Akustické izolace pro
plovoucí podlahy a
podhledy
 Ing. Marek Gut
Vlastnosti kamenné minerální vlny
 Tepelné izolace na bázi minerálních vláken:
 Jsou nehořlavé
 Jsou zvukově izolační
 Jsou tepelně izolační
 Jsou zatížitelné
Vlastnosti kamenné minerální vlny
Možnosti použití kamenné vlny
Co je důležité při izolaci staveb:

Správná volba typu izolačního materiálu

Správná volba tloušťky izolačního materiálu

Správná volba konstrukce a provedení detailů

Správně připravená základní konstrukce

Dokonalá realizace

Řídit se projektovou dokumentací
Kvalita projektové dokumentace
Dokonalá realizace???
Správné provedení detailů
Hledání odpovědnosti
Investor
???
Realizační firma
Projektant
Těžké plovoucí podlahy
PTN
TEPELNÁ VODIVOST
0.035 W/mK
ÚŽITNÉ ZATÍŽENÍ
max. 2 kPa (200 kg/m2)
STLAČITELNOST EN 13162
CP 4 (max. 4 mm)
DYNAMICKÁ TUHOST
tl. 20 mm – 25 MN/m3
tl. 30 mm – 20 MN/m3
tl. 40 mm – 15 MN/m3
tl. 50 mm – 10 MN/m3
tl. 60 mm – 10 MN/m3
Těžké plovoucí podlahy
PTE
TEPELNÁ VODIVOST
0.036 W/mK
ÚŽITNÉ ZATÍŽENÍ
max. 4 kPa (400 kg/m2)
STLAČITELNOST EN 13162
CP 3 (max. 3 mm)
DYNAMICKÁ TUHOST
tl. 20 mm – 30 MN/m3
tl. 30 mm – 25 MN/m3
tl. 40 mm – 20 MN/m3
tl. 50 mm – 15 MN/m3
tl. 60 mm – 15 MN/m3
Těžké plovoucí podlahy
Roznášecí vrstva z betonu
ΔLw (dB) vážené snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podlahou
L’n,w,eq (dB) ekvivalentní vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku
L’n,w (dB) vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku s akustickou izolací
SD (MN/m3) třída dynamické tuhosti izolace
Lehké plovoucí podlahy
PTS
TEPELNÁ VODIVOST
0.039 W/mK
ÚŽITNÉ ZATÍŽENÍ
max. 5 kPa (500 kg/m2)
STLAČITELNOST EN 13162
CP 2 (max. 2 mm)
DYNAMICKÁ TUHOST
tl. 20 mm – 40 MN/m3
tl. 30 mm – 30 MN/m3
tl. 40 mm – 25 MN/m3
tl. 50 mm – 20 MN/m3
tl. 60 mm – 20 MN/m3
Lehké plovoucí podlahy
Roznášecí vrstva z OSB desek tl. min. 25 mm
ΔLw (dB) vážené snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podlahou
L’n,w,eq (dB) ekvivalentní vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku
L’n,w (dB) vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku s akustickou izolací
SD (MN/m3) třída dynamické tuhosti izolace
Lehké plovoucí podlahy
PVT
TEPELNÁ VODIVOST
0.040 W/mK
ÚŽITNÉ ZATÍŽENÍ
max. 10 kPa (1000 kg/m2)
PEVNOST V TLAKU PŘI 10%
STLAČENÍ EN 826
tl. 20-60 mm - 50 kPa
tl. 70-120 mm - 60 kPa
Doporučení pro podlahy
Těžké plovoucí podlahy v bytové výstavbě s jinou než keramickou
lepenou nášlapní vrstvou.
PTN
Stlačitelnost max. 4 mm
Těžké plovoucí podlahy v bytové výstavbě s lepenou keramickou
nášlapní vrstvou nebo ve veřejných budovách s vysokou frekvencí
pohybu lidí.
PTE
Těžké plovoucí pojezdové podlahy ve skladech a výrobních halách.
PVT
Stlačitelnost max. 3 mm
Pevnost v tlaku 50, 60 kPa
Lehká plovoucí podlaha v bytové výstavbě s jinou než keramickou
lepenou nášlapní vrstvou.
PTS
Stlačitelnost max. 2 mm
Lehká plovoucí v bytové výstavbě s lepenou keramickou nášlapní
vrstvou, nebo ve veřejných budovách s vysokou frekvencí pohybu lidí.
PVT
Pevnost v tlaku 50, 60 kPa
Podhledy
Správné provedení detailů
Laboratorní hodnoty vážené vzduchové neprůzvučnosti v podél. směru RL,w,R
67 dB
48 dB
TP 440 Desky pro děrované podhledy
Podhled – Praha Hlavní nádraží
Podhled – Praha Hlavní nádraží
TP 120 A Desky pro podhledy
Heraklith pro podhledy
Podhled – Heratekta
Podhled – Tektalan pro garáže
Děkuji za pozornost
Marek Gut
Těšíme se příští rok nashledanou.
Prezentace z dnešního dne najdete na www.akademiezateplovani.cz
Download

Stáhnout