Heraklith C akustická deska
Dekorativní obklad
Heraklith C
Akustický obkladový systém Heraklith
CE kód značení: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)200-Cl1
POPIS:
Akustické desky Heraklith C jsou díky svému vzhledu a výborné pohltivosti zvuku obzvlášť vhodné na dekorativní a akustické obklady interiérů a exteriérů.
POUŽITÍ:
Akustická,konstrukční,nosná deska.Díky dřevovláknité vrstvě
mimořádně vhodné jako akustický obklad stěn a stropů. Aplikace mechanickým kotvením přímo k podkladu nebo na nosný
dřevěný nebo kovový rošt nebo lze použít jako nosnou desku
s dodatečnou vrstvou tepelné izolace.
VÝHODY:
• estetický, dekorativní povrch
• deska vyrobená z přírodních, základních materiálů
• vynikající akustické parametry
• odolný povrch proti mechanickým poškozením
• mechanicky upevnitelný na stěnu nebo dřevěný rám
• lehce řezatelný na libovolný tvar
• základní barva: bílá, další odstíny barev dle stupnice RAL
• je k dispozici i s opracovanými hranami na 45°
• použitelný v interiéru i v exteriéru
VÝROBNÍ ROZMĚRY A BALENÍ
mm
25
35
50
75
Plošná hustota
kg/m
g 2
11
13,5
18,5
26,5
Balení
ks/paleta
p
70
50
35
22
Délka
mm
2 000*
Šířka
mm
500
Přeprava: Na jednorázových paletách, nebalené, vázané na dvou místech. *) alternativní délka 1000 mm.
100
34,0
17
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Značka
–
λD
d
RD
σb
σm
μ
Popis/Hodnota
p
B-s1, d0
0,090
25
35
50
75
0,27
0,38
0,55
0,83
≥ 1000
≥ 700
≥ 500
≥ 400
≥ 200
≥ 150
5
ABSORPCE VZDUCHU α3
Heraklith C akustická deska,
se vzduchovou mezerou o velikosti 25 mm
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
125
250
500
1000
2000
4000
FREKVENCE (Hz)
Součinitel zvukové pohltivosti αw = 0,75
100
1,11
≥ 400
Jednotka
–
[W/mK]
[mm]
[m2K/W]
[kPa]
[kPa]
–
Norma
EN 13501-1
EN 13168
EN 13168
EN 12089
EN 826
EN 12086
Heraklith C akustická deska + NOBASIL MPN 50 mm
ABSORPCE
SO C VZDUCHU
V UC U α3
Technická vlastnost
Třída reakce na oheň
Deklarovanýý součinitel tepelné
p
vodivosti
Tloušťka
Tepelný
p ý odpor
p – deklarovaná hodnota
Pevnost v ohybu
y
Pevnost v tlaku
Faktor difuzního odporu
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
125
250
500
1000
2000
4000
FREKVENCE (Hz)
Součinitel zvukové pohltivosti αw = 0,80
Všechna práva vyhrazena, včetně fototechnické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční použití procesů a pracovních činností představených v dokumentu nedovolujeme. Věnovali jsme mimořádnou pozornost složení informací, textů a obrázků představovaných v dokumentu, zároveň však výskyt chyb nelze zcela vyloučit. Vydavatel a redaktoři nepřebírají právní
nebo jinou zodpovědnost za jakoukoli nesprávnou informaci a za následky z toho vyplývající.
Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Česká republika
Zákaznický servis
Tel.: +420 234 714 016, 017
Fax: +420 800 800 060
order.cz@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.cz
Tektalan HS
Tepelná a akustická izolace
podzemních garáží a sklepních stropů
Tektalan HS
Třívrstvá kompozitní dřevovláknitá deska
CE kód značení: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)30-TR5-Cl1
POPIS PRODUKTU
VÝHODY
Třívrstvá dřevovláknitá deska s jádrem z kamenné vlny Knauf
Insulation. Nehořlavé jádro má vysoký stupeň odolnosti biodegradace (značka kvality RAL). Použití je vhodné v případě
vyššího nároku na požární odolnost konstrukce.
