Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace Brněnská 29, Jihlava 586 01 tel. 567 303 521
________________________________________________________________
Výsledková listina okresního kola soutěže dětských recitátorů sólistů.
Soutěž proběhla 6. března 2014 v Domě dětí a mládeže p.o. v Jihlavě.
Výsledkové hodnocení v kategoriích :
I.
kategorie – 2. a 3. třída:
Porota pracovala ve složení: Mgr. Milena Musilová
Mgr. Marcela Daňková
Mgr. Miroslava Novotná
l. místo:
2. místo:
3. místo:
Adam Kejda
Natálie Svorada
Ondřej Bulant
ZŠ Stonařov 242
ZŠ Demlova 32, Jihlava
ZŠ Kollárova 30, Jihlava
ZŠ Demlova 32, Jihlava
ZŠ Seifertova 5, Jihlava
ZŠ Kollárova 30, Jihlava
Zvláštní ocenění poroty: Tina Holasová ZŠ Poděbradova 79, Polná – za přirozený přednes
Adéla Říčánková ZŠ Masarykova 141, Telč – za přirozený přednes
Hodnocení poroty: letošní úroveň byla celkově nižší. Délka i výběr básní odpovídá věku
recitátorů. Děti recitovali s malým výrazem, spíše jen odříkávali text. Doprovod a někteří žáci
nevypnuli mobilní telefony, i když na to byli upozorněni při zahájení.
II.
kategorie – 4. a 5. třída:
Porota pracovala ve složení: Mgr. Iva Musilová
Mgr. Marta Sorhondo
Mgr. Milena Boudová
1. místo:
2. místo:
3. místo:
3. místo:
Alois Stavárek
Anna Dubová
Klára Rychtecká
Carla Roldanová
ZŠ Poděbradova 79, Polná
ZŠ Seifertova 5, Jihlava
ZŠ Křížová 33, Jihlava
ZŠ Havlíčkova 71, Jihlava
ZŠ Demlova 32, Jihlava
ZŠ Poděbradova 79, Polná
ZŠ Křížová 33, Jihlava
Zvláštní ocenění poroty: Marie Bratránková Křesťanská ZŠ, Náměstí Svobody 3, Jihlava –
za osobitý projev
Denisa Vítková
ZŠ Seifertova 5, Jihlava – za délku textu a
dramatizaci textu
Hodnocení poroty: i v letošním roce byl přednes všech recitátorů na dobré úrovni. Některé
ukázky obsahovaly vhodně zařazenou dramatizaci. Do budoucna doporučujeme recitátorům
nevsázet na příliš dlouhý text, který jim může spíše uškodit (řídit se pravidly dle propozic pro
konání jednotlivých postupových kol této soutěže).
III.
kategorie – 6. a 7. třída:
Porota pracovala ve složení: Mgr. Monika Závodská
Mgr. Dagmar Němečková
Mgr. Ivana Bártů
1. místo:
2. místo:
3. místo:
Vilém Pech
Anna Bártů
Barbora Vlková
ZŠ Seifertova 5, Jihlava
Gymnázium J. Masaryka 1, Jihlava
GOB a SOŠ Hradecká 235, Telč
Gymnázium J. Masaryka 1, Jihlava
GOB a SOŠ Hradecká 235, Telč
ZŠ Poděbradova 79, Polná
Hodnocení poroty: žákům bylo doporučeno věnovat větší pozornost výběru textů (do vyšších
kol odlišné typy, jiné autory). Dále je třeba rozcvičit se na mimoverbální komunikaci(oční
kontakt, ruce) a na pečlivou výslovnost (zvláště na polykání koncovek).
IV.
kategorie – 8. a 9. třída:
Porota pracovala ve složení: Mgr. Markéta Ketnerová
Pan Josef Kundera
Pan Petr Soumar
1. místo:
2. místo:
3. místo:
ZŠ Seifertova 5, Jihlava
Horácké divadlo Jihlava
Horácké divadlo Jihlava
Michaela Nováková ZŠ Hradecká 234, Telč
Tomáš Ryška
ZŠ E. Rošického 2, Jihlava
Petra Švíková
ZŠ Havlíčkova 71, Jihlava
Zvláštní ocenění poroty: Tereza Buštová Gymnázium AD Fontes, Fibichova 18 , Jihlava
- za heroický výkon
Hodnocení poroty: průměrné texty, průměrné výkony, malý osobnostní vklad. Většina
soutěžících drnčí jako kolovrátek.
Informace o konání krajského kola a přihlášku do něj obdrželi postupující umístění na
prvním a druhém místě při vyhlášení výsledků okresního kola z každé kategorie v DDM p.o.
Jihlava, kde se okresní kolo konalo.
Krajské kolo dětské sólové recitace se koná ve čtvrtek 10. 4. 2014 v Třebíči a přihlášky +
oba dva soutěžící texty mají být zaslány nejpozději do 28. 3. 2014 na adresu DDM Hrádek
Třebíč, Hrádek 964, 674 01 Třebíč. Současně se mají přihlášky poslat e-mailem na adresu:
[email protected]
Děkujeme všem vyučujícím, kteří děti na soutěž připravovali, děkujeme porotám za těžkou
práci při rozhodování, dětem za pěkné a ukázněné chování během konání okresního kola.
V Jihlavě: 6. března 2014
Podle podkladů poroty zpracovala:
Ivana Melounová, DDM Jihlava p.o.
pedagog volného času
vzdělávací a estetické oddělení
Download

Výsledky - DDM Jihlava, po