3
Hlavní nádraží
logistiky
6
Přejímka překladiště 5607
na ČSM-Jih byla úspěšná
Paskovský skip
se poroučí
11
Mistr Evropy
z koksovny
Kulturistika boduje,
posilovna tahá mladé z ulice
Demolici shora dolů,
kus po kuse, zajišťuje DAV
25. dubna 2013 | číslo 16 | ročník 43
Noviny
zdarma
nejen pro
havíře
BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: VĚCI, CO SE VÁLÍ NA ZEMI, ZPŮSOBUJÍ ZRANĚNÍ!
Ján Fabián
generální ředitel
a předseda
představenstva OKD
Ceny stále na
bodu mrazu
V lednu jsem na tomto místě
uvedl, že letošní rok bude pro
celou naši firmu obtížný a že
budeme muset mimo jiné
přistoupit k důkladné kontrole
všech nákladových položek.
Tajně jsem přitom doufal, že se
situace bude postupně měnit
k lepšímu. Aktuální stav je bohužel mnohem dramatičtější, než
byl před čtyřmi měsíci, a světlo
na konci tunelu není vidět.
V tuto chvíli je jisté, že rok
2013 bude pro OKD ještě
náročnější, než jsme očekávali.
Ceny uhlí jsou stále na bodu
mrazu a ani situace na světových trzích s uhlím, ocelí a dalšími komoditami se v souvislosti s krizí nejen evropské, ale
vlastně celosvětové ekonomiky
nijak nelepší, spíše naopak.
Blížíme se stavu, ve kterém
musím apelovat na všechny
zaměstnance parafrází slavného citátu Johna Fitzgeralda
Kennedyho z jeho inauguračního
projevu: Neptej se, co může udělat tvá firma pro tebe. Ptej se, co
můžeš udělat ty pro svou firmu.
V těchto týdnech připravujeme opatření, která ovlivní
procesy ve všech částech naší
firmy. Budou bolet, ostatně
jako všechny úspory a škrty,
a nebude to jednoduché pro
nikoho z nás. V tuto chvíli by bylo
nezodpovědné potvrzovat nebo
vyvracet jednotlivá zvažovaná
opatření, protože scénářů je
několik a zatím nic nebylo s
definitivní platností rozhodnuto.
S chystanými změnami všechny
zaměstnance včas seznámíme
prostřednictvím jejich nadřízených pracovníků, odborových
organizací nebo na stránkách
Horníka. Věřím, že nás tyto
kroky nasměrují zpět na náročnou cestu k obnovení prosperity
a zachování dlouhodobé
perspektivy naší firmy.
V těžké chvíli, kdy jsme
na Dole ČSM ztratili dva naše
kolegy, mohu slíbit, že úspory
nijak neovlivní úroveň bezpečnosti. Této oblasti se snižování
nákladů v žádném případě
nedotkne.
Zdař bůh!
Mladší bratr kombajnu
MR-340 míří pod zem
Ve firmě Sandvik vyrobili
prototyp nového razicího
stroje MR-341. Bude
nasazen v Dole ČSM
STONAVA,
ZELTWEG
–
Přípraváři z Dolu ČSM budou
testovat nový typ razicího kombajnu fi rmy Sandvik. Jedná
se o „mladšího bratra“ osvědčeného stroje MR-340, jichž
pracuje na stonavské šachtě
šest. V současné době probíhá
montáž prototypu kombajnu
MR-341 na třídě 332 225 sto-
Přednosti stroje:
vyšší bezpečnost
a snížení pracnosti
při zajišťování
raženého díla.
navského dolu. Nájezd je plánován na 6. května. Jak uvádí
výrobce, kombajn je odpovědí
na provozní připomínky zákazníků, sebrané v průběhu několika let na českém a polském
trhu.
Pokračování na straně 2
80 tun
100 nožů
12 metrů
FOTO: Důl ČSM
EDITORIAL
Prototyp nového razicího kombajnu MR-341, určený pro Důl ČSM, při prezentaci v rakouském závodě Sandvik v Zeltwegu.
Ekonomická krize nepřeje uhlí
Hospodářská krize v zemích
Evropské unie, která souvisí
mimo jiné se zadlužením mnoha států a úspornými opatřeními v celé eurozóně, sráží produkci, a především ceny koksovatelného i energetického uhlí.
Pokles výdajů evropských
vlád, firem i domácností se naplno projevil také v těžebním
průmyslu. Dopadl zejména
na hutě, jejichž produkce je základem strojírenského průmyslu i mnoha dalších oborů. Právě
hutě jsou hlavními odběrateli
koksovatelného uhlí, aktuální
situace se projevuje výrazným
poklesem poptávky i cen.
Podobná situace je v energetice. Evropský trh zahltily dodávky levného energetického
uhlí ze zámoří i elektřina vyrobená v Německu ze státem
dotované černouhelné produk-
ce. Výroba elektrické energie
z černého uhlí se u našich západních sousedů zvýšila téměř
o čtvrtinu. S problémy se na-
víc potýkají všechna průmyslová odvětví, která jsou klíčovými odběrateli energie – od automobilek po chemičky.
Vývoj cen koksovatelného uhlí OKD
(v eurech za tunu)
205
154 154
184
163
141
127
126
100
101
Q4/10
0 Q1
Q1/10
1/10
0 Q2
Q2/11
2/11
1 Q3
Q3/11
3/11
1 Q4
Q4/11
4/11
1 Q1
Q1/12
1/12
2 Q2
Q2/12
2/12
2 Q3
Q3/12
3/12
2 Q4
Q4/12
4/12
2 Q
Q1/13
1/13
Situace se zásadně projevuje i v Moravskoslezském kraji,
mnohé firmy omezují výrobu
nebo přiznávají problémy s odbytem. Jak upozorňují odborníci, jde o region, ve kterém jsou
mnohé velké průmyslové podniky svou produkcí navzájem
provázány.
V podstatě se tak opakuje krizový scénář z roku 2009
a vážné dopady hrozí nejen severní Moravě a Slezsku. „Pokud
dojde k likvidaci hutní základny, bude ohrožena konkurenceschopnost celého českého
průmyslu,“ řekl už před čtyřmi lety Jan Světlík, generální ředitel největší strojařské
firmy v tuzemsku Vítkovice
Machinery Group. Současná situace je však podle mnoha ekonomických expertů ještě vážnější než tehdy.
vs
ZE SVĚTA
KOMPANIA WĘGLOWA
OMEZUJE TĚŽBU
VARŠAVA – Největší evropská černouhelná společnost
Kompania Węglowa snížila
v prvním čtvrtletí letošního
roku těžbu na 8,9 milionů
tun proti zhruba 10 milionům
v prvním kvartálu roku 2012.
Firma chce prostřednictvím tohoto kroku snížit objem neprodaného uhlí na skládkách, kde
v současnosti leží zhruba 9
milionů tun uhlí, což znamená
i přes nezvykle dlouhou zimu
nárůst během prvního čtvrtletí
zhruba o půl milionu tun.
KW dokázala v prvním
čtvrtletí prodat zhruba 8,4
milionu tun proti 8,6 milionům
ve stejném období v loňském
roce. Nicméně vzrostl objem
uhlí vyvezeného do zahraničí.
ZDROJ: www.nettg.pl
2
Z OKD
číslo 16 | ročník 43
MLADŠÍ BRATR KOMBAJNU Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
BŘEZEN 2013
MR-340 MÍŘÍ POD ZEM
Rubání – kombajny
Dokončení ze strany 1
Díky úzkému sepětí s důlní
praxí by měl přispět k citelnému převratu na čelbách.
Očekávání jsou velká
Prototyp MR-341 je statnější než jeho starší „sourozenec“
MR 340. Váží 80 tun a měří
bezmála 12 metrů. Novinkou
proti MR-340 je zdařile provedená pracovní plošina, ze které se zajišťuje postavení výztuže. Pracnost významně snižuje možnost přepravy výztuže z prostoru za kombajnem
na čelbu pomocí hydraulické
ruky. Dalším výrazným prvkem přispívajícím k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je
odsávání prachu vznikajícího
při rozpojování horniny, které je navrženo tak, aby tvořilo
součást konstrukce stroje a zároveň dosahovalo co největší
účinnosti.
