Zmrzliny
2015
Impulsní zmrzliny
500025
Mrož lesní plody
s tvarohem v tmavé
čokoládě
500020
E
M
E
J
U
R
PODPO AMOU!
TV REKL
,
e
c
o
v
o
o
Z pravéh
tvarohuy!
a smetan
Mrož jahodový
v bílé čokoládě
500010
Mrož
jahodový
v tmavé čokoládě
500050
Mrož tvaroh
se smetanou
z pravého tvarohu
a smetany
NOVINKA
500060
Mrož Jogurt
s borůvkami
500082
Maliny
malinová dřeň
523070
Mrož
jahodová
dřeň
523090
Jahodová
dřeň
500071
Jahody
523075
jahodová
dřeň
527087
Mrož
jahodový
kornout
Mrož dřeň
lesní plody
Impulsní zmrzliny
NOVÁ
!
TV REKLAMA
!
í
n
e
š
u
k
o
p
é
v
o
n
a
t
e
Sm
502402
Pegas Kokos
NOVINKA
502404
Pegas Oříšek
502406
Pegas DUO
NOVINKA
502262
Pegas PREMIUM
Pistachio
pistáciový
s oříšky v polevě
502264
502274
Pegas PREMIUM
Caramel
Pegas PREMIUM
Almond
vanilkový s karamelovým
toppingem
vanilkový v mléčné
čokoládě s mandlemi
502220
Pegas
Red Fruit
527010
Pegas
vanilkový
smetanový
v ovocné polevě
527020
Pegas čokoládový
502282
NOVINKA
Pegas RollKeks
trubička plněná
smetanovou zmrzlinou
502311
White
ChocoMilk
527026
Pegas citronový
s limetkovým
toppingem
502310
ChocoMilk
smetanová
a čokoládová
smetanová
a čokoládová
Impulsní zmrzliny
AL
V
E
N IN
R
KA RZL
ZM
500410
Torpédo
pomeranč, citron,
jahoda a ananas
500202
Paráda
cola a citron
N OVINKA
500207
Paráda
pomeranč
Chut,´kterou znáte!
500181
Jupík
multivitamín
500193
Tygr
ananas, citron,
pomeranč
a malina
502010
Kuba
tvarohový
v čokoládě
502126
Chut ´plná smetany!
Eiskoko
kokosové
528110
Ruská
zmrzlina
smetanová
527090
Ruská
zmrzlina
smetanový
kornout
502041
Kostka
čokoládová
502031
Kostka
vanilková
Rodinné zmrzliny
í
t
u
h
c
a
t
S po u s l o u
pro ce
rodinu!
523173
Pegas Vanilková
s karamelovým
toppingem
523172
Pegas Extra
čokoládová
523228
NOVINKA
Mrož Jahodový
s tvarohem
523175
Pegas
Marlenka
523227
Pegas
Vanilka
NOVINKA
se smetanou
NOVINKA
523223
Mrož Meruňkový
523222
s jogurtem
Pegas
ChocoMilk
smetanová
a čokoládová
523212
Vanilková
a čokoládový
topping
523211
Smetanová
a malinový
topping
523216
Citronová
a limetový topping
523218
Pistáciová
a čokoládový
topping
NOVINKA
523209
Stracciatella
a topping černá třešeň
523221
Tui Frui
523225
Prima MIX
vanilková
a čokoládová
s toppingem
Nikdy nezklam
Rodinné zmrzliny
510241
Pistáciová
510050
ou
510466
Jogurt a lesní směs
Vanilková
510150
Čokoládová
510601
