VENTRA
6.
Strešné ventilátory DVM, DHM
Všeobecne
Strešné ventilátory VENTRA sa vyrábajú vo veľkostiach 200 až 1000. Sú určené pre čisté,
neagresívne vzdušniny bez obsahu prachových častíc a abrazívnych prímesí, v teplotnom
rozsahu od -30°C do + 60°C. Teplota okolia by v žiadnom prípade nemala presiahnuť 40°C.
Ventilátory určené pre agresívne vzdušniny, vzdušniny so zvýšenou teplotou (do 200°C trvalo),
príp. vzdušniny s obsahom prachových častí, sú navrhované vždy na konkrétne požiadavky.
Elektromotory
V strešných ventilátoroch VENTRA sú osadené jednofázové alebo trojfázové asynchrónne
motory s kotvou nakrátko, jedno- alebo viacotáčkové, s krytím min. IP54, s ochranou
termokontaktom. Na želanie je možné dodať elektromotory s vyššou tepelnou odolnosťou,
s vyšším krytím, prípadne s ochranou termistormi. Regulácia otáčok je možná frekvenčným
meničom. Pri výkonoch motorov ≥ 3 kW je bezpodmienečne potrebné zabezpečiť rozbeh Y/D,
prípadne pri viacotáčkových motoroch zabezpečiť rozbeh cez nižšie otáčky.
Skrine ventilátorov
Základová časť je štandardne vyhotovená z pozinkovaného plechu, vonkajšie kryty sú vyrobené
z hliníka odolného proti morskej vode. V prípade požiadavky sa jednotlivé časti vyrábajú aj z
nerezovej ocele.
Obežné kolesá
Všetky obežné kolesá sú vyvažované dynamicky v dvoch vyvažovacích rovinách podľa normy
VDI 2060, s triedou vyváženia G 6,3. Obežné kolesá strešných ventilátorov DVM, DHM majú
lopatky zahnuté dozadu, sú vyhotovené z konštrukčnej ocele (v prípade potreby z hliníka alebo z
ušľachtilej nerezovej ocele), chránené lakom z tekutého hliníka. Dôsledkom robustnej
konštrukcie je prípustná vyššia obvodová rýchlosť – do 67 m/s štandardne, do 75 m/s pre
zosilnené vyhotovenia.
Nasávacie difúzory
Na zabezpečenie optimálneho obtekania kolesa, dobrej účinnosti, minimálnej hlučnosti
spôsobenej vírením vzduchu, bezproblémového prístupu pri servise, sú difúzory vyrábané
osobitne z hlbokoťahaného oceľového plechu.
Vyhotovenia do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu
Strešné ventilátory VENTRA je možné dodať aj v úprave EX do prostredia s nebezpečenstvom
výbuchu - zóna 2 (kategória II 3G). V takomto prípade majú ventilátory okrem nevyhnutných
konštrukčných úprav aj nevýbušné elektromotory EEx e II T3, resp. EEx de IIC T4.
Hluk strešných ventilátorov
VENTRA udáva v pracovných charakteristikách strešných ventilátorov A-hladiny akustického
výkonu Lwa. Tieto hodnoty zodpovedajú hladine akustického výkonu pri voľnom výtlaku Lwa8.
Údaje sú určené a spriemerované rôznymi meraniami. Hladina akustického výkonu pri voľnom
nasávaní Lwa5 sa dá presne určiť pomocou relatívnej hladiny akustického výkonu, alebo sa
približne vypočíta podľa vzťahu Lwa5 = Lwa — 3 dB.
6.101
VENTRA
Príslušenstvo
Samostatne je k strešným ventilátorom VENTRA dodávaný aj nevyhnutný spojovací materiál
a podĐa požiadaviek aj široká škála príslušenstva:
- strešné podstavce bez tlmiþa hluku FDS
- strešné podstavce s tlmiþom hluku FDSS
- nadstavce pre strešné podstavce ATD
- ochranné mriežky SGD
- samoþinné klapky SKD
- flexibilné pripojenia FMD
- protipríruby PPD
- frekvenþné meniþe
Inštalácia
Za dodržanie platných bezpeþnostných, montážnych a pripájacích predpisov nesie plnú
zodpovednosĢ inštalatér, príp. užívateĐ. Všetky údaje o našich ventilátoroch podliehajú obvyklým
toleranciám a odchýlkam (zmeny vyhradené).
