Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE
MLÝNSKÉ
TECHNOLOGIE
ATVZ 2012 Pavla Danešová Jana Rybářová Martin Čtverák
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Aspiratér Žižka
Označení
Funkce
čistící - oddělení zrna od menších příměsí (prach, malé
kamínky, mák) i větších (větší kamínky, sláma)
Pořadí
Popis
ATVZ, ZS 2012
202
1.
Nazývaný někdy i tarar nebo větrák, oddělí od zrna prach, lehké plevy, úlomky stébel, nestandardní zrna a kukuřici. Dociluje se toho proudem vzduchu, který vniká do
uzavřené skříně a fouká ze strany na úzký sypající se proud zrna. Zrna jsou vzduchem
odfukována do různé vzdálenosti, podle své hmotnosti. Tím dochází k jejich třídění. Lehké části jsou se vzduchem odsáty ze skříně ventilátorem do prachových filtrů.
Co nedokáže přetřídit vzduch, roztřídí různě hustá síta otřásaná vibračním zařízením.
(Stroj bývá umístěný v nejvyšším patře mlýna a ještě většinou na podstavci.)
Na přelomu září a října 1943 mlynář provedl výměnu strojů v čistírně, a to následovně:
„Dosavadní prachový hranolový vysévač 2000 x 800 mm a dosavadní průchodová
loupačka Kašpar č. 2 s pláštěm 890 x 650 mm budou odstraněny a nahrazeny starším
jednoduchým aspirátorem Žižka 450 mm a průchodovou loupačkou ČKD ‚Bruska‘ č. 7
se 7 kotouči.“
5
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Válcový koukolník neboli „trieur“ = třídič
Označení
Funkce
čistící
Pořadí
Popis
Zrno se prosypává vodorovným otáčejícím se bubnem, mírně skloněným k jedné
straně. Vnitřní stěna bubnu má půlkulovité prohlubně (je tepaný). Zrno zapadává do
důlků a je otáčivým pohybem unášeno po stěně vzhůru. Ze stěny bubnu vypadává
do žlábku se šnekovým dopravníkem, který je unáší k dalšímu zpracování. Nečistoty
a netypická zrna, kterým rozměr a tvar prohlubní ve stěně bubnu nevyhovuje, nejsou
unášeny dost vysoko a vypadávají dříve. Nakonec se po dně bubnu vysypou ven.(Stroj
bývá umístěný v nejvyšším patře mlýna, většinou ihned pod tararem.)
ATVZ, ZS 2012
203
2.
6
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Odíračka (průchodová loupačka ČKD Bruska č. 7)
Označení
Funkce
čistící
Pořadí
Popis
Obrousí slupku zrna a urazí klíček. V klíčku zrna je mimo jiné obsažen olej a ten by
v mouce způsoboval její žluknutí. Z loupačky vypadne kroupa. Loupačka má pevný
neotáčivý buben vyrobený z brusné hmoty. Zrno je dovnitř vpouštěno v malých dávkách a točící se lopatky ho kutálí po brusném plášti, čemuž napomáhá i odstředivá
síla. (Stroj bývá umístěn na „válcové podlaze“ což bývá většinou 1. patro mlýna, kde
jsou také válcové stolice.)
ATVZ, ZS 2012
205
3.
7
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Válcová dvoupárová tolice
Označení
Funkce
mlecí
Pořadí
Popis
Na mlecím podlaží (2. podlaží) se nacházejí tři válcové dvoupárové stolice v litinových
skříních Prokop, z toho jedna s oběma páry válců. Jedná se o masivní stroje o přibližných rozměrech 950x1050x1300mm. Do horní části ústí násypka ze 3. patra. Stroje
byly poháněny pásy z dolní transmise, která je o patro níže. Válcová stolice hladká provádí tzv.luštění krupic. Zbytek otruby se oddělí od krupičky. Stolice má hladké litinové
nebo porcelánové válce. (Stroj bývá umístěn v 1.patře mlýna.) Výrobcem stolic je již
zmíněná firma Josefa Prokopa synové Pardubice.
ATVZ, ZS 2012
208-210
4., 7.
8
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Tlakový filtr (hadicový)
Označení
Funkce
čistící
Pořadí
Popis
Tlakový filtr se 100 trubicemi zajišťoval čištění vzduchu od průchodové odíračky. Dále
jsou do něj zapojeny reforma a aspiratér. Zachycuje na vnitřním povrchu tkaninových
rukávců odpadní prachovou frakci meliva z čištění krupic v reformě. Pohon v rámci
filtru zajišťoval řetěz, který je veden vnějškem podél přítroje.
ATVZ, ZS 2012
204
-
11
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Horizontální dopravník - šnekový
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Tento horizontální dopravník je veden pod stropem v druhém patře, resp. podlahou
třetího patra. Má dřevěné bednění a je asi X metrů dlouhý. Je napojen na výtah G (2VG). Pohon zajištěn pásy z dolní transmise.
