Cenník SK
Cenník
Platnosť od 21. 02. 2011
február 2011
Obsah
2
Obsah
2
Ponuka produktov pre rôzne spôsoby aplikácií a typy budov
3
Použitie výrobkov pre konštrukcie
4
ECOSE® Technology
6
šikmé strechy
9
vnútorné steny
12
stropy
14
podlahy
15
vonkajšie steny (fasády)
18
ploché strechy
24
viacúčelové
26
technické izolácie
28
Extrudovaný polystyrén Polyfoam®
29
Drevovláknité dosky Heraklith®
30
Energetický štítok
31
Základné obchodné podmienky
32
Základné údaje o balení, skladovaní a manipulácii výrobkov z minerálnej vlny
33
Technické špecifikácie pre výrobky z minerálnej vlny
34
Región Knauf Insulation východná Európa
35
Izolácie Knauf Insulation
ponuka produktov pre rôzne spôsoby aplikácií a typy budov
Správna aplikácia výrobkov z minerálnych vlákien Knauf Insulation dokáže znížiť spotrebu energie a náklady až o celú polovicu pôvodných nákladov. Izolačné materiály Knauf Insulation dávajú objektom vyšší štandard z hľadiska požiarnej bezpečnosti
a z pohľadu stavebnej akustiky.
Knauf Insulation prináša na trh široké spektrum výrobkov zo sklených a kamenných minerálnych vlákien. Primárne majú minerálne
vláknité výrobky Knauf Insulation tepelne technické vlastnosti. Výrazným spôsobom odstraňujú tepelné straty objektov a predovšetkým prispievajú k významnému zníženiu energetickej náročnosti objektov. Ďalej sú ich prednosťou požiarne technické vlastnosti, ktoré dávajú materiálu vyššiu odolnosť voči ohňu. V neposlednom rade majú vynikajúce akustické vlastnosti , ktoré stabilne
vedú k citeľnému zníženiu hlučnosti a zvyšujú tak akustickú pohodu vo vnútri objektu.
Stropné podhľady
a stropy
Technické
izolácie
Šikmé strechy
Vonkajšie steny
(fasády)
Vnútorné steny
Vonkajšie steny
(fasády)
Ploché strechy
Suterény
Vonkajšie steny
(fasády)
Podlahy
3
Použitie výrobkov pre konštrukcie
Názov produktu
strana
Šikmé strechy
Vnútorné
steny
Stropy
Podlahy
Vonkajšie
steny
(fasády)
Ploché strechy
Viacúčelové
Technické
izolácie
Izolácie zo sklenej minerálnej vlny
Unifit 037 (TI 137 U)
Unifit 035 (TI 135 U)
EKOBOARD (TP 112)
TI 140 Decibel
TI 140 T
TP 115
TP 138
TP 116
TP 425 B
TP 435 B
Classic 032
Classic 039
Classic 040
9
10
11
12
13
12
20
22
21
20
26
27
14













Názov produktu
strana
Šikmé strechy
Vnútorné
steny
Stropy

















Podlahy
Vonkajšie
steny
(fasády)


Ploché strechy
Viacúčelové
Technické
izolácie
Izolácie z kamennej minerálnej vlny
NOBASIL MPN
NOBASIL MPE
NOBASIL MPS
NOBASIL ADN
NOBASIL FKD
NOBASIL FKD S
NOBASIL FKL
NOBASIL FRN
NOBASIL FRE
NOBASIL FRK
NOBASIL PTN
NOBASIL PTE
NOBASIL PTS
NOBASIL PVT
NOBASIL okraj. pásik
NOBASIL DDP-N
NOBASIL DDP-RT
NOBASIL DDP
NOBASIL DDP-KL atikový klin
NOBASIL DDP-G spádová doska
14
10
26
13
18
18
19
23
21
22
16
16
15
15
16
24
24
25
25
25





















Technické izolácie z kamennej minerálnej vlny
4
NOBASIL LMF AluR
28
NOBASIL LMF 5 AluR
28
NOBASIL LMF 10 AluR
28



Názov produktu
NOBASIL LMF 15 AluR
strana
Šikmé strechy
Vnútorné
steny
Stropy
Podlahy
Vonkajšie
steny
(fasády)
Ploché strechy
Viacúčelové
Technické
izolácie

28
Extrudovaný polystyrén Polyfoam®
Polyfoam® C-350 SE
29
Polyfoam® C-350 LJ
29
Polyfoam® C-UltraGrip SE
29
Polyfoam® C-UltraGrip LJ
29






Drevovláknité dosky Heraklith ®
Heraklith C
30
Heratekta C2
30
Heratekta C2 031
30
Heratekta C3
30











 doporučené použitie pre výrobky z kamennej minerálnej vlny, XPS a výrobkov Heraklith
 doporučené použitie pre výrobky zo sklenej minerálnej vlny
 možné použitie pre výrobky z minerálnej vlny, XPS a výrobkov Heraklith
Spoločnosť Knauf Insulation získala ako prvá prestížny Zlatý štandard kvality vzduchu v interiéri od spoločnosti Eurofins.
Certifikát Zlatý štandard spoločnosť Eurofins udelila revolučným produktom z sklenej minerálnej vlny, ktoré sú vyrobené pomocou ECOSE® Technology.
Certifikát vyjadruje veľké uznanie zdokonalenej environmentálnej výkonnosti nového sortimentu produktov spoločnosti Knauf Insulation využívajúcich ECOSE® Technology.
5
PRIRODZENE LEPŠÍ POCIT
SKLENÁ MINERÁLNA VLNA NOVEJ GENERÁCIE
Objavte prirodzene lepší pocit. Nová izolácia z prírodnej minerálnej
vlny s ECOSE® Technology od spoločnosti Knauf Insulation:
■ Príjemnejšia na dotyk, menej prašná a bez vône. Lepšie sa s ňou pracuje.
■ Nová technológia využíva rýchlo obnoviteľné organické materiály.
■ Zachováva vynikajúce tepelné a zvukové izolačné vlastnosti a odolnosť proti ohňu.
■ Zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri a zvyšuje trvalú udržateľnosť budov v porovnaní
s bežnou minerálnou vlnou.
■ Prirodzene hnedá farba nahradila žltú. Bez pridania umelých farbív a bielidiel.
6
www.knaufinsulation.sk
Sklená minerálna izolácia novej
generácie s ECOSE® Technology
Spoločnosť Knauf Insulation prichádza na trh
s revolučnou novinkou – sklená minerálna izolácia
s ECOSE® Technology. Základom tejto technológie je nové
spojivo vyrábané z prírodných, ekologických materiálov,
namiesto tradičných materiálov používajúcich fenol
a formaldehyd.
Spoločnosť Knauf Insulation sleduje trendy v ochrane životného prostredia a reaguje na rastúci
dopyt po ekologicky šetrných materiáloch úplne novou generáciou sklenej minerálnej izolácie
s použitím novej patentovanej ECOSE® Technology.
ECOSE® Technology je revolučná, nová spojivová technológia na prírodnej báze,
neobsahujúca formaldehyd, fenol ani akrylové živice, jej základ tvoria iba obnoviteľné
organické materiály namiesto chemických látok vyrábaných z ropy. Táto novinka je výsledkom
päťročného výskumu a vývoja a je naplnením vízie spoločnosti Knauf Insulation ponúkať
stále dokonalejšie produkty. Sklená minerálna izolácia s ECOSE® Technology pridáva k už
existujúcim vynikajúcim vlastnostiam minerálnej vlny – vysoká izolačná a akustická schopnosť,
paropriepustnosť, ohňovzdornosť – nové, jedinečné výhody. S novými izolačnými materiálmi
sa lepšie pracuje, sú tiež príjemnejšie na dotyk, menej prašné, bez vône a lepšie sa režú.
Zlepšujú kvalitu vzduchu v interiéri v porovnaní s bežnou minerálnou vlnou a sú jednoznačne
šetrnějšie k životnému prostrediu.
Nové produkty majú vďaka ECOSE® Technology také úplne nový vzhľad. Spojivo dáva
izolačnej vlne výraznú, prírodnú hnedú farbu , ktorá symbolizuje vyššiu úroveň udržateľnosti.
Produkty neobsahujú žiadne prírodné farbivá či bielidlá. Prirodzene hnedú farbu ešte viac
zvýrazní nový, transparentný obal.
Výhody izolácie novej generácie
s ECOSE® Technology



Výborne sa s ňou pracuje:
– príjemnejšia na dotyk
– menej prašná
– bez vône
– lepšie sa reže
Symbolizuje vyššiu úroveň udržateľnosti:
– zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri v porovnaní s bežnou sklenou minerálnou vlnou
– celkove zvyšuje udržateľnosť budov, v ktorých je použitá
– výroba sa vyznačuje nižším objemom emisií
Ponúka všetky výhody tradičnej sklenej minerálnej izolácie:
– tepelné, akustické a protipožiarne vlastnosti
– paropriepustnosť
– vysoký obsah recyklovaného materiálu
teplo ticho požiarna ochrana
úspora energie
ochrana prírody
7
Šikmé strechy
Unifit 037 (TI 137 U)
šírka role: 1200 mm
A!
NOVINK
λD = 0,037 [W/m.K]
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
Dĺžka
[mm]
R
[m K/W]
m2/rola
rolí/paleta
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
10500
7900
6400
5900
5000
4400
3900
3500
3200
2900
1,60
2,15
2,70
3,25
3,80
4,30
4,85
5,40
5,95
6,50
12,60
9,48
7,68
7,08
6,00
5,28
4,68
4,20
3,84
3,48
24
24
24
24
24
24
24
24
18
18
302,40
227,52
184,32
169,92
144,00
126,72
112,32
100,80
92,16
83,52
2416524
2416526
2416528
2416530
2416532
2416536
2416538
2416540
2416542
2416544
2,71
3,61
4,29
5,15
6,01
6,86
7,72
8,58
9,44
10,30
3,25
4,33
5,15
6,18
7,21
8,24
9,27
10,30
11,33
12,36
2
Unifit 037 (TI 137 U)
Izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien určený na použitie v interiéri. Výrobok je balený v roliach. Tento
výrobok má vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a nadštandardnú tuhosť ktorá zjednodušuje jeho aplikáciu do konštrukcií.
U tohto materiálu je významným spôsobom eliminovaná prašnosť. Špeciálne značenie „--” umožňuje nenáročný odpočet
potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie. Prednostne je určený pre aplikáciu do konštrukcií šikmých striech.