6.102
VENTRA
Typ
D_M 200-2/0,25 VS
D_M 200-4/0,25 VS
prehľad typov strešných ventilátorov
Štandardné vyhotovenie
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW]
1300
2850
0,25
540
1430
0,25
DVM, DHM
I [A] U [V]
0,68 400
0,77 400
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
D_M 200-2/0,25 VF
1300
2850
0,25
0,70 400
D_M 200-4/0,25 VF
540
1430
0,25
0,80 400
D_M 225-2/0,25 VS
D_M 225-4/0,25 VS
1860
830
2850
1430
0,25
0,25
0,68
0,77
400
400
D_M 225-2/0,25 VF
D_M 225-4/0,25 VF
1860
830
2850
1430
0,25
0,25
0,70
0,80
400
400
D_M 250-2/0,37 VS
D_M 250-4/0,25 VS
2560
1200
2850
1430
0,37
0,25
1,00
0,77
400
400
D_M 250-2/0,37 VF
D_M 250-4/0,25 VF
2560
1200
2850
1430
0,37
0,25
1,40
0,80
400
400
D_M 280-2/0,75 VS
D_M 280-4/0,25 VS
3600
1700
2850
1430
0,75
0,25
1,73
0,77
400
400
D_M 280-2/0,75 VF
D_M 280-4/0,25 VF
3600
1700
2850
1430
0,75
0,25
1,81
0,80
400
400
D_M 315-2/1,5 VS
D_M 315-4/0,25 VS
5100
2500
2850
1430
1,50
0,25
3,25
0,77
400
400
D_M 315-2/1,3 VF
D_M 315-4/0,25 VF
5100
2500
2850
1430
1,30
0,25
2,90
0,80
400
400
D_M 355-2/2,2 VS
D_M 355-4/0,37 VS
D_M 355-4/0,18 VS
7290
3650
2100
2850
1430
920
2,20
0,37
0,18
4,55
1,03
0,67
400
400
400
D_M 355-2/2,5 VF
D_M 355-4/0,37 VF
D_M 355-6/0,25 VF
7290
3650
2100
2850
1430
920
2,50
0,37
0,25
5,30
1,10
0,80
400
400
400
D_M 400-2/4,0 VS
D_M 400-4/0,55 VS
D_M 400-6/0,25 VS
D_M 400-8/0,12 VS
10450
5200
3150
2300
2850
1430
920
710
4,00
0,55
0,25
0,18
7,80
1,46
0,77
0,67
400
400
400
400
D_M 400-2/4,6 VF
D_M 400-4/0,55 VF
D_M 400-6/0,25 VF
10450
5200
3150
2850
1430
920
4,60
0,55
0,25
9,20
1,60
0,80
400
400
400
D_M 450-2/7,5 VS
D_M 450-4/1,1 VS
D_M 450-6/0,37 VS
D_M 450-8/0,18 VS
15500
7900
4800
3350
2850
1430
920
710
7,50
1,10
0,37
0,18
13,80
2,55
1,20
0,67
400
400
400
400
D_M 450-2/7,5 VF
D_M 450-4/1,35 VF
D_M 450-6/0,37 VF
15500
7900
4800
2850
1430
920
7,50
1,00
0,37
14,30 400
2,50 400
1,14 400
D_M 500-4/1,5 VS
D_M 500-6/0,55 VS
D_M 500-8/0,18 VS
10800
6700
4800
1430
920
710
1,50
0,55
0,18
3,40
1,60
0,67
400
400
400
D_M 500-4/1,35 VF
D_M 500-6/0,55 VF
10800
6700
1430
920
1,35
0,55
3,10
1,75
400
400
D_M 560-4/3,0 VS
D_M 560-6/0,75 VS
D_M 560-8/0,37 VS
15200
9600
7000
1430
920
710
3,00
0,75
0,37
6,40
2,05
1,14
400
400
400
D_M 560-4/2,5 VF
D_M 560-6/0,95 VF
15200
9600
1430
920
2,50
0,95
7,50
2,60
400
400
D_M 630-4/4,0 VS
D_M 630-6/1,5 VS
D_M 630-8/0,75 VS
21600
13900
10300
1430
920
710
4,00
1,50
0,75
8,20
3,90
2,15
400
400
400
D_M 630-4/5,0 VF
D_M 630-6/1,3 VF
21600
13900
1430
920
5,00
1,30
10,40 400
3,35 400
D_M 710-4/7,5 VS
D_M 710-6/2,2 VS
D_M 710-8/1,1 VS
30900
20000
15100
1430
920
710
7,50
2,20
1,10
15,20 400
5,20 400
2,90 400
D_M 710-4/10,0 VF
D_M 710-6/2,6 VF
30900
20000
1430
920
10,00
2,60
19,70 400
6,50 400
D_M 800-4/15,0 VS
D_M 800-6/4,0 VS
D_M 800-8/2,2 VS
44000
28100
21600
1430
920
710
15,00
4,00
2,20
28,50 400
9,40 400
5,70 400
D_M 800-4/15,0 VF
D_M 800-6/4,8 VF
44000
28100
1430
920
15,00
4,80
31,00 400
11,00 400
D_M 900-4/30,0 VS
D_M 900-6/7,5 VS
D_M 900-8/3,0 VS
62000
39800
30500
1430
920
710
30,00
7,50
3,00
55,00 400
17,00 400
7,60 400
D_M 900-4/30,0 VF
D_M 900-6/9,7 VF
62000
39800
1430
920
30,00
9,70
59,00 400
21,00 400
D_M 1000-6/15,0 VS
D_M 1000-8/5,5 VS
54000
41800
920
710
15,00
5,50
31,50 400
