Bydlete s RCB
1
Bydlete s RCB
R
Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů
www.revitalizace.eu
2014
2
Bydlete s RCB
9¬FHQHĽ
]DWHSOHQ¼FKGRPĮ
Y¬FHQHĽ
VSRNRMHQ¼FKOLG¬
EDITORIAL
Dobrý den,
možná už by bylo na místě použít
v oslovení „přátelé“. Vždyť za již osm let,
kdy k vám s naším časopisem přicházíme,
přešli někteří z vás z roviny čtenářů do roviny
vynikajících přátel. Jsem za tuto přeměnu
moc ráda.
Tentokrát Vám editorial a mnohé z příspěvků
přináší nová tvář. Možná Vás napadne, že
„nové koště prostě dobře mete“ nebo že
jsme se rozhodli sledovat heslo „mládí
vpřed“, ale jádro pudla je v něčem jiném.
Moji rodiče jsou (vedle toho, že jsou to ti
nejlepší rodiče na světě) trochu zvláštní.
To, co se ve většině rodin považuje za práci
či profesi, bylo pro moje rodiče posláním
(v některých chvílích jsem měla a mám
pocit, že snad i posedlostí). A tak se, co
si pamatuji, u nás doma řešilo především
a hlavně bydlení. A to nikoli to naše, rodinné,
ale bydlení vás všech. Ať již vlastnické, nebo
nájemní, ale vždy ze všech úhlů pohledu.
Den za dnem, rok za rokem. Snad je proto
logické, že jsem dnes já sama tím, kým
jsem. Advokátem, který se specializuje
mimo jiné právě na oblast bydlení. Konec
konců po dvaceti letech, které jsem již v této
problematice strávila, to snad ani jinak
nešlo:-)
Jako advokát se snažím být pokud možno
nad věcí, ale jsou situace, kdy je to velmi
obtížené. Nový občanský zákoník a zákon
o obchodních korporacích jsou jedním
z těchto případů, protože když čtu některé
nové požadavky, které jsou na vás kladené,
zůstává mi rozum stát.
www.revitalizace.eu
Bydlete s RCB
První přelomové datum, tj. 30.6.2014,
máme sice za sebou, nicméně jen málo
kdo zvládl splnit požadavky, které na vás
zákonodárce klade, v tomto termínu. Zmatek
panující v první polovině roku byl skutečně
kouzelný...
„ Také nemůžete sehnat notáře? Také
nevíte, co přesně má být ve stanovách?
Jak dostaneme na schůzi sto procent členů
družstva?“
Tak to jsme slyšeli od mnoha bytových
družstev. A k tomu se připojila ještě
společenství vlastníků s dotazy:
„Co vlastně platí pro nás? Do kdy musíme
změnit stanovy? A musíme je vůbec
měnit?“
Klasická situace, se kterou jsem se v první
polovině roku potýkala dnes a denně. Jen
málokdo měl tušení, co vlastně musí udělat,
aby nové právní úpravě vyhověl. Jen málokdo
to skutečně dokázal. Prakticky to snad ani
s ohledem na počet subjektů, které musely
změnit stanovy, a počet notářů v České
republice, nebylo možné.
Opravdu se mezi námi ještě najde někdo,
kdo je přesvědčen o tom, že nová právní
úprava je (lidsky či občansky) v pořádku?
Tedy mimo části našich politiků?
A opět většina z nás mlčí. Při venčení pejska
si s ostatními pejskaři zanadáváme. Ale co
dál?
Většina z vás už asi pochopila, že je nezbytné
se jít zeptat. Často se v první řadě obrátíte
na svého správce, abyste zjistili, že v mnoha
případech je na tom téměř stejně, jako vy.
Bohužel je na trhu opravdu málo správních
firem, které vám dokážou nabídnou vedle
správy samotné i kvalifikované právní
poradenství a tak moc potřebné metodické
vedení, které vám pomůže celým procesem
změny hladce proplout (nicméně znám
i výjimky, a velmi si jich vážím).
A právě to je jedním z důvodů, proč k vám
vstupujeme s tímto časopisem. Zpravidla
na základě získaných referencí se na nás
obrací stále více a více klientů (domů), které
potřebují poradit.
Když jsme s naším týmem hodnotili, co vás
vlastně trápí nejvíce, vyšla nám na prvním
místě potřeba získávání informací. Ale
jak je k vám dostat? I naše možnosti jsou
omezené. A navíc dle zkušeností je mnohdy
problém pouze v tom, že jako tzv. neprávníci
některým novým pojmům prostě nerozumíte,
neumíte si je správně vysvětlit.
Hledání řešení, jak vám v co největším
rozsahu
a nejpřijatelnějším způsobem
přinést potřebné informace, je naší
3
každodenní prací. Nebylo daleko k nápadu,
a proto k vám přicházíme touto cestou.
Domů? Do kanceláře bytového družstva? Na
schůzku výboru společenství?
Ano všude tam, kde si budete přát a kde nás
můžete potřebovat. Tak jako vždy se vám
snažíme přinést aktuální informace nejen
z oblasti právní, ale i z oblasti možných
úspor, co je nového na trhu, a v neposlední
řadě i to, co je nového u nás. A to je vlastně
naším cílem a jedním z hlavních důvodů,
proč vydáváme vlastní časopis.
Pro lidi stojící za tímto časopisem není
opravdu nic tak potěšujícího než je věta,
kterou nedávno řekl jeden z nájemníků
domů, o které se staráme:
„Jsem rád, že tenhle časopis vydává právě
náš správce. Přináší nám informace a to
nejen touto cestou.“
Spokojený klient, ať v oblasti právní, které
se věnuji já, nebo v oblasti správní, které se
věnují vrcholově lidé kolem mě, je pro nás
tou nejhezčí odměnou za čas strávený nad
přípravou následujících řádků.
Přejeme vám, abyste i vy dostávali potřebné
informace v pravý čas na pravém místě.
A pokud v časopise nenajdete to, co
konkrétně Vás zajímá a pálí, zkuste nás
oslovit.
JUDr. Radka Chlebcová Ph.D., advokát
4
OBSAH
Bydlete s RCB
5.
Zeptali jsme se ministryně Věry Jourové
7.
Rozhodlo vstřícné jednání
8.
Jak jsme se vypořádali s revizí stanov
9.
Jak to vidí advokát
10.
DVD pro bytová družstva a společenství
11.
Jak se vlastně počítá spotřeba odebraných energií
12.
Komplexní řešení pro úsporu energií TECHEM
14.
Otázky pro Ing. Rosypalovou
16.
Jak jsme transformovali, až jsme přetransformovali
17.
Rozhovor s panem Horníkem
18.
Jak to vidí ten, který je zmiňován všemi předsedy?
21.
Pohádka bez šťastného konce
22.
Omítka regulující vlhkost na povrchu fasády
24.
Právní poradna
26.
Kamerový systém
27.
Hoří??
28.
Dodavatel „levnějšího tepla“
29.
Zkušenost p. Radky Nepilé
29.
Cech bydlení – RCB – nabízíme
30.
Semináře
BYDLETE S RCB - ČASOPIS NEJEN PRO REVITALIZACI BYTOVÝCH DOMŮ
Vydává: FINALL - Holding s.r.o., V Hůrkách 2089, 15800 Praha
Šéfredaktorka: Hana Chlebcová, E-mail: [email protected]
Tel.: +420 731102516
Distribuce: RCB servis s.r.o.
Graphic design: Vladimír Šopík, sazba a zlom LD STUDIO
Tel.: 777 750 159
Příspěvky a dotazy zasílejte na E-mailovou adresu: [email protected]
www.revitalizace.eu
Toto číslo vyšlo v srpnu 2014, v časopise jsou použity ilustrační fotografie
ZEPTALI JSME SE
Bydlete s RCB
5
Rozhovor s ministryní
Věrou Jourovou
Říkáte, že Vaším domovem je Vysočina,
jaký vztah máte k hlavnímu městu,
vyměnila byste Vysočinu za Prahu?
Doma je člověk tam, kde má blízké lidi. Mám
většinu rodiny i kamarádů v Třebíči. Praha
je úžasné místo k životu v produktivním
věku, nabídka práce a společenského vyžití
je zde nadstandardní dnes už i v porovnání
se západní Evropou. Je nádherná a unikátní
a jsem opravdu pyšná na Prahu jako hlavní
město země. Třebíč je ale místo mého srdce,
velmi pravděpodobně se tam jednou naplno
vrátím.
Po Sametové revoluci jste pracovala
v kultuře, co bylo impulsem ke vstupu do
politiky?
Z Třebíče, kde už jsem měla k politice jako
šéfová úřadu hodně blízko, jsem přešla na
kraj do Jihlavy, kde jsem k politice měla ještě
blíž. Nakonec o mém vstupu do politiky právě
rozhodla ona Třebíč. Popravdě jsem v té
době pracovala osmý rok pro politiky jako
jejich výkonný úředník a připadlo mně, že
když budu moci do věcí mluvit a něco sama
rozhodovat, tak to bude jen dobře. Tudíž
jsem podepsala přihlášku a chodila pak na
členské schůze v Třebíči. Pak přišly volby do
komunálu a já kandidovala na devátém místě
těsně za starostu Miloše Maška. Nečekaně
jsem se ocitla v zastupitelstvu a razila jsem si
tu odbornou cestu se zaměřením na evropské
fondy. Časem jsem našla klíč, jak úspěšně
žádat o dotace, šila jsem projekty na míru
a začalo se dařit. Začali jsme připravovat
Vysočinu na celou evropskou mašinérii,
až jsem nakonec začala jezdit za kraj na
Ministerstvo pro místní rozvoj. To tenkrát
vykazovalo značnou neschopnost připravit
se na příliv evropských fondů a vládla tam
manažerská impotence. V roce 2003 v březnu
jsem tam přijela na schůzi, kde byl tehdejší
náměstek Petr Forman, který se snažil hledat
nějaké smysluplné řešení. Následně jsem se
s ním začala bavit, co bych mohla dělat na
ministerstvu…
Právnickou fakultu jste dokončila v roce
2012. Studovala jste tedy při zaměstnání
a plném pracovním nasazení. Pokud by
www.revitalizace.eu
byl možný návrat v čase k zahájení studia,
jaké by bylo, po získaných zkušenostech
Vaše rozhodnutí?
Rozhodnutí jít studovat práva považuji za své
nejlepší vůbec. Šla jsem do toho, přestože
to bylo riskantní zatížit mysl v době, kdy
jsem měla kopec problémů. Zároveň to byla
nesmírně obtížná doba, je to těžká škola,
prakticky jsem se těch pět let jen učila nebo
pracovala. A podotýkám, že hodně času mi
zabralo i shánění zakázek, práci jsem neměla
automaticky a bez snažení. Poslední dva roky
nastala těžká existenční krize, dost nerada na
to vzpomínám. Každopádně je studium práva
vstupenka k lepšímu pochopení, co se děje
ve společnosti, jaká pravidla spravedlivého
fungování státu by měla být a jaká jsou ve
skutečnosti, co se s tím rozdílem dá a má
udělat. Což je práce politika, kterým dnes
jsem. Bez právního vzdělání bych do politiky
nikdy nešla.
V lednu 2014 jste se stala ministryní pro
místní rozvoj. Jaké byly Vaše hlavní cíle
a priority v této funkci?
Po nástupu do funkce bylo pro mě prioritou
čerpání z evropských fondů. Čerpání bylo
ve skluzu, v uplynulém období nebyly dobře
naplánované priority a nebylo také zvládnuto
finanční plánování. U programů, které měly
problémy a byly ohroženy, jsme museli najít
rychlou cestu, jak profinancovat maximální
možné množství projektů.
S novou vládou jsme se snažili zasáhnout
do připravované Dohody o partnerství. Naší
prioritou je zejména veřejná infrastruktura
(velké veřejné stavby). Důležitá je také tvorba
a udržení pracovních míst. EU fondy mají
sloužit k tvorbě pracovních míst již v době, kdy
se něco buduje, a my chceme, aby přinášely
co největší užitek.
Další prioritou bylo také začít připravovat
významnou novelu zákona o veřejných
zakázkách, a to ve smyslu transpozice
směrnice EU. Stávající procedura zadávání
veřejných zakázek v ČR činí problémy
zadavatelům i investorům. Složitý zadávací
proces dává prostor pro velké chyby. Novela by
měla zachovat transparentnost a protikorupční
zaměření. Jednáme také o zkrácení lhůt pro
vyřizování stížností.
Bydlení je oblastí, která se dotýká nás
všech. Někteří bydlíme tzv. ve vlastním,
jiní v nájmu, ale změna legislativy platná
od ledna letošního roku dopadla na nás
všechny bez rozdílu. Jak hodnotíte novelu
občanského zákoníku v části týkající se
bydlení Vy ze svého pohledu?
Tato právní úprava přináší mnoho nového.
V každém případě má jít o posílení
dispozičního práva pronajímatele bytu,
samozřejmě se zachováním základních
práv nájemce, včetně ochrany jeho práva.
Současně jde i o zjednodušení úpravy tzv.
bytového spoluvlastnictví. Nelze zastřít,
že i v této části novely je řada ustanovení,
které bude nezbytné upravit. Na Ministerstvo
spravedlnosti už jsme předali řadu námětů na
úpravy.
Jaký je Váš názor na § 777 odstavec
druhý Zákona o obchodních korporacích
( Cituji: Obchodní korporace přizpůsobí
do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona listiny podle odstavce
1 úpravě tohoto zákona a doručí je do
sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový
soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě
dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění
této povinnosti; uplyne-li dodatečná
lhůta marně, soud na návrh rejstříkového
soudu nebo osoby, která na tom osvědčí
právní zájem, zruší obchodní korporaci
a nařídí její likvidaci.)
Musím zdůraznit, že tato úprava není
v kompetenci našeho ministerstva. Ale
vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku,
6
ZEPTALI JSME SE
Bydlete s RCB
která má úzký vztah k problematice bydlení,
mohu jen konstatovat, že stanovená lhůta
šest měsíců pro přizpůsobení společenských
smluv úpravě novely občanského zákoníku
byla podle mého nepřiměřeně krátká.
Domníváte se, že je reálné aby například
při počtu pěti tisíc bytových družstev
v Praze všechna výše uvedenou povinnost
splnila?
V kontextu s předchozí odpovědí by
samozřejmě řada bytových družstev tuto
povinnost splnit nemohla. Svoji roli v tom
sehrála řada faktorů, především ten, že
stávající počet notářských úřadů nemohl
absorbovat v půlroční lhůtě požadavky tisíců
právnických osob, které se na ně obrátily.
Nebyl ani zajištěn dálkový přístup do rejstříku
právnických osob na tzv. inteligentním
formuláři, protože systém neustále hlásil
interní chyby a v rozhodujícím období, tedy na
konci června, kolaboval. Samozřejmě svoji roli
sehrál i požadavek stoprocentního souhlasu
členů družstva při přijetí stanov.
Mohu znát Váš názor na přiměřenou délku
lhůty, která by měla být rejstříkovým
soudem stanovena ke splnění výše
uvedené povinnosti?
Můj názor je, že lhůta, ve které by byla splněna
povinnost daná zákonem, měla být stanovena
minimálně na jeden rok.
Nakolik je reálné zrušení bytového
družstva v případě, kdy povinnost
přizpůsobení listin nové právní úpravě
nesplní ani po výzvě?
Především je třeba si uvědomit, že k likvidaci
družstva může dojít až v okamžiku, kdy není
splněna zákonná povinnost ani v dodatečné
přiměřené lhůtě, kterou stanoví rejstříkový
soud. Teprve když uplyne tato dodatečná lhůta
marně, soud na návrh rejstříkového soudu
nebo osoby, která na tom osvědčí právní
zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její
likvidaci. Tyto případy samozřejmě vyloučit
nelze.
Další téměř obtížně splnitelnou podmínku
najdeme v § 731 výše uvedeného zákona
cituji:
(1) Stanovy bytového družstva kromě
náležitostí podle § 553 obsahují také
a) podmínky, za kterých vznikne členovi
bytového družstva právo na uzavření
smlouvy o nájmu družstevního bytu, a
b) podrobnější úpravu práv a povinností
člena bytového družstva spojených
s právem na uzavření smlouvy o nájmu
družstevního bytu a práv a povinností
člena bytového družstva spojených
s užíváním družstevního bytu. Tato práva
a povinnosti se stávají dnem jejich vzniku
právy a povinnostmi člena plynoucími
z členství v bytovém družstvu.
(2) Pro změnu úpravy náležitostí stanov
uvedených podle odstavce 1 se vyžaduje
souhlas všech členů družstva, kteří mají
s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na
družstevní byt a kteří mají dle stávajícího
znění stanov právo na uzavření smlouvy
o nájmu družstevního bytu.
Je reálná změna výše uvedeného
ustanovení? Pokud ano, tak v jakém
časovém horizontu ji předpokládáte.
Dovolím si upozornit, že pro větší bytová
družstva je výše uvedená podmínka téměř
nesplnitelná.
Ministerstvo pro místní rozvoj návrh na úpravu
tohoto ustanovení v rámci novely zákona
o korporacích nevzneslo, proto neumím na
váš dotaz plně reagovat.
Hovoří se o chystané novele zákona
o obchodních korporacích i nového
občanského zákoníku. V jakém časovém
horizontu je možné novelu očekávat?
Podle úvah Ministerstva spravedlnosti by
měla ještě v roce 2015 proběhnout tzv.
akutní novela, která by odstranila nepřesnosti
technického charakteru. V průběhu příštího
roku bude uskutečněna tzv. koncepční novela,
která se bude už zabývat obsahem jednotlivých
ustanovení. Předpokládaná účinnost této
novely je v polovině roku 2016.
Můžete uvést některé konkrétní návrhy,
které bude ministerstvo předkládat?
Ve výhledu legislativních prací na rok 2015
máme uvedeno sedm předpisů. Zákon
o podpoře rozvoje cestovního ruchu,
jehož obsah se bude odvíjet od věcného
záměru zákona, který je v současné
době dopracováván. Zákon o veřejných
zakázkách, u něhož máme jasně stanovenou
implementační lhůtu, převzít nová zadávací
pravidla stanovená zadávacími směrnicemi
je třeba nejpozději do 17. dubna 2016. Věcný
záměr zákona o realitním podnikání, k němuž
v současnosti probíhá široká diskuze formou
veřejné konzultace. Výsledek konzultace
bude zahrnut do analýzy, která vyhodnotí, zda
je potřeba přijmout nějakou regulaci v této
oblasti a jak ji promítnout do právního řádu.