A1
trieda reakcie
na oheň
ES certifikát zhody
0764-CPD-0122
50–260 mm
hrúbka výrobku
Tepelná izolácia uložená
medzi krokvami
medzi- a pod krokvami
jedna vrstva pod krokvami
v hrúbke 60 mm
medzi- a pod krokvami
dve vrstvy pod krokvami
v hrúbke 2 × 50 mm
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
BUDOVY
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
BUDOVY
ENERGETICKÝ ŠTÍTOK
BUDOVY
Veľmi úsporná
Veľmi úsporná
Veľmi úsporná
Mimoriadne nehospodárna
Mimoriadne nehospodárna
Mimoriadne nehospodárna
hr. izolácie 200 mm
hr. izolácie 180+60 mm
hr. izolácie 300 mm
R = 5,40 m .K/W
R = 6,47 m .K/W
R = 8,12 m2.K/W
Nevyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje – vyšší štandard
2
2
Pozn.: Výpočet je urobený pre konštrukciu s miernymi tepelnými mostami s výpočtovou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti λ = 0,037 W/mK.
Ak bude konštrukcia zateplená tepelnou izoláciou s nižšou „λ“, výsledky budú priaznivejšie z pohľadu zníženia energetickej náročnosti konštrukcie resp. budovy.
9
Šikmé strechy
λD = 0,035 [W/m.K]
Unifit 035 (TI 135 U)
šírka role: 1200 mm
Dĺžka
[mm]
R
[m K/W]
m2/rola
rolí/paleta
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
9000
7000
6300
5300
4500
4000
3500
3200
3300
3000
1,70
2,25
2,85
3,40
4,00
4,55
5,10
5,70
6,25
6,85
10,80
8,40
7,56
6,36
5,40
4,80
4,20
3,84
3,96
3,60
24
24
24
24
24
24
24
24
18
18
259,20
201,60
181,44
152,64
129,60
115,20
100,80
92,16
71,28
64,80
2403437
2403439
2403441
2403481
2403483
2403485
2403487
2403489
2346884
2355472
3,65
4,86
5,79
6,95
8,11
9,26
10,42
11,58
12,74
13,90
4,38
5,83
6,95
8,34
9,73
11,11
12,50
13,90
15,29
16,68
2
Unifit 035 (TI 135 U)
Izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien určený na použitie v interiéri. Výrobok je balený v roliach. Tento
výrobok má vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a nadštandardnú tuhosť, ktorá zjednodušuje jeho aplikácia do konštrukcií.
U tohto materiálu je významným spôsobom eliminovaná prašnosť. Špeciálne značenie „--” umožňuje nenáročný odpočet
potrebného rozmeru a následne ľahké rezanie. Prednostne je určený pre aplikáciu do konštrukcií šikmých striech nízkoenergetických až pasívnych stavieb.
10
A1
trieda reakcie
na oheň
ES certifikát zhody
0764-CPD-0122
60–260 mm
hrúbka výrobku
λD = 0,037 [W/m.K]
NOBASIL MPE
rozmer: 600 x 1000 mm
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
1,05
1,35
1,60
2,15
2,70
3,20
3,75
4,05
4,30
4,85
5,40
7,20
6,00
4,80
3,60
3,00
2,40
1,80
1,80
1,80
1,80
1,20
12
10
8
6
5
4
3
3
3
3
2
20
20
20
20
20
20
24
24
20
20
24
307058
307059
307061
307062
307074
307073
307072
307098
307075
306246
307148
307480
307080
307084
307085
2409906
307086
2409907
2409903
307273
2409904
308466
2,39
2,99
3,58
4,78
5,69
6,83
7,97
8,54
9,10
10,24
11,38
2,87
3,58
4,30
5,73
6,83
8,19
9,56
10,24
10,92
12,29
13,66
2
NOBASIL MPE
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený
na aplikáciu do šikmých striech, na miesta, kde izolácia nebude namáhaná tlakom.
Ďalej ho možno použiť do konštrukcií stropov a do vnútorných stien.
A1
trieda reakcie na
oheň
30–200 mm
hrúbka výrobku
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
Šikmé strechy
EKOBOARD (TP 112)
A!
NOVINK
rozmer: 600 x 1000 mm
λD = 0,039 [W/m.K]
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
50
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
1,30
1,55
2,05
2,55
3,10
3,60
4,10
4,60
5,15
5,65
6,15
9,60
8,40
6,00
4,80
4,20
3,60
3,00
3,00
2,40
2,40
2,40
16
14
10
8
7
6
5
5
4
4
4
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
230,40
201,60
144,00
115,20
100,80
86,40
72,00
72,00
57,60
57,60
57,60
2438780
2438783
2438785
2438787
2438790
2438795
2438799
2438801
2438803
2438805
2438810
2,15
2,57
3,43
4,09
4,91
5,73
6,54
7,36
8,18
9,00
9,82
2,57
3,09
4,12
4,91
5,89
6,87
7,85
8,83
9,82
10,80
11,78
2
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
EKOBOARD (TP 112)
Izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien. Tento výrobok sa vyrába v doskách. Ideálnou
aplikáciou tohto materiálu je využitie jeho tepelne technických vlastností v konštrukciách šikmých striech
a prevetrávaných fasád. Uplatnenie môže byť predovšetkým ako doplnková izolácia v nosnom rošte
sadrokartónového systému resp. dreveného obkladu v podkroví.
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
0764-CPD-0122
50–240 mm
hrúbka výrobku
Strešná krytina
Lata
Kontralata
Krokva
Rošt pod krokvami
Poistná difúzna fólia
Izolácia Knauf Insulation
vrstva medzi krokvami
Izolácia Knauf Insulation má
veľmi vysokú tuhosť a vynikajúce
tepelnoizolačné vlastnosti
Parotesná zábrana
Sadrokartónová doska
vnútorný obkladový materiál
Izolácia Knauf Insulation
vrstva pod krokvami
11
Vnútorné steny
λ = 0,038 [W/m.K]
TI 140 Decibel Hrúbka
[mm]
šírka role: 2 x 625 mm
alt. šírka: 1200
Šírka
[mm]
Dĺžka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/rola
rolí/paleta
m2/paleta
Cena/m2
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
1,84
2,20
40
2x 625
14 800
1,00
9,25
48
444,00
2410576
50
2x 625
14 000
1,25
8,75
48
420,00
2410578
2,30
2,75
3,30
60
2x 625
11 600
1,50
7,25
48
348,00
2410580
2,75
75*
2x 625
9 300
1,85
5,81
48
279,00
2410606
3,44
4,13
4,41
80
2x 625
8 700
2,00
5,44
48
261,00
2410608
3,67
100*
2x 625
7 000
2,50
4,38
48
210,00
2410610
4,29
5,15
100
1200
7 700
2,50
9,24
24
221,76
2410805
4,29
5,15
120
1200
6 400
3,00
7,68
24
184,32
2410807
5,15
6,18
140
1200
5 500
3,50
6,60
24
154,40
2410809
6,01
7,21
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Decibel (TI 140)
Izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien určený na použitie v interiéri. Výrobok je
balený v roliach. Výrobok má vynikajúce akusticko-izolačné vlastnosti. V rolkách s dĺžkou 1200 mm je
predurčený do konštrukcie šikmých striech. Vo výrobnej šírke 2 x 625 mm sa prednostne aplikuje do
konštrukcií ľahkých deliacich vnútorných stien sadrokartónových systémov.
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
0764-CPD-0122
40–240 mm
hrúbka výrobku
λD = 0,037 [W/m.K]
TP 115
rozmer: 625 x 1250 mm
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40
1,05
15,63
20
20
312,50
2402752
2,04
2,44
50
1,35
12,50
16
20
250,00
2304371
2,55
3,05
60
1,60
9,38
12
20
187,50
2304372
3,05
3,66
2
80
2,15
7,81
10
24
187,50
2405215
4,07
4,89
100
2,70
6,25
8
24
150,00
2405216
4,79
5,75
120
3,20
4,69
6
24
112,50
2405217
5,75
6,90
140
3,75
3,91
5
24
93,75
2405218
6,71
8,05
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
TP 115
Izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien. Tento výrobok sa vyrába v doskách.
Ideálnou aplikáciou tohto materiálu je využitie jeho vlastností absorpcie hluku, ale i tepelne technických vlastností v izolácii vnútorných stien. Uplatnenie môže byť predovšetkým pre konštrukcie
ľahkých sadrokartónových systémov.
A1
trieda reakcie na
oheň
40–260 mm
hrúbka výrobku
12
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
ES certifikát zhody
0764-CPD-0122
Vnútorné steny
λD = 0,036 [W/m.K]
TI 140 T
šírka role: 2 x 625 mm
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
Dĺžka
[mm]
R
[m K/W]
m2/rola
rolí/paleta
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40
12500
1,10
7,81
48
375,00
2403728
2,19
2,63
60
7500
1,65
4,69
48
225,00
2403731
3,19
3,83
80*
7500
2,20
4,69
48
225,00
2403732
4,19
5,03
2
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
TI 140 T
Izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien určený na použitie v interiéri. Výrobok je
balený v roliach. Výrobok má vynikajúce akusticko-izolačné vlastnosti a dobre pohlcuje dopadajúci
zvuk. Jeho použitie je predovšetkým do ľahkých deliacich vnútorných stien sadrokartónového charakteru v prípade požiadavky na požiarnu odolnosť.
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
0764-CPD-0122
40–120 mm
hrúbka výrobku
λD = 0,035 [W/m.K]
NOBASIL ADN
rozmer: 600 x 1000 mm
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40*
1,10
6,00
10
24
307234
308864
4,57
5,49
2
50*
1,40
4,80
8
24
307199
307657
5,72
6,86
60*
1,70
3,60
6
24
307097
308102
6,86
8,23
80*
2,25
3,00
5
24
307107
307445
9,14
10,97
100
2,85
2,40
4
24
306255
307658
10,89
13,07
120*
3,40
1,80
3
28
2411754
2410708
13,07
15,68
140*
4,00
1,20
2
36
307969
2412114
15,25
18,30
150*
4,25
1,20
2
36
307472
2409787
16,34
19,60
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL ADN
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený
na aplikáciu do vnútorných stien, na miesta, kde izolácia nebude namáhaná tlakom.
Ďalej ho možno použiť do konštrukcií stropov, stropných podhľadov a šikmých striech.
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
20–200 mm
hrúbka výrobku
13
Stropy
λD = 0,039 [W/m.K]
NOBASIL MPN
rozmer: 600 x 1000 mm
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40
1,00
9,00
15
16
305712
306264
2,10
2,52
2
50
1,25
7,20
12
16
305713
306265
2,62
3,14
60
1,50
6,00
10
16
305810
306266
3,14
3,77
80
2,05
3,60
6
20
306134
306267
4,19
5,03
100
2,55
3,60
6
16
305762
306268
4,99
5,99
120
3,05
3,00
5
16
305854
306284
5,99
7,19
140
3,55
2,40
4
16
305967
306148
6,99
8,38
150
3,85
2,40
4
16
305853
306366
7,49
8,98
160
4,10
1,80
3
20
307057
307094
7,98
9,58
180
4,60
1,80
3
20
306208
2410328
8,98
10,78
200
5,10
1,80
3
16
306069
306967
9,98
11,98
NOBASIL MPN
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený
na aplikáciu do trámových a závesných stropov. Izolácia sa nesmie mechanicky namáhať.
