SERVIS CENTRUM
NEWS1
2014
21. ROČNÍK
Vydává společnost
SERVIS CENTRUM a.s.
Pro sítotisk, digitální a tamponový tisk
Kompletní sortiment
pro digitální tisk
Mutoh, Efi
Ecosolventní, sublimační,
UV, Silver, Fluorescent,
Bíla, Lak
LABEL EXPO 2013 / KMESSE 2013 / TRVANLIVOST BAREV
Navštivte nás Který se koná ve dnech
2. 2014
na veletrhu 25.–28.
na brněnském výstavišti.
PRINTexpo 2014 Najdete nás v hale B, stánek č. 88.
2
TECHNOLOGIE
SEFAR Glassline
Šampion mezi sítovinami pro potisk funkčních i dekorativních aplikací na sklo
Sklo je velmi krásný a mnohostranně využitelný materiál, který z hlediska dekorování
rozdělujeme do čtyř skupin. A to na autosklo, stavební sklo, sklo pro domácnost
a bílé zboží a duté sklo. Podle tohoto rozdělení také obvykle volíme vhodné typy
a hustoty tkaniny.
sádu budov. V tomto případě se obvykle
uplatňuje tkanina SEFAR® GLASSLINE
68-55W PW, která garantuje vysokou optickou hustotu barvy a stejné polohy tisků.
Autoskla
Potisk okrajů skla a vyhřívání zadního skla
Na autosklech je několik různých druhů
tisků. Podle toho volíme i tkaninu pro vyhřívání zadního skla ze sortimentu SEFAR®
GLASSLINE 77-48Y PW, která zaručuje
konstantní kvalitu tisku také při vysokých
nákladech.
Pro maskování hran skel volíme také
SEFAR® GLASSLINE 77-55Y PW, se kterou
docílíme tisky s vysokou optickou hustotou
barvy pro optimální ochranu proti světlu.
Pro typová označení skel použijeme
SEFAR® GLASSLINE 120-34Y PW pro precizní reprodukci jemného písma.
Sklo jako architektonický
prvek
Sklo se uplatňuje jako architektonický prvek v různých aplikacích. Může tvořit fa-
Obsah čísla:
SEFAR Glassline / 2
Novinky / 4
Velkoplošné tiskárny Mutoh a EFI / 6
Životnost barev / 7
Tamponový stroj TPX 221 / 8
Novinky / 9
SEFAR PME / 10
V interiéru se sklo uplatňuje jako prvek pro
dělení prostoru, jako výplně dveří a podobně. Pro tyto aplikace je nejvhodnější
SEFAR® GLASSLINE 61-64W PW pro homogenní plošné potisky s ostrými hranami
tisku.
Zvláštní kapitolou interiérového skla jsou
sprchové kouty. Zde se nejčastěji uplatňuje
SEFAR® GLASSLINE 51-64W PW pro speciálně vysoké vrstvy past a ostré hrany tisku.
U tzv. bílé techniky se sklo uplatňuje také
různě. Skleněná mohou být celá kuchyňská dvířka, ale především dvířka spotřebičů. Zde je obvykle nejvhodnější SEFAR®
GLASSLINE 77/195-55W PW pro maximální krytí barev při maskovaní okrajů u dveří
například trouby.
Další oblastí aplikace je potisk ovládacích
panelů (například sklokeramických varných
desek). Tyto tisky jsou jemnější a kladou
na sítovinu zcela odlišné požadavky. Obvykle se zde uplatňuje SEFAR® GLASSLINE
120/305-34Y PW, která zaručí optimální krytí
barvy a ostré hrany ovládacích prvků.
Vlastnosti sítovin v přehledu
Vlastnosti sítoviny
Výhody při napínání
Výhody pro sítotiskaře
precizní geometrie sítoviny
s vyrovnaným a hlubokým
průtahem
• efektivní napínací proces
• nejlepší opakovatelnost barvové
nebo pastové vrstvy
optimální adheze povrchu
expozičně optimální žlutá
barva sítoviny
dobré antistatické chování
díky SEFAR antistatické
úpravě
• nejlepší reprodukce napínacích
hodnot
• konstantní a homogenní
ovrstvení
• vylepšená adheze šablonového
materiálu
• precizní přesnost tiskového
motivu
• redukce náchylnosti k prachu
• snížení potřeby retušování
• efektivní výroba šablon
indikace uzlíků a chyb
zakázkový sortiment
produktů až do šíře 4 m
• redukce odpadu sítoviny –
obzvláště u velkých formátů
• optimalizace zásobování
• konstantní vysoká kvalita tisku
• málo výpadků při tisku
• prvotřídní tiskové výsledky
• nejlepší ostrost hran
a opakovatelnost detailů
• bezchybný a čistý tisk
• snížení zmetků při tiskovém
procesu
• zajištění nepřetržitého dodání
šablon
• snížení nákladů
• nepřetržité dodávání šablon
• vysoký standard kvality
REDAKCE
Šéfredaktor: Michal Popelka; Redaktor: Alena Drimlová
VÝROBA
Grafické zpracování: Jiří Nevěřil
Sazba: Jiří Nevěřil, tel.: 608 713 035, e-mail: [email protected]
Tisk: DEKAMERON CZ, s.r.o., Brno
Náklad: 1 500 ks
VYDAVATEL
SERVIS CENTRUM a. s., Staňkova 41, 612 00 Brno
Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk – SC NEWS – evidenční číslo MK ČR E 12474
SEFAR® GLASSLINE, das breite Sortiment mittelgrober Siebdruckgewebe für den industriellen Siebdruck auf Glas. Die EigenNOVINKY
3die
schaften der SEFAR® GLASSLINE sind auf die Bedürfnisse der Glasindustrie zugeschnitten. Die präzise Gewebegeometrie,
geringe Dehnung, die hohe Reissfestigkeit und die erstklassige Schablonenhaftung garantieren eine schlanke Schablonenherstellung und eine makellose Druckqualität.