• vynikající tepelná izolace
• velmi dobré akustické vlastnosti
• vysoká paropropustnost materiálu
• výborné biologické konstrukční vlastnosti
• odolnost proti mikroorganismům a hlodavcům
• chemicky neutrální – bez reakce s okolními materiály
• stabilita hmotnosti a rozměrů při změně teploty
• snadné řezání na požadovanou velikost a tvar
• vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání
• základní barva: bílá, další odstíny barev dle stupnice RAL
• dobrá protipožární odolnost – B-s1, d0 – zvyšuje požární
bezpečnost stavby
• odolná, vysoce pevná
• přetíratelná
• mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům
POUŽITÍ
Zateplování fasád a stropů garáží, izolace obytných prostor ochlazovaných zespodu, protipožární ochrana obkladů
dřevěných a ocelových konstrukcí. Díky dřevovláknité vrstvě
s cementovým pojivem poskytuje nárazu odolný povrch a výborný základ pro omítky.
VÝROBNÍ ROZMĚRY A BALENÍ
Tloušťka
mm
50
75
100
Vrstvyy
mm
5/40/5
5/65/5
5/90/5
Plošná hustota
kg/m
g 2
13,5
17,5
21,0
Balení
ks/paleta
p
35
22
17
Délka
mm
2 000*
Šířka
mm
500
Přeprava: Na jednorázových paletách, nebalené, vázané na dvou místech. *) alternativní délka 1000 mm.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Technická vlastnost
Třída reakce na oheň
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
Značka
–
λD
Popis/Hodnota
p
Jednotka
Norma
B-s1, d0
–
EN 13501-1
Vrstva minerální vlny: 0,038
Vrstva dřevěné vlny:
y 0,110
[W/mK]
EN 13168
Tloušťka
d
50
75
100
[mm]
Tepelný
p ý odpor
p – deklarovaná hodnota
RD
1,14
1,80
2,45
[m2K/W]
EN 13168
Pevnost v ohybu
y
σb
≥ 500
≥ 400
≥ 300
[kPa]
EN 12089
Pevnost v tlaku
σm
≥ 30
[kPa]
EN 826
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky
σMT
≥5
[kPa]
EN 1607
Faktor difuzního odporu
μ
5
–
EN 12086
Všechna práva vyhrazena, včetně fototechnické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční použití procesů a pracovních činností představených v dokumentu nedovolujeme. Věnovali jsme mimořádnou pozornost složení informací, textů a obrázků představovaných v dokumentu, zároveň však výskyt chyb nelze zcela vyloučit. Vydavatel a redaktoři nepřebírají právní
nebo jinou zodpovědnost za jakoukoli nesprávnou informaci a za následky z toho vyplývající.
Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Česká republika
Zákaznický servis
Tel.: +420 234 714 016, 017
Fax: +420 800 800 060
order.cz@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.cz
Tektalan C2
Tepelná a akustická izolace
podzemních garáží a sklepních stropů
Tektalan C2
Dvouvrstvá kompozitní dřevovláknitá deska
CE kód značení: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)30-TR5-Cl1
POPIS PRODUKTU
Dvouvrstvá kompozitní dřevovláknitá deska s tepelně izolační
vrstvou z minerální vlny vysoké hustoty.
POUŽITÍ
Zateplování fasád a stropů garáží, izolace obytných prostor ochlazovaných zespodu, protipožární ochrana obkladů
dřevěných a ocelových konstrukcí. Díky dřevovláknité vrstvě
s cementovým pojivem poskytuje nárazu odolný povrch a výborný základ pro omítky.
VÝHODY
• vynikající tepelná izolace
• velmi dobré akustické vlastnosti
• vysoká propustnost
• výborné biologické konstrukční vlastnosti
• odolnost proti mikroorganismům a hlodavcům
• chemicky neutrální – bez reakce s okolními materiály
• stabilita hmotnosti a rozměrů při změně teploty
• snadné řezání na požadovanou velikost a tvar
• vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání
• základní barva: bílá, další odstíny barev dle stupnice RAL
• dobrá protipožární odolnost – B-s1, d0 – zvyšuje požární
bezpečnost stavby
• odolná, vysoce pevná
• přetíratelná
• mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům
VÝROBNÍ ROZMĚRY A BALENÍ
Tloušťka
mm
50
75
100
Vrstvyy
mm
5/45
5/70
5/9
Plošná hustota
kg/m
g 2
10, 0
13,5
17,0
Balení
ks/paleta
p
35
22
17
Délka
mm
2 000*
Šířka
mm
500
Přeprava: Na jednorázových paletách, nebalené, vázané na dvou místech. *) alternativní délka 1000 mm.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Technická vlastnost
Třída reakce na oheň
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
Značka
–
λD
Popis/Hodnota
p
Jednotka
Norma
B-s1, d0
–
EN 13501-1
Vrstva minerální vlny: 0,038
Vrstva dřevěné vlny:
y 0,110
[W/mK]
EN 13168
Tloušťka
d
50
75
100
[mm]
Tepelný
p ý odpor
p – deklarovaná hodnota
RD
1,23
1,80
2,54
[m2K/W]
EN 13168
Pevnost v ohybu
y
σb
≥ 500
≥ 400
≥ 300
[kPa]
EN 12089
Pevnost v tlaku
σm
≥ 30
[kPa]
EN 826
Pevnost v tahu kolmo k rovině deskyy
σMT
≥5
[kPa]
EN 1607
Faktor difuzního odporu
μ
5
–
EN 12086
Všechna práva vyhrazena, včetně fototechnické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční použití procesů a pracovních činností představených v dokumentu nedovolujeme. Věnovali jsme mimořádnou pozornost složení informací, textů a obrázků představovaných v dokumentu, zároveň však výskyt chyb nelze zcela vyloučit. Vydavatel a redaktoři nepřebírají právní
nebo jinou zodpovědnost za jakoukoli nesprávnou informaci a za následky z toho vyplývající.
Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Česká republika
Zákaznický servis
Tel.: +420 234 714 016, 017
Fax: +420 800 800 060
order.cz@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.cz
Heratekta C3
Víceúčelová izolační deska
Heratekta C3
Třívrstvá kompozitní dřevovláknitá deska
CE kód značení: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)50-TR5-Cl1
POPIS PRODUKTU
VÝHODY
Třívrstvá dřevovláknitá deska s jádrem z EPS.
• vynikající tepelná izolace
• velmi dobré akustické vlastnosti
• výborné biologické konstrukční vlastnosti
• odolnost proti mikroorganismům a hlodavcům
• chemicky neutrální – bez reakce s okolními materiály
• snadné řezání na požadovanou velikost a tvar
• vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání
• odolná, vysoce pevná
• základní barva: bílá, další odstíny barev dle stupnice RAL
• přetíratelná
• mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům
POUŽITÍ
Zateplování fasád a stropů garáží, ztracené bednění na eliminaci tepelných mostů, izolace obytných prostor ochlazovaných zespodu. Díky dřevovláknité vrstvě s cementovým
pojivem poskytuje nárazu odolný povrch a výborný základ
pro omítky.
VÝROBNÍ ROZMĚRY A BALENÍ
Tloušťka
mm
25
35
50
75
Vrstvyy
mm
5/15/5
5/25/5
5/40/5
5/65/5
Plošná hustota
kg/m
g 2
7,5
8
8
8,5
Balení
ks/paleta
p
70
50
35
22
Délka
mm
2 000*
Šířka
mm
500
Přeprava: Na jednorázových paletách, nebalené, vázané na dvou místech. *) alternativní délka 1000 mm.
100
5/90/5
9
17
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Třída reakce na oheň
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
Značka
–
λD
Popis/Hodnota
p
Jednotka
Norma
E
–
EN 13501-1
Vrstva EPS: 0,040
Vrstva dřevěné vlny:
y 0,110
[W/mK]
EN 13168
Tloušťka
d
25
35
50
75
100
[mm]
Tepelný
p ý odpor
p – deklarovaná hodnota
RD
0,46
0,71
1,09
1,71
2,34
[m2K/W]
EN 13168
Pevnost v ohybu
y
σb
≥ 1000
≥ 700
≥ 500
≥ 400
≥ 300
[kPa]
EN 12089
Pevnost v tlaku
σm
≥ 50
[kPa]
EN 826
Pevnost v tahu kolmo k rovině deskyy
σMT
≥ 20
[kPa]
EN 1607
Faktor difuzního odporu
μ
20
–
EN 12086
Všechna práva vyhrazena, včetně fototechnické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční použití procesů a pracovních činností představených v dokumentu nedovolujeme. Věnovali jsme mimořádnou pozornost složení informací, textů a obrázků představovaných v dokumentu, zároveň však výskyt chyb nelze zcela vyloučit. Vydavatel a redaktoři nepřebírají právní
nebo jinou zodpovědnost za jakoukoli nesprávnou informaci a za následky z toho vyplývající.
Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Česká republika
Zákaznický servis
Tel.: +420 234 714 016, 017
Fax: +420 800 800 060
order.cz@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.cz
ka
Novin
Heratekta C2 031
Víceúčelová izolační deska
Heratekta C2 031
Dvouvrstvá kompozitní dřevovláknitá deska
CE kód značení: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)50-TR5-Cl1
POPIS PRODUKTU
VÝHODY
Dvouvrstvá kompozitní dřevovláknitá deska s vrstvou z EPS
desky s přídavkem grafitu.