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
40–200 mm
hrúbka výrobku
λD = 0,040 [W/m.K]
Classic 040
šírka pásu: 1200 mm
Hrúbka
[mm]
Dĺžka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/rola
rolí/paleta
50/100
60/120
2 x 10000
1,25
24,00
24
2 x 7500
1,50
18,00
24
80
12500
2,00
15,00
24
100
11000
2,50
13,20
120
9000
3,00
10,80
Cena/m2
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
576,00
2401681
1,68
2,01
432,00
2401682
2,01
2,41
360,00
2401684
2,68
3,22
24
316,80
2401685
3,19
3,83
24
259,20
2401686
3,83
4,59
m2/paleta
140
7000
3,50
8,40
24
201,60
2401687
4,47
5,36
160
6000
4,00
7,20
24
172,80
2401689
5,10
6,12
180
5500
4,50
6,60
24
158,40
2401691
5,74
6,89
200
5000
5,00
6,00
24
144,00
2401692
6,38
7,66
220
4500
5,50
5,40
24
129,60
2401693
7,02
8,42
240*
4500
6,00
5,40
24
129,60
2401791
7,66
9,19
260*
3200
6,50
3,84
24
92,16
2411725
8,29
9,95
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Classic 040
Viacúčelový hydrofobizovaný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien. Tvar balenia je vo forme role. Tento
výrobok má vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti. Ideálne vypĺňa daný priestor a dobre drží svoj tvar v konštrukciách.
Využitie jeho tepelne izolačných vlastností a vlastností absorpcie zvuku môže byť v konštrukciách trámových a závesných stropov, primárne potom v konštrukciách na báze dreva a kovu, ale aj v miestach ako šikmá strecha a ľahké
obvodové plášte.
A1
trieda reakcie
na oheň
40–260 mm
hrúbka výrobku
Na povrchovú úpravu stropných konštrukcií, kde je izolácia i mechanicky namáhaná, je možné aplikovať NOBASIL FKL (str. 20) a výrobky na báze drevenej vlny Heraklith (str. 31)
14
ES certifikát zhody
0764-CPD-0122
Podlahy
λD = 0,040 [W/m.K]
NOBASIL PVT
rozmer: 600 x 1000 mm
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
40*
1,00
3,00
5
–
307200
50*
1,25
2,40
4
52
306647
60*
1,50
1,80
3
56
306252
2
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
10,70
12,84
308806
13,41
16,09
2411189
16,01
19,21
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL PVT
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoju špecifickú tuhosť, ako aj tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na aplikáciu do ľahkých plávajúcich podláh, do miest, kde roznášaciu
vrstvu tvorí doskový materiál kladený vo dvoch vrstvách (OSB dosky, SDK dosky určené do podláh).
Tento produkt je možné tiež použiť do pojazných podláh, ako roznášacia vrstva však musí byť použitý
dostatočne pevný armovaný betónový poter.
Hrúbky nad 120 mm doporučujeme vyskladať z dvoch vrstiev.
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
50 kPa = do hr. 50 mm
60 kPa = hr. 60 mm
20–120 mm
pevnosť v tlaku pri
10 % deformácii
hrúbka výrobku
λD = 0,039 [W/m.K]
NOBASIL PTS
rozmer: 600 x 1000 mm
Cena/m2
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
20
0,50
7,20
12
20
305875
2433002
4,36
5,23
30
0,75
4,80
8
20
306261
2433005
6,44
7,73
2
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40
1,00
3,60
6
44
306509
2409946
8,52
10,22
50
1,25
3,00
5
40
306241
2409957
10,60
12,72
60*
1,50
2,40
4
44
306579
2411540
12,78
15,34
80*
2,05
1,80
3
44
306711
2411541
16,94
20,33
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Nobasil PTS
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoju špecifickú tuhosť, ako aj tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na aplikáciu do ľahkých aj ťažkých plávajúcich podláh, do miestností,
kde v ťažkej plávajúcej podlahe roznášaciu vrstvu tvorí armovaná krycia betónová vrstva , resp. do
miestností, kde pri ľahkej plávajúcej podlahe roznášaciu vrstvu tvorí dvojitý krycí doskový materiál,
a takisto na miesta s extrémnou prevádzkovou záťažou (napr. priemyselné haly a sklady).
Výrobok je vhodný do podlahových konštrukcii s podlahovým vykurovaním.
Hrúbky nad 80 mm doporučujeme vyskladať z dvoch vrstiev.
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
20–80 mm
hrúbka výrobku
Do konštrukcie plávajúcej podlahy je možné zabudovať i výrobky na báze XPS–Polyfoam C-350 SE a Polyfoam C-350 LJ, str. 30
V konštrukcii roštovej podlahy doporučujeme aplikovať výrobky NOBASIL MPN a Classic 040, str. 15
15
Podlahy
λD = 0,036 [W/m.K]
NOBASIL PTE
rozmer: 600 x 1000 mm
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
20
0,55
9,60
16
12
306610
2433007
3,42
4,11
30
0,80
6,00
10
16
307103
2433008
5,09
6,10
2
40
1,10
4,20
7
36
307109
2409950
6,75
8,10
50
1,35
3,60
6
36
306183
2409956
8,41
10,10
60
1,65
3,00
5
32
306273
307443
10,08
12,09
70*
1,90
2,40
4
36
306209
2411539
11,74
14,09
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Nobasil PTE
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoju špecifickú tuhosť, ako aj tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne
vlastnosti predurčený na aplikáciu do ťažkých plávajúcich podláh, na miesta, kde roznášaciu vrstvu tvorí
armovaná betónová krycia vrstva v hrúbke min. 50 mm a v miestnostiach so zvýšenou frekvenciou zaťaženia (podlahy vo verejných priestoroch).
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
20–70 mm
hrúbka výrobku
λD = 0,035 [W/m.K]
NOBASIL PTN
rozmer: 600 x 1000 mm
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
20
0,55
9,60
16
12
307071
2433003
2,90
3,48
30
0,85
6,00
10
16
307070
2433006
4,36
5,23
40
1,15
4,80
8
32
307078
2409979
5,61
6,73
50
1,45
4,20
7
28
306286
2409980
7,06
8,47
Nobasil PTN
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoju špecifickú tuhosť, ako aj svoje tepelne technické a akusticko-izolačné vlastnosti
predurčený na aplikáciu do ťažkých plávajúcich podláh na elimináciu kročajového hluku. Je vhodný
do miestností s nižším prevádzkovým zaťažením, pričom roznášaciu vrstvu musí tvoriť armovaná krycia
betónová vrstva v hrúbke min. 50 mm.
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
20–60 mm
hrúbka výrobku
λD = 0,036 [W/m.K]
NOBASIL okrajový pásik
dĺžka: 1000 mm
Hrúbka
[mm]
Šírka
[mm]
bm (ks)/balík
ks/kartón
Číslo SAP
[balík]
15*
40
10
350
15*
60
10
200
15*
80
10
200
305992
Číslo SAP
[paleta]
Cena/ks
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
305485
0,44
0,52
305486
0,47
0,56
0,51
0,61
2409473
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL okrajový pásik
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme pásikov štandardne balený po
viacerých kusoch.
Materiál je predurčený na aplikáciu do plávajúcich podláh v kombinácii s doskami PTN, PTE, PTS, PVT.
Výrobok je nevyhnutné aplikovať v styku podlahovej konštrukcie so stenou pre úplnú elemináciu
kročajového hluku a jeho šírenia cez steny do okolitých miestností.
16
[Eur s DPH]
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
úspora
energie
teplo
ticho
požiarna
ochrana
ochrana
prírody
100 mm
120 mm
Vyhovujúci súèinite¾ UN
Bežná izolácia
FKD S
FASÁDNA DOSKA
FKD S
LEPŠIE IZOLUJE
UŠETRÍ 10 % HRÚBKY IZOLÁCIE
NEHORÍ A TLMÍ HLUK
VÝBORNÉ RIEŠENIE PRE NÍZKOENERGETICKÉ A PASÍVNE DOMY
www.knaufinsulation.sk
17
Vonkajšie steny (kontaktné fasády)
A!
NOBASIL FKD S
rozmer: 600 x 1000 mm
NOVINK
λD = 0,036 [W/m.K]
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
60
1,65
3,00
5
32
2416283
2416284
9,95
11,94
70
1,95
2,40
4
36
2416271
2416272
11,61
13,93
80
2,20
2,40
4
32
2416208
2416209
12,71
15,25
100
2,80
1,80
3
36
2416233
2416245
15,89
19,07
120
3,35
1,20
2
44
2416560
2416562
19,07
22,88
140
3,90
1,20
2
36
2416243
2416244
22,25
26,70
150
4,15
1,20
2
36
2416565
2416566
23,84
28,60
2
160
4,45
1,20
2
32
2416559
2416561
25,42
30,51
5,00
1,20
2
28
2416563
2416564
28,60
34,32
200
5,55
1,20
2
24
2436865
2436866
31,78
38,14
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
60–200 mm
10 kPa
hrúbka výrobku
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
20 #
0,50
7,20
12
20
306595
2411574
3,44
4,13
30 #
0,75
4,80
8
20
306436
2411575
5,16
6,19
40
1,05
3,60
6
44
306077
2409940
6,88
8,25
2
50
1,30
3,00
5
40
306287
2409942
8,60
10,31
60
1,55
2,40
4
44
306080
2409944
9,41
11,30
70
1,80
1,80
3
52
306271
2409919
10,98
13,18
80
2,05
1,80
3
44
305983
2409534
12,55
15,06
100
2,55
1,20
2
52
2439622
2439666
15,69
18,83
120
3,10
1,20
2
44
2439626
2439668
18,83
22,59
140
3,60
1,20
2
36
2439661
2439674
21,97
26,36
150
3,85
1,20
2
32
2439660
2439685
23,54
28,24
160
4,10
1,20
2
32
2439659
2439686
25,10
30,12
180
4,60
0,60
1
60
2439651
2439688
28,24
33,89
200
5,10
0,60
1
52
2439650
2439649
31,38
37,66
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Nobasil FKD
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoju tuhosť, pevnosť, ako aj tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne
vlastnosti predurčený na aplikáciu do vonkajších stien ako súčasť kontaktného zatepľovacieho systému.
18
pevnosť v ťahu kolmo k rovine
dosky
λD = 0,039 [W/m.K]
NOBASIL FKD
rozmer: 600 x 1000 mm
[Eur s DPH]
180
Nobasil FKD S
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoje vynikajúce tepelno a akusticko-izolačné vlastnosti predurčený na aplikáciu zateplenia
vonkajších stien ako súčasť kontaktného zatepľovacieho systému pre rodinné a bytové domy resp.
priemyselné budovy.
Výrobok má vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti, jednoduchšiu manipuláciu, zvyšuje pasívnu požiarnu
bezpečnosť objektov a je paropriepustný.
