VENTRA
5.
Kanálové ventilátory (TKM, RKM, TKW, RKW)
Všeobecne
Kanálové ventilátory VENTRA sú určené pre čisté neagresívne vzdušniny bez obsahu
prachových častíc a abrazívnych prímesí, v teplotnom rozsahu od -30°C do + 80°C (okrem
špeciálnych vyhotovení pre vzdušniny s teplotou do 300 °C trvalo). Teplota okolia nemôže
presiahnuť +40°C. Vďaka tvaru a forme priameho dielu kanálového rozvodu podľa DIN 24156
a DIN 24157 sa ľahko integrujú bez prechodových kusov priamo do kanálovej siete. Všetky
skrine sú vyrobené z pozinkovaného plechu a na obidvoch stranách sú pripojovacie príruby.
Ventilátory typov TKM, RKM majú pohon priamy, ventilátory RKW, TKW majú pohon klinovým
remeňom.
V kanálových ventilátoroch VENTRA sa všetky časti pohonu nachádzajú mimo prúdu
dopravovaného média.
Elektromotory
V kanálových ventilátoroch VENTRA sú inštalované jednofázové alebo trojfázové asynchrónne
motory s kotvou nakrátko, jedno- alebo viacotáčkové, s krytím min. IP54, s ochranou
termokontaktom. Na želanie je možné dodať elektromotory s vyššou tepelnou odolnosťou,
s vyšším krytím, prípadne s ochranou termistormi. Regulácia otáčok je možná frekvenčným
meničom.
Skrine ventilátorov
Skrine radiálnych jednostranne nasávacích ventilátorov sú štandardne zhotovené z
pozinkovaného plechu bez ochranného lakovania. V špeciálnych vyhotoveniach pre médiá so
zvýšenou teplotou alebo pre znečistené médiá môže byť skriňa zhotovená z konštrukčnej ocele s
ochranným lakom vo farebnom odtieni podľa RAL, príp. z ušľachtilej nerezovej ocele.
Obežné kolesá
Všetky obežné kolesá sú vyvažované dynamicky v dvoch vyvažovacích rovinách podľa normy
VDI 2060, s triedou vyváženia G 6,3.
Vo ventilátoroch typu TK sú osadené obežné kolesá s lopatkami z pozinkovaného plechu
zahnutými dopredu (v prípade potreby z konštrukčnej ocele alebo z ušľachtilej nerezovej ocele).
V závislosti od veľkosti a zaťaženia je prípustná obvodová rýchlosť do 37 m/s.
Obežné kolesá vo ventilátoroch typu RK majú lopatky zahnuté dozadu, sú vyhotovené
z konštrukčnej ocele (v prípade potreby z hliníka alebo z ušľachtilej nerezovej ocele), chránené
lakom z tekutého hliníka. Dôsledkom robustnej konštrukcie je prípustná vyššia obvodová rýchlosť
– do 67 m/s štandardne, do 75 m/s pre zosilnené vyhotovenia.
Ventilátory určené pre vzdušniny s teplotou 200ºC a vyššou majú osadené obežné kolesá
z teplotne odolnej ocele č. 1.4841 (príp. kvalitnejšej), ako aj chladiaci kotúč a v prípade pohonu
klinovým remeňom aj ložiská s väčšou vôľou.
Ložiská
Používané guľôčkové ložiská majú nízku hlučnosť, sú dimenzované pre teploty okolia od -30°C
do + 80 ˚C a počas svojej životnosti sú bezúdržbové. Obojstranné dvojité tesniace manžety
chránia ložisko pred vniknutím nečistôt. Ložiská ventilátorov sú dimenzované pre teoretickú
životnosť minimálne 20000 prevádzkových hodín, pri striktnom dodržaní maximálneho
prípustného zaťaženia a otáčok.
Pre dimenzovanie pohonu klinovým remeňom sa postupuje výhradne podľa normy DIN 2211. Pri
návrhu motora je treba dbať na to, aby pri výkone motora 3 kW a vyššom bolo pri nábehu
bezpodmienečne zapojenie Y/D.
Všetky kanálové ventilátory s pohonom klinovým remeňom majú osadené ložiská len na jednej
strane. Ložiská sa preto nachádzajú mimo prúdenia média a všetky rotujúce časti na strane
pohonu sú bez problémov dostupné.
5.101
VENTRA
Vyhotovenia do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
Radiálne ventilátory VENTRA je možné dodať aj v úprave EX do prostredia s nebezpečenstvom
výbuchu - zóna 2 (kategória II 3G). V takomto prípade majú ventilátory okrem nevyhnutných
konštrukčných úprav aj nevýbušné elektromotory EEx e II T3, resp. EEx de IIC T4.
Hlučnosť
Uzavretá konštrukcia kanálových ventilátorov VENTRA spôsobuje, že vyžarovanie hluku v mieste
inštalácie je minimalizované. Hodnota uvádzaná v diagrame kanálového ventilátora udáva
hladinu akustického výkonu pri obojstrannom vyžarovaní v kanáloch. Pre detailnejšie
prepočítanie hlučnosti doporučuje výrobca použiť list „Akustické údaje“.
Inštalácia
Za dodržanie platných bezpečnostných, montážnych a pripájacích predpisov nesie plnú
zodpovednosť inštalatér, príp. užívateľ. Všetky údaje o našich ventilátoroch podliehajú obvyklým
toleranciám a odchýlkam (zmeny vyhradené).
5.102
VENTRA
kanálové ventilátory
polohy skrine
TKW, RKW
Kanálový ventilátor s pohonom klinovým remeňom, motor na kolíske
1A
1B
3A
3B
2A
2B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
TKM, RKM
Kanálový ventilátor s priamym pohonom
1
2
3
4
5
6
5.201
VENTRA
Rozmerová tabuľka: radiálne kanálové ventilátory
TKM, RKM, TKW, RKW
TK
TK
TK
TK
RK
RK
RK
RK
Typ
KA
KB
KC
KD
KE
KF
KG
KH
KI
KK
KO
KP
WDE
WEE
WFE x WGE
WLE
WDE
WEE
WFE
WLE
AA
AB
DAK
DBK
DCK
DE
DGK
DHK
DIK
160
430
330
230
280
180
305
205
330
108
127
9
380
20
22,5
6 x 32
45
180
475
365
250
315
200
340
225
375
120
140
9
400
20
22,5
6 x 32
45
300
250
430
410
370
55
680
660
620
300
250
450
430
390
55
715
695
655
200
520
405
275
355
225
380
250
420
140
153
9
425
20
22,5
6 x 32
45
20
22,5
6 x 32
45
300
285
475
455
415
55
755
735
695
225
580
450
300
400
250
425
275
480
158
168
9
450
20
22,5
6 x 32
45
20
22,5
6 x 32
45
300
310
500
480
440
55
800
780
740
250
645
500
330
450
280
475
305
545
181
184
9
480
20
22,5
6 x 32
45
20
22,5
6 x 32
45
300
310
530
510
470
55
850
830
790
280
715
550
365
500
315
525
340
615
198
203
9
515
25
28
8 x 40
50
25
28
8 x 40
60
325
360
565
545
505
55
950
930
890
315
795
610
405
560
355
585
380
695
221
226
9
555
25
28
8 x 40
50
25
28
8 x 40
60
325
360
605
585
545
55
1010
990
950
zmeny vyhradené
355
885
680
450
630
400
655
425
785
247
251
9
600
25
28
8 x 40
50
25
28
8 x 40
60
325
360
650
630
590
55
1080
1060
1020
400
990
760
500
710
450
735
475
890
279
280
9
650
25
28
8 x 40
50
30
33
8 x 50
80
325
360
700
680
640
55
1160
1140
1100
450
1105
850
550
800
500
825
525
1005
315
311
11
750
30
33
8 x 50
60
30
33
8 x 50
80
400
410
770
730
690
45
1250
1230
1190
500
1225
950
610
900
560
925
585
1125
362
342
11
810
30
33
8 x 50
60
35
38,5
10 x 63
80
400
410
830
790
750
45
1350
1330
1290
560
1370
1060
690
1000
630
1030
660
1290
397
381
11
890
35
38,5
10 x 63
75
35
38,5
10 x 63
80
400
410
900
860
820
45
1500
1480
1440
630
1535
1180
770
1120
710
1150
740
1455
441
425
11
970
35
38,5
10 x 63
75
40
43,5
12 x 80
90
400
410
980
940
900
45
1610
1590
1550
5.202
VENTRA
.KW / .KM
kanálové ventilátory
T = lopatky zahnuté dopredu
R = lopatky zahnuté dozadu
Kanálový ventilátor s pohonom klinovým remeňom
KH
DE
DAK/ Poloha 5+6 = DGK
DBK/ Poloha 5+6 = DHK
DCK/ Poloha 5+6 = DIK
AB
AA
KI
KF
KB
KD
protipríruba
KP
tlmiaca vložka
DH
KK
KA
9
KE
KG
KC
WFE
KH
50
150
20
WEE
WGE
KO
WDE
WLE
Kanálový ventilátor s priamym pohonom
KI
KB
KF
KD
MA
MA
mm
168
192
214
231
256
286
304
347
150
20
tlmiaca vložka
Motor
Typ
63
71
80
90S
90L
100
112
132S
KA
protipríruba
KM
KK
KE
KG
KC
KL
KH
KO
5.203
VENTRA
kanálové ventilátory
polohy skrine
Odosielateľ:
Kanálový ventilátor s pohonom
klinovým remeňom, motor na kolíske
Polohy skrine ventilátora sú zobrazené
v pohľade na stranu s pohonom.
Poloha skrine: ______ (napr. 3C, 4B)
TKW, RKW
1A
1B
3A
3B
2A
2B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
Označte, prosím, požadovanú polohu skrine
a odfaxujte nám ju.
VENTRA
kanálové ventilátory
Kanálový ventilátor s priamym pohonom
polohy skrine
Odosielateľ:
Polohy skrine ventilátora sú zobrazené
v pohľade na stranu s pohonom.
Poloha skrine: _________ (napr. 3, 4)
TKM, RKM
1
2
5
6
Označte prosím požadovanú polohu skrine
a odfaxujte nám ju.
3
4
VENTRA
TKW 160
Δpt
[Pa]
500
250
200
%
.04
%
45
.41
.61
%
54
50.
67%
6. 3
x.5
ma
67
3550
29.7
priemer kolesa
D = 160 mm
3150
26.4
počet lopatiek
z = 36
2800
23.5
moment zotrvačnosti
J = 0.0014 kgm
2500
20.9
maximálne otáčky
n = 3550 min
2240
18.8
2000
16.8
1800
15.1
1600
13.4
1400
11.7
1250
10.5
1120
9.4
1000
8.4
58
55
52
46
0.69 2500
0.56 2000
0.42 1500
0.35 1250
600
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
0.17
500
0.14
400
0.11
1.2
1.7
3.0
4.6
6.7
9.1
11.9
15.1
18.6
29.0
41.8
74.3
1.4
1.7
2.2
2.8
3.3
3.9
4.4
5.0
5.5
6.9
8.3
11.0
13.8 116.2
250
0.7
1.1
0.08 300
0.4
0.8
0.07
200
0.3
c [m/s]
0.7
0.06
150
pd [Pa]
0.2
0.04
V = objemový prietok
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
5.301 VENTRA 01/2007
LW okt = L WA - Δ LW rel
(dB)
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
0.6
0.03
125
60
100
-1
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
49
0.03
2
61
0.0
13
0.0
10
150 0.
008
125 0.0
06
100
90
80
70
u
[min-1] [m/s]
64
0.0
25
0.0
20
0.0
16
300
(A)
n
70
0.0
50
0.0
40
0.3
15
400
dB
73
0.1
25
0.1
00
0.0
80
0.6
30
600
76
39
1000
900
800
700
67%
0.2
50
0.2
00
0.1
60
1250
50.
1500
%
PW
[kW
]
0.4
00
0.3
15
2000
V [m3/s]
(T)
lopatky zahnuté dopredu
2500
V [m3/h]
.KW 160
kanálový ventilátor
zmeny vyhradené
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
3
Celková hladina akustického tlaku
LPA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
VENTRA
.KW 180
kanálový ventilátor
Δpt
[Pa]
0.1
00
0.0
80
0.0
63
0.0
50
0.0
40
600
500
400
0.0
32
0.0
25
300
250
0.0
20
0.0
16
200
0.0
13
0.0
1
0
150
0.0
08
125 0
.00
6
100
90
80
70
56.
8%
55
ma
x.
(A)
77
0.2
00
0.1
60
0.1
25
1000
900
800
700
dB
lopatky zahnuté dopredu
. 09
%
51.
45 12%
. 44
%
39
.76
%
1250
80
51.
