2015
Obrázkový cenník
Cenník systému rekuperácie Helios
Strana
Obj. č.
10
–
11
0708
9950
9951
9957
9987
9444
9959
9960
9956
9955
9988
0888
9978
0884
24
–
25
26
–
27
26
–
29
Označenie produktu
Cena
€
Lokálne vetracie zariadenia
EcoVent pre 1 miestnosť,
Chránička, vonkajší kryt
KWL 60 RS
(sada) 291,84
Zariadenie, vnútorný kryt
KWL EC 60 Eco
841,55
KWL EC 60 Pro
1095,54
KWL EC 60 Pro FF
1180,81
Príslušenstvo
KWL-SL 6/3 (kábel 3 m dlhý)
19,44
KWL-SL 6/10 (kábel 10 m dlhý)
28,32
KWL-SL 6/20 (kábel 20 m dlhý)
35,04
KWL-ALA
(rozbočka kábla)
61,10
KWL-BCA (ovládač na omietku) 252,62
KWL-BCU (ovládač pod omietku) 231,88
KWL EC-CO2
(snímač CO2 ) 291,36
KWL 60 DR (vyrovnávací rámik) 150,02
KWL 60 SG
(2x ext. mriežka)
11,40
KWL 60 WV
(predlž. kus)
42,41
Podstropné a stojaté
vetracie zariadenia
– podstropné do cca 220 m3/h
4227 KWL EC 220 D L easyControls
4226 KWL EC 220 D R easyControls
Príslušenstvo
9636 KWL-EVH 220 D (el. predohrev)
9433 EHR-R 1,2/125
(el. dohrev)
9480 WHR 125
(vodný dohrev)
4275 KWL-KNX
(EIB modul)
4265 KWL-BE
(manuálny ovládač)
4263 KWL-BEC
(digitálny ovládač)
4270 KWL-APG (nadomietk. krabička)
4269 KWL-EM
(rozširujúci modul)
4272 KWL-CO2
(snímač CO2 )
4273 KWL-FTF
(snímač vlhkosti)
4274 KWL-VOC
(snímač VOC)
4413 KWL-SL 4/20 (kábel 20 m dlhý)
9644 KWL-LTK
(snímač teploty)
8819 WHSH 1100 24V(reg. teploty vody)
8817 WHST 300 T38 (reg.teploty vzduch)
– podstropné do cca 340 m3/h
4238 KWL EC 340 D L easyControls
4237 KWL EC 340 D R easyControls
Príslušenstvo
9636 KWL-EVH 340 D (el. predohrev)
9435 EHR-R 2,4/160
(el. dohrev)
9481 WHR 160
(vodný dohrev)
ostatné príslušenstvo zhodné ako
pre KWL EC 220 D easyControls
– podstropné do cca 700 m3/h
4171 KWL EC 700 D Pro
4172 KWL EC 700 D Pro WW
Príslušenstvo
4206 KWL-ÜS 700 D (prechod 250)
1672 FM 250
(pružná manžeta)
1203 FR 250
(protipríruba)
2576 RVM 250
(klapka so servom)
4272 KWL-CO2
(snímač CO2 )
RS
Strana
Obj. č.
