Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny URBANISMUS A ROZVOJ KRAJINY ZBZ16Z, letní semestr 2012/13, středa 14:00 (ZI) Samostatná práce Samostatná práce nahrazuje jeden den terénního cvičení (druhý představuje vycházka po Praze). Práce musí být odevzdána nejpozději v den zápočtového testu (ještě před vycházkou). Práce má formu rešerše z různých pramenů (především internetových: web Prahy, web ÚRM, Geoportal, další zdroje...) – tj. výtah z pramenů Forma je volná (citace dokumentů, tabulky, popisy, výřezy map – s odkazy na zdroje). Obsah je závazný dle předepsané osnovy (některé z bodů se nemusí týkat všech přírodních parků). Rozdělení studentů na jednotlivá témata je závazné (nelze je měnit či přesouvat). Každá práce je samostatná, u studentů se stejným zadáním bude provedena kontrola shody. Téma: Přírodní prostředí města – přírodní parky Prahy Každý student zpracuje rešerši k zadanému přírodnímu parku, a to v této závazné osnově: LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ‐ institut přírodního parku v legislativě (zákon) ‐ vyhlašovací dokumentace konkrétního přírodního parku (vyhláška, rok vyhlášení) ‐ vymezení přírodního parku (popis hranic) ‐ velikost přírodního parku PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ‐ biogeografické zařazení (bioregion, biochory) ‐ geomorfologické zařazení území PPk (systém → okrsek) ‐ geologie a pedologie území (geologická a půdní mapa) ‐ klimatický region ‐ fytogeografické zařazení území PPk (oblast →podokres) ‐ potenciální přirozená vegetace na území PPk ‐ vodní prvky (toky a plochy) na území PPk ‐ krajinný pokryv (Land Cover) ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ‐ PPk v územním plánu (výkres, výřez, legenda) ‐ PPk v ÚAP Prahy (výkres, výřez, legenda) ‐ Vazba PPk na jevy 17 a 18 (příloha ÚAP, Löwovo hodnocení krajinného rázu Prahy) ‐ vztah PPk k okolnímu osídlení (rekreace) OCHRANA PŘÍRODY ‐ vztah PPk v vymezenému ÚSES (přítomné prvky ÚSES) ‐ vztah PPk k celoměstskému systému zeleně (v ÚPn) ‐ ZCHÚ, EVL, VKP, památné stromy na území PPk Ivan Vorel, Jiří Kupka, 2013 1 Rozdělení studentů (dle seznamu studentů v systému HROCH ke dni 17.2.2013) jméno Andruchovičová Lucie Archlebová Martina Banga Konopíková Veronika Bartošová Aneta Bednaříková Nikola Černá Klára Černík Lukáš Daňková Kateřina Dvořáková Jana Faistaverová Veronika Freisler Petr Gebarovská Lenka Gumuláková Hana Hábelová Hana Hejlíková Dominika Holasová Aneta Hrobský Lukáš Humlhans Jan Hutrová Tereza Jeřábková Jana Kantorová Lenka Knopová Martina Kofanova Jana Krafková Petra Kružík Jakub Křiklánová Monika Křivánková Šárka Laštovková Lenka Lipská Lucie Loudová Miroslava Loušová Martina Lukáš Marek Machát Oldřich přírodní park Botič ‐ Milíčov Říčanka Radotínsko ‐ Chuchelský háj Šárka ‐ Lysolaje Drahaň ‐ Troja Hostivař ‐ Záběhlice Rokytka Modřanská rokle ‐ Cholupice Košíře ‐ Motol Klánovice ‐ Čihadla Prokopské a Dalejské údolí Smetanka Botič ‐ Milíčov Říčanka Radotínsko ‐ Chuchelský háj Šárka ‐ Lysolaje Drahaň ‐ Troja Hostivař ‐ Záběhlice Rokytka Modřanská rokle ‐ Cholupice Košíře ‐ Motol Klánovice ‐ Čihadla Prokopské a Dalejské údolí Smetanka Botič ‐ Milíčov Říčanka Radotínsko ‐ Chuchelský háj Šárka ‐ Lysolaje Drahaň ‐ Troja Hostivař ‐ Záběhlice Rokytka Modřanská rokle ‐ Cholupice Košíře ‐ Motol
2 jméno Michalec Marek Mikeska Petr Mikešová Pavlína Mrázková Eliška Mrázová Karolína Müller Robert Nevěčný Karel Nováček František Novosádová Tereza Okénka Pavel Pelechová Jitka Pilvein Petr Pinc Jindřich Prášek Jiří Pudlovský Jakub Radkovičová Pavlína Rothová Kateřina Říčan Jan Sandleiterová Lucie Stará Olga Suchan Milan Sychrová Hana Šimková Tereza Štorková Nikol Štrougalová Kateřina Turková Hana Urbanová Babeta Vedralová Zuzana Vidimová Veronika Vlčková Dominika Vrbová Kateřina Závodská Barbora Zmeškalová Martina přírodní park Klánovice ‐ Čihadla Prokopské a Dalejské údolí Smetanka Botič ‐ Milíčov Říčanka Radotínsko ‐ Chuchelský háj Šárka ‐ Lysolaje Drahaň ‐ Troja Hostivař ‐ Záběhlice Rokytka Modřanská rokle ‐ Cholupice Košíře ‐ Motol Klánovice ‐ Čihadla Prokopské a Dalejské údolí Smetanka Botič ‐ Milíčov Říčanka Radotínsko ‐ Chuchelský háj Šárka ‐ Lysolaje Drahaň ‐ Troja Hostivař ‐ Záběhlice Rokytka Modřanská rokle ‐ Cholupice Košíře ‐ Motol Klánovice ‐ Čihadla Prokopské a Dalejské údolí Smetanka Botič ‐ Milíčov Říčanka Radotínsko ‐ Chuchelský háj Šárka ‐ Lysolaje Drahaň ‐ Troja Hostivař ‐ Záběhlice 
Download

seminární práce