1500
12%
PW
[kW
]
0.4
00
0.3
15
0.2
50
2000
74
n
u
[min-1] [m/s]
3550
33.5
3150
29.7
2800
26.4
priemer kolesa
D = 180 mm
2500
23.6
počet lopatiek
z = 40
2240
21.1
moment zotrvačnosti
J = 0.0023 kgm
2000
18.8
maximálne otáčky
n = 3550 min
1800
17.0
1600
15.1
1400
13.2
1250
11.8
1120
10.6
1000
9.4
900
8.5
71
68
65
62
59
53
50
26.8 0.42 1500
47.6 0.56 2000
74.3 0.69 2500
6.6
8.8
11.0
13.2 107.1 0.83 3000
18.6 0.35 1250
5.5
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
5.8
7.6
9.6
11.9
V [m /s]
3.1
3.5
4.0
4.4
4.3 0.17
2.6
600
3.0 0.14
2.2
500
1.9 0.11
1.8
400
1.1 0.08
1.3
300
0.7 0.07
1.1
250
0.5 0.06
0.9
200
0.3 0.04
0.7
150
0.2 0.03
c [m/s]
0.5
125
pd [Pa]
3
2
-1
56
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
60
V [m3/h]
(T)
TKW 180
2500
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
LW okt = L WA - Δ LW rel
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
3
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
Celková hladina akustického tlaku
LPA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
5.302 VENTRA 01/2007
zmeny vyhradené
VENTRA
.KW 200
kanálový ventilátor
Δpt
[Pa]
TKW 200
1000
900
800
700
300
250
57
51
61
58
0.0
13
0.0
10
49
3150
33.0
2800
29.3
2500
26.2
2240
23.5
2000
20.9
1800
18.8
1600
16.8
1400
14.7
1250
13.1
1120
11.7
1000
10.5
800
8.4
710
7.4
počet lopatiek
z = 38
moment zotrvačnosti
J = 0.0046 kgm
maximálne otáčky
n = 3150 min
1000
900
800
700
0.2
0.1
0.1
13.9 118.4 1.11 4000
66.6 0.83 3000
10.4
46.2 0.69 2500
8.7
29.6 0.56 2000
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
= celková tlaková diferencia
L WA = hladina ak. výkonu
22%
(A)
67.
79
dB
5
76
50
00
73
60
ρ = hustota 1.2 kg/m
n
5600
58.6
5000
72.3
4500
47.1
4000
41.9
3550
37.8
3150
33.0
125
2800
29.3
100
90
80
70
60
2500
26.2
2240
23.5
2000
20.9
0.0
500
0. 0
400
0.0
0.0
PW
25
70
00
80
67
63
50
64
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
[min ] [m/s]
65.8
0.1
3
u
6300
600
LW okt = L WA - Δ LW rel
c = rýchlosť prúdenia
Pw = výkon na hriadeli
37
55.
%
44
51
%
%
0. 2
82
-1
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
V = objemový prietok
Δpt
2
48.
0.3
1
1250
250
D = 200 mm
62.
1500
69.
3%
0. 8
00
0.6
30
0. 5
00
0.4
00
2000
300
priemer kolesa
pd = dynamický tlak
ma
x.
2500
62
. 37
65 %
.83
%
1. 2
50
1.0
00
3000
7.0
16.6 0.42 1500
5.2
600
2.7 0.17
11.6 0.35 1250
4.3
500
1.8 0.14
1.7
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
400
1.2 0.11
3.6
4.7
6.0
7.4
300
0.7 0.08
1.4
2.4
2.8
3.1
3.5
250
0.5 0.07
0.9
2.1
200
0.3 0.06
1.0
150
0.2 0.04
0.7
c [m/s]
0.5
pd [Pa]
[min-1] [m/s]
52
60
V [m3/s]
u
55
100
90
80
70
V [m3/h]
n
67
64
0.0
20
0.0
16
200
ma
x.
70
0.0
63
0.0
50
0.0
40
0.0
32
0.0
25
400
125
73
0.1
25
0.1
00
0.0
80
500
dB
( A)
76
0.2
50
0.2
00
0.1
60
600
79
58
%
.57
%
45
. 84
%
40
.11
%
1250
150
51
.5
0.5
00
0.4
00
0.3
15
1500
7%
[kW
]
0.6
30
2000
(T)
lopatky zahnuté dopredu
.3%
PW
55.
2500
(R)
RKW 200
lopatky zahnuté dozadu
40
61
[kW
]
200
58
150
5.303
.
VENTRA 01/2007
zmeny vyhradené
priemer kolesa
D = 207 mm
počet lopatiek
z=8
2
J = 0.0110 kgm 2- oceľ
J = 0.0038 kgm - hliník
-1
n = 6300 min
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
VENTRA
1250
0. 4
0. 3
0. 2
0.2
0.1
600
0.1
0.0
400
0. 0
300
0. 0
0. 0
250
0.0
3
200
0.0
0.0
150
100
90
80
70
%
.70
00
dB
(A)
77
15
74
50
00
71
60
0. 1
25
500
125
80
51
1500
57
0.8
00
0. 6
30
0. 5
00
lopatky zahnuté dopredu
ma
x.
2000
00
.93
%
1.0
68
00
80
65
63
50
62
40
59
2
25
56
20
0.0
16
0. 0
13
0. 0
10
50
2000
0.8
0
0. 6
1500
0.5
1250
0.4
0.3
1000
900
800
700
0.2
0.2
0. 1
7.4 0.35 1250
10.6 0.42 1500
18.9 0.56 2000
29.5 0.69 2500
42.5 0.83 3000
75.5 1.11 4000
3.5
4.2
5.6
u
[min-1] [m/s]
2800
33.0
2500
29.5
2240
26.4
2000
23.6
1800
21.2
1600
18.8
1400
16.5
1250
14.7
1120
13.2
1000
11.8
900
10.6
800
9.4
710
8.4
priemer kolesa
D = 225 mm
počet lopatiek
z = 42
moment zotrvačnosti
J = 0.0073 kgm
maximálne otáčky
n = 2800 min
6.9
8.3
11.1
00
83
0
30
80
00
00
77
15
50
74
00
60
dB
( A)
2
-1
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
V = objemový prietok
LW okt = L WA - Δ LW rel
(dB)
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
.5%
0
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
67.
42
62.
%
5
5
5
5.6
%
48
0%
.65
%
1.0
50
69
1. 2
2500
ma
x.
1.6
0
3000
62
.55
%
66.
03%
600
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
2.3
3.0
3.8
4.7
1.9
2.2
2.5
2.8
1.7 0.17
1.7
500
1.2 0.14
1.4
400
0.8 0.11
1.1
300
0.4 0.08
0.8
250
0.3 0.07
0.7
200
0.2 0.06
150
0.6
c [m/s]
0.1 0.04
pd [Pa]
0.4
V [m3/s]
n
53
60
V [m3/h]
(T)
TKW 225
PW
[kW
]
2500
55.
97
%
51.
93%
46.
16%
40.
39%
Δpt
[Pa]
1000
900
800
700
.KW 225
kanálový ventilátor
ρ = hustota 1.2 kg/m
n
3
u
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
-1
[min ] [m/s]
5600
65.9
5000
58.9
RKW 225
4500
53.0
lopatky zahnuté dozadu
4000
47.1
3550
41.8
3150
37.1
2800
33.0
125
2500
29.5
priemer kolesa
D = 232 mm
100
90
80
70
2240
26.4
počet lopatiek
2000
23.6
moment zotrvačnosti
1800
21.2
maximálne otáčky
z=8
2
J = 0.0174 kgm2- oceľ
J = 0.0060 kgm - hliník
-1
n = 5600 min
600
0.1
500
0.1
0. 0
400
300
250
0.0
0. 0
PW
00
68
80
63
65
150
60
5.304 VENTRA 01/2007
(R)
50
62
[kW
]
200
71
25
59
zmeny vyhradené
VENTRA
Δpt
[Pa]
1250
0.5
500
0.1
400
0.0
250
0. 0
200
100
90
80
70
0.0
%
58.
2
x.
%
30
ma
dB
( A)
78
75
72
69
00
0. 0
80
0. 0
300
81
00
0. 4
00
0. 3
15
0. 2
50
0.2
00
0.1
60
0.1
25
600
125
00
56
.45
%
52
. 38
%
46.
56
%
0.6
52
0.8
1500
66
63
63
50
40
60
32
0.0
25
0.0
20
0.0
16
0.0
13
57
51
4.6 0.35 1250
6.7 0.42 1500
11.9 0.56 2000
18.6 0.69 2500
26.8 0.83 3000
47.6 1.11 4000
74.3 1.39 5000
2.8
3.3
4.4
5.5
6.6
32.7
2240
29.3
2000
26.2
priemer kolesa
D = 250 mm
1800
23.6
počet lopatiek
z = 38
1600
20.9
moment zotrvačnosti
J = 0.0152 kgm
1400
18.3
maximálne otáčky
n = 2500 min
1250
16.4
1120
14.7
1000
13.1
900
11.8
800
10.5
710
9.3
630
8.2
8.8
11.0
30
81
0. 5
00
1250
0. 4
78
00
0. 3
15
0.2
50
1000
900
800
700
75
0. 2
00
0. 1
60
0.1
25
600
500
0. 1
400
0.0
66
63
B(A
)
(dB)
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
= celková tlaková diferencia
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
3
n
u
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
[min-1] [m/s]
(R)
5000
65.4
RKW 250
4500
58.9
lopatky zahnuté dozadu
4000
52.4
3550
46.5
3150
41.2
2800
36.7
2500
32.7
2240
29.3
69
00
80
0. 0
63
PW
[kW
72
c = rýchlosť prúdenia
Pw = výkon na hriadeli
55
. 76
79
%
%
0. 6
LW okt = L WA - Δ LW rel
48.
1500
84
d
00
-1
V = objemový prietok
pd = dynamický tlak
67.
60
%
73
%
0.8
50
00
2
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
62.
1.0
2000
00
ma
x.
1. 2
00
. 7%
1.6
2500
250
2500
69
2.0
3000
300
u
[min-1] [m/s]
Δpt
62.
73
%
66
. 22
%
600
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
1.5
1.9
2.4
3.0
1.1 0.17
1.3
1.5
1.8
2.0
2.2
0.7 0.14
1.1
500
0.5 0.11
0.9
400
0.3 0.08
0.7
300
0.2 0.07
0.6
250
0.1 0.06
c [m/s]
0.4
200
pd [Pa]
V [m3/s]
n
54
60
V [m3/h]
(T)
lopatky zahnuté dopredu
. 38
[kW
]
1.0
00
2000
150
TKW 250
PW
2500
1000
900
800
700
.KW 250
kanálový ventilátor
]
200
150
125
100
90
80
70
60
2000
26.2
1800
23.6
1600
20.9
60
5.305 VENTRA 01/2007
zmeny vyhradené
priemer kolesa
D = 261 mm
počet lopatiek
z=8
2
J = 0.0298 kgm2- oceľ
J = 0.0103 kgm - hliník
-1
n = 5000 min
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
VENTRA
Δpt
[Pa]
1250
0.6
00
%
0
81
d
30
0.4
0. 3
0. 2
600
0.2
500
00
76
15
50
73
00
0.1
60
0.1
25
0.1
00
0.0
80
400
300
0. 0
250
0. 0
200
0. 0
0. 0
150
0.0
2
125
0.0
0.0
B( A
)
79
0. 5
00
1000
900
800
700
56
.94
%
52
. 83
%
46.
96%
41
.09
%
0.8
00
x.
1.0
00
ma
1.2
5
5 2.
83%
2000
58.
7
1. 6
67
64
63
61
40
32
58
5
20
52
[min ] [m/s]
2240
32.8
2000
29.3
1800
26.4
1600
23.5
1400
20.5
1250
18.3
1120
16.4
1000
14.7
900
13.2
800
11.7
710
10.4
630
9.2
560
8.2
priemer kolesa
D = 280 mm
počet lopatiek
z = 42
moment zotrvačnosti
J = 0.0239 kgm
maximálne otáčky
n = 2240 min
0.8
0.6
0. 5
1000
900
800
700
0.4
0.3
0. 2
00
82
00
30
79
00
(A)
1.94 7000
1.67 6000
10.6 68.5
12.3 93.3
1.39 5000
. 0%
7.1 30.4
8.8 47.6
1.11 4000
0.83 3000
5.3 17.1
0.69 2500
dB
00
76
15
50
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
= celková tlaková diferencia
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
3
n
u
56
1250
85
49.
1500
50
. 00
00
%
%
1. 0
V = objemový prietok
pd = dynamický tlak
67.
90%
00
%
1.2
2000
00
-1
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
63.
1.6
2
LW okt = L WA - Δ LW rel
Δpt
70
2500
00
00
ma
x.
2. 0
4.4 11.9
0.56 2000
7.6
2.5
3000
63.
00
%
66.