4273
4274
8819
K
34
–
35
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2560,57
2560,57
K
K
232,80
212,78
279,05
420,00
88,56
281,52
24,00
261,60
291,36
172,80
284,40
33,60
26,14
935,35
231,53
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2880,00
2880,00
K
K
252,00
254,76
315,74
K
K
K
7741,28
8121,36
K
K
57,60
21,91
29,83
611,42
291,36
K
K
K
K
K
30
–
31
36
–
37
KWL-FTF
(snímač vlhkosti)
KWL-VOC
(snímač VOC)
WHSH 1100 24V(reg. teploty vody)
Cena
€
172,80
284,40
935,35
– stojaté do cca 800 m3/h
8327 KWL EC 800 S Pro
8374,21
8328 KWL EC 800 S Pro WW
8784,38
Príslušenstvo
8339 KWL-ÜS 800 S (prechod 250)
67,20
ostatné príslušenstvo zhodné ako
pre KWL EC 700 D Pro
– podstropné do cca 1400 m3/h
4173 KWL EC 1400 D Pro
9234,22
4174 KWL EC 1400 D Pro WW
9694,30
Príslušenstvo
4207 KWL-ÜS 1400 D (prechod 315)
68,88
1674 FM 315
(pružná manžeta)
27,19
1204 FR 315
(protipríruba)
32,74
2578 RVM 315
(klapka so servom) 632,28
ostatné príslušenstvo zhodné ako
pre KWL EC 700 D Pro
– stojaté do cca 1800 m3/h
8329 KWL EC 1800 S Pro
10736,50
8330 KWL EC 1800 S Pro WW
11221,63
Príslušenstvo
8340 KWL-ÜS 1800 S (prechod 400)
80,16
1676 FM 400
(pružná manžeta)
31,94
1206 FR 400
(protipríruba)
44,35
2580 RVM 400
(klapka so servom) 656,04
ostatné príslušenstvo zhodné ako
pre KWL EC 700 D Pro
RS
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
32
–
33
– podstropné do cca 2000 m3/h
4175 KWL EC 2000 D Pro
11571,12 K
4176 KWL EC 2000 D Pro WW
12035,30 K
Príslušenstvo
4208 KWL-ÜS 2000 D (prechod 400)
80,16 K
ostatné príslušenstvo zhodné ako
pre KWL EC 700 D Pro a KWL EC 1800 S Pro
38
–
39
– stojaté do cca 2600 m3/h
8331 KWL EC 2600 S Pro
12967,99
8332 KWL EC 2600 S Pro WW
13477,32
Príslušenstvo
8341 KWL-ÜS 2600 S (prechod 400) 141,60
1679 FM 560
(pružná manžeta)
43,56
1209 FR 560
(protipríruba)
64,42
2583 RVM 560
(klapka so servom) 752,66
ostatné príslušenstvo zhodné ako
pre KWL EC 700 D Pro
14
–
15
1
Označenie produktu
4222
4220
4223
4221
Kompaktné nástenné vetracie
zariadenia s EC technológiou
a protiprúd. rekuperátorom
– s výkonom do cca 250 m3/h
KWL EC 200 W L easyControls
KWL EC 200 W R easyControls
KWL EC 200 W ET L easyCont.
KWL EC 200 W ET R easyCont.
2473,20
2473,20
3132,00
3132,00
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Obrázkový cenník
Cenník systému rekuperácie 2015
Strana
Obj. č.
Označenie produktu
Entalpický rekuperátor
pre typy bez označenia ET
0896 KWL-ET 200
Príslušenstvo
4224 KWL-EVH 200 W (el. predohrev)
9433 EHR-R 1,2/125
(el. dohrev)
9480 WHR 125
(vodný dohrev)
4275 KWL-KNX
(EIB modul)
4265 KWL-BE
(manuálny ovládač)
4263 KWL-BEC
(digitálny ovládač)
4270 KWL-APG (nadomietk. krabička)
4269 KWL-EM
(rozširujúci modul)
4272 KWL-CO2
(snímač CO2 )
4273 KWL-FTF
(snímač vlhkosti)
4274 KWL-VOC
(snímač VOC)
4413 KWL-SL 4/20 (kábel 20 m dlhý)
9644 KWL-LTK
(snímač teploty)
8819 WHSH 1100 24V(reg. teploty vody)
8817 WHST 300 T38 (reg.teploty vzduch)
16
–
17
4230
4228
4231
4229
5912
9434
9435
9481
8578
18
–
19
20
–
21
– s výkonom do cca 300 m3/h
KWL EC 300 W L easyControls
KWL EC 300 W R easyControls
KWL EC 300 W ET L easyCont.
KWL EC 300 W ET R easyCont.
Entalpický rekuperátor
pre typy bez označenia ET
0896 KWL-ET 300
Príslušenstvo
4224 KWL-EVH 300 W (el. predohrev)
ostatné príslušenstvo zhodné ako
pre KWL EC 200 W easyControls
4234
4232
4235
4233
4247
4245
4248
4246
5912
22
–
23
– s výkonom do cca 270 m3/h
KWL EC 270 W L easyCont.
KWL EC 270 W R easyCont.