Byla jste schválena na post eurokomisařky. Jaké budou Vaše hlavní cíle
a priority v této funkci?
Je to velká výzva pro mě osobně a současně
šance pro Českou republiku. To ale neznamená,
že by se mi odcházelo lehce - od lidí, od přátel
i od rozdělané práce. Vytyčila jsem si pro
post eurokomisařky tři priority. V první řadě
chci zvládnout svůj resort, který mi bude
v Evropské komisi přidělen. Chtěla bych, aby
Česká republika měla v Evropské unii lepší
jméno, také v České republice by mělo být
více vysvětlováno, k čemu unie slouží. Za třetí
bych chtěla dát dohromady Čechy v Bruselu,
měli bychom si spolu s domácí scénou vytyčit,
co jsou české národní zájmy a prosazovat je.
Děkuji za zodpovězení otázek
a přeji pěkný den.
HLEDANÉ INFORMACE
Bydlete s RCB
7
FINANCOVÁNÍ PRIVATIZACE BYTOVÉHO DOMU BD ŠEJBALOVÉ 888 A 889:
ROZHODLO VSTŘÍCNÉ JEDNÁNÍ A MOŽNOST VOLBY
BANKOVNÍHO ÚČTU U JINÉ FINANČNÍ INSTITUCE
Koupě bytu v rámci privatizace je pro řadu nájemníků nejvýhodnější cestou, jak nájemní bydlení proměnit ve vlastní. V hlavním
městě probíhá v posledních letech prodej bytů prostřednictvím bytových družstev, na která tak čeká zodpovědný krok: vybrat a zvolit
nejvýhodnější způsob financování. Svou zkušenost s celým procesem popisuje Ludvík Čech, předseda bytového družstva Šejbalové
888 a 889.
Jaké první kroky vaše bytové družstvo
v rámci financování privatizačního
projektu podniklo?
Zpočátku jsem zkoušel sám poptávat
jednotlivé banky, a to ty největší. Hned
v úvodu celého privatizačního procesu
mi soused poradil Raiffeisen stavební
spořitelnu (RSTS). Už v létě roku 2012 jsem
tak osobně jednal s Dagmar Jonášovou. Již
tenkrát mi RSTS vycházela jako nejlepší
volba. Později do výběru nejvýhodnějšího
úvěrování vstoupila poradenská společnost
Finn domy Hany Chlebcové, se kterou
jsme jako nově vznikající bytové družstvo
uzavřeli mandátní smlouvu, kromě jiného
právě na výběrové řízení pro zajištění
nejvýhodnějšího úvěru. Protože paní
Chlebcová poptávala úvěr ve velkém,
byla samozřejmě schopna dosáhnout
daleko výhodnějších podmínek než my
jednotlivci.
Co tedy ve finále rozhodlo, že jste
nakonec zvolili Raiffeisen stavební
spořitelnu?
Paní Chlebcová svolala na začátku
podzimu 2013 informační schůzku, kde
se prezentovaly čtyři naše největší banky
a rovněž RSTS. Jediná paní Jonášová z RSTS
přišla na schůzku dokonale připravena,
se všemi vyřešenými body pro obdržení
a následné splácení úvěru. Nabízela tehdy
konkrétní a jasně nejvýhodnější úrokovou
sazbu s fixací na 5 let, důležitá pro nás
byla také možnost vyvázání se ze zástavy,
pokud splatím 100 % kupní ceny bytové
jednotky. Dalšími podstatnými body byla
možnost dvou mimořádných splátek za
každý kalendářní rok zdarma a možnost
vést bankovní účet u jiného ústavu než
u RSTS. Poplatek za správu úvěru byl
přijatelný a samozřejmě nelze zapomenout
na zpracování úvěru zdarma.
zápis z členské schůze o schválení úvěru
od RSTS s parametry úvěru a zajištěním
úvěru v podobě podepsané bianco směnky
do doby zápisu zástavy nemovitosti ve prospěch RSTS a vinkulace pojistného. Dále
kupní smlouvu, smlouvu
o běžném účtu družstva, aktuální výpis
z důvodu doložení zůstatku na účtu, návrh
pojistné smlouvy. Samozřejmě nesmím
zapomenout na samotnou vyplněnou
úvěrovou žádost v RSTS.
Tyto podmínky pro vás tedy byly ve
finále klíčové?
Ano, a protože se časem ostatní banky
v některých bodech nabídce Raiffeisen
stavební spořitelny vyrovnaly, rozhodly
především tři hlavní faktory. Jednak
bezproblémové jednání s paní Jonášovou,
které bylo z její strany maximálně vstřícné.
Dále fakt, že RSTS byla první, kdo všechny
body nastavil, ostatní banky je jen
dorovnávaly. A v neposlední řadě nebylo
jedině ze strany RSTS požadováno vedení
bankovního účtu. To bylo dost důležité,
protože někteří členové družstva se
„družstevního úvěru“ neúčastní a nejsou
tak nuceni poplatky za vedení bankovního
účtu zbytečně platit.
A jak rychle proběhlo samotné vyřízení
úvěru?
Vlastní proces proběhl velice rychle, o úvěr
jsme zažádali počátkem prosince 2013, na
přelomu roku už byl úvěr schválen a koncem
ledna 2014 jsme úvěr již čerpali.
Došlo i k nějakému zádrhelu?
Ne, celý proces probíhal hladce, na větší
problémy si nevzpomínám.
Co všechno musí bytové družstvo během
úvěrového procesu
dokládat?
Během vyřizování úvěru jsme museli doložit
výpis z obchodního
rejstříku a katastru nemovitostí, znalecký posudek, stanovy a účetní
rozvahu družstva a také
www.revitalizace.eu
Pokud byste o financování uvažovali
dnes, bylo by finální rozhodnutí
stejné?
Ano, pokud by se nabídka ostatních bank
nějak zásadně nezměnila k lepšímu,
rozhodli bychom se rozhodně zase pro
Raiffeisen stavební spořitelnu. Celý
proces zde probíhal naprosto hladce
a bez zbytečné byrokracie. Hodně mi také
pomohlo, že jsme si s paní Jonášovou mohli
předávat některé požadované dokumenty
pomocí emailu a termíny jednání jsme
sjednávali vždy pružně. Nejen pro mne, ale
i pro paní Fillnerovou, druhou zástupkyni
našeho družstva, bylo osobní jednání
s paní Jonášovou velice příjemné.
Bližší informace o možnostech
financování se dozvíte na webových
stránkách www.rsts.cz/pro-pravnickeosoby nebo na telefonu 271 035 201.
8
HLEDANÉ INFORMACE
Bydlete s RCB
Jak jsme se vypořádali
s revizí stanov dle nové právní úpravy
Bytová družstva musí přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě. Přinášíme Vám zkušenosti několika družstev, která již tuto změnu mají úspěšně za sebou.
Bytové družstvo
Brodského 9
Sami bychom to nezvládli. Ocenili jsme
pomoc odborníka...
Obdobně jako všichni ostatní jsme minimálně
rok předem sledovali přípravu nového
občanského zákoníku, vyhledávali informace
na webech ministerstev, vyjádření právníků
i zprávy z médií. Byli jsme si vědomi toho,
že bytovým družstvům vzniknou povinnosti,
s nimiž si musí poradit nejen po odborné
stránce, ale také ve velmi krátkém čase
– během prvního pololetí letošního roku.
Přestože jsme se za zhruba desetiletou
existenci našeho družstva většinou dokázali
s přípravou stanov a s dalšími důležitými
záležitostmi poradit sami, rozhodli jsme se
v tomto případě hledat odborníky. Bylo totiž
zřejmé, že rozsah povinností pro družstva
dle NOZ je mimořádný, navíc mnohé věci
jsou zcela nové, např. povinnost zřízení
webových stránek s nutností dokumentovat
dobu vyvěšení některých informací. Nechtěli
jsme riskovat, že si něco nevyložíme
správně, když jsme se opakovaně setkávali
s nejednotným výkladem připravovaných
zákonných ustanovení i od renomovaných
právníků.
Po té, co jsme se v březnu zúčastnili semináře k NOZ pro bytová družstva a společenství
vlastníků jednotek vedeného JUDr. Radkou
Chlebcovou, Ph.D., měli jsme jasno – takového odborníka a člověka zapáleného pro
věc potřebujeme. I když jsme příliš nevěřili,
že bude naše žádost o spolupráci úspěšná,
setkali jsme se s nevšední ochotou a především s věcným a praktickým přístupem
k věci. Dohodli jsme se s paní doktorkou
na časovém harmonogramu, dojednali,
co je třeba připravit
za družstvo, co zajistí
paní doktorka, zkrátka
„kdo, co, kdy a jak“.
A pak už vše běželo
lidově řečeno jako na
drátku.
Po sepsání smlouvy
s advokátní kanceláří jsme paní doktorce
poskytli „staré“ stanovy
bytového družstva v elektronické podobě
a následně jsme od ní obdrželi k připomínkám návrh stanov podle NOZ se zapracováním specifik našeho družstva. Při osobním
setkání a také prostřednictvím emailové
a telefonické komunikace jsme si s paní
doktorkou vyjasnili některé právní aspekty,
tak abychom vše správně pochopili a byli
schopni odpovídat na dotazy členů družstva.
Hotový návrh nových stanov jsme vyvěsili na
webových stránkách družstva (ty jsme zřídili
ve spolupráci s Cechem Bydlení RCB z.s.)
a současně jsme je vytištěné spolu s pozvánkou na členskou schůzi poskytli všem
členům družstva.
Samozřejmě jsme v té době již měli
stanovený termín konání členské schůze –
ten jsme bez váhání přizpůsobili možnostem
notáře. Nepodcenili jsme situaci a kromě
všech písemných materiálů jsme členům
družstva vysvětlovali také osobně, že
účast na členské schůzi, na níž se budou
schvalovat stanovy, je nezbytná; poskytli
jsme jim též znění plné moci k využití. Mohu
konstatovat, že naše úsilí se vyplatilo.
Na schůzi jsme připravili prezentaci s články
stanov, k nimž jsme obdrželi připomínky,
a měli jsme k nim připraven výklad,
resp. vysvětlení, zkonzultované předem
s JUDr. Chlebcovou. O každé navržené
změně oproti verzi, již členové družstva
obdrželi, se hlasovalo jednotlivě, nakonec
se hlasovalo o stanovách jako celku. Vše
bedlivým okem sledovala paní notářka
a následně vypracovala notářský zápis,
potvrzující přijetí stanov dle NOZ.
Schůze byla poměrně bouřlivá, lidé reagovali
na některé záležitosti negativně, zejména
na zákonnou povinnost schválit stanovy dle
NOZ sto procenty hlasů, a také v některých
případech bylo třeba vysvětlit, co to které
ustanovení znamená v praxi. Mohu říci, že
jsem jako předsedající schůzi velmi ocenila,
jak dobře jsme vyzbrojeni argumenty díky
paní doktorce. Pro laika (mám na mysli
člověka bez právního vzdělání, i když velmi
dobře informovaného) by byly některé
dotazy těžko řešitelným oříškem.
Spolupráci s odborníkem, jakým je paní
doktorka Chlebcová, mohu jen doporučit.
PhDr. Olga Nerandžičová,
Bytové družstvo Brodského 9
Bytové družstvo
Kloboukova
2193 - 2195
a Hrdličkova 2196
Naše družstvo má revizi stanov za sebou.
Bylo to náročné, ale zvládli jsme to...
Nová legislativa, účinná od 1.1.2014,
ukládá družstvům nové povinnosti, které
není jednoduché převést do praxe. Na
představenstvo družstva jsou tak ze zákona
o obchodních korporacích a občanského
zákoníku kladeny extrémně vysoké nároky,
jak se s povinnými ustanoveními vyplývajícími
ze zákonů vypořádat.
Jsme Družstvo Kloboukova 2193 – 2195
a Hrdličkova 2196 a většinu podstatných
informací
o
legislativních
změnách
představenstvo družstva získalo od Svazu
českých a moravských bytových družstev
a z pořádaných přednášek.
Nejhorší změnou pro družstva je nepřiměřeně
krátká lhůta na přizpůsobení stanov (do
30.6.2014). Z této šibeniční lhůty mělo
představenstvo silné obavy, zda je vůbec
reálné lhůtu dodržet. Jestliže družstva tuto
povinnost nesplní, hrozí od rejstříkového
soudu výzva ke splnění povinnosti,
v opačném případě pak pokuta až do výše
100 000 Kč, zrušení a likvidace družstva.
Tato sankce je velice nepřiměřená vzhledem
k neadekvátnímu poměru počtu notářů
v České republice (přibližně 400) a družstev
(přes 10.000).
Najít dnes notáře, za jehož účasti musí být
schváleny nové stanovy, je takřka nadlidský
výkon. Našemu představenstvu trvalo tři dny
permanentního obvolávání seznamu notářů,
než se podařilo najít a zamluvit si u notáře
termín, kterému se poté přizpůsobilo vše
ostatní. Je tedy nezbytné nejdříve sehnat
HLEDANÉ INFORMACE
a domluvit si termín s notářem a teprve poté
řešit advokáta, který buď přizpůsobí původní
stanovy nové legislativě, nebo vytvoří stanovy
nové dle požadavku družstva.
Dále představenstvo zajistí nájem prostoru
pro konání členské schůze, zřízení webové
stránky atd.
Následným závažným problémem je pak
povinnost na členské schůzi odhlasovat
přizpůsobení stanov 100% hlasů družstevníků.
Naše družstvo má 45 bytových jednotek,
a přesto nebylo lehké přesvědčit družstevníky
o důležitosti jejich přítomnosti na členské
schůzi, která proběhne za účasti notáře.
Představenstvo muselo vyvinout značné úsilí
s přípravou členské schůze, předávalo získané
informace všem družstevníkům, vysvětlovalo
důvody nutných změn, žádalo družstevníky,
aby si zajistili plné moci v případě jejich
nepřítomnosti a zdůraznilo případné hrozící
postihy. Zcela běžnou praxí je totiž minimální
účast družstevníků na členských schůzích.
V mezičase představenstvo oslovilo
advokátku JUDr. Radku Chlebcovou,
Ph.D., která v souladu s novou legislativou
a potřebami družstva přizpůsobila naše
stanovy nové právní úpravě a poradila nám,
jaké další povinnosti musíme splnit. Naše
družstvo muselo kromě jiného změnit název
Bydlete s RCB
tak, aby odpovídal nové právní úpravě.
Upravené stanovy pak byly následně rozeslány
všem družstevníkům k připomínkám na jejich
e-maily, vyvěšeny na nově zřízené povinné
webové stránky, a starším družstevníkům,
kteří jsou bez možnosti připojení na internet
(zákonodárce automaticky předpokládá, že
každý člověk v ČR má na internet přístup),
byly stanovy ofoceny a dány do poštovních
schránek. Navíc představenstvo stanovy
vyvěsilo v jednotlivých vchodech na nástěnky.
JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D. nám následně
pomáhala zodpovídat dotazy družstevníků
ohledně stanov, ale i všeobecné dotazy ke
změnám vyplývajících z nové legislativy.
Z obavy před nedostatečnou účastí
představenstvo raději pár dnů před členskou
schůzí telefonicky kontaktovalo všechny
družstevníky, kterým se připomněl datum,
čas a místo konání členské schůze a doladily
se plné moci. Díky neustálému kontaktu
s družstevníky se skutečně podařilo zajistit
100% účast všech družstevníků na členské
schůzi. Tento přístup si ale neumím představit
u družstev, které mají 100 a více bytových
jednotek.
Vzhledem k tomu, že představenstvo
očekávalo problémy a bouřlivou diskusi
nespokojených družstevníků, kteří jsou
9
nuceni měnit „něco co funguje“ za „nové
a neznámé“, byla k účasti na členské schůzi
přizvána i advokátka JUDr. Radka Chlebcová,
Ph.D., což se poté ukázalo jako neocenitelné
rozhodnutí, které skutečně doporučuji.
Díky přítomnosti paní advokátky na členské
schůzi, která trpělivě vysvětlovala dotazy
družstevníků, a pomoci notářky Mgr. Marie
Hájkové, která vysvětlila možné následky,
které by nastaly v případě nesouhlasu se
stanovami či v případě zdržení se hlasování,
se představenstvu podařilo nové stanovy
schválit a celou členskou schůzi ustát.
Závěrem je možné říci, že představenstvo
našeho družstva úspěšně zvládlo často zcela
nesmyslné požadavky, které pro bytová
družstva vyplývají z nové právní úpravy.
Raději bychom však čas i finance věnovali
problémům, které pokládáme za důležitější,
např. řešení správy domu a jeho řádného
chodu, nicméně jsme rádi, že toto nutné
zlo máme úspěšně za sebou a že jsme jím
propluli relativně hladce.
Bc. Monika Váchalová,
Bytové družstvo Kloboukova 2193 - 2195
a Hrdličkova 2196
JAK TO VIDÍ ADVOKÁT:
Od 1. 1. 2014 platí v České republice zákon č. 89/2014, občanský zákoník (dále jen „OZ“), a dále zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Uvedené zákony kladou celou řadu nových požadavků jak na bytová družstva, tak i na společenství vlastníků jednotek. Mezi tyto požadavky patří například:
• povinnost změnit stanovy bytových družstev i společenství vlastníků jednotek
(přičemž v případě bytových družstev je vyžadován souhlas 100% členů družstva)
• povinnost uvést stav zápisu ve veřejném rejstříku do souladu s novou právní
úpravou
• nutnost upravit stávající nájemní a podnájemní smlouvy
• nutnost zrevidovat interní dokumenty tak, aby byly v souladu s novou právní
úpravou.
Zatímco bytová družstva měla změnit
stanovy (uzpůsobit je nové právní úpravě)
do 30. 6. 2014, společenství jednotek
musí tuto povinnost splnit nejpozději do
31. 12. 2016. Stav zápisu ve veřejném
rejstříku měl být jak v případě bytových
družstev, tak i společenství vlastníků
jednotek, uveden do souladu s novou
právní úpravou do 30. 6. 2014.
