Vétéčko
Časopis
společ
n
osti V
eolia
Trans
port
3/ 201
0
Rozhovor s řidičemdobrovolníkem
Jedním z kolegů, kterého
můžete potkat za volantem
pražského autobusu s logem Veolia Transport, je Jan
Pšenička. Je to jeden z našich řidičů-dobrovolníků,
kteří letos uspěli v projektu
Minigrantů.
Strana 3.
Minigranty Nadačního
fondu Veolia
Celkem sedm minigrantů
v hodnotě 200 tisíc korun
podpořil Nadační fond
Veolia v rámci veřejně prospěšných aktivit zaměstnanců společnosti Veolia Transport.
Strana 6.
Autobusová zajímavost – Karosa
Legobus
v Karose ve Vysokém Mýtě.
Karosa Legobus,
oficiální označení Karosa B 732.1670, je
prototyp městského
autobusu, který byl
vyroben v roce 1993
Strana 7.
Testování hybridního autobusu
Volvo 7700 ve VTP
Veolia Transport Praha (VTP), jako jeden z významných pražských
autobusových městských dopravců, získala v červnu ke krátkému
testování městský hybridní autobus Volvo 7700. Zelený hybrid byl
ve Vršovicích, vedle červenošedých autobusů značek SOR, Solaris,
Irisbus Iveco či Karosa, nepřehlédnutelný.
Nízkopodlažní vozidlo, které je sériově
vyráběno od letošního roku, je takzvaný paralelní hybrid na dieselový a elektrický pohon, kde obě jednotky mohou
pracovat nezávisle na sobě. Autobus je
poháněn při rozjezdu elektromotorem
a po dosažení rychlosti 15 až 20 km/h.
se automaticky startuje vznětový
motor, který současně nabíjí baterie
elektromotoru. Hybridní pohon dokáže
podle terénu a dopravního systému
ušetřit až 35 % pohonných hmot. Stojící nastartovaný autobus při nabitých
bateriích neprodukuje žádné výfukové
plyny. Řidiči a technici VTP vyzkoušeli
hybridní autobus na vybraných linkách
městské a příměstské dopravy v Praze
bez cestujících, měli možnost porovnat
nejen jízdní vlastnosti vozidla, ale pro-
věřit i jeho technické parametry včetně
paralelního hybridního pohonu.
Autobus Volvo 7700 má vysokou
kapacitu a může přepravovat až
95 cestujících. Komfort interiéru, nízká
hladina hluku, nízkopodlažní provedení
se širokou střední uličkou a širokými
dveřmi umožňujícími rychlý a pohodlný
pohyb cestujících a tím i kratší setrvání
na zastávkách, poskytuje vysokou kvalitu přepravy cestující veřejnosti.
Vozidlo má velká okna z tónovaného
skla a výkonný systém větrání.
Prostor pro řidiče má ergonomický
design s plně nastavitelnou polohou
řízení. Sedadlo řidiče je vzduchově
odpruženo a nabízí široký rozsah
nastavení.
pokračování na str. 5
Úvodník
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
dovolte mi, abych úvodem nejprve
přivítal nového provozního ředitele
ve Veolia Transport Východní Čechy,
pana Václava Gabriela a popřál mu
mnoho úspěchů v jeho práci.
V aktuálním čísle Vétéčka dále
najdete mnoho zajímavého čtení, ze
kterého bych rád vyzdvihl zejména
jedno téma. Jsou to MINIGRANTY.
Minigranty přinášejí finanční podporu
pro regionální veřejně prospěšné
projekty, které realizují a podporují
naši zaměstnanci.
Mě osobně velmi potěšilo, kolik
projektů se v letošním prvním ročníku,
kdy se Veolia Transport zapojila, sešlo.
Mezi těmi, kteří se svým projektem
uspěli je i pan Pšenička z Veolia
Transport Praha. Rozhovor s ním,
najdete v tomto čísle Vétéčka.
Všem, kteří letos uspěli, gratuluji
a přeji hodně sil při realizaci vybraných
projektů, které jistě budou inspirací
pro Vás ostatní, aby se v příštím roce
do Minigrantů přihlásilo ještě více
zájemců.
Těším se na Vaše nominované
projekty.
Ivo Novotný,
marketingový a personální ředitel
AKTUALITY
Personální změna ve VT VČ
Zájem o MHD v Přelouči
Novým provozním
ředitelem společnosti Veolia Transport
Východní Čechy byl
jmenován s účinností
od 1. května 2010
Václav Gabriel (44 let).
Absolvent Dopravní
fakulty Jana Pernera pardubické univerzity
přichází z Dopravního podniku města Pardubic,
kde pracoval jako technický náměstek. Nastupuje na místo po Petru Čihákovi, který přešel
do Veolia Transport Praha na pozici jednatele.
Od 1. června došlo po dohodě ze zástupci
města Přelouče k výměně vozidla v systému
MHD. Byl ukončen provoz vozidla Iveco
Stratos 37 LE, které nahradilo vozidlo SOR CN
8,5 (elektronické informační tabule, plošina
pro vozíčkáře, červenošedá firemní barva VT).
Důvodem ke změně byla skutečnost, že o dopravu ve městě byl velký zájem. Za prvních
pět měsíců bylo v Přelouči přepraveno 50 016
osob a ujeto
39 361 km.