KWL EC 270 W ET L easyCont.
KWL EC 270 W ET R easyCont.
Entalpický rekuperátor
pre typy bez označenia ET
KWL-ET 270
Príslušenstvo
EHR-R 1,2/160 (el. predohrev)
EHR-R 2,4/160
(el. dohrev)
WHR 160
(vodný dohrev)
LFBR 160 G4
(filter box)
ostatné príslušenstvo zhodné ako
pre KWL EC 200 W easyControls
– s výkonom do cca 370 m3/h
KWL EC 370 W L easyCont.
KWL EC 370 W R easyCont.
KWL EC 370 W ET L easyCont.
KWL EC 370 W ET R easyCont.
Entalpický rekuperátor
pre typy bez označenia ET
KWL-ET 370
ostatné príslušenstvo zhodné ako
pre KWL EC 270 W easyControls
– s výkonom do cca 500 m3/h
KWL EC 500 W L easyControls
KWL EC 500 W R easyControls
KWL EC 500 W ET L easyCont.
KWL EC 500 W ET R easyCont.
Entalpický rekuperátor
pre typy bez označenia ET
0897 KWL-ET 500
Príslušenstvo
4262 KWL-EVH 500 W (el. predohrev)
9435 EHR-R 2,4/160
(el. dohrev)
9481 WHR 160
(vodný dohrev)
ostatné príslušenstvo zhodné ako
4260
4258
4261
4259
Cena
€
RS
Strana
Obj. č.
Označenie produktu
Cena
€
RS
4364,40
4364,40
4364,40
4364,40
6139,44
6139,44
484,32
887,28
127,68
590,40
740,40
11,04
66,00
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
pre KWL EC 200 W easyControls
982,32
K
252,00
212,78
279,05
420,00
88,56
281,52
24,00
261,60
291,36
172,80
284,40
33,60
26,14
935,35
231,53
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2568,00
2568,00
3096,00
3096,00
K
K
K
K
1178,16
K
227,30
254,76
315,74
72,34
K
K
K
K
42
–
43
0922
0923
0962
0963
0980
0981
5628
5633
5632
5629
5634
5630
5631
44
–
45
2564
2567
2566
2565
2568
6657
46
–
47
2977
K
K
K
K
982,32
K
252,00
K
2748,00
2748,00
3288,00
3288,00
K
K
K
K
1178,16
K
3360,00
3360,00
4128,00
4128,00
K
K
K
K
1178,16
K
324,00
254,76
315,74
K
K
K
Vzduch. zemný výmenník LEWT
kompletná sada
LEWT-sada
LEWT-jednotlivé komponenty
LEWT-A
(nasávací stĺp)
LEWT-E+M
(rúra, spojka)
LEWT-S+F
(klapka, regulácia)
Príslušenstvo
ELF-LEWT-A
(filter, 3 ks)
LEWT-MU (spojka, 2 tesnenia)
LEWT-X+sif (krížový kus, sifón)
LEWT-T200
(termostat)
K
K
K
K
K
1079,76
1395,36
1251,12
K
K
K
52,80
44,40
220,80
84,00
K
K
K
K
FlexPipe plus systém kruh.