# ostenie okenných otvorov
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
A1
trieda reakcie na oheň
20–200 mm
hrúbka výrobku
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
15 kPa
pevnosť v ťahu kolmo k rovine
dosky
Vonkajšie steny (kontaktné fasády)
NOBASIL FKLλD = 0,040 [W/m.K]
rozmer: 200 x 1200 mm
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
20
30
40
50*
60*
70*
80
100
120
140
150
160
180*
200*
220*
240*
260*
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
10,80
8,64
5,76
4,32
4,32
3,60
2,88
2,16
2,16
2,16
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
0,72
0,72
45
36
24
18
18
15
12
9
9
9
6
6
6
6
6
3
3
12
9
12
12
9
9
12
12
9
9
12
12
9
9
9
15
15
2437075
2437062
2437059
2437022
2437024
2437031
2437054
2437020
2437018
2437114
2437115
2437118
2436974
2437015
2437138
2437140
2437141
2437095
2437063
2437060
2437023
2437025
2437032
2437057
2437033
2437019
2437652
2437655
2437677
2437016
2437017
2437690
2437693
2437698
3,00
4,50
6,00
7,50
8,33
9,72
11,11
13,89
16,67
19,45
20,84
22,22
25,00
27,78
30,56
33,34
36,11
3,60
5,40
7,20
9,00
10,00
11,67
13,33
16,67
20,00
23,34
25,00
26,67
30,00
33,34
36,67
40,00
43,34
2
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Nobasil FKL
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme lamiel štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoju tuhosť, pevnosť, ako aj tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na aplikáciu do vonkajších stien ako súčasť kontaktného zatepľovacieho
systému v prípade komplikovanejších povrchových úprav fasád a vyššieho zaťaženia obkladom, napr.
KLINKER. Pri aplikácii na novostavbu v štandardnej finálnej povrchovej úprave (farebná omietka) výrobok nie je potrebné mechanicky kotviť do výšky 8 m
Výstužná sklotextilná sieťka
(vtlačená do armovacej zmesi)
Výstužná stierková vrstva
A1
trieda reakcie na
oheň
100 kPa
pevnosť v ťahu kolmo
k rovine lamely
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
20–300 mm
hrúbka výrobku
Rozperná kotva
Lepiaca malta
Silikónová
resp. silikátová omietka
(na penetrovanom podklade)
Vonkajšia časť zatepľovacieho
systému, výstužná vrstva s omietkou
(vhodná na minerálnovláknité dosky)
Izolácia Knauf Insulation
dosky z mineránovláknitých kamenných
vláken izolácia Knauf Insulation
má veľmi vysokú tuhosť a vynikajúce
tepelnoizolačné vlastnosti
19
Vonkajšie steny (prevetrávané fasády)
λD = 0,032 [W/m.K]
TP 138
rozmer: 600 x 1350 mm
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40*
1,25
11,34
14
16
181,44
2413589
4,08
4,89
2
50
1,55
8,10
10
16
129,6
2413590
5,10
6,11
60*
1,90
6,48
8
16
103,68
2413591
6,11
7,34
85*
2,65
4,86
6
16
77,76
2413594
8,66
10,39
100
3,15
4,05
5
16
64,8
2413595
9,69
11,63
120
3,75
3,24
4
16
51,84
2412155
11,63
13,95
140
4,40
3,24
4
16
51,84
2412159
13,57
16,28
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
TP 138
Polotuhý hydrofobizovaný izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien. Tento výrobok sa
vyrába v doskách. Dosky majú vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti a dobre pohlcujú zvukové vlnenie.
Výrobok má vo svojej rade najnižší koeficient tepelnej vodivosti. Ideálna aplikácia tohto materiálu je
na vonkajšie obvodové steny, jeho uplatnenie môže byť aj vo viacvrstvovom obvodovom murive pre
nízkoenergetické až pasívne budovy.
A1
trieda reakcie na
oheň
20
ES certifikát zhody
0764-CPD-0122
30–200 mm
hrúbka výrobku
λD = 0,034 [W/m.K]
TP 435 B
rozmer: 600 x 1250 mm
+rozmer: 600 x 1200 mm
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/balík
ks/balík
30*
0,90
13,50
40*
1,20
9,00
50
1,45
Číslo SAP
[paleta]
Cena/m2
balík/paleta
m2/paleta
18
20
270
2405245
4,19
5,02
12
20
180
2405246
5,58
6,70
7,50
10
20
150
2405247
6,98
8,37
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
60
1,75
6,00
8
20
120
2405248
8,37
10,04
80
2,35
4,50
6
20
90
2405249
11,16
13,39
85*
2,50
4,50
6
20
90
2405251
11,86
14,23
100
2,95
3,75
5
20
75
2405252
13,29
15,95
120
3,50
3,00
4
20
60
2405253
15,95
19,14
140
4,10
2,25
3
20
45
2405254
18,61
22,33
160
4,70
2,25
3
20
45
2405255
21,26
25,52
180*
5,30
2,25
3
20
45
2409171
23,92
28,71
200+
5,90
2,15
3
20
43,2
2410734
26,58
31,90
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
TP 435 B
Polotuhý hydrofobizovaný izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien. Tento výrobok sa
vyrába v doskách s povrchovou úpravou. Materiál je jednostranne kašírovaný čiernou nízkogramážnou
rohožou (NGR). Ideálnou aplikáciou tohto materiálu je pre jeho tepelne izolačné vlastnosti a vlastnosti
absorpcie zvuku v izolácii vonkajších stien, jeho uplatnenie je predovšetkým vďaka jeho povrchovej
úprave v prevetrávaných fasádnych systémoch.
A1
trieda reakcie na
oheň
30–220 mm
hrúbka výrobku
ES certifikát zhody
0764-CPD-0122
Vonkajšie steny (prevetrávané fasády)
λD = 0,035 [W/m.K]
TP 425 B
rozmer: 600 x 1250 mm
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
60*
1,70
7,50
10
20
150
2405228
6,41
7,70
2
80*
2,25
6,00
8
20
120
2405230
8,55
10,26
100*
2,85
4,50
6
20
90
2405231
10,19
12,23
120
3,40
3,75
5
20
75
2405233
12,23
14,67
140*
4,00
3,00
4
20
60
2405235
14,27
17,12
160*
4,55
3,00
4
20
60
2405236
16,30
19,56
180*
5,15
3,00
4
20
60
2409168
18,34
22,01
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
TP 425 B
Polotuhý hydrofobizovaný izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien. Tento výrobok sa
vyrába v doskách s povrchovou úpravou. Materiál je jednostranne kašírovaný čiernou nízkogramážnou
rohožou (NGR). Ideálnou aplikáciou tohto materiálu je pre jeho tepelne izolačné vlastnosti a vlastnosti
absorpcie zvuku v izolácii vonkajších stien, jeho uplatnenie je predovšetkým vďaka jeho povrchovej
úprave v prevetrávaných fasádnych systémoch.
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
0764-CPD-0122
30–220 mm
hrúbka výrobku
λD = 0,035 [W/m.K]
NOBASIL FRE
Hrúbka
[mm]
rozmer: 600 x 1000 mm
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
Cena/m2
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40*
1,15
7,20
12
20
306830
2,94
3,52
50*
1,45
6,00
10
20
307126
2408823
3,67
4,40
60*
1,70
4,80
8
16
306981
2411693
4,40
5,28
70*
2,00
4,20
7
20
2412110
2412113
5,14
6,17
80*
2,30
3,60
6
20
307119
308770
5,87
7,05
100
2,85
3,00
5
20
307118
2410225
6,99
8,39
120
2,45
2,40
4
20
307099
2408821
8,39
10,07
140*
4,00
1,80
3
24
305197
2411612
9,79
11,74
150
4,30
1,80
3
24
305701
308785
10,49
12,58
160*
4,55
1,80
3
20
308243
2409840
11,18
13,42
180*
5,15
1,20
2
20
2410803
12,58
15,10
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL FRE
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoju tuhosť, pevnosť, ako aj tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na aplikáciu do vonkajších stien ako súčasť prevetrávaného systému
zatepľovania, a to do konštrukcií s výškou viac ako 8 m.
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
30–200 mm
hrúbka výrobku
21
Vonkajšie steny (prevetrávané fasády)
λD = 0,036 [W/m.K]
NOBASIL FRK
čierna NGR
rozmer: 600 x 1000 mm
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
50*
1,35
6,00
10
16
308906
2411769
4,98
5,97
2
60*
1,65
4,80
8
20
306564
2414943
5,57
6,69
70*
1,90
4,20
7
16
2410483
2416264
6,17
7,40
80*
2,20
3,60
6
2409771
2409573
6,77
8,12
100*
2,75
3,00
5
20
308669
2415270
7,68
9,22
120*
3,30
2,40
4
20
2409169
2414941
8,82
10,58
140*
3,85
1,80
3
24
2409159
2412065
9,96
11,95
150*
4,15
1,80
3
10,53
12,63
160*
4,40
1,80
3
180*
5,00
1,80
3
200*
5,55
1,20
2
2412062
20
2409849
308902
2430639
24
2414414
2414415
A1
trieda reakcie na
oheň
13,31
14,68
13,37
16,04
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
50–180 mm
hrúbka výrobku
λD = 0,037 [W/m.K]
TP 116
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
45*
1,20
12,96
16
24
311,04
2401448
2,16
2,59
2
50
1,35
12,96
16
24
311,04
2400909
2,55
3,06
60*
1,60
9,72
12
24
233,28
2400910
3,05
3,66
75
2,00
8,10
10
24
194,40
2400911
3,59
4,31
80*
2,15
8,10
10
24
194,40
2400912
4,07
4,89
100
2,70
6,48
8
24
155,52
2400913
4,79
5,75
120
3,20
4,86
6
24
116,64
2400914
5,75
6,90
140
3,80
4,05
5
20
81,00
2416225
6,71
8,05
150
4,05
4,05
5
24
97,20
2400915
7,19
8,63
40
1,05
16,88
20
24
405,00
2400817
2,04
2,44
60
1,60
11,81
14
24
283,50
2400819
3,05
3,66
80
2,15
8,44
10
24
202,50
2400821
4,07
4,89
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
TP 116
Polotuhý hydrofobizovaný izolačný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien. Tento výrobok
sa vyrába v doskách. Ideálnou aplikáciou tohto materiálu je využitie jeho tepelne izolačných vlastností
a vlastností absorpcie zvuku v izolácii obvodových stien, jeho uplatnenie môže byť aj vo viacvrstvovom obvodovom murive.
A1
trieda reakcie na
oheň
30–260 mm
hrúbka výrobku
22
11,09
12,23
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL FRK
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch, s povrchovou úpravou, ktorú tvorí sklená netkaná textília.
Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na
aplikáciu do vonkajších stien ako súčasť prevetrávaného systému zatepľovania. Z jednej strany má
bielu resp. čiernu sklenú netkanú textíliu, ktorá sa inštaluje smerom do exteriéru a chráni tepelnú izoláciu
pred ochladzovaním prúdiacim vzduchom a zároveň zabraňuje vyprašovaniu vlákien do prevetrávacej vrstvy.
rozmer: 600 x 1350 mm
alt. rozmer: 625 x 1350 mm
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
ES certifikát zhody
0764-CPD-0122
Vonkajšie steny (prevetrávané fasády)
λD = 0,038 [W/m.K]
NOBASIL FRN
rozmer: 600 x 1000 mm
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
40*
50
60*
70*
80
100
120
140
150
160
180*
1,05
1,30
1,55
1,80
2,10
2,60
3,15
3,65
3,95
4,20
4,70
9,00
7,20
6,00
4,80
3,60
3,60
3,00
2,40
2,40
1,80
1,80
15
12
10
8
6
6
5
4
4
3
3
16
16
16
20
20
16
16
20
16
20
20
307504
306254
306258
2409309
306687
305736
307192
306145
306180
307857
2412000
2409740
308390
2409739
2409687
2409689
306111
306110
2409570
307460
308657
2
Cena/m2
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
2,14
2,67
3,21
3,74
4,28
5,09
6,11
7,13
7,63
8,14
9,16
2,57
3,21
3,85
4,49
5,13
6,11
7,33
8,55
9,16
9,77
10,99
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL FRN
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoju tuhosť, pevnosť, ako aj tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na aplikáciu do vonkajších stien ako súčasť prevetrávaného systému
zatepľovania, a to do konštrukcií s maximálnou výškou 8 m.
Pomocný drevený rošt
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
40–200 mm
hrúbka výrobku
Izolácia Knauf Insulation
izolácia, ktorá je hydrofobizovaná
a má nadštandardné tepelnoizolačné
vlastnosti
Difúzna fólia
Vonkajšia nosná stena
Obkladový materiál
(napríklad drevený obklad)
23
Ploché strechy
λD = 0,038 [W/m.K]
NOBASIL DDP-N (NOBASIL SPN)
rozmer: 1200 x 2000 mm
alt. rozmer: 600 x 1000
Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
ks/paleta
výška balenia
[mm]
40
1,05
32
50
1,30
26
60
1,55
22
1420
80
2,10
16
1380
100
2,60
13
Cena/m2
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
1380
76,80
2435672
9,29
11,15
1400
62,40
2435673
11,19
13,43
52,80
2435674
13,49
16,19
38,40
2435678
15,99
19,19
1400
31,20
2435679
19,99
23,99
[Eur bez DPH]
120
3,10
11
1420
26,40
2435682
23,99
28,79
140
3,50
9
1360
21,60
2435684
27,99
33,59
160*
4,20
8
1380
19,20
2435687
31,99
38,39
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL DDP-N
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoju špecifickú tuhosť, pevnosť, ako aj tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä
protipožiarne vlastnosti predurčený na aplikáciu do plochých striech, a to ako spodná vrstva plochých,
občas pochôdznych striech.
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
40 kPa
pevnosť v tlaku pri
10 % deformácii
40–200 mm
hrúbka výrobku
λD = 0,038 [W/m.K]
NOBASIL DDP-RT (NOBASIL SPE)
rozmer: 1200 x 2000 mm
alt. rozmer: 600 x 1000
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
ks/paleta
výška balenia
[mm]
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40*
1,05
32
1380
76,80
2435716
10,59
12,71
50*
1,30
26
1400
62,40
2435718
12,79
15,35
60*
1,60
22
1420
52,80
2435721
13,19
15,83
70*
1,85
19
1430
45,60
2435724
15,29
18,35
2
80
2,10
16
1380
38,40
2435726
17,39
20,87
100
2,65
13
1400
31,20
2435731
20,79
24,95
120*
3,15
11
1420
26,40
2435732
24,99
29,99
140*
3,70
9
1360
21,60
2435736
29,29
35,15
160*
4,20
8
1380
19,20
2435739
33,39
40,07
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL DDP-RT
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoju špecifickú tuhosť, pevnosť, ako aj tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä
protipožiarne vlastnosti predurčený na aplikáciu do plochých striech ako izolácia občas pochôdznych
strešných konštrukcií.
Balenie
24
[Eur s DPH]
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
50 kPa
30–200 mm
pevnosť v tlaku pri
10 % deformácii
hrúbka výrobku
Ploché strechy
λD = 0,040 [W/m.K]
NOBASIL DDP (NOBASIL SPS)
rozmer: 1200 x 2000 mm
alt. rozmer: 600 x 1000 mm
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
ks/paleta
výška balenia
[mm]
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40
1,00
32
1380
76,80
2435757
11,89
14,27
2
50
1,25
26
1400
62,40
2435758
14,49
17,39
60
1,50
22
1420
52,80
2435760
15,89
19,07
80
2,00
16
1380
38,40
2435765
19,29
23,15
100
2,50
13
1400
31,20
2435768
23,99
28,79
120
3,00
11
1420
26,40
2435769
28,99
34,79
140
3,50
9
1360
21,60
2435770
33,89
40,67
160*
4,00
8
1380
19,20
2435772
38,69
46,43
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL DDP
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých kusoch.
Materiál je pre svoju špecifickú tuhosť, pevnosť, ako aj tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä
protipožiarne vlastnosti predurčený na aplikáciu do plochých striech ako izolácia pochôdznych strešných
konštrukcií a strešných konštrukcií s dopravným zaťažením. V prípade vysoko frekventovaného zaťaženia
musí byť nad izoláciou ešte aplikovaná betónová roznášacia vrstva.
A1
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
70 kPa
40–180 mm
hrúbka výrobku
pevnosť v tlaku pri
10 % deformácii
* Výrobok NOBASIL DDP je možné dodať aj s povrchovou úpravou z jednej strany za príplatok k základnej cene:
– NOBASIL DDP BIT, povrch je upravený asfaltovou emulziou
4,00 Eur/m2 bez DPH
– NOBASIL DDP BITF, povrch je upravený asfaltovým hydroizolačným pásom 8,00 Eur/m2 bez DPH
λD = 0,040 [W/m.K]
NOBASIL DDP-KL atikový klin
Výrobky sa dodávajú v kartónových
krabiciach
Cena/ks
Hrúbka
[mm]
Šírka
[mm]
Dĺžka
[mm]
bm/balík
ks/balík
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
50*
50
1000
60
60
304328
1,18
1,41
80*
80
1000
50
50
304399
1,39
1,67
100*
100
1000
20
20
304400
1,72
2,06
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL DDP-KL atikový klin
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme klinov štandardne balený po viacerých kusoch.
Ide o konštrukčný prvok určený na aplikáciu na ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie
s atikovým múrom, a to pri všetkých typoch pochôdznych aj nepochôdznych striech.
Tento prvok zabezpečuje plynulý prechod hydroizolácie z vodorovnej plochy na zvislú, zabraňuje zalomeniu
a degradácii hydroizolačnej vrstvy a následnému zatekaniu do konštrukcie.
A1
trieda reakcie
na oheň
λD = 0,040 [W/m.K]
NOBASIL DDP-G spádová doska (NOBASIL SPS SD)
Hrúbka
[mm]
rozmer: 1000 x 1000 mm
ks/paleta
výška balenia
[mm]
m2/paleta
Cena/m2
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40/20*
42
1412
42,00
308407
10,57
12,69
60/40*
20
1152
20,00
308408
16,95
20,33
80/60*
16
1272
16,00
308409
22,67
27,20
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL DDP-G spádová doska
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme spádových dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch. Tento prvok zabezpečuje plynulý odvod zrážkovej vody do strešného vpustu, úžľabia či odkvapového žľabu.
Ide o individuálne, podľa projektu, navrhnutý konštrukčný prvok určený na aplikáciu spádovania plochých striech.
Spádovanie sa vytvára postupným opakovaným radením základných typov spádovaných dosiek typu A, B, C, v kombinácii s vytypovaným druhom rovných dosiek tak, aby sa stykové špáry jednotlivých vrstiev izolácie vystriedali.
A1
trieda reakcie
na oheň
25
Viacúčelové
λD = 0,032 [W/m.K]
Classic 032
Hrúbka
[mm]
šírka pásu: 1200 mm
Dĺžka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/rola
rolí/paleta
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
[Eur s DPH]
8300
1,55
9,96
18
179,28
2434780
4,88
5,85
60
6900
1,90
8,28
18
149,04
2434782
5,85
7,02
80
5200
2,50
6,24
18
112,32
2434668
7,80
9,36
100*
4200
3,15
5,04
18
90,72
2434670
9,29
11,15
120
3500
3,75
4,20
18
75,60
2434672
11,15
13,38
140
3000
4,40
3,60
18
64,80
2434674
13,01
15,61
160
2500
5,00
3,00
18
54,00
2434676
14,86
17,84
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
A1
ES certifikát zhody
0764-CPD-0122
trieda reakcie
na oheň
40–160 mm
hrúbka výrobku
λD = 0,035 [W/m.K]
NOBASIL MPS
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
ks/balík
balík/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40*
1,15
7,20
12
20
307079
307446
2,94
3,52
2
50
1,40
6,00
10
20
307064
2409901
3,67
4,40
60
1,70
4,80
8
20
307081
308754
4,40
5,28
80
2,30
3,60
6
20
307082
2410921
5,87
7,05
100
2,85
3,00
5
20
307083
2409902
6,99
8,39
120
3,40
2,40
4
20
306274
308520
8,39
10,07
140
4,00
1,80
3
24
307116
2411529
9,79
11,74
150
4,30
1,80
3
24
307101
2411528
10,49
12,58
160
4,55
1,80
3
20
307146
307447
11,18
13,42
180
5,15
1,20
2
28
307154
308841
12,58
15,10
200
5,70
1,20
2
24
307266
2411790
13,98
16,78
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Nobasil MPS
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch.
Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený
na aplikáciu do vnútorných stien, šikmých striech, stropov a podhľadov, kde izolácia nebude namáhaná tlakom.
26
[Eur bez DPH]
50*
Classic 032
Viacúčelový hydrofobizovaný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien. Tvar balenia je vo forme role. Tento
výrobok má vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti. Ideálne vypĺňa daný priestor a dobre drží svoj tvar v konštrukciách.
Využitie jeho tepelne izolačných vlastností a vlastností absorpcie zvuku môže byť v konštrukciách ľahkých obvodových
plášťov, primárne potom v konštrukciách na báze dreva a kovu, ale aj v miestach ako výplň trámových stropov.