13,00 400
D_M 1000-6/16,5 VF
54000
920
16,50
35,00 400
6.201
VENTRA
Rozmerová tabuĐka: strešné ventilátory / vertikálny výtlak
DVM
Typ
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
BA
355
355
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
BB
455
470
490
550
570
615
640
710
785
835
960
1070
1230
1360
1460
BC
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
820
920
1020
1115
BD
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1260
1420
1600
1800
2000
BF
30
30
30
40
40
40
40
50
50
60
60
80
80
80
80
BG
310
310
310
330
380
430
490
540
620
710
810
850
970
1100
1250
BH 4 x ø 9
4xø9
4xø9
4 x ø 11 4 x ø 11 4 x ø 11 4 x ø 11
4 x ø 11
4 x ø 11
4 x ø 11
4 x ø 11
4 x ø 13
4 x ø 13
4 x ø 13
4 x ø 13
BI
4 x M6
4 x M6
4 x M6
8 x M6
8 x M6
8 x M6
8 x M6
12 x M6
12 x M6
12 x M6
12 x M6
12 x M6
12 x M8
12 x M8
12 x M8
BJ 4 x 90°
4 x 90°
4 x 90°
8 x 45°
8 x 45°
8 x 45°
8 x 45°
12 x 30°
12 x 30°
12 x 30°
12 x 30°
12 x 30°
12 x 30°
12 x 30°
12 x 30°
ø BL
230
255
285
320
355
395
445
495
545
610
680
760
850
955
1055
ø BM
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
ø BN
200
224
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
BO
345
345
345
390
440
490
550
620
700
790
890
990
1110
1240
1390
BP
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
BQ
400
450
450
500
500
560
560
630
630
710
710
800
800
900
900
BR
560
630
710
710
800
800
900
1000
1120
1120
1250
1400
1600
1800
2000
BS 4 x M6x20 4 x M6x20 4 x M6x20 8 x M6x20 8 x M6x20 8 x M6x20 8 x M6x20 12 x M6x20 12 x M6x20 12 x M6x20 12 x M6x20 12 x M6x20 12 x M8x20 12 x M8x20 12 x M8x20
BT
250
275
305
340
375
415
465
515
565
630
700
780
870
975
1075
BW
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
BX
125
125
125
160
160
200
200
250
250
315
315
400
400
500
500
zmeny vyhradené
6.202
VENTRA
DVM
strešné ventilátory s vertikálnym výtlakom
SKD - uzatváracia klapka
samočinná / so servopohonom
BC
BB
BX
BD
150
BF
FMD - tlmiaca vložka
BA
BK
pripojenie na sieť
PPD - protipríruba
ø BT
BW
ø BN
L
BG
øB
BM
BJ °
ø BL
ø BN
BQ
øBH
FDSS - strešný nástavec s tlmičom hluku
øBI
SDD - tlmič hluku
55
FDS - strešný nástavec
ATD - adaptér pre pripojenie príruby
BO
BG
øBL
BP
800
øBN
BS
øBN
BR
øBL
6.203
VENTRA
Rozmerová tabuĐka: strešné ventilátory / horizontálny výtlak
DHM
Typ
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
BA
355
355
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
BB
490
490
490
550
570
615
640
710
785
835
960
1070
1230
1360
1460
BE
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
BF
30
30
30
40
40
40
40
50
50
60
60
80
80
80
80
BG
310
310
310
330
380
430
490
540
620
710
810
850
970
1100
1250
BH 4 x ø 9
4xø9
4xø9
4 x ø 11 4 x ø 11 4 x ø 11 4 x ø 11
4 x ø 11
4 x ø 11
4 x ø 11
4 x ø 11
4 x ø 13
4 x ø 13
4 x ø 13
4 x ø 13
BI
4 x M6
4 x M6
4 x M6
8 x M6
8 x M6
8 x M6
8 x M6
12 x M6
12 x M6
12 x M6
12 x M6
12 x M6
12 x M8
12 x M8
12 x M8
BJ
4 x 90°
4 x 90°
4 x 90°
8 x 45°
8 x 45°
8 x 45°
8 x 45°
12 x 30°
12 x 30°
12 x 30°
12 x 30°
12 x 30°
12 x 30°
12 x 30°
12 x 30°
ø BL
230
255
285
320
355
395
445
495
545
610
680
760
850
955
1055
ø BM
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
ø BN
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
BO
345
345
345
390
440
490
550
620