Uzpůsobením nové právní úpravě se
rozumí to, že stanovy musí být v souladu
s tzv. kogentními ustanoveními OZ a ZOK.
www.revitalizace.eu
Protože však dnes nikdo přesně neví,
která ustanovení OZ a ZOK jsou kogentní,
je takové provedení revize stanov velmi
náročné. Vyžaduje totiž, aby bylo každé
ustanovení stávajících stanov speciálně
zkoumáno a aby byla posuzována jeho
slučitelnost s OZ a ZOK. Jedná se o velmi
náročnou a časově zdlouhavou práci.
Druhou možností, jak uvést stanovy
bytových družstev či společenství
vlastníků jednotek do souladu s OZ
a ZOK, je využít vzorových stanov, které
jsou nově připraveny dle OZ a ZOK, a do
těchto stanov zapracovat specifičnosti
jednotlivých bytových družstev nebo
společenství vlastníků jednotek.
V takovém případě není revize stanov
tak časově a finančně náročná, a nadto
HLEDANÉ INFORMACE
máte skutečně jistotu, že výsledek plně
odpovídá nové právní úpravě. Bytová
družstva, která se mnou spolupracovala
na revizi stanov, se přiklonila chytře
právě k této variantě. Mají tak stanovy,
které jsou plně v souladu s novou právní
úpravou, a současně za přijatelnou cenu.
Díky velké snaze představenstev se
podařilo ve většině případů zajistit, že
na schůzích, kde se revize stanov měla
schválit, bylo přítomno 100% členů
družstva. Povinnost přijmout revizi stanov
100% členů družstva plyne z § 731 ZOK.
Toto ustanovení požaduje, aby součástí
stanov byly nově i podmínky, za nichž
vznikne členovi bytového družstva právo
na uzavření smlouvy o nájmu, a dále také
podrobnější úprava práv a povinností člena
bytového družstva spojených s nájmem.
Stanovy většiny družstev přitom uvedené
podmínky neobsahují, a proto je nezbytné
je do stanov doplnit. Jejich doplnění však
musí být v souladu s § 731 odst. 2 ZOK
schváleno 100% všech členů družstva,
kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní
smlouvu. Revizi stanov proto není možné
řádně udělat, pokud nebude na členské
schůzi přítomno 100% členů družstva
a pokud nebudou všichni hlasovat pro
změnu stanov.
Bytové družstvo Kloboukova 2193 – 2195
a Hrdličkova 2196 očekávalo na základě
připomínek, které k novému textu stanov
byly před konáním členské schůze, bouřlivý
průběh členské schůze. Proto mě požádali,
zda bych mohla na schůzi přijít, vysvětlit
lidem sporné body a odpovědět na jejich
dotazy a připomínky. Toto rozhodnutí se
ukázalo jako velmi prozíravé, neboť členům
družstva byly odborně (ale současně velmi
srozumitelně) vysvětleny všechny sporné
body. Nakonec se i ti členové, kteří chtěli
hlasovat proti stanovám, rozhodli hlasovat
pro. Družstvo tak úspěšně zdolalo
všechny překážky, které jim zákonodárce
pro provedení revize stanov dal do cesty,
a splnilo své zákonné povinnosti. Myslím,
že jsme z toho měli všichni radost,
a představenstvu současně spadl kámen
ze srdce.
JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.,
www.ak-chlebcova.cz
Také potřebujete pomoci se změnou
stanov vašeho bytového družstva nebo
společenství vlastníků jednotek?
Rádi Vám poradíme na
[email protected]
DVD PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
Protože nová právní úprava je relativně složitá a mnohdy těžko uchopitelná,
připravili jsme pro Vás speciální DVD pro bytová družstva a speciální DVD pro
společenství vlastníků jednotek, které Vás pohodlně provede novou právní úpravou
i povinnostmi, které máte v souvislosti s přechodem na novou právní úpravu.
DVD PRO BYTOVÁ DRUŽSTVO OBSAHUJE:
• Představení nové právní úpravy a povinností, které s přechodem na novou
právní úpravu máte,
• Vzorové stanovy pro bytová družstva v editovatelném formátu,
• Komentář ke vzorovým stanovám pro bytová družstva,
• Nejčastější otázky a odpovědi.
DVD odpovídá na zásadní otázky týkající se fungování bytových družstev od 1. 1.
2014. Věnuje se mimo jiné problematice povinnosti mít webové stránky, novému
pojetí družstevního podílu, novinkám v oblasti nájmu družstevního bytu, stejně
jako i problematice předcházení neplatičům a efektivnímu postupu v případě
problému s neplatiči.
DVD PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK OBSAHUJE:
• Představení nové právní úpravy a povinností, které s přechodem na novou
právní úpravu máte,
•Vzorové stanovy pro společenství vlastníků bytových jednotek v editovatelném
formátu,
• Komentář ke vzorovým stanovám společenství vlastníků bytových jednotek,
• Nejčastější otázky a odpovědi.
I toto DVD odpovídá na klíčové otázky týkající se fungování společenství
vlastníků bytových jednotek od 1. 1. 2014. Věnuje se mimo jiné problematice
starých i nových bytových jednotek, nové definici bytové jednotky, tomu,
jak se nově převádí bytové jednotky, vymezení spoluvlastnického podílu na
společných částech, osobám, které mohou být dle nové právní úpravy ve
výboru společenství, novým kvorům pro rozhodování, stejně jako i problematice
předcházení neplatičům a efektivnímu postupu v případě problému s neplatiči.
Informační videoklip k tomuto DVD naleznete na: https://www.youtube.
com/watch?v=HT2daarbW0g nebo https://www.youtube.com/
watch?v=YibpF7GAX08.
Kupní cena DVD pro BD i DVD pro SVJ je 1.000,- Kč. K ceně bude účtováno
poštovné a balné ve výši:
• 45,- Kč v případě osobního odběru,
• 85,- Kč v případě platby předem,
• 165,- Kč v případě dodání DVD na dobírku.
V případě Vašeho zájmu o zakoupení DVD nás prosím kontaktujte na
[email protected]
V případě Vašeho zájmu o zakoupení DVD nás prosím kontaktujte na
[email protected]
HLEDANÉ INFORMACE
Bydlete s RCB
11
JAK SE VLASTNĚ POČÍTÁ SPOTŘEBA
ODEBRANÝCH ENERGIÍ V BYTĚ?
„Jak je možné, že máme tak velký rozdíl spotřeby
studené vody na bytových vodoměrech oproti
celkové spotřebě vody v domě?“
„Jaká je povolená tolerance ztrát vody při
měření vody na „patě domu“ a na měřidlech
spotřebitelů.“
Podobný dotaz jistě mnohokrát dostane
nejeden správce domu, a stejně tak jako my
se setká s mnohdy marnou snahou tazateli
problém vysvětlit.
Podívejme se tedy na uvedený problém
společně.
K otázce proč vzniká rozdíl mezi hodnotou
naměřenou patním (fakturačním) vodoměrem
a poměrovými vodoměry v jednotlivých bytech:
Jedním z důvodů je rozdíl v čase odečtu
patního vodoměru a měřidel v bytech.
V jeden den je dodavatelem vody odečtena
spotřeba vody na vstupu do domu – patním
vodoměru.
Nezávisle na tomto datu je rozúčtovatelem
dodaných služeb proveden postupně odečet
spotřeby vody na měřidlech v jednotlivých
bytech (podružných vodoměrech). Odečet
probíhá v určitém časovém období.
Pokud se pro názornost podíváme na časovou osu:
Odečet patního vodoměru
Zahájení odečtů v bytech
Ukončení odečtů v bytech
Spotřeba v bytech???
Kolik vody spotřebují odběratelé v období mezi
odečty?
Pokud bychom se chtěli přiblížit s náměrem
na patním vodoměru součtu spotřeb bytových
vodoměrů, museli bychom po odečtu patního
vodoměru zastavit spotřebu vody v domě
a odečíst náměry na všech bytových měřidlech
(podružných vodoměrech). Nebo mít v domě
bytové vodoměry s dálkovým odečtem a odečíst
vše současně.
Ale proč termín „přiblížit s náměrem“ a nikoliv
mít spotřebu stejnou?
Protože druhým aspektem je přesnost
měření.
Zatímco vodoměr na patě domu kapající
kohoutek zaznamená, tak většina měřidel
v bytech nikoliv. Stejně tak je to s protékající
toaletou. Zkoušeli jste si někdy změřit kolik
vody „spotřebuje“ kapající kohoutek?
Proto je téměř nemožné dosáhnout stejné
hodnoty spotřeby vody na fakturačním
vodoměru a měřidlech v jednotlivých bytech.
Proč uvádím měřidlo v bytě a nikoliv vodoměr?
To co většina z nás nazývá vodoměrem, je
ve skutečnosti zařízením sloužícím k určení
poměru vody spotřebované na patním vodoměru
a v jednotlivých bytech.
Jak je to ale s rozúčtováním spotřeby vody
mezi konečné uživatele?
Zkusme se podívat na rozúčtování služeb
spojených s užíváním bytu.
Je rozúčtování řešeno v nějaké zákonné
normě?
Ano v Zákoně č. 67/2013 Sb.
A jaké služby můžeme v zákoně hledat?
Vymezení a rozsah služeb najdeme v § 3
Zákona:
www.revitalizace.eu
Službami jsou zejména dodávka tepla
a centralizované poskytování teplé vody, dodávka
vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu,
osvětlení společných prostor v domě, úklid
společných prostor v domě, odvoz odpadních vod
a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového
a televizního signálu, provoz a čištění komínů
a odvoz komunálního odpadu.
Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel
služeb a příjemce služeb ujednají, nebo o něm
rozhodne družstvo nebo společenství.
Jak řeší zákon vlastní rozúčtování nákladů
na služby?
V § 5:
(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb
ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců
v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo
společenství. Změna způsobu rozúčtování je
možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.
Preferována je tedy DOHODA.
A pokud k dohodě nedojde?
Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva,
anebo společenství, rozúčtují se náklady na
služby takto:
a) dodávka vody a odvádění odpadních vod
v poměru naměřených hodnot na podružných
vodoměrech; není-li provedena instalace
podružných vodoměrů ve všech bytech nebo
nebytových prostorech v domě, rozúčtují se
náklady na dodávku vody a odvádění odpadních
vod podle směrných čísel roční potřeby vody.
Pokud se tedy nepodaří dosáhnout jiné dohody
a spotřeba vody v bytech je měřena, je spotřeba
na patním měřidle rozdělena poměrem dle
naměřených hodnot na jednotlivých bytových
měřidlech – podružných vodoměrech.
b) provoz a čištění komínů podle počtu
využívaných vyústění do komínů,
c) umožnění příjmu rozhlasového a televizního
signálu podle počtu kabelových zásuvek,
d) provoz výtahu, osvětlení společných prostor
v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz
odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního
odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi
poskytovatelem služeb a příjemcem služeb,
podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
Pokud se zastavíme u možnosti rozúčtování
provozu výtahu, osvětlení společných prostor
v domě, úklid společných prostor v domě,
odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz
komunálního odpadu, popřípadě další služby
sjednané mezi poskytovatelem služeb
a příjemcem služeb dohodou, tak ze zkušenosti
doporučuji dohodou stanovit rozúčtování
nákladů v nějaké konstantní veličině.
Jednou z možných je např. plocha bytu.
Je to „nespravedlivé“?
Způsob rozúčtování plateb tzv. „spravedlivý“ pro
všechny neexistuje. Pokaždé se najde skupina,
která se bude cítit poškozena. Rozúčtování
dle počtu osob mohu doporučit tam, kde jsou
schopni se na počtu osob v jednotlivých bytech
bez problémů dohodnout.
Proč mám dražší teplou vodu, než soused?
Je to téma, na které se podíváme v příštím čísle,
a také na dodávky tepla, termíny pro vyúčtování,
splatnost přeplatků a nedoplatků.
Téma rozúčtování zálohových plateb služeb je
jedním z nosných témat chystané série seminářů.
Pokud máte zájem se některého ze seminářů
zúčastnit, sledujte www.cechbydleni.cz.
Hana Chlebcová
12
Bydlete s RCB
NUTNOST OPTIMALIZACE OTOPNÝCH SOUSTAV PO REVITALIZACI OBJEKTU
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO ÚSPORU ENERGIÍ TECHEM
Z minulosti známe řadu opatření, jejichž
realizací lze dosáhnout značných úspor
v nákladech na energie. Nejčastěji se jedná o instalaci přístrojů pro registraci a měření spotřeby tepla a vody (rozdělovačů
topných nákladů, měřičů tepla a bytových
vodoměrů), osazení termostatických ventilů s hydraulickým vyvážením otopné soustavy, regulaci a měření SV a TV a v neposlední řadě kompletní revitalizace objektu
(zateplení, výměna oken, atp.).
Záměrně říkáme v „neposlední řadě“, protože po realizaci výše uvedených opatření
vzniká zejména u vytápění nutnost revize
parametrů dodávky a regulace. Revitalizací
domů dochází k výraznému snížení tepelných ztrát, čímž je stávající otopná soustava zpravidla silně předimenzována a nadzásobena a to zejména u domů s dálkovým
vytápěním bez lokální regulace teploty
přívodu (někdy až o 50 %). Pokud se k tomu přidají neduhy z minulosti v oblasti neodborně instalovaných nebo nekvalitních
termostatických ventilů, mnohdy instalovaných výměnou „kus za kus“ bez projektové
dokumentace a následného vyregulování
hydrauliky, nekvalitní nebo dokonce chybějící izolace rozvodů, neodborné zásahy
třetích stran do stávající regulace, je výsledek očekávaných úspor z revitalizace dle
energetických auditů a projektů mnohdy
velmi nepříjemným překvapením.
Zejména samostatní vlastníci domů (SVJ
a malá BD) zpravidla ani netuší, že je potřeba v souvislosti s revitalizací domů řešit
také následné kroky. Dodavatel tepla by
měl přizpůsobit vytápění modernizovanému objektu a tím zamezit plýtvání tepelnou
energií i vašimi penězi. Praxe je však bohužel značně odlišná - většina dodavatelů
tepla tuto novou potřebu nereflektuje, neboť v jejich zájmu je teplo vyrábět, dodávat
a prodávat, a to pochopitelně v nejvyšší
možné míře. Kromě ryze ekonomických
důvodů však existují i technické důvody
pro nadbytečnou dodávku tepelné energie;
některé objekty jsou často značně přetápěny jen z důvodu, aby dodavatel tepla
uspokojil nároky na dodávku tepelné energie pro vzdálenější odběratele, kteří navíc
nemají své objekty revitalizovány. Potom
se parametry dodávky tepla řídí těmito
„nejslabšími články“ distribuční linie.
V zájmu majitele objektu či jeho správce,
ale především v zájmu konečných spotřebitelů, je odebrat přesně tolik tepla, kolik
objekt potřebuje pro dosažení požadované teplené pohody, a pochopitelně i pro
respektování spotřebních limitů, které od
počátku letošního roku aktualizuje novela zákona o hospodaření energií, zákon
č. 318/2012 Sb., a to zejména v článku I,§
7, odst. 4, písmeno c.
Společnost Techem, jako největší poskytoval služeb pro registraci, měření
a rozúčtování energií od svého vzniku také
aktivně zajišťuje jejich regulaci a optimalizaci. Správci a majitelé bytových domů
využívají odborného poradenství Techem
s komplexním řešením, které neduhy současných systémů řeší s úsporou až 20 %
tepelné energie pro vytápění. Jde o soubor komplexních opatření a doporučení
s největším důrazem na individuální ekvitermní regulaci domu resp. teploty přívodu
kombinovanou s dynamickým regulačním
systémem adapterm. Zařízení adapterm
současně zákazníci využívají pro přístupu
do Portálu Techem (Techem Smart Systém) s přípravou pro splnění předpokladů
energetické směrnice EED. Zákazníkovi
tak vzniká další úspora nákladů, protože většina ostatních online systémů jsou
pouze nákladem odběratele, ale Techem
adapterm dokáže zajistit návratnost celé
investice a to ve velmi krátké době.
S řešením TECHEM získáte :
• posouzení, projekt a realizaci úsporných opatření pro konkrétní objekt
• zamezením přetápění objektu uspoříte náklady na jeho vytápění – garance úspor
a návratnosti
• stabilizujete hydraulické poměry v soustavě, snížíte hlučnost a úroveň zavzdušnění
• možnost revitalizace termostatických ventilů a vyvážení vnitřních rozvodů
• prodloužíte životnost rozvodů a armatur snížením dilatačního a teplotního namáhání
• získáte ukazatele hodnot odečtů v jednotlivých bytech – online – Techem Portál,
archiv rozúčtování energií
• systém je kompatibilní se směrnicí o energetické účinnosti EED (2012/27/EU)
• úspora nákladů v budoucnu – u systému adapterm nejsou nutné další investice do
zařízení pro online data
S řešením Techem snížíte své náklady na
nezbytné minimum a umožníte díky inteligentní regulaci podstatně zrychlit návratnost finančních prostředků, které jste do
revitalizace vašeho objektu investovali.
Petr Šmídl, Ing. Jiří Zerzaň
Techem, spol. s r. o.
www.techem.cz
ZKUŠENOSTI
www.revitalizace.eu
Bydlete s RCB
13
14
ZKUŠENOSTI
Bydlete s RCB
PRIVATIZACE PRVNÍ ČÁSTI BYTŮ MAGISTRÁTU
HL. MĚSTA PRAHY JE V ZÁVĚREČNÉ FÁZI
Budou další etapy provázet stejné porodní bolesti? A jak to zpětně vidí Barrandovští? Ptáme se za vás:
Předsedkyně bytového družstva Voskovcova Ing. Hany Rosypalové:
Prošli jste privatizací magistrátních
bytů jednoho ne právě malého sídliště. Dalo by se říci, došli jste do cíle.
Vzpomenete si, jak vše začínalo?
Začínalo to sledováním magistrátních stránek a oznámením magistrátu zda máme
jako nájemníci zájem o vstup do procesu
privatizace. Vzpomínám si na první setkání
nájemníků našeho technologického celku
na dvoře domu a reakci na první informace o tom, že musíme podle pravidel privatizace HMP jako oprávnění nájemníci
založit bytové družstvo. První dojem byl,
že to nikdy nemůžeme dát dohromady, nájemníci měli zájem o koupi bytů spíše do
osobního vlastnictví, pravidla privatizace
jim přišla diskriminující a chvíli trvalo, než
si uvědomili, že pravidla jsou závazná a neměnná.