Tabulka sortimentu sítovin SEFAR GLASSLINE
Theor. Farbvolumen
[cm3/ m2]
Toleranz der Gewebedicke
[± µm]
Gewebedicke (gewoben)
[µm]
Sieböffnungsgrad
[%]
Maschenweite
[µm]
Fadenzahltoleranz
[± n/cm]
Bindung
Garndurchmesser nominal
[µm]
Fadenzahl
[/inch]
Gewebenummer
Fadenzahl
[/cm]
SEFAR® GLASSLINE
Erhältliche Gewebebreiten
(Toleranz -0 / +4) [cm]
115 142 158 162 186 212 234 260 320 400
120/305-34 PW
120
305
34
1:1
3
45
29
52
3
15
▼●
▼●
100/255-40 PW
100
255
40
1:1
2.5
57
32
62
3
20
▼●
▼●
90/230-48 PW
90
230
48
1:1
2.5
52
22
75
4
16
90/230-40 PW
90
230
40
1:1
2.5
68
37
60
3
22
77/195-55 PW
77
195
55
1:1
2
67
27
84
4
22
77/195-48 PW
77
195
48
1:1
2
77
35
76
4
27
▼●
68/175-55 PW
68
175
55
1:1
1.5
85
33
84
4
28
●
▼●
61/156-64 PW
61
156
64
1:1
1.5
90
30
100
5
30
▼●
▼●
54/137-64 PW
54
137
64
1:1
1.5
115
39
98
5
38
48/123-70 PW
48
123
70
1:1
1.2
133
41
111
6
45
43/110-80 PW
43
110
80
1:1
1.2
149
41
130
7
53
Lagerartikel = ▼
●
Artikel auf Anfrage =
Duté sklo představuje na jedné straně
obalové sklo, na druhé potom je to potisk
Rollenlängen
speciálních nádob pro zdravotní techniku
Rollentyp
a potisk flakonů. U těchto výrobků bývají
4AJ077055P158Y0E
požadavky
velmi specifické a při volbě
sítoviny
se řídíme typem použitých barev
4AJ077055P158Y0G
a jemností motivu.
4AJ077055P158Y0L
I v případě sítovin ze sortimentu
SEFAR® GLASSLINE zohlednila firma
SEFAR požadavky napínacích služeb
na jejich kvalitu a vlastnosti. Jednoduché
a spolehlivé napínání. Napínací služby
požadují především, aby sítovina splňovala následující požadavky: jednoznačné a zřetelné označení chyb, aby byla
dostupná v širokém sortimentu s trvale
vysokou kvalitou, aby bylo možné zajistit konstantní napnutí u všech velikostí
rámů. Splnění všech těchto požadavků
spolu s pečlivou prací napínacích služeb
znamená málo odmítnutých napnutých
rámů od zákazníků.
Farben: Weiss = ●
▼●
●
▼●
▼
●
▼●
▼●
▼
●
●
▼●
●
▼●
▼●
▼●
●
▼
●
●
●
●
●
●
●
●
Gelb = ▼
Z pohledu výroby šablon je nezbytné bezproblémové ovrstvení, použitelnost všech
na trhu dostupných emulzí, možnost rychlé
Rollenlänge inklusive Toleranz
expozice a dobrá adheze šablon, které za30
m +/-3
m s ostrými hranami.
ručují
kopie
Přimtisku
50
+/-5 je
m důležitá kvalita šablon, která zaručí, že nedochází k prostojům tiskových
15 m +11,9 m/-10 m
strojů. Samozřejmostí je také vysoká odolnost šablon při velkých nákladech a vysoká kvalita tisku. Vzhledem k často náročným tiskům je potřebná dobrá přesnost
polohy tisků (např. oboustranný potisk
na velkých sklech).
Všechny tkaniny sortimentu SEFAR®
GLASSLINE zaručují při napínání a výrobě
šablon snadno reprodukovatelné napínací
hodnoty, vysoké hodnoty napnutí u všech
velikostí rámů, ekonomickou a spolehlivou
výrobu šablon.
Při tisku zaručují konstantní vrstvu barev/
past, konstantní vysokou kvalitu tisku
a perfektní soutisk.
●
Änderungen vorbehalten
Všechny tyto vlastnosti zaručuje nejen
perfektní příze, mnohaletá zkušenost při
tkaní, ale také následná povrchová úprava
tkaniny. Díky této úpravě je zvýšena adheze šablonových materiálů ke tkanině. To
zaručuje reprodukci nejjemnějších detailů
i dlouhou životnost šablony.
Sítoviny SEFAR® GLASSLINE představují
speciální výrobek vyrobený pro nekompromisní kvalitu ve všech tiskových formátech, pro nejvyšší efektivnost při potisku skla, v širokém sortimentu, spolehlivý
a bezpečný.
Sítoviny SEFAR® GLASSLINE jsou nabízeny ve velkém sortimentu. Naši technici vám
rádi poradí s výběrem nejvhodnějšího typu
pro vaše specifické tiskové zakázky.
Na podkladě přednášky Waltera Gerbise
z firmy SEFAR pro seminář Servis
Centra sestavila Alena Popelková
Pozvánka na veletrh PRINTexpo 2014
Vážení zákazníci,
1
PRINTexpo, který se bude konat 25.–28. 2. 2014
na brněnském výstavišti. Přijďte nás navštívit do pavilonu B, stánek č. 88,
kde budeme představovat produkty našich tradičních zahraničních partnerů
MARABU, KIWO, TECA-PRINT a dalších.
Sefar Siebdruck – Artikelsortiment l SEFAR® GLASSLINE
l DE l 3104-1851
| 130924
rádi bychom
Vás pozvali
na veletrh
25.–28. 2. 2014
na brněnském výstavišti
Najdete nás v hale B, stánek č. 88.
Tým společnosti SERVIS CENTRUM
4
TECHNOLOGIE
Novinky
Vzorník pro metalické
barvy
Pro metalické barvy vydalo MARABU nový
vzorník:
•nový formát DIN A5
•na přední straně doplněna nová S 191
•aktualizace zadní strany stejně jako
u ostatních nových vzorníků
Otevírání nových
plastových dóz
Máte problémy s otevíráním nových plastových dóz?
Na adrese http://www.youtube.com/
watch?v=EN-ZTU6pI_M
můžete zhlédnout krátké video se dvěma
způsoby otevření pomocí nového plastového otvíráku.
Otvírák je možné objednat na obchodním
oddělení.
Vyjádření MARABU
ke GMP
​Od 1. 8. 2008 platí pro materiály a předměty, které přijdou do kontaktu s potravinami
tzv. GMP nařízení – Good Manufacturing
Practice (Evropská norma č. 2023/2006).
Nově toto nařízení platí i pro proces tisku.
Zejména pak potisk obalů na odvrácené/
venkovní straně obalu.
Povinnosti pro tiskaře
1. B
arvy použité na potravinářských obalech musí mít takové složení, aby látky
v nich obsažené nepronikaly k potravině přes stěnu obalu nebo, aby nedošlo
k jejich přenosu vlivem stohování obalů
či navinutí. Nesmí dojít k ohrožení zdraví
lidí nebo nesmí dojít ke změne složení
potraviny vedoucí ke změně chuti, zápachu.
2. P
rázdné obaly nesmí být stohovány
a uskladněny tak, aby došlo k přenosu
látek z vnější strany obalu na vnitřní stranu tj. tu, která přijde do styku s potravinou.