Pro případ ražby chodby
zajišťované pomocí svorníkové výztuže je součástí kombajnu vrtací a svorníkovací
zařízení. Za zmínku stojí také
to, že veškeré funkce kombajnu lze ovládat z bezpečné
vzdálenosti pomocí dálkového ovladače.
„Jsem přesvědčen, že nový
razicí stroj MR-341 přinese
kvalitnější a bezpečnější podmínky práce pro razičský kolektiv, který bude s novou
technologií pracovat,“ tvrdí
mechanik provozu příprav severské lokality ČSM Jan Zuba.
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba (t)
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
tuny / den
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
kombajn, výztuž
1.
Szwed (14038)
Tomica
Důl Karviná
128 848
4643
1057,90
102,847
5,81
SL 300/3,3 kV K02; DBT 1300/3100/1,75
Viděli ho v Zeltwegu
2.
Walica (239500)
Hrubý
Důl Darkov
60 324
2117
738,70
46,323
4,51
SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75
Nový stroj si zástupci Dolu
ČSM a společnosti OKD prohlédli už s předstihem 4. až
7. února ve výrobním závodu firmy Sandvik Mining and
Construction v rakouském
Zeltwegu. Na místě je provázeli představitelé rakouského zastoupení Sandviku v čele s ředitelem Bruno Reumüllerem
a odborníci z pobočky firmy
v polských Tychách, které vedl
ředitel divize uhlí a minerálních nerostů pro Česko, Polsko
a Slovensko Paweł Nowak.
„Jsme plni očekávání, jak budou odborníci z Dolu ČSM náš
nový výrobek hodnotit. Pevně
věřím, že je MR-341 zaujme,“
řekl ředitel Reumüller. Jak
uvedl, v podstatě celých 100 %
výrobků rakouského závodu
Sandviku jde na export, a to
do všech světadílů. Na americký kontinent firma vyváží
5 procent produkce, do Afriky
9 procent, do Evropy 21 procent, do Austrálie 9 procent.
Největším odbytištěm je Asie,
kam Sandvik vyváží 56 procent své produkce. Firma
Sandvik oslavila v loňském
roce 150 let od svého založení,
rakouská fabrika v Zeltwegu
160 let.
Jan Kurial
3.
ALPEX Czaja (340810)
Witek
Důl Darkov
51 737
1769
315,90
37,163
2,76
KGS 445/RW D01; MEOS 22/46-432
4.
ALPEX Krażewski (331207)
Szewczyk
Důl ČSM
51 481
1791
618,00
40,169
3,04
SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75
5.
POLCARBO Dąbek (401304)
Sędkowski
Důl ČSM
51 033
2403
744,90
50,611
4,96
SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD
6.
Szczotka (371200)
Pochopeň
Důl ČSM
49 754
1860
830,00
31,762
4,28
SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 12/25 2x4020
RAZICÍ KOMBAJN MR-341
ƒ Celková hmotnost kombajnu činí 80 tun, jeho délka dosahuje
bezmála 12 m.
ƒ Rozpojovací orgán tvoří dvě hlavice, každá osázená 50 noži.
ƒ Rozpojovací orgán dosáhne do výšky 4,87 metru, vodorovně se
může pohybovat v rozsahu 7,45 m.
ƒ Každou funkci kombajnu lze ovládat dálkově.
7.
Špalek (391002)
Huspeka
Důl ČSM
33 622
1446
483,90
26,992
2,96
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75
8.
ALPEX Gulak (11435)
Olszewski
Důl Karviná
28 069
1353
376,90
27,030
1,90
KSW 460 NE K01; FAZOS 15/31 POz-MD
9.
Rzidký (239503/, 40503)
Hradil, Ing.
Důl Darkov
27 827
1124
239,80
15,738
2,97
KGS 645 D01; FAZOS 17/37 POz-MD
10.
ALPEX Fal (152351)
Dziugieł
Důl Karviná
22 747
820
330,40
16,201
1,98
KSW 475 K01; MEOS 17/37-442
vedoucí úseku
důl
Rubání – pluhy
Pořadí
kolektiv
těžba
(t)
rub. výkon
(t/hl/sm)
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
tuny / den
denní
postup (m)
pluh, výztuž
1.
Zeman (080210)
Balon
Důl Paskov
41 711
1517
1046,60
22,661
6,38
GH 9-38 ve P01; GLINIK 06/15
2.
CARBOKOV Szadziewicz (121760)
Maćkowiak
Důl Paskov
20 492
745
545,70
8,358
3,33
PL 82.1 (2) P04; IHV
čelbový výkon
(cm/hl/sm)
typ zařízení
Přípravy – kombajny
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
měsíční
ražba (m)
čistý výlom/den
(m3/den)
m/d
1.
ALPEX Pasik (401244/1, 320356/1)
Bajaczyk
Důl ČSM
204,00
7,29
192,03
41,07
AM 50/132
2.
Kufa (331373/2V, 331373/1)
Firla
Důl ČSM
198,00
7,33
86,70
38,31
AM-50/132 C05
3.
WPBK-BIS Groszewski (40703/1, 39805/, 40802/3)
Ciekot
Důl Karviná
198,00
7,07
140,96
39,26
AM-50 K05
4.
Vráblik (340740/, 340720/2)
Fabo
Důl Darkov
187,00
8,90
217,17
45,39
AM-50 D01
AM-50/132 D03
5.
Valenčík (340822/3, 340822/2)
Poloček
Důl Darkov
187,00
6,93
153,23
34,95
6.
Špernoga (340720/2, 340720/3)
Fabo
Důl Darkov
155,00
7,75
210,32
40,74
AM-50 D04
7.
Funiok (40707)
Pastucha
Důl Karviná
151,00
7,95
195,51
44,15
AM-50/132 K01
8.
Herink (223705)
Neuwert
Důl Karviná
151,00
6,29
174,91
35,03
AM-50 K04
9.
ALPEX Figura (239521/2)
Zguda
Důl Darkov
145,00
5,37
149,83
29,79
dh R75 D02
10.
POL-ALPEX Śłubowski (391024)
Kołacz
Důl ČSM
143,00
5,11
134,83
34,05
MR 340X-Ex SANDVIK C05
Přípravy – klasické technologie
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
měsíční ražba
(m)
čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)
m/d
typ zařízení
1.
Řepišťák (1213761)
Dobrovolný
Důl Paskov
104,00
4,73
19,38
30,50
Trhací práce, Ruční nakládání
2.
Plaček (0804251)
Pavelek
Důl Paskov
87,00
3,91
86,02
22,63
DH-DT1 (BTRL 1) P01, DH-L 1200 (K 312 LS) P02
3.
Hantschel (0775355)
Pavelek
Důl Paskov
80,00
3,86
86,12
22,22
VVH-1R P04, D 6070 HAUSHERR,NOELL P01
4.
Illek (1123406)
Dobrovolný
Důl Paskov
77,00
3,62
89,50
21,17
DH-DT1 (BTRL 1) P09, DH-L 1200 (K 312 LS) P07
5.
SDP, s.r.o. Žižka (0745357/2)
Velčovský
Důl Paskov
76,00
3,53
77,77
19,69
DH-DT1 (BTRL 1) P08, DH-L 1200 (K 312 LS) P01
LEDEN–BŘEZEN 2013
Rubání – kombajny
Pořadí
PŘÍŠTÍ ČTVRTEK BEZ HORNÍKA
Noviny
zdarma
nejen pro
havíĜe
2. května Horník nevychází
Další vydání očekávejte
9. května
OSTRAVA – Příští
čtvrtek 2. května
Horník nevychází.
Rozhodla o tom
redakční rada s tím,
že tomu bude tak
vždy v prvním týdnu
měsíce, který má
pět čtvrtků. K další
takové situaci dojde
3. října. Jinak se
s našimi novinami
setkáte každý týden
s výjimkou prázdnin,
kdy budou vycházet
každých 14 dnů. Tato
úsporná opatření
byla přijata s ohledem na ekonomickou situaci v OKD.
kolektiv
vedoucí úseku
1.
Walica
2.
ALPEX Czaja
OSTRAVA – V podzemí Dolu ČSM, lokalita Jih, došlo v noci z neděle na pondělí (22. 4.) k nešťastné události, při které zemřeli dva
báňští záchranáři, ve věku 32 a 34 let.
