Oficiální distributoři POL-SKONE na Slovensku v roce 2011
Obchodní centrum a vzorkovna POL-SKONE CZ s.r.o., 500 02 Hradec Králové, Veverkova 1688
Jednatel Bc. Leoš Vágner - tel.721 341 730
tel./fax 00420 495 530 979 , e-mail - [email protected]; [email protected]
Oficiální distributor se
serv.střediskem a vzorkovnou
Prodejce+montáž
Název firmy
Kontaktní osoba
www.pol-skone.cz
Město
Ulice
Mobilní telefon
Telefon
Fax
e-mail
www
Bratislavský kraj
*
KORATEX s.r.o.
KORATEX
(OC Danubia Bratislava)
830 06 Bratislava 36
Tuhovská 16
00421 249 104 444
851 04 Bratislava
Panónska cesta 16
00421 263 537 943
*
KORATEX Nitra
949 05 Nitra
Novozámocká 199
00421 918 497 150
00421 376 524 614
00421 376 524 614
*
KORATEX Nové Zámky
Peter Kodhaj
940 01 Nové Zámky
F. Kapisztóryho 42
00421 905 451 892
00421 356 420 248
00421 356 460 570
*
KORATEX Žilina
Štefan Dubeň
010 01 Ţilina
Bytčická cesta 2
00421 905 273 568
00421 417 233 832
00421 417 003 790
*
Primátor s.r.o.
ing. Jozef Ďurnek
010 91 Ţilina
Dolné Rudiny 1
SHESTR s.r.o.
ing. Renáta Pavlíčková 971 01 Prievidza
*
00421 249 104 445
[email protected]
www.koratex.sk
[email protected]
Nitrianský kraj
Žilinský kraj
00421 903 511 210
00421 415 623 650
00421 415 005 063 [email protected]
www.primator.sro.sk
Trenčianský kraj
*
G. Švéniho 10A
00421 918 633 633
[email protected]
www.shestr.sk
Banskobystrický kraj
*
KORATEX Banská Bystrica
*
Ondrej Popčák - RENOSTAV
974 01 Banská Bystrica
Zvolenská cesta 37
Ondrej Popčák
066 01 Humenné
Trebíčska 14/1480
Halan
Maroš Haluška
050 01 Revúca
Ţelezničná 59
00421 903 634 978
ABRAMEX s.r.o.
ing. Lubomír Šárnik
080 01 Prešov
Budovatelská 50
00421 904 703 341
*
OKNADVERE.SK s.r.o.
ing. Marian Drošč
040 01 Košice
Juţná trieda 97
00421 905 882 124
*
KORATEX Košice
Iveta Bertová
040 11 Košice
Pri prachárni 8
00421 905 441 001
●
Dekor s.r.o.
Anna Kočišová
075 01 Trebišov
Cukrovarská 2991
00421 915 506 732
●
MACTE s.r.o.
Peter Lukač
040 01 Košice
Rozvojova 2
00421 918 119 577
●
Rol-land
Roland Kovacs
Roţňava
Šafarikova 4
00421 902 335 246
●
00421 484 163 741
00421 484 163 742
[email protected]
[email protected]
421 514 881 473
[email protected]
www.halan.sk
Prešovský kraj
*
00421 517 723 963
00421 517 582 492
[email protected]
Košický kraj
00421 556 770 057 [email protected]
www.oknadvere.sk
[email protected]
00421 566 725 106
00421 556 713 959
[email protected]
[email protected]
www.macte.sk
[email protected]
1
Download

www.pol-skone.cz