3. P
otištěné plochy nesmí přijít do přímého
kontaktu s potravinou.
Gama fáze testování probíhá velmi úspěšně, proto se MARABU rozhodlo rozšířit
sortiment o krycí bílou 170/171 a krycí černou 180. Kromě těchto krycích odstínů je
k dispozici:
13 základních odstínů
4 vysoce krycí barevné odstíny
Dodržování předpisů v MARABU
1. P
ři tvorbě receptur je dodržován předpis
„EuPIA – seznam vyloučených surovin
pro barvy a příslušné produkty“.
2. P
rodukty neobsahují látky antimon, arsen, rozpustné barium, olovo, kadmium,
chrom, selen a rtuť.
V případě zájmu o více informací se obraťte na naše obchodní oddělení.
Dodržování pravidel při tisku
1. N
esmí být použit tisk z role na roli
a prázdné potištěné obaly nesmí být
stohovány.
2. P
oužití pouze testovaných barev.
3. O
testování kompletního obalu včetně
potraviny laboratoří.
​ prosinci vydalo MARABU nové potvrzení
V
o nezávadnosti barev při potisku hraček.
Testy byly provedeny a odpovídají evropské směrnici 2009/48/EG.
Aktuálně nezávadnosti odpovídají následující řady barev:
Marapol PY; Marastar SR; Tampaplus TPL;
Tampastar TPR; Tampatech TPT.
V případě testování může dát MARABU
k dispozici, oproti podpisu dohody o mlčenlivosti, informace o obsahu látek v barvě a jejich migrační potenciál.
V současné době jsou k dispozici tyto
vhodné barvy s referencí:
Ultraset UVOS; Marapoly PY;
Ultrapack UVC; Tampaplus TPL;
Ultrapack UVK+; Tampastar TPR;
Ultrapack UVFP; TampaRotaSpeed TPRS;
Ultrapack UVPK; TampaRotaSpeed TPHF;
Maraprop PP; Tampatech TPT;
Marapur PU; Tampapur TPU;
Librastar HF; Tampapol TPY.
Další řady barev se testují.
Ultrapack LEDC a LEDX
O vývoji nové sítotiskové a flexotiskové
barvy Ultrapack LEDC a LEDX na potisk
obalů, především tub, jsme vás již informovali v minulém čísle.
Nezávadnost barev
při potisku hraček –
aktualizace
Další řady barev se v současnosti testují. Potvrzení o nezávadnosti je k dispozici
v němčině a angličtině.
Plastové klišé I43 – nově
v sortimentu
Teca rozšiřuje nabídku plastových klišé
o nový typ kvalitních klišé s označením I43.
Vlastnosti klišé I43:
•tloušťka pouze 0,43 mm
•vodou vymývatelné
•velmi kvalitní fotocitlivá vrstva
•výborné kluzné vlastnosti
Výrobce doporučuje využít výborných
kluzných vlastností povrchu klišé k použití
v systému s uzavřeným barevníkem.
Nová plastová klišé jsou nabízena za velmi
atraktivní cenu.
Značení klišé je stejné jako u předchozích
typů I432 100 220
NOVINKY
•I43 – typ klišé
•2 – počet děr
•100 220 – rozměr klišé
Balení standardně po 10 kusech.
Doporučené hodnoty při práci s klišé, osvit
v BG 23/30 nebo BG 35/50:
•standardní film 40–60 sek
•rastrový film 40–60 sek
•vymývání 60 sek
•teplota vody 20–25 °C
•sušení 10 min při 60 °C v sušící skříni
O možnostech testování klišé I43 se informujte na našem obchodním oddělení.
Plastové klišé alkoholem vymývatelné
SimpleX
•Označení: B15
•Vzhled: černý
•Doporučení: pro otevřený barevník, ideální pro malé a střední série
Přehled plastových klišé
Teca-Print
​ ro snadnější orientaci v sortimentu plastoP
vých klišé vám nabízíme jednoduchý přehled tohoto sortimentu. Klišé jsou dodávána v balíčku po 10 kusech. Rozměr může
být uzpůsoben dle požadavků zákazníka
stejně jako počet a umístění otvorů (u uzavřených barevníků).
Plastové klišé alkoholem vymývatelné
Long-Life
•Označení: K52/ G52/ G53
•Vzhled: červeno-oranžový
•Doporučení: pro otevřený i uzavřený
barevník, vhodné pro střední série
Plastové klišé vodou vymývatelné standard
•Označení: I18
•Vzhled: zeleno-žlutý
•Doporučení: pro otevřený barevník,
ideální pro malé a střední série
Barevník 180 mm
Plastové klišé vodou vymývatelné
•Označení: I43
•Vzhled: zeleno-modrý
•Doporučení: pro uzavřený barevník,
ideální pro malé a střední série
S okamžitou platností je nově do sortimentu zařazen barevník o průměru 180 mm
s keramickým kroužkem. Je vhodný
ke strojům:
1. TPX 551
2. TPX 552
3. TPM 161
Nové webové stránky
SEFARU
Koncem listopadu uvedl do provozu náš
partner SEFAR nové uspořádání webových
stránek. Jednoduchý, rychlý a intuitivní pří-
5
stup do světa sítotisku. Výstavba nového
webu se orientuje na aplikace sítotisku
a k tomu příslušné produktové řady. Přehled zahrnuje širokou škálu užitečných informací o výrobcích SEFAR, jakož i obecné
informace o sítotisku.
Webové stránky nabízí fascinující fotografie, které ukazují neomezené možnosti
sítotisku – od textilu, grafiky nebo potisku
keramiky až po funkční aplikace v automobilovém průmyslu, elektronice, obalového
nebo solárního průmyslu a výroby dotykových obrazovek.
Přepracovaný vzhled je opět v angličtině,
němčině a dalších jazycích.
Více na www.sefar.com
Změny v sortimentu
MARABU
Od 1. 4. 2014 dojde v sortimentu MARABU
opět ke změnám:
•pozastavení výroby některých položek
bez náhrady
•pozastavení výroby některých položek
s náhradou
•změna ve vyráběné velikosti
Změněné položky budou od 1. 4. 12014
k dispozici do vyprodání zásob, max.
6 měsíců.
