Platnost: 5. 1. – 31. 12. 2011 |
Do vyprodání
zásob
•maloobchod
Vše pro Váš obchod
V YBAVENÍ OBCHODU
Aktuální ceny na www.makro.cz
cC1101_01-10.indd 1
19.11.2010 12:28:42
MODERNIZACE VAŠÍ PRODEJNY
Vybavení a poradenství
• Plánujete provádět menší či větší úpravu Vaší prodejny?
• Chcete doplnit stávající vybavení Vaší prodejny nebo zakoupit zcela nové?
Postup je jednoduchý:
Krok 1:
Kontaktujte maloobchodního
specialistu u Pultu služeb partnerům
ve velkoobchodním středisku
MAKRO.
Krok 2:
Maloobchodní specialista Vás
navštíví ve Vaší prodejně.
Krok 3:
Společně s maloobchodním
specialistou naplánujte změny
ve Vašem obchodě.
Krok 4:
Maloobchodní specialista Vám
pomůže vybrat a objednat zařízení
do Vaší prodejny v MAKRO katalogu
Vybavení obchodu.
Krok 5:
Na financování můžete použít
některý z finančních produktů,
který jednoduše sjednáte na stánku
Mservis v MAKRO.
Krok 6:
Pokud v MAKRO nakoupíte nové
zařízení do Vaší prodejny v hodnotě
50 000 Kč bez DPH a výše, získáte
slevu na první nákup potravin po
přestavbě (podmínky pro získání slevy
najdete na straně 4).
Plat
Platnost
nost:: 5.
6. 1.
1. ––
cC1101_01-10.indd 2
212-021-10_MAKRO_Katalog-Vybaveni-obchodu_6-stran.indd
A2
Do vyprodán
Do vyprodá
zásob
zásob í ní
•maloo
•ma
loobc
bcho
Vše pro
Vše
hod
pro Váš
Váš obch
obchod d
od
cT1002_
cC1101 01-20.indd
_01-10.i
1
ndd 1
2
31.
6. 7.12.
2010
2011
| |
VVYYB
BAV
AVEN
ENÍ O
BC H
ODU
Aktuální
Aktu
ceny na
ální ceny
www.mak
na www
ro.cz
.makro.cz
11.12.20
09 12:36:32
1.12.201
0 13:02:14
1.12.2010
13:06:22
1.11.2010 17:43:27
212-021-10
www.makro.cz/maloobchod
Efekt provedených změn na prodejně
se projeví zvýšením tržeb!!!
• V prodejně o rozloze 54 m2 byla v září 2008 provedena kompletní přestavba,
tzn. nové vybavení, změna uspořádání prodejní plochy a rozložení sortimentu.
• Měsíční tržby v porovnání s tržbami předchozích roků vzrostly následovně:
2010
2009
2008
54 %
36 %
39 %
13 %
44 %
39 %
21 %
28 %
41 %
29 %
25 %
63 %
17 %
PŘED REKONSTRUKCÍ
ec
Pro
sin
ad
top
Lis
en
Říj
ří
Zá
n
Srp
e
en
ec
Če
rv
en
Če
rv
n
Kv
ěte
Du
be
n
zen
Bře
or
Ún
Le
d
en
Průměrný měsíční
nárůst tržeb je 33 %.
PO REKONSTRUKCI
3
17:43:27
cC1101_01-10.indd
3
212-021-10_MAKRO_Katalog-Vybaveni-obchodu_6-stran.indd
A3
19.11.2010
12:28:46
1.11.2010 17:43:34
SLEVA NA PRVNÍ NÁKUP POTRAVIN
PO PŘESTAVBĚ
Pokud v MAKRO nakoupíte nové zařízení do Vaší prodejny
v hodnotě 50 000 Kč bez DPH a výše, získáte slevu na první
nákup potravin po přestavbě.
• Slevy se vztahují pouze na zákazníky se statusem Zlatý
nebo Stříbrný partner dle následující tabulky:
Zákaznická investice
do přestavby prodejny
Maximální hodnota nákupu
pro poskytnutí slevy
[CZK bez DPH]
Poskytovaná sleva
na první nákup
po přestavbě prodejny
50 000 – 99 999
3%
50 000
100 000 – 149 999
5%
75 000
150 000 – 199 999
8%
100 000
200 000 a více
10 %
150 000
[CZK bez DPH]
• Nákup se slevou se týká 1. nákupu (jednoho) a není možné je dělit a opakovat.
• Poskytovaná sleva se neposkytuje na nákup alkoholu, pohonných hmot, tabákových
výrobků, vratných obalů a kombinací uvedených omezení.
• Pro získání slevy kontaktujte maloobchodního specialistu u Pultu služeb partnerům.
PŘED REKONSTRUKCÍ
PO REKONSTRUKCI
4
cC1101_01-10.indd 4
212-021-10_MAKRO_Katalog-Vybaveni-obchodu_6-stran.indd
A4
19.11.2010
12:28:47
1.11.2010 17:43:44
212-021-10
www.makro.cz/maloobchod
MALOOBCHODNÍ AKADEMIE
Speciální výukový program pro majitele a provozovatele prodejen
ŠE
A
N
NA ADY
L
NÁK
Cílem MAKRO maloobchodní akademie
je pomoci Vám:
•
•
•
•
•
Zvýšit obrat Vašeho obchodu
Rozvíjet Vaše podnikání
Čelit konkurenci
Uspořit Váš čas a peníze
Získat více spokojených zákazníků
Jak získat a udržet
kvalitní personál
MAKRO Maloobchodní akademie
Moderní prodejna
potravin
MAKRO Maloobchodní akademie
MAKRO maloobchodní akademie
obsahuje tři vzdělávací okruhy:
Komunikace
se zákazníkem
MAKRO Maloobchodní akademie
• Moderní prodejna potravin
• Komunikace se zákazníkem
• Jak získat a udržet kvalitní personál
Školicí materiál
-
-
_
_
-
_
_
.
31.3.2010 12:41:02
Školicí materiál
Pro více informací o MAKRO
maloobchodní akademii kontaktujte
zaměstnance u Pultu služeb partnerům.
212-009-10_MAKRO_Brozura-zluta_CZ_FINAL.indd 1
31.3.2010 13:24:17
Školicí materiál
212-004-10_MAKRO_Brozura-cervena_CZ_d.indd 1
31.3.2010 12:26:11
5
17:43:44
cC1101_01-10.indd
5
212-021-10_MAKRO_Katalog-Vybaveni-obchodu_6-stran.indd
A5
19.11.2010
12:28:49
1.11.2010 17:43:51
cC1101_01-10.indd 6
19.11.2010 12:28:50
•maloobchod
Vybavení obchodu
8–15 Regálový systém SU5 • 16–21 Regálový systém MEGA • 22–23 POS materiál • 25 Značení
prodejny • 26 Prodejní pulty • 27 Vstupní turnikety • 28 Nákupní vozíky • 29 Regály, rudly, vozíky
08–31
• 30 Kamerové systémy, falešná kamera • 31 Lapače hmyzu
Technologická zařízení
34 Nářezové stroje • 35 Váhy • 36 Horkovzdušné trouby • 37 Stolní vitríny • 38 Pokladní boxy •
34–43
39–43 Chladicí vitríny
Kancelářské potřeby
46–47 Pokladny a příslušenství • 48 Kalkukátory, pokladní software • 49 Etiketovací kleště,
46–51
trezory • 50–51 Kancelářské potřeby
Potřeby pro prodejny lahůdek a pečiva, doplňující sortiment
52 Kleště, přepravky, dětské vozíky • 53 Balicí prostředky
HACCP, pracovní oděvy a úklidové prostředky
55 HACCP • 56 Úklid • 57 Pracovní oděvy
cC1101_01-10.indd 7
52–53
55–57
19.11.2010 12:28:52
Vybavení obchodu • Regálový systém SU5
NABÍZÍME VÁM PRO ÚČELY VYBAVENÍ VAŠÍ
PROVOZOVNY REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5 ČESKÉHO
VÝROBCE OZAP TOUŽIM. TYTO REGÁLY JSOU
NEJPOUŽÍVANĚJŠÍM SYSTÉMEM U NÁS. VYNIKAJÍ
JEDNODUCHOU MONTÁŽÍ A SNADNOU ÚPRAVOU PŘI
NUTNOSTI ZMĚNY PREZENTACE BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ.
SAMOZŘEJMOSTÍ JE DOSTUPNOST SAMOSTATNÝCH
DÍLŮ PŘI ÚPRAVÁCH NEBO ROZŠIŘOVÁNÍ
STÁVAJÍCÍHO REGÁLU.
V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU ZAJISTÍME ODBORNOU
KONZULTACI A 3D NÁVRH VAŠÍ PROVOZOVNY, TAK ABY
VÁMI OBJEDNANÉ KOMPONENTY TVOŘILY KOMPLETNÍ
A PLNĚ FUNKČNÍ REGÁL.
DODACÍ LHŮTA ČINÍ MAXIMÁLNĚ 21 DNÍ A ZBOŽÍ VÁM
MŮŽE BÝT PO DOHODĚ DORUČENO PŘÍMO NA VÁMI
UVEDENOU ADRESU. ROVNĚŽ NABÍZÍME MOŽNOST
ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽE REGÁLŮ.
PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE PROSÍM
JEDNOTLIVÁ VELKOOBCHODNÍ STŘEDISKA.
8
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_01-10.indd 8
1.12.2010 13:10:44
Vybavení obchodu • Regálový systém SU5
Přístěnný regál – 5 polic, výška 1,6 m
název
stojna 1608
výplň 400
podpěra stojny
zadní panel 400
zadní panel 200
zadní panel 100
police 400
police 300
konzola 300
makro
kód
159 046
169 878
159 050
159 054
159 053
159 052
159 063
159 062
159 059
1m šíře regálu/počet
potřebných dílů k montáži
2
2
2
3
1
1
1
4
8
2m šíře regálu/počet
potřebných dílů k montáži
3
3
3
6
2
2
2
8
16
3m šíře regálu/počet
potřebných dílů k montáži
4
4
4
9
3
3
3
12
24
Přístěnný regál – 6 polic, výška 2,2 m
název
stojna 80/2108
výplň
podpěra
zadní panel
police 500
police 400
police 300
konzola 400
makro
kód
159 047
159 051
159 050
159 054
159 064
159 063
159 062
159 060
1m šíře regálu/počet
potřebných dílů k montáži
2
2
2
5
1
1
4
8
2m šíře regálu/počet
potřebných dílů k montáži
3
3
3
10
2
2
8
16
3m šíře regálu/počet
potřebných dílů k montáži
4
4
4
15
3
3
12
24
www.makro.cz
cC1101_01-10.indd 9
9
19.11.2010 12:28:53
Vybavení obchodu • Regálový systém SU5
Gondola oboustranná 5 polic, výška 1,6 m
název
stojna 1600
výplň 400
podpěra stojny
zadní panel 400
kryt gondoly
zadní panel 100
zadní panel 200
police 400
police 300
konzola
makro
kód
159 046
169 878
159 050
159 054
159 058
159 052
159 053
159 063
159 062
159 059
1m šíře regálu/počet
potřebných dílů k montáži
2
4
4
6
1
2
2
2
8
16
2m šíře regálu/počet
potřebných dílů k montáži
3
6
6
12
2
4
4
4
16
32
3m šíře regálu/počet
potřebných dílů k montáži
4
8
8
18
3
6
6
6
24
48
Gondola oboustranná 6 polic, výška 1,6 m
název
stojna 1600
výplň 400
podpěra stojny
zadní panel 400
kryt gondoly
zadní panel 100
zadní panel 200
police 400
police 300
konzola
10
makro
kód
159 046
169 878
159 050
159 054
159 058
159 052
159 053
159 063
159 062
159 059
1m šíře regálu/počet
potřebných dílů k montáži
2
4
4
6
1
2
2
2
10
20
2m šíře regálu/počet
potřebných dílů k montáži
3
6
6
12
2
4
4
4
20
40
3m šíře regálu/počet
potřebných dílů k montáži
4
8
8
18
3
6
6
6
30
60
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_01-10.indd 10
1.12.2010 13:10:55
název
stojna
výplň 400
podpěra stojny
zadní panel koutový
zadní panel koutový 200
zadní panel koutový 100
police 400
police 300
konzola
makro
kód
159046
169878
159050
159057
206241
206240
159066
159065
159059
modul
2
2
2
3
1
1
1
4
8
název
stojna
výplň 400
podpěra stojny
zadní panel koutový
zadní panel koutový 200
zadní panel koutový 100
police 400
police 300
konzola
makro
kód
159046
169878
159050
159057
206241
206240
159066
159065
159059
modul
2
2
2
3
1
1
1
4
10
Vybavení obchodu • Regálový systém SU5
Police koutová 5 polic, výška 1,6 m
Police koutová 6 polic, výška 1,6 m
www.makro.cz
cC1101_11-20.indd 11
11
19.11.2010 10:41:31
Vybavení obchodu • Regálový systém SU5
Dřevěný regál na pečivo 1 m s osvětlením
číslo
zboží
188417
název
dřevěný regál na pečivo 1 m s osvětlením
složení regálu na pečivo
stojina 80/2108
podpěra stojina 80
výplň 500
konzola 400
konzola 500
nosník střešní
bočnice zastřešení pravá
bočnice zastřešení levá
zadní panel plný 1000/100
zadní panel plný 1000/400
police 1000/400
police 1000/500
čel op. níz., bílý plast 1000/20
cenovková lišta 1000
držák cenovky 1000
čelo zastřešené rovné 1000
deska zastřešení rovná 1000
koš proutěný šikmý
proutěné plato
bal.
2 ks
2 ks
2 ks
4 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
5 ks
2 ks
2 ks
4 ks
4 ks
4 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
Dřevěný regál na pečivo 1 m bez osvětlení
číslo
zboží
188416
12
název
dřev. regál na pečivo 1 m bez osvětlení
složení regálu na pečivo:
stojina 80/2108
podpěra stojina 80
výplň 500
konzola 400
konzola 500
zadní panel plný 1000/100
zadní panel plný 1000/400
police 1000/400
police 1000/500
čel op. níz., bílý plast 1000/20
cenovková lišta 1000
držák cenovky 1000
koš proutěný šikmý
proutěné plato
bal.
