CAREER PLANNING
Effective career development
• involves:
• •Gathering, assessing and understanding
information about ourselves and our options
• •To make the best decisions and take the most
effective actions as we move toward selecting
our career path
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
2
• A meaningful question to ask is: “What are
my skills, interests and personality and
how does this translate into a meaningful
career path?”
• Career planning is an ongoing process
where answers do not occur overnight
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
3
• There are three phases
– Self exploration /self awareness
– Learn options /career and labor market
awareness
– Decision making and career planning!
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
4
Self-Awareness
• Includes:
– understanding yourself; your preferences,
needs, aptitudes and your work self; work
environments and matarials you prefer, etc..
(individual factors)
• Often overlooked or superficially managed
• Self-Awareness is a lifelong goal
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
5
Exercise: What is your current level
of self-awareness?
•Identify a situation you have participated in where you felt a
sense of accomplishment, pride, utility, and/or where you
believe you made a contribution
• •Write down some of the things that come to mind when
you think about this experience
• •What types of things come to mind?
• •What does this mean in terms of career selection
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
6
Career awareness
•
•
•
Knowing what careers are available and understanding what these
careers involve
•Not choosing a career based on a limited amount of information and
little personal experience
•Expanding your knowledge of what is available before you narrow
your options
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
7
• Two major questions to ask yourself:
• 1.What careers/jobs have I never even heard of which
may be a great match for me?
• 2.What careers/jobs or industries/sectors have I heard of
but do not realize would be a great match for me?
• Remember:
• A good understanding of yourself will help you conduct
effective career research
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
8
• Career Research
• What things do you want to know about the occupation(s)
you are considering?
– TUIK
– ISKUR
– OSYM
• Social Media
• •Twitter, Blogs and LinkedIn
•
Remember: You are gathering information and generating a list of
possibilities!
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
9
•
•
•
•
•
Labour Market Awareness
Being aware of the impact of the changing labour market:
•Provides you with valuable information when considering, or ruling
out career options
•Allows you to learn about the opportunities being created or
removed from the workforce
Labour market information is part of the equation, but should not be
the deciding factor in your selection of a career path
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
10
•
•
•
•
•
•
•
•
Staying on Top of Labour Market Trends
Some labour market resources:
•Commit to reading the careers and business sections of the national and
local newspapers (Toronto Star, Globe & Mail)
•Subscribe to industry magazines and e-newsletters
•Review reports available through Working in Canada – offers reports by
region and provides salary information
•Datamonitor – comprehensive industry, company and country information
•Scott’s Info - reliable up-to-date information on Canadian sectors
•Social Media
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
11
Career Planning: Career
Immersion
• Narrow your multiple options down to a
manageable number and move into the
immersion phase of your planning.
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
12
•
•
•
•
•
•
•
•
Immersion
Before you commit to any course of action, how can you learn even
more about a career field?
•Spend time with a professional
•Identify career-related volunteer opportunities
•Research internships and/or co-op opportunities
•Identify related part-time and/or summer jobs
•Attend related training or educational opportunities wherever
possible
•Participate in informational interviews and job shadow experiences
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Initiate Informational Interviews
•Talk to people who are currently working in the field to gain a
better understanding of an occupation or industry
•Build a network of contacts in the field
Strategic Volunteering
Strategic volunteering allows you to ‘try out’ a career and build your
skills and resumé
Tips for strategic volunteering:
1.Be clear about your goals for volunteering
2.Identify opportunities of substance
3.Research specific organizations
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
14
• Choosing a career without initiating informational
meetings or engaging in strategic volunteering is like
buying shoes without trying them on.
• Continually invest in your career by looking ahead and
identifying your options
• •Set goals, develop an action plan
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
15
Kariyer Planlama
 Kişinin kariyer yolunu belirlemedeki kişisel
kararı,
 Kariyer amaçlarına ulaşma süreci ve bu
amaçları elde etmede yerleştirilen aktiviteler..
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
16
Bireysel kariyer planlama
 Bireyin özelliklerini değerlendirmesi,
 Eğitim/Kariyer fırsatlarını incelemesi,
 Kariyer amaçlarını ortaya koyması ve
uygun planlama yapmasını içermektedir.
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
17
• Bu bir süreç! Tek gecede olmuyor!
• Her boyut sürekli, az ya da çok değişiyor!
• Her boyut için kariyer desteğine gereksinimi
olan kişinin farkındalık kazanması, bilgi
toplaması, değerlendirmesi, anlaması, kısaca
uğraşması gerekiyor!!
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
18
Plan Geliştirirken …
 SWOT analizi gibi
Kişisel olarak güçlü yönler ve kaynaklar
Hedefe ulaşmayı kısıtlayan zayıf yönler
Hedefe ulaşmayı kısıtlayan dış engeller
Fırsat ve kaynaklar
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
19
Karar verme süreci
Bütün kararlar, kişinin yapabilecekleri
ve yapma istekleri ile sınırlanır.
Karar verme süreci,
İlgili bilgileri organize etme
Seçenekleri tanımlama
Olası en tatmin edici kariyerini seçme
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
20
Karar vermenin önündeki
iç engeller





