Okresní komise Matematické olympiády v Jihlavě a Dům dětí a mládeže v Jihlavě
Výsledky okresního kola 63. ročníku
Matematické olympiády, kategorie Z6, Z7 a Z8
Okresní kolo matematické olympiády se konalo 9. dubna 2014 na ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě. Žáci řešili po
dobu dvou hodin tři příklady. Soutěže se zúčastnilo 111 žáků z 16 základních škol a tří gymnázií.
Z6 – 35 žáků, 11 úspěšných
Z7 – 47 žáků, 25 úspěšných
Z8 – 29 žáků, 6 úspěšných
Úspěšnými řešiteli se stali žáci, kteří získali nejméně 8 bodů z 18 možných. Soutěžící se stejným počtem bodů
jsou v tabulce řazeni podle abecedy, stejně jako řešitelé, kteří jsou uvedeni pod tabulkou a získali méně než
5 bodů. Písmeno n v tabulce znamená, že žák příklad neřešil.
Děkujeme všem učitelům, kteří připravili žáky na školní a okresní kolo matematické olympiády.
Blahopřejeme úspěšným řešitelům k výborným výsledkům.
Děkujeme vedení ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě za vytvoření podmínek pro uskutečnění okresního kola
matematické olympiády a Domu dětí a mládeže v Jihlavě za materiální zabezpečení.
Vedení škol děkujeme za uvolnění učitelů, kteří doprovázeli žáky a konali dozor v průběhu soutěže. Zvláštní
poděkování patří školám, jejichž učitelé se podíleli na hodnocení prací.
Doporučení komise pro řešení příkladů v příštím ročníku MO:
-
přehledně zapisovat matematické výpočty, včetně vysvětlení a úvah
-
řešení doprovodit náčrtky, případně grafy (obyčejnou tužkou)
-
zapsat odpověď či vyznačit výsledky úlohy na závěr řešení
-
využít celkového času k práci a zejména ke kontrole
-
uvést všechna možná řešení, případně zdůvodnit počet řešení
Příští školní rok zahájíme v říjnu 2014 okresním kolem Pythagoriády. Informace zašleme na začátku školního
roku na ředitelství škol, případně je hledejte na stránkách Domu dětí a mládeže v Jihlavě (www.ddmjihlava.cz).
Okresní komise MO Jihlava - M. Krejčová, D. Mourycová, J. Korbelová, D. Kostková, Z. Obrdlíková
Přílohy: Výsledkové listiny Z6, Z7, Z8
Ing. Tomáš Rychetský
Mgr. Zdeňka Obrdlíková
za DDM v Jihlavě
za OK MO Jihlava
V Jihlavě 12. 4. 2014
Strana 1 (celkem 4)
Okresní komise Matematické olympiády v Jihlavě a Dům dětí a mládeže v Jihlavě
Výsledková listina MO – kategorie Z6
Úspěšní řešitelé:
Pořadí Příjmení a jméno
1.-2.
3.
4.-5.
6.-7.
8.-10.
11.
Jančí Jakub
Novotný Filip
Švecová Lenka
Neubauer Karel
Štaigerová Julie
Fiedler Petr
Janák Petr
Matoušová Kateřina
Škurla Peter
Šlechtová Eliška
Bruknerová Pavla
Škola
1.př. 2.př. 3.př. Celkem
ZŠ Jihlava, Seifertova
Gymnázium Jihlava
Gymnázium Jihlava
ZŠ Brtnice
ZŠ Velký Beranov
Gymnázium Jihlava
ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou
ZŠ Jihlava, Seifertova
Gymnázium Jihlava
ZŠ Dušejov
ZŠ Polná
6
6
3
5
6
1
6
3
3
2
0
5
6
3
1
4
4
4
6
6
6
6
2
1
6
5
1
5
0
0
0
1
2
13
13
12
11
11
10
10
9
9
9
8
Gymnázium Jihlava
ZŠ Brtnice
Gymnázium Jihlava
ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou
ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou
Gymnázium Jihlava
ZŠ Jihlava, Demlova
ZŠ O. Březiny, Jihlava
ZŠ O. Březiny, Jihlava
0
0
2
0
0
1
0
0
3
6
6
3
6
5
2
4
4
n
0
0
1
0
n
2
1
1
2
6
6
6
6
5
5
5
5
5
Další pořadí:
12.-15.