510201
Tvaroh
a meruňka
Vanilka
s náhradními
sladidly
510170
Vanilka a čokoláda
524050
510178
Poezie
Alžírská káva
vanilka a čokoláda
NO VINKA
525020
Pianissimo
vanilka a čokoláda
523021
Zmrzlinový sníh
vanilkový
523018
Zmrzlinový
sníh černý
rybíz a vanilka
Mrazící boxy 2015
Impulsní zmrzliny
Výrobce
Model Prima
netto (l)
šířka (mm )
hloubka (mm)
výšk a (mm)
počet pozic
SD 155
106
564
695
905
6
SD 235
170
800
694
850
9
SD 305
240
950
695
905
12–15
Scan
SD 325
260
1044
694
850
12–16
SD 400
328
1225
650
905
15–18
SD 425
335
1240
695
880
16–2 0
SD 515
360
1509
694
850
18
SD 400
Kopečková zmrzlina
2 x 2,2 l
NOVINKA
NOVINKA
520520
520521
520590
520591
Mojito
Kokos - čokoláda
Marlenka
Černý rybíz
osvěžující zmrzlina
s příchutí mojito
lahodná kokosová zmrzlina
s čokoládovým toppingem
lahodná zmrzlina s příchutí medu,
vlašských ořechů a s kousky piškotů
jemná černorybízová
zmrzlina s tvarohem
a smetanou
520563
52
5
20563
2
5
20
0573
520573
Jupík
Ju
upík
Jogurt
JJog
gurtt – mal
malina
li
520551
os věžující multivitamínová
osvěžující
multivita
zm
mrzlina
zmrzlina
lah
lahodná
hodná jogurtová zmrzlina
na
s malinovým
m
toppin
toppingem
520601
52
20601
520536
5
20
0536
520
0610
520610
520
0616
520616
Panna
Pa
anna Coa – černý rybíz
ry
Vlašský
Vla
V
ašský ořech
Karamel
Ka
aramel
Tu
i Frui
lahodná
lah
hodná
h
d á smetanová zmrzlinaa
s toppingem
t
z če
černého rybízu
luxxusní smetanový kkrém
luxusní
s příchutí
p
kous
a s kousky
vvlašských
vla
ašských ořech
ořechů
sm
smetanová
metanová zmrzlina
s kousky
k ousky karamelu
obllíbená dětská chu
oblíbená
chuť
Tut
tti Frutti
Tutti
raje mrazícíNejchladněji je u ok
poručujeme
do
ho boxu, a proto
stor zmrzlipro
hto
těc
do
umístit
př. vlašský
(na
ny s vyšší hustotou
čokolábo
ne
u
vo
ilko
van
ořech,
m obšší
vy
s dovou). Zmrzliny
příchutě
né
oc
ov
tj.
,
dy
vo
sahem
doprostřed
a sorbety, umisťujte
notlivých
jed
v a
lot
Tep
.
výdejníku
ovlivňuje
xu
bo
o
částech mrazícíh
n.
rzli
zm
í
ván
rco
po
í
snadnějš
výjimečná kombinace smetanového
krému s čokoládovými šupinkami
a toppingem plným černých třešní
Mátová
jemná mátová zmrzlina
s čokoládovými šupinkami
u
x
o
b
ím
íc
z
a
r
m
v
n
li
Rozložení zmrz
Černá třešeň
Vanilková
TI P PR O VÁ S!
barevnosti
Zmrzliny podobné
e, abyste
seb
dle
ve
neumisťujte
íkovi
zjednodušili zákazn
h.
