CENÍK
IZOLACE HERAKLITH
PLATNOST CEN OD 1.1. 2013
VYDÁNO SRPEN 2013
1
CENÍK IZOLACÍ HERAKLITH
STROPNÍ PODHLEDY A STROPY
(GARÁŽE, SKLEPY A JINÉ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI)
Heraklith-C, CF
*) Alternativní rozměry
1000 × 500 mm
2000 × 600 mm
λD WW = 0,070 [W/m.K]
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
15
25
35
50
75
100
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2000*
2000*
2000*
2000*
2000*
2000*
0,15
0,25
0,35
0,55
0,80
1,10
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
Cena/m2
[Kč bez DPH]
70
42
32
22
14
11
2410547
2430632
2430633
2430635
2410541
2410543
200
220
245
275
370
425
Heraklith-C, CF (SVT 216)
Jednovrstvá deska z dřevité vlny. Materiál je používán jako akustický, částečně i tepelný izolant stropů sklepů, technických prostor a podzemních i nadzemních
garáží. Možné použití jako dekorativní obklad vnitřních a vnějších konstrukcí. Pevnost v tlaku je 200 kPa (pro tl. 25-35 mm). Pevnost v tlaku je 150 kPa (pro tl.
50-100 mm). Šířka hobliny Heraklith-C je 3 mm, šířka hobliny Heraklith-CF je 2 mm. Možno dodat i s frézovanými hranami pod úhlem 45 stupňů. Desku je
možné použít i jako pohledovou vrstvu provětrávaných fasád a dalších venkovních aplikací.
B-s1, d 0 třída reakce na oheň
EN kód WW-EN 13 168-L1/L2-T1/T3-W1-S1-P1-CS(10/Y)200-Cl1 (tl. 25-35 mm)
WW-EN 13 168-L1/L2-T1/T3-W1-S1-P1-CS(10/Y)150-Cl1 (tl. 50-100 mm)
Tektalan-HS
*) Alternativní rozměry
1000 × 500 mm
2000 × 600 mm
λD WW = 0,070 [W/m.K] λD MW = 0,038 [W/m.K]
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
Cena/m2
[Kč bez DPH]
50
500
2000*
1,15
35
2410564
455
75
500
2000*
1,85
22
2410566
595
100
500
2000*
2,50
17
2410569
695
Tektalan-HS (SVT 217)
Třívrstvá deska z dřevité vlny s jádrem z kamenné vlny Knauf Insulation. Nehořlavé jádro má vysoký stupeň odolnosti biodegradace (značka kvality RAL). Použití
je vhodné v případě vyššího nároku na požární odolnost konstrukce. Materiál je používán jako tepelná a akustická izolace stropů sklepů, technických prostor
a podzemních i nadzemních garáží. Možné použití je pro kontaktní zateplení pod omítky z vápenno-cementové malty.
B-s1, d 0 třída reakce na oheň
EN kód WW-EN 13 168-L1/L2-T1/T3-W1-S1-P1-CS(10/Y)50-TR5.0-Cl1
Tektalan-C2
*) Alternativní rozměry
1000 × 500 mm
2000 × 600 mm
λD WW = 0,070 [W/m.K] λD MW = 0,038 [W/m.K]
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
Cena/m2
[Kč bez DPH]
50
500
2000*
1,25
35
250543
399
75
500
2000*
1,90
22
244109
499
100
500
2000*
2,55
17
244114
599
Tektalan-C2 (SVT 218)
Dvouvrstvá deska z dřevité vlny s jádrem z kamenné vlny Knauf Insulation. Nehořlavé jádro má vysoký stupeň odolnosti biodegradace (značka kvality RAL). Použití
je vhodné v případě vyššího nároku na požární odolnost konstrukce. Materiál je používán jako tepelná a akustická izolace stropů sklepů, technických prostor
a podzemních i nadzemních garáží. Možné použití je pro kontaktní zateplení pod omítky z vápenno-cementové malty.
B-s1, d 0 třída reakce na oheň
Barevná úprava a zkosení hran pod úhlem 45 stupňů je
za příplatek 45 Kč bez DPH za m2
BAREVNÁ ŠKÁLA DLE STUPNICE RAL
2
EN kód WW-EN 13 168-L1/L2-T1/T3-W1-S1-P1-CS(10/Y)50-TR5.0-Cl1
Program „Nová zelená úsporám“ – číselné kódy výrobků
v „Seznamu výrobků a technologií“. Příklad:
Heraklith-C, CF (SVT 216)
název výrobku
kód výrobku
STROPNÍ PODHLEDY A STROPY
(GARÁŽE, SKLEPY A JINÉ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI)
Heratekta-C3 (EPS)
*) Alternativní rozměry
1000 × 500 mm
2000 × 600 mm
λD WW = 0,070 [W/m.K] λD EPS = 0,040 [W/m.K]
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
Cena/m2
[Kč bez DPH]
25
35
50
75
100
500
500
500
500
500
2000*
2000*
2000*
2000*
2000*
0,45
0,70
1,05
1,70
2,30
42
32
22
14
11
2430716
2430636
2430637
2430717
2443828
260
289
345
442
525
Heratekta-C3 (SVT 219)
Třívrstvá deska z dřevité vlny s jádrem z EPS. Materiál je používán jako tepelná a akustická izolace stropů sklepů, technických prostor a podzemních i nadzemních
garáží. Možné použití je pro kontaktní zateplení pod omítky z vápenno-cementové malty. Pevnost v tlaku je 50 kPa.
