VEDENÍ ŠKOLY
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
TELEFON
Ředitelka školy
E-MAIL
Mgr. Zdeňka Erhartová
386 354 263
389 139 323
737 577 627
[email protected]
F. Šrámka
Mgr. Petr Kříž
387 788 110
727 814 122
[email protected]
Zástupkyně ředitelky
pro teoretické vyučování
Bc. Klára Blažková
389 139 302
727 814 121
[email protected]
Bc. Eva Pluchová
389 139 345
721 392 092
[email protected]
Bc. Miroslava Steinbauerová
389 139 308
606 029 892
[email protected]
Bc. Ludmila Pechová
387 229 553
727 814 123
Senovážné nám.
Statutární zástupce ředitelky
Senovážné nám.
Zástupkyně ředitelky
pro praktické vyučování
Senovážné nám.
Zástupkyně ředitelky
pro technicko-ekonomický úsek
Senovážné nám.
Zástupkyně ředitelky
pro výchovu mimo vyučování
Adamovská ul., Rudolfov
Jana Jeníčková
Ing. Dagmar Parmová
Mgr. Václav Bečvář
389 139 ***
387 788 ***
389 139 320
386 354 265
387 788 111
387 316 680
387 788 117
387 788 162
387 788 161
Milan Vladík
387 788 131
provolba Senovážné
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Sekretariát řed. školy, Senovážné nám.
provolba F.Šrámka
Dagmar Smutná
tel. fax
Sekretariát, F. Šrámka
Blanka Dominová
fax
Studijní oddělení, F. Šrámka
Vedoucí katedry odborných předmětů VOŠ
Vedoucí katedry všeob. vzděl. předmětů
VOŠ
Vedoucí učitel odborné praxe
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Metodik celoživotního učení
Mgr. Eva Divišová Šimková
Školní metodik prevence rizikového
chování
Výchovná poradkyně školy
Ludmila Pechová
Mgr. Soňa Amblerová
389 139 343
387 788 151
387 229 553
387 229 488
389 139 337
387 788 133
[email protected]
* 312
* 151
*331
*150
* 314
* 133
* 312
* 153
389 139 318
387 788 161
* 318
* 153
* 337
* 133
* 343
* 151
* 331
* 153
* 314
* 152
* 312
* 163
* 331
* 153
387 788 160
387 788 150
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UČITELÉ TEORETICKÉ VÝCHOVY
Ing. Jindřiška Baronová
Mgr. Jan Baštář
Mgr. Michaela Beckerová
Ing. Gabriela Bendová Karpytová
Bc. František Bílý
Mgr. Václav Bečvář
Ing. Jaroslav Bubeníček
Mgr. Cikánková Věra
Mgr. Eva Divišová Šimková
Mgr. Jana Dvořáková
Mgr. Vlasta Hubená
Mgr. Dominika Hrušková
PaedDr.Alena Chalupová
Ing. Štěpánka Jáglová
Ing. Josef Janeček
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
vbecvá[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Mgr. Petr Kajnar
Mgr. Jana Korcová
Mgr. Eva Kropáčková
Bc. Marie Kubatová
Mgr. Miroslav Kubeš
Mgr. Marcela Kyzourová
Mgr. Jana Markytánová
Ing. František Martíšek
Mgr. Jitka Melounková
Mgr. Blanka Mičanová
Ing. Dagmar Parmová
Bc. Michaela Pilečková
Mgr. Zdeněk Peterka
Mgr. Tereza Peterková
Bc. Petra Přibylová
Mgr. Michal Rychtařík
Mgr. Simona Steinbauerová
Eva Stluková
Mgr. Pavla Suchanová
Mgr. Karolína Synková
Bc. Marie Španingerová
Ing. Jana Tolarová
Mgr. Veronika Vávrová
* 318
* 153
387 788 163
* 337
* 132
389 139 335
387 788 114
387 788 152
* 314
* 152
* 343
* 151
387 788 163
* 337
* 132
387 788 162
* 343
* 151
* 331
* 135
* 163
389 139 319
* 337
* 163
387 788 151
387 788 141
* 314
* 152
[email protected]
387 788 163
387 788 141
387 788 160
*312
*150
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Milan Vladík
Mgr. Šárka Zahradníčková
Bc. Miloša Zámečníková
Mgr. Alena Zelenková
Mgr. Jana Zoubková Kopáčová
Bc. Dana Zwettlerová
387 788 131
389 139 314
387 788 141
387 788 160
* 312
* 135
387 788 141
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU
Marie Bednariková
Irena Buřičová
Věra Huličková Ellingerová
Vlastimila Fejfarová
Růžena Frejlachová
Vlasta Jáchymová
Erik Kučera
Hotel Malý Pivovar
Bc. Prüherová Jana
Silvie Prokšová
SŠ a VOŠ CR
387 788 141
Clarion Congress Hotel Č.Budějovice
Stanislava Talichová
Jana Tetenková
Grand Hotel Zvon
386 360 471
387 705 344
Školní jídelna
387 788 119
Restaurace Metropol 387 311 256
Restaurace Metropol 724 293 517
387 788 141
Restaurace Budvar
Clarion Congress Hotel Č.Budějovice
389 102 111
Restaurace Budvar
389 102 111
381 601 601
387 705 344
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
TECHNICKOHOSPODÁŘŠTÍ PRAC.
Marcela Anderlová
Blanka Dominová
Jana Jeníčková
Miroslava Karpytová
Eva Koubková
Marie Kaiserová
389 139 342
387 788 165
387 788 111
387 788 117
389 139 306
389 139 303
387 788 125
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Romana Ročejdlová
Jana Švejkarová
Jana Šimánková
Dagmar Smutná
389 139 307
387 788 115
389 139 303
389 139 320
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
387 229 553
[email protected]
DOMOV MLÁDEŽE
THP Ing. Lenka Křížová
hospodářka DM
Vychovatelé Renata Valachovičová
Štěpánka Marková
Šárka Rottová
Ludmila Šťastná
Hana Weisová
387 229 488
606 029 893
387 229 488
606 029 893
387 229 488
606 029 893
387 229 488
606 029 893
387 229 488
606 029 893
STRAVOVÁNÍ
Vedoucí školní jídelny Soňa Šimková
Prodej stravenek Petra Formánková
Skladní Jaroslava Štrublová
387 788 122
387 788 120
387 788 123
702 038 943
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

Telefonní seznam a emailové adresy