Výrobok je obzvášť vhodný pre nízkoenergetické až pasívne budovy.
rozmer: 600 x 1000 mm
Cena/m2
A1
trieda reakcie na
oheň
30 – 200 mm
hrúbka výrobku
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-146.0-01-06/10
Viacúčelové
λD = 0,039 [W/m.K]
Classic 039
šírka pásu: 1200 mm
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
Dĺžka
[mm]
R
[m K/W]
m2/rola
rolí/paleta
m2/paleta
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40*
17000
1,05
20,40
24
489,60
2415003
1,60
1,92
50/100
2 x 8500
1,30
20,40
24
489,60
2415005
2,00
2,39
60/120
2 x 7100
1,55
17,04
24
408,96
2415007
2,39
2,87
2
80
10600
2,05
12,72
24
305,28
2415009
3,19
3,83
100
8500
2,55
10,20
24
244,80
2415011
3,79
4,55
120
7100
3,10
8,52
24
204,48
2415013
4,55
5,46
140
6100
3,60
7,32
24
175,68
2415015
5,31
6,37
160
5300
4,10
6,36
24
152,64
2415019
6,06
7,28
180
4700
4,60
5,64
24
135,36
2415021
6,82
8,19
200
4300
5,15
5,16
24
123,84
2415023
7,58
9,10
220*
3900
5,65
4,68
24
112,32
2415025
8,34
10,01
240*
3500
6,15
4,20
24
100,80
2415027
9,10
10,92
260*
3200
6,65
3,84
24
92,16
2415029
9,85
11,82
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Classic 039
Viacúčelový hydrofobizovaný materiál vyrobený z minerálnych sklených vlákien. Tvar balenia je vo forme role. Tento
výrobok má vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti. Ideálne vypĺňa daný priestor a dobre drží svoj tvar v konštrukciách.
Využitie jeho tepelne izolačných vlastností a vlastností absorpcie zvuku môže byť v konštrukciách ľahkých obvodových plášťov, primárne potom v konštrukciách na báze dreva a kovu, ale aj v miestach ako výplň trámových stropov.
A1
trieda reakcie
na oheň
ES certifikát zhody
0764-CPD-0122
40–260 mm
hrúbka výrobku
27
Technické izolácie
Lamelovo skružovateľný pás
λD = 0,040 [W/m.K]
NOBASIL
šírka role: 1000 mm
alt. šírka role: 2 x 500 mm
LMF AluR
LMF 5 AluR
Cena/m
Hrúbka
[mm]
Dĺžka
[m]
m2/balík
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
20
10,0
10,00
307671
4,29
2
Cena/m2
[Eur s DPH]
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
5,15
301623
4,39*
5,26
30
5,0
5,00
308819
4,99
5,99
301624
5,19*
6,23
40
5,0
5,00
307754
5,89
7,07
301625
6,09*
7,30
50
5,0
5,00
307638
6,59
7,90
301629
6,89
8,27
60
4,0
4,00
308304
7,31*
8,77
301630
7,49
8,99
80
3,0
3,00
307755
8,71*
10,45
302867
9,01*
10,82
100
2,5
2,50
307636
10,18*
12,22
301733
10,49*
12,58
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL LMF AluR, NOBASIL LMF 5 AluR
Lamelovo skružovaný pás z minerálnej čadičovej vlny podlepený z jednej strany hliníkovou fóliou.
Výrobok je balený v roliach a používa sa ako technická izolácia pre rovinné i zakrivené plochy.
prevádzková teplota
600/100 °C (na strane
Al fólie)
SK Certifkát zhody
SK04-ZSV-0460
Lamelovo skružovateľný pás
λD = 0,040 [W/m.K]
NOBASIL
šírka role: 1000 mm
alt. šírka role: 2 x 500 mm
28
LMF 10 AluR
LMF 15 AluR
Cena/m
2
Hrúbka
[mm]
Dĺžka
[m]
m2/balík
Číslo SAP
[balík]
20
10,0
10,00
302342
30
5,0
5,00
302270
40
5,0
5,00
302604
50
5,0
5,00
302217
60
4,0
4,00
302464
80
3,0
3,00
303548
100
2,5
2,50
301811
11,99*
Cena/m2
[Eur s DPH]
Číslo SAP
[balík]
4,49*
5,39
308556
4,79*
5,74
5,29*
6,35
308376
6,09*
7,31
6,49
7,79
308346
7,39*
8,87
7,29
8,75
308377
8,59*
10,31
8,19
9,83
308129
9,79*
11,75
9,89*
11,87
–
–
–
14,39
–
–
–
[Eur bez DPH]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL LMF 10 AluR, NOBASIL LMF 15 AluR
Lamelovo skružovaný pás z minerálnej čadičovej vlny podlepený z jednej strany hliníkovou fóliou.
Výrobok je balený v roliach a používa sa ako technická izolácia pre rovinné i zakrivené plochy.
prevádzková teplota
600/100 °C (na strane
Al fólie)
SK Certifkát zhody
SK04-ZSV-0460
Extrudovaný polystyrén Polyfoam®
Podlahy a ploché strechy
Polyfoam C-350 SE
Hrúbka
[mm]
30
40
50
60
80
100
120
140
λD
[W/m.K]
Hrúbka
[mm]
30
40
50
60
80
100
120
140
λD
[W/m.K]
0,033
0,035
0,037
0,036
R
[m2K/W]
0,90
1,20
1,40
1,70
2,15
2,70
3,35
3,85
m2/balík
ks/balík
m2/paleta
10,50
7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
2,25
2,25
14
10
8
7
5
4
3
3
126,00
90,00
72,00
63,00
45,00
36,00
27,00
27,00
m2/balík
ks/balík
m2/paleta
10,50
7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
2,25
2,25
14
10
8
7
5
4
3
3
126,00
90,00
72,00
63,00
45,00
36,00
27,00
27,00
Číslo SAP
[paleta]
913079
913080
913081
914383
931447
2409182
2409187
934160
Cena/m2
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
6,18
7,42
7,64
9,17
9,55
11,46
11,46
13,75
15,28
18,34
19,10
22,92
22,92
27,50
28,84
34,61
Číslo SAP
[paleta]
918612
913076
913077
922241
931448
2409184
2409188
931562
Cena/m2
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
6,18
7,42
7,64
9,17
9,55
11,46
11,46
13,75
15,28
18,34
19,10
22,92
22,92
27,50
28,84
34,61
Polyfoam C-350 LJ
rozmer: 600 x 1250 mm
0,033
0,035
0,037
0,036
R
[m K/W]
0,90
1,20
1,40
1,70
2,15
2,70
3,35
3,85
2
Polyfoam® C-350 SE, Polyfoam® C-350 LJ
Polyfoam® C-350 je tuhá doska z extrudovaného polystyrénu s uzavretou bunečnou štruktúrou. Dodáva sa
vyhotovením hrán SE (kolmá hrana) a LJ (poldrážka). Hlavnou oblasťou použitia výrobkov je tepelná izolácia
podláh a plochých striech obytných i priemyselných budov, prípadne obvodových plôch chladiacich priestorov.
Dosky s poldrážkou (LJ) sú zvlášť vhodné na použitie v prípade plochých striech pri inverznej skladbe vrstiev, pri
terasách aj zelených strechách.
E
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
0672 - CPD - 114.4.3
≥ 300 kPa
pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii
Vonkajšie steny (kontaktné fasády)
Polyfoam® C-UltraGrip SE
Hrúbka
[mm]
20*
30
40
50
60
80
100
120
140
λD
[W/m.K]
Hrúbka
[mm]
30
40
50
60
80
100
120
λD
[W/m.K]
0,033
0,035
0,037
0,036
R
[m2K/W]
0,60
0,90
1,20
1,40
1,70
2,15
2,70
3,35
3,85
m2/balík
ks/balík
m2/paleta
15,00
10,50
7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
2,25
2,25
20
14
10
8
7
5
4
3
3
180,00
126,00
90,00
72,00
63,00
45,00
36,00
27,00
27,00
m2/balík
ks/balík
m2/paleta
10,50
7,50
6,00
5,25
3,75
3,00
2,25
14
10
8
7
5
4
3
126,00
90,00
72,00
63,00
45,00
36,00
27,00
Číslo SAP
[paleta]
921753
921278
921279
921280
921281
931449
918636
2409192
931563
Cena/m2
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
4,12
4,94
6,18
7,42
7,64
9,17
9,55
11,46
11,46
13,75
15,28
18,34
19,10
22,92
22,92
27,50
28,84
34,61
Číslo SAP
[paleta]
921284
921285
921286
921287
931450
921239
2409189
Cena/m2
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
6,18
7,42
7,64
9,17
9,55
11,46
11,46
13,75
15,28
18,34
19,10
22,92
22,92
27,50
Polyfoam® C-UltraGrip LJ
rozmer: 600 x 1250 mm
0,033
0,035
0,037
0,036
R
[m2K/W]
0,90
1,20
1,40
1,70
2,15
2,70
3,35
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Polyfoam® C-UltraGrip, Polyfoam® C-UltraGrip LJ
Polyfoam® C-UltraGrip je tuhá doska z extrudovaného polystyrénu s uzavretou bunkovou štruktúrou, ktorá má na povrchu jemnú štruktúru. Dodáva sa vo vyhotovení hrán SE
(kolmá) a LJ (poldrážka). Výrobky sa používajú najmä ako tepelná izolácia obvodových
stien v kontaktných zatepľovacích systémoch ETICS u obytných a priemyselných
budov. Štruktúrovaný povrch zvyšuje priľnavosť lepidiel, stierok a mált na povrch dosky.
E
trieda reakcie na oheň
ES certifikát zhody 0672 - CPD - 114.4.3
≥ 300 kPa
≥ 100 kPa
pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii
pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky
29
Drevovláknité dosky Heraklith®
λD = 0,090 [W/m.K]
Heraklith C
Hrúbka
[mm]
25
35
50
75
100
rozmer: 500 x 2000 mm
R
[m2K/W]
0,27
0,38
0,55
0,83
1,11
Plošná hustota
[kg/m2]
11,00
13,50
18,50
26,50
34,50
m /paleta
2
70
50
35
22
17
Cena/m2
Číslo SAP
[paleta]
2410534
2410537
2410539
2410541
2410543
[Eur bez DPH]
5,36
6,21
8,14
11,65
15,18
[Eur s DPH]
6,43
7,45
9,77
13,98
18,22
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Heraklith C
Jednovrstvová drevovláknitá doska s cementovým spojivom s veľmi dobrými akustickými vlastnosťami. Používa
sa hlavne ako izolácia stropov podzemných garáží a suterénnych priestorov, stratené debnenie ŽB prvkov na
elemináciu tepelných mostov, podlahových konštrukcií a obvodových stien. Vyznačuje sa hlavne vynikajúcimi
akustickými vlastnosťami a odolnosťou voči mechanickému namáhaniu.
