JUDr. Ing. J I Ř Í L O R E N Č Í K
NOTÁŘ V JIHLAVĚ
se sídlem Jihlava, Husova 1643/26, PSČ 586 01
tel. +420 561 207 558 mobil. +420 720 125 128 www.notar-jihlava.com e-mail: [email protected]
IČ 02831848 DIČ CZ7608023874 číslo účtu 2110054754/2700
Obcím v působnosti soudního komisaře
Okresního soudu v Jihlavě
JUDr. Ing. Jiřího Lorenčíka
V Jihlavě dne 01. 12. 2014
Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
dovoluji si Vás informovat, že k 05. 04. 2014 jsem převzal notářský úřad po JUDr.
Vladislavě Duchoňové, a stal jsem se soudním komisařem, do jehož obvodu je zařazena Vaše obec.
Vzhledem k této skutečnosti Vám sděluji základní informace o mé notářské kanceláři:
JUDr. Ing. Jiří Lorenčík
notář se sídlem v Jihlavě
soudní komisař pro obce: Bílý Kámen, Boršov, Cejle (Hutě), Dolní Cerekev (Nový Svět a Spělov),
Dudín, Dušejov, Dvorce, Hodice, Hojkov, Hubenov, Hybrálec, Ježená, Kalhov, Kostelec, Milíčov,
Mirošov (Jedlov), Opatov, Plandry, Rantířov, Rohozná, Smrčná, Šimanov, Třešť (Buková, Čenkov
a Salavice), Ústí (Branišov), Větrný Jeníkov (Velešov), Vyskytná nad Jihlavou (Hlávkov, Jiřín a
Rounek) Zbilidy a Zbinohy,
se sídlem: Jihlava, Husova 1643/26, PSČ 586 01
kontaktní informace:
tel.: +420 720 125 128
+420 561 207 558
e-mail:[email protected]
datová schránka: cxmf2e8
Kancelář je otevřena v pracovní dny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 14:00
Dovoluji si Vás požádat, pokud uznáte za vhodné, dát tyto informace v patrnost občanům
Vaší obce (např. vyvěšením na úřední desce obce).
S pozdravem.
JUDr. Ing. Jiří Lorenčík
Download

sdeleni_obcim(cqtec4)2014_notar.pdf