700
790
890
990
1110
1240
1390
BP
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
BQ
400
450
450
500
500
560
560
630
630
710
710
800
800
900
900
BR
560
630
710
710
800
800
900
1000
1120
1120
1250
1400
1600
1800
2000
BS 4 x M6x20 4 x M6x20 4 x M6x20 8 x M6x20 8 x M6x20 8 x M6x20 8 x M6x20 12 x M6x20 12 x M6x20 12 x M6x20 12 x M6x20 12 x M6x20 12 x M8x20 12 x M8x20 12 x M8x20
BT
250
275
305
340
375
415
465
515
565
630
700
780
870
975
1075
BW
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
BX
125
125
125
160
160
200
200
250
250
315
315
400
400
500
500
zmeny vyhradené
6.204
VENTRA
DHM
strešné ventilátory s horizontálnym výtlakom
SKD - uzatváracia klapka
samočinná / so servopohonom
BB
BX
BE
150
BF
FMD - tlmiaca vložka
BA
BK
pripojenie na sieť
PPD - protipríruba
L
BW
ø BL
BG
øB
BM
BJ°
ø BT
ø BN
ø BN
ø BH
FDSS - strešný nástavec s tlmičom hluku
BQ
ø BI
SDD - tlmič hluku
55
FDS - strešný nástavec
ATD - adaptér pre pripojenie príruby
BO
BG
øBL
BP
800
øBN
BS
øBN
BR
øBL
6.205
VENTRA
D . M 200
strešný ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
ma
x.
43.
49
1000
900
800
700
55
0
0.3
15
0.2
5
0.2
0
0.1
6
500
0
30
0.1
.8 %
0.1
25
600
0.0
8
0.0
63
400
1%
0.4
.2
%
.4
%
0.5
0
1250
0.0
5
300
200
61
0.6
3
1500
250
.5
0.8
0
2000
%
1.2
5
1.0
0
Δpfa
[Pa]
5 5.
4%
PW
0.0
4
0.0
32
0.0
25
0.0
20
0.0
16
150
[kW
125
]
D.
M
20
0
-2
100
90
80
70
60
50
2000
2500
3000
0.556
0.694
0.833
700
0.194
0.222
0.250
0.278
1500
600
0.167
0.417
500
0.139
6.301 VENTRA 01/2007
1250
400
0.111
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
D = 207
z=8
3
ρ = 1.2 kg/m
0.347
300
0.083
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
800
900
1000
250
0.069
V [m3/s]
200
V [m3/h]
0.056
40
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
D.
M
20
0-
4
u
[min-1]
[m/s]
6300
68.3
5600
60.7
5000
54.2
4500
48.8
4000
43.4
3550
38.5
3150
34.1
2850
30.8
2500
27.1
2240
24.3
2000
21.7
1800
19.5
1600
17.3
1430
15.5
2
J = 0.0038 kgm
n = 5600 min-1
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
n
VENTRA
D . M 225
strešný ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
%
1.0
0
2000
61
.6
[Pa]
55
1.6
0
1.2
5
Δ p fa
.4 %
PW
0.5
1250
49
.3
43
%
.1
%
0.2
5
0.2
0
500
0.1
0
0.0
8
400
25
30 .
0.1
n
8%
0.1
6
600
0.0
63
0.0
5
0.0
4
300
250
125
0
0.4
0
0.3
15
1000
900
800
700
150
55
.4 %
0.6
3
1500
200
ma
x.
0.8
0
0.0
315
0.0
25
0.0
2
[kW
]
D.
M
22
52
100
90
80
70
60
50
D.
M
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
6.302 VENTRA 01/2007
400
500
600
700
800
900
1000
1250
1500
2000
2500
3000
4000
0.139
0.167
0.194
0.222
0.250
0.278
0.347
0.417
0.556
0.694
0.833
01.11
300
0.083
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
0.111
250
V [m3/s]
0.069
V [m /h]
200
3
0.056
40
D = 232
z=8
3
ρ = 1.2 kg/m
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
22
54
[min -1 ]
[m/s]
5600
68.3
5000
61.0
4500
54.9
4000
48.8
3550
43.3
3150
38.4
2850
34.8
2500
30.5
2240
27.3
2000
24.4
1800
22.0
1600
19.5
1430
17.5
1250
15.2
2
J = 0.0060 kgm
n = 5600 min-1
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
u
VENTRA
D . M 250
strešný ventilátor
0
ma
0.8
1500
x. 6
1.0
0
55
1250
.6
%
0.6
3
0.5
0
49
0.4
0
1000
900
800
700
30
0.1
6
0.1
25
500
n
.9 %
0.3
15
0.2
5
0.2
0
600
.4
43 .