Váš dům je tak trochu specifický tím,
co bychom mohli nazvat větší koncentrací a to nejenom právníků, ale i odborníků přes bytovou problematiku.
Pokud mám správné informace, tak
u Vás bydlí soudci, právníci a dokonce vedoucí oddělení správy majetku.
Díky tomu jste měli již na startu výhodu danou zázemím profesí potřebných
k projití procesem privatizace tzv. bez
ztráty kytičky. Jak jste tedy postupovali po obdržení „Výzev k projevení zájmu o koupi“?
Postupovali jsme podle pravidel, jiná šance nebyla, výčet zmiňovaných profesí ve
skladbě nájemníků domu byl v některých
případech výhodou a v některých naopak nevýhodou. Magistrátu jsme museli
předložit společnou žádost min. šedesáti
procent stávajících nájemců o koupi bytového domu. K jednání s Magistrátem
HMP a zastupování nájemníku bylo třeba
zvolit max. tři zástupce. Zvolení zástupci
potom jednali s úředníky magistrátu, předkládali společnou žádost a pomáhali řešit
problém oprávněných a neoprávněných
nájemníků. Pravidla stanovují kdo je a kdo
není tzv. oprávněným nájemníkem, někteří nájemníci z tohoto důvodu neobdrželi
výzvu k vyjádření zájmu o koupi z důvodu
neoprávněnosti. Pouze u jednoho nájemníka se nepodařilo problém sporu nájemníka
a HMP o oprávněnosti či neoprávněnosti
vyřešit.
Podali jste žádost o koupi domu a čekalo vás založení bytového družstva.
Co vlastně tento proces obnáší?
Proces založení bytového družstva byl pro
nás velkou neznámou, nikdo se zájemců,
kteří se angažovali v procesu privatizace,
neměl zkušenosti se zakládáním bytového
družstva. Z procesních a časových důvodů
jsme pro pomoc s celým průběhem privatizace uzavřeli mandátní smlouvu se společnosti FINN –domy Praha, kterou zastupovala paní Hana Chlebcová. Po předložení
žádosti o koupi domu jsme museli do 90
dnů založit Bytové družstvo. Největším problémem byla příprava a projednání stanov
tak, aby byly na ustavující členské schůzi
bez problémů přijaty. Vše bylo perfektně
připraveno naším mandatářem, vzor stanov, jejich projednání s budoucími členy
družstva, pozvánka na ustavující členskou
schůzi, zajištění notáře i prostory pro
schůzi včetně vedení schůze a podání žádosti o zápis do obchodního rejstříku. Pro
nás, jako pro budoucí družstevníky, bylo
velmi obtížné získat kandidáty do představenstva a kontrolní komise.
Slyšela jsem, že jste poměrně dlouho
čekali, až se odborníci z řad nájemníků zapojí a nakonec jste lhůtu pro
založení družstva téměř nestihli. Je to
pravda?
Na založení bytového družstva bylo 90 dní.
Pokud si uvědomíte, že všichni nájemníci
jsou zaměstnaní a přípravu družstva by
měli zajišťovat ve svém volném čase a bez
zkušeností, je to termín velmi napjatý.
Díky mandátní smlouvě se podařilo vše
včas zvládnout i s malou časovou rezervou. V našem domě je mnoho nájemníků
s právnickým vzděláním a proto bylo především nad stanovami mnohahodinové
dohadování. Je však pravdou, že jejich
pochybnosti pramenily z profesních zkušeností a obavy, abychom vše včas a bez
problémů zvládli.
Díváme se spolu na smlouvu, kterou jste uzavřeli se společností paní
Chlebcové. Některé uvedené lhůty
jsou opravdu na hraně možného splnění. Jak konkrétně tedy vše ve vašem
domě při založení družstva probíhalo?
Především chci říci, že největším problémem bylo uzavřít mandátní smlouvu. Vzpomínám na schůzku, kdy nám paní Chlebcová v sušárně našeho domu představovala
svoji firmu a musela obhajovat svoji práci
pod palbou nedůvěřivých otázek. Myslím, že svým přehledem a znalostmi dané
problematiky přesvědčila většinu nájemníků, ale smlouva s ní byla ještě dlouho
připomínkována a upravována, než od nás
vzešla závěrečná verze k podpisu. V této
souvislosti to dnes vidím jako přínosné pro
obě strany, ale stálo nás to mnoho času.
Nakonec jste v termínu družstvo založili. Co následovalo?
Doklady o založení bytového družstva
jsme předali na magistrát HMP a čekali
na předložení kupní smlouvy. Také jsme
pana radního dopisem požádali o předložení kupní smlouvy k připomínkám. Žádná
odpověď se nám nevrátila. Kupní smlouva
byla schválená radou MHMP a v prosinci
2013 nám byla zaslána k podpisu. Žádné
připomínky nebyly z naší strany možné,
hrozilo zastavení privatizace a i přes zřejmou nevyváženost a jednostranné sankce
směrem ke kupujícímu jsme smlouvu z pověření členské schůze podepsali.
Po podpisu smlouvy bylo potřeba
uhradit kupní cenu. Jako ostatní družstva jste hradili část ceny úvěrem. Jedním z důležitých úkonů je právě výběr
banky. Jak jste postupovali ve vašem
družstvu?
Na základě mandátní smlouvy byla výběrovým řízením pro výběr nejvhodnější
banky pověřena společnost paní Chlebcové. Někteří členové družstva požádali
o oslovení bank, které podle jejich názoru
měli možnost nabídnout vhodné podmínky
pro úvěr. Na poptávku reagovalo celkem 6
úvěrujících ústavů. Naše bytové družstvo
dostalo ještě nabídku od jedné makléřské
společnosti, ale ta svoji nabídku po žádosti
o její doplnění již nedoplnila. Předložené
ZKUŠENOSTI
nabídky jsme projednali na členské schůzi, která pověřila představenstvo podepsat
s vybranou bankou úvěrovou smlouvu.
Z praxe vím, že tzv. zprostředkovatel úvěru osloví jednu, nebo v lepším
případě více bank a nabídky předloží družstvu. Orientovat se v takto
předložených nabídkách a vybrat tu
nejvýhodnější bývá mnohdy poměrně obtížené. Každá z bank se snaží
vyzdvihnout své přednosti a ne vždy
se podaří předem odhadnout budoucí možná úskalí úvěru. Také jste měli
tuto zkušenost?
U nás tomu bylo jinak, poptány byly všechny známé úvěrující ústavy v Praze. Hodnotící tabulka, která nám byla předložena,
obsahovala všechny podstatné informace
o úvěru od základních informací, jako je
úroková sazba, délka fixace, poplatky, ale
i možnosti předčasných splátek a možnost požádat, v případě zaplacení celého
podílu člena bytového družstva, o zrušení
zástavního práva bytu ve vlastnictví bytového družstva, k němuž má nájemce právo
užívání, ze zástavního práva banky.
Některá družstva si stěžují na to, že
teprve po podpisu úvěrové smlouvy
zjistila co vše je vlastně čeká a mají
obavu ze splnění všech ve smlouvě
daných podmínek. Jak jste na tom vy?
Při jednání s naší úvěrující bankou o úvěrové smlouvě jsme byli plně seznámeni
s podmínkami úvěru, které jsou tvrdé
a pod značnými sankcemi. Vzhledem ke
složení členů družstva a jasnému nastavení pravidel se ale splnění ve smlouvě daných podmínek neobávám. Podstatné je
s bankou včas hovořit o vzniklých problémech a dohodnout postup jak a do kdy
je vyřešit.
Uhradili jste prodávajícímu kupní cenu
a co vás čekalo dál?
Jednoduše spousta práce, návrh na vklad
smlouvy do katastru nemovitostí podal prodávající ke konci ledna. Před tímto krokem
jsme uzavřeli smlouvu na pojištění domu,
jednak to po nás požadovala úvěrující banka jednak bylo třeba mít dům v době mezi
podáním a zápisem do katastru pojištěn
pro případ nějaké nepředvídané události.
Přistoupením k „flotilové pojistce“ našeho
mandatáře jsme na pojistném ušetřili hodně peněz. V této době jsme vypsali výběrové řízení na nového správce. Po zápisu
kupní smlouvy bylo nutno podniknout další
kroky směrem k úvěrující bance, podpis
smlouvy o zřízení zástavního práva, podá-
www.revitalizace.eu
Bydlete s RCB
ní návrhu na vklad zástavního práva banky
do katastru, předložení členům družstva
k podpisu souhlas se zástavou nájemného. Museli jsme požádat pojišťovnu o
souhlas se zástavou případného pojistného plnění bance a další kroky. Za zmínku
stojí i snaha družstva, které se obrátilo na
magistrát se žádostí o zálohu na část nájemného, které jsme platili po dobu trvání zápisu stále ještě na účet majitele tedy
HMP.
Jak vnímáte přechod domu z vlastnictví a péče magistrátu k bytovému
družstvu. Je potřeba pomoc odborníka
nebo je v silách družstva vše zvládnout?
Určitě je možný obojí přístup, v našem případě jsme vzhledem k zaneprázdněnosti
všech členů bytového družstva zvolili pomoc odborníka, tedy správcovskou firmu.
Vypsali jsme výběrové řízení na správce
a oslovili 8 správních firem. Dostali jsme
nabídky, vyhodnotili je a vybrali správcovskou firmu se kterou jsme podepsali
smlouvu.
Došli jste do cíle, koupili jste dům. Začíná vám ale možná ještě náročnější
etapa. A sice zvládnout vlastní provoz.
Je to tak trochu jako přechod ze sprintu do maratonu. Jak vše zvládáte?
Hezky řečeno, já nerada běhám a jdete na
mě s maratonem , ale máte pravdu. Spoléhám na naší novou správcovskou firmu
FINN domy – Praha. Zatím se s provozem
domu seznamujeme, prošli jsme obdobím
převodu smluv na zajištění provozu domu(PRE, Pražské služby, Pražské vodovody
a kanalizace, a.s., Pražská teplárenská,a.
s. a další), uzavíráním nájemních smluv
a smluv o dalším členském vkladu s jednotlivými nájemníky a členy družstva. Také
zjišťujeme, kolik poruch na vedení vody,
výtahu a vchodových zámcích se nám za
dobu od května 2014 stalo.
Jak dnes hodnotíte celý proces zakládání družstva, koupě domu, zahájení
vlastního provozu?
Hlavně chci říci, že jsme rádi, že se celý
proces privatizace rozběhl a pro nás zdárně dokončil. Proces privatizace nebyl
jednoduchý, museli jsme překonat mnoho
nástrah, nevěděli, co nás čeká při založení
družstva, zajištění úvěru. V současné době
zjišťujeme, jaké je to zajistit vlastní provoz
domu tak, aby jednotliví členové družstva
byli spokojenými nájemníky bez obav o své
vložené prostředky do družstva. Členové
družstva nyní očekávají bezproblémový
15
provoz domu a ten si nedovedu představit
bez kvalitní správcovské firmy, která pro
nás zajistí většinu činností nutných k zajištění chodu družstva a bezproblémového
provozu domu.
Od nájemníků čekajících na zahájení
dalších etap prodeje bytů je možné
slyšet kritiku na zbytečné prodlužování celého procesu barrandovskými.
Jak Vy vnímáte délku celého procesu.
Je možné dojít do cíle dříve?
Rychlost privatizace je dána pravidly HMP,
to, že se na Barrandově usilovalo o dopracování nebo přepracování nekvalitních
posudků, nebo o možnost připomínkovat
kupní smlouvu považuji za zcela oprávněné
snažení jedné za dvou zúčastněných stran.
Naopak tyto snahy přispěly ke zkvalitnění
celého procesu privatizace.
Pokud byste znovu stáli na startu. Volili byste stejně? Domníváte se, že volba poradce a následně i správní firmy
byla správná i přesto, co šíří zejména
jeden z nájemníků Barrandova?
Určitě to byla správná volba, po mých životních zkušenostech mě již nezajímá, co
lidé říkají, ale zajímá mě, co dělají a jak to
dělají. U našeho poradce i správní firmy
jsem přesvědčená, že poskytnuté služby
jsou vedeny dlouhodobým podnikatelským
záměrem, jejímž cílem je získat správu
domů. Není to však krátkozraký podnikatelský záměr vedený snahou o maximální
zisk, ale kvalitní práce, která je dlouhodobě výhodná pro všechny zúčastněné
strany. Při jednotlivých krocích postupu
privatizace i přebírání domu jsme dostali
mnoho upozornění a velmi dobrých rad,
přímo k nezaplacení. Pokud někdo tvrdě
pracuje a je vždy o krok napřed před ostatními, je jisté, že bude terčem nevhodných
intrik lidí, kteří se nezmůžou na jiné řešení
svého problému.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám i družstvu hodně spokojenosti v nové formě
bydlení.
Mgr. Růžičková
16
OS - BYTY BARRANDOV
Bydlete s RCB
Jak jsme transformovali
až jsme se přetransformovali…
Když se dneska ohlédnu za naší prací, jak pro
můj technologický celek, tak pro občanské
sdružení, nevěřím vlastním očím, kolik jsme
napsali článků, kolik dopisů na magistrát,
na kolika interpelacích jsme v zastupitelstvu
vystoupili a kolika schůzek a času jsme
tomu věnovali a když se podívám na
datum, kdy to všechno začalo, nikdy bych
nevěřila, že to bude trvat 31 měsíců, než
od začátku transformace bytové družstvo
vůbec převezme nemovitost do své správy.
Ale vezměme to od počátku pro ty, které
tato cesta do kopce teprve čeká.
O transformaci, resp. prodeji bytového
fondu, rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy
na svém květnovém jednání v roce 2012
a na podzim téhož roku se rozběhla I. etapa,
týkající se především sídliště Barrandov,
tedy 1151 bytů. Na rozdíl od městských
částí, hl. město neprodává po bytech do
osobního vlastnictví, ale prodává jen celý
„technologický celek“ bytovým družstvům,
které musí založit min. 60% oprávněných
nájemců.
To, co v celé privatizaci nejvíce skřípalo,
byly nesmyslně nastavené lhůty, někdy
zbytečně dlouhé (a úředník je dodržuje…),
někde naopak tak šibeniční, že se musíte
rychle ohánět. Byť jsme se pokoušeli, aby
tyto lhůty magistrát přehodnotil, nebyla
na začátku našeho působení za občanské
sdružení na magistrátu vůbec vůle něco
projednávat, natož měnit.
Postupujete tedy dle pokynů úředníka,
dokládáte žádosti, seznamujete se s dluhy
Vašich sousedů, které budete muset od
města odkoupit ve 100% výši (!), jinak
k prodeji vůbec nedojde. Pomalu odkrýváte
stinná místa magistrátního hospodáře,
kterými se nikde nechlubí a nejsou to
malé částky, byť původní radní pro bydlení
mává nad tím rukou, ve skutečnosti za můj
celek nakonec přebírám dluh ve výši 1mil.
Kč a vězte, že se jedná skoro o nedobytné
dluhy. Mně to přijde vůči slušným
nájemníkům, kteří v bytech opravdu bydlí
a pravidelně platí nájem, od města pěkný
kopanec do týla!
V březnu 2013 se seznamujeme poprvé se
znaleckým posudkem vypracovaným skoro
před rokem (květen 2012), který Vás srazí
na kolena. Znalec, najatý magistrátem
použil k ocenění komparační metodu,
vyšel z ceny tržní v místě obvyklé, kterou
ponížil o „závadu“ (závada je nájemník!),
tj. zatížení objektů nájemními vztahy na
dobu neurčitou a pro simulovaného kupce
zajišťuje jejich simulované náhradní bydlení.
Cena je stanovena na 17tis. Kč za m2. Byť
je vypracován oponentní posudek, jež si
zadává samo město po naší vlně nevole
a byť tento oponentní znalec dochází
k ceně o 3tis. nižší, zastupitelstvo prosazuje
cenu původní. Občanskému sdružení se
však podaří v rámci prodloužení platnosti
znaleckých posudků (květen 2013),
prosadit novou cenu nebytových prostor,
která byla nakonec snížena na konečnou
cenu v rozmezí od 8tis. do 13tis. Kč na
m2. U mého celku tím dochází ke snížení
ceny domu o 750tis. Kč, ale jsou i takové
celky, kdy tato cena klesla o 20mil. Kč!
Musím pro ty, jež nikdy na barrandovském
sídlišti nebyli dokreslit, že tyto nebytové
prostory většinou zejí prázdnotou, jsou
zdevastované a jsou-li pronajaté, tak za
třetinové nájemné bytové jednotky.
Ve lhůtě stanovené pravidly transformace
zakládáme bytové družstvo (květen 2013)
a informujeme o tom magistrát. Opět
čekáme. Prodej technologického celku
bytovému družstvu byl zastupitelstvem
schválen až v prosinci 2013. Pak nám
bohužel do cesty padla účinnost nového
občanského zákoníku (NOZ) a dalších
zákonů spjatých s fungováním družstva
a tedy opět trpělivě čekáme, až bude
předložena kupní smlouva dle NOZ, což
trvá další 3 měsíce (schválení kupní
smlouvy zastupitelstvem proběhlo v 3/
2014). K jejímu podpisu ze stany družstva
dochází v dubnu a ze stany magistrátu
v květnu 2014.
Jak můžete vydedukovat z posledního
odstavce, od založení družstva do podpisu
kupní smlouvy uplynul celý jeden rok!
Moc se tady nezmiňuji o tom, že každé
velké rozhodnutí v bytovém družstvu musí
schválit členská schůze, od založení našeho
bytového družstva proběhly celkem čtyři,
další dvě před jeho založením a nespočet
dalších menších. Díky organizovanému
a svědomitému přístupu všech nájemníků,
z nichž posléze někteří zaslouženě zaujali
místa v představenstvu či kontrolní komisi
můžu dnes říct, že naše bytové družstvo
je nakročeno podat mnohem lepší
hospodářské výsledky, než s jakými jsme
se doposud ze strany magistrátu setkali.
Ano, na ¾ ceny domu jsme si museli vzít
u banky úvěr, ale jeho splácení a rozložení
do 23 let je provedeno tak citlivě, že
družstevníka nezatíží nad rámec současně
placeného nájemného.
