MIRELON
MIRELON je tenký, měkký a pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou
strukturou, balený v rolích s různými délkami v návinu.
Vzhledem ke své tloušťce 10 mm představuje efektivní izolaci kročejového hluku. Ve
srovnání s klasickými používanými materiály dovoluje snížení celkové tloušťky podlahy.
Nízká stlačitelnost a následná malá trvalá deformace vylučuje rozdílné hodnoty poklesu
nestejně zatížených míst podlahy.
Z uvedených důvodů je MIRELON ideálním materiálem pro adaptace a rekonstrukce. Pro
svou malou tloušťku, snadnou manipulaci a pokládání se hodí ideálně k dodatečnému
provedení izolace kročejového hluku u stropů oddělující jednotlivé byty.
Ideální je taky pro vlhké provozy, kdy díky své minimální nasákavosti se hodí také k izolaci
kročejového hluku v koupelnách, prádelnách apod.


MIRELON tloušťka 10 mm – Fyzikální vlastnosti

parametr
tloušťka
stlačitelnost
pružnost
trvalá deformace
kročejový útlum
součinitel tepelné
vodivosti [⎣ 10 °C]
číslo odporu difúze
vodní páry
objemová hmotnost
nasákavost
odolnost
značka
K
ε
δ
ΔLw
λ
µ
-
jednotka
mm
%
%
%
dB
hodnota
10
7,8
79
1,7
23
zkušební metoda, protokol
W/m.K
0,038
ISO 8302
CSI Zlín, č. 289/05
CSI Zlín, č. 289/05
CSI Zlín, č. 289/05
ČSN EN ISO 140 - 8
2247
ČSN EN ISO 12572
kg/m3
ČSN EN ISO 845
25 ± 5
% (hmot.)
1,5
ČSN 64 5421
Proti vlhkosti, kyselinám, louhům, ropným látkám atd.
Mourová 114/7, 739 32 Vratimov
tel.: 596 732 673, fax: 596 732 693
e-mail: [email protected]
www.mirelon.com
Download

stáhnout