tíc
hu
říc
orientaci v p
520561
Černá třešeň
Jogurt – malina
Čokoládová
Jahodová
Černý rybíz
Maracuja
Mátová
Vlašský ořech
Stracciatella
Citrónová
Mrož jahodová
Marlenka
Panna Coa
– černý rybíz
Kopečková zmrzlina
1 x 4,5 l a 2 x 2,2 l
52
20540
2
520540
520515
520
05
515 / 52051
520517
Čokoládová
Čo
okkoládová 1 x 4,5 l a 2 x 2,22 l
klaasi cká čokoládová zmrzlina
klasická
č okkoládovvými šu
s čokoládovými
šupinkami
Stracciatella
St
ttracciatella 1 x 4,5 l
la hodný smetanový krém
lah
lahodný
v
vani
s výjimečnou
vanilkovou chutí
č
a čokoládovým
čokoládovými
šupinkami
520525 / 520527
Jahodová 1 x 4,5 l a 2 x 2,2 l
osvěžující jahodový krém
s kousky jahod
5
20
0510 / 520512
520510
Vanilková
Va
nilková 1 x 44,
4,5 l a 2 x 2,2 l
výb
borná vanilková zm
výborná
zmrzlina
bo
ohatou vanilkov
v příchutí
s bohatou
vanilkovou
520526
Mrož jahodová
2 x 2,2 l
jahodová zmrzlina s výraznou
chutí čerstvých jahod
52
20545
520545
Citrónová
C
1 x 4,5 l
os
svěžující
ěž jí í smetano
t
osvěžující
smetanový
krém
s citrónovou
c
přích
příchutí
52
20530
520530
Pistáciová
P
istáciová
áciová 1 x 4,5
4 l
vý
ýbo rná smetanová
smetanovvá zmrzlina
výborná
s pist
p
táciovou příc
říchutí
pistáciovou
příchutí
Sorbety
2 x 2,5 l
NOVINKA
NOVINKA
520543
520533
Malina
520522
520523
Zelené jablko
2 x 2,5 l
sorbet s osvěžující chutí
zeleného jablka
Maracuja 2 x 2,5 l
sorbet s exotickou
chutí maracuji
Pohárové menu
V pestré nabíd ce
zmrzl in Prima
najde te nejžá daně jší
kope čkové zmrzl iny
i celou řadu specia lit.
Díky našem u
bohat ému výběr u
zmrzl in Vám nabíz íme
inspir aci pro Vaše
menu .
2 x 2,5 l
sorbet s výraznou
chutí malin
Citrón & limetka 2 x 2,5 l
sorbet s limetkovo-citrónovou
osvěžující příchutí
Široká níazbmídrkzalin
a označen
o vz hle d zm rzl in
Ste jně dů lež itý jak
e
ut í. Do po ru ču jem
ích
př
r
bě
vý
je do sta teč ný
ýc h
ov
čk
pe
ko
í
ut
na bíz et 6– 8 př ích
zm rz lin Pr im a.
led ný m
Sp ráv ný m a přeh
ka zn íko vi vý bě r
zá
íte
dn
na
us
oz na če ním
ích ut ě. K to mu to
jeh o ob líb en é př
vk y s oz na če ní m
no
ce
e
zím
úč elu na bí
dá ní ko nt ak tu jte
do
zm rz lin . Pro jej ich
o zá stu pc e.
na še ho ob ch od níh
Zmrzlinové dezerty
528415
528408
528401
528420
Honey Fantasy
Copa Nata
Coconut
Choco Whiskey Cream
tvarohová zmrzlina s mandlemi
a medem v keramickém
soudku
smetanový dezert s vlašskými
ořechy, karamelem a s kousky
cukrových mandlí
lahodná kokosová zmrzlina
v kokosovém ořechu
whiskey zmrzlina s čokoládovým
toppingem a čokoládovými
šupinkami
528419
525055
525060
528425
Forest Fruit
Tartufo Bianco
Tartufo Nero
Punky
osvěžující tvarohová
zmrzlina s toppingem
s příchutí lesních plodů
vanilkovo-čokoládová zmrzlina
s vaječným likérem obalená
v kokosu
čokoládovo-vanilková zmrzlina
s vaječno-čokoládovým likérem
obalená v kakaovém prášku
vanilková zmrzlina
528404
340114
Barry Elephant
Černoušek s vanilkovou
zmrzlinou
vanilková zmrzlina
oříškovo-čokoládový minidezert
340092
Štrúdl se zmrzlinou
čkou
dnější te
o
h
a
jl
e
n
t
ý
b
e
ž
ů
m
a
n
Zmrzli
m
bí dc e, kt erou Vá
ve če ří. V na ší na
či
em
ch
ěd
hý
ob
uc
od
ým
br
dn
zn et e vý bě r od je
… za ja ký m ko li do
ní zá st up ce, na le
od
še ho m en u
ch
Va
ob
š
do
e
ná
ďt
ne
řa
po sk yt
at es ní . Za
lik
de
po
až
ů
rt
ze
ravd u za uj m e!