Endişe
İnanç sistemleri
Kendine güvenmeme
Depresyon
Tereddüte karşı kararsızlık
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
21
Dış engeller
 Para
 Ulaşım
 Destek sistemleri
 Kararı etkileyen kilit kişiler
 Yasalar vb..
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
22
Karar verme stratejileri




Kafası karışık
Bağımlı
Sezgisel
Planlı
 Sezgisel
 Bir şey yapmama
 Mantıklı
 İçtepisel
 Duygusal
 Değer temelli
 Ölümcül
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
23
Risk alma
 İsteklere dayanan
yaklaşım:
 “Ya tutarsa” yaklaşımı:
 Tedbirli yaklaşım:
 Kombinasyon
yaklaşımı:
 İstenen sonuca
odaklanma riski
görmezden gelme
 Başarı olasılığı yüksek
olanı seçme
 Sonucu muhtemelen
başarısızlık olan en
riskli durumu seçme
 Risk ile istenirliği
dengeleyici seçim
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
24
Hedef oluşturma
• Seçenekleri belirleme, karar verme sürecinin
bir parçası
Kısa ve uzun vadeli hedefleri belirme çok
önemli
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
25
Hedefler
• Anlaşılabilir – kelimelerle ifade edilebilmesi
• İnanılır – belirleyen kişiye inanılır gelmesi
• Gerçekleştirilebilir – kişinin bu hedefe ulaşmak için
güçlü yanlarının, enerjisinin ve zamanın olması
• Ölçülebilir – zamanın ve elde edilen sonuçların
ölçülebilir olması
• İstenir – arzu edilmesi
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
26
Hedefler
• Hedefler yazıldıklarında daha fazla işe
yararlar
• … dile getirildiklerinde de .
• Ardından mesleki planlar yapılabilir.
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
27
Kısa dönem hedefler
• Danışanın 6 ay ile bir yıllık kısa dönem
hedeflerine ulaşması için adımların
atılması gerekir.
• Orta dönem hedefler 1-3 yıl arasında
değişebilir
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
28
Kısa dönem plan
• Uzun dönem hedefi netleştirme
• Süreci başlatmak için ilk adımları belirleme
• Danışanın plana uyup uymadığını, yeniden
değerlendirmeye ihtiyaç duyup duymadığını
saptama
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
29
Kısa dönem plan oluşturma süreci-1
• Danışanın belli kariyer hedefi ya da amacı
nedir?
• Bu hedef, hedef belirleme kriterlerine
uyuyor mu?
• Danışanın başarıya gitmek için belli
yolları/opsiyonları nedir?
• Kısa dönem plan içindeki hedefler neler?
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
30
Kısa dönem plan oluşturma süreci-2
• Danışan bu hedeflere ulaşmak için, gerekli adımları
atıyor mu?
• Her bir adımın tamamlanması hedeflenen tarih
nedir?
• Ne tür desteğe/kaynağa ihtiyaç duyuyorlar?
• Ne tür engeller ve zorluklar var?
• Hedefe ulaşıldığı nasıl anlaşılacak? Gösterge ne
olacak?
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
31
Uzun Dönemli Hedef Belirleme
• Üç-beş yıllık plan oluşturmanın bir
parçası olarak, uzun erimli kariyer
potansiyellerinin belirlenmesi
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
32
Kısaca Hareket Planı
• İyi tanımlanmış uzun dönem hedefler
– Kısa dönem hedefler/konular
• Alternatif hedefler
– Esneklik! B, C ve belki D planları!
• Hedefe ulaşmak için belli kaynaklar
• Ulaşmak için adımlar
– Engellerle mücadele taktikleri
• Takvim!
Dr. Korkut-Owen, 20142015,METU
33
Download

Kısa dönem plan