Zrušený produkt
Alternativní produkt
GL 916
MGL 916
GO 409, 902
GO 910
GW 910, 911
LIS 429, 439, 459,
473
LX 934, 940, 950
LIP 910
LIS 428, 438, 458,
488 + 409
–
TS 904
PU 910
UVBR 922-980
UVGO 122, 132,
152, 162,
904, 913,
914
UVOS 409
–
UVPOS 424, 434
UVPOS 425, 435
UVS 409
–
YH
YH 9
UVGL
–
Produkt
Balení
původní
Balení
nové
LIS 971
1l
5l
SR 182, 193
UVAR 425, 435, 455,
485, 409
UVOD 4
25, 435, 455,
485
5l
1l
1 kg
5 kg
1 kg
5 kg
Radka Blank
6
TECHNOLOGIE
Velkoplošné tiskárny Mutoh a EFI
Kompletní sortiment pro digitální tisk
Firma SERVIS CENTRUM rozšířila svoji nabídku v oblasti velkoformátového tisku. Již
řadu let nabízíme vynikající alternativní digitální inkousty německé značky MARABU,
které díky systému Plug & Print získávají
stále větší oblibu mezi našimi zákazníky
v ČR, ale i po celé Evropě, což dokazuje
meziroční nárůst produkce o desítky procent.
SERVIS CENTRUM rozšiřuje portfolio nabízených služeb a produktů o prodej velkoplošných tiskáren renomovaných značek
Mutoh a EFI v šíři od 1 m až po 5 m, pro
tisk solventními nebo light solventními inkousty, UV inkousty nebo inkousty na vodní bázi. Přičemž, jak už je u firmy SERVIS
CENTRUM zvykem, tak jako u sítotisku
a tamponového tisku, poskytujeme i v digitálním tisku kompletní řešení. Tzn., nejen
podporu při volbě nového zařízení, ale i zaškolení, záruční i pozáruční servis.
Výhodou nákupu tiskového stroje je možnost používat ihned levnější, ale stejně
kvalitní alternativní inkousty MARABU při
zachování záruky na stroj, včetně všech
částí, které přicházejí do styku s inkoustem.
Pro kvalitní a stabilní produkci velkoplošného tisku je důležité mít pod kontrolou hlavní
faktory ovlivňující parametry kvality:
•Stroje
•Inkousty
•Potiskovaná média
•ICC profily a servis
Je proto výhodnější zvolit jednoho dodavatele, který dokáže všechny tyto parametry
řešit.
Kompletní výroba ve velkoplošném digitálním tisku se skládá z procesů tisku,
laminace, řezání a dokončovacích prací.
Můžete nyní zvolit SERVIS CENTRUM, kde
najdete, jak stroje, tak i spotřební materiál
a služby pro všechny uvedené procesy.
A co u nás můžete nyní
koupit?
1. Špičkové inkousty MARABU
a. MaraJet DI-CP (solvent, tiskárny HP,
Seiko)
b. MaraJet DI-JVP (solvent, tiskárny
Mimaki)
c. MaraJet DI-MS (solvent, tiskárny
Mimaki
d. M
araJet DI-LS (light solvent, tiskárny
Roland, bezčipová verze pro Mutoh)
e. MaraJet DI-V (solvent, super wide
format tiskárny Vutek, Kuendo, Infoniti
aj.)
f. MaquaJet DA-E (inkousty na vodní
bázi, Mimaki, Roland)
g. T
exaJet DX-SHE (inkoust na textil,
sublimace i přímý potisk)
h. TexaJet DX-STE (inkoust na textil,
sublimace)
i. U
ltraJet DUV-F (UV inkoust, tiskárny
FLORA, DYSS aj.)
j. UltraJet DUV-H (UV inkoust, tiskárny
AGFA, FLORA, DYSS, GANDI aj.)
k. U
ltraJet DUV-R (UV inkoust, tiskárny
AGFA, FLORA, GRAPO, DYSS aj.)
l. U
ltraJet DUV-A (UV inkoust, tiskárny
AGFA, FLORA, MIMAKI, JETRIX aj.)
m. UltraJet DLE-A (UV LED vytvrditelný
inkoust, tiskárny Mimaki)
2. Tekuté UV laminace MARASHIELD
3. Tekuté laminace na vodní bázi
4. Tiskárny MUTOH, EFI
5. Řezací plotry MUTOH, SUMMA
6. Laminátory EMBLEM
7. Frézy na pevné materiály
8. Řezačky flexibilních materiálů
9. Originální inkousty MUTOH, EFI
10. Tisková média PVC samolepící
11. Laminovací fólie a filmy
12. Grafické papíry a fotopapíry
13. Billboardové papíry
14. Sublimační papíry
15. Tapetovací papíry
16. Canvas, textilie
17. Filmy Roll up, POP up
18. Filmy Backlight
19. Nažehlovací folie
20. PVC bannery frontlit, PVC bannery
blockout, PVC bannery mesh, PVC
bannery speciální
21. Folie pro 3D wrapping, dekoraci
a ochranné folie
22. Pomůcky a příslušenství pro wrapping
23. Kroužkovače, pásky, tepelné nože,
horkovzdušné svařování
24. RIP softwary WASATCH, ONYX,
EasySign
Máte již tiskárnu Roland? SERVIS CENTRUM nyní zajišťuje servis a podporu pro
tiskárny Roland.
Jelikož se jedná o horkou novinku, byť připravovanou velmi dlouho, s dotazy a poptávkami kontaktujte přímo technika, který
se specializuje na velkoformátový digitální
tisk.
Kontaktní osoba:
Petr Kučírek
mobil: +420 605 247 563
e-mail: [email protected]
Petr Kučírek
NOVINKY
7
Životnost barev
v otevřených nádobách
Od zákazníků dostáváme stále častější
otázky, jak dlouho vydrží barvy, které již
byly jednou otevřeny. Pro uzavřené barvy
v originálních obalech je zaručeno, při dodržení předepsaných skladovacích podmínek, jejich bezproblémové zpracování
do uvedeného data spotřeby. Co ale s načatou a otevřenou barvou? Obecně platná
odpověď na to neexistuje. Proč tomu tak
je, přiblížíme v následujících řádcích.
Co znamená životnost?
Všechny objekty podléhají stárnutí. Vedle
mechanického opotřebování u přístrojů může také docházet ke změně složení
v materiálech. Kovy podléhají např. korozi, u mnoha polymerních látek např. povrchové úpravy nebo barvy, se časem mění
vlastnosti materiálu.
Životnost definují především tyto dva aspekty:
1) Stav objektu během určitého časového
období, který je pro dané účely akceptovatelný.
2) Nároky, kterým je materiál vystaven.
Tiskař po právu očekává, s určitým typem
barvy, stejné tiskové výstupy při opakovaných tiscích. Kromě barvy to ovlivňují také:
•okolní podmínky při tisku
•potiskovaný materiál
•nastavení tiskového stroje.