zm rz lin ov ýc h de
še zá ka zn ík y op
Va
ý
er
kt
,
rt
ze
zm rz lin ov ý de
1 kopeček vanilkové zmrzliny,
jablečný štrúdl, čokoládový
topping a šlehačka
Ovocné koktejly a sorbety
Jahodový shake
Limetový shake
Malinový shake
Exotic shake
jahodový sorbet, mléko,
cukr, šlehačka, máta
a jahoda
limetový sorbet, mléko,
cukr, šlehačka, máta
a limetka
malinový sorbet, mléko,
cukr, šlehačka, máta
a malina
maracuja sorbet, mléko,
cukr, šlehačka, máta
a mango
Malinový sorbet
Exotic sorbet
malinový sorbet, sekt
nebo vodka, máta
a maliny
maracuja sorbet, sekt
nebo vodka, máta
a mango
ert
Lehký a osvěžující dez
i zm rz lin ov ým i
před sm et an ov ým
st
no
ed
př
jí
va
dá
e zm rz lin ové
Pro ty, kt eř í
u, m ám e v na bí dc
ím
hč
le
u
m
če
ně
k a na op ak js ou
de ze rt y
sa hu jí žá dný tu
ob
ne
y
et
rb
So
Js ou id eá ln í ja ko
so rb et y.
(v íc e ne ž 25 % ).
ky
ož
sl
né
oc
ov
rk é le tn í dny.
bo ha té na
rt po jíd le pro ho
ze
de
í
jíc
žu
vě
os
le hk ý a
ým zá ka zn ík ům
Pr im a m ůž et e sv
ů
et
rb
so
ch
ný
kt eré oc en í
Z ovoc
ovoc né ko kt ej ly,
é
dn
ho
la
i
t
vi
ra
př ip
m am in ky.
před ev ším dě ti a
ši in sp irac i
a ko kt ej lů pr o Va
ů
et
rb
so
ku
íd
up ce.
N ab
ob ch od ní ho zá st
ho
še
na
u
e
jt
de
žá
Jahodový sorbet
Limetový sorbet
jahodový sorbet, sekt
nebo vodka, máta
a jahody
limetový sorbet, sekt
nebo vodka, máta
a slabé plátky limetky
Doplňky pro výrobu pohárů
549005
Pohár na zmrzlinu
Prima design, 12 ks
540003
540017
Kornout
Oplatkoví medvídci
672 ks
320 ks
540020
Kornout s hygienickým
návlekem
460 ks
540021
Kornouty na zmrzlinu
Prima
16 x (12 x 5 g)
540006
Trojúhelníčky
540005
Trubičky
250 ks
140 ks
540010
Kornout cukrářský
207 ks
541007
Topping
čokoládový
Prima
1 kg
1 kg
541008
549009
541006
Topping
karamelový
Prima
Topping
jahodový
Prima
Zmrzlinové kleště
1 ks
1 kg
541232
Smetana
ke šlehání
35% Frischli
12 x 1 kg
880255
Šlehačková láhev
541216
Vanilková
omáčka
Frischli
1l
541063
pražená, sekaná, 500 g
541182
Šlehačka
ve spreji 35%
Šlehačka
ve spreji 34%
neslazená, 700 ml
slazená, 700 ml
Bourbon vanilka
Frischli
6x1l
0,5 l nerez, 1 ks
Lísková jádra
541225
541181
541054
Čokoládová
minirýže
2 x 450 g
Ochutnejte
Prima design!
541056
Barevné
tyčinky
2 x 400 g
541070
Mandle plátky
blanšírované, 500 g
Chcete nabídnout nejlepší českou
zmrzlinu ve skle od nejlepšího
českého designéra?
Poháry pro Primu navrhl držitel ceny
Czech Grand Design Rony Plesl.
!
ORNOST
Z
O
P
E
T
J
U POUTE
J IŽ Z DÁLKY
A
K
Í
N
Z
A
K
Á
Z
Reklamní předměty
Vlaječka
Výstrčka
Maxislunečník, střední
velikost – 2,5 m
Koš bez víka
Koš s víkem
Beach flag
A – stojan
ZN Í KA
A
K
Á
Z
E
T
Č
PŘESVĚD I MA VÝROBKŮ
KE KOU PI PR
Stojan na kornouty
!