2 ks
2 ks
2 ks
4 ks
2 ks
1 ks
5 ks
2 ks
2 ks
4 ks
4 ks
4 ks
2 ks
2 ks
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_11-20.indd 12
30.11.2010 10:20:52
Vybavení obchodu • Regálový systém SU5
Regál na zeleninu
• výška 2100 mm, šířka 1000 mm
číslo
zboží
219331
název
regál na zeleninu
stojina 80/2108
podpěra stojiny 80
výplň 500
dělítko korytové police
nosník zastřešení
bočnice zastřešení pravá
bočnice zastřešení levá
nosník lomeného zrcadla
zadní panel plný 1000/100
zadní panel plný 1000/400
police korytová 1000/500
police 1000/500
čel. op. níz. bílý plast 1000/20
cenovková lišta 1000
držák cenovky 1000
čelo zastřešení rovné 1000
deska zastřešení rovná 1000
panel lomeného zrcadla 1000
nosič přepravek
bal.
2 ks
2 ks
2 ks
3 ks
2 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
5 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
www.makro.cz
cC1101_11-20.indd 13
13
19.11.2010 10:41:48
Vybavení obchodu • Regálový systém SU5
Stojina 80 × 30 mm
Stojina rohová 90° 2108
• uzavřený profil s oboustranným standardním děrováním
• svařenec dvou uzavřených profilů s oboustranným
standardním děrováním a plechového čela
• určeno pro rohové sestavy tvaru „L“, „U“
a uzavřené ostrůvky
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
159046
207906
159047
název
stojina 80/1608
stojina 80/1808
stojina 80/2108
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
159048
název
stojina rohová 90° 2108
Podpěra stojiny
Police
• podpěra stojiny 60 mm
• rektifikační šroub M12
• určeno k umístění pod stojinu
• kovová úložná plocha, z jedné strany připravena pro nasunutí cenovky
• hloubky polic 30, 40 a 50 cm
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
159050
název
podpěra stojiny 80
bal.
1 ks
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
188394
188393
název
police 400/625 U
police 300/625 U
Regálová police
Police
• kovová úložná plocha, z jedné strany připravena pro nasunutí cenovky
• hloubky polic 30, 40 a 50 cm
• kovová úložná plocha, z jedné strany připravena pro nasunutí cenovky
• hloubky polic 30, 40 a 50 cm
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
159063
159062
159064
název
regálová police 400/1000U
regálová police 300/1000U
regálová police 500/1000U
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
Regálová police koutová
bal.
1 ks
bal.
1 ks
1 ks
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
198808
198807
198809
název
police 400/1250 U
police 300/1250 U
police 500/1250 U
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
Police půlkruhu
• kovová úložná plocha, z jedné strany připravena pro nasunutí cenovky
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
159066
159065
159070
14
název
regálová police koutová U90° 400
regálová police koutová U90° 300
regálová police rohová U90° 400
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
číslo
zboží
188408
188410
název
police půlkruhu 880/400
police půlkruhu 1008/500
bal.
1 ks
1 ks
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_11-20.indd 14
30.11.2010 10:21:33
Police na pečivo 1000/400
• kovový rám s nízkými konzolami v kombinaci s přírodním dřevem
• kovová úložná plocha s čelní opěrou z přírodního dřeva
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
159073
název
police na pečivo 1000/400
bal.
1 ks
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
159072
název
regálová police dřevěná 1000/400
bal.
1 ks
Regálová výplň
• svařenec z ocelových komponentů s rektifikačním šroubem M12
• určeno pro umístění základové police a soklu
Zadní panel
• kovový prvek určený k zavěšení
do stojin, kombinace panelů různé výšky a délky umožňuje sestavení regálové stěny
požadovaných rozměrů
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
207907
169878
159051
208469
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
188391
159052
159053
159054
název
zadní panel plný 625/400
zadní panel regálu plný 1000/100
zadní panel regálu plný 1000/200
zadní panel regálu plný 1000/400
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
název
regálová výplň 300
regálová výplň 400
regálová výplň 500
regálová výplň 700
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Vybavení obchodu • Regálový systém SU5
Police dřevěná 1000/400
Zadní panel koutový 90° plný
• kovový prvek určený k zavěšení do stojin, kombinace panelů různé výšky
umožňuje sestavení koutové stěny regálu
Zadní panel děrovaný S
• kovový prvek určený k zavěšení do stojin, umožňuje vystavení zboží na závěsných prvcích
• průměr otvorů je 5,5 mm
číslo
zboží
159057
název
zadní panel koutový 90° 400
bal.
1 ks
Koš proutěný šikmý
• prvek z přírodního materiálu určený k volnému uložení na polici
číslo
zboží
159056
název
zadní panel děrovaný s 1000/400
bal.
1 ks
číslo
zboží
159079
Dvojháček
• drátěný háček k zavěšení zboží
• možnost osazení cenovkou P
• průměr drátu: 4 mm
název
koš proutěný šikmý
bal.
1 ks
Jednoháček
• drátěný háček k zavěšení zboží
• průměr drátu: 5 mm
číslo
zboží
159087
159088
159089
název
dvojháček 100
dvojháček 200
dvojháček 300
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
číslo
zboží
159086
159085
159084
název
jednoháček 300
jednoháček 200
jednoháček 100
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
www.makro.cz
cC1101_11-20.indd 15
15
30.11.2010 10:22:08
Vybavení obchodu • Regálový systém MEGA
NABÍZÍME VÁM PRO ÚČELY VYBAVENÍ VAŠÍ
PROVOZOVNY REGÁLOVÝ SYSTÉM POLSKÉHO
VÝROBCE MEGA. TYTO REGÁLY VYNIKAJÍ SVOU
CENOVOU DOSTUPNOSTÍ, JEDNODUCHOU MONTÁŽÍ
A SNADNOU ÚPRAVOU PŘI NUTNOSTI ZMĚNY
PREZENTACE BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ. SAMOZŘEJMOSTÍ
JE DOSTUPNOST SAMOSTATNÝCH DÍLŮ PŘI ÚPRAVÁCH
NEBO ROZŠIŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO REGÁLU.
V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU ZAJISTÍME ODBORNOU
KONZULTACI A 3D NÁVRH VAŠÍ PROVOZOVNY, TAK ABY
VÁMI OBJEDNANÉ KOMPONENTY TVOŘILY KOMPLETNÍ
A PLNĚ FUNKČNÍ REGÁL.
DODACÍ LHŮTA ČINÍ MAXIMÁLNĚ 21 DNÍ A ZBOŽÍ VÁM
MŮŽE BÝT PO DOHODĚ DORUČENO PŘÍMO NA VÁMI
UVEDENOU ADRESU. ROVNĚŽ NABÍZÍME MOŽNOST
ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽE REGÁLŮ.
PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE PROSÍM
JEDNOTLIVÁ VELKOOBCHODNÍ STŘEDISKA.
16
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_11-20.indd 16
30.11.2010 10:22:59
Vybavení obchodu • Regálový systém MEGA
Přístěnný regál 5 polic 1,6 m
číslo
zboží
218596
218586
218619
218605
218733
218628
218755
218750
219032
218596
218586
název
výplň MEGA G-470 H-100
stojina MEGA 80 × 30 H-2200
zadní panel MEGA H-400 L-1000
zadní panel MEGA H-100 L-1000
police MEGA G-470 L-1000
konzola MEGA G- 470
čelo soklu 1000
kryt gondoly 1000
cenovková lišta plastová 1000
komponenty pro zakončení sestavy
výplň MEGA G-470 H-100
stojina MEGA 80 × 30 H-2200
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Přístěnný regál 6 polic 2,2 m
číslo
zboží
218596
218580
218619
218733
218628
218755
218750
219032
218596
218580
název
výplň MEGA G-470 H-100
stojina MEGA 80×30 H-1600
zadní panel MEGA H-400 L-1000
police MEGA G-470 L-1000
konzola MEGA G- 470
čelo soklu 1000
kryt gondoly 1000
cenovková lišta plastová 1000
komponenty pro zakončení sestavy
výplň MEGA G-470 H-100
stojina MEGA 80×30 H-1600
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
www.makro.cz
cC1101_11-20.indd 17
17
19.11.2010 10:42:37
Vybavení obchodu • Regálový systém MEGA
Regál na pečivo standard – průběžný modul 1 m
Regál standard – koncová noha
• základ regálu – systém MEGA bílý
• lamino záda, obdélníkové bočnice plné
• variantní řešení bočnic s plexi průhledem
• jednoduché lamino police se zábranou
• osvětlení všech polic, pečivové zářivky
• transparentní cenovkové lišty
• rozměr modulu 1000 × 600 × 2100 mm
• sestava je složena z libovolného počtu průběžných regálů a 1 ks koncové nohy
• koncová noha obsahuje dvě plné bočnice
číslo
zboží
219194
219198
název
regál na pečivo standard – průběžný modul 1 m
regál standard – koncová noha
bal.
1 ks
1 ks
Regál SCL – průběžný modul 1,05 m
Regál SCL – koncová bočnice
• základ regálu – systém MEGA bílý • lamino záda • tvarované bočnice
• lamino police a násypka s atyp. zábranou (masiv) • světelný reklamní panel
• každý modul oddělen od dalšího bočnicí • rozměr modulu 1048 × 650 × 2500 mm
• sestava je složena z libovolného počtu průběžných regálů a 1 ks koncové bočnice
• součástí průběžného modulu je jedna bočnice
číslo
zboží
220572
220571
18
název
regál SCL – průběžný modul 1,05 m
regál SCL – koncová bočnice
bal.
1 ks
1 ks
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_11-20.indd 18
1.12.2010 14:20:15
Vybavení obchodu • Regálový systém MEGA
Regál MEGA zelenina – průběžný modul 1,33 m
Regál MEGA zelenina – koncová noha
• regálový systém MEGA – barva zelená RAL 6029
• zastřešení se zrcadlem a osvětlením
• vozíky na zeleninové přepravky – 2 ks/mod.
• kapacita 6 ks přepravek/mod.
• rozměr modulu: 1330 × 770 × 2000 mm
číslo
zboží
219331
220650
název
regál MEGA zelenina – průběžný modul 1,33 m
regál MEGA zelenina – koncová noha
bal.
1 ks
1 ks
www.makro.cz
cC1101_11-20.indd 19
19
19.11.2010 10:42:54
Vybavení obchodu • Regálový systém MEGA
Stojina MEGA
číslo
zboží
218551
218553
218578
218579
218580
218583
218581
218584
218585
218586
218587
218588
218589
218590
218591
218592
název
80X30 H-1100
80X30 H-1200
80X30 H-1400
80X30 H-1500
80X30 H-1600
80X30 H-1700
80X30 H-1800
80X30 H-2000
80X30 H-2100
80X30 H-2200
80X30 H-2300
80X30 H-2400
80X30 H-2500
80X30 H-2600
80X30 H-2800
80X30 H-3000
Výplň MEGA
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
číslo
zboží
218593
218596
218598
218601
218603
název
G-370
G-470
G-570
G-670
G-770
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Zadní panel MEGA Euro děrovaný
Zadní panel MEGA
číslo
zboží
218623
218624
218625
název
H-400 L-1000
H-400 L-1250
H-400 L-1330
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
Konzola MEGA 2H, 3H, 4H
číslo
zboží
218604
218605
218606
218607
218609
218610
218611
218612
218613
218614
218615
218617
218618
218619
218620
218622
20
název
H-100 L-665
H-100 L-1000
H-100 L-1250
H-100 L-1330
H-200 L-665
H-200 L-1000
H-200 L-1250
H-200 L-1330
H-300 L-665
H-300 L-1000
H-300 L-1250
H-300 L-1330
H-400 L-665
H-400 L-1000
H-400 L-1250
H-400 L-1330
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
číslo
zboží
218626
218627
218628
218629
218630
218631
218632
218657
218658
název
2H G-270
2H G-370
3H G-470
3H G-570
4H G-670
4H G-770
4H G-370
4H G-470
4H G-570
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_11-20.indd 20
30.11.2010 10:29:27
číslo
zboží
218717
218718
218722
218723
218724
218727
218730
218732
218734
218733
218735
218736
218737
218739
218740
218741
název
G-270 L-665
G-270 L-1000
G-270 L-1250
G-270 L-1330
G-370 L-665
G-370 L-1000
G-370 L-1250
G-370 L-1330
G-470 L-665
G-470 L-1000
G-470 L-1250
G-470 L-1330
G-570 L-665
G-570 L-1000
G-570 L-1250
G-570 L-1330
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Kryt gondoly
číslo
zboží
218749
218750
218751
218752
název
L-665
L-1000
L-1250
L-1330
název
G-600 L-1000
G-600 L-1250
G-600 L-1330
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
název
L-665
L-1000
L-1250
L-1330
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
číslo
zboží
218754
218755
218756
218757
název
L-665
L-1000
L-1250
L-1330
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Zastřešení
s osvětlením
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
Cenovková
lišta
plastová
číslo
zboží
219030
219035
219033
219034
název
G-670 L-665
G-670 L-1000
G-670 L-1250
G-670 L-1330
G-770 L-1000
G-770 L-1250
G-770 L-1330
Čelo soklu
Zastřešení
s osvětlením
a zrcadlem
číslo
zboží
218761
218765
218768
číslo
zboží
218742
218743
218744
218745
218746
218747
218748
číslo
zboží
218770
218772
218897
název
G-500 L-1000
G-500 L-1250
G-500 L-1330
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
Čelní
zábrana
drátěná
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
číslo
zboží
219037
219038
219039
219040
název
H-85 L-665
H-85 L-1000
H-85 L-1250
H-85 L-1330
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
www.makro.cz
cC1101_21-30.indd 21
Vybavení obchodu • Regálový systém MEGA
Police MEGA
21
30.11.2010 11:56:27
Vybavení obchodu • POS materiál
&
Rámeček
plakátový DIN A4
vkládání z kratší strany
Stojánek Infoline
401 A4 s 5 rámečky červený
• s 5 infoline rámy DIN A4 v červené barvě,
s PVC fólií, s černou K podstavou, s hliníkovou
stojkou pevnou, 38 cm dlouhou,
1 kloubem se šroubem na zadní straně
• vyroben z kvalitního nerozbitného plastu
• obzvláště dobrá stabilita rámečku umožní
rychlou výměnu plakátu
• s pomocí upevňovacích dílů lze rámečky použít kdekoli
• DIN A4 • vkládání z kratší strany
číslo
zboží
198851
198852
198853
název
zelená
červená
modrá
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
číslo
zboží
158906
název
SK-LST 001 červený
Stojánek L plexi nebo PVC
Stojánek PVC – stříška 40 × 40 × 70 mm
• vhodný na pulty, stoly nebo regály
• vyrobeno z kvalitního plastu • barva: transparentní
• stojánek je možno polohovat, délka 70 mm, výška 40 mm
• barva: transparentní
číslo
zboží
198862
název
plexi, SK-PLX 015 formát A4
bal.