Nejvyšší míra jistoty při tiskové reprodukci
je dána použitím čerstvě otevřené originální tiskové barvy. Při citlivých aplikacích
je dokonce postupováno tak, že nejsou
používány žádné otevřené barvy a zbytky
barev jsou na konci směny likvidovány. To
platí především v technickém sítotisku.
Pro méně citlivé aplikace se tyto postupy
jeví jako zbytečné plýtvání materiálem a otevřené barvy se běžně používají. Životnost
otevřených barev lze optimalizovat, jestliže:
•je nádoba po odebrání určitého množství barvy opět důkladně uzavřena,
•je nádoba skladována v chladu,
•nejsou zbytky použité barvy vráceny
k originální barvě.
Délka použitelnosti otevřených barev je
dána dobou, po kterou je možné docílit
požadované výsledky. To není možné určit
ze strany výrobce barev, ale je to dáno zkušenostmi tiskaře.
U změn způsobených vlivem skladování musíme rozlišit, zda se jedná o změny
vratné či nikoliv. Během skladování může
dojít k nehomogennímu rozdělení složek
barvy. Pigmenty se usadí, pomocné prostředky vyplavou na povrchu. Tyto projevy
jsou vratné a je možné je odstranit důkladným promícháním před použitím. Důkladné promíchání barvy před použitím se také
doporučuje z důvodu navrácení reologických vlastností kapaliny do původního definovaného stavu.
Souhrn tipů a triků pro použití otevřených barev
•p
ro náročné aplikace používat nové barvy
• skladovat na studeném a tmavém místě
(15–25 °C)
• před použitím důkladně promíchat
• před uzavřením přelít povrch barvy
tenkou vrstvou ředidla, které je vhodné
dle technického listu
• po otevření vždy velmi důkladně uzavřít
a utěsnit
• barvy po přidání pomocných prostředků
skladovat v samostatných nádobách,
nikdy nemíchat do originální barvy
Použití barev po datu
spotřeby
Další otázky se týkají tzv. prošlých barev.
Co dělat s barvou, když byla překročena
doba použitelnosti?
MARABU, jako výrobce, je povinno na své
výrobky uvádět datum spotřeby. Pokud je
toto datum překročeno, neznamená to automaticky, že barva nemá nadále své vlastnosti a proto nemůže být použita. Stárnutí
je nepřetržitý proces. Vlastnosti tiskové
barvy den před vypršením záruky nejsou
jistě jiné, jako den po záruce. Výrobce je
ovšem povinen uvést časový úsek, po který od naplnění garantuje kvalitu vyrobeného zboží.
U MARABU obecně platí pro ředidlové barvy trvanlivost 3 roky, pro UV barvy
1 rok. Samozřejmě platí i výjimky, proč jsou
u konkrétní barvy uvedené informace závazné.
Byla testována ředidlová barva stará 20 let,
která byla po důkladném promíchání použitelná. Stejně tak se některé UV barvy dají
použít i po 3 letech.
Výroba kvalitních
ocelových klišé
• Tenké i silné
ocelové klišé
• Nová
i repasování
• Přesná hloubka
leptání
• Dlouhá životnost
SILAST – barva na
silikonovou pryž
Barva vhodná
pro sítotisk
i tamponový tisk.
Vynikající přídržnost,
pružnost, lesk
a odolnost proti otěru
a vodě.
8
TECHNOLOGIE
pak je na jeho rozhodnutí zda barvu použít či nikoliv.
Souhrn tipů a triků pro optimalizaci životnosti
při skladování
• studené a tmavé místo (15–25 °C)
• barvu otevřít (odstraněním pojistného
kroužku), teprve pokud se bude skutečně používat
• po otevření vždy velmi důkladně uzavřít
a utěsnit
• barvy po přidání pomocných prostředků
skladovat v samostatných nádobách, nikdy nemíchat do originální barvy
Tiskař zpracovává prošlé barvy na vlastní
riziko, bez záruky výrobce barev. Navíc zde
hrozí riziko, že obsažené látky již neodpovídají současným bezpečnostním předpisům. Např. před 5 lety byly v některých
barvách a lacích používány ftaláty, které
jsou nyní zapovězeny. Nové barvy odpovídají aktuálním požadavkům a předpisům.
Uvádíme několik kroků, jak jednoduše ověřit
kvalitu barvy po datu spotřeby:
1) Nádobu je třeba důkladně prohlédnout
a vyloučit poškození např. rez nebo netěsnost. Objevíte-li jednu z těchto závad, barvu vyhoďte.
2) Po otevření nádoby by měla být barva
důkladně promíchána, aby se všechny
pigmenty a pomocné prostředky opět
homogenně rozptýlily. Není-li to možné,
např. u prošlé polymerizované UV barvy,
nesmí být již použita.
3) Je-li ředidlová barva v důsledku dlouhého skladování příliš hustá, může být
její viskozita upravena přidáním pomocných prostředků (ředidla) dle údajů v technickém listě. V případě úpravy
je důležité tuto změnu poznamenat
na obal, jelikož se již nejedná o originální recepturu barvy.
4) Nejlepší způsob, jak zjistit kvalitu barvy, je test tisku na originálním podkladu
v originálních podmínkách.
5) Je-li výsledek testu pro zákazníka uspokojivý a odpovídá jeho požadavkům,
S konkrétním případem je možné se obrátit
na techniky Servis Centra nebo na laboratoř MARABU. Obzvláště v sítotisku
platí, že neexistuje jedno pravidlo či řešení,
které by fungovalo všeobecně.
Radka Blank
Tamponový stroj TPX 221
edice Compteurs (Mint edition)
Tamponový stroj edice COMPTEURS byl
Teca-Printem vyroben zejména pro potisk
hodinek „COMPTEURS“, tj. další ukazatele
na displeji. Pomocí této unikátní technologii, COMPTEURS lze vytisknout tři číselníky
na hodinkách v jednom tiskovém cyklu.
Technická data:
• stroj: TPX 221
• barvy: až tři tisky 1 barvou
• pohon: elektro-mechanický, pohyb pomocí 5 servomotorů
• ovládání: modulární PLC s dotykovou
obrazovkou
Popis:
Ciferník je umístěn ve fixačním přípravku pomocí polohovacích kolíků, přesná
pozice je navíc fixovaná i vakuem. Vzhledem k tomu, že pohyby stroje provádí
5 servomotorů ve vertikální i horizontální
poloze je dosaženo tisku s max. přesností
a rychlostí. Unikátní uspořádání tamponů
spolu s integrovaným automatickým čištěním odstraňuje zbytky barvy a tím přispívá
k dosažení vysoké produktivity tisku. Navíc je tento stroj spojen s filtrací vzduchu
a pomocí laminárního proudění vzduchu
je zachováváno bezprašné prostředí tisku.