E třída reakce na oheň
EN kód WW-EN 13 168-L1/L2-T1/T3-W1-S1-P1-CS(10/Y)50-TR5.0-Cl1
Heratekta-C2 (EPS)
*) Alternativní rozměry
1000 × 500 mm
2000 × 600 mm
λD WW = 0,070 [W/m.K] λD EPS = 0,040 [W/m.K]
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
Cena/m2
[Kč bez DPH]
50
75
100
500
500
500
2000*
2000*
2000*
1,15
1,80
2,40
22
14
11
265383
265385
265386
325
395
455
Heratekta-C2 (SVT 222)
Dvouvrstvá deska z dřevité vlny kombinovaná s EPS. Materiál je používán jako tepelná a akustická izolace stropů sklepů, technických prostor a podzemních
i nadzemních garáží. Možné použití je pro kontaktní zateplení pod omítky z vápenno-cementové malty. Pevnost v tlaku je 50 kPa.
E třída reakce na oheň
EN kód WW-EN 13 168-L1/L2-T1/T3-W1-S1-P1-CS(10/Y)50-TR5.0-Cl1
Heratekta ELEMENTY - systémová izolace věnců a monolitických stropů
Element věnce L
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Výška
[mm]
Délka
[mm]
ks/balení
Číslo SAP
Cena/m2
[Kč bez DPH]
50
–
160
1000
80
2410581
145
50
–
180
1000
80
2410582
150
50
–
200
1000
80
2410583
170
50
–
230
1000
80
2410584
180
50
–
250
1000
80
2410585
190
50
–
300
1000
80
2410587
240
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Výška
[mm]
Délka
[mm]
ks/balení
Číslo SAP
Cena/m2
[Kč bez DPH]
U-bednění
50
300
250
1000
30
2410588
330
50
380
250
1000
30
2410589
340
50
440
250
1000
20
2410590
370
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Výška
[mm]
Délka
[mm]
ks/balení
Číslo SAP
Cena/m2
[Kč bez DPH]
50
300
250
1000
–
2410591
145
50
380
250
300
–
2410592
185
50
440
250
380
–
2410593
200
Rohový element
V případě zájmu o dodávku materiálu ve větším než kusovém množství nebo pro slevu na konkrétní projekt kontaktujte prodejce.
3
VÍCE INFORMACÍ
Pro více informací navštivte WWW.HERAKLITH.CZ
Obchodní zastoupení v ČR
Technické zastoupení v ČR
Pavel Havlíček +420 724 283 344
[email protected]finsulation.com
Technická podpora pro projektanty
Pavel Pohl +420 602 399 178
[email protected]finsulation.com
Martin Vlček +420 724 668 320
[email protected]finsulation.com
Milan Bogdan +420 602 553 837
[email protected]finsulation.com
obchodní zastoupení Praha východ a okolí
Obchodně technický specialista Heraklith
Pavel Přech +420 606 711 304
[email protected]finsulation.com
Jiří Müller +420 724 059 007
jiri.muller@ knaufinsulation.com
obchodní zastoupení Praha západ a okolí
Petr Přibyl +420 606 478 160
[email protected]finsulation.com
Iveta Janoušková +420 725 319 704
[email protected]finsulation.com
Petr Vozák +420 724 527 877
[email protected]finsulation.com
Jaromír Koběluš +420 724 285 445
[email protected]finsulation.com
Marek Gut +420 724 933 854
[email protected]finsulation.com
Zákaznický servis
Tel.: +420 234 714 018, 020
Tel.: +420 234 714 014, 016, 017
Fax: +420 800 800 060
www.knaufinsulation.cz
[email protected]
Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
Česká republika
Heraklith® je registrovaná značka společnosti
Více o dalších produktech Knauf Insulation na www.knaufi nsulation.cz
KI-HE-PL/CZ-130814
Všechna práva vyhrazena, včetně práv fotomechanické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční využití procesů a/nebo pracovních aktivit popsaných v tomto dokumentu je zakázáno. Sestavování informací, textové části i obrazové dokumentace v tomto dokumentu byla věnována ta nejvyšší pozornost, nicméně přesto nelze vyloučit možnost
chyby. Vydavatel dokumentu a jeho redaktoři nemohou přijmout právní ani jinou odpovědnost za případné chyby či jejich důsledky. Vydavatel i redaktoři dokumentu ocení jakékoli
připomínky a upozornění na případné chyby, které se v dokumentu vyskytly.
Download

Knauf Insulation - Heraklith