SOUČASNOST
HISTORIE
Historie samostatné ZUŠ Polná se začala psát 1. 9. 1989, kdy byla
v zrekonstruované budově zámku zahájena výuka v hudebním a výtvarném oboru. 1. 9. 1991 bylo otevřeno taneční oddělení a 1. 9.
2000 se přidal literárně-drama cký obor. Od 1. 1. 1992 se zřizovatelem školy stala Rada města Polná a od 1. 1. 1999 přešla
škola do právní subjek vity.
Historie školy - to je neuvěřitelné množství hodin
hezké avšak náročné práce s dětmi.
Dvace pě letou historii školy tvoří tři ředitelé (Mgr. O o Matula od
roku 1989, Vilém Fürych od roku 1991 a Mgr. Vlas mil Matula od roku
2005), spousta pedagogů, provozních pracovníků a především obrovská řada žáků. Dvace pě letou historii školy také tvoří velké množství
třídních předehrávek, hudebních večerů, absolventských koncertů, tanečních a literárně-drama ckých vystoupení, vernisáží, vánočních akcí,
vystoupení pro dě ze školek, pro seniory …
Škola se postupně zapojovala i do náročnějších projektů (To všechno
vodnes čas, Písně-Lieder-Songs, vánoční koncerty v kostele ve Ždírci, adventní koncerty v Městském kině Polná, koncerty s názvem Hrajeme hity,
mezioborový projekt Základní Umělecká Šou, vernisáže a vystoupení
na pergole, letní koncerty orchestru, koncerty pedagogů, zájezdy
orchestru do zahraničí a na přehlídky, zájezdy do divadel a na koncerty
České filharmonie, víkendová soustředění pedagogů a žáků …).
V současné době jsou ve škole vyučovány čtyři umělecké obory
(hudební, výtvarný, taneční a literárně-drama cký) a navštěvuje ji 300
žáků. Ve škole pracuje 23 pedagogů a 2 provozní pracovníci. Od září 2012
se v ZUŠ Polná vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu.
Žáci v hudebním oboru si mohou vybírat z široké nabídky vyučovaných
předmětů. Individuálně se mohou věnovat hře na některý z 21 vyučovaných hudebních nástrojů nebo sólovému zpěvu, mohou si zahrát v různých komorních seskupeních, souboru zobcových fléten, smyčcovém
souboru a v Orchestru ZUŠ Polná. Mnozí žáci, kteří prošli školním orchestrem, se uplatňují v Polenském Big Bandu. Žáci ve výtvarném, tanečním
a literárně-drama ckém oboru rozvíjejí své schopnos a dovednos
v kolek vní výuce. Někteří absolven naší školy dále pokračují ve studiu
na uměleckých školách vyššího typu a provozují uměleckou činnost na
profesionální úrovni. Řada bývalých žáků působí v současnos ve škole
v roli pedagogů. Ostatní absolven školy získávají kvalitní základy potřebné k tomu, aby se umělecké činnos mohli dále věnovat na dobré
amatérské úrovni.
Mo o školy je „Naše cesta k umění…“
Kousek po kousku si tuto cestu budujeme a baví nás po ní jít.
SLOVO NA ZÁVĚR
Cílem ZUŠfestu je prezentovat činnost školy ve všech oborech. Škola je
živá ins tuce a neustále se v ní něco děje. ZUŠfest je fes val, který by měl
zaujmout, pobavit, potěšit, mo vovat, inspirovat a dobře naladit. Dík, že
jste přišli s námi sdílet radost z muziky, pohybu, divadla a z výtvarného
tvoření. Děkujeme městu Polná za spolupráci a podporu, taktéž dík
všem sponzorům, příznivcům a přátelům školy.
Akci podpořili:
Během dvace pě let si škola vybudovala pozici významné kulturněvzdělávací ins tuce v Mikroregionu Polensko.