Od 13. června
byl systém
MHD v Přelouči rozšířen
o obsluhu
obce Mokošín.
Nové webové stránky VT
Během letních měsíců prošly webové stránky všech dopravních společností patřících
do skupiny Veolia Transport celkovou obměnou. Moderní design, přehledné rozdělení
rubrik a jednoduchá orientace jsou výsledkem
všech změn. Na stránkách si můžete například
prohlédnout i Vétéčko v elektronické podobě,
uveřejněny jsou zde i informace a fotografie,
které se do časopisu
nedostanou. Web
obsahuje i odkazy
na stránky Nadačního fondu Veolia či
Institutu environmentálních služeb včetně
odkazu na internetové
stránky kolegů v Nitře.
Více informací můžete
nalézt na adrese
www.veolia-transport.cz.
Inteligentní zastávky v Olomouci
Společnost Veolia Transport Morava se
v Olomouci od září 2010 připojila k projektu
inteligentních zastávek, cestující tak získávají
přesné informace o příměstských autobusových
linkách. Inteligentní zastávky mají za cíl zlepšit
informování cestující veřejnosti o provozu linek
MHD. Kromě elektronicky přehledně zobrazených aktuálních informací o dané zastávce
a jednotlivých linkách, které ji obsluhují, mohou
být informace sdělovány i ve zvukové podobě.
Autobusy Irisbus Axer v Nitře
Veolia Transport Nitra rozšířila od letošního května svůj vozový park o dva zánovní
autobusy Irisbus C956.1074 Axer. Vozidla
jsou nasazována na dálkové lince Zlaté Moravce - Bratislava. Základní technické údaje
o autobusech: rok výroby 09/2005, objem
11 999 cm3, výkon 259 kW, emisní norma
Testování SOR CN 8,5 ve VTP
Společnost Veolia Transport Praha testovala
v minulých měsících v rámci Pražské integrované dopravy nový autobus SOR CN 8,5. Vozidlo
zapůjčené od domácího výrobce z Libchav
bylo nasazováno na různé příměstské linky.
Autobus s evidenčním číslem 1419 jezdil například na lince číslo 415 Černošice, železniční
zástávka – Karlík. Vozidlo, které se v tomto
veletržním designu letos objevilo na brněnském Autotecu, nejezdilo pouze v okolí Prahy,
ale představilo se i středočeským dopravcům
z Asociace dopravních, spedičních a servisních
Euro 3, počet míst k sezení 53+1+1. Výbava:
klimatizace, tempomat, lednička, v jednom
vozidle WC, DVD, 2x LCD monitor.
VTP převzala Spojbus
Veolia Transport Praha začlenila k 1. červenci autobusovou společnost Spojbus do své
skupiny jako provozní oblast Rudná. Autobusy nesou již jméno a logo VT, postupně
dojde i ke změně barvy laku do červenošedé korporátní podoby společnosti Veolia
Transport.
Vétéčko č. 3 I strana 2
firem Čech, Moravy a Slezska, zástupcům
Ministerstva dopravy, KÚ Středočeského kraje,
ROPID a dalším na pravidelném pracovním
setkání v areálu Solenice.
ROZHOVOR
Řidič-dobrovolník z Veolia Transport Praha
Jedním z kolegů, kterého můžete potkat za volantem pražského autobusu s logem Veolia Transport, je Jan Pšenička. Není to pouze jeden z našich řidičů, o kterých se ve známé písni zpívá, že mají „tvrdej chleba“, je též jedním z našich zaměstnanců-dobrovolníků, který letos uspěl v projektu Minigrantů. Povídali jsme si nejen o řízení
autobusu a cestujících, došlo i na téma cyklistiky.
Co vás k povolání řidiče přivedlo a jak
dlouho jej vykonáváte?
Vždy mě moc bavilo jezdit a cokoli řídit. Být
řidičem autobusu byl můj klukovský sen. Jako
řidič pracuji ve Veolia Transport tři a půl roku,
dříve jsem byl zaměstnán v Národním divadle
na pozici elektroúdržbář jevištní technologie.
Které linky ve VTP jezdíte, máte nějakou
svoji oblíbenou trasu?
Nejčastěji jezdím příměstské linky z Prahy Černého mostu 303, 304 a 344, někdy linku
391 z nádraží Klánovice do Úval nebo okružní
linku 484 vedoucí z Úval do okolních obcí
a zpět.
Neraději jezdím linku 303 až do Říčan,
většinou totiž linka končí v Sibřině. Mám
přidělený autobus SOR C 10.5 a jsem s ním
velmi spokojený. Na tyto příměstské linky je
to přímo ideální vozidlo.
kolikrát si chtějí popovídat o všem možném. Minulou zimu mě velmi potěšila jedna
paní, kterou jsem vezl při sněhové kalamitě.
Na konečné mi poděkovala, že jsem všechny
cestující dovezl v pořádku i přes nepříznivou
situaci na silnicích.
Jak jste se dostal k projektu Minigrantů,
co vás na něm oslovilo?
V práci na nástěnce jsem viděl leták. Do projektu Minigrantů jsem se zapojil, abych
pomohl dobré věci.
Jak náročné je jezdit v městském
a příměstském pražském provozu jako
profesionál?
Mě až tak silný provoz na cestách nevadí.
Jako Pražák jsem na velký provoz zvyklý.