2 ks
Zvýrazňovač ceny za lištu AKCE
číslo
zboží
197215
22
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
název
ZO-MAK 643
číslo
zboží
198869
název
SK-PLX 177
bal.
1 ks
bal.
10 ks
Cenovka 60 × 39 mm s textem Kč – 20 ks
bal.
5 ks
číslo
zboží
197222
název
cenovka 60 × 39 mm s textem Kč
bal.
20 ks
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_21-30.indd 22
30.11.2010 11:56:38
Vybavení obchodu • POS materiál
&
Držák na cenovky R, FK, bílý, komplet
Stojan na cenovky
R, FK, bílý s lamino cenovkou
• pro uchycení na mísu, vhodný do obslužného úseku
• barva: bílá
Set obsahuje:
• držák na cenovky R, FK, bílý, komplet (20 ks)
• cenovka – štítek, laminovaná 80 × 70 mm – text Kč/100 g (20 ks)
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
198821
název
stojan na cenovky R, FK, bílý s lamino cenovkou
bal.
2 ks
Stojánek
číslo
zboží
158819
název
CN-KLK 016
bal.
10 ks
Lišta cenová násuvná OZT
• lišta cenová násuvná, vhodná např. na OZAP regály
číslo
zboží
158877
158864
158855
158848
název
stojánek plexisk. L DIN A4
stojánek drž. prosp. A4 na zeď
stojánek drž. prosp. A5 na zeď
stojánek drž. prosp. 1/3 A4
bal.
10 ks
1 ks
1 ks
1 ks
číslo
zboží
168561
168562
název
LT-CEN 406 délka 1235/výška 40 (l = 33) bílá
LT-CEN 430 délka 985/výška 40 (l = 33) bílá
bal.
20 ks
20 ks
Vložka – plastový pásek do lišty
• výška 39 mm, návin 100 m
číslo
zboží
167800
167801
167802
197207
197208
název
červená RAL 3000
modrá RAL 5015
zelená RAL 6032
oranžová
žlutá
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
www.makro.cz
cC1101_21-30.indd 23
23
19.11.2010 12:58:58
Vybavení obchodu • POS materiál
Stojan hliníkový „A“ oboustranný
s ostrými rohy
Stojan „A“ dřevěný 1000 × 550 mm
• stojan do A vhodný zejména na prezentaci
speciálních nabídek apod.
• osazen černou deskou, na kterou lze psát
• rozměry: 1000 × 570 mm
• materiál: dřevo
• stojan do A se zaklapávacími rámy vhodný zejména na vystavování letáků,
speciálních nabídek apod.
technické parametry:
• materiál: hliník • povrchová úprava: přírodní elox
• šířka profilu: 32 mm • rozměr vnitřního letáku: A1 (594 × 841 mm), rohy ostré
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
158921
158923
187524
název
SN-ACK 012 formát A1
SN-ACK 065 formát A2
stojan A1 „A“ – ELOX, s těsněním proti dešti
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
Stojan na letáky TreEma T6
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
158924
název
SN-ACK 069
bal.
1 ks
Stojan na květiny
– kovová konstrukce
• drátěný stojan se 6 policemi a plochou pro umístění loga
• rozměry: šířka: 415 mm/výška: 1420 mm/hloubka kapsy: 45 mm
• rozměr pro loga: 415 × 120 mm
• barva (povrchová úprava):
bílá, stříbrná, zinkochromát
• bílá barva
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
158913
158917
158919
197195
24
název
ST-KOV 040 bílý
ST-KOV 041 stříbrný
ST-KOV 042 ZnCr
držák na noviny a letáky závěsný – šířka 415, výška 710, kapsa hloubka
45 mm, barva bílá
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
197196
držák na noviny a letáky závěsný – šířka 415, výška 710, kapsa hloubka
45 mm, barva zinkochromát
1 ks
197197
držák na noviny a letáky závěsný – šířka 415, výška 710, kapsa hloubka
45 mm, barva stříbrná
1 ks
číslo
zboží
197200
název
stojan na květiny – kovová konstrukce
bal.
1 ks
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_21-30.indd 24
30.11.2010 14:27:09
Vybavení obchodu • Značení prodejny
Tabule s názvem provozovny podsvícená
• podsvícená – ALU rám + plexisklo, zářivky, tloušťka tabule cca 150–180 mm
• nepodsvícená – Dibond (sendvičová deska ALU-plast-ALU), tl. 3 mm
číslo
zboží
219162
219169
219170
219171
219172
219173
název
podsvícená 2000 × 400
podsvícená 3000 × 400
podsvícená 2000 × 600
nepodsvícená 2000 × 400
nepodsvícená 3000 × 400
nepodsvícená 2000 × 600
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Tabule s rámečkem
bez piktogramů
Vývěsní štít
oboustranný
• plast tl. 5 mm, ALU rámeček A2 s krycí fólií
• pro montáž na stěnu
• plastovo-hliníková (dibond) tabule, tl. 3 mm
• polep fólií • zavěšeno na ALU konzole
číslo
zboží
219175
název
900 × 1550 mm
bal.
1 ks
Světelná výstrčka
název
940 × 600 mm
600 × 400 mm
název
1000 × 600 mm
600 × 400 mm
bal.
1 ks
1 ks
Nesvětelná
výstrčka
• oboustranný ALU světelný box,
tl. 150–180 mm
• osvětlení zářivkami
• plexisklo
• pro montáž kolmo na stěnu
číslo
zboží
219189
219191
číslo
zboží
219181
219186
• oboustranná dibond tabule v ALU konstrukci
• pro montáž kolmo na stěnu
bal.
1 ks
1 ks
číslo
zboží
219195
219196
název
1000 × 600 mm
600 × 400 mm
bal.
1 ks
1 ks
Stojan A plastový 440 × 940 mm
s nápisem a rámečkem
• jednostranný, venkovní, plastový
• 1× ALU rámeček A2 s krycí fólií
číslo
zboží
219197
název
440 × 940 mm
bal.
1 ks
www.makro.cz
cC1101_21-30.indd 25
25
19.11.2010 12:59:05
Vybavení obchodu • Prodejní pulty
Prodejní pult
Pult s postformingem
• prolis pultu a předek soklu v pastelových barvách
• horní plocha lamino
• horní plocha postforming, světle šedý mramor, naložený
• oblá hrana k zákazníkovi
číslo
zboží
219174
219177
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
číslo
zboží
219178
219179
název
postforming modul 1200
postforming modul 600
Pult shora prosklený
Pult celoprosklený
• horní plocha prosklená
• stř. příčka
• horní plocha + část čela prosklená
číslo
zboží
219182
219184
26
název
základní modul (bez zásuvek a police)
modul 1200 – 1200 × 600 × 900 (stř. příčka)
modul 600 – 600 × 600 × 900
název
sklo modul 1200
sklo modul 600
bal.
1 ks
1 ks
číslo
zboží
219185
219188
název
dvojsklo modul 1200
dvojsklo modul 600
bal.
1 ks
1 ks
bal.
1 ks
1 ks
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_21-30.indd 26
30.11.2010 11:57:00
Vybavení obchodu • Vstupní turnikety
&
Turniket výkyvný
• sloupek 1070/50 mm • tloušťka stěny 2 mm • středový mechanismus uložen pod trubkou průměru 76 mm, délky 320 mm
• rameno d 900 mm, trubka průměru 25 mm, umělohmotná cedule uchycena speciálními plastovými držáky na výkyvné rameno,
zajištěné proti uvolnění kovovým kolíčkem
• spodní patka s krytkou rozměru 160 × 110 mm
• panik – mechanismus umožňující v případě vzniklé mimořádné situace
uvnitř obchodu přetlačit rameno proti směru otevírání silou
cca 25–30 kp (přednastaveno ve výrobě)
• povrchová úprava: standardní = chrom – vysoký lesk
• na přání a dle dohody PÚ práškovou barvou (za příplatek) nebo z nerezi
• váha 14 kg
• před objednáním nutno specifikovat směr výkyvu ramene
číslo
zboží
197201
197203
název
turniket výkyvný (levý)
turniket výkyvný (pravý)
bal.
1 ks
1 ks
Turniket otočný – čtyřramenný
• středový sloupek s křížem v 930 mm, průměr 50 mm
• 4 ramena o průměru 32 mm • průměr otočného kříže 1150 mm
• směr otáčení lze nastavit dle požadavku při montáži (po směru nebo proti
směru chodu hodinových ručiček)
• panik – mechanismus umožňující v případě vzniklé mimořádné situace
uvnitř obchodu přetlačit rameno proti směru otevírání, silou cca 25–30 kp
(přednastaveno ve výrobě)
• středová fixační miska, kotvící se do podlahy
• povrchová úprava: chrom – vysoký lesk
• váha 18 kg
Krajní stojina je součástí balení:
• stojina 1070/50 mm, spodní patka 160 × 110 mm
(4 otvory pro přikotvení k podlaze) s krytkou, povrchová úprava lesklý chrom
• váha 4,5 kg
číslo
zboží
197204
název
turniket otočný – čtyřramenný
bal.
1 ks
www.makro.cz
cC1101_21-30.indd 27
27
19.11.2010 12:59:06
Vybavení obchodu • Nákupní vozíky
Nákupní vozík
číslo
zboží
219202
219203
název
nákupní vozík AT 100 l
nákupní vozík AT 150 l
bal.
1 ks
1 ks
Nákupní vozík
číslo
zboží
219204
219205
28
název
nákupní vozík SB 6O l
nákupní vozík SB 130 l
bal.
1 ks
1 ks
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_21-30.indd 28
30.11.2010 11:57:08
nosnost: 175 kg/police
• hmotnost 4,4/5,5 kg
• TÜV/GS certifikace
• s možností přišroubovat ke zdi
• bez dekorace
• rozměry: 1800 × 900 × 450 mm
• 5 polic/dřevotříska • bezšroubový
Regál RHU45/265
nosnost: 265 kg/police
• rozměry: 1800 × 900 × 450 mm
• 5 polic/dřevotříska • tmavě šedá
Regál RH45/400
nosnost: 400 kg/police
• rozměry: 1800 × 900 × 450 mm
• 5 polic/dřevotříska
číslo
zboží
567108
567111
124723
název
RHU45/175
RHU45/265
RH45/400
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
Rudl S 29 A2/250 kg
číslo
zboží
165772
165773
název
stojan na 3 přepravky/basy ocelový
stojan na 4 přepravky/basy ocelový
bal.
1 ks
1 ks
Plošinové vozíky
• nosnost: 250 kg
• balení: 20 ks/pal., 30 pal./LKW
• barva: modrá nebo červená
číslo
zboží
580780
název
rudl S 29 A2/250 kg
bal.
1 ks
název
odpadkový koš 110 l kovový
název
plošinový vozík na 150 kg
plošinový vozík na 300 kg
bal.
1 ks
1 ks
Vozík na popelnice
Odpadkový koš
110 l kovový
číslo
zboží
541174
číslo
zboží
538084
538086
bal.
1 ks
číslo
zboží
165771
název
vozík na popelnice
bal.
1 ks
www.makro.cz
cC1101_21-30.indd 29
Vybavení provozovny • Regály, rudly, vozíky
Stojan na 3 nebo 4
přepravky/basy ocel
Regál RHU45/175
29
19.11.2010 12:59:11
Vybavení provozovny • Kamerové systémy, falešná kamera
&
Sestava 4 sledovacích zařízení
Falešná kamera 14400/3
• sestava obsahuje 4 kamery, obraz z nich může být prohlížen v pořadí stanoveném libovolně
(manuální výběr tlačítka), v pořadí automatického přesunu obrazu z jednotlivých kamer nebo
ze 4 kamer současně na 1 obrazovce (quad) monitor
• obrazovka: úhlopříčka 22,5 cm • rozlišení: 700 pixelů kamery
• čidlo: C-MOS, bodový infračervený přísvit
• dokonale napodobuje opravdovou kameru
• blikající světýlko vepředu
• profesionální vzhled
• napájená bateriemi LR14
číslo
zboží
190001
název
sestava 4 sledovacích zařízení
bal.
1 ks
název
falešná kamera 14400/3
Vchod. barev. telefon WEVP 626 E
Vchodový video telefon 2000 LM
• monitor „handsfree“ – bez sluchátek
• úhlopříčka displeje 18 cm
• dosah 100 m • pro noční vidění
• konfigurovatelné parametry displeje a zvuku, hlasitost vyzvánění, jas displeje,
kontrast obrazu na displeji • funkce alarmu
• možnost ovládání elektrického zámku nebo automatického otvírání vrat
• venkovní jednotka pro montáž pod omítku
• monitor „handsfree“ – bez sluchátek • možnost umístění vlastní fotografie
• venkovní kamera pro montáž pod omítku CMOS, s úhlem záběru 55°
• pro noční vidění
• možnost ovládání elektrického zámku nebo automatického otvírání vrat
• ovládání pohonu vrat (jsou nezbytné 2 přídavné vodiče)
• ovládání osvětlení (jsou nezbytné 2 přídavné vodiče)
• konfigurovatelné parametry zobrazení a zvuku
• hlasitost vyzvánění • jas displeje
• kontrast na displeji
18
číslo
zboží
208265
30
číslo
zboží
208281
název
vchod. barev. telefon WEVP 626 E
bal.
1 ks
cm
bal.
1 ks
číslo
zboží
189996
název
vchodový video telefon 2000 LM
bal.
1 ks
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_21-30.indd 30
30.11.2010 11:57:16
Vybavení provozovny • Lapače hmyzu
NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR O HYGIENICKÝCH
POŽADAVCÍCH NA STRAVOVACÍ SLUŽBY JSOU PROVOZOVATELÉ POVINNI
ZABEZPEČIT OKNA PROTI VNIKÁNÍ HMYZU.