K události došlo z dosud nezjištěných příčin během noční směny
přibližně 1100 metrů pod zemí při odebírání vzorků ovzduší z uzavřených prostor důlního díla.
„Je to pro nás velká rána. Za sebe i všechny zaměstnance OKD
bych chtěl vyjádřit rodinám i blízkým zesnulých kolegů upřímnou
soustrast,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva OKD
Ján Fabián.
Příčiny mimořádné události nyní vyšetřuje komise odborníků složená ze zástupců Obvodního báňského úřadu v Ostravě, vedení Dolu
ČSM, společnosti OKD a odborářů ve spolupráci s Policií ČR.
vs
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
kombajn, výztuž
těžba (t)
Hrubý
Důl Darkov
192 827
2236
703,1
49,108
4,30
SL 500; DBT 2600/5500/1,75
Witek
Důl Darkov
168 739
2235
407,0
42,595
3,41
SL 300/3,3 kV; DBT 1300/3100/1,75
3.
Szwed
Kubánek
Důl Karviná
162 068
4351
975,7
98,954
5,36
KSW 500/5,3; FAZOS 22/48/0,5
4.
Szczotka
Pochopeň
Důl ČSM
156 770
2193
738,7
37,043
4,16
SL 300/3,3 kV; DBT 1300/3100/1,75
SL 500; DBT 2800/6000/1,75
5.
ALPEX Siwek
Tomczyk
Důl Darkov
147 308
1708
549,6
34,125
3,23
6.
ALPEX Krażewski
Szewczyk
Důl ČSM
138 945
1664
567,8
35,815
2,77
KGE 750 F; MEOS 22/46-580
7.
POLCARBO Dąbek
Sędkowski
Důl ČSM
125 822
1929
446,9
48,168
2,63
SL 500/3,3 kV; DBT 2600/5500/1,75
8.
Rzidký
Hradil, Ing.
Důl Darkov
83 711
1027
229,1
15,964
2,73
KGS 460 NE; FAZOS 15/31 POz-MD
9.
Valchař
Staniczek
Důl ČSM
79 984
2017
593,5
36,990
3,86
KGS 645; FAZOS 17/37 POz-MD
10.
Špalek
Huspeka
Důl ČSM
77 775
1260
413,3
23,704
4,28
SL 500/3,3 kV; DBT 2600/5500/1,75
vedoucí úseku
důl
Rubání – pluhy
Pořadí
kolektiv
těžba
(t)
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
pluh, výztuž
1.
Zeman
Balon
Důl Paskov
110 684
1433
930,9
20,092
5,60
GH 9-38 ve; DBT 650/2005
2.
CARBOKOV Szadziewicz
Maćkowiak
Důl Paskov
50 607
639
478,0
7,161
2,91
PL 82.1 (2); IHV
vedoucí úseku
důl
čelbový výkon
(cm/hl/sm)
typ zařízení
Přípravy – kombajny
Pořadí
kolektiv
Redakce
V DOLE ČSM ZEMŘELI
DVA BÁŇŠTÍ ZÁCHRANÁŘI
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
důl
měsíční
ražba (m)
m/d
čistý výlom/den
(m3/den)
1.
Herink
Neuwert
Důl Karviná
484,00
6,63
183,63
36,23
MR 340X-Ex SANDVIK
2.
Vráblik
Kalafut, Ing.
Důl Darkov
470,00
7,83
178,98
41,05
AM-50/132
3.
Špička
Pastucha
Důl Karviná
468,00
6,16
136,12
34,21
AM-50/132
4.
ALPEX Pasik
Bajaczyk
Důl ČSM
454,00
6,22
163,77
35,73
MR 220X-Ex SANDVIK
5.
Gardoň
Neuwert
Důl Karviná
450,00
6,82
148,64
35,92
MR 340X-Ex SANDVIK
6.
Špernoga
Kalafut, Ing.
Důl Darkov
444,00
7,28
184,54
37,39
MR 340X-Ex SANDVIK
7.
Funiok
Pastucha
Důl Karviná
422,00
7,15
175,95
39,74
MR 340X-Ex SANDVIK
8.
POL-ALPEX Śłubowski
Nogawka
Důl ČSM
419,00
5,59
148,51
36,89
MR 340X-Ex SANDVIK
9.
ALPEX Figura
Zguda
Důl Darkov
399,00
5,87
167,93
32,63
AM-50
10.
Kufa
Firla
Důl ČSM
367,00
5,65
84,33
30,28
AM-50/132
Přípravy – klasické technologie
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
měsíční ražba
(m)
m/d
čistý
čelbový
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)
typ zařízení
1.
Plaček
Pavelek
Důl Paskov
252,00
3,91
87,75
25,37
2.
Řepišťák
Dobrovolný
Důl Paskov
238,00
4,53
19,83
28,07
VVH-1R; DH-L 1200 (K 312 LS)
3.
ALPEX Lip
Zguda
Důl Darkov
226,00
2,83
84,52
16,94
DH-DT1 (BTRL 1); D 1131 HAUSHERR,NOELL
4.
Novák
Dobrovolný
Důl Paskov
208,00
3,67
81,87
21,67
DH-DT1 (BTRL 1); DH-L 1200 (K 312 LS)
5.
VOKD Kozaňák
Babiuch
Důl Darkov
200,00
2,33
56,37
11,12
DH-DT1 (BTRL 1); DH-L 1200 (K 312 LS)
POZNÁMKA: Zeleně odlišené kolektivy pracují s technologiemi pořízenými v rámci programu POP 2010.
DH-DT1 (BTRL 1); D 1131 HAUSHERR,NOELL
Důl ČSM
25. dubna 2013 | www.okd.cz
Hlavní nádraží logistiky,
překladiště 5607 na Jihu
Cílem je zásobování
obou lokalit podniku
pomocí kontejnerů
právě z této lokality
ČSM-JIH – Úspěšná přejímka překladiště 5607 na jižní lokalitě znamenala počátkem dubna významný milník v systému přepravy materiálu na jednotlivá pracoviště Dolu
ČSM. Vzniklo tady „nádraží“ s trojkolejným uspořádáním v délce 112
metrů, kde naložené vlaky zajíždějí přímo pod závěsnou dráhu ZD 24,
na kterou jsou kontejnery přemisťovány jako jeden celek.
Závěsné soupravy
si s těmi kolejovými
nijak nepřekáží, drážka
je v dostatečné výšce.
Přínosy?
Efektivnější
doprava,
bezpečnější
manipulace,
finanční úspo
ry
FOTO: Důl ČSM
„Severní kolej umožňuje překládky kontejnerů na soupravy ZD s délkou až osmdesáti metrů. Střední
a jižní koleje máme postaveny pro
závěsné soupravy s délkou padesáti metrů,“ uvedl vedoucí odboru investic stonavské šachty Miloš
Jižní lokalita Dolu ČSM má „hlavní nádraží“, kde překládají materiál z vlaků na drážku.
Lokomotiva klesá na výjezdovém konci z překládací výšky zpět na obvyklou dopravní.
Kuchtíček. Výstavba důlního překladiště na překopu 5607 je podle
něj v souladu s novými logistickými
požadavky na transport materiálu.
„Všechny drážky jsou umístěny
v ose kolejových tratí ve výšce 3,6
metru od hlavy kolejnice po spodní
hranu sekce ZD 24 a díky tomu mohou jezdit závěsné soupravy nad kolejemi, kde bývají odstavené jak kontejnery, tak i lokomotivy,“ informoval Kuchtíček s tím, že osová vzdálenost kolejí a drážek nevadí přepravě
kontejnerů širokých 930 milimetrů
ani kolem sklopených žebříků.
Profil překladiště sestavený z pěti
hajcmanů váhového stupně TH 34
je také z těchto důvodů atypický –
světlou šířku v počvě má 7960 milimetrů a výšku 5200 milimetrů.
„Na vjezdový konec překladiště navazuje přechodový úsek v profilu SP 16 osové délky asi 7,9 metru.
Ten slouží k vystoupání tratě ZD
24D/130 z dopravní na překládací
výšku,“ přiblížil Kuchtíček.
