Josef Dvořák – IZOPOL
Prodejní centrum
Vilémovská 259
407 82 Dolní Poustevna
Tel.
Fax.
+ 420 412 397 106
+ 420 412 397 134
www.izopol.cz
[email protected]
Technický list na EPS T 3500
Technické parametry
EPS T 3500
Součinitel tepelné vodivosti
max. λd (W/m.K)
0,043
Odchylka tloušťky T
T4 + 10%
Odchylka délky L
L1 ± 3 mm
Odchylka šířky W
W1 ± 3 mm
Pravoúhlost S
S1 ± 5 mm/1000 mm
Rovinnost P
P4 ± 5 mm
Pevnost v ohybu BS
BS 50
Napětí v tlaku CS(10)
Rozměrová stabilita DS(N)
Rozměrová stabilita DS(70,-)
DS(N)2
DS(70,-)2
Deformace tlakem DLT (1)
Pevnost v tahu TR
Pevnost ve smyku (kPa)
Dynamická tuhost SD
Stlačitelnost CP
SD10 – SD30*
CP 4*
Nasákavost WL (T)
Nasákavost WL (P)
(kg/m²)
Faktor difuzního odporu µ (-)
Reakce na oheň
Orientační hodnota objemové
hmotnosti (kg/m³)
20-40
E
10-15
Barevné označení
* v závislosti na tloušťce
Výrobek odpovídá požadavkům ČSN EN 13 163
Použití výrobku :
Tepelně izolační desky určené pro vytváření vrstev v podlahách s požadavkem kročejového
útlumu a zvukově izolačních vrstev v konstrukcích s provozním zatížením do 3,5 kN/m².
Desky se vyrábějí mechanickým stlačením základního materiálu EPS.
V Dolní Poustevně dne 01.02. 2011
Download

Technický list na EPS T 3500