50%
3.5
0.42 1500
4.3
2.6
0.35 1250
3.0
2.2
600
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
0.9
1.2
1.5
1.9
1.2
1.4
1.6
1.8
0.17
0.7
1.1
500
0.14
0.5
0.9
400
0.11
0.3
0.7
300
0.2
c [m/s]
0.5
0.08
0.1
250
pd [Pa]
0.4
0.07
60
V [m3/s]
u
-1
55
16
V [m3/h]
n
70
50
(T)
lopatky zahnuté dopredu
[kW
]
2500
100
90
80
70
TKW 280
PW
1500
.KW 280
kanálový ventilátor
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
-1
[min ] [m/s]
4500
65.9
RKW 280
4000
58.6
lopatky zahnuté dozadu
3550
52.0
3150
46.2
2800
41.0
2500
36.7
2240
32.8
125
2000
29.3
priemer kolesa
D = 292 mm
100
90
80
70
1800
26.4
počet lopatiek
1600
23.5
moment zotrvačnosti
1400
20.5
maximálne otáčky
z=8
2
J = 0.0534 kgm2- oceľ
J = 0.0185 kgm - hliník
-1
n = 4500 min
600
0.2
0. 1
500
60
0. 1
25
0.1
00
400
300
250
0. 0
PW
70
67
80
64
[kW
]
200
150
60
5.306 VENTRA 01/2007
73
00
61
zmeny vyhradené
(R)
VENTRA
.KW 315
kanálový ventilátor
Δpt
[Pa]
0. 6
1000
900
800
700
0. 5
0.4
0
0.3
600
0.2
500
0.2
0.1
300
0.0
8
250
0.0
200
0.0
0.0
00
125
0.0
41
.44
%
.28
%
.36
%
53
57.
42
(A)
77
15
74
50
00
71
68
00
65
63
62
50
59
20
53
[min ] [m/s]
2000
33.0
1800
29.7
1600
26.4
1400
23.1
1250
20.6
1120
18.5
1000
16.5
900
14.8
800
13.2
710
11.7
630
10.4
560
9.2
500
8.2
priemer kolesa
D = 315 mm
počet lopatiek
z = 38
moment zotrvačnosti
J = 0.0462 kgm
maximálne otáčky
n = 2000 min
1. 0
1250
0.8
0.6
1000
900
800
700
0. 5
0.4
0.3
00
80
30
00
77
00
8.4
58.5 1.94 7000
76.4 2.22 8000
96.8 2.50 9000
.2%
9.8
11.2
12.6
43.0 1.67 6000
29.9 1.39 5000
7.0
19.1 1.11 4000
5.6
10.8 0.83 3000
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
= celková tlaková diferencia
L WA = hladina ak. výkonu
%
7.5 0.69 2500
3.5
83
00
B(A
)
63
. 18
56
%
49
.14 .16%
%
1500
86
d
00
50
c = rýchlosť prúdenia
Pw = výkon na hriadeli
.09
1.2
00
-1
LW okt = L WA - Δ LW rel
V = objemový prietok
Δpt
ρ = hustota 1.2 kg/m
n
2
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
pd = dynamický tlak
68
1.6
00
. 70
2. 0
2000
50
ma
x
2.5
2500
63.
18
%
66.
69%
3.1
3000
4.2
4.8 0.56 2000
2.8
2.7 0.42 1500
1.9 0.35 1250
2.1
1.7
600
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
0.4 0.17
0.6
0.8
1.0
1.2
500
0.3 0.14
0.8
1.0
1.1
1.3
1.4
400
0.2 0.11
0.7
300
0.6
c [m/s]
0.1 0.08
pd [Pa]
0.4
V [m3/s]
u
-1
56
60
V [m3/h]
n
0
0
40
0. 0
32
0.0
25
150
dB
80
30
0. 1
60
0. 1
25
400
83
47
1250
%
59
. 2%
.28
53
1500
(T)
lopatky zahnuté dopredu
ma
x.
%
[kW
]
1. 6
00
1.2
50
1.0
00
0. 8
00
2000
100
90
80
70
TKW 315
PW
2500
3
u
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
Celková hladina akustického tlaku
LPA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
[min-1] [m/s]
4000
65.9
3550
57.7
3150
52.0
2800
46.18
2500
41.2
2240
36.9
2000
33.0
125
1800
29.7
priemer kolesa
D = 330 mm
100
90
80
70
1600
26.4
počet lopatiek
1400
23.1
moment zotrvačnosti
1250
20.6
maximálne otáčky
z=8
2
J = 0.1011 kgm 2- oceľ
J = 0.0349 kgm - hliník
-1
n = 4000 min
600
0. 2
500
0.2
400
0. 1
300
0. 1
25
0.1
00
PW
250
200
15
00
71
60
68
65
[kW
]
150
60
5.307 VENTRA 01/2007
74
50
62
zmeny vyhradené
(R)
RKW 315
lopatky zahnuté dozadu
VENTRA
0.0
1000
900
800
700
0.3
500
0. 2
0. 2
400
250
200
0.0
125
0. 0
0.0
2
%
%
47
.76
.90
%
73%
57
(A)
78
75
15
u
[min-1] [m/s]
1800
33.5
1600
29.7
1400
26.0
priemer kolesa
D = 355 mm
1250
23.2
počet lopatiek
z = 42
1120
20.8
moment zotrvačnosti
J = 0.0651 kgm
1000
18.6
maximálne otáčky
n = 1800 min
900
16.7
800
14.9
710
13.2
630
11.7
560
10.4
500
9.3
450
8.4
72
00
69
66
63
63
0. 0
50
0. 0
40
150
dB
81
50
0.1
60
0.1
25
0.1
00
0.0
80
300
%
00
80
0.6
30
0. 5
00
0.4
00
600
x. 5
9.7
50
n
.79
1. 0
84
41
1. 2
1250
00
00
57
5
54
0.6
0. 5
0.4
00
82
00
30
79
00
6.6
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
36.4
47.6
60.2
74.3
26.8 1.67 6000
18.6 1.39 5000
5.5
1.11 4000
11.9
4.4
7.7
8.8
9.9
11.0
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
n
-1
3
u
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
-1
[min ] [m/s]
49.
1000
900
800
700
50
Pw = výkon na hriadeli
35%
0.8
85
(A)
68
.38
45% %
1. 0
1250
00
dB
= celková tlaková diferencia
63.
1.2
Δpt
pd = dynamický tlak
.4%
1. 6
1500
88
u = obvodová rýchlosť
56
2000
n = otáčky ventilátora
.5%
50
2. 5
00
2.0
00
2500
6.7 0.83 3000
00
c = rýchlosť prúdenia
. 70
3. 1
V = objemový prietok
ma
x
4.0
3000
63.
45% 3.3
66
.97
%
4.6 0.69 2500
2.8
3.0 0.56 2000
2.2
1.7 0.42 1500
1.4
1.7
1.2 0.35 1250
600
500
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
0.3 0.17
0.7
0.2 0.14
0.6
c [m/s]
0.1 0.11
pd [Pa]
0.4
V [m3/s]
400
60
V [m3/h]
2
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
60
32
(T)
lopatky zahnuté dopredu
ma
2. 0
1. 6
73%
2000
53.
2500
100
90
80
70
TKW 355
PW
[kW
]
2. 5
00
53.
Δpt
[Pa]
1500
.KW 355
kanálový ventilátor
00
(R)
3550
66.0
3150
58.6
2800
52.0
2500
46.5
2240
41.6
2000
37.2
1800
33.5
125
1600
29.7
priemer kolesa
D = 371 mm
100
90
80
70
1400
26.0
počet lopatiek
1250
23.2
moment zotrvačnosti
1120
20.8
z=8
2
J = 0.1619 kgm2- oceľ
J = 0.0558 kgm - hliník
-1
n = 3550 min
600
0.3
0. 2
500
0.2
400
300
250
0.1
0. 1
PW
[kW
76
15
50
73
00
70
60
25
67
RKW 355
lopatky zahnuté dozadu
]
200
150
60
5.308 VENTRA 01/2007
64
zmeny vyhradené
maximálne otáčky
VENTRA
PW
[kW
]
3. 1
50
1.0
1000
900
800
700
0.5
0. 4
500
0. 3
300
250
0. 0
125
0.0
4
0.0
.39
%
79
76
00
n
u
[min-1] [m/s]
1600
33.5
1400
29.3
1250
26.2
priemer kolesa
D = 400 mm
1120
23.5
počet lopatiek
z = 38
1000
20.9
moment zotrvačnosti
J = 0.1380 kgm
900
18.8
maximálne otáčky
n = 1600 min
800
16.8
710
14.9
630
13.2
560
11.7
500
10.5
450
9.4
400
8.4
73
15
70
67
00
0. 0
80
0. 0
63
150
(A)
82
00
0.1
200
dB
30
0.2
50
0.2
00
0.1
60
0.1
25
400
%
50
00
0. 8
00
0.6
600
100
90
80
70
00
18
%
48
.16
%
42
.14
%
1. 6
1.2
85
64
50
58
32
55
3. 1
00
50
89
2. 5
00
2.0
00
2000
1500
1. 6
1.2
5
1250
1. 0
1000
900
800
700
0.8
0.6
0. 5
86
00
0
83
00
00
80
30
00
77
dB
( A)
72.3 3.47 12500
13.0 104.1 4.17 15000
10.9
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
22.7
29.6
37.5
46.2
LW okt = L WA - Δ LW rel
c = rýchlosť prúdenia
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
n
58.6
2500
52.4
2240
46.9
2000
41.9
1800
37.7
1600
33.5
125
1400
29.3
100
90
80
70
1250
26.2
1120
23.5
1000
20.9
0. 2
400
300
250
0.2
0.1
PW
[kW
]
200
150
60
5.309 VENTRA 01/2007
74
15
50
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
[min-1] [m/s]
2800
0.3
500
00
3
u
66.0
0.4
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
n = otáčky ventilátora
3150
600
-1
V = objemový prietok
pd = dynamický tlak
68
.58
63
%
.
6
5
3%
6. 5
49
6%
. 49
%
2500
ma
x.
4.0
70.
7%
5. 0
00
3000
6.1
7.0
7.8
8.7
1.39 5000
16.6 1.67 6000
11.6
4.3
63 .
63
% 3.5
67.
17
%
5.2
4000
7.4 1.11
4.2 0.83 3000
2.6
2.9 0.69 2500
2.2
1.8 0.56 2000
1.7
1.0 0.42 1500
0.7 0.35 1250
1.3
1.1
600
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
0.2 0.17
0.1 0.14
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
c [m/s]
0.5
pd [Pa]
0.4
V [m3/s]
500
60
V [m3/h]
2
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
61
0
(T)
lopatky zahnuté dopredu
58
1500
00
00
ma
x. 6
0.2
2. 5
2. 0
%
2000
TKW 400
54.
18
2500
54.
Δpt
[Pa]
1250
.KW 400
kanálový ventilátor
(R)
RKW 400
lopatky zahnuté dozadu
71
00
60
68
65
zmeny vyhradené
priemer kolesa
D = 418 mm
počet lopatiek
z=8
2
J = 0.5590 kgm2- oceľ
J = 0.1923 kgm - hliník
-1
n = 3150 min
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
VENTRA
1. 0
0. 8
0.6
3
600
0.5
500
0.4
0.3
300
0. 1
250
0. 1
200
0.1
0.0
150
0.0
6
0.0
0.0
%
42.
49%
(A)
83
00
n
80
77
0
00
74
00
68
60
65
00
80
62
3
33.0
1250
29.5
1120
26.4
1000
23.6
40
56
počet lopatiek
z = 42
moment zotrvačnosti
J = 0.2150 kgm
maximálne otáčky
n = 1400 min
800
18.8
710
16.7
630
14.8
560
13.2
500
11.8
450
10.6
400
9.4
355
8.4
1.2
1000
900
800
700
1.0
0. 8
0.6
00
50
80
00
00
77
30
66.4 4.17 15000
13.9 118.0 5.56 20000
8.7
10.4
46.1 3.47 12500
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
14.5
19.9
23.9
29.5
10.6 1.67 6000
%
71.
7
x.
83
00
(A)
LW okt = L WA - Δ LW rel
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
ρ = hustota 1.2 kg/m
n
2500
58.9
2240
52.8
2000
47.1
1800
42.4
1600
37.7
150
1400
33.0
125
1250
29.5
100
90
80
70
1120
26.4
1000
23.6
60
900
21.2
0. 4
500
0.3
400
0. 2
00
[kW
71
15
68
65
]
200
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
1
1
1
10
22
27
30
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
RKW 450
(R)
74
00
50
0. 2
00
PW
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
[min-1] [m/s]
66.0
0.5
3
u
2800
600
(dB)
V = objemový prietok
L WA = hladina ak. výkonu
64.