a ovál. flexibilného potrubia
Flexibilné potrubie
3850 FRS-R 51
(rolka 20 m) 237,60
9327 FRS-R 63
(rolka 50 m) 237,60
2913 FRS-R 75
(rolka 50 m) 234,18
9397 FRS-RP 75 (paletové balenie) 3100,00
K
K
K
K
Tesniaci krúžok
3864 FRS-DR 51
9331 FRS-DR 63
2916 FRS-DR 75
21,12
19,68
21,12
K
K
K
7,20
3,60
3,60
K
K
K
26,40
24,00
26,40
4,80
2,64
2,64
K
K
K
K
K
K
(10 ks)
(10 ks)
(10 ks)
Potrubná spojka
3862 FRS-VM 51
9329 FRS-VM 63
2914 FRS-VM 75
3866
9330
2915
3865
3856
3855
Záslepka
FRS-VD 51
FRS-VD 63
FRS-VD 75
FRS-VD 125
FRS-VDS 51
FRS-VDS 75
(10 ks)
(10 ks)
(10 ks)
(s tesnením)
(s tesnením)
Rozdeľovacia krabica
pre pripojenie kruh. a oválnych
potrubí FRS-R 75/63/51
na DN 125/160/180 mm
2
K
K
2975
2971
2967
16097
52
–
56
Kvapal. zemný výmenník SEWT
kompletná sada
SEWT-sada
1620,00
SEWT-jednotlivé komponenty
SEWT-E
(uloženie do zeme) 420,00
SEWT-H
(hydraulický modul) 660,00
SEWT-W
(výmenník VZT) 660,00
Filter pre SEWT-W
ELF-SEWT-F
(3 ks)
37,22
ELF-SEWT-F
(5 ks)
30,00
3658,80
2992
2991
2990
2676,00
2676,00
3300,00
3300,00
Systém HygroBox
centrálne zvlhčovacie
zariadenia
KWL HB 250 WW L
KWL HB 250 WW R
KWL HB 250 EH L
KWL HB 250 EH R
KWL HB 500 WW L
KWL HB 500 WW R
KWL NHR 250
KWL NHR 500
KWL-OME
KWL PMA 250
KWL PMA 500
KWL-WF
KWL-UVR
Obrázkový cenník
Cenník systému rekuperácie 2015
Strana
58
–
59
Obj. č.
Označenie produktu
Cena
€
RS
28,56
26,88
15,84
15,84
10,80
10,80
72,00
K
K
K
K
K
K
K
118,08
118,08
38,40
38,40
63,12
63,12
116,88
K
K
K
K
K
K
K
Označenie produktu
FRS-VK 12-63/160
FRS-VK 18-63/180
FRS-VK 10-51/160
FRS-VK 10-75/160
FRS-VK 10-51/160
FRS-VK 15-75/180
FRS-VK 6-63/125
FRS-VK 6-75/125
FRS-FVK 6-75/125
(plochá)
FRS-KVK 6-75/125 L (kombi)
FRS-KVK 6-75/125 R (kombi)
FRS-MVK 4+1-51/125 (multi)
FRS-MVK 4+1-75/125 (multi)
FRS-ES 51 (samostatné hrdlo)
FRS-ES 75 (samostatné hrdlo)
FRS-VDB
(záslepka hrdla)
9348
2994
3863
3859
3861
3860
9341
Kolená a prechody
FRS-B 63
FRS-B 75
FRS-BH 51
FRS-BV 51
FRS-ÜG 51-75
FRS-ÜV 51-75
FRS-B 75/2-63
9991
9992
9460
9461
3870
3872
3878
Podlahová krabica
pre ukončenie mriežkou,
s 2 pripoj. hrdlami DN 75/63/51
FRS-BKGS 2-63 (s mriežkou)
FRS-BKGS 2-75 (s mriežkou)
FRS-BKG 2-63 (bez mriežky)
FRS-BKG 2-75 (bez mriežky)
FRS-MBK 2-51 (bez mriežky)
FRS-MBK 2-75 (bez mriežky)
FRS-BGS 1 (mriežka s rámikom)
9430
9431
3858
3857
Stropná krabica
pre výustky priemeru DN 125,
s 2 pripoj. hrdlami DN 75/63/51
FRS-DKV 2-63/125
(kov)
FRS-DKV 2-75/125
(kov)
FRS-DWK 2-51/125
(plast)
FRS-DWK 2-75/125
(plast)
66,96
53,20
43,20
43,20
K
K
K
K
9995
9996
9993
9994
Stenová krabica
s 2 pripoj. hrdlami DN 75/63
a sten. mriežkou 200x50mm
FRS-WBS 2-63
(oblúková)
FRS-WBS 2-75
(oblúková)
FRS-WDS 2-63
(priama)
FRS-WDS 2-75
(priama)
108,96
108,96
108,96
108,96
K
K
K
K
Stenová krabica priama
s 2 pripoj. hrdlami DN 75/63
a kruhovým ukončením
9621 FRS-WDV 2-75/100
9622 FRS-WDV 2-75/125
72,72
72,72
K
K
Spojka
2941 FK-V 150
2942 FK-V 200
Montážne príslušenstvo
38571 FRS-montážny profil pre DWK
3854 FRS-FK fixačná svorka (10 ks)
10,00
7,20
K
K
Rozdeľovacia krabica
2987 FK-VK
Príchytka
2907 FK-B 150
2908 FK-B 200
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Obj. č.