Na novém jižním „nádraží“ nechybí ani pracoviště logistického
operátora vybavené počítači s napojením do logistické sítě celého podniku. Už odsud po drážce
míří – podle čárových kódů na štítku na boku každého kontejneru –
po překopech 5101 a 5204 ucelené
dodávky chlapům na pracovištích
ve 2.b kře a 3. kře. Po ukončení výstavby dopravního spojení mezi lokalitami by měly soupravy ZD 24
zajíždět z Jihu až na Sever.
Radek Lukša
Vybavování a likvidaci čeká kvůli
generální opravě žlabů horké období
STONAVA – Přímý překliz
technologie z dokopané stěny 331 207 na severní lokalitě
do porubu 332 203 připravovaného pro osádku hlavního předáka Krzysztofa Krażewského
bude letos jednou z nejdůležitějších akcí provozu vybavování a likvidace stonavské šachty
vedeného Karlem Kotrlou. Jeho
pracovníky čeká horké jaro
i léto!
„Na vybavování by nebylo nic
zvláštního, kdyby pravidelné
měření horní kluzné desky žlabu PF 6/1042 v rubání 331 207
neodhalilo nadměrné opotře-
bení. Zapříčinilo to přecházení
tohoto porubu tektonikami při
jeho dokopávání,“ řekl Roman
Fliega, manažer pro nové technologie Dolu ČSM. Pro nezasvě-
by byly používány od roku 2008
ve dvou setech v šesti nasazeních.“ Dodatečné měření potvrdilo, že je zde nutná „generálka“.
Lidé z útvaru technického náměstka stonavské šach-
ty ji dojednali přímo s dodavatelem této technologie, firmou
Caterpillar. „Celá oprava žlabu PF 6/1042 je složitá. Takže,
ve zkratce – na Dole ČSM budeme mít po opravě skoro nový
Celkem 113 kusů
vyvezou na povrch
a dají je opravit
přímo k výrobci
do Caterpillaru.
cené přidal vysvětlení: „Horní
kluzné desky žlabů jsou složené ze dvou na sobě navařených ocelových desek tloušťky
25 a 30 milimetrů, které jsou
součástí profilu tvaru E, přičemž vrchní třicetimilimetrová
kluzná deska je už skutečně velmi opotřebená. Poškozené žla-
FOTO: Důl ČSM
Horní kluzné desky
sloužily v porubech
přes pět let a jejich
opotřebení je značné
Žlaby budou po generální opravě vypadat skutečně jako nové.
celý základní žlab. Z celkových
113 žlabů bude devět vybočovacích a patnáct inspekčních,“
uvedl Fliega s tím, že nejtěžší bude časově sladit jejich výkliz z porubu 331 207 s transportem na povrch a dopravou
do Caterpillaru.
„Zde budou muset přizpůsobit opravárenskou i výrobní
kapacitu tak, aby od půli května do konce června byly žlaby
po generálce a také v novém porubu,“ zdůraznil manažer nových technologií Roman Fliega.
Pro úsek vybavování a likvidace to bude kromě instalace opravených žlabů znamenat i překliz mechanizované výztuže
Caterpillar 1300/3100 včetně
celé technologie do nové stěny
332 203. Bude to „horké“ období, nehledě na předpovědi meteorologů.
Radek Lukša
3
Novinky
v bezpečnosti
Břetislav
Pukowski
vedoucí odboru
BOZP
Dolu ČSM
Vážení spolupracovníci,
v oblasti bezpečnosti se zlepšuje nejen kontrolní činnost, ale
i inovační procesy. Pro zlepšení
kontrolní činnosti a pořádku
v dole byl koncem loňského roku
vydán příkaz závodního dolu,
který mimo jiné nařizuje všem
THZ povinné fárání v odpolední
a noční směně. Tato zvýšená
kontrolní činnost v provozních
směnách přispěla nejen ke snížení úrazových dějů na Dole ČSM,
ale i k objektivnějšímu hodnocení
pracovních kolektivů v rámci
soutěže „Bezpečné pracoviště“.
Soutěž funguje od roku 2010,
ale takový počet hodnocení jako
v prvním čtvrtletí 2013 nikdy
nebyl zaznamenán. Za čtvrt
roku bylo napsáno celkem 635
hodnocení pro šest rubáňových,
dvacet přípravářských a tři vybavovačské kolektivy. To představuje na jeden kolektiv v průměru
dvaadvacet hodnocení za období
tří měsíců. Jsou v nich uvedeny
známky tak jako ve škole – za stav
a vedení důlního díla, dodržování
pořádku, stav strojního zařízení,
dodržování předpisů v oblasti
protivýbuchové a protipožární
prevence, znalosti předpisů či
používání ochranných pomůcek.
Z tohoto hodnocení je rovněž
poznat, že na pracovištích, kde je
pořádek a je kladen důraz na bezpečnost, jsou samozřejmostí
i výborné provozní výsledky.
Z rubáňových kolektivů
se dlouhodobě na špici drží
kolektivy předáků Špalka
a Szcotky. V tomto roce dal
oběma tahounům na frak kolektiv
předáka Kovala. V přípravách
máme na pomyslné špici vlastní
kolektivy na lokalitě Jih předáků
Kufy, Zátka a Potyše. V jejich stínu jsou vlastní kolektivy severské
lokality. Dodavatelé, kteří byli dříve tahouny v oblasti bezpečnosti
a pořádku, končí v posledním
půlroce na posledních místech
hodnotící tabulky.
Zaměstnanci odboru bezpečnosti úspěšně nastartovali inovace v rámci programu
Continuous Improvement
BOZP. Ve spolupráci s odbory
vznikl tým CI BOZP na Dole ČSM.
Hlavním cílem je zapojit do trvalého zlepšování kromě profesních zaměstnanců i úsekové
inspektory práce či další lidi.
Zajímavým zjištěním semináře CI
BOZP je, že dlouholetí kvalifikovaní předáci si mnohdy nechtějí
připustit svůj díl odpovědnosti
za dodržování bezpečnosti
na pracovišti. A právě na tuto
skupinu řídících v první linii se
nyní budeme zaměřovat. Neboť
to jsou oni, kdo přímo ovlivňují
stav pracovišť, pořádku a bezpečnosti práce. Nechceme, aby
byli odrazeni pohodlností některých nadřízených s tvrzením, že
to nejde. Pro tyto případy jsme
na obou lokalitách nainstalovali
schránky bezpečnosti, kde může
každý – i anonymně – sdělit svůj
problém nebo námět k řešení.
Každý TH zaměstnanec útvaru
náměstka pro bezpečnost se
zapojil do inovačního procesu
a přispěl ke zlepšení bezpečnosti
práce, pracovního prostředí
nebo k eliminaci vzniku rizikových
stavů. Za tento přístup k práci
patří všem poděkování a těm nejúspěšnějším i finanční odměna.
4
Za branami OKD
číslo 16 | ročník 43
ROZHOVOR TÝDNE
Vkládají nejen úsilí, ale i srdce!
Co jste prožili s Nadací OKD?
J. SUCHÁNEK: Léta ekonomického blahobytu spojená s největším rozvojem těžařské nadace v letech 2010 až 2012, ale
také současnost, když se naopak
hledají úspory, kde se dá. Pro
mne osobně pak byly a jsou nejsilnější momenty spojeny s minigranty Srdcovka a zlepšováním života lidí v hornických lokalitách. Hodně se učíme při
zkulturňování veřejných prostranství se zapojováním veřejnosti na moravskoslezských
sídlištích. A nadační akce, jako
K. DROZDOVÁ: Byla jsem
u zrození nadace a nedokázala jsem si na samém začátku představit, jakou silnou
roli bude zastávat, a to nejen v Moravskoslezském kraji. Díky Nadaci OKD se mé životní poslání stalo smysluplné
a mohu svým malým dílem pomáhat lidem, kteří to skutečně
potřebují. Lidé okolo mne naplnili zkušenostmi. Naučila jsem
se dívat na život z lepší stránky, protože nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.