B-s1, d0
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-222.0-01-01/10
200 kPa, hr. 25 a 35 mm
150 kPa, hr. 50, 75 a 100 mm
pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii
λD =0,0401) a 0,1102) [W/m.K]
Heratekta C2
1)
2)
platí pre EPS,
platí pre Heraklith dosku
Hrúbka
[mm]
50
75
100
R
[m2K/W]
1,17
1,79
2,42
Plošná hustota
[kg/m2]
4,50
4,75
5,00
m2/paleta
35
22
17
Cena/m2
Číslo SAP
[paleta]
2438620
[Eur bez DPH]
8,63
11,09
14,09
2438622
λD =0,0311) a 0,1102) [W/m.K]
Heratekta C2 031
1)
2)
platí pre EPS, sivý
platí pre Heraklith dosku
rozmer: 500 x 2000 mm
[Eur s DPH]
10,36
13,31
16,91
Hrúbka
[mm]
50
75
100
R
[m2K/W]
1,49
2,30
3,10
Plošná hustota
[kg/m2]
4,50
4,75
5,00
m2/paleta
Cena/m2
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
8,93
11,54
14,69
35
22
17
[Eur s DPH]
10,72
13,85
17,63
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Heratekta C2 a Heratekta C2 031
Dvojvrstvová kompozitná drevovláknitá doska s cementovým spojivom a EPS. Používa sa hlavne ako izolácia
stropov podzemných garáží a suterénnych priestorov, stratené debnenie ŽB prvkov na elemináciu tepelných
mostov, podlahových konštrukcií a obvodových stien. Vyznačuje sa hlavne vynikajúcimi tepelnotechnickými
vlastnosťami a odolnosťou voči mechanickému namáhaniu.
E
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-222.0-01-02/10
50 kPa
pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii
5 kPa
pevnosť v ťahu kolmo k rovine
λD =0,0401) a 0,1102) [W/m.K]
Heratekta C3
1)
2)
platí pre EPS
platí pre Heraklith dosku
rozmer: 500 x 2000 mm
Hrúbka
[mm]
25
35
50
75
100
R
[m2K/W]
0,46
0,71
1,09
1,71
2,34
Plošná hustota
[kg/m2]
7,50
8,00
8,00
8,50
9,00
m2/paleta
70
50
35
22
17
Cena/m2
Číslo SAP
[paleta]
2410551
2410553
2410555
2410557
2410559
[Eur bez DPH]
6,16
7,61
9,43
12,38
15,59
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Heratekta C3
Trojvrstvová kompozitná drevovláknitá doska s jadrom z EPS dosky a Heraklith obložením s cementovým spojivom. Používa sa hlavne ako izolácia stropov podzemných garáží a suterénnych priestorov, stratené debnenie
ŽB prvkov na elemináciu tepelných mostov, podlahových konštrukcií a obvodových stien. Vyznačuje sa hlavne
vynikajúcimi tepelnotechnickými vlastnosťami a odolnosťou voči mechanickému namáhaniu.
E
trieda reakcie na
oheň
ES certifikát zhody
K1-0751-CPD-222.0-01-02/10
50 kPa
pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii
5 kPa
* Výrobky sa na požiadanie formátujú aj na rozmer 1000x500 resp. 600x500 mm a v prípade požiadaviek je možné zrezať hrany drevovláknitej dosky po celom obvode. Povrch drevovláknitých dosiek je možné nastriekať bielou, zelenou, modrou, červenou resp. žltou farbou.
V ponuke sa nachádzajú dvojvrstvové i trojvrstvové drevovláknité dosky v kombinácii s minerálnou vlnou s označením Tektalan.
V prípade záujmu o neštandardný rozmer, zrezanie hrany, farebnú povrchovú úpravu resp. výrobky Tektalan kontaktujte zákaznícky servis alebo obchodného zástupcu, ktorý vám poskytne
informácie ohľadom ceny a termínu dodania výrobku.
30
[Eur s DPH]
7,39
9,13
11,32
14,86
18,71
pevnosť v ťahu kolmo k rovine
Energetický štítok
ukazovateľ energetickej náročnosti na prevádzku budovy
Energetický štítok je ukazovateľom energetickej náročnosti na prevádzku budovy. Ide o celkom nový prístup, ktorý v tejto miere nebol
v stavebníctve realizovaný. Energetické štítkovanie sa tak zaradí do bežných výhod realitných kancelárií, developerov a stavebných firiem.
Ide o energeticko-ekonomický prístup, ktorý vo veľkej miere ovplyvňuje naše hospodárenie s vhodne vynaloženými prostriedkami v našich
investíciách.
Ide o celkom nový revolučný prístup, ktorý v tejto miere nebol v stavebníctve realizovaný. Energetické štítkovanie sa tak zaradí do bežných výhod realitných kancelárií, developerov a stavebných firiem. Jedná sa o energeticko-ekonomický prístup, ktorý vo veľkej miere
ovplyvňuje naše hospodárenie a ovplyvňuje tak mieru medzi výhodne vynaloženými prostriedkami a prípadným udržateľným rozvojom.
Energetický štítok klasifikuje budovy do siedmych kategórií A, B, C, D, E, F, G od veľmi úsporných (A) až
po mimoriadne nehospodárne (G).
Za vyhovujúce sa považujú budovy v kategóriách A, B, C.
Príloha č. 6 k vyhláške č. ..../2006 Z. z.
Energetický štítok budovy
vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č.
Názov budovy:
Ulica, číslo:
Mesto:
Dodaná energia
Globálny
ukazovateľ
budovy
Kategória budovy:
Hodnotenie jednotlivých miest
spotreby
Vykurovanie:
A B C D E F G
Príprava teplej vody:
A B C D E F G
Vetranie/klimatizácia:
A B C D E F G
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY
Normalizované hodnotenie
Obrázok
kWh/(m2.rok)
Nízka potreba energie
A
B
C
Klasifikačná trieda A odpovedá pasívnym domom, trieda B nízkoenergetickým domom. Trieda C sa podrobnejšie delí na C1 (budova vyhovuje odporučenej hodnote súčiniteľa prestupu tepla) a C2 (budova vyhovuje
požadovanej úrovni súčiniteľa prestupu tepla). Rozmedzie tried D a E odpovedá priemernému stavu stavebného
fondu SR do roku 2007.
D
D
E
F
G
Vysoká potreba energie
q
q
Normalizované hodnotenie:
Prevádzkové hodnotenie:
Minimálna požiadavka Rr:
Osvetlenie:
A B C D E F G
Typická budova Rs:
Začiatok užívania budovy:
Celková podlahová plocha v m2:
Budova
kWh/(m2.rok)
Primárna energia
0
50
100
150
200
20
30
40
0
10
250
300
350
400
450
500
550
70
80
90
100
110
Budova
kg/(m2.rok)
CO2 emisie
50
Meno štatutárneho orgánu oprávnenej osoby:
Podpis:
Kontakt: tel.:
e-mail:
Dátum vyhotovenia:
60
IČO:
DIC:
Platnosť najviac do:
Energetický štítok budovy je dôležitým ukazovateľom úspornosti budov
a kritériom pre jej výber.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
Základným ukazovateľom, ktorý charakterizuje tepelnú izoláciu, je podľa európskej legislatívy normy EN 13 162:2001 súčiniteľ tepelnej vodivosti λ.
λ je základnou vlastnosťou materiálov Knauf Insulation a vyjadruje tým materiálovú výhodu súvisiacu s vedením tepla. Čím je tento
súčiniteľ nižší, tým má materiál lepšie tepelne technické vlastnosti.
Tepelný odpor (súčiniteľ prestupu tepla) R (U)
Pri aplikácii na jednotlivé konštrukcie do objektu však hrá významnú úlohu aj hrúbka daného materiálu.
Na rozdiel od súčiniteľa tepelnej vodivosti, ktorý charakterizuje materiál, tepelný odpor (alebo recipročná veličina – súčiniteľ
prestupu tepla) charakterizuje vlastnosť konštrukcie, konštrukcia ako celok.
Čím vyššia hrúbka tepelného izolantu aplikovaného na konštrukciu, tým lepšia tepelne technická vlastnosť celej konštrukcie, tým teda
vyšší tepelný odpor konštrukcie (alebo tým nižší súčiniteľ prestupu tepla).
Stanovenie tepelného odporu:
R = d / λ [m2KW-1]
d
hrúbka tepelnej izolácie Knauf Insulation
[m]
λ
súčiniteľ tepelnej vodivosti tepelnej izolácie Knauf Insulation
[Wm-1K-1]
31
Knauf Insulation základné obchodné podmienky

Kontakt na zákaznický servis
[email protected]
Tel.:+421 45 6833 515 (sklenná minerálna vlna a XPS)
Tel.:+421 45 6833 512 (kamenná minerálna vlna)
Fax:+421 45 6833 511
www.knaufinsulation.sk
Objednávka
V šetky objednávky zasielajte písomne (faxom, emailom), s uvedením:
– IČO, DIČ kupujúceho
– Číslo objednávky kupujúceho
– Dátum a miesto dodania tovaru (adresa, vrátane PSČ)
– Kontaktné údaje na osobu zodpovednú za prevzatie tovaru. (Tieto údaje musia byť úplné a musia obsahovať meno
a priezvisko vrátane telefónneho čísla, na ktorom bude daná osoba k dispozícii).
– Špecifikácie objednaného materiálu – hrúbka, rozmer, množstvo, číslo materiálu z cenníka
– Pečiatka a podpis osoby, ktorá objednávku vystavila (len u faxovej objednávky)
Štandardná doba dodania výrobkov od potvrdenia objednávky je 3 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky do
12 00 hod.
Neštandardnú dobu dodania a minimálne objednávané množstvo je potrebné konzultovať so zákazníckym servisom Knauf
Insulation, s.r.o. resp. manažérom predaja. Predávajúci zašle faxom (e-mailom) potvrdenie objednávky. Toto potvrdenie je
záväzné, materiál bude dodaný podľa uvedenej špecifikácie. Je teda dôležité zo strany kupujúceho urobiť kontrolu správnosti potvrdenia v súlade s objednávkou. Pokiaľ kupujúci potvrdenie neobdrží, je nutné, aby kontaktoval zákaznícky servis
Knauf Insulation, s. r. o. V prípade zmeny objednávok je potrebné kontaktovať zákaznícky servis Knauf Insulation, s.r.o. (predávajúci si na základe zmeny objednávky vyhradzuje právo upraviť termín dodania). Pri objednaní neštandardného tovaru
si predajca vyhradzuje právo stanoviť mimoriadne podmienky predaja.

 Dodávka
Ak nie je na objednávke uvedené inak, je miestom dodania adresa objednávateľa, ktorým bola objednávka vystavená.
Vyloženie tovaru je kupujúci povinný zaistiť na svoje náklady, a to najneskôr do 1 hodiny od príjazdu kamiónu.
Dodanie tovaru sa uskutoční na základe dodacieho listu, ktorý musí byť potvrdený osobou, ktorá je na objednávke
uvedená ako osoba oprávnená na prevzatie tovaru (preberajúci). Ak táto osoba nebude na mieste prítomná, je kupujúci
povinný zaslať písomne na zákaznícky servis Knauf Insulation,s. r.o. informáciu o novej oprávnenej osobe.
Podpisom dodacieho listu potvrdzuje preberajúci jeho správnosť. Všetky nezrovnalosti a výhrady k dodávke tovaru je
preberajúci povinný uviesť na dodacom liste pri preberaní tovaru.