9336
9364
3849
3847
3849
3848
9355
3846
3845
3873
3874
3841
3843
3851
3852
3853
Systém kovového potrubia
Ploché kovové potrubie
2905 FK 150
2906 FK 200
306,89
371,41
277,25
277,25
277,25
298,00
232,56
216,60
216,60
307,80
307,80
227,32
227,32
10,80
9,60
2,64
Strana
37,49
41,98
3,60
5,04
2986 FK-BA 150
K
K
K
K
2919
2920
2917
2918
Oblúk vertikálny 90°/45°
FK-BV 150/90
FK-BV 200/90
FK-BV 150/45
FK-BV 200/45
32,88
36,96
27,36
30,00
K
K
K
K
11,28
12,48
K
K
42,48
44,88
50,16
K
K
K
42,48
44,88
44,88
44,88
K
K
K
K
21,60
27,60
K
K
Revízny medzikus
2930 FK-RZ 150
2931 FK-RZ 200
88,32
100,80
K
K
Tlmič
2945 FK-SD 150
2946 FK-SD 200
233,52
299,52
K
K
Koncový kus s pripojením
– na kruhové potrubie
FK-ER 150/100
FK-ER 150/125
FK-ER 200/160
– pre tanierový ventil
FK-EV 150/100
FK-EV 150/125
FK-EV 200/100
FK-EV 200/125
Redukcia
2933 FK-RA 200/150 (asymetrická)
2932 FK-RS 200/150
(symetrická)
2921
2923
2926
2925
2924
2922
T kus
FK-T 150/150/150
FK-T 150/150/200
FK-T 150/200/150
FK-T 200/150/200
FK-T 150/200/200
FK-T 200/200/200
42,48
44,88
44,88
47,28
47,28
44,88
K
K
K
K
K
K
2948
2996
2997
2998
Prechod z na
ploché potrubie
FK-Ü 75/150
FK-Ü 100/150
FK-Ü 100/200
FK-Ü 125/200
48,72
59,28
64,80
58,14
K
K
K
K
10,08
11,28
K
K
193,92
K
Stropná / Stenová výustka
9351 FK-WA 200 AL
(hliníková)
9350 FK-WA 200 W
(biela)
33,84
33,84
K
K
Y- rozbočka
2927 FK-Y 150/150/150
2929 FK-Y 200/150/150
55,44
56,64
K
K
Dodatočné hrdlo
pre rozdeľovaciu krabicu
3
K
32,88
36,96
28,56
30,00
2937
2938
2939
2940
Podlahová mriežka s krabicou
211,92
Oblúk horizontálny 90°/45°
FK-BH 150/90
FK-BH 200/90
FK-BH 150/45
FK-BH 200/45
2934
2935
2936
K
K
RS
2909
2911
2910
2912
Koncový kus - záslepka
2943 FK-ED 150
2944 FK-ED 200
K
K
Cena
€
Obrázkový cenník
Cenník systému rekuperácie 2015
Strana
Obj. č.