FOTO: Radek Lukša
OSTRAVA – Když padne
v Nadaci OKD zmínka o pátých
narozeninách, které mimochodem právě v této době oslavila,
většinou někdo z týmu přidá
i dovětek, že není důležité, jak
dlouho působí. Ale co všechno má za sebou; jaké dobré
věci podpořila a komu pomohla! Slovo proto dostalo pět činných v těžařské nadaci: ředitel
Jiří Suchánek, jeho zástupkyně Lenka Ehlerová, referentka
Zuzana Macháčková, manažerka projektů Karolína Drozdová
a produkční Veronika Kusá.
vější vůči sociálně znevýhodněným spoluobčanům a snažím se
pomáhat i mimo svou pracovní
dobu. Do akcí, které pořádáme,
vkládáme všichni nejen úsilí, ale
i srdce.
Nadační tým (zprava) Karolína Drozdová, Veronika Kusá, Jiří Suchánek, Lenka Ehlerová a Zuzana Macháčková.
je třeba karnevalový průvod
při oslavách hornického svátku
v Karviné, ty jsou krásným bonusem k naší činnosti.
L. EHLEROVÁ: Za tři léta strávená s nadací jsem pochopila mnoho ze světa neziskovek,
poznala neuvěřitelné množství schopných a obětavých
lidí, kteří skutečně tvrdě pracují na tom, aby se jiní – ať
lidé se závažným postižením,
anebo prostě jen děti ze sídliště – měli lépe. Asi nejvíce mi
k srdci přirostla podpora hendikepovaných. Ti ve skutečnosti vůbec nepotřebují naši lítost!
Naopak, šanci stát se součástí běžné společnosti – chodit
do práce, na večírky, za kulturou či sportem, a to bez zvídavých očí. Když znáte skutečné
lidi, kteří takové problémy denně řeší, vnímáte, jak je to samozřejmé a současně složité.
Z. MACHÁČKOVÁ: Myslím, že
se nám podařilo vytvořit opravdu schopný a silný tým, kterému
není lhostejná jakákoliv výzva.
Prožíváme spolu dobré, ale i to
zlé a vždycky držíme pospolu.
V nadaci mám na starost zejména pořádání akcí, a díky tomu
mám možnost poznávat spoustu
zajímavých lidí nejen z neziskové sféry, a také mohu navštěvovat různá místa a kulturní akce.
Díky Nadaci OKD jsem vníma-
V. KUSÁ: Jsem novým členem
týmu, pro hornickou nadaci pracuji teprve rok a troufám si říci,
že mi to změnilo život. Získala
jsem nejen zkušené kolegy, ale
také nové přátele. Prožila jsem
spoustu nového a získala mnoho cenných zkušeností. Nejvíce
se mi ale líbí, že má práce není
stereotypní, že stále poznávám
nové lidi. Srdcaře, ty zvláště; vážím si jejich práce, odhodlání.
I kvůli nim se rovněž snažím být
lepším člověkem.
Co jí popřejete do dalších let?
J. SUCHÁNEK: Nadace je
srostlá s OKD, a proto je klí-
čové, aby opět nastartovala
ekonomika a dařilo se nám
jako celku. Pokud tomu tak
bude, vše ostatní již půjde
hladce. Popřál bych, aby měla
nadace na svou stranu nakloněno co nejvíce lidí nejenom
z bezprostředního okolí těžařů. Věřím totiž, že to, co OKD
prostřednictvím své nadace
činí v našem regionu, má velký smysl a stejný smysl má,
aby jak společnost OKD, tak
nadace psaly dále svou bohatou historii.
L. EHLEROVÁ: Nejen naší
Nadaci OKD, ale i celému neziskovému sektoru z celého srdce přeji, aby se podařilo překonat ekonomicky nedobré období a nadále pomáhat, kde je to
třeba.
Z. MACHÁČKOVÁ: Spoustu
dalších
dobrých
projektů
a akcí. A také, aby v nadaci
vždy pracovali lidé se srdcem
na správném místě.
K. DROZDOVÁ: Mnoho zajímavých a kvalitních projektů.
A samozřejmě, aby dále měla
silné finanční dárce!
V. KUSÁ: Nadaci OKD přeji
hodně peněz, aby stále mohla
podporovat kvalitní projekty.
Nadačnímu týmu pak spoustu
sil a dobré nálady.
Radek Lukša
17/16-IV/13
Nadace OKD
slaví páté narozeniny
a při té příležitosti
odpovídala pětice
lidí z jejího týmu
PO ŠICHTĚ
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
25. dubna 2013 | www.ihornik.cz
Vodní lyžaři chtějí
další medaile
Vodní lyžaři z havířovského klubu začnou opět trénovat na přehradě Těrlicko.
Pavel Balon z Dolu
Paskov se zasloužil
o zkvalitnění tréninku
malých sportovců
TĚRLICKO – Poslední pravidelné páteční tréninky za vlekem
na krytém bazénu v OstravěPorubě mají za sebou děti
z Klubu vodního lyžování
Havířov (KVLH) před letní sezonou na „domovské“ přehradě v Těrlicku. Tam budou jezdit také za motorovým člunem,
na jehož ne zrovna laciný provoz přispěla Nadace OKD z minigrantu Srdcovka.
„Kdo řídí člun? My rodiče! Znamenalo to udělat si příslušný řidičák,“ prohlásil Pavel
Balon z Dolu Paskov, jenž má
v KVLH dceru Pavlínu. Vloni
celkově druhou na mistrov-
10
korun stojí minuta
provoz
motorového člunu u
,
trénuje se asi
dvacet minut!
FOTO: Radek Lukša
VODNÍ LY ŽO
VÁNÍ
ství
ví republiky v dětské
dět kategorii
do patnácti llet.
Nápad nechat ji
t Ná
vyzkoušet si vodní lyžování dostal předseda klubu Josef Kocur,
jinak bývalý elektrikář ze šachty František.
„V týmu čítajícím šest dětí
ve věku od osmi do čtrnácti let jsou také Petr a Marcela
Skyvovi, jejichž oba rodiče
pracují na Dole ČSM. Taky už
domů přinesly nějaké medaile,“ pokračoval Balon s tím, že
minigrant použije KVLH právě k přípravě na republikové mistrovství „Grand Prix of
the Cable 2013“. Trénink za člunem? Minuta stojí deset korun!
„Konkrétně půjde o přípravu
takzvaných figurálních jízd, kdy
je na rozdíl od vleku, na němž
se trénuje slalom, přímý kontakt mezi závodníkem na lyžích
a trenérem ve člunu. Pro děti to
je maximálně efektivní způsob,“
vysvětloval Balon. Malí vodní
lyžaři se na Těrlické přehradě
budou objevovat šestkrát to týdne. Samozřejmě, pokud to dovolí
počasí.
Radek Lukša
JDE O KOUZLO KUCHYNĚ ČECH A MORAVY
OSTRAVA – Do třetího kola naší fotosoutěže bylo do redakce
Horníka doručeno třináct snímků od šesti autorů. Zvítězit však
mohla jen jediná.
VÍTĚZ 3. KOLA
Komise vybrala fotografii
Václava Hellera
z Dolní Lutyně.
Vyhrává knižní bestseller „Kouzlo
kuchyně Čech a Moravy aneb
dědictví našich babiček”. Jde
o obsáhlou, bohatě ilustrovanou kuchařskou kniha Romana
Vaňka z dílny Pražského kulinářského institutu.
3
Oprava třecího kotouče. Foto Václav Heller
Podmínky soutěže jsou jednoduché
Stačí objektivem podchytit vše, co souvisí s hornictvím, ať už se
jedná o scenérie našeho revíru, rekultivované krajiny, atmosféru
hornických akcí či událostí podporovaných OKD nebo Nadací OKD,
zajímavé portréty havířů nebo jejich zaznamenání při práci nebo
jiných aktivitách.
Snímky v digitální podobě, nejlépe ve formátu JPG, v rozlišení
minimálně 300 kB, i s komentářem (popis obsahu fotky, kde byla
pořízena – jedna či dvě věty), svým jménem, příjmením, adresou,
případně tel. číslem zasílejte k nám do redakce na e-mailovou
adresu: [email protected] V „Předmětu” záhlaví zprávy uveďte heslo:
Fotosoutěž Horníka.
Redakce
DLOUHOLETÝ RUBÁŇOVÝ VEDOUCÍ
Pavel Balon (42) se vyučil v Havířově v devětaosmdesátém roce
důlním elektromontérem pro Důl Prezident Gottwald (František),
kde dělal v telefonní ústředně jeho otec. Po dvou letech zamířil
do provozu rubání, z technika se stal v pětadevadesátém
vedoucím úseku. S útlumem šachty František se stěhoval
na Duklu a po jejím uzavření zamířil v roce 2000 na Důl Paskov.