53
%
50. 57.36
19
%
%
1.6
1250
dB
-1
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
Pw = výkon na hriadeli
.55
%
2.0
86
2
21.2
69
1500
250
D = 450 mm
pd = dynamický tlak
ma
2000
0
64
. 53
%
68
. 12
%
5. 0
00
4.0
00
3. 1
50
2.5
00
2500
4.9
5.6
6.3
6.9
3.5
2.8
6.3
0
3000
4.2
7.4 1.39 5000
4000
4.7 1.11
2.7 0.83 3000
1.8 0.69 2500
2.1
1.7
1.2 0.56 2000
1.4
0.7 0.42 1500
1.0
0.5 0.35 1250
0.9
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
0.1
0.2
0.2
0.3
0.5
0.6
0.6
0.7
pd [Pa]
300
priemer kolesa
59
V [m3/s]
c [m/s]
1400
900
60
V [m3/h]
[min-1] [m/s]
71
25
50
u
00
15
0. 2
50
0. 2
00
400
dB
.63
%
56
%
00
00
1. 2
50
1000
900
800
700
100
90
80
70
86
48.
1.6
1250
58
. 87
2.0
0
00
54
2.5
(T)
lopatky zahnuté dopredu
60
.7%
3.1
5
ma
x.
2000
.63
%
2500
125
TKW 450
PW
[kW
]
4.0
00
54
Δpt
[Pa]
1500
.KW 450
kanálový ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
62
5.310 VENTRA 01/2007
priemer kolesa
D = 469 mm
počet lopatiek
z=8
2
J = 0.3892 kgm2- oceľ
J = 0.1339 kgm - hliník
-1
n = 2800 min
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
zmeny vyhradené
VENTRA
PW
[kW
]
5.0
00
.2%
86
d
2. 0
00
1. 6
00
1000
900
800
700
1. 2
1.0
0
0.8
600
0.6
500
0. 2
300
0. 2
250
0.1
200
n
B(A
)
83
80
0
00
71
00
68
65
59
1000
26.2
priemer kolesa
D = 500 mm
900
23.6
počet lopatiek
z = 38
800
20.9
moment zotrvačnosti
J = 0.4010 kgm
710
18.6
maximálne otáčky
n = 1250 min
630
16.5
560
14.7
500
13.1
450
11.8
400
10.5
355
9.3
315
8.2
2
-1
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
2.0
1250
1.6
1000
900
800
700
1.2
1.0
0.8
00
00
81
00
78
00
dB
5.56 20000
6.94 25000
74.3
13.8 116.2
11.0
8.3 41.8 4.17 15000
29.0 3.47 12500
6.9
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
9.1
11.9
15.1
18.6
6.7 1.67 6000
84
00
50
0. 6
30
0. 5
00
0. 4
00
600
87
50
%
(A)
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
64 .
71
57
%
.33 .52%
%
2. 5
1500
00
u = obvodová rýchlosť
ρ = hustota 1.2 kg/m
n
3
u
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
1
1
1
10
22
27
30
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
-1
[min ] [m/s]
50
3.1
n = otáčky ventilátora
4%
4.0
2000
00
00
c = rýchlosť prúdenia
Δpt
00
(dB)
V = objemový prietok
69
.7
5. 0
LW okt = L WA - Δ LW rel
ma
x. 7
1. 9
2500
3.3
2.8
6.3
64.
71
%
63.
31%
2.2
8. 0
3000
3.9
4.4
5.0
5.5
4.6 1.39 5000
4000
3.0 1.11
1.7 0.83 3000
1.2 0.69 2500
1.7
1.4
0.7 0.56 2000
1.1
0.4 0.42 1500
0.8
0.3 0.35 1250
0.7
0.2 0.28 1000
29.3
62
56
0.6
c [m/s]
1120
74
60
pd [Pa]
32.7
60
100
90
80
70
V [m3/s]
1250
77
30
50
0. 1
25
0.1
00
150 0
.08
0
125 0
.06
3
V [m3/h]
u
[min-1] [m/s]
50
0.5
00
0. 4
00
0.3
15
400
59
. 36
%
.08
%
48.
96
%
4 2.
84
%
1250
50
00
(T)
lopatky zahnuté dopredu
. 61
3.1
2.5
00
ma
x
4.0
%
2000
TKW 500
55
. 08
2500
55
Δpt
[Pa]
1500
.KW 500
kanálový ventilátor
2500
65.4
2240
58.2
2000
52.4
1800
47.1
1600
41.9
1400
36.7
150
1250
32.7
125
1120
29.3
priemer kolesa
D = 520 mm
1000
26.2
počet lopatiek
900
23.6
moment zotrvačnosti
800
20.9
maximálne otáčky
z=8
2
J = 0.5815 kgm2- oceľ
J = 0.2000 kgm - hliník
-1
n = 2500 min
500
400
300
250
0. 3
15
0. 2
50
75
72
69
(R)
RKW 500
lopatky zahnuté dozadu
PW
[kW
]
66
200
63
100
90
80
70
60
5.311 VENTRA 01/2007
zmeny vyhradené
VENTRA
PW
[kW
]
6.3
00
2.0
1000
900
800
700
1. 6
1.2
5
1.0
0.8
600
0. 6
500
0. 5
400
0. 4
0. 3
300
0.2
5
250
150
0.2
ma
x.
(A)
85
00
00
55
.53
%
00
dB
82
0
00
79
30
76
00
70
0
00
67
64
58
1120
32.8
1000
29.3
900
26.4
priemer kolesa
D = 560 mm
800
23.5
počet lopatiek
z = 42
710
20.8
moment zotrvačnosti
J = 0.6412 kgm
630
18.5
maximálne otáčky
n = 1120 min
560
16.4
500
14.7
450
13.2
400
11.7
355
10.4
315
9.2
280
8.2
1.6
1. 2
00
600
50
79
76
0. 6
500
30
0. 5
00
0.4
00
400
73
0. 3
15
PW
70
[kW
]
67
200
64
150
125
100
90
80
70
60
5.312 VENTRA 01/2007
26.8 4.17 15000
47.6 5.56 20000
74.3 6.94 25000
6.6
8.8
11.0
. 72
. 2%
.98
%
68.
59%
82
00
1. 0
00
0.8
00
%
3
%
70
. 03
ρ = hustota 1.2 kg/m
76
.54
%
%
1000
900
800
700
85
00
(A)
= celková tlaková diferencia
n
u
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
1
1
1
10
22
27
30
Celková hladina akustického tlaku
LPA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp )
(dB(A))
-1
[min ] [m/s]
50
2. 0
dB
u = obvodová rýchlosť
L WA = hladina ak. výkonu
64
2.5
1250
50
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
n = otáčky ventilátora
Pw = výkon na hriadeli
57.
3.1
1500
88
00
c = rýchlosť prúdenia
.98
4. 0
00
00
-1
LW okt = L WA - Δ LW rel
V = objemový prietok
Δpt
2
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
pd = dynamický tlak
ma
x
5.0
2000
13.2 107.1 8.33 30000
18.6 3.47 12500
5.5
1.94 7000
2.22 8000
2.50 9000
2.78 10000
5.8
7.6
9.6
11.9
3.1
3.5
4.0
4.4
4.3 1.67
6.3
64
2500
250
2.6
1 0.
00
8. 0
00
3000
300
6000
5000
1.8
2.2
1.9 1.11
3.0 1.39
4000
3000
2500
0.7 0.69
1.1 0.83
1.3
1.1
2000
0.5 0.56
1500
0.9
0.2 0.35
0.3 0.42
0.7
c [m/s]
0.6
pd [Pa]
1250
60
V [m3/s]
[min-1] [m/s]
61
100
90
80
70
V [m3/h]
u
73
00
15
0
n
00
0.1
60
0. 1
25
0. 1
00
125 0.08
50
.84
%
. 53
%
49.
36
%
43.
19
%
2. 5
1250
88
55
3. 1
1500
(T)
lopatky zahnuté dopredu
61.
7
5. 0
00
4.0
00
2000
200
TKW 560
%
2500
59
Δpt
[Pa]
.KW 560
kanálový ventilátor
(R)
RKW 560
2240
65.7
2000
58.6
1800
52.8
1600
46.9
1400
41.1
1250
36.7
1120
32.8
1000
29.3
priemer kolesa
D = 585 mm
900
26.4
počet lopatiek
800
23.5
moment zotrvačnosti
20.8
maximálne otáčky
z=8
2
J = 1.0422 kgm2- oceľ
J = 0.3585 kgm - hliník
-1
n = 2240 min
710
zmeny vyhradené
lopatky zahnuté dozadu
VENTRA
PW
[kW
]
8.0
00
1000
900
800
700
2. 0
1.6
0
1.2
600
1.0
500
0.8
0
0. 6
30
0.5
00
400
0. 4
300
0. 3
250
0.2
200
0. 2
0.1
6
0.1
60.
dB
86
00
83
50
80
0
74
[min-1] [m/s]
1000
33.0
900
29.7
800
26.4
710
23.4
630
20.8
560
18.5
500
16.5
450
14.8
400
13.2
355
11.7
315
10.4
280
9.2
250
8.2
00
71
50
68
0
65
25
priemer kolesa
D = 630 mm
počet lopatiek
z = 38
moment zotrvačnosti
J = 1.1425 kgm
maximálne otáčky
n = 1000 min
4.0
1500
3. 1
1250
2.5
0
1000
900
800
700
2.0
0
1. 6
1. 2
1. 0
00
86
50
0
83
0
00
80
50
30000
40000
8.33
67.2
14.0 119.5 11.11
10.5
25000
6.94
46.7
8.7
20000
5.56
29.9
%
7.0
12500
15000
3.47
4.17
16.8
5.2
11.7
.16
%
.78
%
89
00
dB
LW okt = L WA - Δ LW rel
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
70.
23%
65
.16
5
7
%
50
.68 .92%
%
5.0
00
00
-1
V = objemový prietok
pd = dynamický tlak
ma
x. 7
2.4
6.3
2000
65
8.0
68
[kW
]
2500
4.4
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
3.7
4.8
6.0
7.5
2.1
2.4
2.8
3.1
3.5
6000
1.67
2.7
5000
1.39
1.9
1.7
4000
1.11
1.2
1.4
3000
0.7
2500
0.69
0.83
0.5
0.9
1.0
0.56
0.3
2000
0.42
0.2
0.7
PW
3000
ρ = hustota 1.2 kg/m
n
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
u
[min-1] [m/s]
1800
59.4
1600
52.8
1400
46.2
1250
41.2
1120
36.9
150
1000
33.0
125
900
29.7
100
90
80
70
800
26.4
710
23.4
moment zotrvačnosti
630
20.8
maximálne otáčky
500
0. 6
400
0.5
0.4
300
250
0.3
0.2
00
77
00
30
74
00
71
00
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
1
1
1
10
22
27
30
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
66.0
0. 8
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
(dB)
3
2000
600
2
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
63
60
1500
u
77
15
125 0.
100
0
100 .080
90
80
70
0.5
lopatky zahnuté dopredu
n
0
00
00
(T)
%
89
3. 1
50
2. 5
00
1250
150
00
00
33
%
. 98
%
49
.76
%
43
.54
%
4.0
00
ma
x. 6
2. 2
6.3
5.0
%
2000
TKW 630
55.
98
2500
55
Δpt
[Pa]
1500
.KW 630
kanálový ventilátor
(R)
RKW 630
lopatky zahnuté dozadu
15
68
80
200
60
5.313 VENTRA 01/2007
65
zmeny vyhradené
priemer kolesa
D = 655 mm
počet lopatiek
z=8
2
J = 1.6252 kgm2- oceľ
J = 0.5590 kgm - hliník
-1
n = 2000 min
VENTRA
TKM 160
kanálový ventilátor s priamym pohonom
Δpt
[Pa]
2500
67
500
400
61%
50.
67%
45.
04%
39.
41%
54.