Označenie produktu
2947 FK-ZS
RS
11,28
K
Lepiaca / Tesniaca páska
0619 KLB
(50 mm x 20 m)
9343 KSB
(50 mm x 15 m)
9344 KSB ALU
(50 mm x 15 m)
7,92
44,40
40,08
K
K
K
Ploché potrubie z plastu
FOM
(ploché potrubie, 1 m)
FB
(príchytka)
FBH 90 (oblúk horizont. 90°)
(flexibilný oblúk)
FBO
FBV 90 (oblúk vertikálny 90°)
FE 100
(koncový kus)
FE 125
(koncový kus)
FTS
(T kus)
FU 90/100
(koncový kus)
FU 90/125
(koncový kus)
FUE 100
(prechod)
FUE 125
(prechod)
FV
(spojka)
17,28
5,28
12,00
20,64
8,64
20,64
22,32
25,20
20,16
23,28
21,12
25,68
6,00
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
57
0624
0626
0629
0632
0630
0621
0622
0631
0627
0638
0628
0639
0625
48
–
49
Cena
€
IsoPipe® –
Izolovaný potrubný systém
Potrubie so spojkou
Cena za 1 ks
9406 IP 125/2000
49,20
9447 IP 160/2000
61,68
9448 IP 180/2000
70,00
9399
9449
9450
9398
9451
9452
Označenie produktu
Cena
€
RS
2689 IP-FKB 125
175,03
K
2694 IP-FKB 160
185,59
K
2695 IP-FKB 180
213,05
K
67,06
82,90
94,78
107,98
121,18
131,74
K
K
K
K
K
K
185,33
K
96,36
K
131,74
K
Nerezový zákryt
fasádneho otvoru
3125
3127
3130
3126
3128
3131
IP-FBA 125
IP-FBA 160
IP-FBA 180
IP-FBF 125
IP-FBF 160
IP-FBF 180
(sacieho)
(sacieho)
(sacieho)
(výfukového)
(výfukového)
(výfukového)
Strešné prvky a prechody
– pre IP 125 mm
Strešná hlavica
3541 IP-DHS 125
Univerzálny strešný prestup
3546 IP-UDPS 125
Prestup plochou strechou
3544 IP-FDP 125
– pre IP 160 a 180 mm
Strešná hlavica
K
K
K
12,00
12,72
15,12
22,56
22,32
24,00
K
K
K
K
K
K
(Cena za 1 ks)
(Cena za 1 ks)
(Cena za 1 ks)
7,68
7,92
9,60
K
K
K
Spojky, tvarovky
pre pripojenie na rozdeľ. krabicu
FRS-VK, zemné výmenníky
a KWL® zariadenia
IP-ARZ 160/125
IP-ARZ 125/160
IP-ARZ 180/160
IP-ARZ 180/125
IP-ARZ 200/125
IP-ARZ 200/160
IP-ARZ 200/180
IP-ARZ 250/160
IP-ARZ 250/180
IP-MU 125
IP-IV 160
IP-IV 180
RVBD 125
RVBD 160
RVBD 180/160
10,80
10,80
18,24
21,12
18,72
18,24
20,16
21,12
22,08
7,68
7,20
9,60
7,20
8,40
19,68
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Stenový prechod s mriežkou
0845 TMK 125/150
51,84
K
9358
9458
9455
9360
9359
9456
9457
9590
9591
9394
9453
9454
9640
9641
9589
Obj. č.
3543 IP-DHR 160
(terakota)
163,15
K
3543 IP-DHR 180
(terakota)
163,15
K
3542 IP-DHS 160
(čierna)
163,15
K
3542 IP-DHS 180
(čierna)
163,15
K
9384 IP-BP 160/25
102,17
K
9385 IP-BP 160/35
106,39
K
9386 IP-BP 160/45
110,09
K
9384 IP-BP 180/25
83,90
K
9385 IP-BP 180/35
106,39
K
9386 IP-BP 180/45
110,09
K
3545 IP-FDP 160
156,55
K
3545 IP-FDP 180
156,55
K
106,92
119,86
239,98
256,61
280,63
K
K
K
K
K
Prestup šikmou strechou
Koleno so spojkou
– 45° Koleno
IP-B 125/45
IP-B 160/45
IP-B 180/45
– 90° Koleno
IP-B 125/90
IP-B 160/90
IP-B 180/90
Objímka
9395 IP-S 125
9392 IP-S 160
9421 IP-S 180
Strana
Prestup plochou strechou
Strešná hlavica s prestupom
1964
1965
1966
1967
1968
50
–
51
Kombimriežka na fasádu
4
DDF 125
DDF 160
DDF 200
DDF 250
DDF 315
(v hlavnom katalógu Helios: str. 475)
3061
3075
3076
3062
RenoPipe potrubie pravouhlé
RP-K
(potrubie 4 m)
RP-IW
(2 x vnút. roh. kus)
RP-AW
(2 x vonk. roh. kus)
RP-T
(4 x T-kus)
105,60
31,20
31,20
81,60
K
K
K
K
3065
3077
3078
3066
RenoPipe potrubie
so štukovým profilom
RP-SK
(potrubie 4 m)
RP-SIW
(2 x vnút. roh. kus)
RP-SAW (2 x vonk. roh. kus)
RP-ST
(4 x T-kus)
115,20
33,60
33,60
86,40
K
K
K
K
3030
3029
3031
3037
3035
3033
3039
3040
Univerzálne komponenty
RP-KV
(spojka krátka)
RP-LV
(spojka dlhá - sada)
RP-BK
(mont. svorky, 5 ks)
RP-RD (záslepka / revíz. kus)
RP-WH
(stenový prechod)
RP-LD
(tesnenie, 10 ks)
DLV 100
(odvod. výustka)
DLVZ 100
(prívod. výustka)
9,60
18,00
9,60
8,40
8,40
14,40
20,06
20,06
K
K
K
K
K
K
K
K
Obrázkový cenník
Cenník systému rekuperácie 2015
Strana
60
–
61
Obj. č.