Sítě do oken a dveří
• široká nabídka sítí proti hmyzu, různých typů a způsobu užití
• v nabídce naleznete sítě proti hmyzu na suchý zip, s ochranou
proti UV záření, se systémem upevnění na střešní okna
a moskytiéry
• dále sítě proti hmyzu do dveří a oken s rámem se snadným
zacvakávacím systémem a jednoduchou montáží
• sítě jsou v různých barevných variantách a lze je prát na 30 °C
číslo
zboží
206973
206979
206983
206987
206988
206989
206997
207003
209556
209557
209558
209559
209562
209565
209566
209567
209568
209569
209570
název
síť proti hmyzu do oken 1,1 × 1,3 m
síť proti hmyzu do oken neviditelná 1,1 × 1,3 m
síť proti hmyzu do oken 1,3 × 1,5 m
síť proti hmyzu do oken neviditelná 1,3 × 1,5 m
síť proti hmyzu do oken 1,5 × 1,8 m
síť proti hmyzu do oken neviditelná 1,5 × 1,8 m
síť proti hmyzu do dveří 1,2 × 2,2 m
síť proti hmyzu do dveří neviditelná 1,2 × 2,2 m
síť do oken otevřít/zavřít 1,3 × 1,5 m černá
síť na střešní okno 1,3 × 1,5 m
síť se sluneční clonou 1,3 × 1,5 m
síť do oken otevřít/zavřít 1,5 × 2 m černá
síť nad postel – moskytiéra
síť ALU rám dveře 2,2 × 1 m bílý
síť ALU rám dveře 2,2 × 1 m hnědý
síť ALU rám okno 1,0 × 1,2 m bílý
síť ALU rám okno 1,0 × 1,2 m hnědý
síť ALU rám okno 1,2 × 1,5 m bílý
síť ALU rám okno 1,2 × 1,5 m hnědý
Lapač hmyzu
Diamond ME-309
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
• dvě UV-A zářivky
• zářivky 2× 15 W
• robustní provedení
• lze postavit nebo zavěsit
• akční rádius 12 m
• příkon 0,05 kW/230 V
• rozměry 355 × 155 × 315 mm
Lapač hmyzu
Diamond ME-307A
• dvě UV-A zářivky
• zářivky 2× 20 W
• robustní provedení
• lze postavit nebo zavěsit
• akční rádius 14 m
• příkon 0,07 kW/230 V
• rozměry 685 × 200 × 380 mm
Lapač hmyzu
Diamond ME-308A
• dvě UV-A zářivky
• zářivky 2× 40W
• robustní provedení
• lze postavit nebo zavěsit
• akční rádius 18 m
• příkon 0,1 kW/230 V
• rozměry 685 × 200 × 380 mm
číslo
zboží
na dotaz
na dotaz
na dotaz
název
Diamond ME-309
Diamond ME-307A
Diamond ME-308A
zár. doba
(měs.)
12
12
12
www.makro.cz
CC1101_31_50.indd 31
31
18.11.2010 18:25:14
NOV
Ý
VYLEPŠENÝ A JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ
210 minut jen za 441 Kč, výhodné doplňkové služby
Více informací na www.makro.cz nebo na tel. 844 999 111.
CC1101_31_50.indd
32
3557_MAKRO-Vizualy-CC-MServis.indd
1
18.11.2010
1.10.2010 18:37:26
16:57:25
3557_MAKR
10 16:57:25
Vyberte si ze široké
nabídky pojištění za výhodné ceny!
Nechte si připravit nabídku na míru a ušetřete na pojistném
v rámci služeb našeho Mservisu.
Autopojištění
MAKRO Allianz
Cestovní pojištění
MAKRO Allianz
Pojištění majetku
MAKRO Allianz
Povinné ručení již od
Cestovní pojištění již od
Pojištění domácnosti již od
125 Kč/měsíc
11 Kč/den
58 Kč/měsíc
Havarijní pojištění již od
Pojištění nemovitosti již od
250 Kč/měsíc
125 Kč/měsíc
Výhody pojištění MAKRO Allianz
Široké krytí již v základu
Nadstandardní asistenční služby
Rychlý a snadný způsob sjednání
Do konce roku plánujeme rozšířit nabídku o možnost business pojištění (pojištění provozovny).
Podrobnější informace získáte na stáncích Mservis a na www.makro.cz/mservis
3557_MAKRO-Vizualy-CC-MServis.indd
3
CC1101_31_50.indd 33
1.10.2010
18.11.2010 16:57:48
18:28:01
Technologická zařízení • Nářezové stroje
Stalgast 722250
WED-B-300B1
• ∅ nože 250 mm
• ocelový nůž
• konstrukce z hliníkové slitiny
• nastavení tloušťky řezu od 0 až po 20 mm
• součásti stroje je brusné zařízení
• ∅ nože 300 mm
• teflonový nůž
• ocelový nůž součástí balení jako nadstandard
• konstrukce z hliníkové slitiny
• nastavení tloušťky řezu od 0 až po 20 mm
• součásti stroje je brusné zařízení
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
Mistro F251MT
Berkel RPM301
• ∅ nože 250 mm
• teflonový nůž
• ocelový nůž součástí balení jako nadstandard
• řemenový převod
• ventilátorem chlazený motor
• tloušťka řezu 0–15 mm
• vestavěné brusné zařízení
• ∅ nože 300 mm
• ocelový nůž
• teflonový nůž lze objednat na přání
• profesionální, robustní, jednoduchá obsluha a snadná údržba
• vhodný k nejširšímu využití
• plynulý pohyb vozíku umožňující krájení i nejtvrdších potravin
• solidní konstrukce ze speciální hliníkové slitiny, odolná vůči
korozi, nárazům i poškrábání
• k čištění není potřeba žádné nářadí
• velmi jemné nastavení tloušťky řezu
• nůž z chromované plátové oceli
(teflonový na vyžádání)
• samochladicí motor a bezúdržbový
převodový systém
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
34
Číslo
zboží
Typ
Provozní
zátěž
Uložení
stolu
Průměr
nože (mm)
STALGAST 722250
156452
manuál
malá
šikmé
250
ne
ocel
400
355
425
0,14
230
12
WED-B-300B1
217270
manuál
malá
šikmé
300
ano
teflon
480
420
575
0,16
230
12
12
Krájení
sýrů
Nůž
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Výška
(mm)
Příkon
(kW)
Napětí
(V)
Zár. doba
(měs.)
MISTRO F251MT
198326
manuál
střední
šikmé
250
ano
teflon
480
420
350
0,225
230
BERKEL RPM 301
129625
manuál
vyšší
šikmé
300
částečně
ocel
570
650
480
0,32
230
12
BERKEL RPM 301 T
157591
manuál
vyšší
šikmé
300
ano
teflon
570
650
480
0,32
230
12
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
CC1101_31_50.indd 34
29.11.2010 17:37:26
Technologická zařízení • Váhy
TST28-15D
• možnost provozu na akumulátor nebo síť
• vestavěný akumulátor umožňující až 100 h provozu
• jednoduchá obsluha
• displej pro obsluhu a zákazníka
• tárovací funkce, nulování
• automatické vypínání
• indikace vybití baterie
Avery FX 50/50T
• vestavěný akumulátor umožňující až 80 h provozu
• jednoduchá obsluha
• nerezová snímatelná vážicí deska
• zobrazení hmotnosti, jednotkové a celkové ceny
• fixace ceny
• výrazné displeje pro obsluhu a zákazníka
• tárovací funkce – po vynulování hmotnosti obalu
lze vážit v čisté váze
• přehledná klávesnice s 50 PLU z toho 12 přímých
• verze 50T s věžovým displejem
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
OVP 150
• podlahová můstková váha
• nerezová vážicí deska 300 × 400 mm
• provoz na síť nebo akumulátor (až 90 h)
• funkce automatického úsporného režimu displeje
při nečinnosti
• tárovací funkce, počítací a sumační režim
• indikace stavu baterie
• podsvícený displej 20 mm
• rozhraní RS232 pro přenos dat
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
Číslo
zboží
Kalibrace
Věžový
displej
Váživost
Tárovací
funkce
Počet
PLU
Přímé
PLU
Tisk
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Výška
(mm)
Napětí
(V)
Zár. doba
(měs.)
TST28-15D
218124
ano
ne
15 kg/2–5 g
ano
ne
ne
ne
235
240
130
230
12
AVERY FX 50
192730
ano
ne
15 kg/2 g
ano
50
12
ne
331
126
354
230
12
AVERY FX 50T
192733
ano
ano
15 kg/2 g
ano
50
12
ne
331
126
410
230
12
OVP 150
na dotaz
ano
ano
150 kg/50 g
ano
ne
ne
ne
300
550
840
230
12
www.makro.cz
CC1101_31_50.indd 35
35
18.11.2010 18:28:46
Technologická zařízení • Horkovzdušné trouby
Horeca Select GCO1001
• konstrukce z nerezové oceli
• ergonomické ovládání
• ochrana proti přehřátí
• s grilem 1900 W
• 8 programů
• termostat do 300 ˚C
• kontrolní světlo
• 4 rošty součástí
EXKLUZIVNĚ
Foinox SPEEDY One
Foinox SPEEDY Two
• konstrukce z nerezové oceli
• ergonomické ovládání
• ochrana proti přehřátí
• dvousměrný automatický
ventilátor
• odnímatelný vnitřní zadní
panel pro snadné čištění
• dvojité sklo dveří
• časovač 60 min
• konstrukce z nerezové oceli
• ergonomické ovládání
• ochrana proti přehřátí
• odnímatelný vnitřní zadní
panel pro snadné čištění
• dvousměrný automatický
ventilátor
• dvojité sklo dveří
• manuální zvlhčování
• časovač 60 min
• pevné připojení na vodu
UNOX Lisa XF013
UNOX Arianna manual XF 133
• konstrukce z nerezové oceli
• ergonomické ovládání
• ochrana proti přehřátí
• dvojité sklo dveří
• časovač 60 min
• patentovaný systém DRY MAXI
(rychlé odvětrání-snížení vlhkosti)
• konstrukce z nerezové oceli
• ergonomické ovládání
• ochrana proti přehřátí
• dvojité ventilované bezpečnostní sklo dveří
• časovač 60 min
• patentovaný systém
DRY MAXI (rychlé
odvětrání-snížení
vlhkosti)
• manuální
přivlhčování
• pevné připojení
na vodu
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
V naší nabídce najdete také plechy k těmto troubám.
Číslo
zboží
Počet
vsuvů
Rozteč
plechů (mm)
Rozměr
plechů (mm)
Počet
motorů
Přivlhčování
Maximální
Ovládání
teplota (°C)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Výška
(mm)
Příkon
(kW)
Napětí
(V)
Zár. doba
(měs.)
HORECA SELECT GCO1001
200826
4
*
425 × 345
1
ne
300
manuál
590
540
590
2,6
230
12
FOINOX SPEEDY One
194377
10
23
411 × 330
1
ne
270
manuál
595
565
565
2,5
230
12
FOINOX SPEEDY Two
194378
10
23
411 × 330
1
ano
270
manuál
595
565
565
5
230
12
UNOX Lisa XF013
na dotaz
3
75
460 × 330
1
ne
300
manuál
600
587
402
2,62
230
12
UNOX Arianna manual XF 133
na dotaz
4
75
460 × 330
1
ano
300
manuál
600
650
509
3
230
12
* Výrobce tento údaj neuvádí
36
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
CC1101_31_50.indd 36
29.11.2010 17:37:46
RTW 120/RTW 160
• chladicí vitrína
• digitální termostat
• osvětlení
• 2 police 60037 × 300 mm
• černá barva
• objem 100 l
• posuvné zadní dveře
• dvojité sklo
• automatické odtávání
• bez dekorace
• chladicí vitrína
• objem 120/160 l
• vyrobeno z nerezu a skla
• digitální termostat od 0 °C do 12 °C
• dvě chromové police
• váha 64/71 kg
• osvětlení LED diody
• spotřeba cca 3/3,5 kW/24 h
• bez dekorace
Technologická zařízení • Stolní vitríny
Star10 VRF100
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
RTR 120/RTR 160
Star10 VTCR1/2/3
• objem 120/160 l
• vyrobeno z nerezu a skla
• termostat od 30 °C do 110 °C
• tři chromové police
• váha 55/64 kg
• osvětlení LED diody
• vnitřní mechanický teploměr
• vodní zásobník pro zvlhčování
• spotřeba cca 12/16 kW/24 h (při 100% zapnutí)
• 3 stavitelné rošty
• VTCR1: 275/295/315 × 580 mm
VTCR2: 315/340/360 × 820 mm
VTCR3: 315/340/360 × 1120 mm
• vyrobeno z nerezu a skla
• termostat od 30 °C do 90 °C
• nádrž na zvlhčování
• vnitřní osvětlení
• posuvná přední i zadní dvířka
• stavitelná výška nožiček
• váha 37/50/72 kg
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
Číslo
zboží
Typ
Police
Vodní
tank
Teplotní
rozsah (°C)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Výška
(mm)
Výkon
(kW)
Napětí
(V)
Zár. doba
(měs.)
STAR10 VRF100
na dotaz
chladicí
2
ne
0/+12
685
450
675
0,164
230
12
RTW-120
189051
chladicí
2
ne
0/+12
702
568
686
0,16
230
12
RTW-160
189052
chladicí
2
ne
0/+12
880
568
686
0,173
230
12
RTR-120
189055
teplá
3
ano
+30/+110
660
437
655
1
230
12
RTR-160
189053
teplá
3
ano
+30/+110
900
480
590
1,5
230
12
STAR10 VTCR1
na dotaz
teplá
3
ano
+30/+90
660
450
640
1,84
230
12
STAR10 VTCR2
na dotaz
teplá
3
ano
+30/+90
900
500
600
1,84
230
12
STAR10 VTCR3
na dotaz
teplá
3
ano
+30/+90
1200
500
800
2,2
230
12
www.makro.cz
CC1101_31_50.indd 37
37
18.11.2010 18:29:35
Technologická zařízení • Pokladní boxy
Nordline Typ „L“ a „I“
• vyrobeno z ocelových lakovaných plechů
• barevné provedení – základní barvy
• horní manipulační plocha je v nerezu
• zadní odkládací část je skloněná „šikmina“
• horní manipulační plocha je orámována hliníkovým
nebo plastovým chráničem
• pás posuvu je pryžový, v černé barvě, odpovídající
hygienickým předpisům při styku s potravinami
• ovládání pásu je elektronicky – dotykem
číslo
zboží
na dotaz
na dotaz
název
Nordline typ „L“
Nordline typ „I“
zár. doba
(měs.)