„A to i s celým rubáňovým kolektivem hlavního předáka Petra
Zemana. Kopeme spolu už od Dukly,“ nechal se slyšet Balon.
Pavel Balon (uprostřed) s dcerou při vyhlašování havířovského Sportovce roku.
JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK
FOTOSOUTĚŽ HORNÍKA
PS: Všechny zaslané fotografie budou součástí výběru v dalších
soutěžních kolech.
Zas raz v Praze
Všeci, co pravidelně čitatě ty moji
dřisty v Horniku, stejně jako kamoši
i moja rodina vitě, že miluju matičku
Prahu. Ale tak zvlaštně. Od děcka do ni
rad jezdim. Ale enem na chvilu. Pobudu
v ni paru dni a už zas smětam zpatki
sem dom do našeho kraja. Temu sem
kdysik odmitnul robotu v Metrostavě
a trvaly pobyt metropoli na Vltavě. Ale
jak pravim, když se ozve kdosik, kdo
enem řekně: „Lojzek, jedem do Prahy!“
něvaham ani chvilu a jedu. Pokuď mi to
ovšem dovoli zdravi a hlavně portmona. A divitě se potym, když mi řeknul
předminuly tydiň muj mladši synek:
„Tato, něchceš do Prahy na hokej?
Mam listky zadara, hotel za paru pětek
a už zme dluho něabsolvovali tour de
knajpa!“ To bylo moc lakadel naraz.
Hokej, tour… „Ale o jaki hokej idě? Dyť
liga už koňči a Vítky už něhraju…“ ptal
sem se. „Ale hraju. Ve stare sportovni
hale, kaj si byl na hokeju naposledy
ve dvaasedumdesatym roku v minulym stoleťu a aji tisicileťu, jak jsme
vyhrali titul mistru světa. Nastupja
tam Vitkovice proti Vitkovicam!“ pravil
s pyskem od ucha k uchu. „Se robiš ze
stareho taty prdel?! Jake Vitkovice proti Vitkovicam?! Co je to za cypovina?!“
tvařil sem se nasraně. „Ale to tak řikam
temu, že hraju naši, které budě kaučovať Lojza Hadamczik, proti Slovakum,
které vedě Laďa Vůjtek. Dva byvali
treneři Vítkovic! Už kapuješ?“ Kapoval
sem a na zajezd kivnul předevšim
temu, že sem počital s tu našu pivni
tour! „A tvuj bracha nejedě?“ zeptal
sem po staršim synovi. „Ni, bo byl tyden
na služebni cestě ve Finsku, a co ma
to male děcko, tak se rači drži doma“
odpověděl mi a bylo znať, že ho to hodně sere. Tuš zme minuly štvrtek vyrazili
černozlatym vlakem Leo, jizdenka pro
emeryty nad šedesat bratru za dvěstědeset korun!, směr stověžata. Ta
nas přivitala nadhernym
počasim. Spichali
zme do hotela hned
vedle sparťanske
haly v Holešovicach.
Uložili baťužky a valili
zpatky do centra a na prvni
ochutnavku plzeňskeho. No
v hospůdce U Rudolfina ju maju skvělu.
A když sem se na oběd dal kachničku s dušenym zelim a „michanym“
knedlikem, pak do mě ty škopky padaly
jak špina do hajzla. „Brzdi, tato, brzdi,
čeka nas hokej!“ připominal synek.
Ale pro mě byl hokej už enem vedlejši
zaležitosť, tak mi ta plzeň šmakovala.
Ale zustal sem enem u třech, bo přeci
v hale nebudu furt litat na hajzel…
No na wc jsem moc nelital, ale
vyvoj hokeja mi byl tak kapičku
ukradeny, bo šlo o guvno – enem
tak o prestiž. Tuš sem robil
take male cypovinky! Když
už naši vedli dva nula
a všeci v hale volali „Češi
do toho!“, ja jako solista
sem maval našim praporkem a volal
„Moravaci a Slezani do toho“. Synek se
na mě enem tak ukosem dival, ale když
jsem na vyvolavani mena našeho dvojnasobneho střelca: „Jirka Novotný!“,
začal volať: „Jirka Paroubek!“, přesednul se o dvě řady vyše a robil, že mě
nězna… Když sem to vykladal chlapum
Na Upadnici, tak pravě v tym bodě mě
přerušil Erďa: „Je moc hodin, rano jedem na zahradku, tuš nam to dopoviš
zítra večer. Ale ten znatě? To vola chlop
telefonem: ,Haló, jsou to vodárny?!‘
,Ano, co si přejete?‘ ,Stěžovat si, že mi
z vodovodu teče voda‘ ,A co jste čekal?‘
,Tož, kurva, vzhledem k ceně aspoň
Pilsner Urquel!‘ Fajne, ni?!“
Tuš zdař buh, vaš Lojzek
Panorama
číslo 16 | ročník 43
ZDENĚK CHRÁPEK, BÝVALÝ RUBÁŇOVÝ, ŠÉFUJE DĚLNÍKŮM ROZEBÍRAJÍCÍM BETONOVÝ SKIP
TRADICE
POSLEDNÍ ŠACHŤÁK
PŘED VELKÝM FINÁLE
Věž nad uzavřeno
jámou pomalu, al
„Fuxové se museli ukázat
i svým šveflem. Vypadá to, že
se něco naučili a neudělají
v pátek 26. dubna v hornickém muzeu v Landek Parku
ostudu,“ konstatoval profesor
Pavel Prokop v roli Slavného
vysokého a neomylného
prezidia. Skok přes kůži začíná
v Petřkovicích už od 14 hodin
fuxovským pochodem.
uzi
Lanovnice tady ještě zůstaly, ukazoval stavbyvedoucí ve skipové budově.
FOTO: Radek Lukša
OSTRAVA – Naposledy nanečisto předváděla v Modré sově
v Porubě desítka smrdutých
fuxů, jak dovede pochodovati, karmíny zpívati, mastí
se síliti a prezidiální tablici
stejně jako hornické tradice
ctíti. Geodetický šachťák byl
totiž ve třetím týdnu v dubnu
posledním před slavným 124.
skokem přes kůži!
„S útvarem VOKD 30
jsem
hloubil
například
i ve Frenštátě,“ vzpomínal
Chrápek, který přišel do revíru
OKD ve druhé polovině osmdesátých let minulého století coby
absolvent strojařiny na „báňské“. Fárat začal na Rudém říjnu (později Heřmanicích), kde
dělal mechanika v provozu
rubání.
„Heřmanice, Koblov, Vítězný
únor – Odra, Antošovice,
Doubrava, Barbora, Pokrok,
Dukla,“ uváděl jména někdejších šachet, kde se objevil
s partou firmy DAV vykonávající demoliční práce. Do vítkovické Dolní oblasti na Hlubinu
stěhoval těžní stroj z Pokroku.
Jeho posledním velkým „představením“ před nynějším úkolem v Paskově byl odstřel skipu na Dukle.
PASKOV – Všimnout si toho
může každý – skipová těžní věž
tyčící se v Paskově nedaleko výpadovky z Ostravy do Frýdku-Místku pomalu, ale jistě mizí!
Odshora ji rozebírají dělníci firmy DAV, kterou k likvidaci najal
vlastník objektu, státní podnik
DIAMO. Začali vloni na podzim, hotovo chtějí mít – navzdory zhruba měsíčnímu zdržení kvůli zimě a sněhu – letos
o prázdninách. Pak budou scenérie ze skipové věže, které přinášíme, patřit navždy historii.
Demolice a výstavba – DAV –
se jmenuje firma bourající skipovou věž bývalé šachty v Paskově
a tento název také v případě dolů
dokonale sedí na jejího stavbyvedoucího. Jenže obráceně! Zdeněk
Chrápek (55) je totiž kdysi budoval, zatímco v současnosti je zase
likviduje.
Naposledy nanečisto, po geodetickém šachťáku bude slavný skok.