3% %
1.2
5
2000
%
1.6
0
[Pa]
1.8
Δ p fa
55
.6
W
2.0
0
%
lopatky zahnuté dozadu
0.1
0
400
0.0
8
0.0
63
300
0.0
250
200
150
125
5
D.
M
0.0
4
0.0
32
25
02
0.0
25
[kW
]
100
90
80
70
D.
M
60
50
25
04
5000
1500
0.417
01.39
1250
0.347
4000
800
900
1000
01.11
700
0.194
0.222
0.250
0.278
3000
600
0.167
0.833
500
0.139
6.303 VENTRA 01/2007
2500
400
0.111
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
D = 261
z=8
ρ = 1.2 kg/m3
0.694
300
0.083
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
2000
250
V [m3/s]
3
0.556
V [m /h]
0.069
40
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
[min -1 ]
[m/s]
5000
67.8
4500
61.0
4000
54.2
3550
48.1
3150
42.7
2850
38.7
2500
33.9
2240
30.4
2000
27.1
1800
24.4
1600
21.7
1430
19.4
1250
17.0
1120
15.2
2
J = 0.0103 kgm
n = 5000 min-1
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
u
VENTRA
D . M 280
strešný ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
2.5
0
55
2.0
0
.0
1.6
0
ma
x.
62
1.2
5
1.0
0
1500
.8
%
0.8
0
1250
49
1000
900
800
700
55
0.6
3
0.5
0
3 1.
0%
0.3
15
0.2
5
0.2
0
500
0.1
6
0.1
25
400
n
43
0.4
0
600
.6
%
2000
.4 %
[Pa]
%
Δ p fa
.8 %
PW
0.1
0
300
0.0
63
250
125
28
02
0.0
4
200
150
D.
M
0.0
8
0.0
32
0.0
25
[kW
]
100
90
80
70
D.
M
60
28
04
50
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
6.304 VENTRA 01/2007
3000
4000
5000
6000
01.11
01.39
01.67
2000
0.556
0.833
1500
0.417
2500
1250
0.347
D = 292
z=8
ρ = 1.2 kg/m3
0.694
800
900
1000
700
0.194
0.222
0.250
0.278
600
0.167
500
0.139
400
0.111
V [m3/s]
0.083
V [m /h]
300
40
3
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
[min -1 ]
[m/s]
4500
68.3
4000
60.7
3550
53.9
3150
47.8
2850
43.3
2500
38.0
2240
34.0
2000
30.4
1800
27.3
1600
24.3
1430
21.8
1250
19.0
1120
17.0
1000
15.2
2
J = 0.0185 kgm
n = 4500 min-1
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
u
VENTRA
D . M 315
strešný ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
PW
ma
x.
1.6
0
1.2
5
1500
.1
%
1.0
0
1250
4
43. 9.8 %
6%
56
0.8
0
0.6
3
1000
900
800
700
0.5
0
0.4
0
500
5
.2
%
0.2
5
0.2
0
0.1
6
400
0.1
300
0.1
0
0.0
8
250
150
0.0
63
0.0
4
0.0
32
125
[kW
n
31
0.3
1
600
200
6 2.
3%
2.0
0
2000
.1
2.5
0
[Pa]
56
Δ p fa
%
3.1
5
D.
M
25
31
52
]
100
90
80
70
D.
M
31
54
60
50
40
6.305 VENTRA 01/2007
4000
5000
6000
7000
8000
01.39
01.67
01.94
02.22
2500
0.694
01.11
2000
0.556
3000
1500
0.417
D = 330
z=8
3
ρ = 1.2 kg/m
0.833
1250
0.347
600
0.167
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
800
900
1000
500
0.139
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
700
400
V [m3/s]
3
0.194
0.222
0.250
0.278
V [m /h]
0.111
D.
M
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
31
56
[min -1 ]
[m/s]
4000
68.3
3550
60.7
3150
53.8
2850
48.7
2500
42.7
2240
38.2
2000
34.1
1800
30.7
1600
27.3
1430
24.4
1250
21.3
1120
19.1
1000
17.1
920
15.7
2
J = 0.0349 kgm
n = 4000 min-1
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
u
VENTRA
D . M 355
strešný ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
x. 6
2.0
0
%
ma
1.6
0
1500
5
43. 0.1 %
8%
1.0
56
.3
1.2
5
1250
0
0.8
0
0.6
3
1000
900
800
700
0.5
0
31
0.2
5
0.2
400
D.
M
0
35
52
0.1
6
0.1
25
300
0.1
0
250
0.0
8
200
0.0
63
0.0
5
[kW
]
D.
M
100
90
80
70
35
54
60
50
D.