Od června je již náš technologický celek ve
vlastnictví bytového družstva, což všechny
družstevníky velice potěšilo, neboť je to ta
pomyslná chvíle, kdy to břímě privatizace
z vás spadne a vy jste vběhli do cíle. Nejvíce
se však zaradovali spekulanti, v mém celku
jich je však jen asi 5%, kteří nabyli byty jen
proto, aby je mohli dále prodat. Líto je mi
těch mladých rodin s dětmi, které na tyto
byty nedosáhly.
Co pro jednoho znamená cíl, pro
představenstvo a kontrolní komisi družstva
tím teprve nastává období mravenčí práce,
co se týče schválení dalších předpisů
potřebných k fungování BD, pojištění domu,
další komunikace s bankou, výběr správní
firmy atd. a to nejdůležitější vlastní fyzické
převzetí domu, to nás teprve čeká.
II. vlna transformace již byla zahájena
a nyní další nájemníci bytových domů ve
vlastnictví hl.m Prahy absolvují podobné
peripetie těm naším. Věřím, že v rámci naší
I. etapy si magistrát vyzkoušel, jaké to je
privatizovat a odstraní veškeré nedostatky,
které postihly nás a se kterými jsme se
museli během privatizace potýkat.
Věřím, že další vlny transformace privatizace proběhnou jako po másle.
Někdy je holt potřeba těm nahoře
připomenou, že jsou jedni z nás a nemohou
před námi zavírat dveře. Věřím, že posudky
v dalších vlnách budou na profesionální
úrovni, jednání úředníků bude odpovídat
korektnosti veřejné správy, zastupitelé
budou pozorně naslouchat a zajímat se
o průběh privatizace a nebude nutné dalších
občanských sdružení k jejich nápravě.
Nakonec bych chtěla nejen za občanské
sdružení, ale především za mé bytové
družstvo poděkovat paní Haně Chlebcové,
která nás provedla celým procesem
privatizace a věřím, že totéž mohou říct
i další barrandovská družstva. Děkuji také
družstevníkům v našem bytovém celku,
kteří se aktivně podíleli na celém procesu
a přeji nám vykročení pravou nohou!
místopředseda občanského sdružení
Byty Barrandov
předseda Bytového družstva
ing. Monika Matúšková
ZKUŠENOSTI
Bydlete s RCB
17
Rozhovor
Na sídlišti Barrandov jsem se setkala s kladnými ohlasy na končící privatizaci, a protože prodej probíhal i na Praze 8,
pokládáme několik otázek i předsedovi největšího privatizovaného domu z majetku Prahy 8, panu Karlu Horníkovi.
V roce 2012 jste založili bytové
družstvo a následně jste v roce
2013 koupili dům. Pomáhal Vám
někdo s administrací?
Vzhledem k tomu, že jsme byli skupina
lidí, která měla na bedrech úspěšnost
celé záležitosti, a nikdo z nás
s nákupem domu od městské části
a následně i se založením BD neměl
žádné zkušenosti, bylo nezbytné najít
někoho, kdo nám s tím pomůže, i za
cenu, že mu za jeho služby zaplatíme.
V této věci jsem kontaktoval několik
právníků, ale nakonec jsme si vybrali
služby paní Chlebcové.
Poté, co jste se stali vlastníkem
domu vás čekal důležitý úkol. Vybrat
správu domu. Jak jste postupovali?
Oslovili jste více firem?
Oslovili jsme několik správcovských
firem a pochopitelně i paní Chlebcovou,
o které jsme věděli, že také zastupuje
správcovskou firmu. Po obdržení
cenových nabídek jsme provedli
vyhodnocení, kritériem pro vítěznou
firmu byla cena a předpokládaná kvalita
nabízených služeb.
Koho jste nakonec vybrali?
Po důkladném uvážení jsme si vybrali
firmu FINN - domy Praha, s. r. o.
V rozhodování hrála velkou roli osobní
a bezchybná zkušenost s pomocí paní
Chlebcové a také cenová nabídka,
která patřila mezi nejlepší.
Říkáte, že jste vybrali společnost
FINN - domy Praha. Jedná se tedy
o stejnou společnost, která Vám
administrovala založení družstva
a koupi domu?
Ano.
Byli jste s nimi tak spokojeni, nebo
dali hodně výhodnou nabídku?
Obě kritéria hrála důležitou roli.
Jak jste spokojeni se správou domu?
www.revitalizace.eu
Co vše vám správce zajišťuje?
S prací správcovské firmy FINN - domy
Praha, jsme spokojeni a doufám, že
i v budoucnosti budou jejich služby
stejně kvalitní.
Zajišťuje nám:
- vedení evidence plateb nájemníků
- kompletní účetnictví
- technickou údržbu a pomoc při údržbě
našeho technologického celku
Účastní se správce členských
schůzí a schůzí představenstva
družstva?
Ano. Tento požadavek zazněl již při
výběrovém řízení a jsem přesvědčen,
že je nezbytné, aby se těchto schůzí
správcovská firma účastnila. Tato
skutečnost velice napomáhá při
koordinaci, řešení a plnění úkolů.
Jak je zajištěn kontakt správce
s nájemníky?
Každý čtvrtek jsou v domě našeho BD
úřední hodiny v trvání 90 minut.
Za správcovskou firmu se účastní pan
Matúška a vždy jsou ještě přítomni dva
členové představenstva. Nájemníci si
své záležitosti vyřeší v domě kde bydlí,
a nemusí nikam daleko chodit v čase
po své práci.
Od srpna jsme po předchozích
zkušenostech s využíváním těchto
hodin našimi nájemníky a družstevníky
úřední hodiny změnili na dva čtvrtky
v měsíci, což se ukazuje jako zcela
dostačující.
Pokud byste mohl vše vrátit zpět
na začátek, volil byste stejně?
Ano. Je obvyklé, že pokud se člověk
ohlédne nazpět, zpravidla by některé
věci dělal jinak. Mne samotného to
zaráží, ale v tomto případě bych zřejmě
postupoval stejně.
Jak se vám spolupracuje s paní
Chlebcovou?
Jsem rád, že jsem měl štěstí a vybral
si služby paní Chlebcové. Při prvním
telefonním kontaktu jsme měli již
několik nabídek a já jsem mohl paní
Chlebcovou odmítnout, ale naštěstí
se tak nestalo. Jsem přesvědčen, že
spolupráce s ní nám ušetřila opravdu
mnoho práce a starostí. Na tomto
názoru jsme se v představenstvu shodli
všichni.
Děkuji za rozhovor
Mgr. Růžičková
18
ZKUŠENOSTI Z PRAXE
Bydlete s RCB
O své zkušenosti při privatizaci a následně i zajištění správy domu se s námi podělili předsedové několika bytových
družstev. Ve všech případech využili služeb jedné společnosti. Konkrétně na sídlišti Barrandov se jednalo o založení
19 bytových družstev z 22 privatizovaných celků.
Jaký je tedy pohled toho,
kdo je zmiňován všemi předsedy?
Paní Chlebcová, podílela jste se
na založení téměř všech bytových
družstev v domech privatizovaných na sídlišti Barrandov. Domníváte se, že bude velkou nadsázkou
konstatování, že bez Vaší pomoci
by družstva vůbec nevznikla?
Ano, byla jsem tím, kdo pomáhal bytovým družstvům na Barrandově se
založením a dalšími úkony potřebnými
ke koupi domu, ale nedomnívám se, že
bez mé konkrétní pomoci by družstva
nevznikla. Spíše bych to viděla tak, že
by družstva nevznikla nebo by měla
problémy se založením v případě, kdy
by nájemníci nenašli nikoho, kdo by jim
se založením a dalšími úkony pomohl.
Není to tedy o mé konkrétní osobě, ale
o odborné pomoci. Té je skutečně potřeba.
Myslím, že tady není namístě přílišná skromnost. Z informací získaných od zástupců jednotlivých
družstev vyplývá, že si vybrali konkrétně Vás a volili by opět stejně,
a to především proto, že přinášíte
ke své práci určitou nadstavbu.
Nevím, jakou konkrétní nadstavbu máte
na mysli, ale je pravdou, že na rozdíl
od většiny poradců, kteří se podobnou
problematikou zabývají, u nás klienti
naleznou možnost být provedeni celou
privatizací od samého počátku, kdy si
volí své zástupce, až po převzetí domu
do své péče.
Já osobně se problematikou převodu
bytů a domů do vlastnictví bývalých
nájemníků zabývám od roku 1994.
Vlastně letos na jaře to bylo přesně
dvacet let. Osobně jsem prošla několik tisíc domácností. Při převodu bytů
do osobního vlastnictví máme jednu
z nejvyšších úspěšností. Je to dáno,
mimo jiné, i osobním jednáním a po-
radenstvím všem nájemníkům, kteří
projevili zájem. V jednotlivých domácnostech jsme strávili stovky hodin,
večerů a víkendů. Takto získaná praxe
a zkušenosti se nedá ničím nahradit.
Co je tedy možné vidět jako nadstavbu, je pravděpodobně snaha nalézt
řešení přijatelné pro většinu nájemníků
- budoucích členů družstva. Domy, jejichž nájemníci se svěřili do naší péče,
nezískávají pouze „vzory“, které buď
bez dalších úprav přijmou, anebo si je
musí sami dopracovat. My se snažíme
vzor ušít na míru každému domu, který
o řešení projeví zájem. Je celkem jedno, jedná-li se o stanovy, další interní
dokumenty anebo úvěr.
Dostala jste se k úvěru. Zástupci
domů, se kterými jsem jednala, si
Váš přístup k přípravě úvěru moc
chválili. V čem vidíte plusy, které
jste schopni v rámci zajištění úvěru přinést?
V případě zajištění prostředků potřebných ke koupi domu je potřeba,
aby se o vás postaral někdo, kdo se
skutečně dlouhodobě zabývá úvěrováním bytových družstev. Při přípravě
takového úvěru je potřeba velmi citlivě
hodnotit možnost dalšího finančního
zatížení jednotlivých členů družstva.
Když připravujete úvěr pro jednotlivce
nebo rodinu, tak si prostě zjistíte jejich
příjmové možnosti – tzv. bonitu, a na
tu úvěr postavíte. Ale jak určíte bonitu družstva? Každý má jiné možnosti.
Skladba členů je mnohdy co do ekonomických možností velmi rozdílná. A co
s tím? Řešení je samozřejmě možné.
Našli jsme je na Barrandově, stejně
jako v minulých privatizacích, a jsme
připraveni pomoci i domům v dalších
etapách.
Takže to opravdu není o tom, že
stačí dojít do banky, požádat o nabídku, a tu následně předložit
družstvu? Vždyť na tom přece nemůže být nic složitého. Nabídku
úvěru mi každá banka ráda připraví, a předat ji družstvu snad umí
každý poradce. Co vlastně dostanu
u vás navíc?
Domy, které již přípravou úvěru s námi
prošly, nakonec vždy uznaly, že to skutečně není o tom, že dojdete do banky,
necháte si vystavit nabídku a tu předložíte družstvu. Stejně jako každý jiný
poradce, i my oslovíme banky. V případě úvěrování Barrandova bylo prvním
krokem oslovení všech bank, které najdete v Praze. Chtěli jsme mít jistotu,
že jsme opravdu nikoho nevynechali,
a že se nenajde banka, ve které by
bylo možné následně získat výhodnější podmínky. Osloveno bylo celkem 25
bank. Nabídku úvěru pro první družstva
nám předložilo šest bank a stavebních
spořitelen.
Takže nakonec i vy standardně
oslovujete banky. Tak kde je tedy
ten rozdíl?
Jednak už při jednání s bankami, ve
kterých se podařilo dohodnout poměrně specifické a hodně výhodné podmínky. Nás nezajímá pouze úroková
sazba, ta je jedním z mnoha dalších
hodnotících kriterií, hlavní rozdíl je ve
formě předložení nabídek družstvům
a následné práci s předloženými podmínkami. Když mne zástupci družstva
žádají o tabulky a výpočty předem a já
odpovídám, že to není možné, protože
žádné tabulky předem bez spolupráce
s nimi připravit nelze, tak se diví a říkají
mi, že jiní poradci jim tabulky dají. Ano,
jiní poradci jim skutečně tabulky dají.
Ale jak potom dosáhnete právě toho,
ZKUŠENOSTI Z PRAXE
aby se namodelovalo přijatelné řešení? V některých případech si zástupci
domu sami poptávají různé poradce
a jsou přesvědčeni o tom, že banka vystaví pro družstvo několik různých nabídek. Opak je pravdou. Solidní banka
vystaví jednu nabídku pro jeden dům.
V praxi se ale i já někdy setkávám
i s tím, že skutečně dostanou nabídku od stejné banky, která je výhodnější než ta, kterou banka dala naším
prostřednictvím. Bohužel se stává, že
pobočka banky ve snaze získat úvěr
připraví nabídku, kterou nakonec centrála neschválí. My poptáváme přímo
na centrále, družstvo má tedy jistotu, že nabídka je přímo od tzv. kováře
a nebude změněna. To je ale ten lepší
příklad.
Mluvíte o tom lepším případě. Setkala jste se tedy ve své praxi s něčím horším, než je předložení nabídky, která není nakonec bankou
tzv. udržena?
Bohužel, právě při financování na Barrandově se mi stalo, že jeden z aktivních nájemníků, který se tvářil, že
bojuje za právo na získání pravdivých
informací, předložil nabídku a trval na
jejím projednání. Nabídka mi od samého počátku připadla zvláštní, přestože
byla předkládána jednou z bank, které
se do privatizace zapojily, byla na hlavičkovém papíře banky, a laik na první
pohled viděl pouze výhodnou nabídku,
tak se mi něco nezdálo.
Máte pravdu, tu nabídku jsem viděla a opravdu vypadala naprosto
věrohodně. Dokonce jsem viděla
dopis, kterým jedna paní advokátka žádala o zařazení nabídky mezi
hodnocené.
Nedivím se, že předkladatel oklamal
nabídkou paní advokátku, pokud hovoříme o stejném dopise, kterým nájemníci v čele s bojovníkem za pravdivé
informace pověřili plnou mocí k jednání paní doktorku, která bohužel ani nerozlišila, že se nejedná o společenství
vlastníků, ale bytové družstvo. Plnou
moc k zastupování při převodu domu
do vlastnictví družstva paní doktorce
udělil dokonce i nečlen bytového družstva.
Ale vraťme se k nabídce banky, jak
www.revitalizace.eu
Bydlete s RCB
19
to s ní tedy vlastně bylo?
Na nabídce mě překvapilo mimo opravdu bezkonkurenčních podmínek to, že
nebyl uveden žádný konkrétní zpracovatel. Žádný zástupce banky, na kterého by se bylo možné obrátit. Obrátila
jsem se tedy na korporátní oddělení
banky, s jejímiž zástupci při přípravě
úvěrů jednám. Předala jsem jim nabídku a výsledek? Překvapil mě, i zástupce družstva. NABÍDKA NEBYLA NIKDY
BANKOU VYHOTOVENA. Jednalo se
o poměrně dobře zpracovaný podvrh.
Jak vás tak poslouchám, napadá
mě otázka, zda znáte řešení i na
situaci, kdy družstvo po schválení
úvěru na členské schůzi změní názor a chce své rozhodnutí změnit?
Ano i podobný požadavek mám za sebou.
Rozhodující je čas požadavku změny,
pokud je to ještě před uzavřením úvěru (podpisem smluvních dokumentů
v bance), tak je to „pouze“ o svolání nové schůze, revokace původního
a přijetí nového usnesení.
Nabídka banky musí být schválena
členskou schůzí družstva. Je možné, že by schůze schválila onu nabídku? A co by následovalo?
Ano, je více než pravděpodobné, že by
členská schůze nabídku vybrala jako
nejvýhodnější a schválila ji. Nabídka
vypadala věrohodně, a navíc ji prosazoval člen družstva, který jak sám
uvádí, bojuje za podávání pravdivých
informací. Nevím, co přesně by následovalo. Banka by podmínky uvedené
v nabídce družstvu neposkytla, a družstvo by s největší pravděpodobností
čekala nová členská schůze, nové jednání o úvěru. Právě svolání nové schůze vidím jako problém i v případě, kdy
by se nejednalo o jedno z největších
družstev založených v rámci privatizace na Barrandově. Členská schůze
k přijetí úvěru je svolána poté, kdy je
družstvu předložena kupní smlouva.
Podpis smlouvy a forma finančního
zajištění kupní ceny se schvaluje zároveň na jedné schůzi. Na podpis kupní
smlouvy má ale družstvo dle pravidel
prodeje pouze jeden měsíc od předložení. Druhou schůzi by tedy v daném
termínu nestihli.
A je možná změna podmínek v případě, kdy je již podepsána úvěrová
smlouva?
V tomto případě se již nejedná o standardní řešení. Mě ale potkala přesně
tato situace při úvěrování na sídlišti
Barrandov. Členská schůze přijatým
usnesením vybrala úvěrující banku
a namodelovala si výši budoucích plateb i délku splatnosti úvěru.
K tomu si dovolím podotknout, že mojí
prací není doporučovat, jaká konkrétní
banka a délka splatnosti by měla být
vybrána. Vše družstevníci nejdříve namodelují a posléze schválí.
V uvedeném příkladu představenstvo
družstva podepsalo úvěrovou smlouvu
a proběhlo čerpání úvěru. Následně vystoupila skupina členů družstva s názorem, že by raději využili možnosti delší
splatnosti úvěru.
A protože se vždy snažím najít řešení
a v tomto případě se situace začala hrotit tak, že bylo skupinkou členů
napadáno představenstvo družstva,
vstoupila jsem v jednání s bankou,
kterou si k úvěru vybrali. Věřte, že nebylo jednoduché banku přesvědčit ke
schválení znovuotevření úvěru. Ale podařilo se. Po prvním úspěšném jednání
jsem s navrženým řešením seznámila
představenstvo a společně jsme připravili žádost. Vedení banky schválilo
možnost úvěr se splatností dvacet let
znovu otevřít a splatnost prodloužit až
na skupinou členů družstva požadovaných 25 let.
Družstvo svolalo členskou schůzi, na
které jsem družstevníkům ještě jednou
připravila modelaci úvěru. Bylo znovu
otevřeno hlasování o době splatnosti
úvěru a hádejte výsledek.
Byla nabídka předložená tomuto
družstvu výjimkou?
Velmi podobná nabídka od stejného
zpracovatele byla předložena ještě
jednomu velkému družstvu na Barrandově. I tady se podařilo včas získat
stanovisko banky a nabídka nebyla dál
hodnocena.
Znáte zpracovatele uvedených nabídek?