Označenie produktu
Cena
€
RS
3038 RP-KVK 3-100/125L (kombi rozdeľ.)
3048 RP-KVK 3-100/125R (kombi rozdeľ.)
345,60
345,60
K
K
Pomôcky pre montáž
3044 RP-FS
(zarezávačka)
3036 RP-SH
(rezacia pomôcka)
34,80
46,80
K
K
Náhradné vzduchové filtre
pre DLV výustky
3042 ELF-DLV 100
3043 ELF-DLVZ 100
3058 ELF-DLV 125
6,60
12,67
8,18
K
K
K
Náhradné vzduchové filtre
pre EcoVent KWL EC 60
sada 2 ks G4 alebo 2 ks F7
9445 ELF-KWL 60/4/4
9446 ELF-KWL 60/7/7
25,87
42,50
K
K
23,23
51,48
97,68
163,42
97,68
163,42
115,90
163,42
138,86
226,68
152,33
237,34
184,01
262,68
258,46
338,45
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
9638
9639
4189
4191
4189
4191
8333
8334
4193
4195
8335
8336
4197
4204
8337
8338
Náhradné vzduchové filtre
pre podstropné (D) a stojaté (S)
zariadenia KWL
ELF-KWL 220/4/4
ELF-KWL 220 D/7
ELF-KWL 700 D/5
ELF-KWL 700 D/7
ELF-KWL 700 D/5
ELF-KWL 700 D/7
ELF-KWL 800 S/5
ELF-KWL 800 S/7
ELF-KWL 1400 D/5
ELF-KWL 1400 D/7
ELF-KWL 1800 S/5
ELF-KWL 1800 S/7
ELF-KWL 2000 D/5
ELF-KWL 2000 D/7
ELF-KWL 2600 S/5
ELF-KWL 2600 S/7
0020
Náhradné vzduchové filtre
pre KWL EC 200 a 300
sada 2 ks G4 alebo 1 ks F7
ELF-KWL 200/300/4/4 Eco
ELF-KWL 200/300/4/4 (5 sád)
ELF-KWL 200/300/7
sada 2 ks G4 a 1 ks F7
ELF-KWL 300/4/4/7 Pro
9613
9614
9617
9618
Náhradné vzduchové filtre
pre KWL EC 270 a 370
ELF-KWL 270/370/4/4
ELF-KWL 270/370/7
ELF-KWL 270/370/4/4 BP
ELF-KWL 270/370/7 BP
0021
6655
0038
Náhradné vzduchové filtre
pre KWL EC 500 a 450
sada 2 ks G4 alebo 1 ks F7
0039 ELF-KWL 500/4/4
6656 ELF-KWL 500/4/4 (5 sád)
0042 ELF-KWL 500/7
Náhradné vzduchové filtre
do predfilter elementu VFE
2554 ELF-VFE
(sada = 2 ks)
Tlmič hluku flexibilný
0676 FSD 100
0677 FSD 125
29,04
50,00
64,42
K
K
K
98,21
K
41,18
145,46
38,54
65,74
27,46
50,00
112,20
65,21
58,61
68,11
Strana
Obj. č.