V prípade zistenia chybného tovaru toto nespracovávať a bez omeškania nahlásiť výrobcovi. Pre identifikáciu tovaru je
potrebné predložiť etiketu z balenia a faktúru alebo dodací list.
 Všeobecne
Knauf Insulation, s. r. o., dodáva výhradne zmluvným partnerom.
Všetky dodávky tovaru sa riadia právoplatne uzavretými kúpnymi zmluvami.
Tento cenník ruší všetky predchádzajúce cenníky a nahrádza ich v plnom rozsahu.
Ceny sú uvedené v EUR bez DPH a s DPH – 20%.
Akékoľvek dodávky tovaru a možné vzniknuté reklamácie sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti
Knauf Insulation, s. r. o., ktoré sú v plnej verzii na internetovej stránke www.knaufinsulation.sk, alebo je možné si ich
vyžiadať na zákazníckom servise Knauf Insulation, s. r. o.
Proces reklamácie je možné začať až po skomletizovaní potrebných informácií uvedených vo Všeobecných obchodných
podmienkach spoločnosti.
Počet m2 (v 1 m3)
Hrúbka (mm)
m2 (v m3)
32
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150
160
200
66,67
50
40
33,33
25
20
16,67
14,29
12,5
11,11
10
8,33
7,14
6,67
6,25
5
Knauf Insulation základné údaje o balení, skladovaní a manipulácii
výrobkov z minerálnej vlny
 Základná charakteristika výrobkov zo sklených a čadičových vlákien
Výrobky sú vhodné pre tepelnú, akustickú a protipožiarnu izoláciu stavebných konštrukcií, technologických a energetických zariadení
Výrobky sú v tvare dosiek, pásov, rohoží a skruží
Výrobky sú certifikované a kontrolované v zmysle CE certifikácie EU a v prípade potreby aj národných a zahraničných
noriem
Výrobky sú zdravotne a hygienicky nezávadné, tvarovo stále a s neobmedzenou životnosťou pri správnej aplikácii
Výrobky sa dajú ľahko rezať a tvarovať podľa potreby
Všetky výrobky sú hydrofobizované a majú veľmi dobré schopnosti pre difúziu vodných pár
 Balenie výrobkov
Doskové výrobky sa ukladajú v príslušnom množstve do tvaru balení, ktoré sa obaľujú PE fóliou. Po dohode s výrobcom
sa môžu dodať aj na paletách.
Rolované výrobky sa po zrolovaní príslušnej dĺžky obaľujú PE fóliou.
Atypické – tvarované výrobky (atikové kliny, okrajové podlahové pásiky a iné) sa ukladajú priamo na palety a obaľujú
samozmršťovacou fóliou.
Skruže sú balené v kartónových škatuliach.
Iné balenie výrobkov je možné po dohode s výrobcom.
Neštandardné balenia sa účtujú samostatne.
Obalová PE fólia má UV stabilizáciu po dobu stanovenú jej výrobcom. Po jej uplynutí môže dôjsť k poškodeniu obalovej
fólie a následnému znehodnoteniu výrobkov v dôsledku poveternostných podmienok.
 Neštandardné úkony
Iné rozmery, hrúbky, tvary prípadne povrchové úpravy je možné dohodnúť s výrobcom. Účtujú sa samostatne.
 Spôsob skladovania
Všetky výrobky Knauf Insulation sú balené na paletách, ktoré sú vhodné aj na krátkodobé skladovanie v exteriéri a to
len v neporušenom obale. Tovar sa nesmie skladovať pria­mo na zemi. V prípade skladovania výrobkov vystavených
priamemu slnečnému žiareniu je nutné balíky chrániť pred UV žiarením, aby sa zabránilo znehodnoteniu výrobkov.
Výrobky s návlekom skladované podľa STN 64 00 90 môžu byť vystavené UV žiareniu max. 1 rok.
Dodané nepaletované balenia je možné skladovať len v krytom sklade a to za predpokladu dodržania bezpečnostných
postupov.
Mäkké výrobky odporúčame skladovať v drevených alebo oceľových klietkach. V prípade skladovania bez klietky
odporúčame vý­robky skladovať na paletách do výšky maximálne 2,9 m , resp. max. dve palety na seba, aby sa predišlo
vzniku možného úrazu.
Balíky odporúčame skladovať horizontálne.
Výrobky s vyššou objemovou hmotnosťou (nad 100 kg/m3) je možné skladovať na drevených paletách. Maximálna
výška materiálu na jednej palete je 2,9 m. Odporúčame skladovať maximálne dve palety na sebe, resp. max. do výšky
4,0 m.
Veľkoformátové dosky, celoplošne balené do fólie, je možné skladovať i na otvorenom suchom mieste (pokiaľ nie je obal
poškodený), a to maximálne dve balenia na sebe, resp. max. do výšky 4,0 m. V prípade preťaženia skladovania, napr.
zmena času realizácie stavby, ich odporúčame prekryť poistnými plachtami.
Zásady a odporúčania sú podrobnejšie popísané v „Bezpečnostnom liste“ spoločnosti Knauf Insulation. Ten je k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Knauf Insulation, www.knaufinsulation.sk.
 Manipulácia
Balenia je potrebné nakladať, vykladať a prekladať ručne uchopením za okraj fólie. V žiadnom prípade nie je možné
ich hádzať alebo vysypávať z dopravného prostriedku.
Pri vertikálnej preprave materiálu, najmä na stavbách, je nutné použiť palety, klietky alebo stavebný výťah. V žiadnom
prípade sa nesmú používať laná, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu.
Pri horizontálnom pokladaní výrobkov je nutné vytvoriť si transportné trasy z drevotrieskových dosiek alebo z iného, pre
tento účel vhodného materiálu, ktorý zabezpečí rozloženie náhodného zaťaženia, a tak nedôjde k poškodeniu povrchu
izolačnej dosky častou chôdzou.
Balenie sa nesmie po dobu skladovania zaťažovať.
Pri preprave všetkých výrobkov Knauf Insulation je dôležitou zásadou využitie celého prepravného objemu dopravného
prostriedku. Zabránime tak pohybu a následnému poškodeniu tovaru pri preprave.
Všetky výrobky Knauf Insulation odporúčame prepravovať v autách s prekrytou ložnou plochou, aby sa zabránilo ich
prípadnému poškodeniu v dôsledku poveternostných vplyvov.
33
Knauf Insulation technické špecifikácie pre výrobky z minerálnej vlny
Schrägdach - Hellend Dak - Toiture Inclinée
Cubierta Inclinada - Tetto a Falda Cobertura Inclinada - Pitched Roof
názov produktu
tepelný odpor
šírka
dĺžka
deklarovaný súčiniteľ
tepelnej vodivosti
aplikácia
TITI 137U
135U
2
RD (m K/W)
5,41
200
5,70 200
mm
mm
1200 x 3500
3200
0,037
0,035 A1
Knauf Insulation S.P.R.L.
Rue de Maestricht 95
B-4600 VISE
BC1-511-0007-0039-E00C
EN 13162:2008
MW-EN 13162-T2-AFr5
Euroclass
Facing
Pc/St
-
(!4BD03B-bahacd!
počet kusov v balení
11
0749
09
2
m
trieda reakcie na oheň
4,2
3,84
2401750
2403488
Knauf Insulation
iné typy certifikácie
Z-23.15-1461
001
N° 02/016/146�
www.acermi.com
Schweiz:
• =0,035 W/m.K
D
� (gem. SIA-Bestätigung)
Frei nach GefStoffV, ChemVerbotsV und EU-Richtlinie 97/69 (Anm.Q)
34
menovitá hrúbka
európska certifikácia
Mineralwolle-Dämmstoff �
Anwendungsgebiet gem.DIN V 4108-10 :�
DZ, DAD-dk, DI, �
WH, WTR�
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit :�
0,035 W / (m.K)�
Strömungswiderstand mindestens 5 kNs/m4�
Österreich :
Anwendungstyp MW-WL �
nach ÖNORM B 6035
Plant: V - L2039A
plocha
Knauf Insulation región východná Európa
Sídlo Knauf Insulation, východná Európa Európske výrobné závody
 obchodné zastúpenie  sklená minerálna vlna  extrudovaný polystyrén (XPS)  kamenná minerálna vlna  expandovaný polystyrén (EPS)  drevovláknité dosky
 extrudovaný polyetylén (XPE)
Knauf Insulation je jedným z popredných a najrýchlejšie rastúcich výrobcov izolačných materiálov.
Spoločnosť zamestnáva viac ako päť tisíc ľudí vo viac než 50 krajinách sveta.
Knauf Insulation vo východnej Európe
Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Lotyšsko, Litva a Estónsko sú zlúčené v spoločnosti Knauf
Insulation do regiónu Východná Európa. Regionálna kancelária sa nachádza v Českej republike v Prahe.
V roku 2006 bol v Českej republike v Krupke u Teplic sprevádzkovaný jeden z najmodernejších výrobných závodov na výrobu sklenej minerálnej vlny. Akvizíciou spoločnosti Heraklith v roku 2007 rozšírila spoločnosť Knauf Insulation svoje pôsobenie taktiež na
Slovensku a v Maďarsku. Závod v Novej Bani na Slovensku vyrába izoláciu z minerálnej kamennej vlny a závod v Zalaegerszegu
v Maďarsku sa špecializuje na výrobu drevovláknitej izolácie. Obe krajiny majú svoje vlastné obchodné zastúpenie. Zastúpenie pre
Slovensko je priamo vo výrobnom závode v Novej Bani. Maďarské obchodní zastúpenie sa nachádza v Budapešti. Od roku 2008
má spoločnosť Knauf Insulation priame zastúpenie taktiež v Poľsku, Varšava a v Rumunsku, Bukurešť.
35
Odborné poradenstvo:
Obchodné zastúpenie v SR
 Ing. Karol Tužinský
 Ing. Stanislav Polc
aplikačný manažér:
Tel.: +421 45 68 33 590
Fax.: +421 45 68 33 591
[email protected]
+421 905 908 041
[email protected]
 Dušan Kasan +421 905 532 257
[email protected]
 Ing. Miroslav Zliechovec
 Juraj Sovský +421 905 539 758
produktový manažér:
Tel.: +421 45 68 33 594
Fax.: +421 45 68 33 591
[email protected]
[email protected]
 Ing. Peter Šulek +421 905 757 468
[email protected]
Obchodní špecialisti:
 Ing. Ján Vojtek +421 908 900 126
 Objekty
[email protected]
Ing. Ľubomír Volf +421 905 849 685
[email protected]
 Technické izolácie
Ing. Peter Šulek +421 905 757 468
[email protected]
June 2009
Knauf Insulation with
ECOSE® Technology
Minerální izolace nové generace
Knauf Insulation, s. r. o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa
Slovenská republika
Zákaznický servis
Tel.: +421 45 68 33 512
Fax: +421 45 68 33 511
www.knaufinsulation.sk
[email protected]
Šikmé strechy SK
Šikmé strechy
január 2010
Vnútorné steny SK
Vnútorné steny
január 2010
Download

Cenník - woodcote