O řidičích z Prahy se říká, že jezdí jak šílenci,
ale právě ti bývají vůči autobusu kolikrát
podstatně ohleduplnější oproti řidičům mimopražským.
Do Minigrantů jste se zapojil s projektem „Tandemové kolo pro nevidomého
přítele“, pro koho jsou konkrétně určeny
finanční prostředky, které jste získal?
Peníze jsou určeny pro mého dobrého přítele
Michala, který se už narodil s vrozenou vadou
očí a během svého dětství přišel o zrak úplně.
Dříve jsme spolu jezdili na kole, na lyžích
a trávili spolu hodně času. Když přišel o zrak
úplně, tak se povedlo jeho tátovi sehnat
dvoukolo vyrobené ze starých kol typu „Ukrajina“. Bylo strašně těžké a muselo se na něm
šlapat pomalu i z kopce. Před několika lety
bylo zapůjčeno Michalovi dvoukolo od sportovního oddílu, které jsme hodně využívali.
Bohužel kolo jsme museli loni vrátit, a tak se
velmi hodil projekt minigrantů Veolia.
Jak vnímáte jako řidič-profesionál cestující?
Cestující bych rozdělil do několika skupin. Někteří nastoupí do autobusu a ani nepozdraví,
pak jsou takový, kteří se chtějí hádat, vadí jim
pořád něco a chovají se podle toho, jakou
mají zrovna náladu. A pak jsou ti, kteří zdraví,
Jak bude nové kolo vypadat a stihnete se
letos ještě s kamarádem na kole projet?
Kolo bude vyrobeno na míru z velmi lehkého
materiálu, počítá se s kotoučovými brzdami.
Tandem bude červený, aby připomínal firemní
barvy společnosti Veolia, která se na jeho
financování z velké části podílela. Kolo by
mělo být hotové koncem září. Těšíme se, že
se na něm ještě letos pořádně projedeme.
Jak vnímáte projekt Minigrantů, doporučil byste ho i ostatním kolegům?
Projekt Minigrantů mě zaujal svojí jednoduchostí a širokou působností jeho uplatnění.
Rozhodně bych ho doporučil i svým kolegům.
Příští rok se hodlám Minigrantů znovu zúčastnit, už mám v hlavě nový projekt. Během
projektu jsem poznal další lidi, kteří dělají více
než by museli a jsou za to hrdí, že můžou
pomoci ostatním.
Práce je vám zároveň koníčkem. Máte
ještě čas na další zájmy?
To víte, že ano. Ve volném čase se věnuji
nejčastěji svému autu a motorce. Občas si
jdu zaplavat, jezdním na kole, rád fotografuji,
hrabu se též ve všem možném, kde je nějaká
elektronika. Na chalupě chodím rád ke koním, ale jsem spíše jen divákem než jezdcem.
„S námi vám svítí zelená!“
Veolia Transport Morava (VTM) úspěšně
realizuje vzdělávací projekt “S námi vám svítí
zelená!” s využitím finančních prostředků
poskytnutých z Evropského sociálního fondu.
Projekt byl zahájen 1. dubna 2010 a bude
probíhat do 31. března 2012. Prostřednictvím
projektu vytvořeného primárně pro oblast
veřejné hromadné dopravy přispívá VTM
ke zvýšení konkurenceschopnosti v odvětví
osobní dopravy, rozvíjí odbornost a kompetence zaměstnanců, zvyšuje jejich cenu
na trhu práce a osobní profesní komfort
a především odpovědnost za kvalitu služby,
kterou poskytuje široké zákaznické obci využívající hromadnou autobusovou příměstskou
a linkovou dopravu v regionech a městech
severní a střední Moravy. „Projekt je zaměřen
na všechny skupiny zaměstnanců, na řidiče
autobusů, zaměstnance v technicko-hospodářských funkcích i na vedoucí zaměstnance
na všech úrovních řízení“, říká Ivo Novotný,
personální a marketingový ředitel Veolia
Transport ČR. „Projekt je koncipován tak,
aby se jednalo o obecné vzdělávání, které
je přenositelné od jednoho zaměstnavatele
ke druhému, a tím lepší uplatnění zaměstnanců na trhu práce v různých odvětvích“,
dodává Novotný.
Vétéčko č. 3 I strana 3
Z REGIONŮ
Velia Transport Teplice testuje emulzní naftu
Veolia Transport Teplice (VTT), která od konce
loňského roku používá ve většině autobusů
jako první v Ústeckém kraji emulzní motorovou naftu, hodnotí její zavedení pozitivně.
Podle Jana Gaislera, ekonomického ředitele
VTT se zařazení tohoto
paliva ukázalo jako dobrý
krok. „Na konkrétní výsledky
je ještě brzo, ale už nyní
je vidět, že i z tohoto
hlediska se změna paliva
vyplatí. V současnosti jezdí
na toto palivo osmdesát
procent našich autobusů,“
uvedl Jan Gaisler.
Emulzní nafta se od běžné
nafty liší na první pohled
barvou, je bílá jako mléko.
Emulze obsahuje
9 % vody a 91 % minerální
nafty včetně aditiv a emulgátorů.
Emulzní nafta je zařazena mezi
ekologická paliva, a není zatížena
spotřební daní. Veolia Transport
plánuje, že pokud se emulzní nafta
v provozu osvědčí, rozšíří se její
použití i na další provozy a bude
zahrnovat i nová vozidla.