12
12
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
Servisní podmínky
38
Značky
Servisní zásah
Informace o servisu
Dodací termíny
Stalgast, Better
jako klasická zákaznická reklamace
+420 543 235 617 Hot-line ([email protected])
3–5 týdnů, dle typu zařízení
Značky
Servisní zásah
Informace o servisu
Dodací termíny
Foinox, Berkel, Avery Weigh, Caravell, Arneg, Oscar Tiele, Igloo, ES System, Star10, OVP
do 48 h (PRACOVNÍ DNY)
+420 545 424 360 (Hot-line číslo na dispečink servisu)
3–5 týdnů, dle typu zařízení
Značky
Servisní zásah
Informace o servisu
Dodací termíny
Vestfrost, Nordline, Juka, Zoin
do 48 h (PRACOVNÍ DNY)
+420 595 696 630
3–5 týdnů, dle typu zařízení
Značky
Servisní zásah
Informace o servisu
Dodací termíny
Liebherr
do 48 h (PRACOVNÍ DNY)
241 471 302
dohodou
Značky
Servisní zásah
Informace o servisu
Dodací termíny
Unox
do 48 h (pracovní dny)
0903/243 566, 0911/243 015, 0911/243 016, 0911/243 008, 0911/243 005
3–5 týdnů, dle typu zařízení
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
CC1101_31_50.indd 38
29.11.2010 17:38:18
Snaige CD 350.1004
• ventilované chlazení
• automatické odmrazování
• dvojité sklo dveří
• 2 výškově stavitelné nohy
• plynule nastavitelná teplota
• vnitřní LED osvětlení
• hlavní varovné světlo (zelené)
• 5 nastavitelných polic
• hlučnost 43 dB
• klimatická třída N
• chladivo R600a
• ventilované chlazení
• automatické odmrazování
• dvojité sklo dveří
• 2 výškově stavitelné nohy
• plynule nastavitelná teplota
• vnitřní LED osvětlení
• hlavní varovné světlo (zelené)
• 5 nastavitelných polic
• hlučnost 43 dB
• klimatická třída N
• chladivo R600a
Liebherr FKDV 4302
Tefcold SLDG
• ventilované chlazení
• mechanické ovládání
• automatické odmrazování
• dveře z izolačního skla
• vnitřní analogový ukazatel teploty
• vnitřní podélné osvětlení
• světelný displej
• 5 nastavitelných roštů
• nosnost odkládacích ploch 45 kg
• ergonomické tyčové madlo
• zámek dveří
• možnost změny směru otevírání dveří
• klimatická třída SN
• chladivo R 600a
• bez dekorace
• ventilované chlazení
• mechanické ovládání
• automatické odmrazování
• vnitřní podélné osvětlení
• 4 stavitelné nohy
• posuvné dveře
• 10 nastavitelných polic
• světelný displej
• klimatická třída T
• chladivo R134a
Technologická zařízení • Chladicí vitríny
Snaige CD 350.1003
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
Číslo
zboží
Systém
chlazení
Barva
Dveře
Objem
(l)
Počet
polic
SNAIGE CD 350.1003
na dotaz
ventil
bílá
1/sklo
320
5
Teplotní
rozsah
(°C)
0/+10
SNAIGE CD 350.1004
na dotaz
ventil
bílá
2/sklo
320
5
0/+10
LIEBHERR FKDV 4302
111362
ventil
bílá
1/sklo
414
5
+2/+15
TEFCOLD SLDG 600
na dotaz
ventil
bílá
2/sklo
593
10
TEFCOLD SLDG 725
na dotaz
ventil
bílá
2/sklo
673
10
TEFCOLD SLDG 800
na dotaz
ventil
bílá
2/sklo
776
TEFCOLD SLDG 1000
na dotaz
ventil
bílá
2/sklo
937
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Výška
(mm)
Spotřeba
(kW/24 h)
Výkon
(kW)
Napětí
(V)
Zár. doba
(měs.)
600
600
1730
2,14
0,23
230
12
600
600
1730
2,14
0,23
230
12
600
670
1990
2,5
0,32
230
12
+3/+7
890
630
2035
13,8
0,59
230
12
+3/+7
1000
630
2035
13,8
0,59
230
12
10
+3/+7
1140
630
2035
13,9
0,59
230
12
10
+3/+7
1360
630
2035
14,6
1
230
12
* Výrobce tento údaj neuvádí
www.makro.cz
CC1101_31_50.indd 39
39
18.11.2010 18:30:29
Technologická zařízení • Chladicí vitríny – obslužné
Nordline Perseus
• vestavěný agregát
• digitální termostat
• automatické odtávání
• odtávací tyč na i pod výparníkem
• vyhřívání předního skla topnou tyčí
• osvětlení vitríny
• výstavní plocha INOX
• úložný prostor INOX
• odkládací deska žula/granit
• bez dekorace
na přání:
• spojování do sestav
• police na tašky
• skleněné police a přepážky
• deska pod váhu nebo kasu
• chlazený roh uzavřený nebo otevřený
• neutrální pult
• provedení v barvách RAL – bílá, červená,
zelená, žlutá, modrá, šedá
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
Číslo
zboží
Systém
chlazení
Výstavní
plocha (m²)
Teplotní
rozsah (°C)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Výška
(mm)
Příkon
(kW)
Napětí
(V)
Zár. doba
(měs.)
NORDLINE Perseus 1,2
na dotaz
stat.
1,65
+1/+10
1210
1170
1350
0,405
230
12
NORDLINE Perseus 1,5
na dotaz
stat.
2,1
+1/+10
1510
1170
1350
0,425
230
12
NORDLINE Perseus 1,7
na dotaz
stat.
2,4
+1/+10
1710
1170
1350
0,52
230
12
NORDLINE Perseus 2,0
na dotaz
stat.
2,85
+1/+10
2010
1170
1350
0,6
230
12
NORDLINE Perseus 2,5
na dotaz
stat.
3,35
+1/+10
2580
1170
1350
0,705
230
12
NORDLINE Perseus 3,75
na dotaz
stat.
4,25
+1/+10
3830
1170
1350
1,095
230
12
NORDLINE Perseus – otevř. roh
na dotaz
–
–
–
1380
1380
1350
–
–
12
NORDLINE Perseus – uzavř. roh
na dotaz
–
–
–
1380
1380
1350
–
–
12
NORDLINE Perseus – pult
na dotaz
–
–
–
1000
1380
950
–
–
12
Juka Veroni
• vestavěný agregát
• digitální termostat
• automatické odtávání
• tvrzené čelní sklo
• zadní plexi krytí
• osvětlení vitríny
• výstavní plocha INOX
• úložný prostor Alu
• odkládací deska žula/granit
na přání:
• spojování do sestav
• police na tašky
• skleněné police a přepážky
• odtávací tyče
• úložný prostor INOX
• odkládací deska INOX
• kaskády (výstavní plocha)
• ventilátory do úložného prostoru
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
40
Číslo
zboží
Systém
chlazení
Výstavní
plocha (m²)
Teplotní
rozsah (°C)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Výška
(mm)
Příkon
(kW)
Napětí
(V)
Zár. doba
(měs.)
JUKA Veronii 130/110
174257
stat.
1,02
+2/+8
1300
1100
1250
600
230
12
JUKA Veronii 160/110
171630
stat.
1,27
+2/+8
1600
1100
1250
650
230
12
JUKA Veronii 190/110
na dotaz
stat.
1,53
+2/+8
1900
1100
1250
800
230
12
JUKA Veronii 210/110
176121
stat.
1,78
+2/+8
2200
1100
1250
850
230
12
JUKA Veronii 250/110
na dotaz
stat.
2,04
+2/+8
2500
1100
1250
900
230
12
JUKA Veroni otevreny roh
na dotaz
–
–
+2/+8
1130
1100
1250
–
230
12
JUKA Veroni uzavreny roh
na dotaz
–
–
+2/+8
1360
1100
1250
–
230
12
JUKA Veronii pult
na dotaz
–
–
–
1100
1100
950
–
–
12
JUKA Veronii pult b.m.
na dotaz
–
–
–
–
–
–
–
–
12
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
CC1101_31_50.indd 40
29.11.2010 17:39:04
• statické chlazení
• vestavěný agregát
• digitální termostat
• odtávací tyč i nad výparníkem
• ohřev čelního skla topnou tyčí
• automatické odtávání
• osvětlení vitríny
• výstavní plocha INOX
• úložný prostor INOX
• odkládací deska žula/granit
na přání:
• spojování do sestav
• police na tašky
• skleněné police a přepážky
• deska pod váhu nebo kasu
• chlazený roh uzavřený nebo otevřený
• neutrální pult
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
Číslo
zboží
Systém
chlazení
Výstavní
plocha (m²)
Teplotní
rozsah (°C)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Výška
(mm)
Příkon
(kW)
Napětí
(V)
Zár. doba
(měs.)
NORDLINE ANDROMEDA 1,2
na dotaz
stat.
1,2
+1/+10
1210
950
1250
0,405
230
12
NORDLINE ANDROMEDA 1,5
na dotaz
stat.
1,5
+1/+10
1510
950
1250
0,425
230
12
NORDLINE ANDROMEDA 1,7
na dotaz
stat.
1,75
+1/+10
1710
950
1250
0,52
230
12
NORDLINE ANDROMEDA 2,0
na dotaz
stat.
2
+1/+10
2010
950
1250
0,6
230
12
NORDLINE ANDROMEDA pult
na dotaz
stat.
–
–
1000
950
950
–
–
12
Technologická zařízení • Chladicí vitríny – obslužné
Nordline LCA Andromeda
Nordline LCG Gemini
• statické chlazení
• vestavěný agregát
• digitální termostat
• odtávací tyč i nad výparníkem
• ohřev čelního skla topnou tyčí
• automatické odtávání
• osvětlení vitríny
• výstavní plocha INOX
• úložný prostor INOX
• odkládací deska žula/granit
na přání:
• spojování do sestav
• police na tašky
• skleněné police a přepážky
• deska pod váhu nebo kasu
• chlazený roh uzavřený nebo otevřený
• neutrální pult
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
Číslo
zboží
Systém
chlazení
Výstavní
plocha (m²)
Teplotní
rozsah (°C)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Výška
(mm)
Příkon
(kW)
Napětí
(V)
Zár. doba
(měs.)
NORDLINE GEMINI 1,2
na dotaz
stat.
1,2
+1/+10
1210
950
1250
0,405
230
12
NORDLINE GEMINI 1,5
na dotaz
stat.
1,5
+1/+10
1510
950
1250
0,425
230
12
NORDLINE GEMINI 1,7
na dotaz
stat.
1,75
+1/+10
1710
950
1250
0,52
230
12
NORDLINE GEMINI 2,0
na dotaz
stat.
2
+1/+10
2010
950
1250
0,6
230
12
NORDLINE GEMINI pult
na dotaz
stat.
–
–
1000
950
950
–
–
12
www.makro.cz
CC1101_31_50.indd 41
41
18.11.2010 18:31:06
Technologická zařízení • Chladicí vitríny – přístěnné
JUKA Marttinii face lifting
JUKA Piccolii
• vestavěný agregát
• digitální termostat
• automatické odtávání
• 4 chlazené police
• chlazená výstavní plocha
• osvětlení vitríny
• osvětlení čelního panelu
• noční roleta
na přání:
• spojování do sestav
• automatické odpařování kondenzátu
• odtávací tyče
• tyče a háky na uzeniny
• zeleninová verze (zrcadlový
nerez plech)
• vestavěný agregát
• digitální termostat
• automatické odtávání
• osvětlení vitríny a polic
na přání:
• osvětlený reklamní panel
• automatické odpařování
kondenzátu
• odtávací tyče
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
JUKA Praga
• bez zabudovaného agregátu
• ventilované chlazení
• bočnice plná nebo prosklená
• automatické odtávání
• 5× chlazená police
• chlazená výstavní plocha
• osvětlení vitríny
• noční roleta
na přání:
• spojování do sestav
• zasklené dveře
• odtávací tyče
• tyče a háky na uzeniny
• zeleninová verze (zrcadlový
nerez plech)
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
42
Číslo
zboží
Systém
chlazení
Výstavní
plocha (m²)
Teplotní
rozsah (°C)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Výška
(mm)
Výkon
(kW)
Napětí
(V)
Zár. doba
(měs.)
JUKA Marttinii 110/90
na dotaz
ventil
2,23
+2/+8
1100
650
1980
1,3
230
12
JUKA Marttinii 130/90
na dotaz
ventil
2,67
+2/+8
1300
650
1980
1,5
230
12
JUKA Marttinii 160/90
na dotaz
ventil
3,34
+2/+8
1600
870
1980
1,6
230
12
JUKA Marttinii 190/90
na dotaz
ventil
4
+2/+8
1900
870
1980
2,2
230
12
JUKA Marttinii 210/90
na dotaz
ventil
4,4
+2/+8
2080
870
1980
2,2
230
12
JUKA Piccolii 600
na dotaz
ventil
0,65
+2/+8
600
680
1350
0,97
230
12
JUKA Piccolii 900
na dotaz
ventil
1,11
+2/+8
900
680
1350
1,11
230
12
JUKA Praga 130/80
na dotaz
ventil
3,2
+2/+8
1300
780
2000
1,69
230
12
JUKA Praga 160/80
na dotaz
ventil
3,9
+2/+8
1600
780
2000
2,08
230
12
JUKA Praga 190/80
na dotaz
ventil
4,7
+2/+8
1900
780
2000
2,47
230
12
JUKA Praga 210/80
na dotaz
ventil
5,2
+2/+8
2080
780
2000
2,73
230
12
JUKA Praga 250/80
na dotaz
ventil
6,3
+2/+8
2500
780
2000
3,25
230
12
JUKA Praga 280/80
na dotaz
ventil
7,1
+2/+8
2800
780
2000
3,64
230
12
JUKA Praga 310/80
na dotaz
ventil
7,9
+2/+8
3100
780
2000
4,03
230
12
JUKA Praga 370/80
na dotaz
ventil
9,8
+2/+8
3850
780
2000
5
230
12
JUKA Praga 130/90
na dotaz
ventil
3,8
+2/+8
1300
880
2000
1,69
230
12
JUKA Praga 160/90
na dotaz
ventil
4,7
+2/+8
1600
880
2000
2,08
230
12
JUKA Praga 190/90
na dotaz
ventil
5,6
+2/+8
1900
880
2000
2,47
230
12
JUKA Praga 210/90
na dotaz
ventil
6,1
+2/+8
2080
880
2000
2,73
230
12
JUKA Praga 250/90
na dotaz
ventil
7,5
+2/+8
2500
880
2000
3,25
230
12
JUKA Praga 280/90
na dotaz
ventil
8,4
+2/+8
2800
880
2000
3,64
230
12
JUKA Praga 310/90
na dotaz
ventil
9,4
+2/+8
3100
880
2000
4,03
230
12
JUKA Praga 370/90
na dotaz
ventil
11,7
+2/+8
3850
880
2000
5
230
12
JUKA Praga 130/110
na dotaz
ventil
4,5
+2/+8
1300
1080
2000
1,82
230
12
JUKA Praga 160/110
na dotaz
ventil
5,5
+2/+8
1600
1080
2000
2,24
230
12
JUKA Praga 190/110
na dotaz
ventil
6,6
+2/+8
1900
1080
2000
2,66
230
12
JUKA Praga 210/110
na dotaz
ventil
7,4
+2/+8
2080
1080
2000
2,94
230
12
JUKA Praga 250/110
na dotaz
ventil
9
+2/+8
2500
1080
2000
3,5
230
12
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
CC1101_31_50.indd 42
29.11.2010 17:39:28
• ventilované chlazení
• vestavěný agregát
• mechanický termostat
• teplota +1 °C až +10 °C
• noční roleta
• horní osvětlení
• čelní zábrany na policích
• děliče na police jako doplněk
• bez dekorace
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
Výstavní
plocha (m2)
Teplotní
rozsah (°C)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Výška
(mm)
Výkon
(kW)
Napětí
(V)
Zár. doba
(měs.)