1420
1190
640
600
TKM 160-2
64
300
58
760
200
55
150
125
TKM 160-4
760
52
100
90
80
70
Typ
TKM 160-2/0,25 VS
TKM 160-2/0,37 VS
TKM 160-2/0,55 VS
TKM 160-2/0,75 VS
TKM 160-4/0,25 VS
5.314 VENTRA 01/2007
26.4
2850
23.9
2500
20.9
2240
18.8
2000
16.8
1800
15.1
1600
13.4
1430
12.0
1250
10.5
1120
9.4
1000
8.4
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
0.69 2500
0.56 2000
0.42 1500
0.35 1250
700
800
900
1000
0.19
0.22
0.25
0.28
500
0.14
0.17 600
400
0.11
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
Štandardné vyhotovenie
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW]
640
2850
0,25
860
2850
0,37
1190
2850
0,55
1420
2850
0,75
760
1430
0,12
I [A] U [V]
0,68 400
1,00 400
1,36 400
1,73 400
0,42 400
13.8 116.2
74.3
11.0
41.8
8.3
29.0
6.9
6.7
9.1
11.9
15.1
18.6
3.9
4.4
5.0
5.5
3.3
4.6
2.8
3.0
pd = dynamický tlak
2.2
0.08 300
1.7
1.7
0.07 250
1.2
1.4
0.06 200
0.7
1.1
0.04 150
0.4
0.8
0.03 125
0.03 100
0.2
0.3
0.7
c [m/s]
3150
LW okt = L WA - Δ LW rel
V = objemový prietok
46
0.6
pd [Pa]
29.7
49
60
V [m3/s]
3550
61
250
V [m3/h]
u
[min-1] [m/s]
860
70
n
1420
73
(A)
1190 m3/h
1000
900
800
700
dB
640
76
50
1250
860
.67
%
1500
ma
x.5
6
.3%
2000
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
LWA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
TKM 160-2/0,25 VF
640
2850
0,25
0,7 400
TKM 160-2/0,37 VF
860
2850
0,37
0,93 400
TKM 160-2/0,55 VF
1190
2850
0,55
1,4 400
TKM 160-2/0,75 VF
1420
2850
0,75
1,81 400
TKM 160-4/0,25 VF
760
1430
0,25
0,8 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
TKM 180
kanálový ventilátor s priamym pohonom
Δpt
[Pa]
55
51.
x.
74
12
45.
%
44%
39.
76%
770
500
1000
900
800
700
1840
77
1250
(A)
1070
1500
ma
dB
51
80
1370 m3/h
.12
%
2000
.09
%
56.
8%
2500
1070
1840
600
770
500
71
1370
TKM 180-2
68
500
65
400
62
830
300
250
200
1040
59
53
125
50
650
100
90
80
70
650
TKM 180-6
Typ
TKM 180-2/0,25 VS
TKM 180-2/0,37 VS
TKM 180-2/0,55 VS
TKM 180-2/0,75 VS
TKM 180-2/1,1 VS
TKM 180-4/0,12 VS
TKM 180-4/0,18 VS
TKM 180-6/0,18 VS
5.315 VENTRA 01/2007
[min-1] [m/s]
3550
33.5
3150
29.7
2850
26.9
2500
23.6
2240
21.1
2000
18.8
1800
17.0
1600
15.1
1430
13.5
1250
11.8
1120
10.6
1000
9.4
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
920
8.7
c = rýchlosť prúdenia
Štandardné vyhotovenie
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW]
500
2850
0,25
770
2850
0,37
1070
2850
0,55
1370
2850
0,75
1840
2850
1,10
830
1430
0,12
1040
1430
0,18
650
920
0,18
I [A] U [V]
0,68 400
1
400
1,36 400
1,73 400
2,4 400
0,42 400
0,56 400
0,67 400
13.2 107.1 0.83 3000
74.3 0.69 2500
11.0
47.6 0.56 2000
8.8
26.8 0.42 1500
6.6
18.6 0.35 1250
5.5
5.8
7.6
9.6
11.9
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
n = otáčky ventilátora
3.1
3.5
4.0
4.4
600
4.3 0.17
2.6
500
3.0 0.14
2.2
400
1.9 0.11
1.8
300
1.1 0.08
1.3
250
0.7 0.07
1.1
200
125
150
0.3 0.04
0.5 0.06
0.9
c [m/s]
0.7
pd [Pa]
0.2 0.03
V [m3/s]
0.5
V [m /h]
u
V = objemový prietok
60
3
TKM 180-4
1040
150
830
56
n
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
TKM 180-2/0,25 VF
500
2850
0,25
0,70 400
TKM 180-2/0,37 VF
770
2850
0,37
0,93 400
TKM 180-2/0,55 VF
1070
2850
0,55
1,40 400
TKM 180-2/0,75 VF
1370
2850
0,75
1,81 400
TKM 180-2/1,1 VF
1840
2850
1,10
2,50 400
TKM 180-4/0,12 VF
830
1430
0,12
0,52 400
TKM 180-4/0,18 VF
1040
1430
0,18
0,62 400
TKM 180-6/0,25 VF
650
920
0,25
0,81 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
TKM 200
kanálový ventilátor s priamym pohonom
Δpt
[Pa]
%
1680
1250
930
73
55.
58
%
51.
5
7%
45
.84
%
40
.11
%
7.3
2170
x. 5
(A )
76
TKM 200-2
1000
900
800
700
dB
2600
1250
79
2170
930
51
1500
ma
.57
%
2000
1680
1250 m3/h
2500
70
600
500
200
1300
58
150
55
1490
61
250
TKM 200-4
1490
1300
64
300
125
900
52
100
90
80
70
49
900
TKM 200-6
60
Typ
TKM 200-2/0,55 VS
TKM 200-2/0,75 VS
TKM 200-2/1,1 VS
TKM 200-2/1,5 VS
TKM 200-2/2,2 VS
TKM 200-4/0,25 VS
TKM 200-4/0,37 VS
TKM 200-6/0,25VS
5.316
.
VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW]
930
2850
0,55
1250
2850
0,75
1680
2850
1,10
2170
2850
1,50
2600
2850
2,20
1300
1430
0,25
1490
1430
0,37
900
920
0,25
I [A] U [V]
1,36 400
1,73 400
2,40 400
3,25 400
4,55 400
0,77 400
1,06 400
0,79 400
13.9 118.4 1.11 4000
66.6 0.83 3000
10.4
46.2 0.69 2500
8.7
29.6 0.56 2000
7.0
16.6 0.42 1500
5.2
11.6 0.35 1250
4.3
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
3.6
4.7
6.0
7.4
2.4
2.8
3.1
3.5
600
2.7 0.17
2.1
500
1.8 0.14
1.7
400
1.2 0.11
1.4
300
0.7 0.08
1.0
250
150
200
0.3 0.06
0.5 0.07
0.9
c [m/s]
0.7
pd [Pa]
0.2 0.04
V [m3/s]
[min-1] [m/s]
3150
33.0
2850
29.8
2500
26.2
2240
23.5
2000
20.9
1800
18.8
1600
16.8
1430
15.0
1250
13.1
1120
11.7
1000
10.5
920
9.6
800
8.4
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
0.5
V [m /h]
u
67
400
3
n
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
TKM 200-2/0,55 VF
930
2850
0,55
1,4 400
TKM 200-2/0,75 VF
1250
2850
0,75
1,81 400
TKM 200-2/1,1 VF
1680
2850
1,10
2,5 400
TKM 200-2/1,5 VF
2170
2850
1,50
3,95 400
TKM 200-4/0,25 VF
1300
1430
0,25
0,8 400
TKM 200-4/0,37 VF
1490
1430
0,37
1,1 400
TKM 200-6/0,25 VF
900
920
0,25
0,81 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
TKM 225
kanálový ventilátor s priamym pohonom
Δpt
[Pa]
77
.70
%
57
2280
)
55. 2890
97
%
51.
93% 3590
46.
16%
40
.39
%
980
1000
900
800
700
B (A
3350
TKM 225-2
1250
2630
80
d
1480
1500
ma
x.
51.
93
%
2000
1940
980
1480 m3/h
2500
74
400
65
59
200
1250
56
150
TKM 225-4
2050
62
250
1660
1180
300
2050
68
1660
500
1180
71
600
125
n
u
[min-1] [m/s]
2850
33.6
2500
29.5
2240
26.4
2000
23.6
1800
21.2
1600
18.8
1430
16.9
1250
14.7
1120
13.2
1000
11.8
920
10.8
800
9.4
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp )
(dB(A))
53
1250
TKM 225-6
100
90
80
70
50
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
Štandardné vyhotovenie
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW]
980
2850
0,75
1480
2850
1,10
1940
2850
1,50
2630
2850
2,20
3350
2850
3,00
1180
1430
0,25
1660
1430
0,37
2050
1430
0,55
1250
920
0,18
I [A] U [V]
1,73 400
2,4 400
3,25 400
4,55 400
6,1 400
0,77 400
1,06 400
1,46 400
0,67 400
75.5 1.11 4000
11.1
42.5 0.83 3000
8.3
29.5 0.69 2500
6.9
18.9 0.56 2000
5.6
10.6 0.42 1500
4.2
7.4 0.35 1250
3.5
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
600
1.7 0.17
2.3
3.0
3.8
4.7
1.9
2.2
2.5
2.8
500
1.2 0.14
1.7
400
0.8 0.11
5.317 VENTRA 01/2007
1.4
300
0.4 0.08
Typ
TKM 225-2/0,75 VS
TKM 225-2/1,1 VS
TKM 225-2/1,5 VS
TKM 225-2/2,2 VS
TKM 225-2/3,0 VS
TKM 225-4/0,25 VS
TKM 225-4/0,37 VS
TKM 225-4/0,55 VS
TKM 225-6/0,18 VS
1.1
250
0.3 0.07
0.8
200
0.2 0.06
0.7
c [m/s]
0.6
pd [Pa]
150
V [m3/s]
0.4
V [m3/h]
0.1 0.04
60
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
TKM 225-2/0,75 VF
980
2850
0,75
1,81 400
TKM 225-2/1,1 VF
1480
2850
1,10
2,5
400
TKM 225-2/1,85 VF
2280
2850
1,85
3,95 400
TKM 225-2/2,5 VF
2890
2850
2,50
5,3
400
TKM 225-2/3,3 VF
3590
2850
3,30
6,7
400
TKM 225-4/0,25 VF
1180
1430
0,25
0,8
400
TKM 225-4/0,37 VF
1660
1430
0,37
1,1
400
TKM 225-4/0,55 VF
2050
1430
0,55
1,59 400
TKM 225-6/0,25 VF
1250
920
0,25
0,81 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
TKM 250
kanálový ventilátor s priamym pohonom
Δpt
[Pa]
.2%
2500
1250
56
.45
%
.38
%
46.
56
%
81
dB
(A)
78
1000
900
800
700
69
2590
1070
500
1500
72
2060 m3/h
75
600
200
2800
63
250
1750
60
150
TKM 250-4
2590
2060
1070
300
1500
400
66
57
TKM 250-6
125
100
90
80
70
1750
54
51
TKM 250-8
1400
Typ
TKM 250-4/0,25 VS
TKM 250-4/0,37 VS
TKM 250-4/0,55 VS
TKM 250-4/0,75 VS
TKM 250-4/1,1 VS
TKM 250-6/0,25 VS
TKM 250-8/0,18 VS
5.318 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW]
1070
1430
0,25
1500
1430
0,37
2060
1430
0,55
2590
1430
0,75
2800
1430
1,10
1750
920
0,25
1400
710
0,18
[min-1] [m/s]
2500
32.7
2240
29.3
2000
26.2
1800
23.6
1600
20.9
1430
18.7
1250
16.4
1120
14.7
1000
13.1
920
12.1
800
10.5
710
9.3
630
I [A] U [V]
0,77 400
1,06 400
1,46 400
1,91 400
2,55 400
0,79 400
0,75 400
74.3 1.39 5000
11.0
47.6 1.11 4000
8.8
26.8 0.83 3000
6.6
18.6 0.69 2500
5.5
11.9 0.56 2000
4.4
6.7 0.42 1500
3.3
4.6 0.35 1250
2.8
600
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
1.1 0.17
1.5
1.9
2.4
3.0
1.5
1.8
2.0
2.2
1.3
500
0.7 0.14
1.1
400
0.5 0.11
0.9
300
0.3 0.08
0.7
200
250
0.2 0.07
0.6
c [m/s]
0.1 0.06
pd [Pa]
0.4
V [m3/s]
u
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
LWA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
V = objemový prietok
60
V [m3/h]
n
52
1500
ma
x
52.