U těch se předpokládá postupný
přechod na emulzní naftu poté,
co bude u jednotlivých vozů
končit výrobcem garantovaná
záruční doba. Emulzní naftu jako
palivo pro své autobusy využívají
dopravní společnosti ve Francii
a Itálii. Zkušenosti s tímto palivem
mají v ČR kromě VTT ještě dopravci
v Praze a Ostravě.
Otvorenie novej administratívnej budovy v Nitre
Veolia Transport Nitra (VTN) otvorila
12. mája 2010 nové administratívne
centrum pre služby cestujúcim, ktoré se
nachádza oproti železničnej stanici v Nitre.
Časť novostavby si spoločnosť prenajala
od súkromnej firmy zatiaľ na dva roky.
V budúcnosti má byť toto centrum súčasťou
novej stanice.V budove sa nachádza dispečing pre medzimestské a diaľkové linky,
obchodné priestory pre predaj a dobíjanie
čipových kariet, čakáreň, nocľaháreň pre
vodičov a cestovná kancelária. „Výrazným
spôsobom sa zvýšila kultúra cestovania,
ľudia si budú môcť oddýchnuť v dôstojnejších priestoroch, lepšie zázemie majú naši
zamestnanci,“ povedal Juraj Kusy, generálny
riaditeľ VTN. Čakáreň pre cestujúcich má
otváracie hodiny od 4 do 24 hodiny, informácie sú otvorené od 7 do 15.30 hodiny.
Na prízemí v klientskej časti sú tri okienka
so službami pre verejnosť. Do čakárne
v blízkej dobe pribudne veľkoplošná obrazovka s informáciami pre cestujúcich.
Poděkování od cestující z Kolína
V minulém čísle Vétéčka jsme vás informovali o zavedení pravidelných nízkopodlažních autobusů v rámci zvýšení kvality
MHD v Kolíně. Jsme potěšeni, že se naše
úsilí setkalo s pozitivním ohlasem cestující
veřejnosti. Veolia Transport Východní Čechy
obržela poděkování od paní Pokorné.
„Dobrý den, manžel je vozíčkář, tak jsme
Vétéčko č. 3 I strana 4
velmi uvítali přikoupení dalších nízkopodlažních autobusů v Kolíně. Je také dobře, že
na jízdních řádech budou umístěny piktogramy vozíčkáře, budeme si moci autobus
vytipovat dopředu a ne složitě sondovat,
jestli náhodou nepojede autobus s plošinou!
S poděkováním a přáním pěkného dne
Lenka Pokorná.“
ZPRÁVY
Testování hybridního autobusu Volvo 7700 ve VTP
pokračování ze str. 1
Společnost VTP ve svém provozním středisku v Neratovicích provozuje v současnosti
na vybrané lince MHD další hybridní autobus
TriHyBus (zkratka z anglického Triple Hybrid
Hydrogen Bus), neboli trihybridní vodíkový
autobus, který využívá ke svému pohonu
systém trojitého hybridního pohonu: vodíkových palivových článků, baterie a výkonných
kondenzátorů zvaných ultrakapacitory.
Technické parametry nízkopodlažního hybridního autobusu Volvo 7700
– délka 12 m, šířka 3,2 m, výška 2,55 m
– hmotnost vozidla 18 900 kg
– počet dveří 3
– nejnižší nástupní výška 25, 27,27 cm (vozidlo je vybaveno funkcí poklesu nástupní
hrany podlahy)
– max. počet cestujících 95
– hybridní systém – paralelní hybrid Volvo
I-SAM*
– dieselový motor Volvo D5, 210 hp, 800 Nm
– elektromotor – 160 hp, 800 Nm
– převodovka I-shift, automatický systém
řazení rychlostí, 12rychlostní rozdělená
převodovka
* koncept I-SAM zahrnuje kombinovaný startovací motor, elektromotor, generátor a elektrickou řídící jednotku v kombinaci se vznětovým
motorem, I-shift převodovkou Volvo a baterií
lithium-ion.
Sloučení Veolia Transport a Transdev
Na začátku května 2010 došlo v Paříži k podpisu definitivních dohod týkajících se sloučení
společností Veolia Transport a Transdev. Sloučením těchto společností vznikne přední hráč
v oboru hromadné přepravy cestujících v celosvětovém měřítku. Veolia Environnement,
mateřská společnost Veolia Transport, bude
průmyslovým provozovatelem nového celku
a Caisse des Dépôts, hlavní akcionář Transdevu, bude dlouhodobým strategickým partnerem. Cílem nové skupiny je vstup na burzu
do 12 měsíců od uskutečnění transakce,
pokud to tržní podmínky dovolí. Radim Novák, generální ředitel Veolia Transport Česká
republika k celé transakci dodává: „Přestože
Transdev v České republice přímo nepůsobí
a nebude tak z hlediska provozu a zaměstnanců docházet k žádným změnám, je pro
nás tato zpráva důležitým krokem k posilování naší pozice na trhu v České republice
a na Slovensku. Díky sloučení se společností
Transdev budeme moci využít know-how
zejména v oblasti městské dopravy – tramvaje
a metro a dále v oblasti železnice.“
Veolia Transport vezla děti do iQparku Program zaměstnaneckých akcií
– Sequoia 2010
Dne 25. června 2010 se uskutečnil celodenní
školní výlet třídy 8.B ze ZŠ Vrané nad Vltavou,
který organizačně zajišťovaly společnosti Veolia Voda a Veolia Transport. Výlet do zábavně naučného centra iQpark v Liberci získali
žáci za své prvenství ve výchovně vzdělávací
soutěži „SOS Planeta Země“, pořádané
na podzim 2009 společnostmi skupiny Veolia
Environnement. Účastníci výletu strávili celé
dopoledne v iQparku, kde měli možnost
vyzkoušet trojrozměrné interaktivní exponáty a zkoumat jevy z nejrůznějších vědeckých oblastí. Třídní učitelka, paní Elšíková,
si pochvalovala nejenom pestrý program
výletu v iQparku (zrcadlový labyrint, lunapark,
společný oběd), ale také špičkovou úroveň
dopravy.