Bartolomej Kmec
NOVINKY
9
Mezinárodní veletrh K 2013
Číslo 1 pro plastikářský a gumárenský průmysl po celém světě
V říjnu loňského roku jsme měli možnost
navštívit veletrh K Messe v Düsseldorfu.
Veletrh je předním světovým informačním
kanálem pro prezentování novinek v plastikářském a gumárenském průmyslu, proto
byl také ideálním místem pro představení
veškerých novinek v tomto odvětví jak pro
vystavovatele, tak pro zájemce o nové
technologie a možné investice do nich.
O významu tohoto veletrhu vypovídají i tato čísla: 3 219 vystavovatelů z 59
zemí vystavovalo na více jak 170 000 m2.
Přes 1 000 vystavovatelů bylo z Německa
a vystavovali na ploše téměř 70 000 m2.
Výstavu navštívilo 218 000 návštěvníků.
97 % bylo s výstavou spokojeno a doporučilo by jí.
Na výstavě měli expozice i naši partneři:
MARABU představilo sortiment digitálních
barev pro dekoraci plastu, které lze nanášet přímo na PET lahve, aniž by se musely
použít předem potištěné etikety.
Teca-Print, švýcarský výrobce strojů pro
tamponový tisk, představil mimo jiné stroj
pro potisk mincí, pod názvem Mint edition, o kterém se dozvíte více v článku
o TPX 221.
Kiwo představilo nejnovější jednosložková
a dvousložková lepidla pro použítí v automobilovém průmyslu. Dále také vysoce
flexibilní lepidlo na vodní bázi.
Kammann, německý výrobce sítotiskových
automatických strojů, představil na stánku
stroj s kombinací digitálního tisku a sítotisku.
Dále vystavoval Arcotec zařízení pro úpravu povrchového napětí a společnost Fimor
představila svoji produkci těrkových gum.
Martin Modráček
Labelexpo Europe 2013
V září 2013 se v Bruselu konal veletrh
Labelexpo Europe 2013, největší světový
veletrh týkající se etiket. Jeho historie sahá
do roku 1980, kdy se první ročník konal
v Londýně. V roce 1985 byl přestěhován
do Bruselu, a tak tomu zůstalo dodnes.
Letošní ročník počtem návštěvníků 31 795
překonal o 11% návštěvnost v roce 2011
a také počet vystavovatelů 158, byl oproti roku 2011 (123) vyšší. Na veletrhu bylo
představeno celkem 150 novinek z oblasti
tiskových a dokončovacích strojů, příslušenství a spotřebních materiálů. Návštěva veletrhu byla pro nás velmi inspirativní
a pomohla nám získat přehled o požadavcích zákazníků na vlastnosti a vzhled etiket,
které určují směr vývoje trhu s etiketami.
Společnost MARABU se na veletrhu Labelexpo Europe 2013 prezentovala jako kompetentní partner pro výrobce etiket, což je
podloženo více než 60ti letými zkušenostmi z vývoje speciálních barev pro tisk etiket. Velmi důležitý v tomto oboru je i dobrý
smysl pro vzhled etiket, který je u konečných spotřebitelů rozhodující.
Pozornost návštěvníků a dobré ohlasy
vzbudily především speciální barevné řady
Ultrapack UVC a Ultrastar-M UVSM pro noblesní design etiket. Kombinací technologií
sítotisku a horké fóliové ražby bylo docíleno
vzrušujících 3D-metalických efektů. Kvalitou prvotřídní etikety s extrémním leskem
a vysokou ostrostí obrazu mohli návštěvníci obdivovat a porovnávat přímo na stánku
a také si svého favorita odnést s sebou.
Zájem návštěvníků také upoutala problematika barev s nízkou migrací na bezpečný potisk obalů a etiket v potravinářském
průmyslu. UltraRotaScreen UVSF je správnou volbou na potisk etiket v kombinaci UV
rotačního sítotisku a UV flexotisku. Na veletrhu představená barva krycí bílá UVSF
174 splňuje evropský předpis EuPIA Photoinitiator Suitability List 1A a švýcarskou
směrnici SR 817.023.21.
Na stánku se MARABU neopomnělo dotknout i problematiky LED- vytvrzování prezentací sortimentu barev Ultrapack LEDC.
V „Innovation Zone“ představilo MARABU
digitální koncept tisku etiket v tzv. „Real
No-Label-Look“ vzhledu.
Radka Blank
10
TECHNOLOGIE
SEFAR PME
Šampión mezi sítovinami pro průmyslové aplikace
životnosti šablony, zvýšení rychlosti tisku
nepatrná, rovnoměrná a reprodukovatelSítovina SEFAR PME byla vyvinuta na záklaa také vzhledem k nepatrné výšce odtrhu
ná ztráta napnutí, vysoké a stálé hodnoty
dě požadavků sítotiskařů, kteří se zabývají
i vysokou rozměrovou stálost a soutisk.
napnutí u všech formátů rámů, jednoznačvýrobou vysoce precizních tisků převážně
né a obecně platné označení chyb, které
pro průmyslové využití, ale také s ohledem
umožňuje nejlepší využití tkaniny a tím dále
na požadavky napínacích služeb. Cílem
zvyšuje užitnou hodnotu tkaniny.
bylo vyrobit sítovinu, která by splňovala poTkanina PME má velmi kvalitní povrchovou
Tiskaři při vývoji přispěli následujícími požadavky na perfektní průmyslový tisk a saúpravu, která při výrobě šablon zaručuje
žadavky pro optimalizaci výroby šablon:
mozřejmě opakovatelné výsledky při vysoké
homogenní ovrstvení. Díky tomu je možné
bezchybné a homogenní ovrstvení, tkanina
efektivitě. Firma SEFAR odpovědně přistoudocílit většího rozlišení a adheze i nejjemvhodná pro všechny šablonové systémy,
pila ke všem těmto požadavkům a vyvinula
nějších detailů šablony na tkanině.
rychlý postup osvitu spolu s dobrou přídržod základu novou sítovinu, pro jejíž tkaní
Při tisku je potom možné realizovat i nejností šablonových materiálů, vysoká rozlipoužívá dokonce svoji speciální přízi. Spljemnější tisky a šablona také vykazuje vyššovací schopnost v kombinaci s vynikající
nění těchto cílů umožňuje mimo jiné i výší životnost.
kvalitou hran. Obecně je požadována tenrobu stále silnějších vrstev na neustále se
Povrchová úprava tkaniny je zvolena tak,
čí tkanina. Pro vlastní tiskový proces jsou
zmenšujících součástkách. Součástí tohoto
aby při lepení sítoviny na rám byla aplikace
požadovány: méně prostojů v tiskovém
programu je také pomoc zkušených technilepidla optimalizovaná a systémy lepidel
procesu a při výrobě šablon, vyšší náklady
ků firmy SEFAR přímo na místě.