38
%
. 58
2000
8.2
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A]
TKM 250-4/0,25 VF
1070
1430
0,25
0,80
TKM 250-4/0,37 VF
1500
1430
0,37
1,10
TKM 250-4/0,55 VF
2060
1430
0,55
1,59
TKM 250-4/0,75 VF
2590
1430
0,75
2,05
TKM 250-6/0,25 VF
1750
920
0,25
0,81
zmeny vyhradené
U [V]
400
400
400
400
400
3
VENTRA
TKM 280
kanálový ventilátor s priamym pohonom
Δpt
[Pa]
81
d
1250
B (A
4%
)
3680
2980
2370
1300 m3/h
76
1860
79
1000
900
800
700
73
600
200
2390
64
250
1820
61
150
3230
1860
1820
300
TKM 280-4
3840
67
1300
400
2370
500
70
TKM 280-6
2390
58
125
55
TKM 280-8
1890
100
90
80
70
52
0.56 2000
0.69 2500
0.83 3000
1.11 4000
1.39 5000
1.67 6000
1.94 7000
4.3
7.6
4.4 11.9
5.3 17.1
7.1 30.4
8.8 47.6
10.6 68.5
12.3 93.3
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
1300
1430
0,37
1860
1430
0,55
2370
1430
0,75
3230
1430
1,10
3840
1430
1,50
1820
920
0,25
2390
920
0,37
1890
710
0,18
3.5
0.42 1500
3.0
1.1
2.6
0.35 1250
0.9
1.2
1.5
1.9
5.319 VENTRA 01/2007
2.2
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
0.7
TKM 280-4/0,37 VS
TKM 280-4/0,55 VS
TKM 280-4/0,75 VS
TKM 280-4/1,1 VS
TKM 280-4/1,5 VS
TKM 280-6/0,25 VS
TKM 280-6/0,37 VS
TKM 280-8/0,18 VS
1.2
1.4
1.6
1.8
0.17
0.5
0.9
Typ
600
0.14
0.3
0.7
500
0.11
0.2
0.5
400
0.08
0.1
0.4
300
0.07
pd [Pa]
250
V [m3/s]
c [m/s]
u
[min-1] [m/s]
2240
32.8
2000
29.3
1800
26.4
1600
23.5
1430
20.9
1250
18.3
1120
16.4
1000
14.7
920
13.5
800
11.7
710
10.4
630
9.2
560
8.2
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
60
V [m3/h]
n
52.
1500
56
.9
52.
83
%
ma
x. 5
2000
46 83%
.96
%
41.
09
%
8.7
%
2500
I [A] U [V]
1,06 400
1,46 400
1,91 400
2,55 400
3,4 400
0,79 400
1,2 400
0,75 400
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
TKM 280-4/0,37 VF
1300
1430
0,37
1,1 400
TKM 280-4/0,55 VF
1860
1430
0,55
1,59 400
TKM 280-4/0,75 VF
2370
1430
0,75
2,05 400
TKM 280-4/1,0 VF
2980
1430
1,00
2,5 400
TKM 280-4/1,35 VF
3680
1430
1,35
3,1 400
TKM 280-6/0,25 VF
1820
920
0,25
0,81 400
TKM 280-6/0,37 VF
2390
920
0,37
1,14 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
TKM 315
kanálový ventilátor s priamym pohonom
Δpt
[Pa]
2%
2500
3060
1610
68
2240
400
300
57
.42
%
53.
28%
47.
36%
41.
44%
TKM 315-4
3590
71
1810
59
125
2300
150
TKM 315-8
100
90
80
70
2840
56
u
[min-1] [m/s]
2000
33.0
1800
29.7
1600
26.4
1430
23.6
1250
20.6
1120
18.5
1000
16.5
TKM 315-6
3590
62
3060
1610
200
2240
65
250
n
LW okt = L WA - Δ LW rel
5320
3390
4970
74
2900
500
77
2100
1510
600
80
2670
1510
1000
900
800
700
)
5700
3
2100 m /h
1250
83
dB
(A
3710
1500
4630
53.
2
ma
x.
8%
59.
2000
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
LWA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
53
60
920
15.1
800
13.2
710
11.7
630
10.4
560
9.2
500
8.2
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
Typ
TKM 315-4/0,55 VS
TKM 315-4/0,75 VS
TKM 315-4/1,1 VS
TKM 315-4/1,5 VS
TKM 315-4/2,2 VS
TKM 315-4/3,0 VS
TKM 315-6/0,25 VS
TKM 315-6/0,37 VS
TKM 315-6/0,55 VS
TKM 315-6/0,75 VS
TKM 315-8/0,18 VS
TKM 315-8/0,25 VS
TKM 315-8/0,37 VS
5.320 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
1510
1430
0,55
2100
1430
0,75
2900
1430
1,10
3710
1430
1,50
4970
1430
2,20
5700
1430
3,00
1610
920
0,25
2240
920
0,37
3060
920
0,55
3590
920
0,75
1810
710
0,18
2300
710
0,25
2840
710
0,37
I [A] U [V]
1,46 400
1,91 400
2,55 400
3,4 400
4,7 400
6,4 400
0,79 400
1,2 400
1,6 400
2,05 400
0,75 400
1,02 400
1,14 400
58.5 1.94 7000
76.4 2.22 8000
96.8 2.50 9000
9.8
11.2
12.6
43.0 1.67 6000
8.4
29.9 1.39 5000
7.0
19.1 1.11 4000
5.6
10.8 0.83 3000
4.2
7.5 0.69 2500
3.5
4.8 0.56 2000
2.8
2.7 0.42 1500
2.1
1.9 0.35 1250
1.7
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
0.6
0.8
1.0
1.2
1.0
1.1
1.3
1.4
600
0.4 0.17
0.8
500
0.3 0.14
0.7
400
0.2 0.11
0.6
c [m/s]
0.1 0.08
pd [Pa]
0.4
V [m3/s]
300
n = otáčky ventilátora
V [m3/h]
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
TKM 315-4/0,55 VF
1510
1430
0,55
1,59 400
TKM 315-4/0,75 VF
2100
1430
0,75
2,05 400
TKM 315-4/1,0 VF
2670
1430
1,00
2,50 400
TKM 315-4/1,35 VF
3390
1430
1,35
3,10 400
TKM 315-4/2,0 VF
4630
1430
2,00
4,50 400
TKM 315-4/2,5 VF
5320
1430
2,50
5,50 400
TKM 315-6/0,25 VF
1610
920
0,25
0,81 400
TKM 315-6/0,37 VF
2240
920
0,37
1,14 400
TKM 315-6/0,55 VF
3060
920
0,55
1,75 400
TKM 315-6/0,95 VF
3590
920
0,95
2,60 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
TKM 355
kanálový ventilátor s priamym pohonom
Δpt
[Pa]
5060
400
72
4250
1310
1980
500
2750
75
600
4700
TKM 355-8
4130
125
57
100
90
80
70
5100
2860
60
150
TKM 355-6
3770
2750
1980
2100
63
66
1610
1310
200
1070
250
3520
69
300
57
.90
%
53
.73
%
47
. 76
%
41
.79
%
7130
3310
2440
78
8220
TKM 355-4
6660
81
7900
x.
5
(A)
5700
1000
900
800
700
dB
4980
2160
1250
84
4490
1500
ma
53.
73
3000 m3/h
%
2000
4140
9.7
%
2500
54
Typ
TKM 355-4/1,1 VS
TKM 355-4/1,5 VS
TKM 355-4/2,2 VS
TKM 355-4/3,0 VS
TKM 355-4/4,0 VS
TKM 355-4/5,5 VS
TKM 355-6/0,25 VS
TKM 355-6/0,37 VS
TKM 355-6/0,55 VS
TKM 355-6/0,75 VS
TKM 355-6/1,1 VS
TKM 355-6/1,5 VS
TKM 355-8/0,12 VS
TKM 355-8/0,18 VS
TKM 355-8/0,25 VS
TKM 355-8/0,37 VS
TKM 355-8/0,55 VS
TKM 355-8/0,75 VS
5.321 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
2440
1430
1,10
3310
1430
1,50
4490
1430
2,20
5700
1430
3,00
7130
1430
4,00
8220
1430
5,50
1310
920
0,25
1980
920
0,37
2750
920
0,55
3520
920
0,75
4700
920
1,10
5100
920
1,50
1070
710
0,12
1610
710
0,18
2100
710
0,25
2860
710
0,37
3770
710
0,55
4130
710
0,75
I [A]
2,55
3,40
4,70
6,40
8,20
11,40
0,79
1,20
1,60
2,05
2,85
3,90
0,51
0,75
1,02
1,14
1,58
2,15
U [V]
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
36.4
47.6
60.2
74.3
18.6 1.39 5000
26.8 1.67 6000
6.6
7.7
8.8
9.9
11.0
.
5.5
1.11 4000
11.9
4.4
6.7 0.83 3000
3.3
4.6 0.69 2500
2.8
3.0 0.56 2000
2.2
1.7 0.42 1500
1.7
1.2 0.35 1250
1.4
600
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
0.3 0.17
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
0.2 0.14
0.7
500
0.1 0.11
0.6
400
V [m3/s]
0.4
V [m3/h]
c [m/s]
u
[min-1] [m/s]
1800
33.5
1600
29.7
1430
26.6
1250
23.2
1120
20.8
1000
18.6
920
17.1
800
14.9
710
13.2
630
11.7
560
10.4
500
9.3
450
8.4
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
V = objemový prietok
60
pd [Pa]
n
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A]
TKM 355-4/1,0 VF
2160
1430
1,00
2,50
TKM 355-4/1,35 VF
3000
1430
1,35
3,10
TKM 355-4/2,0 VF
4140
1430
2,00
4,50
TKM 355-4/2,5 VF
4980
1430
2,50
5,50
TKM 355-4/3,6 VF
6660
1430
3,60
7,50
TKM 355-4/5,0 VF
7900
1430
5,00
10,40
TKM 355-6/0,25 VF
1310
920
0,25
0,81
TKM 355-6/0,37 VF
1980
920
0,37
1,14
TKM 355-6/0,55 VF
2750
920
0,55
1,75
TKM 355-6/0,95 VF
4250
920
0,95
2,60
TKM 355-6/1,3 VF
5060
920
1,30
3,35
zmeny vyhradené
U [V]
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
3
VENTRA
TKM 400
kanálový ventilátor s priamym pohonom
Δpt
[Pa]
4540
2580
1790
.39
%
8.1
6%
42.
14%
58
11500
TKM 400-8
61
150
TKM 400-6
5900
64
200
3530
67
250
10500
6530
7350
5490
3160
7060
300
2350
70
4270
73
400
8320
6470
5140
4900
76
2350
3900
3800
79
500
(A)
82
TKM 400-4
1000
900
800
700
600
9830
dB
1250
11500 54.1
8%
4
4400
85
7700 m3/h
1500
3480
54.
18
%
2000
ma
x. 6 5960
0.2
%
2500
125
n
u
[min-1] [m/s]
1600
33.5
1430
29.9
1250
26.2
1120
23.5
1000
20.9
920
19.2
800
16.8
710
14.9
630
13.2
560
11.7
500
10.5
450
9.4
400
8.4
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (ΔLp )
58
100
90
80
70
55
V = objemový prietok
5.322 VENTRA 01/2007
13.0 104.1 4.17 15000
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
22.7
29.6
37.5
46.2
16.6 1.67 6000
72.3 3.47 12500
10.9
U [V]
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
6.1
7.0
7.8
8.7
I [A]
4,70
6,40
8,20
11,40
15,20
21,50
1,60
2,05
2,85
3,90
5,20
1,02
1,14
1,58
2,15
3,85
5.2
1.39 5000
4.3
11.6
4000
7.4 1.11
4.2 0.83 3000
2.6
2.9 0.69 2500
2.2
1.8 0.56 2000
1.7
1.0 0.42 1500
1.3
0.7 0.35 1250
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
3900
1430
2,20
5140
1430
3,00
6470
1430
4,00
8320
1430
5,50
10500
1430
7,50
11500
1430
11,00
2350
920
0,55
3160
920
0,75
4270
920
1,10
5490
920
1,50
7060
920
2,20
1790
710
0,25
2580
710
0,37
3530
710
0,55
4540
710
0,75
5900
710
1,50
3.5
Typ
TKM 400-4/2,2 VS
TKM 400-4/3,0 VS
TKM 400-4/4,0 VS
TKM 400-4/5,5 VS
TKM 400-4/7,5 VS
TKM 400-4/11,0 VS
TKM 400-6/0,55 VS
TKM 400-6/0,75 VS
TKM 400-6/1,1 VS
TKM 400-6/1,5 VS
TKM 400-6/2,2 VS
TKM 400-8/0,25 VS
TKM 400-8/0,37 VS
TKM 400-8/0,55 VS
TKM 400-8/0,75 VS
TKM 400-8/1,5 VS
1.1
600
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
0.2 0.17
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
c [m/s]
0.5
pd [Pa]
0.1 0.14
V [m3/s]
0.4
V [m3/h]
500
60
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A]
TKM 400-4/2,0 VF
3480
1430
2,00
4,50
TKM 400-4/2,5 VF
4400
1430
2,50
5,50
TKM 400-4/3,6 VF
5960
1430
3,60
7,50
TKM 400-4/5,0 VF
7700
1430
5,00
10,40
TKM 400-4/6,8 VF
9830
1430
6,80
14,00
TKM 400-4/13,5 VF
11500
1430
13,50 27,00
TKM 400-6/0,55 VF
2350
920
0,55
1,75
TKM 400-6/0,95 VF
3800
920
0,95
2,60
TKM 400-6/1,3 VF
4900
920
1,30
3,35
TKM 400-6/1,9 VF
6530
920
1,90
4,70
TKM 400-6/2,6 VF
7350
920
2,60
6,50
zmeny vyhradené
U [V]
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
3
VENTRA
13000
9510
TKM 450-8
8350
65
200
.63
%
48.