ventil
3
+1/+10
1350
890
2040
1,15
230
12
ventil
4,6
+1/+10
1975
890
2040
2,1
230
12
na dotaz
ventil
2,02
+1/+10
1300
686
2035
1,16
230
12
ES SYSTEM SCORPION 02 1,8
na dotaz
ventil
3,03
+1/+10
1925
686
2035
1,76
230
12
ES SYSTEM SCORPION 03 1,2
na dotaz
ventil
3,25
+1/+10
1310
835
2045
1,16
230
12
ES SYSTEM SCORPION 03 1,8
na dotaz
ventil
4,88
+1/+10
1935
835
2045
1,76
230
12
Číslo
zboží
Systém
chlazení
ES SYSTEM SCORPION 01 1,2
na dotaz
ES SYSTEM SCORPION 01 1,8
na dotaz
ES SYSTEM SCORPION 02 1,2
Technologická zařízení • Chladicí vitríny – cukrářské
ES SYSTEM Scorpion 01/02/03
JUKA Carmella
• ventilované chlazení s odvlhčováním
• vestavěný agregát
• digitální termostat
• automatické odtávání
• automatické odpařování kondenzátu
• čelní a boční sklo dvojité
• 3 skleněné chlazené police
• osvětlení polic a vitríny
• chlazená výstavní plocha
• zadní posuvná izolační skla
• zlatá/stříbrná barva lemování skel a světelných profilů
na přání:
• sestavy
• verze bez opláštění
• přivlhčovací systém k verzi 134
• osvětlení neutrálního pultu
• barvy: Teak 2332, Brunat 2205,
Oranž 2325, Teak 2363
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
Teplotní
rozsah (°C)
Šířka
(mm)
Hloubka
(mm)
Výška
(mm)
Výkon
(kW)
Napětí
(V)
Zár. doba
(měs.)
–
–
645
850
1350
0,1
230
12
–
+4/+10
645
850
1350
0,6
230
12
teplá
–
+30/+90
645
850
1350
0,6
230
12
na dotaz
neutr.
1,6
–
945
850
1350
0,1
230
12
JUKA CARMELLA 90 chlazená
na dotaz
ventil
1,6
+4/+10
945
850
1350
0,9
230
12
JUKA CARMELLA 90 teplá
na dotaz
teplá
1,6
+30/+90
945
850
1350
0,9
230
12
JUKA CARMELLA 130 neutrální
na dotaz
neutr.
2,3
–
1340
850
1350
0,1
230
12
JUKA CARMELLA 130 chlazená
na dotaz
ventil
2,3
+4/+10
1340
850
1350
1,3
230
12
JUKA CARMELLA 130 teplá
na dotaz
teplá
2,3
+30/+90
1340
850
1350
1,3
230
12
JUKA CARMELLA pult
na dotaz
neutr.
–
–
940
850
880
0,02
230
12
JUKA CARMELLA pult
na dotaz
neutr.
–
–
1200
850
880
0,02
230
12
JUKA CARMELLA roh uzavřený
na dotaz
neutr.
2,4
–
1900
1300
–
0,1
230
12
JUKA CARMELLA roh uzavřený
na dotaz
ventil
2,4
+4/+10
1900
1300
–
–
230
12
JUKA CARMELLA roh otevřený
na dotaz
neutr.
2,5
–
2140
1400
–
–
230
12
JUKA CARMELLA roh otevřený
na dotaz
ventil
2,5
+4/+10
2140
1400
–
–
230
12
Číslo
zboží
Systém
chlazení
Výstavní
plocha (m2)
JUKA CARMELLA 60 neutrální
na dotaz
neutr.
JUKA CARMELLA 60 chlazená
na dotaz
ventil
JUKA CARMELLA 60 teplá
na dotaz
JUKA CARMELLA 90 neutrální
www.makro.cz
CC1101_31_50.indd 43
43
30.11.2010 14:28:52
KUPUJTE VÝROBKY
OZNAČENÉ
NEJNIŽŠÍ CENY
PRO VÁŠ VYŠŠÍ ZISK
SLUŽBA ProfitAgent VÁM GARANTUJE DLOUHODOBĚ
NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY KLÍČOVÝCH POLOŽEK PRO VAŠE
PODNIKÁNÍ
Pravidelným porovnáváním cen s konkurencí šetříme Váš čas a peníze.
Získáte tak jistotu nejlepšího výběru z nejširší nabídky zboží.
Logo ProfitAgent Vám zaručuje nejvýhodnější ceny.
CC1101_31_50.indd 44
212-021-10_MAKRO_Katalog-Vybaveni-obchodu_6-stran.indd
B44
18.11.2010
18:33:00
1.11.2010 17:43:57
cC1008_01
3557_MAK
Staňte se Stříbrným nebo Zlatým
partnerem a využívejte mnoha výhod!
• pevné objemové slevy
• sleva na pohonné hmoty
• otevírací doba již od 6.00 hod
• speciální nabídky
• speciální vchod do všech velkoobchodů MAKRO
• vyhrazené pokladny pouze pro partnery
• kryté parkoviště pro Zlaté partnery
Navyšte svůj obrat
a buďte jedním z nich!
Více informací o Zlatých
a Stříbrných partnerech
a dostupnosti jednotlivých
výhod se dozvíte ve Vašem
velkoobchodním
středisku MAKRO.
• dřívější zasílání nabídkových letáků MAKRO
• aktuální nabídky prostřednictvím SMS nebo e-mailu
• káva a občerstvení zdarma u Pultu služeb partnerům
17:43:57
CC1101_31_50.indd 45 7
cC1008_01-08_20-26.indd
3557_MAKRO_VizualySluzebKatalogu_200x280_V3.indd 4
18.11.2010 14:57:15
18:33:16
12.3.2010
12.3.2010 10:36:24
Kancelářské potřeby • Pokladny a příslušenství
POKLADNÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU
VYPRACUJEME PRO VÁS INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU
Pokladna BEETLE/Mini
Pokladna BEETLE/Fusion
• ilustrační foto
• set NEOBSAHUJE klávesnici a myš
• ilustrační foto
Systémová jednotka
• DDR2 SDRAM 1 GB
• 3,5” HDD SATA, min. 80 GB
• 4× COM na desce (3× napájený)
• 1× VGA
• 6× USB 2.0 (2× vepředu/4× vzadu)
• 10/100 Gb Ethernet LAN
• 1× volný PCI slot
Předinstalovaný OS Microsoft POSReady 2009
• obsahuje POS drivers
15” LCD displej/nedotykový
• VGA analog interface
• rozlišení 1024 × 768 pixels, 4:3
• obsahuje video cable + 12VDC
KA12 pokladní zásuvka
• 8× mince + 5× bankovky
• obsahuje datový kabel
EL51 – Snímač čárových kódů
• Datalogic Touch Light
• obsahuje RS232* cable
BA63 – Zákaznický displej
• 2× 20 znaků VFD
• obsahuje RS232* kabel
TH230 – Termální pokladní tiskárna RS232
• 79 mm šířka papírové role
• 220 mm/s rychlost tisku
• obsahuje RS232 kabel + napájecí zdroj
Instalace a školení (2 + 2 hodiny) u zákazníka v ceně zařízení včetně dopravy
Pokladní aplikace WinStore – Set pro obchod
Pokladní aplikace WinGastro – Set pro bufet/rychlé občerstvení
Systémová jednotka
• DDR2 SDRAM 1 GB
• 3,5” HDD SATA, min. 80 GB
• 4× COM na desce (3× napájený)
• 1× VGA
• 2× USB 2.0
• 2× PoweredUSB
• 10/100 Gb Ethernet LAN
Předinstalovaný OS Microsoft Windows 7 Business OEM
• obsahuje POS drivers
15” LCD dotykový displej
• VGA analog interface
• rozlišení 1024 × 768 pixels, 4:3
• obsahuje video kabel + 12VDC
KA18 pokladní zásuvka
• 8× mince + 5× bankovky
• obsahuje datový kabel
BA63 – Zákaznický displej
• 2× 20 znaků VFD
TH230 – Termální pokladní tiskárna RS232
• 79 mm šířka papírové role
• 220 mm/s rychlost tisku
• obsahuje RS232 kabel + napájecí zdroj
Instalace a školení (2 + 2 hodiny) u zákazníka
v ceně zařízení včetně dopravy
Pokladní aplikace WinStore – Set pro obchod
Pokladní aplikace WinGastro – Set pro bufet/rychlé občerstvení/restaurace
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
název
číslo
zboží
název
215226
BEETLE/Fusion set pro obchod
(Beetle Fusion + BA63 + KA18 + TH230 + WinStore + (2 + 2))
215223
BEETLE/Mini Set pro obchod
(Beetle Mini + EL51 + KA12 + TH230 + WinStore + (2 + 2))
215227
BEETLE/Fusion set pro bufet/rychlé občerstvení
(Beetle Fusion + BA63 + KA18 + TH230 + WinGastro + (2 + 2))
215225
BEETLE/Mini Set pro bufet/rychlé občerstvení
(Beetle Mini + EL51 + KA12 + TH230 + WinGastro + (2 + 2))
215229
BEETLE/Fusion set pro restaurace
(Beetle Fusion + 2xTH230 + WinGastro + (2 + 2))
Informační pokladní systém WinSTORE/WinGASTRO
WinSTORE: Informační systém je spolehlivý nástroj pro maloobchodní prodej,
gastronomická zařízení a služby, programování prostřednictvím nejmodernějších nástrojů
WinGASTRO: práce skladu s děleným množstvím
Základní funkce:
• skladová funkcionalita • tvorba norem • naskladňování • vyskladňování
• přeskladňování mezi sklady • inventarizace • sledování prodeje
• upozornění, že počet zboží je pod nastav. minimem
• tisk čárového kódu EAN • až 99 skladů
Ostatní funkce:
• kartotéka zaměstnanců • kartotéka zákazníků • tisk podkladů pro účetnictví
• tisk manažerských reportů • import položek z šablony v MS Excelu
• různé typy pokladen – PC nebo dotykový terminál • možnost instalace na jednom
PC či terminálu • slevový systém, procentuální, pevné částky
• cena včetně licence na Microsoft Windows XP OEM
46
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
148539
148540
název
WinStore
WinGastro
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
CC1101_31_50.indd 46
29.11.2010 18:02:03
Elektronická registrační pokladna
Casio 140CR
• 8 skupin zboží DPT • 50 položek PLU • 4 sazby DPH • jednopásková numerická tiskárna
1× 58 mm • velký 9místný numerický LED displej pro obsluhu • pokladní zásuvka 3B/5M
• přímé a nepřímé storno položek • klávesnice se 30 klávesami • rozměry (š × h × v):
330 × 363 × 234 mm • váha 5 kg
• numerický LED displej 8 míst, klávesnice 31 tlačítek
• 120 PLU, 20 oddělení, 4 DPH
• kalkulačka, automatické hodiny, kalendář • 8 obsluhujících, 4 typy uzávěrek
• jednopásková numerická tiskárna 58 mm, 12 míst • zásuvka: 3× bankovka, 5× mince
• rozměry/váha včetně zásuvky – 188 × 330 × 360 mm/4 kg
číslo
zboží
213782
číslo
zboží
199116
název
elektronická registrační pokladna Sharp XE-A102
Elektronická registrační pokladna
Sigma CR2000
• elektronická pokladna • LCD displej s 10 místy • 200 PLU
• řádková termotiskárna
• euro měnové funkce
• voltáž 230 V, 50 Hz
číslo
zboží
36810
elektronická registrační pokladna Casio 140CR
Elektronická registrační pokladna
Casio SE S10S
EXKLUZIVNĚ
• 500 PLU, 20 oddělení, 4 DPH • kalkulačka, automatické hodiny, kalendář
• 8 obsluhujících, 7 typů uzávěrek • jednopásková termo tiskárna 58 mm
• alfanumerický tisk 24 míst • 8místný obslužný LED displej • 7místný zákaznický LED displej
• elektronický žurnál, programování hlavičky účtenky • zásuvka: 3× bankovka, 5× mince
• rozměry: 188 × 330 × 360 mm, hmotnost: 4,0 kg
číslo
zboží
203794
název
elektronická registrační pokladna Sigma CR2000
Elektronická registrační
pokladna Sigma CR2500
• elektronická pokladna • alfanumerický displej s 10 místy
• 200 PLU • 16 skupin • řádková termotiskárna s rychlostí tisku 5,2 řádku za
sekundu • počet sloupců 24 • zkušební mód – možnost vyškolení obsluhy
pokladny, aniž by byly transakce ukládány do paměti nebo data smazána
• mód kalkulačky – možnost použití jako jednoduchá kalkulačka, správa zpráv
název
Kancelářské potřeby • Pokladny a příslušenství
Elektronická registrační pokladna
Sharp XE-A102
název
elektronická registrační pokladna Casio SE S10S
Elektronická registrační pokladna
Casio SE-S300S
EXKLUZIVNĚ
• 200 oddělení až s 12 znaky (25 tlačítek) • 2000 položek (PLU), 50 prodavačů, 4 daňové skupiny
• komunikace s PC, elektronický žurnál • možnost tisku grafického loga
• displej: obslužný: 2× 16 znaků/10 číslic, 7 segmentů (LCD s podsvětlením); zákaznický:
vysunovací/natáčecí 8místný numerický LED • tiskárna: jednopásková termo, 58 mm, rychlost
tisku: 14 ř/s (max) • zásuvka: 3× bankovky, 5× mince • interface: 1× RS 232
• rozměry (š × h × v): 330 × 360 × 198 mm • hmotnost: 5,5 kg
ZBOŽÍ NA
OBJEDNÁVKU
číslo
zboží
127930
název
elektronická registrační pokladna Sigma CR2500