5140422_zusfest2014_programA4-DL_1-2.indd 1
24.4.2014 9:29:40
14:00 hodin, Městské kino
VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO
A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU
POŘADÍ PŘEDSTAVENÍ:
taneční obor (přípravný ročník a 1. ročník), tř. uč. Iveta Melicharová
MŮJ DEŠTNÍK (Var na)
literárně-drama cký obor, tř. uč. Josef Kundera
VAŠEK MEZI LIDOJEDY (E. Cílková a I. Hříbková)
taneční obor (I. stupeň), tř. uč. Iveta Melicharová
ÚČINKUJÍCÍ:
Marie Řeháková (Maruška), Šarlota Vlachová (macecha), Eliška Řeháková (Holena), Natálie Slabá (ženich), Filip Mátl (Leden), Markéta
Chromková (Březen), Adina Marková (Červen), Ester Klubalová (Září),
Mikuláš Radouš (další měsíc), PĚVECKÝ SBOR - Natálie Koubková,
Mar n Fila, Leona Nevosadová, Jakub Zmek, Veronika Melicharová,
Elen Petrová, Marie Novotná, Pavlína Tesařová, Hana Matějíčková
15:45 hodin, nádvoří hradu a zámku
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU
DOKOLA (Yann Tiersen)
Připravili žáci výtvarného oboru pod vedením třídní učitelky Dany
Urbanové.
literárně-drama cký obor, tř. uč. Petr Šaryk Coufal
16:15 hodin, Společenský sál
MACH A ŠEBESTOVÁ JEDOU DO VODNÍHO RÁJE (P. Coufal)
taneční obor (I. stupeň starší), tř. uč. Iveta Melicharová
SVĚTLUŠKY (G. Bregovič)
KOMORNÍ KONCERT
Happy Birthday Rock (M. Schnitz)
ÚČINKUJÍCÍ:
TO přípravný ročník a 1. ročník: Alena Bahounková, Gabriela Blahová, Simona Drahošová, Johana Jarošová, Laura Kirethová, Monika Kirethová, Lenka Matulová, Sandy Soukup, Sára Šléglová, Vanesa Toufarová, Viktorie Toufarová, Šárka Va erová, Alena Zuzaňáková
TO I. stupeň: Tereza Bouchnerová, Markéta Brabcová, Michaela Čížková, Karolína Kratochvílová, Alžběta Kvasničková, Lucie Milotová,
Anna Novotná, Kristýna Novotná, Barbora Peřinová, Věra Schusterová, Kristýna Šromová, Jolana Vomelová
TO I. stupeň starší: Markéta Brabcová, Michaela Čížková, Alžběta
Kvasničková, Lucie Milotová, Kristýna Novotná, Barbora Peřinová,
Věra Schusterová, Kristýna Šromová
LDO J. Kundera: Mikuláš Radouš (Vašek cestovatel), Filip Mátl
(Náčelník Rukafuč), Adina Marková (Tlumočník Matvahuba), Ester
Klubalová (Kouzelnice Sója), Adam Vomela (1. lidojed), Ondřej Novák
(2. lidojed), Markéta Chromková (3. lidojed)
LDO P. Š. Coufal: Matěj Coufal (Mach), Simona Sochorová (Šebestová),
Patrik Chmelař (Učitelka), Lukáš Dvořák (Inspektor a zároveň i řidič
autobusu), Mar n Sobotka (Horáček), Vlas mil Koumar (Sluchátko),
Eliška Melicharová (Uklízečka a taky plavčík a taky paní Kadrnožková),
Adam Melichar (Pažout), Cyril Coufal (Průvodce na hradě), Petr Flesar
(Jonatán, žák), Jakub Brož (Umučenec, strašidlo, žák)
15:15 hodin, parkán hradu a zámku
MINIOPERKA
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Autoři: J. Uhlíř, Z. Svěrák Vystoupení připravila: Andrea Satrapová
Spolupráce při přípravě: Jan Hejral, Josef Kundera,
žáci výtvarného oboru (výroba kulis)
Španělská serenáda (L. F. Olson)
Elegia (G. Aleppo)
Trojhlasá fuga (J. S. Bach)
Bourré (J. A. Hasse)
Elen Petrová, Adéla Šturcová,
Magdaléna Machová
(šes ruční klavír)
Elen Petrová (klavír)
David Chocholatý (klarinet)
Šimon Bruknar,
Ludmila Flesarová,
Fran šek Flesar (akordeony)
Pavla Klimentová (trubka)
Passacaglia (G. F. Händel)
Jakub Diviš (klavír)
Koncert G dur (A. Vivaldi)
Adam Melichar (housle)