56
%
42.
49
%
87 11950
13000
%
7%
7530
5900
4380
5500
68
TKM 450-6
6990
250
4060
2070
300
3120
71
10130
400
8510
2470
74
6680
500
77
4940
600
3770
3220
80
9570
dB
(A)
5630
4100
83
58.
86
TKM 450-4
1000
900
800
700
60.
ma
x.
1500
7580
54.
63
%
2000
6900
5060 m3/h
2500
54
8860
Δpt
[Pa]
1250
62
150
125
59
100
90
80
70
56
Typ
TKM 450-4/3,0 VS
TKM 450-4/4,0 VS
TKM 450-4/5,5 VS
TKM 450-4/7,5 VS
TKM 450-4/11,0 VS
TKM 450-6/0,75 VS
TKM 450-6/1,1 VS
TKM 450-6/1,5 VS
TKM 450-6/2,2 VS
TKM 450-6/3,0 VS
TKM 450-6/4,0 VS
TKM 450-8/0,37 VS
TKM 450-8/0,55 VS
TKM 450-8/0,75 VS
TKM 450-8/1,1 VS
TKM 450-8/1,5 VS
TKM 450-8/2,2 VS
5.323 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
4100
1430
3,00
5630
1430
4,00
7530
1430
5,50
9570
1430
7,50
13000
1430
11,00
2470
920
0,75
3770
920
1,10
4940
920
1,50
6680
920
2,20
8510
920
3,00
10130
920
4,00
2070
710
0,37
3120
710
0,55
4060
710
0,75
5500
710
1,10
6990
710
1,50
8350
710
2,20
I [A]
6,40
8,20
11,40
15,20
21,50
2,05
2,85
3,90
5,20
7,20
9,40
1,14
1,58
2,15
2,90
3,85
5,70
U [V]
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
13.9 118.0 5.56 20000
66.4 4.17 15000
10.4
46.1 3.47 12500
8.7
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
14.5
19.9
23.9
29.5
4.9
5.6
6.3
6.9
10.6 1.67 6000
4.2
7.4 1.39 5000
3.5
4000
4.7 1.11
2.8
2.7 0.83 3000
2.1
1.8 0.69 2500
1.7
1.2 0.56 2000
1.4
0.7 0.42 1500
1.0
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
0.5 0.35 1250
0.9
c [m/s]
0.1
0.2
0.2
0.3
pd [Pa]
0.5
0.6
0.6
0.7
V [m3/s]
n
u
[min-1] [m/s]
1430
33.7
1250
29.5
1120
26.4
1000
23.6
920
21.7
800
18.8
710
16.7
630
14.8
560
13.2
500
11.8
450
10.6
400
9.4
355
8.4
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
4
-1
1
4
5
10
12
18
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
V = objemový prietok
60
V [m3/h]
TKM 450
kanálový ventilátor s priamym pohonom
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A]
TKM 450-4/3,6 VF
5060
1430
3,60
7,50
TKM 450-4/5,0 VF
6900
1430
5,00
10,40
TKM 450-4/6,8 VF
8860
1430
6,80
14,00
TKM 450-4/10,0 VF
11950
1430
10,00 19,70
TKM 450-4/13,5 VF
13000
1430
13,50 27,00
TKM 450-6/0,95 VF
3220
920
0,95
2,60
TKM 450-6/1,3 VF
4380
920
1,30
3,35
TKM 450-6/1,9 VF
5900
920
1,90
4,70
TKM 450-6/2,6 VF
7580
920
2,60
6,50
TKM 450-6/3,5 VF
9510
920
3,50
9,00
zmeny vyhradené
U [V]
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
3
VENTRA
RKM 200
kanálový ventilátor s priamym pohonom
0. 8
00
0.6
30
2000
82
0. 5
00
0.4
00
1500
0.3
1
1250
0.2
1000
900
800
700
76
73
0.1
25
0. 1
00
0.0
80
500
0.0
400
0.0
0.0
4
300
PW
250
n
67
64
6300
65.8
5600
58.6
5000
72.3
4500
47.1
4000
41.9
3550
37.8
3150
33.0
2850
29.8
2500
26.2
2240
23.5
2000
20.9
0
61
[kW
]
200
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
[min ] [m/s]
70
63
50
(A)
5
0. 2
00
0.1
60
600
dB
79
50
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
.3%
00
2%
62
.37
55
%
48
.
4
4%
.51
%
2500
50
67
.2
1.0
ma
x. 6
9
1.2
3000
62.
37
65. %
83
%
Δpt
[Pa]
58
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
150
RKM 200-2
125
100
90
80
70
60
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
Typ
RKM 200-2/0,25 VS
5.324
.
VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
1120
2850
0,25
16.6 0.42 1500
29.6 0.56 2000
46.2 0.69 2500
66.6 0.83 3000
5.2
7.0
8.7
10.4
I [A]
0,68
U [V]
400
13.9 118.4 1.11 4000
11.6 0.35 1250
4.3
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
3.6
4.7
6.0
7.4
2.4
2.8
3.1
3.5
600
2.7 0.17
2.1
500
1.8 0.14
1.7
400
1.2 0.11
1.4
300
0.7 0.08
1.0
250
200
0.3 0.06
0.5 0.07
0.9
c [m/s]
0.7
pd [Pa]
0.2 0.04
V [m3/s]
0.5
V [m3/h]
150
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
RKM 200-2/0,25 VF
1120
2850
0,25
0,70 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
RKM 225
kanálový ventilátor s priamym pohonom
1.0
00
0.8
00
0.6
30
2000
1500
83
0.5
1000
900
800
700
0.2
0
0.1
60
0. 1
25
0.1
00
dB
(A)
80
00
0.4
00
0. 3
15
0.2
50
1250
77
74
0
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
.5%
0
67
.42
62.
%
5
5
5
5
%
48
.65 .60%
%
50
69
1.2
2500
ma
x.
1.6
0
3000
62.
55
%
66.
03%
Δpt
[Pa]
n
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
[min-1] [m/s]
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
5600
65.9
5000
58.9
4500
53.0
4000
47.1
3550
41.8
3150
37.1
2850
33.6
125
2500
29.5
100
90
80
70
2240
26.4
2000
23.6
V = objemový prietok
1800
21.2
c = rýchlosť prúdenia
600
500
0.0
400
0.0
250
68
80
63
65
0.0
50
PW
300
71
62
[kW
]
200
59
RKM 225-2
150
60
Typ
RKM 225-2/0,25 VS
5.325 VENTRA 01/2007
7.4 0.35 1250
10.6 0.42 1500
18.9 0.56 2000
29.5 0.69 2500
42.5 0.83 3000
75.5 1.11 4000
3.5
4.2
5.6
6.9
8.3
11.1
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
V [m /s]
2.3
3.0
3.8
4.7
3
1.9
2.2
2.5
2.8
1.7 0.17
1.7
600
1.2 0.14
1.4
500
0.8 0.11
1.1
400
0.4 0.08
0.8
300
0.3 0.07
0.7
250
0.2 0.06
c [m/s]
0.6
200
pd [Pa]
0.1 0.04
150
n = otáčky ventilátora
0.4
V [m3/h]
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp )
(dB(A))
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
1600
2850
0,25
0,68 400
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
RKM 225-2/0,25 VF
1600
2850
0,25
0,70 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
1.0
2000
0. 8
1500
0. 6
1250
0. 5
00
0.4
00
0.3
1
0. 2
50
00
84
00
30
dB
(A
67.
60
62.
%
7
5
3
5
%
48.
.76
79
%
%
1.2
)
81
78
5
75
50
0. 2
00
0.1
60
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
69.
7%
2500
00
00
x.
1. 6
ma
2. 0
3000
62.
73
66. %
22%
Δpt
[Pa]
1000
900
800
700
RKM 250
kanálový ventilátor s priamym pohonom
n
[min-1] [m/s]
5000
65.4
4500
58.9
4000
52.4
3550
46.5
3150
41.2
2850
37.4
2500
32.7
125
2240
29.3
100
90
80
70
2000
26.2
1800
23.6
1600
20.9
600
0.1
500
0. 1
400
0. 0
0.0
300
PW
250
72
25
69
00
80
66
63
63
[kW
]
200
RKM 250-2
60
150
Štandardné vyhotovenie
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
2200
2850
0,37
1,00 400
74.3 1.39 5000
11.0
47.6 1.11 4000
8.8
26.8 0.83 3000
6.6
18.6 0.69 2500
5.5
11.9 0.56 2000
4.4
6.7 0.42 1500
3.3
4.6 0.35 1250
2.8
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
600
1.1 0.17
1.5
1.9
2.4
3.0
1.5
1.8
2.0
2.2
500
0.7 0.14
5.326 VENTRA 01/2007
1.3
400
0.5 0.11
Typ
RKM 250-2/0,37 VS
1.1
300
0.3 0.08
0.9
250
0.2 0.07
0.7
200
0.6
c [m/s]
0.1 0.06
pd [Pa]
0.4
V [m3/s]
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
Celková hladina akustického tlaku
LPA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
60
V [m3/h]
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
RKM 250-2/0,37 VF
2200
2850
0,37
1,40 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
Δpt
[Pa]
1500
0.8
0
0.6
1250
0.5
0. 4
0. 3
0.2
0.0
85
0
00
dB
90
63
%
. 00
%
49. 56.00
00
%
%
1.0
(A)
67.
1.2
5
2000
82
0
30
79
00
00
76
15
50
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
x. 7
2500
%
63
.00
%
66.
50%
2.5
00
2. 0
00
1.6
00
3000
1000
900
800
700
RKM 280
kanálový ventilátor s priamym pohonom
n
[min-1] [m/s]
4500
65.9
4000
58.6
3550
52.0
3150
46.2
2850
41.7
2500
36.7
2240
32.8
125
2000
29.3
100
90
80
70
1800
26.4
1600
23.5
1430
20.9
600
0.2
0.1
6
500
0.1
0
70
25
0. 1
00
0.0
80
400
300
67
PW
[kW
]
250
73
00
64
200
RKM 280-2
61
150
RKM 280-4
60
1.94 7000
1.67 6000
1.39 5000
1.11 4000
0.83 3000
0.69 2500
600
0.17
0.56 2000
500
0.14
0.42 1500
400
0.11
0.35 1250
300
0.08
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
250
V [m3/s]
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
Celková hladina akustického tlaku
LPA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp )
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
0.07
V [m3/h]
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Typ
RKM 280-2/0,75 VS
RKM 280-4/0,25 VS
5.327 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
3070
2850
0,75
1,73 400
1550
1430
0,25
0,77 400
12.3 93.3
10.6 68.5
8.8 47.6
7.1 30.4
5.3 17.1
4.4 11.9
7.6
3.5
4.3
2.6
3.0
2.2
0.9
1.2
1.5
1.9
1.2
1.4
1.6
1.8
0.7
1.1
0.5
0.9
0.3
0.7
0.2
0.5
0.4
c [m/s]
0.1
Pw = výkon na hriadeli
pd [Pa]
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
RKM 280-2/0,75 VF
3070
2850
0,75
1,81 400
RKM 280-4/0,25 VF
1550
1430
0,25
0,80 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
RKM 315
kanálový ventilátor s priamym pohonom
2. 0
2000
1. 6
1.2
1500
1000
900
800
700
0.4
0.3
1
.2%
00
86
00
dB
50
1.0
00
0.8
00
0.6
30
0. 5
00
1250
00
(A )
83
80
77
00
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
2500
50
68.
09%
63.
1
5
8%
6.1
49.
14% 6%
2.5
x.
70
3.1
3000
63.
18
%
66
.69
%
Δpt
[Pa]
n
[min-1] [m/s]
4000
65.9
3550
57.7
3150
52.0
2850
47.0
2500
41.2
2240
36.9
2000
33.0
125
1800
29.7
100
90
80
70
1600
26.4
1430
23.6
1250
20.6
600
0.2
500
0.2
0
0.1
400
0.1
0. 1
300
PW
250
5
74
50
0
71
60
25
68
RKM 315-2
00
65
[kW
]
200
62
150
RKM 315-4
60
Typ
RKM 315-2/1,5 VS
RKM 315-4/0,25 VS
5.328 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
4370
2850
1,50
3,25 400
2200
1430
0,25
0,77 400
58.5 1.94 7000
76.4 2.22 8000
96.8 2.50 9000
9.8
11.2
12.6
43.0 1.67 6000
8.4
29.9 1.39 5000
7.0
19.1 1.11 4000
5.6
10.8 0.83 3000
4.2
7.5 0.69 2500
3.5
4.8 0.56 2000
2.8
2.7 0.42 1500
2.1
1.9 0.35 1250
1.7
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
0.6
0.8
1.0
1.2
1.0
1.1
1.3
1.4
600
0.4 0.17
0.8
500
0.3 0.14
0.7
400
0.2 0.11
0.6
c [m/s]
300
pd [Pa]
0.1 0.08
V [m3/s]
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
0.4
V [m3/h]
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
RKM 315-2/1,3 VF
4370
2850
1,30
2,90 400
RKM 315-4/0,25 VF
2200
1430
0,25
0,80 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
1.2
5
1.0
1250
0.5
0
0.4
600
0.3
1
0.2
500
0.2
400
0. 1
0. 1
300
PW
[kW
]
250
(A)
85
0
00
0. 8
00
0.6
30
dB
82
49. 56.4%
35
%
1500
88
68.