zaručovaly její dobré nalepení. Tím je dále
tisku bez trhání tkaniny, vysoká kvalita šaTechnický vývoj a kvalitativní vylepšení
optimalizována práce napínacích služeb.
blony a tisku, přesná reprodukce a soutisk
materiálů pro sítotisk umožňují uplatnění
Pro tiskaře znamená povrchová úprava
Siebdruckgewebe
– Artikelsortiment
v celém i vysokém nákladu a co nejlepší
sítotisku
v mnoha nových
oborech: výroba
tkaniny dodržení nejmenších tolerancí vrstreprodukce všech tiskových zakázek.
světlovodných panelů LGP, displejů a dotyvy barvy a opakovatelné a předpokládatel®
Tyto vlastnosti zaručují zhotoviteli šablon
kových displejů, tachometrů,
fóliových kláné výsledky tisku.
značné výhody: kratší časy napínání, stávesnic, in mould dekorací, RFID čipů, soSítoviny SEFAR PME jsou nabízeny ve vellou a vyrovnanou geometrii tkaniny, kratší
lárních panelů, vodivých desek i pružných
kém sortimentu. Naši technici vám rádi
časy ustálení po napínání a tím zvýšení
vodivých desek, tlustých vrstev, komuniporadí s výběrem nejvhodnějšího typu pro
Produktbeschreibung
produktivity. Dále pak nejlepší reprodukokačních
rozhraní, mnohovrstevné spékané
vaše specifické tiskové zakázky.
® (LTCC a HTCC ).
vatelnost
a
standardizaci
napínacího
prokeramiky
SEFAR PME ist das Siebdruckgewebe für industrielle Anwendungen. Es basiert auf einem von Sefar entwickelten, innovativen
cesu.
Při vývoji nové tkaniny byly zohledněny přeNa podkladě přednášky Waltera Gerbise
Hochmodul-Polyestergarn mit aussergewöhnlicher Reissfestigkeit und sehr niedriger Dehnung. SEFAR® PME setzt neue
Pro tiskaře přináší výhody díky přesné redevším tyto požadavky napínacích služeb:
z firmy SEFAR pro seminář SERVIS
Standards in aderrychlý
Schablonenherstellung.
Die
Druckresultate
beeindrucken
auch bei ausgesprochen
schwierigen
neuprodukci
předlohy, snížení
moaré , zvýšení
opakovatelný
napínací proces,
CENTRA sestavila
Alenaund
Popelková
Další výhody
SEFAR PME
artigen Applikationen.
Tabulka sortimentu sítovin SEFAR PME
Theor. Farbvolumen
[cm3/ m2]
Toleranz der Gewebedicke
[± µm]
Gewebedicke (gewoben)
[µm]
Sieböffnungsgrad
[%]
Maschenweite
[µm]
Fadenzahltoleranz
[± n/cm]
Bindung
Garndurchmesser nominal
[µm]
Fadenzahl
[/inch]
Gewebenummer
Fadenzahl
[/cm]
SEFAR® PME
Erhältliche Gewebebreiten
(Toleranz -0 / +6) [cm]
115 142 158 212 234 288 316
150/380-30 PW
150
380
30
1:1
3.0
30
20
44
2
9
▼
▼
▼
140/355-30 PW
140
355
30
1:1
3.0
35
24
44
2
11
▼
▼
▼
130/330-30 PW
130
330
30
1:1
3.0
44
33
46
2
15
▼
▼
▼
120/305-35 PW
120
305
35
1:1
3.0
42
25
52
2
13
▼●
▼●
▼●
110/280-35 PW
110
280
35
1:1
3.0
53
34
53
3
18
110/280-30 PW
110
280
30
1:1
3.0
60
44
45
3
20
100/255-40 PW
100
255
40
1:1
2.5
57
32
61
3
20
100/255-35 PW
100
255
35
1:1
2.5
61
37
51
3
19
71/180-48 PW
71
180
48
1:1
2.0
90
41
77
3
31
Lagerartikel = ▼
●
Rollenlängen
Artikel auf Anfrage =
Farben: Weiss = ●
Gelb = ▼
▼
▼●
●
▼
●
●
▼
Änderungen vorbehalten
NOVINKY
11
Vytvrzení
v sekundách
Vlastnosti tkaniny
Šablona / výhody
pro zhotovitele šablony
Význaky tkaniny
vysoce modulovaná tkanina
s rostoucí pevností v tahu
vyvážené a nízké protažení
minimální úbytek napětí
úprava, která optimalizuje
povrch pro lepší adhezi
barva tkaniny optimalizovaná pro rozlišení
nekompromisní průchod
past a barev
dobré antistatické vlastnosti
značení uzlíků a chyb
Výhody pro tiskaře
• lze docílit vyšších vrcholků napětí
• vyšší rozměrová přesnost
• rychlé docílení stabilního napnutí
• snížení rizika poškození tkaniny
při tisku
• nejnižší zkreslení obrazu
• stabilní geometrie tkaniny při
napínání
• rozměrově stabilní reprodukce
grafik
• menší riziko poškození tkaniny
• standardizovaný napínací proces • snížení rizika vzniku moaré
• zkrácení doby stabilizace
• zvýšení rychlosti tisku
• zvýšení produktivity
• homogenní aplikace emulze
• zvýšení využitelnosti síta
• vynikající adheze šablony rozšiřuje rozsah tisknutelnosti jemných
detailů
• snadný a bezpečný přenos
kapilárního filmu
• vysoké rozlišení a adheze nejjemnějších detailů
• delší životnost šablony
• přesný přenos tiskového motivu
• rozsah odpovídající absorpci
UV spektra
• věrná reprodukce bez ztrát
motivu
• lepší průchod lepivých materiálů
tkaninou
• homogenní průchod lepivých
materiálů
• snížení náchylnosti k zaprášení
• přesný přenos obrazu během
tisku
• udržení úzké tolerance ukládané
barvy
• snížení nebezpečí vzniku pinholů
• snížení potřeby retuše
• optimalizace využití tkaniny
• tisk bez chyb
• omezení prostojů
• snížení nákladů
• snížení nákladů a ztrát
SERVIS CENTRUM – váš dodavatel strojů Aeroterm
sušicí a UV vytvrzovací
tunely pro sítotisk
sušení a UV vytvrzování
pro archový i rotační ofset
Střádalů 43, 718 00 OSTRAVA, CZ
t. 596 237 619, f. 596 237 620
[email protected]
aeroterm.indd 1
Představujeme novinku
ve vytvrzovaní
dvousložkových barev
pro tamponový tisk.