16.-20.
Beneš Martin
Cejnek Viktor
Hruška Josef
Jiránek Petr
Běloch Rudolf
Kulhánková Viktorie
Masár Filip
Pertlík Dalibor
Žďánský Vojtěch
Ostatní řešitelé:
Benda Radomír
Jakoubková Kateřina
Jordánová Miloslava
Kříž Jiří
Man Ondřej
Mátl Tomáš
Michalcová Karolína
Papoušek Lukáš
Pecka Aleš
Salavová Simona
Seidl Ondřej
Schönová Nikola
Škrdla Antonín
Štrejbar Vojtěch
Veselý Tomáš
ZŠ Jihlava, Křížová
ZŠ Jihlava, Seifertova
ZŠ Brtnice
ZŠ Třešť
ZŠ TGM, Jihlava
ZŠ Velký Beranov
ZŠ TGM, Jihlava
ZŠ Jihlava, Seifertova
Gymnázium Jihlava
ZŠ O. Březiny, Jihlava
ZŠ Jihlava, Kollárova
ZŠ O. Březiny, Jihlava
AD Fontes
ZŠ TGM, Jihlava
ZŠ Jihlava, Křížová
Strana 2 (celkem 4)
Okresní komise Matematické olympiády v Jihlavě a Dům dětí a mládeže v Jihlavě
Výsledková listina MO – kategorie Z7
Úspěšní řešitelé:
Pořadí Příjmení a jméno
1. - 2.
3.
4.-7.
8.-10.
11.-13.
14.-16.
17.-19.
20.-23.
24.-25.
Jakoubková Anna
Med Ondřej
Beránková Kateřina
Kopincová Eliška
Krafková Kateřina
Matoušek Tomáš
Mráz Kryštof
Kalina Jan
Urban Tomáš
Vybíralová Apolena
Čermák Marek
Weselý Lukáš
Žahourková Kateřina
Čech Petr
Hlávková Adéla
Chocholatý David
Bártů Tomáš
Jandová Veronika
Kaufoldová Jenny
Ficner Max
Lang Martin
Neuwirthová Jasmína
Pivoňka Jan
Nesibová Lenka
Vybíralová Markéta
Škola
1.př. 2.př. 3.př. Celkem
ZŠ Jihlava, Seifertova
Gymnázium Jihlava
ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou
ZŠ Jihlava, Seifertova
Gymnázium O. Březiny, Telč
Gymnázium O. Březiny, Telč
ZŠ Jihlava, Seifertova
ZŠ Jihlava, Křížová
ZŠ O. Březiny, Jihlava
ZŠ Kollárova
Gymnázium O. Březiny, Telč
Gymnázium Jihlava
ZŠ O. Březiny, Jihlava
Gymnázium Jihlava
ZŠ Jihlava, Seifertova
ZŠ Polná
ZŠ Třešť
ZŠ Stonařov
ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou
ZŠ TGM, Jihlava
ZŠ Velký Beranov
Gymnázium Jihlava
Gymnázium O. Březiny, Telč
ZŠ Velký Beranov
Gymnázium Jihlava
6
6
5
6
6
4
4
2
6
5
1
6
6
6
6
6
6
3
4
4
4
6
4
4
6
6
6
6
5
4
6
6
6
4
5
6
3
6
6
6
6
4
6
5
6
2
4
6
4
2
6
6
6
5
6
6
6
6
4
4
6
4
1
0
0
0
1
2
2
0
4
0
0
0
0
18
18
17
16
16
16
16
14
14
14
13
13
13
12
12
12
11
11
11
10
10
10
10
8
8
ZŠ Polná
ZŠ O. Březiny, Jihlava
ZŠ Polná
ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou
ZŠ O. Březiny, Jihlava
ZŠ Kollárova
3
5
0
n
0
1
4
2
4
3
5
3
0
n
3
3
0
1
7
7
7
6
5
5
Další pořadí:
26.-28.
