ČSAD Praha holding a.s.
Pod Výtopnou 13/10
186 00 Praha 8 – Karlín
Zapsal MS v Praze oddíl B, vložka 6297
V Praze dne 25. 2. 2014
Vážený obchodní partnere,
dovolujeme si Vás informovat, že v termínu 23. 4. 2014 – 7. 11. 2014 budou
probíhat na autobusovém nádraží Praha Florenc opravy komunikací
a kanalizačních řadů v prostorách odjezdových stání, které povedou mimo jiné
ke zvýšení kvality služeb autobusového nádraží, a komfortu pro cestující veřejnost.
Zároveň s touto akcí bude probíhat nového dispečinku vjezdu do, která povede
k přechodné úpravě režimu provozu na dotčených komunikacích.
Veškeré opravy budou probíhat s ohledem na minimální omezení provozu
nádraží a vašich autobusových linek, nicméně i přesto jsme nuceni přistoupit
k dočasným uzavírkám některých odjezdových stání tak, aby byl provoz
v co nejmenší možné míře omezen, ale stavební práce mohly bezpečně probíhat.
Vzhledem k rozsáhlosti celé akce je oprava rozdělena do několika etap,
které se budou týkat vždy několika odjezdových stání současně. S každým
dopravcem bude v dostatečném časovém předstihu projednána příslušná dočasná
změna odjezdového stání, aby každý dopravce měl dostatečný čas na nahlášení
dočasného odjezdového stání na předprodejní kanály.
Tyto opravy budou rozděleny do následujících pěti etap:
uzavření stání č. 7-9, oprava vozovky u nástupišť
1. etapa č. 7-9
uzavření stání č. 5-6, oprava vozovky u nástupiště
2. etapa č. 14
uzavření stání č. 5-6, oprava vozovky u nástupiště
3. etapa č. 5, 6
oprava vozovky u průjezdního pruhu podél ostrůvku
4. etapa nástupiště č. 11-13 – bez uzavření nástupišť
5. etapa oprava vstupu na nástupiště č. 14 – bez uzavření
23. 4. - 3. 6.
4. 6. - 12. 7.
13. 7. - 22. 8.
23. 8. - 30. 9.
1. 10. - 7. 11.
V důsledku prací budou v rámci jednotlivých etap uzavřena uvedená
odjezdová stání, odjezdy z těchto stání budou přesunuty dle přiloženého seznamu
a následně po ukončení dotčené etapy navráceny zpět na původní odjezdové
stání.
Prosíme o informování všech vašich předprodejců o výše uvedených
změnách a zároveň o nahlášení změn do CISu.
Budeme se samozřejmě snažit zabezpečit v maximální možné míře
informovanost cestující veřejnosti o všech přesunech, a to jak prostřednictvím
našich zaměstnanců, kteří budou navigovat cestující veřejnost v blízkosti
uzavřených nástupišť tak všech našich komunikačních kanálů na ÚAN Praha
IČ:
26140659
DIČ: CZ26140659
Tel. 221 895 344
Fax 221 895 202
e-mail: [email protected]
web:
www.florenc.cz
Florenc (informační tabule v odbavovací hale, obě informační pracoviště, rozhlas,
navigační systém v areálu nádraží, atd.).
Děkuji za poskytnutou spolupráci a věřím, že uvedené opravy povedou
ke zkvalitnění služeb jak pro dopravce, tak pro cestující veřejnost.
V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se na nás neváhejte obrátit
na níže uvedeném spojení.
Klára Bachová – [email protected], 221 895 344, 724 172 231
Radovan Ředina – [email protected], 221 895 334, 725 965 407
Děkujeme za pochopení.
Klára Bachová
ředitelka dopravně turistické divize
Linka
88
90
156
215
268
640111
750000
Dopravce
Původní Nové
stání stání
Poznámka
23.4- 4.63.6 22.8
TOURING BOHEMIA. s.r.o.
Souter Holdings Poland Sp. z o.o.
AZ BUS & TIR PRAHA
Souter Holdings Poland Sp. z o.o.
AS Lux Express Estonia
CDS s.r.o. Náchod
ČSAD Hodonín a.s.
7
7
7
7
7
7
7
17 18:00 denně mimo sobotu
24
12
24
24
24
12
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
15
77
169
210
240
328
357
383
387
414
417
419
425
442
445
8
SAD Humenné a.s.
MUSIL TOUR spol. s r.o.
OMEGA GROUP 84 - EOOD
H.F.Tour
ČSAD Tišnov spol. s r.o.
MUSIL TOUR spol. s r.o.
ORANGEWAYS MAGYARORSZÁG
MUSIL TOUR spol. s r.o.
Ternopilský dopravní podnik 16127
TOV TRANSTEMPO. spol. s r.o.
ČSAD Tišnov spol. s r.o.
MUSIL TOUR spol. s r.o.
TOURING BOHEMIA. s.r.o.
MUSIL TOUR spol. s r.o.
TRANSDEV EUROLINES CZ. a.s.
Viliam Turan TURANCAR
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
17
16
17
5
17
12 směr Berlín
17
17
17
5
16
12
17
16
19 sp. 1 a 5
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
2
4
8
9
33
34
86
148
149
154
168
185
204
219
237
239
299
343
421
436
Tourbus a.s.
Tourbus a.s.
Viliam Turan TURANCAR
NIKOLO s.r.o.
Prague ORLAN s.r.o.
SAD Humenné a.s., Vranov / T.
INTERBUS s.r.o.
INTERBUS s.r.o.
INTERBUS s.r.o.
INTERBUS s.r.o.
GROUP COMPANY-E OOD
Euro Sekoma s.r.o.
INTERBUS s.r.o.
Prague ORLAN s.r.o.
DAC TRANS SERVICE S.R.L.
Bolkan Horn Travel Ltd.
SOFIA BUS Ltd.
NIKOLO s.r.o.
Anton Klimčík
Lvovský dopravní podnik 14631
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
13
13
19 sp.3
5
11
6
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
11
5
11
11
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
55
117
120
131
193
247
338
406
407
2
6
28
88
132
136
167
217
220
232
243
329
375
437
465
479
720240
TOURING BOHEMIA. s.r.o.
Tourbus a.s.
ARRIVA PRAHA s.r.o.
TOURING BOHEMIA. s.r.o.
TOURING BOHEMIA. s.r.o.
TOURING BOHEMIA. s.r.o.
SAD Prešov. a.s.
KORONA travel
TOURING BOHEMIA. s.r.o.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
24
9
8
7
24
24
8
7
24
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Tourbus a.s.
SARL Basque Bondissant
LINOŽ s.r.o.
TOURING BOHEMIA. s.r.o.
WESTbus GmbH
SAD Zvolen a.s.
TRANSDEV EUROLINES CZ. a.s.
A-EXPRESS s.r.o.
TRANSDEV EUROLINES CZ. a.s.
eurobus.a.s.
TRANSDEV EUROLINES CZ. a.s.
Katev Travel & Commercial
SAD Prešov. a.s.
ALVIT EXPRESS s.r.o.
RVE
TOURING BOHEMIA. s.r.o.
Tourbus a.s.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
16
16 směr Polsko
16
17 18:00 v sobotu
24
24
24
24
24
4
9
16
17
16
7
24
16
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Download

reko plocha dopis