POZVÁNKA
OSTRAVA – Výbor Klubu přátel hornického muzea v Ostravě zve
všechny svoje členy na Plenární zasedání, které se koná 7. května
v kompresorovně hornického muzea v Landek Parku v Petřkovicích
od 15 hodin. Toto plenární zasedání bude volit výbor Klubu na další tříleté funkční období. Ještě jednou zveme všechny členy k hojné účasti
na tomto zasedání.
Karel Budin, jednatel KPHMO
Nyní má pod sebou necelou
dvacítku chlapů, kteří za pomoci diamantových řezacích nástrojů a jeřábu kus po kuse rozebírají vysloužilou skipovou věž.
„Střílet nesmíme, okolo jsou provozy OKD – úpravna uhlí vytěženého na Staříči a Chlebovicích
– i společností AWT a Green Gas
DPB,“ vysvětlil.
Radek Lukša
Dělají čest hornickým tradicím
Vaječina, fedrování...
42/16-VI/13
Krojovaným horníkům
z Františka se nedaří
získat vhodné prostory,
přesto na svoji
činnost nerezignují
HORNÍ SUCHÁ – Žel, zemřel
dlouholetý člen Kroužku krojovaných horníků Dolu František
v Horní Suché Josef Adamík.
V hornických uniformách mu
přišli vzdát hold na jeho poslední cestě i zástupci výboru KKH.
Proto o několik minut posunuli
jedno ze svých jednání, k nimž
se pravidelně scházejí na hornosušském Císařství.
Kroužek, jemuž předsedá
Milan Michálek, sdružuje 40
členů, z toho 23 žen a 17 chlapů. Vedení organizace je hrdé
na to, že je mezi nimi i deset
aktivních zaměstnanců těžební společnosti OKD. Úplně nejmladší členkou je sedmnáctiletá Veronika Hladká, která reprezentuje nejmladší generaci
rodiny Hladkých a Tesarczyků.
Ve výboru KKH jsou její rodiče
– maminka Lenka, otec a kronikář kroužku Miroslav, děda
Bronislav Tesarczyk a babička
Dana.
Kroužek krojovaných horníků v Horní Suché vznikl v roce
1921. Jeho zakladateli byli
A. Kalus, J. Lipowski, J. Peter
a další. Po ukončení těžby
na dole František přišla organizace o své prostory v šachetním kulturním domě a nové se
jí zatím nedaří najít. Na svoji činnost přesto nerezignuje. K letošním iniciativám budou patřit například tradiční
reciproční návštěvy na akcích
okolních KKH či účast na setkáních hornických měst a obcí
ČR i SR. V květnu budou členové kroužku smažit vaječinu
na zahradě u Hladkých, v září
se zúčastní výstavní hornosušské akce Fedrování s folklorem, kterou pořádá Místní skupina PZKO ve spolupráci s obcí.
Těší se také na bowlingový turnaj, jehož se účastní zástupci
sedmi KKH z karvinského regionu, a na další akce.
Z havíře zahrádkářem
FOTO: Jaroslav Břoza
6
Členové výboru hornosušského KKH Bronislav Tesarczyk a Věra Bryndýsová.
Je příznačné, že na setkání
hornosušského Kroužku krojovaných horníků pravidelně
přijíždějí i bývalí havíři, které osud zavál mimo karvinský
region. Patří k nim třeba šedesátník Bronislav Tesarczyk,
dlouholetý zaměstnanec Dolu
František, který se po odchodu do důchodu přestěhoval
na Jesenicko.
„Karvinského prachu jsem se
za ta léta na šachtě nadýchal
už dost, proto jsem se rozhodl změnit prostředí,“ vysvětluje
Tesarczyk, jehož novým koníčkem se stalo zahrádkaření. „Žiji
v okolí Slezské Harty. Mám tam
dům se zahradou a moje výpěstky obdivují i místní. Daří se
mi zejména v pěstování brambor, některé váží i více než kilogram,“ pochlubil se zasloužilý
krojovaný horník.
jb
V souvis
25. dubna 2013 | www.ihornik.cz
OSTRAVA
SPORT
Dolnolhotská 10
Moravskoslezské mistrovství v silničním běhu
na deset kilometrů,
ude odstartováno v sobotu
kteréé bu
bude
27. dubna v 10 hodin v Dolní Lhotě
u Ostravy, je závod otevřený pro
všechny běžce! Program slibuje
i běhy a atrakce pro děti, projížďky
na koních či parašutistickou show.
PASKOVSKÝ SKIP V ČÍSLECH
ORLOVÁ
ƒ 1961 byl rokem, kdy začalo hloubení výdušné jámy tehdejšího
dolu Paskov
ƒ 1966 byl rokem zahájení těžby
ƒ 1999 byl rokem ukončení těžby a zahájení likvidace šachty
ƒ 11 394 000 korun, taková je cena demolice skipu
ƒ 72 metrů měřil skip od země po nejvyšší bod na střeše
ƒ 53 metrů, v této výšce je podlaha nejvyššího patra
ƒ 30 metrů technických pater budou rozebírat, dokud nezůstanou
prakticky jen obvodové zdi nad zakrytou jámou, pak se začne
bourat i pomocí těžké mechanizace
ƒ 3 řezači kousek po kousku odkrajují skipovou věž, kusy zdi sundává kolega s jeřábem
ƒ 9875 tun železobetonu odtud bude odvezeno a recyklováno
ƒ 200 tun železa předpokládají, že získají z demolice, vše půjde
do šrotu
ƒ 2013 je rokem, kdy paskovský skip zmizí z povrchu zemského
ZÁBAVA
4. čarodějný slet
Zahrada klubu Spirála
bude v pátek 26. dubna od 15 hodin patřit
čaroddějnnic a čarodějům všech
čarodějnicím
věkových kategorií. Bude se volit
Miss, Missák, Missátko i Nejvyšší
mocnost a poté vyrazí strašidla
i do městských ulic.
Skipová těžní věž někdejšího dolu v Paskově pomalu
mizí ze světa.
GASTRONOMIE
Den čokolády
FOTO: Radek Lukša
Beseda, výtvarné dílny,
prezentace, ochutnávka – to vše ve znamení
čokooládyy! Takový je program
čokolády!
v přednáškovém sále městské
knihovny ve čtvrtek 25. dubna.
uzi
Pro veřejnost od 15 hodin.
Kdo před koncertem čekal, že
v průběhu večera zazní dlouhý výčet čísel, úspěchů a jmen
těch, kteří se o ně zasloužili,
ten se nedočkal. Ředitel RBP
Lubomír Káňa ve svém krátkém vystoupení především děkoval, a to nejen těm, kteří se
o vznik RBP vlastní aktivitou
a finančními prostředky zasloužili a v průběhu uplynulých
dvou dekád se podíleli na jejím
řízení. Děkoval všem spolupracujícím poskytovatelům zdra-
interview
technologie
téma
Ján Fabián:
Rok 2013 je plný výzev.
OKD je zvládne
Doly na Karvinsku
propojilo pod zemí
unikátní důlní dílo
Moravskoslezský kraj:
region s perspektivou
6–9
12 –13
14 –17
Open Mine přináší rozhovor
s generálním ředitelem OKD
Jánem Fabiánem, z něhož jasně
vyplývá, že rok 2013 je pro OKD
mimořádně obtížný, ale odpovídá
i na otázky, jak této nelehké situaci
čelit. „Zásadní je důraz na zvýšení
efektivity, precizní kontrolu nákladů
a další zvyšování bezpečnosti v dolech OKD,“ říká Ján Fabián. Zároveň
popisuje, s jakými cíli do nové
pozice vstoupil a jak je hodlá naplňovat, přičemž detailně vysvětluje
strategii v oblasti dalšího zvyšování
bezpečnosti práce a zlepšování
úrovně pracovního prostředí.
Magazín se vrací k prosincovému propojení dolů Darkov
a Karviná unikátním spojovacím
tunelem, přináší profil společnosti
Deilmann-Haniel Mining Systems,
která otevřela české zastoupení
v průmyslové zóně František, aby
byla blíže dolům OKD, rekapituluje
výsledky programu Continuous
Improvement v OKD, ale přibližuje
například i předvánoční bezplatné
bruslení pro veřejnost na náměstích v Orlové a Karviné. Časopis si
zároveň všímá opatření, která firma
realizuje, aby snížila dopad své
činnosti na životní prostředí.