Označenie produktu
0678
0679
0680
0681
0682
0683
FSD 160
FSD 200
FSD 250
FSD 315
FSD 355
FSD 400
4096
4097
4098
4099
4100
Klapka proti spätnému ťahu
chladného vzduchu
KAK 80
KAK 100
KAK 125
KAK 160
KAK 200
Cena
€
RS
79,73
99,00
123,02
148,90
164,21
186,65
K
K
K
K
K
K
21,38
23,76
25,87
36,17
47,26
K
K
K
K
K
Tanierové ventily
- plastové odvodné
0940
0941
0942
0943
0944
KTVA 75/80
KTVA 100
KTVA 125
KTVA 160
KTVA 200
- plastové prívodné
7,92
8,40
10,32
15,60
18,00
K
K
K
K
K
2762
2736
2737
2738
2739
KTVZ 80
KTVZ 100
KTVZ 125
KTVZ 160
KTVZ 200
- kovové odvodné
9,60
10,32
12,00
17,04
20,16
K
K
K
K
K
9,12
9,84
K
K
8870 MTVA 125
12,00
K
8871 MTVA 160
17,76
K
8872 MTVA 200
23,28
K
9603 MTVZ 75/80
11,52
K
9604 MTVZ 100
12,24
K
9605 MTVZ 125
16,32
K
9606 MTVZ 160
22,08
K
9607 MTVZ 200
28,32
K
Dizajnové výustky
3039 DLV 100
3040 DLVZ 100
3049 DLV 125
20,06
20,06
25,08
K
K
K
Dverové mriežky
0247 LTGB (hnedá)
0246 LTGW (biela)
10,03
10,03
K
K
5106 RSKK 100
7,92
K
5107 RSKK 125
8,98
K
5073 RSK 150
24,82
K
5669 RSK 160
24,82
K
5662 RSK 180
34,06
K
5074
5673
5674
5650
32,47
38,54
42,24
73,13
K
K
K
K
Elastický tlmič hluku
0789 SDE 125
0790 SDE 160
65,21
75,50
K
K
Teleskopický stenový prechod
0844 TMK 100
0845 TMK 125/150
26,93
51,84
K
K
8868 MTVA 75/80
8869 MTVA 100
- kovové prívodné
K
K
K
K
Spätné klapky
K
K
K
K
K
K
5
RSK 200
RSK 250
RSK 315
RSK 355
Obrázkový cenník
Cenník systému rekuperácie 2015
Strana
Obj. č.
Označenie produktu
Cena (€)
RS
Fasádne mriežky
0254 LGM 100
0258 LGM 125
0261 LGM 160
50,69
48,58
66,00
K
K
K
Predfilter element
2552 VFE 70
2553 VFE 90
76,82
82,10
K
K
Teplovodný ohrievač
pre potrubie
WHR 100
WHR 125
WHR 160
WHR 200
WHR 250
WHR 315
266,90
279,05
315,74
321,02
393,89
504,77
K
K
K
K
K
K
Systém regulácie
pre PWW ohrievače
8817 WHST 300 T38
8820 WHST 300 T50
231,53
261,36
K
K
Sada na čistenie potrubí
RenoPipe a FlexPipe
2797 KWL-RS
493,68
K
20,00
K
0,50
K
9479
9480
9481
9482
9483
9484
Služby
dovoz a montáž
0000 Montáž (osobohodiny)
0000 Doprava (€/km)
(ak je spojená s montážou)
Cenník platí od 1. 1. 2015. Ceny sú uvádzané vrátane 20% DPH.
Extra výhodná ponuka pre zručných, s garanciou kvality Helios:
3x potrubie FlexPipe
s príslušenstvom
1x kvalitné vetracie
zariadenie KWL EC 300
3100 €
FRS-RP obj.č.9397
vrátane 20% DPH
Obchodné zastúpenie Helios Ventilatoren GmbH + Co na Slovensku:
Clean Air Service, s.r.o., Kancelária a showroom: Pri vinohradoch 269/C, 831 06 Bratislava
tel: 02/4363 3074, mobil: 0907 743 400, e-mail: [email protected], web: www.centrum-rekuperacie.sk
6
Download

Cenník rekuperácie Helios 2015