Dům dětí a mládeže příspěvková organizace,Brněnská 29, Jihlava 586 01 tel. 56730352
Výsledková listina okresního kola soutěže z jazyka anglického pro ZŠ a víceletá
gymnázia – 26.2. 2013
Okresní kolo se konalo dne 26.2. 2013 v Domě dětí a mládeže v Jihlavě. Z propozicemi a přihláškami
obeslaných škol o konání školních, okresních a krajských kol soutěže se okresního kola zúčastnili zástupci
z 21 škol. V propozicích je stanoveno, jak mají postupová kola soutěže probíhat a jak se soutěžící z jednotlivých
kategorií z postupových kol přihlašují do dalšího postupového kola.
V letošním školním roce postupoval do okresního kola vítěz ze školního kola z každé kategorie, pro které bylo
okresní kolo organizováno. Z některých škol však byli soutěžící přihlašováni dva do jedné kategorie. Tuto otázku
jsme řešili s hodnotícími komisemi při zahájení okresního kola , zejména u kategorie II.A. Řešeno bylo společně
s pedagogy, kteří byli jako doprovod žáků na soutěž a s přihlášenými soutěžícími žáky. Dospěli jsme k variantě
řešení, která odpovídá pravidlům dle propozic a regulérnosti pro všechny zúčastněné školy, tedy regulérnosti pro
soutěžící žáky a studenty. Jeden ze dvou byl společně s pedagogem z doprovodu vybrán, který bude reprezentovat,
druhý se soutěže zúčastní, ale mimo pořadí. Řešení bylo přijato bez výhrad.
U nepostupové kategorie I.A byli všichni přihlášení soutěžící řádně v soutěži. U kategorie II.B rovněž tak,
vzhledem k malému počtu přihlášených.
Soutěžní úkoly a zadání připravovaly a hodnotily komise ve složení :
Pro kategorii I. A :
-----------------předsedkyně :
členky :
Mgr. Lenka Šmídová
Mgr. Ilona Vybíralová
Mgr. Eva Slámová
ZŠ a MŠ Kamenice u Jihlavy
ZŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava
ZŠ Seifertova 5, Jihlava
Pro kategorii II. A :
------------------------předsedkyně :
Mgr. Marcela Kovářová
členové :
Mgr. Zbyněk Wasserbauer
Mgr. Veronika Vetchá
ZŠ O. Březiny, Demlova 34, Jihlava
ZŠ Poděbradova 79, Polná
ZŠ a MŠ Velký Beranov
Pro kategorii II.B :
------------------------předsedkyně :
Mgr. Zdeňka Matýšková
členové :
Mgr. Kamila Teplá
Mgr. Pavel Tůma
Gymnázium AD Fontes, Fibichova 18, Jihlava
Gymnázium J. Masaryka 1, Jihlava
ZŠ Demlova 32, Jihlava
Výsledné umístění soutěžících v jednotlivých kategoriích :
Kategorie I. A : nejvyšší možný počet bodů 25
1. místo :
2. místo :
3. místo :
4. místo :
5. místo :
6. – 8. místo :
Lenka Hotařová
Noc Lan Chu
Simona Nguyenová
Patrik Klika
Jiří Kučera
Pavel Hájek
Matyáš Krejčí
Tomáš Bárta
9. místo :
Petr Pospíchal
10. místo :
Markéta Sojková
11. – 12. místo : Marika Smerekovská
Daniel Kittler
13. místo :
Michaela Filová
14. místo :
Dominik Malý
15. místo :
Kristýna Pelejová
16. místo :
Kamila Lajtkepová
17. místo :
Melánie Malečková
25 b.
22 b.
21 b.
20 b.
18 b.
17 b.
17 b.
17 b.
15 b.
14 b.
12 b.
12 b.
11 b.
10 b.
8 b.
6 b.
4 b.
Gymnázium J.Masaryka 1, Jihlava
Gymnázium J. Masaryka 1, Jihlava
ZŠ O. Březiny, Demlova 34, Jihlava
ZŠ Demlova 32, Jihlava
GOB a SOŠ Hradecká 235, Telč
ZŠ J. Hory 1050, Třešť
ZŠ E. Rošického 2, Jihlava
ZŠ T.G. Masaryka, Žižkova 50, Jihlava
ZŠ a MŠ Velký Beranov 331
ZŠ Dušejov 86
ZŠ Poděbradova 79, Polná
ZŠ a MŠ Kamenice 402
ZŠ T.G.Masaryka, Žižkova 50, Jihlava
ZŠ a MŠ Puklice 167
ZŠ Hradecká 234, Telč
ZŠ Masarykova 141, Telč
ZŠ Hradecká 234, Telč
Hodnotící komise po ukončení soutěže uvedla : výkony soutěžících byly až na výjimky
vyrovnané. Je patrný rozdíl mezi žáky základní školy a jim odpovídajících nižších ročníků
víceletých gymnázií.