Předání cen v soutěži „Dárek pro Zemi“
Ceny za 2. místo
v soutěži „Dárek
pro Zemi“, které
vyhrála ZŠ Brníčko u Šumperka,
předali
25. června 2010
zástupci Veolia Transport
Morava dětem z 1.–5. tříd,
a to za přítomnosti ředitelky
školy Milady Kouřilové
a vedoucí projektu Pavly
Novotné. Děti vytvořily
skupinový plakát „Dárek
pro Zemi“, prováděly
sběr papíru, čistily
studánku a vyráběly
ekologické výrobky
z PET lahví. Získaly tak
pro školu digitální fotoaparát, přenosné pokusné
laboratoře, encyklopedie
a spoustu dalších krásných
drobných cen. Celostátní
ekologickou soutěž „Dárek
pro zemi“, která probí-
hala od 6. dubna do
21. května 2010, organizovaly společnosti skupiny
Veolia Environnement ČR
– Veolia Transport, Veolia
Voda a Dalkia. Do soutěže
se mohly přihlásit všechny
ZŠ v regionech ČR, ve kterých společnosti skupiny
Veolia působí. Více informací o jejích výsledcích
naleznete na adrese
www.darekprozemi.cz .
Stejně jako v loňském roce se i letos vrací program zaměstnaneckých akcií nazvaný Sequoia,
ve kterém každý zaměstnanec bude moci
získat akcie naší mateřské společnosti Veolia
Ennvironment.
A jak to bude letos probíhat? Bude možné
investovat do dvou fondů. První z nich, pod názvem fond Plus, je zajištěný fond, který bude
garantovat vloženou investici a navíc zhodnocení 2 % p.a. Do tohoto fondu může každý zaměstnance investovat maximální částku 300 €.
Druhý fond Sequoia Classic je nezajištěný
fond, jehož hodnota se bude pohybovat zcela
dle vývoje akciového trhu. Do tohoto fondu
může každý zaměstnanec investovat maximálně částku ve výši 25 % svého ročního platu.
Zaměstnavatel se na investici bude podílet
příspěvkem, který dorovná investici zaměstnance za podmínek – maximálně 300 € za investici
do fondu Plus a 300 € za investici do fondu
Classic. Celkový příspěvek zaměstnavatele tak
může dosáhnout 600 € a celý bude investován
do nezajištěného fondu Classic. Navíc na cenu
akcií bude poskytnuta sleva ve výši 10 %.
Upisovací období pro letošní rok bylo zvoleno
od 25. října do 10. listopadu 2010.
V případě Vašeho zájmu o investici do zaměstnaneckých akcií, se prosím obraťte na Vaše
personální oddělení.
Vétéčko č. 3 I strana 5
ZPRÁVY
Minigranty Nadačního fondu Veolia
Celkem sedm minigrantů v hodnotě 200 tisíc
korun podpořil Nadační fond Veolia v rámci
veřejně prospěšných aktivit zaměstnanců společnosti Veolia Transport, kteří se letos poprvé
zapojili do tohoto projektu. Pět oceněných
projektů podali pracovníci Veolia Transport Morava, po jednom zaměstnanci Veolia Transport
Praha a Veolia Transport ČR. Slavnostní předání
certifikátů autorům jednotlivých projektů
proběhlo koncem letošního června v pražské
centrále Veolia Transport v Karlíně za účasti vedení firmy a zástupce Nadačního fondu Veolia.
Minigranty byly například uděleny projektům
„Hasičská mládež, naši nástupci“, který podpoří
nákup nových hasičských hadic pro mladé členy
Sboru dobrovolných hasičů v Třinci – Neborech
nebo projekt organizace Oáza „Oáza pro lidi
s mentálním postižením“, který předložila Jana
Janžurová z Veolia Transport ČR. Kromě krátkého představení každého z projektů se účastníci
dozvěděli podrobnosti o fungování Nadačního
fondu Veolia z úst jeho ředitele Jana Dolínka.
Zároveň si ocenění měli možnost pohovořit
s Radimem Novákem, generálním ředitelem Veolia Transport, který všem oceněným poděkoval
a popřál jim mnoho úspěchů v dobrovolnických
aktivitách. Podrobnosti o všech oceněných
projektech naleznete na webových stránkách
www.nfveolia.cz.
V příštím roce se můžete přidat ke svým úspěšným kolegům, kteří čerpali finanční prostředky
na své dobrovolnické projekty. Tímto vás zároveň zveme k návštěvě nadačního webu.