Ano, je to jedna ze společností, která se snažila zapojit do privatizace na sídlišti Barrandov.
20
Z PRAXE
Bydlete s RCB
Tak nenapínejte a řekněte, jak nové
hlasování dopadlo.
DRUŽSTVO VĚTŠINOU ČLENŮ SCHVÁLILO PŮVODNÍ DVACETILETOU SPLATNOST.
Takže, jestli to správně chápu, vybrali si i na podruhé stejně?
ANO. Je to tak.
Nemrzela Vás zbytečná práce, kterou jste s novým, v pořadí druhým
projednáním úvěru měla Vy, představenstvo družstva a hlavně úvěrující banka?
Na první pohled to pro nás všechny
byla práce navíc, ale vzhledem k tomu,
že se jednalo o druhý a v podstatě stejný, dle mého názoru účelově vymodelovaný případ, byla jsem ráda, že se mi
podařilo nejenom úvěr znovu otevřít,
ale především, že si družstevníci i podruhé vybrali stejně.
Jedním z diskutovaných témat je
i odchod Vaší blízké spolupracovnice, můžete se k tomu vyjádřit?
Nevím, je to pro mne hodně těžké
a já osobně to beru jako takovou svoji „třináctou komnatu“. Přiznám se, že
pravý důvod chování mé bývalé spolupracovnice neznám. Zpočátku jsem
sama věřila tomu, že mi říká pravdu,
když mluví o zdravotních důvodech, ale
když zjistíte, že již několik měsíců před
svým odchodem si na firemním počítači chystala nabídku na zajištění správy
domu pro vaši konkurenci? Tedy, přesněji řečeno, najdete dokument, kde
je téměř doslova opsána naše firemní
nabídka, ale jako předkladatel nabídky
je uvedena jedna konkurenční společnost, konkrétně bytové družstvo, které
také zajišťuje správu bytů? Zjistíte, i to
že se vaše bývalá spolupracovnice po
odchodu od vás neváhá spojit s člověkem, kvůli jehož SMS zprávám byla tak
rozhozena, že z nich zvracela a kvůli
němuž se obrátila s žádostí o pomoc
na policii? Začne se Vám vše jevit v docela jiném světle.
Opravdu nechci nikomu ublížit. Není
to jistě první případ, kdy došlo k něčemu podobnému. Prostě, kdo podniká,
musí počítat s konkurencí. Já osobně
věřím tomu, že za úspěchem stojí obrovské kvantum práce. Málokdo z běž-
ných členů družstva vidí to množství
hodin, které trávím společně při řešení problémů s jejich představenstvem
a nedivím se tedy, že někteří snadno
podlehnou účelově šířenému tvrzení.
Za těch dvacet let na trhu jsem ale pochopila jednu věc, a sice, čím více budete s pomluvami bojovat a čím více se
budete snažit vše vysvětlovat a uvádět
na pravou míru, tím silněji proti vám ti,
kteří mnohdy nic jiného neumí, brojí.
Je to tedy důvod, proč se nebráníte
a necháváte všemu volný průběh?
Ano, dle mých dosavadních zkušeností je cesta pomluv a nekalých praktik
sprintem na krátkou trať. Klienti, v tomto případě družstevníci, dříve nebo později pochopí, kde je skutečný problém.
Já již dvacet let běžím stále stejný maraton, a troufám si tvrdit, že to jasně
svědčí o kvalitě služeb, které já a můj
tým našim klientům poskytujeme.
Vidím, že je pro Vás odchod Vaší
blízké spolupracovnice stále ještě
bolestivým tématem.
Ano, je to tak, víte, stále se Vám honí
hlavou, kde jste udělala chybu. Co
bylo skutečnou příčinou jejího odchodu? Nikdy jsme spolu nebyly ve sporu.
Stály jsme společně na stejné straně
„Vltavy“, odsuzovaly jsme praktiky některých lidí. Já jsem si její práce vždy
vážila. Plánovaly jsme společně i další
aktivity, a najednou, doslova ze dne
na den, bylo vše jinak. Mimo to, že
mě to stálo šest kilo na váze, je zde
velké zklamání. Nechcete věřit tomu,
že zapracovala konkurence, ale to co
se následně děje, tomu bohužel stále
více napovídá. Navíc, když zjistíte, jak
jsem již uvedla, spojení s tím, který neváhá použít praktiky, se kterými jsme
společně nesouhlasily, ke kterým by
se snad normálně uvažující člověk nikdy nesnížil? Věřte, že podobný zážitek
bych opravdu nepřála nikomu.
Opusťme toto téma a vraťme se
zpět k privatizaci. Poté, kdy domy
projdou procesem koupě, si volí
správce. Jak si vysvětlujete to,
že v případě Barrandova si téměř
všechna družstva, která volbou
zatím prošla, vybrala vaši společnost?
Tato otázka by měla být položena spíše
zástupcům družstev, která se rozhodla
svěřit domy do naší péče. Ale pokud
se mohu k tomuto tématu vyjádřit, tak
bych použila slova předsedkyně jednoho domu, o který se staráme: „Paní
Chlebcová, na trhu je skutečně mnoho správců, mnohdy s podobnými nabídkami co do rozsahu i ceny, ale my
jsme a zůstaneme u Vás proto, že vy
v nás nevidíte dům číslo popisné, ale
konkrétní lidi, zajímají Vás naše problémy. Máme jistotu, že s námi budete hledat řešení a to bez ohledu na to,
zda je pozdě večer, nebo víkend. A tato
jistota, společně s vašimi zkušenostmi,
odborností a urputností se za nás postavit, je tím co „rozhoduje“.
Máte na závěr nějakou radu pro
nájemníky, kteří stojí na začátku
a celý proces, kterým jste společně s Barrandovskými prošli, je
teprve čeká?
Po získaných zkušenostech bych těm,
kteří stojí na startu, doporučila, aby si
našli někoho, kdo je celým procesem
provede. Kdo jim nejenom předloží
vzor stanov družstva a poptá banky,
ale poskytne jim radu a pomoc tehdy,
kdy ji budou opravdu potřebovat.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších úspěchů při Vaší jistě nelehké
práci.
Mgr. Romana Růžičková
Z PRAXE
Bydlete s RCB
21
POHÁDKA BEZ ŠŤASTNÉHO KONCE
Pohádky zpravidla mívají šťastný konec. Já si ale dovolím přijít s jednou, která tak úplně šťastně neskončila. Proč s ní
přicházím? Protože by mohla být varováním pro důvěřivce, ke kterým ještě nedávno patřila jedna nájemnice z jednoho
pražského sídliště.
Dnes je již, bohužel, možná pouze důvěřivá, protože o nájem bytu přišla.
Ale pojďme od začátku.
Paní, říkejme jí například Iveta, bydlela se svým malým synem v bytě na
jednom pražském sídlišti. Na tom není
nic mimořádného. Mimořádné ale bylo
to, že paní užívala byt, ke kterému měl
původně nájemní smlouvu její bratr.
Vlastník bytu se rozhodl dům privatizovat. Paní Iveta požádala o nájemní
smlouvu, ale vlastník jí nevyhověl i přesto, že za byt řádně platila, a navíc žila
sama s malým synem.
Protože dům byl určen k privatizaci bytovému družstvu, obrátila se paní Iveta
na zástupce zvolené nájemníky, se žádostí o pomoc. Byla opravdu moc ráda,
když jeden ze zvolených zástupců nájemníků projevil zájem jí pomoci. Předala mu všechny dostupné informace
a věřila, že s pomocí člověka, kterého
si jako svého zástupce zvolili budoucí
družstevníci, se jí podaří svou situa-
www.revitalizace.eu
ci vyřešit a bude moci v bytě i nadále
bydlet.
Následně vlastník bytu vypsal na získání nájemní smlouvy soutěž - tzv.
obálkovou metodu. U paní Ivety se vystřídalo několik zájemců, kteří si přišli
prohlédnout byt se zájmem získat nájemní smlouvu. Paní Iveta jim vysvětlila, jak na tom je jako samoživitelka
s malým synem a nízkým příjmem. Byla
přesvědčena o tom, že nikdo z nich se
do soutěže nepřihlásí, a že ona v bytě
zůstane i nadále bydlet. Navíc hodně
spoléhala na slíbenou pomoc zástupce
nájemníků.
Bohužel, tato pohádka skutečně nepatří k těm se šťastným koncem.
Proč?
Ti, kteří si přišli byt prohlédnout, se do
soutěže nepřihlásili. Ale přesto se někdo našel.
Spolu s paní Ivetou se o nájemní smlouvu přihlásil ještě jeden zájemce, a protože dal výhodnější nabídku, byt v sou-
těži získal. Na tom není nic divného.
Zvláštní je pouze drobná shoda náhod,
kdy výhercem je blízká příbuzná onoho
zvoleného zástupce nájemníků, který
paní Ivetě přislíbil pomoc. Konkrétně
se jedná o matku jeho manželky. Že by
to byla skutečně pouze náhoda? Nebo
důvěřivá žádost o pomoc připravila
paní Ivetu o byt?
Myslím, že podstatný je výsledek, kdy
paní Iveta skončila s malým synem na
ulici a v jejím bytě bydlí paní, která je
příbuzná s tím, na jehož pomoc se paní
Iveta spolehla.
Pokud vám tento příběh evokuje Pivcovu ulici na sídlišti Barrandov, tak
věřte, že se jedná o podobnost čistě
náhodnou. Pohádku vám předkládáme
proto, abyste si dali opravdu pozor na
některé spoluobčany, kteří Vám nabízí
„ pomocnou ruku“ a přináší tzv. pravdivé informace.
M.H.
22
RADÍME
Bydlete s RCB
Ekologická omítka
weber.pas aquaBalance
Omítka regulující vlhkost na povrchu fasády. Pro hezký vzhled po delší dobu.
S materiálem weber.pas topDry vyvinula
firma Weber první hydrofilní fasádní omítku, která nevyužívá k ochraně fasády proti nevzhledným řasám biocidní prostředky. V posledních letech s ní bylo v České
republice omítnuto již více než 400 tisíc
čtverečních metrů fasády. Ušetřilo se tak
příslušné množství biocidního konzervačního prostředku. Weber.pas topDry byl
vyvinut v roce 2008 a připraven pro uvedení na trh v České republice již v roce
2011. Až do tohoto okamžiku se výzkum
v oblasti fasádních omítek intenzivně za-
měřoval na hydrofobní povrch, který silně
odpuzuje vodu. Na takovém povrchu dochází k rychlé tvorbě vodních kapek, které stékají po fasádě. Problémem je, že na
strukturovaném povrchu fasád zůstávají
tyto kapky vody v prohlubních mezi zrny
omítky. Tyto vlhké plochy tvoří ideální živnou půdu pro řasy a plísně. Běžně jsou
mikroorganizmy likvidovány biocidními
konzervačními prostředky, které jsou
spotřebovávány na boj s těmito mikroorganismy. Dochází také k vymývání a to
vede k trvalému zatěžování životního pro-
středí. Za vývoj inovačního systému vrchní omítky weber.pas topDry byl Weber
oceněn cenou za ochranu životního prostředí města Vídně 2010. Porota označila
tento projekt za nejlepší praktický příklad
kvalitativní ochrany životního prostředí.
V České republice získala tato pastovitá
omítka stříbrné ocenění Českou Stavební Akademií v soutěži Výrobek/Technologie roku 2011. S novou omítkou weber.
pas aquaBalance přichází další inovační
krok firmy Weber.
tající důraz klade na používání ekologických a šetrných materiálů. Weber.pas
aquaBalance je progresivní technologie
omítek, která tyto požadavky optimálně
splňuje.
v prvních měsících mikroorganizmy spolehlivě usmrcuje. Přesto se již po relativně krátké době vodou rozpustné chemikálie začnou vymývat deštěm. Ochranná
funkce se tak ztratí a biocidy se ukládají
tam, kde již nechrání, ale naopak škodí
- v podzemních vodách. Data jsou alarmující. Každý rok se tímto způsobem do
vodního oběhu dostávají tuny škodlivých
chemikálií. Proto přísluší zvláštní význam
volbě povrchu fasády.
Povrch omítky weber.pas aquaBalance
dokáže regulovat vlhkost. Po zvlhčení
deštěm nebo rosou se znatelně rychleji
vysouší, protože několikanásobně zvětšuje aktivní odpařovací plochu každé kapky
vody. Nejjemnější kapilární póry navíc na
přechodnou dobu přijímají přebytečnou
vlhkost a při klesající vlhkosti ji ihned vrací zpátky do atmosféry. Vlhkostní režim
fasády se udržuje v přirozené rovnováze,
takže řasy a plísně zde nenaleznou živnou
půdu a fasáda si po dlouhou dobu zachovává hezký vzhled. Vynecháním tenké
biocidní konzervační vrstvy se z omítky
weber.pas aquaBalance nevymývají žádné škodlivé látky.
Vývoj omítky weber. pas aquaBalance
Tato nová omítka pomáhá předcházet
nepříjemné situaci pro každou odbornou
firmu: Fasáda byla provedena podle nejlepšího vědomí a svědomí, po několika
málo letech si však zákazník stěžuje, že
dříve přitažlivá plocha je potažena nazelenalým závojem. V našich zeměpisných
šířkách k takovým případům dochází stále častěji.
Proti řasám a plísním přirozenými prostředky.
Zákazník si pro své fasády přeje jediné:
hospodárné řešení, které si podrží hezký
vzhled co nejdéle. Kromě toho se vzrůs-
Příliš často jsou moderní fasády napadeny
plísněmi již po krátké době.
Za intenzivnější napadení fasád řasami
jsou odpovědné různé faktory. V průběhu
globálního oteplování nabízí ve vzrůstající
míře teplé letní měsíce a mírné, deštivé zimy, optimální životní podmínky pro
mikroorganizmy. Podstatným přínosem
je také pozitivní aspekt nižšího zatížení
vzduchu a vody škodlivými látkami, neboť
kyselé deště kdysi také řasám a plísním
ztěžovaly přežití. Vedle toho hrají roli
stavební podmínky. Základním předpokladem pro šíření řas a plísní na fasádách je vlhkost. Proto většina výrobců
při ochraně povrchu stále sází na hydrofobní povrchové úpravy. Studie však
dokládají, že vlhkost a kondenzační voda
se právě na hydrofobních omítkách drží
zvlášť dlouho. Nebezpečí napadení řasami se tím drasticky zvyšuje. K tomu, aby
bylo možné problém dostat pod kontrolu, musí tyto omítky obsahovat biocidy,
zdánlivě funkční kompromis, protože
RADÍME
Bydlete s RCB
23
Argumenty, které přesvědčí:
• Efektivnější a trvalejší ochrana před řasami a plísněmi.
•Materiál je šetrný k životnímu prostředí díky inteligentní receptuře, proto může být bez tenké vrstvy biocidního konzervačního prostředku, který je spotřebováván při boji s mikroorganismy a také vymývání do okolního prostředí.
•Hospodárnosti je dosaženo mnohem delšími intervaly rekonstrukce.
•Prosté uspořádání: všechny barvy, všechny struktury.
•Reguluje vlhkost na povrchu fasády, rychle schne.
•Hezký vzhled po delší dobu, samočistící efekt.
•Prostá volba: materiál na minerální podkladní omítky a na všechny systémy weber.therm s povrchem s tenkovrstvými pastovitými omítkami.
Fasáda v rovnováze Něco
o Weber:
Princip působení weber.pas aquaBalance
1. Šetrný koloběh vody
Naprostým vynecháním biocidního konzervačního prostředku pro ochranu fasády bráníme s omítkou weber.pas aquaBalance vymývání chemikálií a z toho vyplývajícího zatížení
životního prostředí.
2. Minerální charakter
Weber.pas AquaBalance má zdokonalenou
formulaci s výraznějším minerálním charakterem a vyznačuje se výbornou zpracovatelností.
Stavebními úpravami proti napadení řasami
•
Dostatečné přesahy střechy
•
Funkční horizontální krytiny
•
Vhodné odkapávací hrany
•
Opatření k odvádění vody
•
Dostatečné dimenzování oblastí se
stříkající vodou
Ing. Stanislav Bárta, divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
3. Složka s hydrofilním účinkem
Inteligentní regulace povrchové vlhkosti bez
vymývatelné tenké vrstvy biocidního konzervačního prostředku má také estetickou výhodu. Neboť fyzikální princip působení kapilárního přijímání a uvolňování vlhkosti se nemění
ani po letech. Funguje od prvního dne po celou dobu životnosti fasády. Budovy, které mají
na fasádě materiál weber.pas aquaBalance,
mají tak hezký vzhled po delší dobu.
Hydrofobní: hydro-phob [vody se bojící nebo
vodu nesnášející; řecky hydros „voda“ a phobos „strach“] označuje látku, která odpuzuje
vodu. Fasádní omítky a barvy se označují jako
hydrofobní, pokud přijímají jen velmi málo
vody, která se dále shromažďuje na povrchu.
Hydrofilní: hydro-phil [schopný vázat vodu
nebo se v ní rozpouštět; řecky hydros „voda“
a philia „láska“] označuje látku, která silně
interaguje s vodou. Fasádní omítky a barvy
se označují za hydrofilní, pokud krátce přijmou vodu a zvlášť rychle ji předávají do atmosféry.
Běžná omítka
Běžná omítka
weber.pas aquabalance
Po 5ti minutách:
povrch omítky aquaBalance je suchý
Běžná omítka
www.revitalizace.eu
weber.pas aquabalance
weber.pas aquabalance
je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních fasádních a zateplovacích
systémů, štukových, tepelně izolačních
a sanačních omítek, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových
hmot, lepidel na obklady a dlažby.
Nabízí komplexní škálu řešení, využívá
moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích.
Weber je znám v oblasti stavebnictví
i svou orientací na zákazníka, která se
promítá v oblíbené příručce pro stavebníka – weber.rádce, která je masově
distribuována sítí prodejců stavebních
materiálů. Letos vychází již dvanáctým
rokem.
Weber – špičkové stavební materiály
Divize WEBER, Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s.
Radiová 3
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
T: 272 701 937
F: 272 701 938
E: [email protected]
www.weber-terranova.cz
www.weber-panel.cz
www.profiklub.cz
24
PRÁVNÍ PORADNA
Bydlete s RCB
Právní poradna
opět se k Vám vracíme s naší právní poradnou. Vybrali jsme několik nejzajímavějších dotazů, které se k nám dostaly,
a doufáme, že Vám budou při řešení některých z Vašich problémů nápomocné.