26.-28.
26.-28.
29.
30.-31.
30.-31.
Horský Jakub
Itterheimová Karolína
Smutný Martin
Habr Ondřej
Jurgová Hana
Kašpárek Ladislav
Ostatní řešitelé:
Altrichter Adam
Burianová Natálie
Dolejšová Kateřina
Hintenausová Klára
Hrdličková Hana
Husková Tereza
Kaňkovský Adam
Kováříková Jana
Kunová Kateřina
Kupka Zdeněk
Moravec Oliver
Němec Filip
Nguyen Thi Phuong Chi
Uherková Lea
Vrzal Tomáš
Zemanová Eliška
ZŠ Jihlava, Havlíčkova
ZŠ O. Březiny, Jihlava
ZŠ Brtnice
ZŠ Polná
ZŠ Jihlava, Křížová
ZŠ O. Březiny, Jihlava
ZŠ Třešť
ZŠ O. Březiny, Jihlava
ZŠ O. Březiny, Jihlava
Gymnázium O. Březiny, Telč
ZŠ Jihlava, Havlíčkova
ZŠ TGM, Jihlava
ZŠ Jihlava, Křížová
ZŠ Brtnice
ZŠ Jihlava, Rošického
ZŠ Jihlava, Rošického
Strana 3 (celkem 4)
Okresní komise Matematické olympiády v Jihlavě a Dům dětí a mládeže v Jihlavě
Výsledková listina MO – kategorie Z8
Úspěšní řešitelé:
Pořadí Příjmení a jméno
1.
2.
3.
4.-5.
4.-5.
6.
Zimen Martin
Schmied Martin
Schilhab Jan
Kovalík Jan
Martinů Zuzana
Herciková Lucie
Škola
1.př. 2.př. 3.př. Celkem
Gymnázium Jihlava
Gymnázium Jihlava
ZŠ Třešť
ZŠ Jihlava, Seifertova
Gymnázium Jihlava
Gymnázium O. Březiny, Telč
6
6
5
5
4
6
5
1
1
1
4
n
5
6
6
5
3
2
16
13
12
11
11
8
ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou
ZŠ Polná
ZŠ O. Březiny, Jihlava
ZŠ Třešť
ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou
ZŠ Jihlava, Seifertova
ZŠ Velký Beranov
ZŠ O. Březiny, Jihlava
1
5
3
5
5
2
5
2
n
n
0
0
n
1
0
0
6
1
3
1
1
3
0
3
7
6
6
6
6
6
5
5
Další pořadí:
7.
8.-12.
13.-14.
Krontorád Martin
Bruknar Šimon
Kružík Vít
Mezera Petr
Nováková Veronika
Váňová Lucie
Báťa David
Škrdla Jakub
Ostatní řešitelé:
Čopák Jakub
Drbalová Pavla
Farka Robert
Klíma Petr
Krontorád Jakub
Kříž Michal
Malečková Markéta
Mikinová Markéta
Nevrkla Jan
Nezveda David
Pavlíček Michal
Rabacu Valentin
Vejnarová Vendula
Voráček Vojtěch
Voráčková Marie
ZŠ O. Březiny, Jihlava
ZŠ Telč, Hradecká
ZŠ Jihlava, Křížová
Gymnázium O. Březiny, Telč
ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou
ZŠ Třešť
ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou
ZŠ O. Březiny, Jihlava
ZŠ Jihlava, Kollárova
ZŠ O. Březiny, Jihlava
ZŠ O. Březiny, Jihlava
ZŠ Jihlava, Křížová
ZŠ Jihlava, Seifertova
ZŠ Polná
ZŠ Polná
Ing. Tomáš Rychetský
za DDM v Jihlavě
Mgr. Zdeňka Obrdlíková
za OK MO Jihlava
V Jihlavě 12. 4. 2014
Strana 4 (celkem 4)
Download

Výsledky - DDM Jihlava, po