Děti z Neposedy se vypravily na výlet
V rámci podpory a spolupráce Veolia Transport
s občanským sdružením Neposeda se letos
o prázdninách vydaly děti na výlet autobusem
naší firmy. Výlet byl sice velmi mokrý, ale nádherný. Děti se vydrápaly na horu Blaník. Cestou
sbíraly houby, plnily jednotlivé úkoly a prošly
si i interaktivní naučnou stesku. „Pan řidič byl
velmi příjemný a paní vedoucí si ho nemohly
vynachválit. Velmi děkujeme za umožnění výletu, který navázal na naši celotáborovou hru Ry-
tíři a hradní paní,“ napsala v poděkování Věra
Dufková, ředitelka o. s. Neposeda. Fotografie
z výletu naleznete na webových stránkách
www.veolia-transport.cz , další obrázky najdete
na www.neposeda.org .
Vyhodnocení průzkumu Vétéčka
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
děkujeme vám všem, zaměstnancům skupiny
Veolia Transport v Česku i na Slovenku , kteří
jste vyplnili dotazník, jenž byl součástní minulého čísla Vétéčka. Celkem se do redakce vrátilo
188 vyplněných dotazníků, nejvíce jich přišlo
od kolegů ze Slovenska (Veolia Transport Nitra
a Veolia Transport Services) a z regionu Východní Čechy (Veolia Transport Východní Čechy). Ne
všechny vrácené dotazníky byly zcela vyplněny,
proto jsou statistické výsledky pouze orientační.
Téměř polovině z vás (48 %), kteří se vyjádřili
k otázce rozsahu podnikového časopisu, vyhovuje stávající rozsah osmi tiskových stran, třetina
účastníků ankety by chtěla Vétéčko ještě více
rozšířit. Počet čtenářů, kterým vyhovovala kratší
verze původního časopisu byl velmi nízký.
Vzhled časopisu byl hodnocen nejvíce známkami 1 (40 %) a 2 (40 %), současně se jednalo
dohromady o nejpozitivnější hodnocení, při
kterém jste se vyjadřovali k otázce Jak se vám
líbí: vzhled magazínu, styl a kvalita fotografií/
ilustrací a styl článků. Styl a kvalita fotografií/ilustrací byla nejvíce taktéž hodnocena
Vétéčko č. 3 I strana 6
známkami 1 (42 %) a 2 (32 %), styl článků
byl nejčastěji hodnocen známkou 2 (40 %)
a 3 (22 %). Vétéčko by se mělo v budoucnu
podle vašich odpovědí více věnovat informacím
o vozovém parku, o které projevilo zájem 65 %
respondentů, na druhém místě se 36 % se
umístilo téma článků a rozhovorů se zaměstnanci, 27 % účastníků ankety si přeje věnovat
se více otázkám firemní strategie a 26 % žádá
informace o společnostech Veolia Transport v jiných zemích. Z individuálních požadavků jsme
zaznamenali zájem o zařazení většího počtu
příspěvků z provozních oblastí Veolia Transport
Morava a Veolia Tranport Nitra.
V celkovém hodnocení dostalo Vétéčko nejčastěji od účastníků anktety známku chvalitebnou,
což nás velmi potěšilo. To však neznamená, že
není co zlepšovat. Proto se chceme v budoucnou více zaměřit na témata, která vás nejvíce
zajímají včetně zavedení nových rubrik. Můžete
se těšit na podrobnější informace z oblasti
vozového parku, představení vybraných kolegů
a jejich profesí, počítáme i s širším informování o společnostech Veolia Transport v jiných
zemích. Nezapomeneme však ani na zájemce
z řad soutěžících, proto budeme pokračovat
v různých soutěžích pro malé i velké čtenáře
Vétéčka. Bohužel jsme však limitováni rozsahem tiskových stran, a proto nemůžeme vždy
všechny příspěvky a témata zveřejnit v tištěné
podobě časopisu. I proto se snažíme využít
internetových stránek Veolia Transport, kde
umisťujeme texty a obrazový materiál, které se
nám do papírového Vétéčka nevešly. Sledujte
proto i intertové stránky a do svého vyhledávače občas zadejte www.veolia-transport.cz. Ještě
jednou vám chceme poděkovat za zpětnou
vazbu, poznámky, nápady a reakce, které jsme
od vás obdrželi. Budete-li mít kdykoliv potřebu nám sdělit své postřehy a náměty, využijte
elektronické adresy [email protected]
nebo nám napiště do redakce dopis či pohled.
Ze všech došlých dotazníků, které měly vyplněny kontaktní údaje, byli vylosováni tři výherci,
kteří od nás obdrží věcné ceny. Vylosováni byli
Čestmír Horký z VTM, Miroslav Fikar z VT VČ
a Peter Červenka z VT Nitra. Všem výhercům
blahopřejeme!
ZAJÍMAVOSTI
Autobusový unikát – Karosa Legobus
Základní technické údaje:
– délka 11 653 mm
– šířka 2 500 mm
– výška 3 290 mm
– pohotovostní hmotnost 9500 kg
– celková hmotnost 16 000 kg
– max. rychlost 72 km/h.
– motor Renault MIHR 06.20.45 o objemu
9 840 cm3 a výkonu 206 k (152 kW) při
2100 ot./min.