38
2000
%
2.5
00
2.0
00
1.6
00
79
0
00
76
5
50
73
00
RKM 355-2
25
67
64
150
125
100
90
80
70
RKM 355-4
60
Typ
RKM 355-2/2,2 VS
RKM 355-4/0,37 VS
5.329 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
6240
2850
2,20
4,55 400
3200
1430
0,37
1,03 400
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
36.4
47.6
60.2
74.3
7.7
8.8
9.9
11.0
26.8 1.67 6000
6.6
18.6 1.39 5000
5.5
1.11 4000
11.9
4.4
6.7 0.83 3000
3.3
4.6 0.69 2500
2.8
3.0 0.56 2000
2.2
1.7 0.42 1500
1.7
1.2 0.35 1250
1.4
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
600
400
500
0.2 0.14
0.3 0.17
0.7
c [m/s]
0.6
pd [Pa]
0.1 0.11
V [m3/s]
u
LW okt = L WA - Δ LW rel
[min-1] [m/s]
3550
66.0
3150
58.6
2850
52.9
2500
46.5
2240
41.6
2000
37.2
1800
33.5
1600
29.7
1430
26.6
1250
23.2
1120
20.8
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
0.4
V [m3/h]
n
70
60
200
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
%
50
63.
45
2500
00
70.
5%
3.1
ma
x.
4.0
3000
63.
45%
66
.97
%
Δpt
[Pa]
1000
900
800
700
RKM 355
kanálový ventilátor s priamym pohonom
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
RKM 355-2/2,5 VF
6240
2850
2,50
5,30 400
RKM 355-4/0,37 VF
3200
1430
0,37
1,10 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
50
1500
0.4
500
0.3
15
0. 2
50
0.2
00
400
0.1
6
300
PW
250
)
83
0.8
00
0.6
30
0.5
00
600
dB
(A
86
1. 2
50
1.0
00
1250
.7%
89
00
2. 0
00
1.6
00
63
.63
%
49. 56.56
49%
%
2.5
2000
x. 7
0
3.1
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
2500
63
. 63
%
67.
17
%
5. 0
00
4.0
00
68.
58%
Δpt
[Pa]
3000
1000
900
800
700
80
n
RKM 400-2
74
65
150
RKM 400-4
125
100
90
80
70
60
Typ
RKM 400-2/4,0 VS
RKM 400-4/0,55 VS
5.330 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
8960
2850
4,00
7,80 400
4500
1430
0,55
1,46 400
13.0 104.1 4.17 15000
72.3 3.47 12500
10.9
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
22.7
29.6
37.5
46.2
6.1
7.0
7.8
8.7
16.6 1.67 6000
5.2
1.39 5000
11.6
4.3
4000
7.4 1.11
3.5
4.2 0.83 3000
2.6
2.9 0.69 2500
2.2
1.8 0.56 2000
1.7
1.0 0.42 1500
1.3
0.7 0.35 1250
1.1
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
500
600
0.2 0.17
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
c [m/s]
0.5
pd [Pa]
0.1 0.14
V [m3/s]
66.0
2850
59.6
2500
52.4
2240
46.9
2000
41.9
1800
37.7
1600
33.5
1430
29.9
1250
26.2
1120
23.5
1000
20.9
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
4
-1
0
11
21
26
28
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp )
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
0.4
V [m3/h]
3150
71
68
200
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
[min-1] [m/s]
77
00
0
[kW
]
RKM 400
kanálový ventilátor s priamym pohonom
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Vmax
n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
Typ
RKM 400-2/4,6 VF
8960
2850
4,60
9,30 400
RKM 400-4/0,55 VF
4500
1430
0,55
1,60 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
RKM 450
kanálový ventilátor s priamym pohonom
Δpt
[Pa]
6.3
00
5. 0
00
4.0
00
0.6
3
83
00
1.2
50
1. 0
00
0.8
00
1000
900
800
700
(A )
80
77
n
0
[min-1] [m/s]
RKM 450-2
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
50.
1.6
1250
00
dB
55%
2.0
64
1500
.53
57.
%
19% 36%
86
2.5
69.
3.1
50
00
2000
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
x.
64.
2500
71.
7%
53
%
68
. 12
%
3000
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
1
1
1
10
22
27
30
2850
67.2
2500
58.9
2240
52.8
2000
47.1
1800
42.4
1600
37.7
1430
33.7
125
1250
29.5
100
90
80
70
1120
26.4
1000
23.6
V = objemový prietok
920
21.7
c = rýchlosť prúdenia
600
0.5
74
0.4
00
15
500
0.3
400
0.2
0.2
300
250
00
PW
71
50
68
00
65
[kW
]
200
62
RKM 450-4
150
RKM 450-6
60
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
1.2 0.56 2000
1.8 0.69 2500
2.7 0.83 3000
4.7 1.11
7.4 1.39 5000
10.6 1.67 6000
14.5
19.9
23.9
29.5
46.1 3.47 12500
66.4 4.17 15000
1.4
1.7
2.1
2.8
3.5
4.2
4.9
5.6
6.3
6.9
8.7
10.4
5.331 VENTRA 01/2007
1.94
2.22
2.50
2.78
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
13000
2850
7,50
13,80 400
6500
1430
1,10
2,55 400
4200
920
0,25
0,79 400
13.9 118.0 5.56 20000
0.7 0.42 1500
1.0
Typ
RKM 450-2/7,5 VS
RKM 450-4/1,1 VS
RKM 450-6/0,25 VS
7000
8000
9000
10000
0.5 0.35 1250
0.9
V [m3/s]
4000
0.1
0.2
0.2
0.3
c [m/s]
V [m3/h]
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
pd [Pa]
0.5
0.6
0.6
0.7
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
RKM 450-2/7,5 VF
13000
2850
7,50
15,00 400
RKM 450-4/1,35 VF
6500
1430
1,35
3,10 400
RKM 450-6/0,25 VF
4200
920
0,25
0,80 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
RKM 500
kanálový ventilátor s priamym pohonom
Δpt
[Pa]
3000
1.0
0.8
0.6
3
600
71.
9%
84
00
81
50
00
78
n
00
2500
65.4
2240
58.2
2000
52.4
1800
47.1
1600
41.9
1430
37.5
150
1250
32.7
125
1120
29.3
1000
26.2
920
24.1
800
20.9
0.5
00
0. 4
00
0.3
15
500
400
0.2
300
PW
250
[kW
75
0
72
69
50
66
]
200
RKM 500-4
63
100
90
80
70
RKM 500-6
60
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
[min-1] [m/s]
50.
1. 2
(A)
57
.
33% 52%
1. 6
1000
900
800
700
dB
64
1250
87
69
.74
%
.71
%
1500
3.1
50
2.5
00
2.0
00
0
00
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
x.
2000
63.
5.0
0
4.0
00
64
2500
.71
%
31
%
8. 0
00
6.3
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
1
1
1
10
22
27
30
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
Typ
RKM 500-4/1,5 VS
RKM 500-6/0,55 VS
5.332 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
8900
1430
1,50
5760
920
0,55
I [A]
3,40
1,60
U [V]
400
400
6.94 25000
13.8 116.2
5.56 20000
74.3
11.0
8.3 41.8 4.17 15000
29.0 3.47 12500
6.9
1.94
2.22
2.50
2.78
7000
8000
9000
10000
9.1
11.9
15.1
18.6
3.9
4.4
5.0
5.5
6.7 1.67 6000
3.3
4.6 1.39 5000
2.8
4000
3.0 1.11
2.2
1.7 0.83 3000
1.7
1.2 0.69 2500
1.4
0.7 0.56 2000
1.1
0.4 0.42 1500
0.8
c [m/s]
0.3 0.35 1250
pd [Pa]
0.7
V [m3/s]
0.6
V [m3/h]
0.2 0.28 1000
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A]
RKM 500-4/1,35 VF
8900
1430
1,35
3,10
RKM 500-6/0,55 VF
5760
920
0,55
1,75
zmeny vyhradené
U [V]
400
400
3
VENTRA
Δpt
[Pa]
1500
2.5
0
1250
2.0
00
1. 6
00
1.2
50
1000
900
800
700
1.0
600
0.8
500
0.6
30
0.5
00
0.4
00
400
0.3
1
300
PW
250
88
dB
%
(A )
85
0
82
79
00
00
2.2
00
5.0
00
4. 0
00
3.1
50
2000
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
70
. 03
64
%
.98
%
50. 57.76
54
%
%
6.3
00
ma
x. 7
2500
64
8.0
.98
%
68.
59%
10.
00
3000
LW okt = L WA - Δ LW rel
n
76
70
[kW
]
67
RKM 560-4
64
150
125
100
90
80
70
RKM 560-6
60
RKM 560-8
26.8 4.17 15000
47.6 5.56 20000
74.3 6.94 25000
6.6
8.8
11.0
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
12570
1430
3,00
8100
920
0,75
6250
710
0,37
I [A]
6,40
2,05
1,14
U [V]
400
400
400
13.2 107.1 8.33 30000
18.6 3.47 12500
5.5
1.94 7000
2.22 8000
2.50 9000
2.78 10000
5.8
7.6
9.6
11.9
3.1
3.5
4.0
4.4
6000
4.3 1.67
2.6
5000
3.0 1.39
2.2
4000
1.9 1.11
5.333 VENTRA 01/2007
1.8
3000
1.1 0.83
Typ
RKM 560-4/3,0 VS
RKM 560-6/0,75 VS
RKM 560-8/0,37 VS
1.3
2500
0.7 0.69
1.1
2000
0.5 0.56
0.9
1500
0.3 0.42
0.7
c [m/s]
1250
pd [Pa]
0.2 0.35
V [m /s]
65.7
2000
58.6
1800
52.8
1600
46.9
1430
42.0
1250
36.7
1120
32.8
1000
29.3
920
27.0
800
23.5
710
20.8
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
1
1
1
10
22
27
30
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
0.6
3
2240
73
5
(dB)
u
[min-1] [m/s]
200
V [m3/h]
RKM 560
kanálový ventilátor s priamym pohonom
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
RKM 560-4/2,5 VF
12570
1430
2,50
7,50 400
RKM 560-6/0,95 VF
8100
920
0,95
2,60 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
RKM 630
kanálový ventilátor s priamym pohonom
Δpt
[Pa]
PW
[kW
]
8.0
00
3.1
1250
0
1.6
1.2
1.0
0
600
0.8
400
0.4
0
300
0.3
0.2
8
250
72
83
00
80
50
n
71
RKM 630-4
15
68
0
200
2000
66.0
1800
59.4
1600
52.8
1430
47.2
1250
41.2
1120
36.9
1000
33.0
920
30.4
800
26.4
710
23.4
630
20.8
74
0
65
150
125
RKM 630-6
100
90
80
70
RKM 630-8
60
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
[min-1] [m/s]
77
0
00
0. 6
30
0.5
00
500
dB
86
50
2. 5
00
2.0
00
1000
900
800
700
89
%
4.0
0
1500
00
00
65
.16
57.
%
50
9
2%
. 68
%
5. 0
70
.23
6.3
2000
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
x.
2500
.4%
65.
16%
68
. 78
%
3000
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
1
1
1
10
22
27
30
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
Typ
RKM 630-4/4,0 VS
RKM 630-6/1,5 VS
RKM 630-8/0,75 VS
5.334 VENTRA 01/2007
30000
40000
8.33
14.0 119.5 11.11
10.5
67.2
25000
6.94
8.7
7.0
46.7
20000
5.56
I [A] U [V]
8,20 400
3,90 400
2,15 400
29.9
15000
4.17
5.2
4.4
16.8
12500
3.47
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
17900
1430
4,00
11500
920
1,50
8900
710
0,75
11.7
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
3.7
4.8
6.0
7.5
2.4
2.8
3.1
3.5
6000
1.67
2.7
2.1
5000
1.39
1.9
1.7
4000
1.11
1.2
1.4
3000
0.83
0.7
1.0
2500
0.69
0.5
0.9
2000
0.56
0.3
0.7
0.5
0.2
0.42
1500
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
RKM 630-4/5,0 VF
17900
1430
5,00
10,40 400
RKM 630-6/1,3 VF
11500
920
1,30
3,35 400
zmeny vyhradené
3
Download

RKW 250 - Ventra