V loňském roce jsme nechali zavkladovat
do katastru nemovitostí prohlášení vlastníka a současně převedli do osobního vlastnictví většinu bytů v domě. Nyní potřebujeme založit společenství vlastníků jednotek.
Jak máme postupovat?
Zatímco do konce roku 2013 vznikalo společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) ze
zákona, od počátku roku 2014 již ze zákona
nevzniká a je nezbytné jej založit v souladu
s ustanoveními zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník.
Do konce roku 2013 SVJ vznikalo v souladu
s § 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., zákon
o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, v domě s nejméně pěti jednotkami,
z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. SVJ vznikalo dnem doručení
listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků.
Pro takto vzniklé SVJ platily vzorové stanovy SVJ, které byly vydány nařízením vlády
č. 371/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Protože však nikdo neučinil kroky, kterými by
SVJ bylo zapsáno do rejstříku společenství
vlastníků jednotek, není toto SVJ nikde evidováno a nemá ani IČO.
Na základě toho, co píšete v otázce, předpokládám, že výše popsaná situace je právě
to, k čemu ve Vašem případě došlo. Za této
situace je nyní nezbytné získat v první řadě
doklad, z něhož bude vyplývat, že SVJ skutečně vzniklo ještě před 1. 1. 2014. Dále je
potřeba svolat ustavující schůzi SVJ. Na této
schůzi je nezbytné přijmout změnu stanov
(neboť SVJ musí upravit své stanovy tak, aby
byly v souladu s novou právní úpravou, což
vzorové stanovy v plném rozsahu bohužel nesplňují) a navolit řádně orgány SVJ. Výhodou
toho, že se jedná o SVJ vzniklé dle původní
právní úpravy, je to, že změnu stanov budete
nyní přijímat pouze 3/4 většinou hlasů (zatímco pokud byste byli nové SVJ, museli byste
přijmout nikoli změnu stanov, ale celé nové
stanovy, a ty bystě přijímali 100% většinou
členů SVJ).
Poté musí být SVJ zapsáno do příslušného
veřejného rejstříku. Právě k tomu bude nezbytné mít doklad o tom, že SVJ vzniklo ještě za staré právní úpravy, změněné stanovy
a doklady o provedené volbě orgánů a další
doklady, které musí být k návrhu na zápis
doloženy (jedná se např. o čestná prohlášení
členů výboru).
Jeden z vlastníků bytů u nás v domě by rád
provedl rekonstrukci bytu, při které dojde
k vybourání a přesunutí některých příček
a změní se prostorová dispozice bytu.
Může takovou rekonstrukci provést bez dalšího, nebo je nezbytné takovou rekonstrukci ohlásit na stavebním úřadě, popřípadě
dokonce požádat o stavební povolení?
Slyšeli jsme, že by mělo být možné jejich
provedení bez jakýchkoli formalit.
Podmínky stanovené pro ohlašování, případně neohlašování stavebních úprav, jsou
upraveny v ustanovení § 103 odst. 1 písm. d)
a § 104 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon (dále jen „StZ“).
Ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) StZ stanovuje podmínky, které musejí být kumulativně
naplněny, aby stavební úpravy nepodléhaly
ani povolení, ani ohlášení. Těmito podmínkami jsou: stavební úpravy nesmějí měnit způsob užívání stavby, stavební úpravy nesmějí
zasahovat do nosných konstrukcí stavby, stavební úpravy nesmějí měnit vzhled stavby, pro
stavební úpravy není třeba posouzení vlivů na
životní prostředí, stavební úpravy nejsou způsobilé negativně ovlivnit požární bezpečnost,
a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou. Pokud jen jedna z uvedených
podmínek není naplněna, bude třeba Stavební úpravy ohlásit stavebnímu úřadu nebo požádat o stavební povolení.
Ustanovení § 104 odst. 1 písm. k) StZ naopak
stanovuje podmínky, které musejí být všechny naplněny, aby stavební úpravy podléhaly
pouze ohlášení. Těmito podmínkami jsou:
stavební úpravy mění užívání části stavby,
avšak stavebními úpravami se nezasahuje do
nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled
stavby a nevyžadují posouzení vlivů na životní
prostředí. Pokud jsou všechny tyto podmínky
splněny, postačuje pro realizaci Stavebních
úprav pouze ohlášení stavebnímu úřadu.
Podstatnou otázkou však v této souvislosti
je, zda je možné na vámi plánované stavební úpravy nahlížet jako na úpravy, které mění
způsob užívání stavby, popřípadě na úpravy,
které mění účel užívání stavby. Změnu v účelu
užívání stavby definuje § 126 StZ. Zákonodárce v tomto ustanovení používá vedle sebe
bez bližšího rozlišení jak pojem změna v účelu užívání stavby, tak i pojem změna užívání
stavby.
Jestliže jsou oba dva pojmy v zákoně používány vedle sebe, je pro posouzení toho, co je
to změna v účelu užívání stavby anebo změna
užívání stavby, klíčová obsahová náplň tohoto
ustanovení, nikoli striktní rozlišení mezi uvedenými pojmy.
V souladu s § 126 StZ je nezbytné ohlášení
stavebnímu úřadu nebo stavební povolení,
pokud se mění účel užívání stavby, dochází ke
změnám v provozním zařízení stavby, ve způsobu výroby, jejím podstatném rozšíření nebo
pokud činnosti, které budou realizovány, budou mít účinky, které by mohly ohrozit život
nebo veřejné zdraví, popřípadě život a zdraví
zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí.
Z poskytnutých informací nejsme schopni
jednoznačně identifikovat, zda plánované
stavební úpravy spadají pod uvedené ustanovení. Pokládáme však za nezbytné uvést, že
v souladu s rozhodovací praxí některých stavebních úřadů a také v souladu s odbornou literaturou je za změnu v (účelu) užívání stavby
pokládána i změna kuchyně za pokoj, nebo
např. změna příček (byť nenosných) v domě.
Za změnu v (účelu) užívání stavby se tak obecně pokládají stavební dispozice v bytě.
Pokud by stavební úřad zaujal totéž stanovisko a stavební úpravy by považoval za změnu ve způsobu (účelu) užívání stavby, pak by
postupoval podle § 126 StZ. Stavební úpravy
by tak, pokud budou splňovat podmínky dle
§ 104 odst. 1 písm. k) StZ, bylo nezbytné ohlásit stavebnímu úřadu. Pokud nebudou podmínky dle tohoto ustanovení splňovat, bude nezbytné dokonce požádat o stavební povolení.
S ohledem na výše uvedené a nejednoznačnost případu podle poskytnutých informací se
přikláníme spíše k závěru, že stavební úpravy
budou podléhat povinnosti ohlášení stavebnímu úřadu.
Doporučujeme však obrátit se na příslušný
stavební úřad a v návaznosti na projektovou
dokumentaci prodiskutovat nutnost ohlášení
nebo žádosti o stavební povolení přímo s příslušným stavebním úřadem.
Soused si na fasádu bytového domu sám
od sebe nainstaloval satelit, aniž se zaobíral
tím, zda někoho tímto jednáním neomezuje. Mám v bytě jen jedno okno a satelitem
mi zásadním způsobem stíní a brání ve výhledu. Dá se s tím něco dělat? Na koho se
mám obrátit a jak bych měla postupovat?
Fasáda bytového domu je společnou částí
domu. V případě společenství vlastníků to po-
PRÁVNÍ PORADNA
tvrzuje § 1160 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „OZ“), v případě
bytového družstva to vyplývá z toho, že celý
dům je ve vlastnictví bytového družstva (dále
jen „BD“). Montáž satelitu do fasády je tak
manipulací se společnou věcí. Montáží satelitu může dojít k poškození fasády, a pokud je
zateplená, i k poškození funkčnosti tohoto zateplení. K montáži proto musí dát souhlas SVJ
nebo BD. Nutnost souhlasu často plyne také
ze stanov SVJ nebo BD nebo z jiných interních
předpisů. Satelit by proto neměl být do fasády
namontován bez tohoto souhlasu.
V případě, že byl satelit namontován bez tohoto souhlasu, je možné obrátit se na SVJ
nebo BD a požadovat, aby samotné SVJ nebo
BD vyzvaly dotyčnou osobu k odstranění satelitu, a to bez ohledu na to, zda satelit kohokoli v domě ruší.
Nicméně i když byl souhlas udělen, neznamená to automaticky, že namontovaný satelit
už nebude rušit ostatní obyvatele domu podobně, jako v případě čtenářky. V takovém
případě se však už nejedená o věc, která se
týká celého domu, ale musí být řešena na individuální úrovni, tedy mezi čtenářkou a dotyčnou
osobou.
Čtenářce je tak možné doporučit, aby se
obrátila na SVJ nebo na BD a zjistila, zda byl
k montáži satelitu udělen souhlas SVJ nebo
BD. Pokud nikoli, doporučovala bych jí, aby
se pokusila dosáhnout odstranění satelitu
prostřednictvím apelu na SVJ nebo na BD.
BD může v takovém případě vyzvat dotyčnou
osobu k odstranění porušování jejích členských práv a povinností a v případě, že ve
lhůtě, která musí být alespoň 30 dní, k odstranění nedojde, potom je možné dokonce
rozhodnout o vyloučení této osoby z BD.
U SVJ je to složitější, SVJ nemá možnost člena
SVJ, vlastníka jednotky, vyloučit. Může jej vyzvat k odstranění porušování povinností člena
SVJ. Pokud k odstranění nedojde, je nezbytné
se odstranění domáhat soudní cestou.
Samotná čtenářka, pokud je vlastníkem bytu,
má v souladu s § 1042 OZ možnost domáhat
se ochrany proti každému, kdo zasahuje do
jejího vlastnického práva nebo jej ruší. Popsanou situaci je přitom možné považovat právě
za tento případ. V souladu s § 1012 OZ se totiž
vlastníku věci zakazuje nad míru přiměřenou
poměrům závažně rušit práva jiných osob.
A v souladu s § 1013 odst. 1 OZ je vlastník
povinen se zdržet toho, aby světlo nebo stín
v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezovaly obvyklé užívání pozemku.
V první řadě je proto vhodné dotyčnou osobu
kontaktovat, informovat ji o tom, že satelit ve
svém důsledku ruší vlastnická práva jiného,
a vyzvat ji k odstranění satelitu nebo jeho jinému umístění. Jako další krok je možné doporučit obrátit se na advokáta, který dotyčné
osobě pošle dopis podobného znění. Často
to, že do komunikace vstoupí advokát, přine-
www.revitalizace.eu
Bydlete s RCB
se posun v řešení celého problému, neboť se
druhá strana trochu zalekne a začne problém
brát vážněji. Strany se tak mohou snadněji
dohodnout. Pokud k dohodě nedojde, je nezbytné se domáhat svých práv soudní cestou.
Obáváme se toho, jakým způsobem bude
dle zákona č. 90/2012 Sb., určena výše vypořádacího podílu. V našem domě je tato
situace: Členové družstva, kteří měli při pořizování domu hotovost, uhradili celý další
členský vklad v hotovosti. Nicméně ti členové, kteří neměli dostatečnou hotovost,
zaplatili na další členský vklad jen tolik,
kolik měli k dispozici, a zbylou část splácí.
Při splácení však tito členové musí uhradit
vedle sumy dalšího členského vkladu také
úroky. Jestliže uhradí více (další členský
vklad plus úroky), musí se tato skutečnost
také zohlednit při stanovení výše vypořádacího podílu? Hodnota domu by byla stále
stejná a družstvo by tak muselo ve výsledku
vyplatit více, než samo má.
Výše vypořádacího podílu je nově stanovena v § 748 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,
zákon o obchodních korporacích (dále jen
„ZOK“). Vypořádací podíl nesmí být v souladu
s tímto ustanovením nižší, než kolik činí částka vyjadřující rozsah splněné vkladové povinnosti člena v bytovém družstvu. Vypořádací
podíl tak musí být v souladu s novou právní
úpravou roveň minimálně součtu základního
a uhrazené části dalšího členského vkladu.
Předpokládám, že výše dalších členských
vkladů byla ve vašem případě stanovena jako
podíl jednotlivých členů družstva na kupní
ceně domu. Takto stanovený podíl je pro jednotlivé členy přesně určený. Pokud stanovy
neurčí, že součástí vypořádacího podílu jsou
i poplatky, které člen musel uhradit, protože
neměl možnost uhradit další členský vklad
v hotovosti, bude součástí vypořádacího podílu jen stanovami určený základní členský
vklad a dále určená výše dalšího členského
vkladu (resp. její splacená část).
I když člen na úrocích zaplatí více než jiní, je
stále skutečností, že vypořádacím podílem je
jen součet základního a uhrazené části členského vkladu. Jejich výše je pevně stanovena
buď ve stanovách (to u základního členského
vkladu) nebo jako podíl na kupní ceně domu.
Úroky hrazené v souvislosti s úvěrem zde nehrají roli. Správně by to nyní mělo být ošetřeno ve smlouvě o dalším členském vkladu,
popřípadě je možné úpravu této skutečnosti
doplnit do stanov v rámci revize stanov bytového družstva.
Když byl doposud členem bytového družstva zapsaným v seznamu členů jeden
z manželů, přestože v době vzniku družstva
byli manželi a nemají vypořádaný majetek,
25
mají být v nájemní smlouvě, kterou s nimi
nyní budeme dle nové právní úpravy uzavírat, uvedeni oba? Nebo jen když o to
požádají? Totéž: Jsou automaticky oba
společnými členy BD a musí být zapsaní
v seznamu členů oba? Nebo jen když o zapsání požádají?
V případě manželů je potřeba rozlišit tyto situace:
1. Jeden z manželů se stal členem BD a až
poté se oženil (vdala).
V tomto případě je členem jen ten, kdo měl
členský podíl před sňatkem. Druhá osoba
(manžel) má pouze nájemní právo k bytu.
Jako člena však evidujete jen toho, kdo měl
podíl v BD před uzavřením manželství, manžel
bude evidován maximálně jako osoba bydlící
v bytě. Protože však právo na uzavření nájemní smlouvy vzniká uzavřením manželství také
druhé osobě, bude se nájemní smlouva uzavírat s oběma manželi.
2. Osoby se vzaly a potom získaly podíl v BD.
V tomto případě jsou členem oba manželé
a oba mají právo na uzavření nájemní smlouvy. V seznamu členů proto evidujete manžele
a nájemní smlouvu uzavíráte také s oběma
manželi.
3. Osoby se vzaly a potom jedna za své výlučné prostředky (získané např. před manželstvím, darem, děděním) získala podíl v bytovém družstvu.
Pokud byl podíl v BD za trvání manželství získán za výlučné prostředky jen jednoho z manželů, je členem BD jen ta jedna osoba. Oba
manželé však mají nájemní právo. V seznamu
členů se tak jako člen eviduje pouze tato jedna osoba, manžel potom jako osoba bydlící
v bytě. Nájemní smlouva však bude i v tomto
případě uzavírána s oběma manželi.
JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., advokát
26
RADÍME
Bydlete s RCB
Mám jako manžel podíl v bytovém družstvu
ve svém výlučném vlastnictví a chtěl bych,
aby jej vlastnila také manželka. Jakým způsobem jí mohu polovinu mého družstevního podílu převést?
V případě, že máte zájem na tom, aby podíl
s Vámi společně vlastnila také manželka, je
nejvhodnějším řešením uzavřít smlouvu, kterou dojde k rozšíření společného jmění manželů o majetek, který máte ve svém výlučném
vlastnictví. Tato smlouva musí být uzavřena ve
formě notářského zápisu. Podíl v BD se tak
stane součástí společného jmění a budete jej
vlastnit společně s manželkou.
JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., advokát
Kamerový systém v domě?
Často se setkáváme s tím, že máte zájem nainstalovat v domě kamerový systém za účelem ochrany společného majetku,
ale nevíte, jak právně na to. Právě proto jsme se rozhodli na toto téma detailněji zaměřit.
Také jste přišli domů a zjistili, že někdo poničil kolem výtahu zdi,
resp. že se je pokusil ozdobit svými grafickými výtvory, které pokládáte, slušně řečeno, za nevhodné? Nebo se vám v domě na chodbách ztrácí věci, popřípadě už vás nebaví se koukat, jak se vám po
domě potulují cizí osoby?
Kamerový systém jednoznačně může zcela zásadním způsobem
přispět k ochraně majetku, který je společný vám všem. Může zamezit vandalům ničit společné prostory, může zamezit krádežím
a také může zvýšit vaši kontrolu nad tím, kdo se v domě pohybuje.
Protože však tím, že někoho natočíte, aniž by vám k tomu dal výslovný souhlas, zasahujete do jeho osobnostních práv, je zásadní
otázkou, za jakých podmínek je možné kamerový systém v domě
nainstalovat, a za jakých podmínek může být využíván.
Kamerový systém můžete mít ve dvou variantách: jednak kamerový systém bez záznamu, jednak kamerový systém se záznamem.
Požadavky, které je nezbytné splnit pro jejich legální používání, se
liší dle varianty, pro kterou se rozhodnete.
A.
Kamerový systém bez záznamu
Využití kamerového systému bez záznamu nespadá pod režim
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen
„ZOOÚ“). Musíte však respektovat základní lidská práva jako právo
na soukromí a soukromý a rodinný život osob, které budou kamerami zachyceny. Snímání kamerami nesmí být nepřiměřeným zásahem do práv těchto osob.
Ačkoliv se tedy ZOOÚ přímo neaplikuje, je vhodné dodržovat určitá pravidla, která ZOOÚ obsahuje. Jedná se např. o zacílení kamer, které by měly směřovat jen na dům a jeho prostory (nikoliv
do ulice), třetí osoby by měly být informovány o snímání prostor
kamerami (např. vyvěšením informace o monitorování prostoru na
viditelném a přístupném místě), zařízení by mělo být zabezpečeno
tak, aby nehrozilo nebezpečí zneužití snímaných skutečností.
Používat kamerový systém bez záznamu je tak možné bez toho,
aby se musela respektovat celá řada dalších omezujících podmínek. Musíte však označit dům nálepkou, ze které bude zřejmé, že
prostory v domě jsou snímány. A hlavně nesmíte záznam kamer
jakkoli nahrávat a uchovávat.
B.