– převodovka Zenit 4MS 105.008 čtyřstupňová mechanická (původně měl
Legobus automatickou převodovku)
– spotřeba 22 l/100 km
Pravidelnou rubriku Vétéčka Autobusový veterán jsme museli v tomto čísle přejmenovat.
Důvod je jednoduchý. Představíme si autobus
vyrobený v roce 1993, který nelze oficiálně
zařadit mezi veterány. Jedná se však o unikát, který je nejenom provozuschopný, ale
můžete se s ním osobně setkat. Stačí navštívit Technické muzeum v Brně, kde mají tento
autobus ve vlastnictví od roku
1995 jako historický exponát.
Jde totiž o jediný vyrobený kus!
Karosa Legobus, oficiální
označení Karosa B 732.1670, je
prototyp městského autobusu,
který byl vyroben v roce 1993
v Karose ve Vysokém Mýtě.
Zvláštností tohoto dvounápravového vozidla je samonosná karoserie sešroubovaná z hliníkových
profilů. Vnějšek je z hliníkových
a laminátových dílů lepených
na kostru. Bezpečnostní tónovaná skla jsou do karosérie také
vlepena. Pro sériovou výrobu
se počítalo s plnou klimatizací a automatickou převodovkou. Legobus měl zásadní
změnu v předním čele, které je s úkosem,
celoplošném prosklení dveří a po mnoha
letech (od ukončení výroby autobusů řady
RTO) to byl městský autobus s jednokřídlými
ručně otevíranými dveřmi u řidiče. Standardní podvozková část vychází z vozů řady
700, konkrétně z autobusu Karosa B 732,
z modelu 93, který byl v roce 1993 předsta-
ven na brněnském autosalonu. Vozidlo má
však modernější design, má nižší podlahu
oproti klasickému modelu B 732. Na pravém
boku jsou troje dvoukřídlé výklopné dveře.
Sedačky jsou v autobuse rozmístěny 1+2,
nad nápravami 2+2. Autobusem mohlo být
oficiálně přepravováno 98 cestujících, z toho
29 sedících oproti běžným 32 sedícím a 59
stojícím. Šestiválcový horizontální motor byl
vybaven katalyzátorem výfukových plynů
a byl spojen s mechanickou čtyřstupňovou
převodovkou Zenit doplněnou elektromagnetickým retardérem Elmar. Označení
Legobus vychází z toho, že autobus bylo
možno rychle, a to během několika desítek
minut, přestavět a upravit ho tak pro potřeby
provozu, například změnit počet dveří.
K sériové výrobě Legobusu nikdy nedošlo.
V Karose rozhodli o pomalejším tempu
modernizace typu B 732, čímž vznikl v roce
1995 typ Karosa B 932. Legobus byl však
nasazován v pravidelném provozu. Doloženo je jeho provozování u DP Praha v roce
1994. Autobusu bylo přiděleno evidenční
číslo 3002 a zařazen byl v garážích Vršovice.
Následně byl Legobus v letech 1997 – 2005
pronajat na brněnské letiště
Tuřany pro dopravu cestujících
po letištní ploše a následně byl
opětovně zařazen do sbírek
muzea.
Funkční vzorek autobusu
Karosa B 732.1670 byl postaven za účelem pokusu o ověření možností stavby karosérie
z hliníkového stavebnicového
systému Alusuisse, nicméně
již od počátku nebylo reálné
uvažovat o tomto způsobu
hromadné výroby, a to jednak
z důvodu vysoké ceny dovozových komponentů, jednak z důvodu toho, že výrobní technologie závodu
ve Vysokém Mýtě byla vybudována ke zcela
jinému způsobu hromadné výroby.
Vůz je společně s dalšími muzejními autobusy a trolejbusy prezentován na různých
akcích a slavnostech. Letos se Legobus (SPZ
BSC 82-13) zúčastnil například 9. ročníku
mezinárodního srazu a prezentační jízdy historických autobusů Zlatý bažant 2010, kde
jsme pořídili jeho fotografie.
Než vyjel z garáže
Od našeho čtenáře Františka Vaňka jsme obdrželi krátký e-mail společně s fotografiemi. „Dobrý den, posílám Vám fotky svatebního dortu, který jsme nechali udělat kolegovi-řidiči a to v našich firemních barvách. Třeba se v časopise
najde místečko“. Chcete-li se podívat na neobvyklý autobus Veolia Transport
zadejte do prohlížeče vašeho počítače adresu www.veolia-transport.cz. Další
fotografie byly z důvodu malého rozlišení umístěny na web. Novomanželům
Matině a Pavlovi přejeme mnoho štěstí a panu Vaňkovi z Ostravy děkujeme!
Vétéčko č. 3 I strana 7
BLAHOPŘÁNÍ
Všem zaměstnancům děkujeme za jejich odvedenou práci. Níže uvedeným i ostatním oslavencům
přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.