číslo
zboží
217452
název
elektronická registrační pokladna Casio SE-S300S
www.makro.cz
CC1101_31_50.indd 47
47
18.11.2010 18:33:56
Kancelářské potřeby • Kalkulátory, pokladní software
Kalkulátor Sigma TR4512 stolní
• stolní kalkulačka s extra velkým 12místným displejem
• výpočet nákladů, prodejů, marže, DPH, paměť
• gumová klávesnice, kovový kryt
• napájení: duální solár/baterie
• rozměry: 201 × 141 × 48 mm
číslo
zboží
854568
Kalkulátor Sigma TR7112 stolní
EXKLUZIVNĚ
číslo
zboží
126824
název
kalkulátor Sigma TR4512 stolní
Kalkulátor Sigma HR41 s tiskem
• kalkulačka s 12místným LCD displejem
• základní matematické funkce
• ukazatel času
• funkce pro výpočet nákupní a prodejní ceny,
marže, paměťové a daňové funkce
• tisková hlava: Epson PRM31A
• rychlost tisku: 1,6 řádku/s
• 4× AA baterie
číslo
zboží
60181
název
kalkulátor Sigma HR41 s tiskem
• stolní kalkulačka s extra velkým 12místným displejem
• výpočet nákladů, výnosů, marže, DPH
• paměť, gumová klávesnice
• napájení: duální solár, bateriové
• rozměry: 193 × 145 × 43 mm
EXKLUZIVNĚ
název
kalkulátor Sigma TR7112 stolní
Kalkulátor Sigma TRS712 s tiskem
EXKLUZIVNĚ
• stolní kalkulačka s 12místným displejem a tiskem
• funkce pro výpočet nákladů, prodeje, marže,
paměťové a daňové funkce
• kalendář, hodiny
• tisková hlava: Epson M32TL
• rychlost tisku: 2,4 řádku/s
• dvoubarevný tisk
• rozměry:
220 × 155 × 15–53 mm
číslo
zboží
36807
EXKLUZIVNĚ
název
kalkulátor Sigma TRS712 s tiskem
Z každého počítače
uděláme pokladnu
Pokladní soware pro vedení
restaurace a obchodu
Pokladna z PC za pár
sekund bez nutnosti
dotykového displeje
Záloha dat vždy po ruce
Ryze český program
Pohodlný tisk účtenky
Spuštění pokladny pouhým
zasunutím USB do PC
První pokladna na USB
Komplexní řešení
za rozumnou cenu
číslo
zboží
218145
218141
KASAmax_INZERAT_185x90__02.indd 1
48
název
KASAmax pokladní software – obchod
KASAmax pokladní software – gastro
15.9.2010 12:46:05
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
CC1101_31_50.indd 48
29.11.2010 18:02:27
Pokladna na zámek
• různé velikosti
• jednořádkové, dvouřádkové
• možnost dokoupení barvicích válečků
pro oba druhy etiketovacích kleští
číslo
zboží
856869
856843
856830
856817
název
etikety jednořádkové
etikety dvouřádkové
etiketovací kleště jednořádkové
etiketovací kleště dvouřádkové
EXKLUZIVNĚ
číslo
zboží
332644
332553
332124
332111
název
XS, rozměr: 15 × 12,5 × 7 cm
S, rozměr: 20 × 15 × 7,5 cm
M, rozměr: 26,1 × 19,2 × 8,1 cm
L, rozměr: 30 × 21 × 10,1 cm
Elektronická úschovná schránka
s identifikačním kódem ST 51A
Schránka s identifikačním
kódem F25E
• vnější rozměry: 500 × 350 × 370 mm
• pro formát A4
• tloušťka stěny 2 mm, tloušťka dveří 4 mm
• 3–8místný číselný kód
• indikace otevření LED diodou
• možnost otevření klíčem, 2 příčné závory
• váha 21 kg
• bez dekorace
• vnější rozměry: 350 × 250 × 250 mm
• vnitřní rozměry: 340 × 190 × 240 mm
• tloušťka dveří 6 mm, tloušťka stěny 3 mm
• 3–8místný číselný kód
• možnost otevření klíčem
číslo
zboží
název
33018
elektronická úschovná schránka
s identifikačním kódem ST 51A
číslo
zboží
138994
EXKLUZIVNĚ
název
schránka s identifikačním kódem F25E
www.makro.cz
CC1101_31_50.indd 49
Kancelářské potřeby • Etiketovací kleště, trezory
Etiketovací kleště
+ etikety Herlitz
49
18.11.2010 18:34:29
Kancelářské potřeby • Kancelářské potřeby
Velký odvíječ lepicí pásky
Motouzy
• na rozměr 48 mm × 60 m
• odvíječ je dodáván bez pásky
• cena za bal.
EXKLUZIVNĚ
číslo
zboží
855894
855855
855842
název
bal.
velký odvíječ lepicí pásky
balicí páska transparentní
balicí páska hnědá
1 ks
6 ks
6 ks
číslo
zboží
595317
185127
185130
595316
118885
119002
119756
852397
117793
123474
257322
166011
207908
494364
Drátěný program
EXKLUZIVNĚ
název
107788
50
archivační krabice, 350 × 255 × hřbet 80 mm
archivační krabice, 350 × 255 × hřbet 100 mm
archivační kontejner s víkem,
560 × 275 × 370 mm
název
bal.
kopírovací papír Aro
5 ks
EXKLUZIVNĚ
Centropen značkovač Jumbo
Window 9120 mix barev
• šíře stopy 2–15 mm pro popisování oken, výloh, zrcadel a automobilových skel
• zářivé barvy inkoustu • značkovače plněny tekutou křídou na vodní bázi
• rychle zasychá, lze snadno setřít suchým nebo vlhkým hadříkem
• přepouštěcí mechanismus • cena za 1 ks
• cena za bal.
název
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
4 ks
4 ks
2 ks
1 ks
4 ks
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
• spolehlivý papír s vyšší bělostí poskytující velmi dobré a stálé výsledky
při každodenním kopírování a tisku na laserových i inkoustových tiskárnách.
Aro papír je vyráběn za podmínek ISO 14001
a EMAS a splňuje podmínky ISO 9706
• formát A4 • 80 g/m2 • bal.: 2500 listů (5× 500)
• cena za bal.
číslo
zboží
594222
Sigma kovová sada kancelářských potřeb
odpadkový koš, ø 29 cm, výška 35 cm
Archivační krabice
/kontejner
s víkem
číslo
zboží
90030
90031
bal.
lněný potravinářský
papír 2500, 200 g
polypropylenový, 6600, 3 kg, odpad. Lisy
polypropylenový, 1000, 2 kg
polypropylenový, váha 50 g
polypropylenový, váha 100 g
polypropylenový, váha 250 g
polypropylenový, váha 4 g
lněný, váha 50 g
lněný, váha 200 g
lněný, váha 20 g
potravinářský motouz
trikolora
sisal 1 kg
Kopírovací papír Aro
• Sigma kovová sada kancelářských potřeb obsahuje:
stojan na dokumenty, stojan na dopisy, stojan
na vizitky, stojan na tužky, stojánek, organizér
• odpadkový koš, ø 29 cm, výška 35 cm
číslo
zboží
592954
332059
název
bal.
10 ks
10 ks
10 ks
číslo
zboží
102980
102976
102977
102979
102978
název
bal.
bílá
žlutá
oranžová
růžová
zelená
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
CC1101_31_50.indd 50
1.12.2010 11:21:34
• polypropylen
• cena za bal.
EXKLUZIVNĚ
• formát A4
• čirý
• cena za bal.
EXKLUZIVNĚ
A4
číslo
zboží
859573
483678
483704
483691
483665
název
žlutý 5 cm
červený 5 cm
modrý 5 cm
zelený 5 cm
černý 5 cm
bal.
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
číslo
zboží
859560
482443
483652
106743
482430
název
žlutý 8 cm
červený 8 cm
modrý 8 cm
zelený 8 cm
černý 8 cm
bal.
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
Pokladní kotoučky
název
38/70/17 bílý papír
44/70/17 bílý papír
57/70/17 bílý papír
70/70/12 bílý papír
70/60/17 bílý papír
76/70/17 bílý papír
NCR 57/60/17
NCR 76/60/17
thermo 38/50/12
název
prospektové obaly Premium
bal.
100 ks
Sigma obálky
• šíře role/průměr role
/průměr dutinky
• různé druhy
• cena za bal.
číslo
zboží
95238
95264
95290
152527
152530
95381
342693
342719
130261
číslo
zboží
275223
• různé druhy
EXKLUZIVNĚ
bal.
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
číslo
zboží
83461
130262
83462
83463
83464
152532
83465
131595
název
thermo 44/60/17
thermo 55/50/12
thermo 57/50/12
thermo 57/60/17
thermo 76/60/12
thermo 80/60/17
thermo 80/80/12
thermo 70/50/12
EXKLUZIVNĚ
bal.
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
číslo
zboží
90399
90400
90146
90544
90148
90295
90147
90149
90296
90144
205049
90556
90543
205088
90547
název
obálka C6 bílá samolepicí
obálka C5 bílá samolepicí
obálka C6 bílá samolepicí
obálka DL bílá
obálka DL bílá samolepicí
obálka DL bílá samolepicí
obálka C5 bílá samolepicí
obálka DL s okénkem, bílá
obálka DL s okénkem, bílá
obálka C6, bílá
obálka C6 bílá
taška s bublinkovou výplní G 260 × 350
obálka DL bílá
obálka C5 bílá
obálka DL s okénkem, bílá
bal.
100 ks
100 ks
50 ks
100 ks
50 ks
100 ks
50 ks
50 ks
100 ks
50 ks
100 ks
1 ks
50 ks
100 ks
100 ks
bal.
5 ks
5 ks
1 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
číslo
zboží
329199
329251
104623
385697
329212
329121
86365
385710
název
příjm. pokl. doklad čísl. samopr.
příjm. pokl. doklad nečísl. samop.
stavební deník NCR
šatnový blok 200 listů 14 × 5 cm
výdaj. pokl. doklad nečísl. samopr.
výdaj. pokl. doklad nečísl. 100 listů
skladová karta malá
bločkové vstupen. 100 listů 14 × 5 cm
bal.
5 ks
5 ks
5 ks
4 ks
5 ks
5 ks
1 ks
4 ks
Kancelářské potřeby • Kancelářské potřeby
Sigma prospektové obaly
Premium
Sigma pákové pořadače
Firemní tiskopisy
číslo
zboží
329173
385736
74292
329134
329238
329264
329225
329186
název
dodac. list nečís. samoprop. 100 listů
kniha jízd fir. vozid. 32 listů 21 × 10
mezinárodní list – CMR 5 listů
obchod. paragon nečísl. 100 listů
obchodní paragon čísl. samoprop.
obchodní paragon číslovaný
paragon daň. doklad čísl. samopr.
příjm. pokl. doklad čísl. samopr.
www.makro.cz
cC1101_51-60.indd 51
51
22.11.2010 9:57:27
Potřeby pro prodejny lahůdek a pečiva • Kleště, přepravky, dětské vozíky
Kleště na pečivo
Kleště dezertní
• nerezavějící ocel 18/10
• nerezavějící ocel 18/10
číslo
zboží
830596
bal.
1 ks
číslo
zboží
159512
rozměry
22 cm
Nákupní košík Profi
Přepravka na ovoce a zeleninu
• plast
• plast
• 40 × 30 cm
• nosnost: 7 kg
číslo
zboží
571363
rozměry
30,5 × 44,5 × 20,5 cm
bal.
1 ks
číslo
zboží
190924
název
přepravka na ovoce a zeleninu
Podvozek pod přepravky
Dětský nákupní košík
• plast
• nosnost 250 kg
• 4 otočná kolečka
• plast
• rozměry: 29 × 24 × 10 cm
• různé barvy
číslo
zboží
158608
158609
název
60 × 40 × 15 cm, 4 otočná kolečka
60 × 40 × 15 cm, 2 otočná kolečka
bal.
1 ks
1 ks
číslo
zboží
213552
název
dětský nákupní košík
Dětský nákupní vozík kovový
Dětský nákupní vozík plastový
• kombinace s plastem
• výška 60 cm
• vhodné pro děti od 3 let
• rozměry: 38 × 28 × 47 cm
• vhodné pro děti od 18 měsíců
číslo
zboží
213950
52
rozměry
21 cm
název
dětský nákupní vozík kovový
bal.
1 ks
číslo
zboží
213951
název
dětský nákupní vozík plastový
bal.
1 ks
bal.
1 ks
bal.
1 ks
bal.
1 ks
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_51-60.indd 52
30.11.2010 14:31:20
Mikrotenové přířezy 25 × 35 cm
• cena za 100 ks
• cena za 2000 ks
EXKLUZIVNĚ
číslo
zboží
148828
název
svačinové sáčky 18 × 24 cm
bal.
5 × 100 ks
číslo
zboží
171405
název
mikrotenové přířezy 25 × 35 cm
Košilkové tašky na roli 3 kg, 6 kg
Tašky s uchem bílé
• cena za 250 ks
• cena za 50 ks
EXKLUZIVNĚ
číslo
zboží
221895
221904
název
košilkové tašky na roli 3 kg
košilkové tašky na roli 6 kg
bal.
2 × 250 ks
2 × 250 ks
Sáčky na pečivo 150 + 60 × 280 mm
Sáčky na pečivo 120 + 50 × 580 mm
Sáčky na pečivo 270 + 60 × 380 mm
EXKLUZIVNĚ
číslo
zboží
169202
název
tašky s uchem bílé
bal.