• vynikající tepelná izolace
• velmi dobré akustické vlastnosti
• výborné biologické konstrukční vlastnosti
• odolnost proti mikroorganismům a hlodavcům
• chemicky neutrální – bez reakce s okolními materiály
• snadné řezání na požadovanou velikost a tvar
• vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání
• odolná, vysoce pevná
• základní barva: bílá, další odstíny barev dle stupnice RAL
• přetíratelná
• mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům
POUŽITÍ
Zateplování fasád a stropů garáží, ztracené bednění na eliminaci tepelných mostů, izolace obytných prostor ochlazovaných zespodu. Díky dřevovláknité vrstvě s cementovým
pojivem poskytuje nárazu odolný povrch a výborný základ
pro omítky.
VÝROBNÍ ROZMĚRY A BALENÍ
Tloušťka
mm
50
75
100
Vrstvyy
mm
5/45
5/70
5/95
Plošná hustota
kg/m
g 2
4,5
4,75
5,0
Balení
ks/paleta
p
35
22
17
Délka
mm
2 000*
Šířka
mm
500
Přeprava: Na jednorázových paletách, nebalené, vázané na dvou místech. *) alternativní délka 1000 mm.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Technická vlastnost
Třída reakce na oheň
Značka
–
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD
Tloušťka
Tepelný
p ý odpor
p – deklarovaná hodnota
Pevnost v ohybu
y
Pevnost v tlaku
Pevnost v tahu kolmo k rovině deskyy
Faktor difuzního odporu
d
RD
σb
σm
σMT
μ
Popis/Hodnota
p
E
Vrstva EPS: 0,040
Vrstva dřevěné vlny:
y 0,110
50
75
100
1,49
2,30
3,10
≥ 500
≥ 400
≥ 300
≥ 50
≥ 20
20
Všechna práva vyhrazena, včetně fototechnické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční použití procesů a pracovních činností představených v dokumentu nedovolujeme. Věnovali jsme mimořádnou pozornost složení informací, textů a obrázků představovaných v dokumentu, zároveň však výskyt chyb nelze zcela vyloučit. Vydavatel a redaktoři nepřebírají právní
nebo jinou zodpovědnost za jakoukoli nesprávnou informaci a za následky z toho vyplývající.
Jednotka
–
Norma
EN 13501-1
[W/mK]
EN 13168
[mm]
[m2K/W]
[kPa]
[kPa]
[kPa]
–
EN 13168
EN 12089
EN 826
EN 1607
EN 12086
Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Česká republika
Zákaznický servis
Tel.: +420 234 714 016, 017
Fax: +420 800 800 060
order.cz@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.cz
Heratekta C2
Víceúčelová izolační deska
Heratekta C2
Dvouvrstvá kompozitní dřevovláknitá deska
CE kód značení: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)50-TR5-Cl1
POPIS PRODUKTU
VÝHODY
Dvouvrstvá kompozitní dřevovláknitá deska s vrstvou z EPS
desky.
• vynikající tepelná izolace
• velmi dobré akustické vlastnosti
• výborné biologické konstrukční vlastnosti
• odolnost proti mikroorganismům a hlodavcům
• chemicky neutrální – bez reakce s okolními materiály
• snadné řezání na požadovanou velikost a tvar
• vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání
• odolná, vysoce pevná
• základní barva: bílá, další odstíny barev dle stupnice RAL
• přetíratelná
• mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům
POUŽITÍ
Zateplování fasád a stropů garáží, ztracené bednění na eliminaci tepelných mostů, izolace obytných prostor ochlazovaných zespodu. Díky dřevovláknité vrstvě s cementovým
pojivem poskytuje nárazu odolný povrch a výborný základ
pro omítky.
VÝROBNÍ ROZMĚRY A BALENÍ
Tloušťka
mm
50
75
100
Vrstvyy
mm
5/45
5/70
5/9
Plošná hustota
kg/m
g 2
4,5
4,75
5,0
Balení
ks/paleta
p
35
22
17
Délka
mm
2 000*
Šířka
mm
500
Přeprava: Na jednorázových paletách, nebalené, vázané na dvou místech. *) alternativní délka 1000 mm.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Technická vlastnost
Třída reakce na oheň
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
Značka
–
λD
Popis/Hodnota
p
Jednotka
Norma
E
–
EN 13501-1
Vrstva EPS: 0,040
Vrstva dřevěné vlny:
y 0,110
[W/mK]
EN 13168
Tloušťka
d
50
75
100
[mm]
Tepelný
p ý odpor
p – deklarovaná hodnota
RD
1,17
1,79
2,42
[m2K/W]
EN 13168
Pevnost v ohybu
y
σb
≥ 500
≥ 400
≥ 300
[kPa]
EN 12089
Pevnost v tlaku
σm
≥ 50
[kPa]
EN 826
Pevnost v tahu kolmo k rovině deskyy
σMT
≥ 20
[kPa]
EN 1607
Faktor difuzního odporu
μ
20
–
EN 12086
Všechna práva vyhrazena, včetně fototechnické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční použití procesů a pracovních činností představených v dokumentu nedovolujeme. Věnovali jsme mimořádnou pozornost složení informací, textů a obrázků představovaných v dokumentu, zároveň však výskyt chyb nelze zcela vyloučit. Vydavatel a redaktoři nepřebírají právní
nebo jinou zodpovědnost za jakoukoli nesprávnou informaci a za následky z toho vyplývající.
Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Česká republika
Zákaznický servis
Tel.: +420 234 714 016, 017
Fax: +420 800 800 060
order.cz@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.cz
Elementy
SYSTÉMOVÁ IZOLACE VĚNCE
SYSTÉMOVÁ IZOLACE VĚNCE
POPIS PRODUKTU
Systémové produkty vyrobené ze základních materiálů
Heratekta C3 a Heraklith C na izolování monolitických železobetonových věnců s přerušeným tepelným mostem.
Heratekta element věnce
Třívrstvá dřevovláknitá deska s jádrem z EPS s jednovrstvým
podstavcem z dřevocementové desky Heraklith C. Element
ve tvaru L pro jednoduché ukončování stropů.
Heratekta U-bednění
Třívrstvá dřevovláknitá deska s jádrem z EPS s jednovrstvým
podstavcem z dřevocementové desky Heraklith C. Element
ve tvaru U k rychlé a účinné izolaci věnců.
Heratekta rohový element
Třívrstvá dřevovláknitá deska s jádrem z EPS s jednovrstvým
podstavcem z dřevocementové desky Heraklith C. Rohový
element pro jednoduché a rychlé řešení ztraceného bednění
stropních konstrukcí.
Třívrstvá kompozitní dřevovláknitá deska
CE kód značení: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)50-TR5-Cl1
POUŽITÍ
Monolitické železobetonové věnce, ztracené bednění na
eliminaci tepelných mostů.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
• vynikající tepelná izolace
• úspora času při realizaci
• velmi dobré akustické vlastnosti
• výborné biologické konstrukční vlastnosti
• odolnost proti mikroorganismům a hlodavcům
• chemicky neutrální – bez reakce s okolními materiály
• snadné řezání na požadovanou velikost a tvar
• vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání
• odolná, vysoce pevná,
• mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům
• vynikající přilnavost k betonu
VÝROBNÍ ROZMĚRY A BALENÍ
Produkt
Element věnce
Výška
ý
mm
160 180 200 230 250 300
Tloušťka
mm
50
Šířka
mm
–
Délka elementu
bm
1
Průměrná hmotnost
kg/bm
g
2,4
2,5
2,6
2,9
3,0
3,2
Balení
ks/paleta
p
80
Tepelný
p ý odpor
p
m2K/W
1,05
Součinitel tepelné
W/mk
0,047
vodivosti
Přeprava: Na jednorázových paletách, nebalené, vázané na dvou místech.
U-bednění
250 250
50
300 380 440
1
7,0
7,7
8,2
30
1,05
Rohovýý element
250 250 250
50
300 380 440
0,30 0,38 0,44
1,2
1,2
1,2
1
2
3
1,05
0,047
0,047
250
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Technická vlastnost
Třída reakce na oheň
Značka
–
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
λD
Faktor difuzního odporu
μ
Popis/Hodnota
p
E
Vrstva EPS: 0,040
Vrstva dřevěné vlny:
y 0,110
20
Všechna práva vyhrazena, včetně fototechnické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční použití procesů a pracovních činností představených v dokumentu nedovolujeme. Věnovali jsme mimořádnou pozornost složení informací, textů a obrázků představovaných v dokumentu, zároveň však výskyt chyb nelze zcela vyloučit. Vydavatel a redaktoři nepřebírají právní
nebo jinou zodpovědnost za jakoukoli nesprávnou informaci a za následky z toho vyplývající.
Jednotka
–
Norma
EN 13501-1
[W/mK]
EN 13168
–
EN 12086
Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Česká republika
Zákaznický servis
Tel.: +420 234 714 016, 017
Fax: +420 800 800 060
order.cz@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.cz
Download

Heraklith C akustická deska