M
7000
8000
9000
10000
3000
0.833
01.94
02.22
02.50
02.78
2500
0.694
6000
2000
0.556
01.67
1500
0.417
5000
1250
0.347
6.306 VENTRA 01/2007
01.39
800
900
1000
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
D = 371
z=8
3
ρ = 1.2 kg/m
4000
700
0.194
0.222
0.250
0.278
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
01.11
600
0.167
V [m3/s]
500
V [m /h]
0.139
40
3
u
[min -1 ]
[m/s]
3550
68.2
3150
60.5
2850
54.8
2500
48.0
2240
43.0
2000
38.4
1800
34.6
1600
30.7
1430
27.5
1250
24.0
1120
21.5
1000
19.2
920
17.7
810
15.4
.3
0.3
15
500
n
%
0.4
0
600
125
2.6
2000
56.
[Pa]
150
0
3.1
5
2.5
0
%
4.0
Δ p fa
3%
PW
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
35
56
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
2
J = 0.0558 kgm
n = 3550 min-1
VENTRA
D . M 400
strešný ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
3.1
5
2000
%
[Pa]
62
.8
Δ p fa
56
5.0
0
4.0
0
.5 %
PW
ma
x.
2.5
0
2.0
0
1500
56
.5
%
1.6
0
1250
50
.2
44
.0 % %
1.2
5
1.0
0
1000
900
800
700
0.8
0
0.6
3
600
%
0.5
0
31.
4
0.4
0
500
0.3
15
0.2
5
0.2
0
400
300
n
D.
M
40
0.1
2
0.1
0
200
5
0.0
8
150
0.0
63
125
[kW
D.
M
]
40
04
100
90
80
70
D.
M
60
50
40
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
6.307 VENTRA 01/2007
7000
8000
9000
10000
12500
03.47
4000
01.11
01.94
02.22
02.50
02.78
3000
0.833
6000
2500
0.694
01.67
2000
0.556
5000
1500
0.417
D = 418
z=8
3
ρ = 1.2 kg/m
01.39
1250
0.347
700
800
900
1000
0.194
0.222
0.250
0.278
V [m3/s]
600
V [m /h]
0.167
3
D.
M
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
40
06
40
08
[m/s]
3150
68.3
2850
61.8
2500
54.2
2240
48.6
2000
43.4
1800
39.0
1600
34.7
1430
30.9
1250
27.1
1120
24.3
1000
21.7
920
19.9
800
17.3
710
15.4
J = 0.1011 kgm
n = 3150 min-1
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
[min -1 ]
02
0.1
6
250
u
2
VENTRA
D . M 450
strešný ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
PW
6.3
0
3.0
x. 6
ma
1.2
5
1000
900
800
700
50
1.0
0
44
0.8
0
0.6
3
600
0.4
0
0.3
15
0.2
5
0.2
0
400
300
D.
M
45
02
31 .
5%
0.5
0
500
n
.1
%
56
1.6
0
.4
%
.7
%
2.0
0
1250
0.1
6
250
125
56
2.5
0
1500
150
.7
4.0
0
3.1
5
2000
200
%
5.0
0
[Pa]
%
Δ p fa
0.1
25
0.1
0
0.0
D.
M
8
[kW
45
04
]
100
90
80
70
D.
M
60
45
06
50
D.
M
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
6.308 VENTRA 01/2007
2000
2500
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
12500
15000
0.556
0.694
0.833
01.11
01.39
01.67
01.94
02.22
02.50
02.78
03.47
04.17
1250
0.347
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
1500
800
900
1000
V [m3/s]
0.417
V [m3/h]
0.222
0.250
0.278
40
D = 469
z=8
ρ = 1.2 kg/m3
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
45
08
[min -1 ]
[m/s]
2850
69.5
2500
61.0
2240
54.7
2000
48.8
1800
43.9
1600
39.0
1430
35.0
1250
30.5
1120
27.3
1000
24.4
920
22.5
800
19.5
710
17.3
2
J = 0.1339 kgm
n = 2850 min-1
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
u
VENTRA
D . M 500
strešný ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
PW
8.0
0
63
1.6
0
1000
900
800
700
50
1.2
5
1.0
0
0.8
600
.6
4 4.
%
2%
56
.9
%
2.5
0
2.0
0
1250
.6 %
31
0.4
0
400
n
0
0.6
3
0.5
0
500
0.3
15
0.2
5
0.2
0
300
250
125
5
ma
x.
3.1
.2
4.0
0
1500
150
56.
9
5.0
0
2000
200
%
6.3
0
[Pa]
%
Δ p fa
0.1
6
0.1
25
0.1
0
[kW
]
D.
M
100
90
80
70
D.
M
50
04
50
06
u
[min -1 ]
[m/s]
2500
67.8
2240
60.8
2000
54.2
1800
48.8
1600
43.4
1430
38.8
1250
33.9
1120
30.4
1000
27.1
920
24.9
800
21.7
710
19.3
630
17.1
60
D.
