňující téma bude předneseno
nezávislou autoritou a bude se tentokrát věnovat problematice
půdních herbicidních účinných látek.
Program semináře
BASF a zemědělství v roce 2012
08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 09:15 Úvodní slovo a přivítání účastníků semináře
09:15 – 10:00 Přehled půdních herbicidních účinných látek
a jejich použití
10:00 – 10:30 Nový systém herbicidní ochrany řepky ozimé
10:30 – 10:50 Přestávka s občerstvením
10:50 – 11:30 Představení novinek v ochraně kukuřice
a jejich doporučení
11:30 – 12:10 Clearfield® - revoluční řešení v ochraně slunečnice
12:10 – 13:00 Novinky a aktuální doporučení v ochraně obilnin
13:00 – 14:00 Oběd
Místa a termíny konání seminářů:
10. 1. 2012 Brno - Hotel Voroněž
11. 1. 2012 Hradec Králové - Kongresové, výstavní
a společenské centrum Aldis
12. 1. 2012 Velká Bystřice - Hotel Zámek
17. 1. 2012 Opava - Masarykova střední škola
zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava
18. 1. 2012 Hluboká nad Vltavou - Parkhotel
19. 1. 2012 Plzeň - Prazdroj Na Spilce
24. 1. 2012 Litoměřice - Hotel Koliba
31. 1. 2012 Mladá Boleslav - Hotel Golf
1. 2. 2012 Nymburk - Hotel Ostrov
7. 2. 2012 Větrný Jeníkov - Kulturní dům
Na semináře se mohou zájemci přihlásit buď
pomocí korespondenční návratky, která byla přílohou
prosincového Agrotipu, nebo již tradičně elektronicky
přes webové stránky společnosti BASF
www.agro.basf.cz
Všichni zákazníci, kteří se přihlásí přes internetové
stránky nebo korespondenční návratkou, budou
odměněni zajímavým dárkem.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Agrotip 1/2012
| 21
| Technická a poradenská služba BASF |
Rozdělení regionů v roce 2012
Náš tým odborných pracovníků Vám vždy
ochotně pomůže najít to nejlepší řešení
pro ochranu, pěstování a výživu rostlin.
Náš tým odborných pracovníkov Vám vždy
ochotne pomôže nájsť to najlepšie riešenie
pre ochranu, pestovanie a výživu rastlín.
Česká republika
Jan Truneček, + 420 737 240 525
Eliška Hanušová, + 420 737 244 696
Markéta Říhová, + 420 737 244 712
Slovenská republika
Pavel Šácha, + 420 731 629 824
Štefan Šimonka, +421 917 719 239
Ivo Kulhánek, + 420 737 240 513
Róbert Jurových, +421 907 701 865
Aleš Raus, + 420 731 629 825
Peter Otáhal, +421 905 295 008
Libor Svatoň, + 420 737 244 691
Ľubomír Eged, +421 907 702 514
Ondřej Klap, + 420 737 244 711
Anton Onufer, +421 905 295 007
Lubomír Zámorský, + 420 737 240 507
Marek Hegedüš, +421 918 689 258
Petr Popelka, + 420 737 244 710
špecialista na vinič a ovocie
František Polák, +421 905 295 006
Antonín Dostál, + 420 737 240 519
Kateřina Václavíková, + 420 737 240 569
Drahomíra Musilová
Ovoce, zelenina, vinná réva
+ 420 737 240 534
BASF spol. s r.o.
Šafránkova 3
155 00 Praha 5
Česká republika
www.agro.basf.cz
BASF Slovensko spol. s r.o.
Prievozská 2
821 09 Bratislava
Slovenská republika
www.agro.basf.sk
Download

Změny v registracích pro rok 2012