NEARINFRARED
Efektivní sušení celé vrstvy barvy,
bez kůže na povrchu, je možné
pomocí krátkovlného
infračerveného záření.
Proč uvažovat o NIR technologii?
• Zvýšení produktivity
• Maximální bezpečnost procesu
• Zlepšení přídržnosti na podkladu
• Zlepšení kvality
• Výrobek ihned připraven
k montáži nebo balení
• Možnost zabudování NIR
jednotky do stávajících linek
(automatizace)
Příklad pro tamponový tisk
Dvousložková barva (např. TPU,
TPY, TPR, TPF, GL, TPT, TPL)
• Doba schnutí: 1–2 sekundy
na plastu
• Okamžitá odolnost vůči otěru
a poškrábaní
• Finální vytvrzení během 6–24 hod.
(bez NIR 4–5 dnů)
KVALITNÍ SUŠENÍ BAREV
ˇ
= NEJLEPŠÍ KORENÍ
PRO KVALITU A RYCHLOST
ˇ
VAŠÍ TISKOVÉ KUCHYNE
osvitové jednotky
pro sítotisk
Máte problém s vytvrzením
dvousložkových barev?
karusely, mezisušiče
a sušicí tunely pro potisk
textilu
www.aeroterm.cz
3/10/09 2:39:32 PM
NIR jednotka
 


tradiční dodavatel strojů, materiálů a služeb pro sítotisk a tamponový tisk
Staòkova 41, 612 00 Brno
tel./fax: 541 260 260
České sítotiskové poloautomaty a třičtvrtěautomaty pro potisk papíru, samolepicích fólií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu
a PVC, organického skla, plechu a plechových panelů, výrobu
plošných spojů a fóliových klávesnic pro elektroniku, štítků apod.
Stroj má výsuvný tiskový stůl a pracuje na základě osvědčeného principu rovnoběžného zdvihu tiskové formy. Certifikace ISO
9001.
Prvotřídní švýcarské sítoviny pro sítotisk a textilní tisk u nás již tradičně velmi oblíbené a osvědčené pod značkou SEFAR PET a PA,
sítoviny všech dimensí pro elektrotechniku i keramický průmysl,
sítoviny kalandrované, metalisované i se zvláště malým protažením, certifikace ISO 9002.
Výkonné, vysoce přesné cylindrické sítotiskové automaty pro
plochý tisk na převážně pružné materiály, zvláště vhodné na výrobu transferních tisků, štítky a klávesnice, lakování. Modulární
sušárny – horkovzdušné, UV, s chlazením, se zvlhčováním,
přihrádkové sušárny a stohovače.
e-mail: [email protected]
www.sc-brno.cz
Špičkové sítotiskové barvy na papír, plasty, textil a mnoho jiných materiálů, barvy s extrémní odolností a vysokým leskem. Barvy vytvrzované UV zářením, barvy na textil, barvy na sklo, odolné v myčkách
nádobí, barvy UV na obtížně potiskovatelné polyolefiny, vynikající
barvy pro tamponový tisk na jakékoliv hmoty, sklo, keramiku, barvy
pro potisk hraček a na automobilové plachty, barvy pro digitální tisk.
Barvy jsou zásadně prosté obsahu oxidů těžkých kovů, také pro potisk hraček, s kompletní zdravotní a bezpečnostní dokumentací v českém jazyce, certifikace ISO 9002.
Šablonové materiály a přípravky světové úrovně, kopírovací diazoroztoky klasické, UV-fotopolymerní a SBQ roztoky, šablonové filmy,
čistící a odmašťovací prostředky, lepidla a korekční laky na šablony,
odvrstvovače, odstraňovače duchů, mycí přípravky, emulgační i regenerovatelné, samolepy k nanášení sítotiskem, lepidla a přípravky
pro flokovací tisk, náplně pro strojní myčky sít. Vše ekologicky definované a šetrné k životnímu prostředí, s úplnou zdravotní a bezpečnostní dokumentací. Cenově velmi příznivé a spolehlivé ovrstvovací automaty KIWOMAT, certifikace ISO 9002.
Francouzské plastisolové barvy pro textilní tisk, barvy s nízkou
teplotou želatinace řady Flashcolor a řada plastisolů bez obsahu
ftalátů Oekoflash.
NAŠE SLUŽBY
Prvotřídní stroje pro tamponový tisk. Polohovací a transportní systémy, ožehovací a koronové stanice, plničky a setřásačky výlisků, karuselové a posuvné stoly, linky a vícebarvové stroje, stroje
s uzavřeným zásobníkem barvy. Samozřejmou součástí je i široký
sortiment příslušenství a spotřebního materiálu (klišé, tampony,
nože a další příslušenství a pomůcky).
Světoznámé speciální sítotiskové stroje pro potisk tvarovaných
předmětů a ploch, přímý potisk výlisků, lahví, stroje pro přímý potisk tvarového skla a porcelánu, stroje pro potisk kompaktních
disků, stroje pro kontinuální tisk z role na roli, tisk etiket, vícebarevné stroje, transportní zařízení, zásobníky, sušárny, vytvrzovací
jednotky „flash” pro tisk UV barvami, ožehovací stanice a stavba
kompletních linek.
• míchání barev a kolorimetrie
• nabízíme vám služby našeho napínacího servisu
• výroba tiskových forem z dodaných předloh
• zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporučíme vhodné tiskové barvy, případně vhodnou tiskovou techniku
• z vlastní výrobní produkce vám nabízíme osvědčené sítotiskové stroje a zařízení – tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací
rámy, mycí a vyvolávací boxy, brusky těrek, sušící skříně aj.
• vyrobíme vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozměrů
• zdarma od vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých
jsme vám naše zboží dodali a vydáme vám o tom potvrzení
• zdarma odebereme k likvidaci také použité čistící prostředky
• odborné přednášky a diskusní semináře
Jiné přípravky a pomůcky z dovozu
Osvitové jednotky BELTRON, hliníková ovrstvovací korýtka DECA,
těrkové systémy FIMOR a RKS, testovací tužky a tekutiny ARCOTEST, měřiče napnutí síta TENSOCHECK. Měřící mikroskopy, měřiče tloušťky vrstev a nerovnosti šablony Rz, měřiče tvrdosti SHORE, vzorníky světových míchacích systémů PANTONE, RAL, HKS,
NCS aj.
Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2009 a environmentálního managementu ISO 14001:2005
Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk – SC NEWS – evidenční číslo MK ČR E 12474
Download

SC 2014_1 - SERVIS CENTRUM