M
50
50
08
6.309 VENTRA 01/2007
2500
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
12500
15000
20000
0.833
01.11
01.39
01.67
01.94
02.22
02.50
03.47
04.17
05.56
1500
0.417
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
0.694
1250
0.347
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
2000
1000
V [m3/s]
0.556
V [m3/h]
0.278
40
D = 520
z=8
3
ρ = 1.2 kg/m
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
2
J = 0.2000 kgm
n = 2500 min-1
VENTRA
D . M 560
strešný ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
1500
ma
x.
5.0
0
4.0
0
1250
%
3.1
5
57
.1
2.5
0
50
1.6
.7
2.0
0
1000
900
800
700
0
n
44
1.2
5
1.0
0
.4
%
2000
%
[Pa]
6 3.
4%
Δ p fa
57
10.
00
8.0
0
6.3
0
.1
%
PW
[min -1 ]
[m/s]
2240
68.0
2000
60.7
1800
54.7
1600
48.6
1430
43.4
0.1
25
1250
38.0
[kW
1120
34.0
1000
30.4
920
27.9
800
24.3
710
21.6
630
19.1
560
17.0
600
0.8
0
500
.7 %
0.6
3
31
0.5
0
400
0.4
0
0.3
15
0.2
5
0.2
0
300
250
200
150
125
u
D.
M
56
04
0.1
6
]
D.
100
90
80
70
D.
60
M
M
56
06
56
08
50
6.310 VENTRA 01/2007
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
15000
20000
25000
01.11
01.39
01.67
01.94
02.22
02.50
02.78
04.17
05.56
06.94
2000
0.556
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
0.833
1500
0.417
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
2500
1250
V [m3/s]
0.694
V [m3/h]
0.347
40
D = 585
z=8
ρ = 1.2 kg/m3
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
2
J = 0.3585 kgm
n = 2240 min-1
VENTRA
D . M 630
strešný ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
.6
%
ma
x.
5.0
0
.2 %
4.0
0
1250
57
3.1
5
2.5
0
1000
900
800
700
50
2.0
0
1.2
5
.8
%
1.0
0
500
0.8
0
31
0.6
3
400
0.5
0
63
04
0.3
15
250
0.2
5
0.2
0
200
125
D.
M
0.4
0
300
150
n
44
1.6
0
600
.9 %
1500
.5
%
2000
63
[Pa]
.2
Δ p fa
57
12.
50
10.
00
8.0
0
6.3
0
%
PW
0.1
6
[kW
D.
M
]
100
90
80
70
D.
M
63
06
63
08
u
[min -1 ]
[m/s]
2000
68.3
1800
61.4
1600
54.6
1430
48.8
1250
42.7
1120
38.2
1000
34.1
920
31.4
800
27.3
710
24.2
630
21.5
560
19.1
500
17.1
450
15.4
60
50
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
6.311 VENTRA 01/2007
20000
25000
30000
05.56
06.94
08.33
7000
8000
9000
10000
01.94
02.22
02.50
02.78
15000
6000
01.67
04.17
5000
01.39
12500
4000
01.11
D = 655
z=8
ρ = 1.2 kg/m3
03.47
3000
0.833
2500
V [m3/s]
0.694
V [m /h]
2000
3
0.556
40
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
2
J = 0.5590 kgm
n = 2000 min-1
VENTRA
D . M 710
strešný ventilátor
2000
0%
[Pa]
6 4.
Δ p fa
57
.6
PW
16.
00
12
.50
10.
00
8.0
0
%
lopatky zahnuté dozadu
0
57 .
6%
5.0
1250
ma
x.
6.3
0
1500
1000
900
800
700
51 .
2%
8%
4.0
0
3.1
5
2.5
0
n
4 4.
2.0
0
1.6
0
600
.0 %
1.2
5
500
32
1.0
0
0.8
0
400
D.
M
0.6
3
71
04
0.5
0
300
0.4
0
250
150
0.3
15
0.2
5
0.2
0
125
[kW
]
200
D.
M
D.
M
100
90
80
70
71
06
71
08
60
u
[min -1 ]
[m/s]
1800
69.3
1600
61.6
1430
55.1
1250
48.1
1120
43.1
1000
38.5
920
35.4
800
30.8
710
27.3
630
24.2
560
21.6
500
19.2
450
17.3
400
15.4
50
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
6.312 VENTRA 01/2007
30000
40000
11.11
15000
04.17
08.33
12500
03.47
25000
7000
8000
9000
10000
01.94
02.22
02.50
02.78
06.94
6000
01.67
20000
5000
01.39
D = 736
z=8
3
ρ = 1.2 kg/m
05.56
4000
01.11
3000
V [m3/s]
0.833
V [m /h]
2500
3
0.694
40
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
2
J = 1.0001 kgm
n = 1800 min-1
VENTRA
D . M 800
strešný ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
57
.8
%
6.3
0
5.0
0
1250
51
.4
4.0
0
1000
900
800
700
%
1500
%
2000
4.2
[Pa]
ma
x. 6
Δ p fa
57
20.