ATVZ, ZS 2012
211
-
12
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Pytlovací lávka
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Pytlovací lávka sloužila k ručnímu pytlování výsledných produktů do pytlů.
ATVZ, ZS 2012
214
-
13
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Ochranný kryt na pásy
Označení
Funkce
pohon
Pořadí
Popis
Ochranný kryt pásů, které roznáší hnací sílu do vyšších podlaší. Pozor, neplést s výtahy. Výtahy jsou vždy kolmé.
ATVZ, ZS 2012
207
-
14
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Násypka
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Dřevěná násypka mezi 2. a třetím patrem umístěná nad odíračkou. Násypka má čtvercový půdorys o přibližných rozměrech 1200x1200mm.
ATVZ, ZS 2012
206
-
15
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Násypka - „velká“ v podlaze
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Zřejmě hlavní násypka pro vsypávání obilí a dalších vstupních produktů nachází se
mezi 1. a 2. patrem. V polovině této obdélné násypky prochází stropní trám.
ATVZ, ZS 2012
215
-
16
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Násypka - „malá“ v podlaze
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Násypka pro vsypávání obilí a dalších vstupních produktů nachází se mezi 1. a 2. patrem. V polovině této obdélné násypky prochází stropní trám.
ATVZ, ZS 2012
212
-
17
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Kapsový výtah tvořený dvojicí dřevěných tubusů. Uvnitř tubusu je pás (lněný nebo
kožený) s plechovými kapsami viz karta číslo XXX.
ATVZ, ZS 2012
2V-A
-
18
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Kapsový výtah tvořený dvojicí dřevěných tubusů. Uvnitř tubusu je pás (lněný nebo
kožený) s plechovými kapsami viz karta číslo XXX.
ATVZ, ZS 2012
2V-B
-
20
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Kapsový výtah tvořený dvojicí dřevěných tubusů. Uvnitř tubusu je pás (lněný nebo
kožený) s plechovými kapsami viz karta číslo XXX.
ATVZ, ZS 2012
2V-C
-
21
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Kapsový výtah tvořený dvojicí dřevěných tubusů. Uvnitř tubusu je pás (lněný nebo
kožený) s plechovými kapsami viz karta číslo XXX.
ATVZ, ZS 2012
2V-D
-
22
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Kapsový výtah tvořený dvojicí dřevěných tubusů. Uvnitř tubusu je pás (lněný nebo
kožený) s plechovými kapsami viz karta číslo XXX.
ATVZ, ZS 2012
2V-E
-
23
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah - pata
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Kapsový výtah tvořený dvojicí dřevěných tubusů. Uvnitř tubusu je pás (lněný nebo
kožený) s plechovými kapsami viz karta číslo XXX.
ATVZ, ZS 2012
2V-G
-
25
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Pytlovací výustka
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Železná trubka, vedoucí ze třetího patra dolů poblíž pytlovací lávky, podobná funkce
jako výustky z pytlovací lávky.
ATVZ, ZS 2012
201
-
26
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Horizontální šnekový dopravník - dlouhý
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Šnekový dopravník horizontální je tvořen samotným „šnekem“ a dřevěným prkeným
krytem. Ten je pouze ze tří stran, vrchni strana je nezakrytá. Přibližné rozměry v příčném řezu jsou 200x250mm. Délka dopravníku je XXXmm.
ATVZ, ZS 2012
401
-
27
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Horizontální šnekový dopravník - krátký
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
Popis
Obdobná konstrukce jako 401, pouze jiná délka. Šnekový dopravník horizontální je
tvořen samotným „šnekem“ a dřevěným prkeným krytem. Ten je pouze ze tří stran,
vrchni strana je nezakrytá. Přibližné rozměry v příčném řezu jsou 200x250mm. Délka
dopravníku je XXXmm.
ATVZ, ZS 2012
402
-
28
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Horní transmise
Označení
Funkce
pohon
Pořadí
Popis
Transmise je poháněná hřídel, která je usazena v ložiskách. Jsou na ni napojeny řemenice. Tyto řemenice (hnací) přenáší přes plochý řemen sílu na řemenice (hnané) u
jednotlivých strojů ve mlýně. Na horní transmisi je umístěno XX kol.
ATVZ, ZS 2012
406
-
29
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kožený/textilní pás s kapsami
Označení
-
Funkce
doprava
Pořadí
-
Popis
K vertikální dopravě složek, produktů a meziproduktů se ve mlýně využívají kapsové
výtahy. Uvnitř výtahů jsou pásy s kapsami. Pásy jsou kožené nebo novější textilní. DLe
typu pásu máme i dva druhy kapes. Oba druhy jsou plechové a liší pouze principem a
střihem, ze kterého byly složeny.
Šířka pásu se pohybuje kolem 115 mm, tloušťka u koženého zhruba 7mm, u textilního
menší. Plechové kapsy jsou široké 105 mm, délka lopatky 115mm.