Pracovní jubilea
Jméno a příjmení
10 let
Josef David
Karel Pospíšil
Bohumil Rástočný
Petr Rylko
Ivo Žurek
Milan Adamčík
Jan Sovadina
Jaroslav Vojta
15 let
Mojmír Buroň
Ladislav Čmiel
Libor Giba
Jaroslav Homola
František Klapka
Alois Lupinski
Stanislav Palacký
Čestmír Petřík
Josef Polách
Josef Šupák
Petr Bučil
Zlatuše Štulerová
Alois Vranovský
Vladimír Drtina
Petr Zborník
20 let
Jan Kučera
Jaroslav Kupka
Bohuslav Mucha
Vladimír Zácha
25 let
Miroslava Blaťáková
Jiří Pustelník
Milan Opler
Firma
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Praha
VT Praha
VT Praha
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Praha
VT Teplice
VT Teplice
VT VČ
VT VČ
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
Milan Vašica
Jarmil Vašíček
Jan Sivák
30 let
Ladislav Jančo
Slavomír Kašpar
Milan Sek
Radomír Sládeček
František Sládek
Milan Sikora
Renata Wienerová
Marie Stroffová
Luboš Troníček
Dušan Bartakovič
Ján Ďuriš
Marián Valkovič
Miroslav Slezák
Jiří Vojta
35 let
Josef Piecuch
Jan Rakowski
Pavol Sala
Antonín Škrabal
Vlastimil Tihelka
Vladimír Vláčil
Zdeněk Vláčil
František Zavadil
Vladislav Čepelák
Bohumil Pidrman
Josef Vondra
40 let
Karel Bezděk
Jan Čáp
Vilém Havránek
Jiří Hnilica
Jiří Krikl
VT Morava
VT Morava
VT VČ
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Praha
VT Praha
VT Services
VT Services
VT Services
VT Teplice
VT VČ
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Praha
VT Teplice
VT VČ
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
Josef Lisztwan
Hubert Pössl
Jiří Tyl
Ladislav Válek
Jaroslav Vlach
Milan Hořovský
Jiří Krůta
Jaroslav Pekárek
Josef Šmíd
Štefan Čápek
Peter Šatan
Petr Hanold
Jindřich Stárek
Petr Svoboda
Zdeněk Vencbauer
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Morava
VT Praha
VT Praha
VT Praha
VT Praha
VT Services
VT Services
VT VČ
VT VČ
VT VČ
VT VČ
Životní jubilea
Jméno a příjmení
40 let
Jan Kodat
Jaroslav Malý
Libor Řáda
Roman Těšínský
Jiří Vojtíšek
50 let
Vladislav Kaiser
Petr Macek
Rudolf Majiroš
Zdeněk Záborec
Alexander Brláš
Jaroslav Guzmický
Daniel Horniak
Gabriel Krajčovič
Jiří Kubíček
František Ledvinka
Firma
VT Praha
VT Praha
VT Praha
VT Praha
VT Praha
VT Praha
VT Praha
VT Praha
VT Praha
VT Nitra
VT Nitra
VT Nitra
VT Nitra
VT VČ
VT VČ
55 let
František Dudáš
VT Nitra
Emil Jančovič
VT Nitra
Ján Majlát
VT Nitra
Alexander Palotáš
VT Nitra
Jozef Piťo
VT Nitra
Ivan Talla
VT Nitra
Slavomír Škultéty
VT Services
Petr Adam
VT Teplice
Marie Brunnerová
VT Teplice
Kamil Flégl
VT VČ
Jaromír Jakubič
VT VČ
Miroslav Marvan
VT VČ
Jan Novotný
VT VČ
Václav Povýšil
VT VČ
Jaroslav Rut
VT VČ
Petr Svoboda
VT VČ
Darina Vidnerová
VT VČ
60 let
Vladimír Adamec
VT Nitra
Ján Kadlec
VT Nitra
Jozef Križan
VT Nitra
Stanislav Pintér
VT Nitra
Ján Rojko
VT Nitra
Josef Hendrych
VT Praha
Josef Hluško
VT Praha
Zdeněk Krejčí
VT Praha
Vladimír Plocek
VT Praha
Josef Sýbek
VT Praha
Jiří Vácha
VT Praha
Slavomír Patera
VT Teplice
Jaromír Karel
VT VČ
Václav Kotlas
VT VČ
65 let
Zdeněk Darebný
VT VČ
Vyhodnocení soutěže – Papírový autobus
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili modelářské soutěže. Byli jsme velmi příjemně překvapeni počtem fotografií, které přišli na adresu
Vétéčka. Zároveň nebylo jednoduché vybrat
z velkého množství modelů červených autobusů Solaris Urbino 18 tři nejpodařenější.
U nás jste vítězi všichni, kteří jste se soutěže
zúčastnili, a proto se také můžete všichni
těšit na krásné ceny. Nejvydařenější modely
jsou podle poroty autobus od Filípka Gabriela
z Pardubic (1. místo) viz. fotografie, Petra
Daňka z Olomouce (2. místo) a Petera Šebo
z Nitry (3. místo). Všechny došlé fotografie
modelů si můžete prohlédnout na webových
stránkách Veolia Transport na adrese
www.veolia-transport.cz .
Vétéčko – interní časopis společnosti Veolia Transport ČR a.s., šéfredaktor Pavel Novák – PAN Communications, redakční rada Ivo Novotný, Klára Koukolová, grafika a DTP Euro Agency, kontakt VT ČR a.s.,
Křižíkova 34, 186 00 Praha 8, e-mail: [email protected], www.veolia-transport.cz, © PAN Communications a Euro Agency, © Foto Veolia Transport a.s.
Download

Vétéčko - Arriva