00
16.
00
12.
50
10.
00
8.0
0
.8
%
PW
600
44
2.5
0
2.0
.1
%
D.
M
80
04
32
1.0
0
400
0.8
0
0.6
3
300
0.5
0
250
0.4
0
0.3
15
0.2
5
[kW
]
200
150
125
u
[min -1 ]
[m/s]
1600
69.1
1430
61.8
1250
54.0
1120
48.4
1000
43.2
920
39.8
800
34.6
710
30.7
630
27.2
560
24.2
500
21.6
450
19.4
400
17.3
0
1.6
0
1.2
5
500
n
.9
%
3.1
5
D.
M
D.
M
80
06
80
08
100
90
80
70
60
50
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
6.313 VENTRA 01/2007
6000
7000
8000
9000
10000
12500
15000
20000
25000
30000
40000
50000
01.67
01.94
02.22
02.50
02.78
03.47
04.17
05.56
06.94
08.33
11.11
13.89
4000
01.11
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
5000
3000
V [m3/s]
3
01.39
V [m /h]
00.83
40
D = 826
z=8
3
ρ = 1.2 kg/m
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
2
J = 1.7716 kgm
n = 1600 min-1
VENTRA
D . M 900
strešný ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
25.
0
20.
0
2000
x. 6
4
.8
%
0
57
6.3
5.0
0
4.0
0
1000
900
800
700
3.1
5
2.5
0
600
n
D.
M
2.0
0
500
32
1.2
5
1.0
0
0.8
0
300
0.6
3
250
D.
M
0.5
0
90
D.
M
15
[kW
[min -1 ]
[m/s]
1430
69.3
1250
60.5
1120
54.2
1000
48.4
920
44.6
800
38.7
710
34.4
630
30.5
560
27.1
500
24.2
450
21.8
400
19.4
355
17.2
06
0.4
0
0.3
u
90
04
.1 %
1.6
0
400
125
ma
8.0
0
1250
150
.2
12
.5
10.
0
1500
200
57
16.
0
%
[Pa]
51
.4
4 4.
%
9%
Δ p fa
.8
%
PW
90
08
]
100
90
80
70
60
50
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
6.314 VENTRA 01/2007
7000
8000
9000
10000
12500
15000
20000
25000
30000
40000
50000
60000
70000
01.94
02.22
02.50
02.78
03.47
04.17
05.56
06.94
08.33
11.11
13.89
16.67
19.44
5000
01.39
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
6000
4000
V [m3/s]
01.67
V [m3/h]
01.11
40
D = 926
z=8
3
ρ = 1.2 kg/m
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
2
J = 3.0851 kgm
n = 1400 min-1
VENTRA
D . M 1000
strešný ventilátor
lopatky zahnuté dozadu
PW
Δ p fa
50
1250
64
.0 %
58
1500
ma
x.
2000
58
00
20.
00
16.
00
12.
50
10.
00
8.0
0
[Pa]
6.3
0
n
u
[min-1]
[m/s]
1400
75.1
1250
67.1
1120
60.1
1000
53.7
920
49.4
800
42.9
710
38.1
125
630
33.8
100
90
80
70
560
30.1
500
26.8
450
24.2
50
400
21.5
V [m3/h]
5000
6000
7000
8000
9000
10000
12500
15000
20000
25000
30000
355
19.1
V [m3/s]
01.39
01.67
01.94
02.22
02.50
02.78
03.47
04.17
05.56
06.94
08.33
1000
900
800
700
51
.5 %
45 .
1%
25.
00
.4 %
31.
.0 %
40.
5.0
0
4.0
0
5
3 2.
2%
3.1
600
2.5
0
2.0
0
500
1.6
0
400
1.2
5
D.
M
1.0
0
300
0.8
0
250
0.6
3
200 0.
50
150
D.
M
[kW
]
10
00
-6
10
00
-8
priemer kolesa
počet lopatiek
hustota
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
6.315 VENTRA 01/2007
D = 1026
z=8
3
ρ = 1.2 kg/m
50000
60000
13.89
16.67
19.44 70000
22.22 80000
25.00 90000
40000
11.11
60
moment zotrvačnosti
maximálne otáčky
Δpfa = celková tlaková diferencia
PW = výkon na hriadeli
L WA = hladina akustického výkonu
zmeny vyhradené
2
J = 4.6223 kgm
n = 1250 min-1
Download

D . M 400