50 ks
Papírové sáčky na pečivo
0,5 kg 120 + 50 × 230 mm
• cena za 200 ks
• cena za 200 ks
bal.
2000 ks
Doplňující sortiment • Balicí prostředky
Svačinové sáčky 18 × 24 cm
• cena za 500 ks
EXKLUZIVNĚ
• cena za 200 ks
Papírové sáčky na pečivo
1 kg 120 + 50 × 295 mm
EXKLUZIVNĚ
• cena za 500 ks
Papírové sáčky na pečivo
1,5 kg 140 + 70 × 325 mm
• cena za 500 ks
číslo
zboží
195309
195312
195310
název
sáčky na pečivo 150 + 60 × 280 mm
sáčky na pečivo 120 + 50 × 580 mm
sáčky na pečivo 270 + 60 × 380 mm
bal.
200 ks
200 ks
200 ks
číslo
zboží
195315
187586
187593
název
papírové sáčky na pečivo 0,5 kg 120 + 50 × 230 mm
papírové sáčky na pečivo 1 kg 120 + 50 × 295 mm
papírové sáčky na pečivo 1,5 kg 140 + 70 × 325 mm
Balicí papír – pergamenová náhrada 60 × 40 cm
Pytle na odpadky 60 l
• cena za 5 kg
• cena za 20 ks
bal.
500 ks
500 ks
500 ks
EXKLUZIVNĚ
číslo
zboží
172757
název
balicí papír – pergamenová náhrada 60 × 40 cm
bal.
5 kg
číslo
zboží
161503
název
pytle na odpadky 60 l
bal.
5 × 20 ks
www.makro.cz
cC1101_51-60.indd 53
53
1.12.2010 9:32:29
HACCP – KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI
PROVOZOVNU
PROFI VYBAVENÍ
Kompletní sortiment vhodný pro
zajištění HACCP ve Vaší provozovně
a dodržení chladícího řetězce
naleznete na speciálně vyhrazeném
místě s nápisem HACCP.
CHLADICÍ ŘETĚZEC
Bezplatně si můžete vyměnit
nenamražené chladící elementy
za namražené.
ŠKOLENÍ HACCP
Na Pultu služeb partnerům se můžete
přihlásit na školení systému HACCP.
SANITACE
Na webových stránkách
www.makro.cz si v sekci Kvalita
můžete vytvořit sanitační plán
pro Vaši provozovnu.
KALIBRACE TEPLOMĚRU
Zprostředkujeme Vám opětovnou
kalibraci Vašeho kalibrovaného
teploměru.
CO ZÍSKÁTE, BUDETE-LI RESPEKTOVAT CHLADICÍ ŘETĚZEC:
Ochráníte své zákazníky:
Udržování produktů při správné teplotě při převozu a skladování
snižuje riziko přemnožení nežádoucích mikroorganismů.
CELOROČNĚ!
Zachováte vysokou kvalitu a chuť potravin:
Je prokázáno, že i nepatrné zvýšení teploty může způsobit zhoršení
chuti potravin.
54
cC1101_51-60.indd
54
212-021-10_MAKRO_Katalog-Vybaveni-obchodu_6-stran.indd
C54
celorocne.indd 1
26.6.2007 17:44:27
30.11.2010
14:34:34
1.11.2010 17:44:00
0 17:44:00
číslo
zboží
196521
Termo kuli delta plus
název
termo box EPS modrý GN 1/1
bal.
1 ks
číslo
zboží
129947
129953
129956
název
termo kuli delta plus – metro 40 l
termo kuli delta plus – metro 62 l
termo kuli delta plus – metro 60 l
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
HACCP • HACCP
Termo box EPS modrý GN 1/1
Rozlišovače
Pizza-box – basta-box s 21 l
• barevné čipy umožňují lehké rozlišení termoboxů podle
druhu převážené potraviny, čímž se zabrání možné křížové
kontaminaci
číslo
zboží
212443
název
pizza-box – basta-box s 21 l
bal.
1 ks
Chladicí element do -23 °C 2 ks
číslo
zboží
130041
název
rozlišovače
bal.
1 ks
Gastrobox s víkem HACCP
• plast
• barevné odlišení podle principů HACCP
číslo
zboží
131772
název
chladicí element do -23 °C
bal.
2 ks
Teploměr
• cena za bal.
a)
číslo
zboží
530011
530010
530013
530012
b)
c)
název
závěsný teploměr do chladničky -25 až +40 °C a)
závěsný teploměr do chladničky -40 až +30 °C b)
teploměr do skladu s vlhkoměrem c)
digitální teploměr pro tep. up. potraviny d)
d)
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Infračervený teploměr BASEtech
• infračervený teploměr tužkový • ke každému kusu je připojen
protokol o kalibraci, je označen výrobním číslem a je opatřen i malou
holografickou nálepkou
technická data:
• rozměry: 10 × 93 mm
• doba odezvy: 1 s • stupeň emisivity: 0,95 fix
• přesnost: 2 °C nebo 2 % z naměřené hodnoty
• rozsah měření teploty: -33 až +220 °C
• optika (8:1 apod.): 1:1 • zdroj napětí: 2× baterie LR44
• rozlišení teploty: 0,1 °C
• hmotnost: 65 g
číslo
zboží
204828
název
infračervený teploměr BASEtech
bal.
1 ks
číslo
zboží
141711
141712
141709
141710
141704
141705
141707
141701
141702
141703
141697
141698
141699
141694
141695
141696
141629
141679
141680
název
GN 1/1 530 × 325 mm hloubka 150 mm, 21 l
GN 1/1 530 × 325 mm hloubka 200 mm, 28 l
GN 2/3 354 × 325 mm hloubka 150 mm, 13,5 l
GN 2/3 354 × 325 mm hloubka 200 mm, 19 l
GN 1/2 325 × 265 mm hloubka 100 mm, 6,5 l
GN 1/2 325 × 265 mm hloubka 150 mm ,10 l
GN 1/2 325 × 265 mm hloubka 200 mm, 12,5 l
GN 1/3 325 × 176 mm hloubka 65 mm, 2,5 l
GN 1/3 325 × 176 mm hloubka 100 mm, 4 l
GN 1/3 325 × 176 mm hloubka 150 mm, 6 l
GN 1/4 265 × 162 mm hloubka 65 mm, 1,8 l
GN 1/4 265 × 162 mm hloubka 100 mm, 2,8 l
GN 1/4 265 × 162 mm hloubka 150 mm, 4,3 l
GN 1/6 176 × 162 mm hloubka 65 mm, 1,1 l
GN 1/6 176 × 162 mm hloubka 100 mm, 1,7 l
GN 1/6 176 × 162 mm hloubka 150 mm, 2,6 l
GN 1/9 176 × 108 mm hloubka 65 mm, 0,6 l
GN 1/9 176 × 108 mm hloubka 100 mm, 1 l
GN 1/9 176 × 108 mm hloubka 150 mm, 1,5 l
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
www.makro.cz
cC1101_51-60.indd 55
55
30.11.2010 14:34:40
HACCP, pracovní oděvy a úklidové prostředky • Úklid
&
Profi mop
Umývač oken Profi
• bavlna
• určen pro všechny úklidové vozíky
a pákové ždímače
• pro použití s držákem k profi mopu
a univerzální tyči Coronet
• s pogumovaným protiskluzovým
držadlem
• prací potah
• pro použití s univerzální tyčí Coronet
Držák k profi mopu
• plast
• uzávěr pro rychlou výměnu
číslo
zboží
99543
99542
bal.
1 ks
2 ks
číslo
zboží
99525
99521
název
šířka 35 cm
náhradní potah k umývači oken
Stěrka na okna Profi
Profi stěrka na podlahu
• s pogumovaným protiskluzovým držadlem
• pro použití s univerzální tyčí Coronet
• dvojitá gumová lišta, pozinkovaná ocel
• pro použití s univerzální tyčí Coronet
číslo
zboží
99527
99522
název
šířka 35 cm
náhradní gumové lišty ke stěrce profi
bal.
1 ks
5 ks
číslo
zboží
99506
rozměry
šířka 75 cm
Teleskopická tyč
Úklidový vozík Coronet
• hliník, dvoudílná s konusem
• tyč má po vytáhnutí modré násady kónické zakončení
• vhodná pro mopy, stěrky a umývače oken Coronet
• dvě vědra na čistou a špinavou vodu
• objem 15 l
• pákový ždímač se sítem
• 4 kolečka pro jednoduchou manipulaci
číslo
zboží
99544
56
název
profi mop
držák k profi mopu
rozměry
125–250 cm
bal.
1 ks
číslo
zboží
99535
název
úklidový vozík Coronet
bal.
1 ks
2 ks
bal.
1 ks
bal.
1 ks
Společnost MAKRO si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v přiloženém ceníku. Aktuální ceny zboží jsou k dispozici na webových stránkách a ve velkoobchodním středisku společnosti MAKRO.
cC1101_51-60.indd 56
30.11.2010 14:35:06
• modro-bílá kombinace, vzor pruh
• vel.: 38–46
číslo
zboží
155902
155903
155904
155906
velikost
vel.: 38
vel.: 40
vel.: 42
vel.: 46
PROFI
work fashion
100%
BAVLNA
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Pracovní zástěra Venus,
s kapsou
• uvazování v pase
• v kombinaci červená/bílá, modrá/bílá
• univerzální velikost
PROFI
Dámský pracovní
plášť s límcem
work fashion
• modro-bílá kombinace, vzor pruh
• vel.: 38–46
číslo
zboží
155895
155898
155899
155900
155901
100%
BAVLNA
velikost
vel.: 38
vel.: 40
vel.: 42
vel.: 44
vel.: 46
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Dámská pracovní
vesta Vorma
100%
BAVLNA
• 100% polyester fleece
• barva: bílá
• vel.: XS–XXL
PRANÍ
NA 60°
číslo
zboží
93693
93695
barva
červená/bílá
modrá/bílá
bal.
1 ks
1 ks
číslo
zboží
193521
193522
193523
velikost
vel.: XS
vel.: S
vel.: M
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
Pracovní rukavice Tern
Dámská zástěra bílá
• hovězí štípenka, bavlna
• vel.: 10
• přes hlavu
• bílá, pruh šedá
• vel.: 42–44, 50–52, 58–60
číslo
zboží
2691
64756
velikost
vel.: 10
vel.: 10
bal.
1 ks
20 ks
číslo
zboží
195109
195110
195111
velikost
vel.: 42–44
vel.: 50–52
vel.: 58–60
číslo
zboží
193524
193525
193526
velikost
vel.: L
vel.: XL
vel.: XXL
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
PROFI
work
wor
rk fashion
100%
BAVLNA
bal.
1 ks
1 ks
1 ks
www.makro.cz
cC1101_51-60.indd 57
HACCP, pracovní oděvy a úklidové prostředky • Pracovní oděvy
Dámský pracovní
plášť bez límce
57
22.11.2010 9:59:07
Výběr stravovacích poukázek
Rychle, jednoduše, prakticky a bez dodatečných nákladů
Využijte služby výběru poukázek
ve velkoobchodních střediscích MAKRO
Více informací Vám rádi poskytneme u Pultu služeb partnerům
cC1101_51-60.indd
58
cC1008_09-13.indd
9
3557_MAKRO_VizualySluzebKatalogu_200x280_V3.indd
6
22.11.2010
9:59:19
12.3.2010
13:08:51
12.3.2010
10:36:54
3557_M
:08:51
:36:54
Profileasing – řešení Vašich
profesionálních potřeb
• Rozložení financování nakupovaného zboží
• Okamžité vyřešení potřeby nákupu
• Jednoduché a rychlé uzavření smlouvy
• Výhodná úroková sazba
• Konstantní splátky po celou dobu splácení
• Možnost kdykoliv smlouvu předčasně doplatit
Příklad leasingového financování
Financované částky
Délka splácení
12 měsíců
Cena výrobku
100 000 Kč
• Profileasing
od 100 000 Kč do 1 300 000 Kč
Záloha 10 % z ceny
Měsíční splátka
Úroková sazba
Poplatek
Odkup
cC1101_51-60.indd
59
3557_MAKRO_VizualySluzebKatalogu_200x280_V3.indd
10
10 000 Kč
7 952 Kč
• Profiúvěr
od 8 000 Kč do 500 000 Kč
13 % p. a.
0 Kč
1 190 Kč
Všechny částky jsou uvedeny včetně DPH.
22.11.2010
12.3.2010 9:59:24
10:37:23
Prodejní doba: Po – Pá 9.00 – 22.00, So – Ne 8.00 – 22.00
Prodejní doba pro Zlaté a Stříbrné partnery:
Po – So 6.00 – 22.00, Ne 7.00 – 22.00
BRNO – Tuřany, Kaštanová 50/506; ČESKÉ BUDĚJOVICE – Hrdějovice, č. p. 396; HRADEC KRÁLOVÉ – Komerční
zóna Hradubická, č. p. 181; KARLOVY VARY – Jenišov, Obchodní č.p. 33; LIBEREC – Doubí, Sportovní 522;
OSTRAVA – Hrabová, Místecká 280; PLZEŇ – Borská Pole, Obchodní ul. 2; PRAHA – Čestlice, U Makra 102;
PRAHA – Černý Most, Chlumecká 2424; PRAHA – Stodůlky, Jeremiášova 7/1249; ÚSTÍ nad Labem – Trmice,
Žižkova 3363/78; VELKÁ BYSTŘICE u Olomouce, Olomoucká 791; ZLÍN – Malenovice, Třída 3. května 1198
844 999 111 – informační linka společnosti MAKRO
cC1101_51-60.indd 60
Akceptujeme platbu v českých korunách, za stanovených
podmínek také v eurech. Přijímáme tyto platební karty:
Nabídka zboží platí pro držitele zákaznické karty MAKRO a je určena pro podnikání.
Uvedené ceny jsou v českých korunách a jsou bez dekorace. Za chyby vzniklé v sazbě a tisku neručíme. Společnost MAKRO si vyhrazuje právo změn v balení a variantě
zboží nabízeného v této nabídce. Společnost MAKRO garantuje ceny pro uvedené
období jako nejvýše možné. Nabídka zboží je časově omezena na období platnosti
nabídky nebo do neočekávaného vyprodání zásob. Veškeré aktuálně platné nabídkové letáky jsou pro registrované zákazníky k dispozici k nahlédnutí či stažení na
www.makro.cz v sekci Aktuální nabídka.
22.11.2010 9:59:29
Download

VYBAVENÍ OBCHODU