Kategorie II. B : nejvyšší možný počet bodů 43
1.
2.
3.
4.
místo :
místo :
místo :
místo :
Lenka Kölblová
Žofie Tůmová
Tereza Buštová
Karolína Holcová
38 b.
34 b.
31 b.
29 b.
Gymnázium J. Masaryka 1, Jihlava
Gymnázium J. Masaryka 1, Jihlava
Gymnázium AD Fontes, Jihlava
GOB a SOŠ Hradecká 235, Telč
Hodnotící komise po ukončení soutěže uvedla : úroveň soutěžících odpovídala znalostem dané
kategorie. Soutěžící prokázaly adekvátní schopnost během poslechového testu.
Plynule a pohotově reagovaly na zadané úkoly při ústní části soutěže.
Kategorie II. A : nejvyšší možný počet bodů 100
1. místo :
2. místo :
3. místo :
4. místo :
5. místo :
6. místo :
7. místo :
8. místo :
9. – 10. místo :
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
místo :
místo :
místo :
místo :
místo :
místo :
místo :
místo :
místo :
Milan Sedmík
Matěj Hlávka
Šimon Geist
Bára Procházková
Vendula Hořínková
Simona Šutová
Jan Průša
Šárka Fišerová
Zdeněk Bartušek
Renáta Matějíčková
Tomáš Benda
Simona Kratochvílová
Lucie Jirovská
Patrik Dohnal
Tereza Bauerová
Daniel Denk
Tereza Lavičková
Lucie Aldorfová
Petra Štanclová
Soutěžící mimo pořadí :
Terezie Záškodová
Denisa Nováková
Nela Talichová
David Brodina
Jan Novotný
94 b.
93,5 b.
80 b.
78 b.
72 b.
70,5 b.
67 b.
66,5 b.
65 b.
65 b.
59 b.
57 b.
43 b.
41,5 b.
38,5 b.
36,5 b.
34,5 b.
29 b.
23 b.
ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov
ZŠ O. Březiny, Demlova 34, Jihlava
ZŠ Nad Plovárnou 5, Jihlava
ZŠ Seifertova 5, Jihlava
ZŠ J. Hory 1050, Třešť
ZŠ a MŠ Polenská 4, Dobronín
ZŠ Demlova 32, Jihlava
ZŠ Křížová 33, Jihlava
ZŠ a MŠ Velký Beranov 331
ZŠ Poděbradova 79, Polná
ZŠ Havlíčkova 71, Jihlava
ZŠ Dolní Cerkev 26
ZŠ a MŠ Kamenice 402
ZŠ E. Rošického 2, Jihlava
ZŠ a MŠ Puklice 167
ZŠ Masarykova 141, Telč
ZŠ T.G.Masaryka, Žižkova 50, Jihlava
ZŠ Dušejov 86
ZŠ Hradecká 234, Telč
66,5 b.
85 b.
44 b.
76 b.
43 b.
ZŠ a MŠ Polenská 4, Dobronín
ZŠ J. Hory 1050, Třešť
ZŠ T.G. Masaryka, Žižkova 50, Jihlava
ZŠ Seifertova 5, Jihlava
ZŠ Křížová 33, Jihlava
Hodnotící komise po ukončení soutěže uvedla : lepší úroveň než v loňském školním roce –
Avšak – někteří nebyli připraveni, někteří jazykovou úrovní neodpovídali úrovni požadované
okresním kolem, někteří vyučující z některých škol nerespektovali pravidla soutěže pro
přihlašování do okresního kola.
Do krajského kola soutěže z anglického jazyka, které se bude konat 15.3. 2013 v Domě dětí a
mládeže v Jihlavě postupují z kategorie II. A Milan Sedmík ze ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov a
z kategorie II.B Lenka Kölblová z Gymnázia J.Masaryka 1 v Jihlavě.
V Jihlavě dne : 26.2. 2013
Za DDM Jihlava : Ivana Melounová
pedagog volného času
vzdělávací a estetické oddělení
Download

Výsledky - DDM Jihlava, po