Fantazie e moll (J. K. Kuchař)
Anežka Vacková (varhany)
Selanka (Z. Fibich)
Nikola Vlčková (klarinet)
Kánon (G. F. Telemann)
Anna Filipenská,
Helena Michková (housle)
Kamila Čermáková,
Eva Sedláková (violoncello)
Sonate D dur (J. Boismor er)
Ranní nálada (E. Grieg)
Anežka Kvasničková
(příčná flétna)
The Boy Paganini (E. Mollenhauer)
Mar n Sobotka (housle)
Á Sprengisandi (S. Einarsson)
Pavla Wasserbauerová,
Tomáš Chocholatý (kytara)
Tomáš Chocholatý (kytara)
Leyenda (I. Albeniz)
Kočičí duet (G. A. Rossini)
Šarlota Vlachová,
Andrea Satrapová (zpěv)
klavírní doprovod: Jan Hejral
DOPROVODNÝ PROGRAM
od 15:00 hod. NÁDVOŘÍ HRADU: výtvarné dílny, kašírování sochy,
prodejní výstava, absolven malují na plátno • občerstvení
18:00 hodin, nádvoří hradu a zámku
KONCERT NA VELKÉM PÓDIU
BUBENICKÁ SHOW, třídní učitel Luboš Pavlík
malý buben: Jakub Brož, Jakub Diviš, Stanislav Flesar, Vítek Peřina
Marika Smerekovská, Antonín Staník
SOUBOR ZOBCOVÝCH FLÉTEN, třídní učitel Karel Netolický
zobcová flétna: Anežka Baráková, Marie Ko ková, Filip Krátký, Lukáš
Kvasnička, Barbora Peřinová, Tomáš Půža, Věra Schusterová, Kristýna
Švandová, Zuzana Vacková • perkuse: Jáchym Kamarád
ZÁBORANKA, třídní učitel Bohuslav Vysloužil
akordeon: Šimon Bruknar, Ludmila Flesarová, Fran šek Flesar
baskytara: Filip Krátký • bicí: Stanislav Flesar • zpěv: Antonín Matoušek
KLARINETOVÝ KVINTET, třídní učitel Karel Netolický
1. klarinet: David Chocholatý • 2. klarinet: Cyril Coufal
3. klarinet: Tereza Vacková • 4. klarinet: Renáta Oberreiterová
basklarinet: Aneta Švandová
SAXOFONOVÉ COMBO, třídní učitel Markéta Smejkalová
1. alt sax: Josef Smrtka • 2. alt sax: Andrea Culková
1. tenor sax: Mar n Šorf • 2. tenor sax: Jakub Šnýdl
bariton sax: Mar na Drápelová • baskytara: Jan Kučera • kytara: Petr
Koumar • bicí: Lucie Vébrová
SMYČCOVÝ SOUBOR, třídní učitel Petra Kotrbová
housle: Ivona Gregorová, Eliška Melicharová, Anna Filipenská, Adam
Melichar, Lukáš Kliment, Mar n Sobotka, Zuzana Šimková, Kristýna
Teclová, Petra Kotrbová, Kamila Jarošová • violoncello: Kamila Čermáková, Eva Sedláková • klavír: Jan Hejral
ORCHESTR ZUŠ POLNÁ, třídní učitel Vlas mil Matula
příčná flétna: Eliška Běloušková, Dagmar Filipenská, Anežka Kvasničková, Veronika Melicharová • hoboj: Petra Boháčková, Michal Šimek,
Kristýna Oberreiterová • 1. klarinet: Nikola Vlčková, David Chocholatý • 2. klarinet: Petra Holubová, Tereza Vacková, Renáta Oberreiterová • 3. klarinet: Pavla Bruknerová, Cyril Coufal, Veronika Vacková, basklarinet: Aneta Švandová • 1. alt sax: Josef Smrtka • 2. alt
sax: Andrea Culková • 1. tenor sax: Mar n Šorf • 2. tenor sax: Matěj
Šte o • bariton sax: Mar na Drápelová • 1. trubka: Mar n Tůma •
2. trubka: Jan Brukner • 3. trubka: Lukáš Meitner, Pavla Klimentová •
4. trubka: Zdeněk Kukla, Pavla Vacková • klavír: Alžběta Kvasničková
• klávesy: Anežka Pometlová • kytara: Tomáš Chocholatý • baskytara: Miloš Varhaník, Lukáš Kliment • bicí/perkuse: Lucie Vébrová,
Kamil Kotrba, Marika Smerekovská, Jakub Diviš, Stanislav Flesar •
zpěv: Renáta Matějíčková, Veronika Melicharová, Leona Nevosadová, Eliška Řeháková, Marie Řeháková, Natálie Slabá, Šarlota Vlachová
od 16:00 hod. ZUŠ: prohlídka prostor • projekce filmu Doteky
5140422_zusfest2014_programA4-DL_1-2.indd 2
24.4.2014 9:29:42
Download

SOUČASNOST HISTORIE