Kamerový systém se záznamem
Záznam kamerového systému se dle ZOOÚ považuje za zpracovávání osobních údajů. Je proto potřeba dodržet celou řadu požadavků, zejména:
• pro monitorování určitých částí domu musíte mít souhlas členů
bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek,
• musíte se registrovat dle § 16 ZOOÚ u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
• musíte zpracovat podklad pro registraci u Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Tento dokument musí dle § 5 odst. 1 ZOOÚ zejména obsahovat specifikaci účelu zpracovávání údajů monitorováním
kamerami, dále musíte stanovit prostředky a způsob zpracování
těchto údajů, stanovit a odůvodnit dobu uchovávání záznamů z kamer,
• osobní údaje mohou být uchovávány pouze po dobu, která je
nezbytná k účelu jejich zpracování − doba uchování záznamu by
se měla pohybovat v řádech dnů (rozhodně by nemělo jít o lhůtu
delší 7 dní),
• je nezbytné dbát na práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů a za
tímto účelem přijmout vhodná opatření, aby nehrozilo zneužití
zpracovaných údajů,
• je nezbytné vhodným způsobem informovat členy bytového
družstva o tom, že prostory jsou monitorovány, a to například na
schůzi bytového družstva či na shromáždění společenství vlastníků jednotek a následným rozesláním zápisu ze schůze obyvatelům
domu; třetí osoby se informují o monitorování domu např. uvedením informace o monitorování prostor na viditelném místě (např.
prostřednictvím nálepky).
V případě, že však požadujete, aby záznam z kamery byl uchováván, je nezbytný souhlas jednotlivých členů bytového družstva
nebo společenství vlastníků jednotek. Ve vztahu k tomuto souhlasu je nezbytné rozlišit následující situace:
• monitorování sklepů, půdy, garáží, kolárny, kočárkárny, prostoru
dopisních schránek, vnějšího pláště domu atp., kdy souhlasu osob
v domě bydlících není třeba. Jde o situaci, kdy se uplatní výjimka
dle § 5 odst. 2 písm. e) ZOOÚ. Podmínkou aplikace této výjimky
však je požadavek, že ochrana majetku je způsobilá „převážit“ nad
ochranou soukromí, soukromého a rodinného života osob,
• monitorování přístupové chodby k bytům, výtah, schodiště,
vchodu do domu, vchodů do bytů atd., kdy je nutný souhlas všech
obyvatel domu, protože tyto prostory jsou spjaty se soukromým
životem těchto osob. Nutnost získání souhlasu se nevztahuje jen
na členy bytového družstva či společenství vlastníků jednotek, kteří v domě bydlí, ale i na nájemníky a všechny další osoby bydlící
v domě (např. partner nájemce).
Cestou, která vede k možnosti legálně užívat kamerový systém
v domě můžete projít sami, popřípadě se můžete obrátit na naši
advokátní kancelář, Rádi Vám na této cestě budeme nápomocni.
JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., advokát
RADÍME
Bydlete s RCB
27
Hoří???
A
co
revize????
Aktuální informace v médiích – vyhořel byt na sídlišti v JH.
Čas od času nás média informují a varují před nedodržováním pravidelných termínů různých revizí a kontrol v rodinných a bytových
domech, které vlastníci mají povinnost provádět.
Tato varování jsou obvykle doprovázena obrázky zničených celých
domů, v lepším případě částmi zničeného bytu. Přestože si většina
z nás něco takového nechce připustit a říká si: „nám se to přece
nemůže stát“, začneme se pro klid duše shánět, zda máme všechny platné revize a kontroly.
V případě požáru nebo výbuchu nastane vyšetřování příčiny neštěstí a hledání viníka. S tím souvisí i předložení všech potřebných
dokladů (revizí) Policii ČR a pojišťovně, se kterou má vlastník uzavřenou pojistku na dům (byt).
Pojišťovna může zkrátit pojistné plnění nebo případně vůbec neproplatit vzniklou škodu, pokud se vyšetřováním zjistí, že příčinou byla
například vadná elektroinstalace nebo závada na používaném spotřebiči a předložené revize jsou nevyhovující, případně chybí úplně.
Druh revize/kontroly
Předpis/ČSN
Termín revize
Provádí
Elektrické zařízení
ČSN 331500,
ČSN 3320006-61
1x za 5 let
Revizní technik
ČSN 341390
ČSN 331500
(ČSN EN
62305-3)
1x za 5 let
1x za 4 roky
Hromosvody
Hasicí přístroje
(kontrola
provozuschopnosti)
Vyhl.MV
1x za rok
č.246/2001 Sb.
Revizní technik
Oprávněná osoba
Tlakové zkoušky
ČSN 730873
a provozní kontroly pro
zásobování požární
vodou
1x za rok
Odborná zkouška
výtahu
1x za 3 roky
Inspekční technik
1x za 6 let-pouze
pro výtahy
určené k dopravě
nákladů
ČSN 274002
ČSN 274007
Odborný
pracovník
Některé termíny revizí, kontrol nebo prohlídek jsou dané výkonem,
datem uvedení zařízení do provozu nebo podle účinnosti dané
normy. V některých případech mohou být termíny následující revize
zkráceny revizním technikem.
Závěrem lze říci, že je dobré revize, prohlídky a kontroly provádět
pravidelně a předejít tak nečekaným škodám na majetku a zdraví.
Jitka Kutnarová
www.revitalizace.eu
Stále platí, že:„Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“
Revizí je nazývána pravidelná kontrola zařízení, která se provádí,
aby byl ověřen technický stav zařízení a jeho bezpečnost při správném používání.
Revize vždy provádí revizní technik, který má pro tuto činnost příslušné oprávnění.
Úkolem revizního technika je zkontrolovat, zda aktuální stav zařízení odpovídá platným předepsaným normám.
Níže Vám v tabulce přinášíme přehled nejdůležitějších druhů revizí
a termíny jejich provádění.
Odborná prohlídka
výtahu
ČSN 274002
ČSN 274007
1x za 3 měsíce
Způsobilá osoba
Inspekční prohlídka
výtahu
ČSN 274002
ČSN 274007
1x za 6 let
Inspekční orgán
Kontrola a čištění
spalinových cest
NV 91/2010
Sb.
1x za rok
Způsobilá osoba
Plynová zařízeníprovozní revize
Vyhl. 85/1978
Sb. ČÚBP
1x za 3 roky
Revizní technik
Kontrola plynového
zařízení
Vyhl. 85/1978
Sb. ČÚBP
1x za rok
Oprávněná osoba
Kotelny-provozní revize ČSN 070703
1x za 3 roky
Revizní technik
Kotelny-kontrola
ČSN 070703
1x za rok
Oprávněná osoba
Tlakové nádoby
ČSN 690012
stabilní-provozní revize
1x za rok
Revizní technik
Tlakové nádoby
stabilní-vnitřní revize
ČSN 690012
1x za 5 let
Revizní technik
Tlakové nádoby
stabilní-zkouška
těsnosti
ČSN 690012
po vnitřní revizi
Revizní technik
28
RADÍME
Bydlete s RCB
EFEKT TERM s.r.o.
naše společnost Vám “dodá energii”
Také patříte k těm, kteří chodí v zimě doma raději ve dvou svetrech, než aby si přitopili? Teď už nebudete muset.
Stačí se jen obrátit na spolehlivého dodavatele “levnějšího tepla”.
V současnosti, kdy je na trhu vysoký počet
dodavatelů energií, kteří navíc nabízejí velké množství produktů, není pro zákazníka
jednoduché vybrat si toho správného.
Nedůvěra zákazníků je vysoká, mnoho
z nich má špatné zkušenosti a podezření
z nekalých praktik. Lidé si teprve pomalu zvykají v energetice na to, že lze udělat
změnu jednoduše, bez obav a získat tím
kvalitního partnera, se kterým ušetří.
Společnost EFEKT TERM s.r.o., v rámci
podpory ochrany životního prostředí a rozvoje vytápění bytových jednotek obnovitelnými zdroji tepla, nabízí ve spojení s čes-
kým výrobcem HOTJET CZ, s.r.o., dodávku
a instalaci tepelných čerpadel pro panelové
a bytové domy BEZPLATNĚ.
Společnost vznikla v roce 2010. V roce
2013 realizovala ve spolupráci s lokálním
subkontraktorem úspěšný projekt v bytovém domě o 42 bytových jednotkách
v Ostravě-Porubě, kam na vlastní náklady
instalovala tepelná čerpadla (TČ), ekologicky šetrný zdroj energie, jejichž provoz
nahrazuje dálkového dodavatele tepla.
V zájmu naprosté transparentnosti je po
dohodě možná prohlídka tohoto referenčního domu.
Jak tedy vypadá nabídka EFEKT TERM s.r.o.?
Společnost uzavře s domem smlouvu na dodávku tepla s cenou, která je nejméně o 10% nižší oproti ceně od stávajícího dodavatele, a to
po celou dobu platnosti smlouvy na dodávku tepelné energie a TUV.
Kromě toho instalací moderní regulace, kterou TČ používají k výrobě tepla, se sníží množství odebrané tepelné energie o 5 - 10%.
Z důvodu změny sazby za elektrickou energii, kterou společnost používá pro výrobu tepla, získají obyvatelé domu nižší cenu elektrické
energie o 40 - 60% ze současné ceny, tzn. cca 3,00 Kč/kWh.
Každá instalace TČ je internetem připojena na firemní dispečink, kde funguje bezplatná linka 24 hodin (okamžité řešení servisu).
Vaše benefity:
•celková spotřeba tepelné energie nižší o 5 - 10%
•cena tepla a TUV nižší o min. 10%
•cena elektrické energie nižší o 40 – 60%
•již nikdy žádné odstávky
A to nejlepší nakonec:
Bytový dům (SVJ nebo družstvo) nemusí platit pořízení tepelných čerpadel, celou investici hradí společnost EFEKT TERM s.r.o..
Vaše družstvo nebo SVJ nic neriskuje. V případě nesplnění podmínek smlouvy, ze strany naší společnosti, Vás dle zákona bezodkladně
připojíme k původnímu dodavateli energií.
Český trh s elektřinou a zemním plynem se doposud nerozvíjel úplně podle představ o liberálním trhu, nyní však, obrazně řečeno, začíná
svítat na lepší časy. A zákazník z toho může těžit, pokud si vybere dodavatele, který:
•je spolehlivý
•vše vyřeší
•garantuje úspory bez investic
•zajistí individuální přístup
Společnost EFEKT TERM s.r.o. Váš nový dodavatel tepla upřednostňuje přístup zaměřený na spokojeného zákazníka a tím také návrat
energetického trhu k normálu. Nabízí vysoký standard služeb, férové jednání, výhodné ceny, a především, svého zákazníka si váží.
Informujte se na www.efektterm.cz
ZKUŠENOSTI
Bydlete s RCB
29
BYLO NÁS PĚT
Nejsem odborníkem na psaní článků, tak se pokusím vše nastínit v časové ose. Jsem členem společenství vlastníků jednoho
menšího domu na sídlišti Letňany v Praze. A i když ne úplně dle své vůle, ale přesto mám funkci. Ale jak to vlastně bylo:
Leden 2013 – volba výboru společenství vlastníků.
•Původní pověřený vlastník se vzdal funkce a nedal jinou možnost,
než aby si společenství vlastníků na shromáždění zvolilo zástupce
- výbor.
•Uvolili jsme se tedy v pěti, že převezmeme správu domu, aniž
bychom cokoli znali a věděli, jak to chodí a co to obnáší. A bylo
nás tedy pět.
Jaro 2013 - přebíráme dům do správy.
•Prošli jsme si papírové podklady, ze kterých bylo jasné, že nejsou
kompletní. V tu chvíli jsme tušili, že to sami na vedení domu nemáme dost zkušeností ani znalostí.
Podzim 2013 – odborná pomoc?
•Na podzim 2013 byla již rozvířena diskuse o novém občanském
zákoníku.
•Opravdu velkou náhodou jsme se přihlásili na seminář pořádaný Cechem bydlení ve spolupráci s KB. Tématem byl právě NOZ.
Reklam a nabídek seminářů nám chodilo do schránky mnoho. Pozvánka na tento byla však něčím jiná. Zaujal nás program, i pořadatel.
•Na semináři byla představena část týmu Cechu bydlení. Hned
nám byly dámy sympatické.
•Na závěr byl představen i projekt Cechu bydlení, systém partnerství i nabízené služby. To byl zřejmě ten impuls, který mě přesvědčil, že jestli máme dělat svou práci ve výboru dobře, potřebujeme
odbornou pomoc.
Zima 2013 – rychlá pomoc.
•Hned pár dní po semináři jsem kontaktovala zástupce Cechu bydlení, abychom se sešli a domluvili se na podmínkách a postupu.
•Jelikož nás v roce 2014 čekala revitalizace, zahájili jsme harmonogramem.
•Sepsala se smlouva, ve které jsme si vymezili činnosti, které pro
nás Cech zajistí, a s čím nám pomůže.
Příprava na celkovou revitalizaci zatím probíhá, nicméně již máme
za sebou úspěšnou výměnu stoupaček na základě výběrového řízení zpracovaného týmem Cechu. Byli jsme spokojeni jak s provedeným výběrem a doporučením, ale také následnou kontrolou
na místě, jak práce probíhají. Velice jsme ocenili ochotu a obětavost ve večerních, někdy i pozdních hodinách řešit problémy v domě, se kterými jsme si nevěděli rady.
Přípravné práce na celkovou revitalizaci jsou zdlouhavé a prozatím
můžeme říct, že spolupráce s Cechem je výborná. Tým paní Chlebcové je velice ochotný, mají přehled a spoustu zkušeností, které
si troufám říct, že většině členů výborů a družstev chybí. Jakmile
jsme podepsali smlouvu s Cechem, spadl mi neuvěřitelný kámen
ze srdce, že se můžeme na někoho kdykoli obrátit a bude nám
poskytnuta rada, se kterou se již dá pracovat.
Zpočátku jsme se spoléhali na diskuse na internetu. Nic proti internetu, ale většinou se tam rozepisují nespokojení lidé. Něco se
jim nepovedlo, ale již nenaznačí, jakým rozumným způsobem se
podobným problémům při správě domu vyhnout.
Jsme přesvědčeni, že díky Cechu a jeho dozoru nad přípravami
a poté nad celou revitalizací, nám šetří nejen nervy, ale určitě také
finanční prostředky.
JE NÁS STÁLE PĚT, ALE MÁME SILNÉHO POMOCNÍKA,
kterého ráda každému doporučím.
Radka Nepilá, předsedkyně výboru SVJ,
Tupolevova 469, Praha 18
V RÁMCI REGENERACE
BYTOVÝCH DOMŮ NABÍZÍME:
KOREKTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE DOMU, VČETNĚ STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ FINANČNÍ NÁROČNOSTI
•Prezentaci návrhu v domě
•Vyhodnocení energetické náročnosti budovy
•Přípravu projektové dokumentace dle konkrétního zadání
•Výběrové řízení zhotovitele stavby
•Právní poradenství při uzavírání smluvních vztahů
•Zajištění stavebního řízení včetně dozoru stavby
•Kolaudační řízení
•Zastoupení v reklamačních řízeních
ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍHO KRYTÍ CENY ZAKÁZKY
•Odborná poptávka úvěrujících bank a stavebních spořitelen
•Vyhodnocení předložených nabídek
•Odborná prezentace na schůzi BD (shromáždění SVJ)
•Příprava pokladů potřebných k uzavření úvěrové smlouvy
•Právní poradenství při uzavírání úvěrového obchodu a dále po
celou dobu trvání úvěrového vztahu
TERMOVIZNÍ SNÍMKY V CENĚ ZAKÁZKY
KONTAKT: Cech bydlení –RCB, Astlova 3205/1, Praha [email protected], www.cechbydelni.cz
www.revitalizace.eu
30
Bydlete s RCB
SEMINÁŘE
SEMINÁŘE
Stejně jako ostatní společnosti i my se snažíme přinášet vám aktuální informace formou seminářů. V poslední době je ale
nabídka tak značná, že zájemce stojí před nelehkým úkolem. Který seminář si vybrat? Kde skutečně dostanu tolik potřebné
informace?
Účast na seminářích postupně klesá. Proto nás přímo zaskočil zájem o semináře, kterých jsme se zhostili ať sami, nebo společně se
sdružením CERPAD, před prázdninami tohoto roku. Původně jsme
objednali sály pro třicet účastníků, ale pro velký zájem jsme nakonec všechny semináře pořádali v sále pro dvě stě účastníků!
Přínosné byly pro nás ohlasy účastníků, ve kterých bylo hodnoceno především:
1. Místo konání - naprosto vyhovující pro všechny účastníky
2. Program – vyvážený a pro zvolenou cílovou skupinu více než
aktuální
3. Přednášející – zjevně kvalifikovaní, kladné ohlasy především na
JUDr. Radku Chlebcovou.
Přinášíme Vám vyjádření jednoho z účastníků: „.....Paní doktorku Chlebcovou nechci dále moc vychvalovat, ale mám pocit, že
problematiku má v malíčku, je-li to možné vůbec říct při složitosti
legislativy. Vyzařuje z ní osobní zájem o věc, což je pro mě rozhodující. Její reakce na dotazy z publika byly velmi kvalifikované“.
Stejně kladná hodnocení jsme obdrželi i na další přednášející,
např. panu Ing. Zerzáňovi ze společnosti Techem bylo doporučeno
nevysílat svého zástupce na semináře, aby „nebyl ve svých dalších
přednáškách zastíněn“.
Jediná negativní připomínka zazněla k vlastní organizaci prezence
před zahájením semináře. Při tak velkém počtu účastníků, kdy navíc většina přichází těsně před zahájením, je pak problém všechny
co nejdříve odbavit. Proto pro další semináře organizaci posílíme
ke spokojenosti všech účastníků. Těšíme se na Vás.
CO CHYSTÁME?
Na základě vašich ohlasů přistupujeme k sérii podzimních
seminářů.
Témata?
- Nová právní úprava SVJ a BD, novinky v oblasti vyúčtování,
a dále
- Témata, která žádáte.
Využijte možnosti požádat si o Vámi preferované téma na
adrese:
[email protected]
Kde získáte informace a možnost přihlášení?
www.cechbydleni.cz
Bydlete s RCB
www.revitalizace.eu
31
32
Bydlete s RCB
Download

Bydlete s RCB_2014.indd