Mincovník
Oboustranné menu Prima
Horizontální menu Prima
Mrazící boxy 2015
Kopečková zmrzlina
Isa
Frame c
Výrob ce
Model Výdejník
Top 7
J7
EXTRA
J9
EXTRA
Samo a
4
Isseta
12
šířka (mm)
1350
1341
1656
824
2119
675
723
723
630
800
1224
1224
1247
1176
hloubka (mm)
výška (mm)
1175
J 7 EXTRA
Výjimečný zážitek...
Jedinečnost zmrzlin Häagen Dazs a tajemství jejich neodolatelné chuti se skrývá především v kvalitních surovinách.
Základ tvoří čerstvá smetana, odtučněné mléko, čerstvý - dvakrát pasterovaný vaječný žloutek
a cukr. Podle konkrétního receptu pak tento základ harmonicky završuje čerstvé ovoce, spousta oříšků, karamelu,
omáčky z čerstvého ovoce nebo poctivé čokolády.
Zmrzlina Häagen Dazs neobsahuje žádná umělá barviva a příchutě, žádné umělé konzervační látky,
a proto je zárukou intenzivnějšího, delšího chuťového prožitku.
Teď už víte, proč trvá dlouhých 15 vteřin, než se Vám lžička zmrzliny Häagen Dazs rozpustí
v ústech a harmonická chuť uchvátí všechny Vaše smysly.
Impulsní zmrzlina
Pints 500 ml
519505
519510
Strawberries
& Cream
Belgian Chocolate
519545
519550
519525
519520
Dulce de Leche
Strawberry
Cheescake
Pralines & Cream
Macadamia Nut Brile
519540
519515
Vanilla
Vanilla Caramel
Brownie
Secret Sensations
519522
Blueberries
and Cream
519526
519523
Coffee
Mango & Raspberry
519561
Chocolat Fondant
Stickbar
457 ml
519580
Macadamia Nut Brile
Mini cups 100 ml
Multipack
519606
Vanilla 100 ml
519610
519590
Favorite Selection
4 x 100 ml
519592
Fruit Araction
4 x 100 ml
Macadamia Nut
Brile
Gastro zmrzlina
Nabídka k porcování pro Hotely a restaurace
519666
519662
519668
519664
Vanilla 2,5 l
Strawberries & Cream 2,5 l
Macadamia Nut Brile 2,5 l
Belgian Chocolate 2,5 l
Mrazící boxy Häagen Dazs
Box Upright Tornado
Chest Box CEG 306
Rozměry:
196 x 82 x 67 cm
Objemová kapacita:
cca 18 kartonů = 144 kelímků
Rozměry:
85 x 104 x 65 cm
Objemová kapacita:
20 kartonů
Counte t Box
Countertop
CIF 45
Rozměry:
57 x 49 x 46 cm
Objemová kapacita:
2–3 kartony
Pro objednání a dodávky zmrzlin Häagen Dazs kontaktujte obchodního zástupce Bidvest Czech Republic.
Zákaznické centrum Bidvest Czech Republic
Příjem objednávek pro gastronomii
Příjem objednávek pro maloobchod
Čechy Sever
605 642 642, 414 113 414
605 642 001
Morava
605 642 643, 414 113 415
Příjem objednávek pro vietnamskou komunitu
Praha + Čechy Jih
605 642 444, 414 113 444
605 642 478, 605 642 480
Provozní doba Zákaznického centra
Provozní doba Zákaznického centra
Čechy Sever a Morava
Po–Pá: 6.30–16.00 hod.
Praha + Čechy Jih
www.bidvestfs.cz
Po–Pá: 6:30–17:00 hod.
So: 9:00–13:00 hod.
Ne: 9:00–15:00 hod.
Po–Pá: 7:00–21:00 hod.
Ne: 12:00–20:00 hod.
So: 9.00–13.00 hod.
Ne: 8.30–15.30 hod.
www.bidvest.cz
e-mail: [email protected]
www.primazmrzlina.cz
Download

Katalog Zmrzliny Prima 2015