ABKO ve
KDE
ile ilgili
genel
bilgiler
FKO, 2014-15
2
En yaygın kullanılan ölçekler
 ABKO
 KDE
(Yıldız Kuzgun)
(Yıldız Kuzgun)
 Mesleki
Olgunluk (Yıldız Kuzgun ve Feride
Bacanlı)
Dr. Korkut-Owen, 2014-15, ODTU
3
Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
ABKÖ
 Akademik
Benlik Kavramı Ölçeği ile bir
kimsenin dört yetenek ve on bir ilgi alanına
ilişkin benlik kavramları ölçülmektedir.
 Toplam
170 soru,
 Sorular eşit dağılmamış
 9. sınıflara yönelik
Dr. Korkut-Owen, 2014-15, ODTU
4
Yetenekler
 Sözel
Yetenek
 Sayısal Yetenek.
 Şekil – Uzay Yeteneği
 Göz – El Koordinasyonu
Dr. Korkut-Owen, 2014-15, ODTU
5
İlgiler











Fen Bilimleri İlgisi,
Sosyal Bilimler İlgisiZiraat İlgisi.
Mekanik İlgi.
İkna İlgisi.
Ticaret İlgisi
İş Ayrıntıları İlgisi
Edebiyat İlgisi
Yabancı Dil İlgisi
Güzel Sanatlar İlgisi
Müzik İlgisi
Sosyal Yardım İlgisi
Dr. Korkut-Owen, 2014-15, ODTU
6
Ölçeği doldurma
 Puanlama:
A) 1
B) 2 C) 3 D) 4
1. ABKÖ’yü doldurma
2. ABKÖ’yü madde numaralarına göre puanlama
3. Normlardan ham puanın karşılığını bulma
4. Profile çizme
Dr. Korkut-Owen, 2014-15, ODTU
7
Kendini Değerlendirme
KDE
Lise öğrencilerinin yetenek, ilgi ve değerlerini
tanımaları için hazırlanmış bulunan bu envanter,
yetenek, ilgi ve değerlerle ilgili durumları yansıtan
sorulardan oluşmuştur
230



soruluk
3 yetenek (Sözel, Sayısal ve Şekil – Uzay)
11 ilgi
9 değer
Dr. Korkut-Owen, 2014-15, ODTU
8
Değerler
 Yeteneği
 Yaratıcılık
kullanma
 Yarışma
 İş
birliği
 Değişiklik
 Düzenli yaşam
 Liderlik
 Kazanç
 Ün salma
Dr. Korkut-Owen, 2014-15, ODTU
9
Ölçeği doldurma
 Puanlama:
A) 1 B) 2
C) 3 D) 4
1. KDE doldurma
2. KDE madde numaralarına göre
puanlama
3. Normlardan ham puanın karşılığını bulma
4. Profile çizme
Dr. Korkut-Owen, 2014-15, ODTU
10
Yorumlama için okunacak
kaynak
 Özyürek,
R. (2009). Kariyer psikolojik
danışması süreci ve ilgi envanterlerinin
profillerini yorumlama becerileri, F. KorkutOwen, R. Özyürek, & D. Owen (Editörler),
Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik:
Meslekleşme Sürecinde İlerlemeler, Cilt 2, .
Ankara: Nobel Yayınevi.
Dr. Korkut-Owen, 2014-15, ODTU
Download

ABKO ve KDE ile ilgili genel bilgiler