ATVZ, ZS 2012
31
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Šneková míchačka K. Hořejší
Označení
Funkce
míchací - sjednocení kvality výsledných produktů
Pořadí
Popis
Celý mlecí proces (1.-7.) se opakoval nejméně pětkrát a přitom obsluha při každém
mlecím chodu přibližovala rýhované mlecí válce (zmenšovala mlecí spáru).
Meziprodukty (tzv. pasážní mouky) mlynář kvůli sjednocení jejich kvality míchal na
šnekové míchačce, díky tomuto procesu mohl zužitkovat i méně kvalitní obilí. Výsledná mouka má homogenní složení.
3. podlaží
V horní části šnekové míchačky se bednění nedochovalo.
ATVZ, ZS 2012
301
8.
2. podlaží
Dobře zachovalá spodní část šnekové míchačky i s bedněním a vyústěním.
32
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Reforma
Označení
Funkce
vysévací, čistící - krupice a dunsty se vyčistí a roztřídí
podle velikosti a specifické hmotnosti
Pořadí
Popis
ATVZ, ZS 2012
304
6.
Roztřídí krupice, oddělí otruby. Je to zařízení v němž se sype krupice po vodorovných
kmitajících plechových korýtkách, okolo nich je vzhůru nasáván vzduch. Podtlak je
vytvářen ventilátorem, který je stejně jako klikový mechanismus na pohyb korýtek
součástí reformy. Výpad z reformy je veden na další stolici. Výstup ventilátoru ústí do
prachového filtru. (Stroj je umístěn většinou vedle vysévačů v nejvyšším patře mlýna.)
33
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Hranolový vysévač neboli „cylindr“ (moták)
Označení
Funkce
vysévací, čistící - krupice a dunsty se vyčistí a roztřídí
podle velikosti a specifické hmotnosti
Pořadí
Popis
ATVZ, ZS 2012
305
6.
Roztřídí krupice, oddělí otruby. Je to zařízení v němž se sype krupice po vodorovných
kmitajících plechových korýtkách, okolo nich je vzhůru nasáván vzduch. Podtlak je
vytvářen ventilátorem, který je stejně jako klikový mechanismus na pohyb korýtek
součástí reformy. Výpad z reformy je veden na další stolici. Výstup ventilátoru ústí do
prachového filtru. (Stroj je umístěn většinou vedle vysévačů v nejvyšším patře mlýna.)
34
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Pytlovací lávka K. Hořejší
od rovinného vysévače
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
307
Popis
35
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
3V-A
Popis
36
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah - hlava
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
3V-H
Popis
37
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
3V-C
Popis
38
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Násypka v podlaze
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
306
Popis
39
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
3V-D
Popis
40
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Násypka v podlaze
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
308
Popis
41
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
3V-E
Popis
42
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Ochranný kryt na pásové řemeny
Označení
Funkce
pohon
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
309
Popis
43
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
3V-F
Popis
44
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
3V-G
Popis
45
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
4V-C
Popis
46
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah - hlava
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
4V-E
Popis
47
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
4V-F
Popis
48
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Kapsový výtah - hlava
Označení
Funkce
doprava
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
4V-G
Popis
49
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Hranolový předvysévač
Označení
Funkce
vysévací, čistící
Pořadí
ATVZ, ZS 2012
403
Popis
50
Vepřek - mlýn čp. 19
INVENTARIZACE MLÝNSKÉ TECHNOLOGIE
Zpracovali:
Martin Čtverák, Pavla Danešová, Jana Rybářová
Název
Rovinný vysévač dvouskříňový Kohout
Označení
Funkce
vysévací, čistící - oddělení první mouky, dunsty (jemné krupičky) a krupice
Pořadí
Popis
ATVZ, ZS 2012
404
5.
Skládá se ze soustavy vodorovně zavěšených sít, která jsou pomocí mechanismu s
klikou a protizávažím uváděna do krouživého pohybu. Produkty jsou do pohybujícího se vysévače přiváděny plátěným pytlíkem. Postupně propadají přes hrubá síta
mosazná a jemná síta hedvábná, čímž se třídí. Aby se síta nezanášela, pohybují se ze
spodní strany po sítech kartáče z kozí srsti, které síta ometají a zároveň vymetají tříděný produkt do výpadových trubic. Katráče se pohybují samovolně, díky krouživému
pohybu celého vysévače. Aby mohly být vysévače v krouživém pohybu, bývají zavěšeny od stropu na táhlech.
Nedlouho před 9. zářím 1944 provedl tehdejší mlynář Josef Vaigl nahrazení čtyř
hranolových vysévačů (předvysévač 200 x 70 cm, dva moučné vysévače 420 x 70 cm
a dunstový vysévač 400 x 70 cm) jedním vysévačem rovinným firmy Kohout Smíchov
2 x 12 sít o rozměrech 180 x 100 cm.
51
Download

Vepřek - mlýn čp. 19 INVENTARIZACE MLÝNSKÉ