Marek Síbrt
Můžete se těšit na:
votní péče, zaměstnancům
a také 420 tisícům pojištěnců
za důvěru, věrnost, pochopení a přátelský přístup vytvářející pozitivní prostředí. V závěru popřál RBP mnoho úspěchů do dalších let a přítomným
v hledišti pak hezký zážitek při
poslechu nejkrásnějších melodií světových skladatelů vídeňské operety.
Josef Lys
Občanské sdružení
svatá Barbora, se
stará o děti, kterým
zahynul táta - horník.
BLAHOPŘÁNÍ RBP
Revírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně, zaslala řada
osobností blahopřejné dopisy. Mezi jinými i ministr zdravotnictví
Leoš Heger. Ten mj. píše:
„Během uplynulých dvou desetiletí se RBP podařilo stát se
největší regionální zdravotní pojišťovnou v České republice. O to
více si cením, že pojišťovna nebyla kdy spojována s korupčními
aférami či jinými nešvary, které by na její působení vrhaly jakýkoliv stín pochybností. Zároveň bych rád vyzdvihl, dle mého názoru,
příkladné hospodaření, jehož důkazem budiž například dostatečná výše finančních zásob na jednotlivých účtech zdravotní
pojišťovny. I v dalších sledovaných ukazatelích dosahuje Revírní
bratrská pokladna ve srovnání s ostatními zdravotními pojišťovnami standardně jedny z nejlepších výsledků. Uvažujeme-li
nad to, že vůči zdravotnickým zařízením nejsou evidovány žádné
závazky po lhůtě splatnosti, zůstává a pevně věřím, že ještě
dlouho bude Revírní bratrská pokladna spolehlivým a kvalitním
partnerem nejen pro zdravotnická zařízení, ale také pro své
pojištěnce. Přeji jí mnoho dalších úspěšných let činnosti na poli
veřejného zdravotního pojištění.”
- Nafukovací skákací hrad CHEVROLET
- Společná prohlídka muzea Landek,
pro registrované návštěvníky vstupné
s 50% slevou. Registrace na
Www.chevrolet.tym.cz
- Prezentace značky CHEVROLET
- Prezentace jiných produktů automotive
- HITrádio ORION
- Překvapení pro děti
- Tombola o hodnotné ceny
- Občerstvení zajištěno
- A mnoho dalšího...
PAVLAS TRUST s.r.o.
Chevtrolet dealer pro
Ostravu a Frýdek Místek
Tel.: 728 120 000
43/16-VII/13
Světová zdravotnická
organizace (WHO)
Magazín společnosti New World Resources
Naložte děti a přijeďte podpořit Občanské sdružení svatá Barbora.
RBP slavila 20. výročí
Motto:
Zdraví neznamená
pouhou nepřítomnost
nemoci, nýbrž je
stavem fyzické,
duševní a sociální
pohody.
OSTRAVA – Letošní první číslo
čtvrtletníku Open Mine mateřské
společnosti OKD, New World
Resources, se v hlavním článku
věnuje současným změnám
i budoucím perspektivám moravskoslezského regionu. Hejtman
kraje Miroslav Novák, šéf skupiny
Vítkovice Holding Jan Světlík i generální ředitel OKD Ján Fabián se
v magazínu shodují na tom, že unikátnost kraje spočívá především
v provázanosti jednotlivých článků
průmyslového řetězce s navazujícími službami, systémem vzdělávaní
a doprovodnou infrastrukturou.
Budoucnost kraje závisí především
na spolupráci nových a tradičních
odvětví při jejich podnikatelské
činnosti se silným ohledem na životní prostředí a důraz na kvalitní
systém vzdělávání.
„Musíme lidem nabízet
především pracovní příležitosti
a možnosti výdělku. Obyvatelé
regionu se musí mít kde vzdělávat,
pracovat, rozvíjet a vydělávat peníze. Pokud jim to neposkytneme,
budou z kraje odcházet jinam. A to
si nemůžeme dovolit, bez schopných lidí nemá náš region šanci
na úspěch,“ říká Jan Světlík.
S optimismem hledí do budoucna i hejtman kraje. „Náš kraj
nemůže mít menší ambici než se
stát nejdynamičtěji se rozvíjející
oblastí v zemi. A to je také můj cíl.
Měl by být moderním a sebevědomým regionem, který stojí
na průmyslové tradici a dokáže
nabídnout lidem uplatnění.
Nechceme se vzdávat historie,
která k tomuto kraji patří,“ tvrdí
v Open Mine Miroslav Novák.
Open Mine
Společnost PAVLAS TRUST s.r.o.
Vás zvou na každoroční sraz vozů CHEVROLET,
který se uskuteční dne 11. 5. 2013 od 10:00
v areálu hornického muzea LANDEK v Ostravě.
slosti s těžbou uhlí se zde čas zastavil.
OSTRAVA – Bouřlivými ovacemi ocenilo vřelé publikum nejen výkony aktérů operetního
koncertu, ale také tímto blahopřálo Revírní bratrské pokladně. Tato zdravotní pojišťovna totiž v pondělí 22. dubna
oním kulturním pořadem slavila na scéně Divadla Antonína
Dvořáka Národního divadla
Moravskoslezského 20. výročí
své činnosti.
Magazín společnosti NWR
přináší rozhovor s Jánem
Fabiánem a přibližuje
perspektivy kraje
č. 1 2013
ou výdušnou
le jistě mizí
Na scéně Divadla Antonína
Dvořáka zněly melodie
světových skladatelů
vídeňské operety
7
TIPY
VYŠEL NOVÝ OPEN MINE
HORNÍKA
ŠACHTY V PASKOVĚ
Pracovníci firmy DAV ji
kousek po kousku rozebírají odshora dolů.
Panorama
www.autopavlas.cz
Po šichtě...
8
číslo 16 | ročník 43
Kvůli financím, které
nabraly neutěšený směr,
vystoupíte radikálně proti
strůjci všeho. Na to, co se
komu líbí a nelíbí, neberte
ohledy. Vyrazíte-li do hor,
dejte si do těla. Endorfiny
se vám budou hodit
při slepování pošramocených vztahů.
V týdnu budete čelit
různým úskalím. Skrývané
emoce vás vyhodí z konceptu, kdy si to nejméně
přejete. Zatněte se
a stůjte za svými názory,
okouzlíte své okolí. Ve druhé půli týdne více
odpočívejte – heslo
jarní únava!
Nevíra ve vlastní síly vám
naruší běžný rytmus dne.
Podvědomě se obáváte
neúspěchů a konfliktů.
Nechte si poradit – někdo
vám otevře oči v tom,
s čím si lámete hlavu.
V lásce budou nezadaní riskovat a bez
zábran flirtovat.
VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
ST
Pracovní shon vás pohltí.
Věci jsou v pohybu a nelze
říci, co dopadne dobře a co
špatně. Zesílí vaše potřeba
jistoty. Chaos, zmatek
a noví lidé vás znervózní,
dejte na intuici a úskalí překonáte. O víkendu
se nechte hýčkat
a rozmazlovat.
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
KO
Zapomeňte na osvětu,
snaha přimět někoho
ke zdravějšímu způsobu
života z vás udělá nesnesitelnou osobu. Mnohé
překvapí, že tiší lidumilové
v sobě skrývají i velkou sílu.
Při vší píli se budete
i bavit, láska nechá
dveře otevřené.
KŘÍŽOVKA O KNIHU
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
LEV 23. 7. – 23. 8.
RAK 22. 6. – 22. 7.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
B
BÝK 21. 4. – 20. 5.
BERAN 21. 3. – 20. 4.
TÝDENNÍ HOROSKOP
V práci se podle vás nic
neděje, běžný stereotyp.
Zkuste si i zde vytknout
vyšší cíle, mohou vás posunout dál v zaměstnání.
To vše, spolu s nedostatkem času, se může odrazit
v partnerském
vztahu – rodině se
nezavděčíte!
Energií budete hýřit, málokdo s vámi udrží krok. Bez
ohledu na věk a pohlaví
budete u všeho. Nebylo by
divu, kdyby na vás partner
žárlil. Nic mu nevymlouvejte, vychutnáte si zvýšený zájem o sebe.
O víkendu vezměte
rodinu za kulturou!
Velkorysé představy
ztroskotají při rozhovoru
s člověkem, s nímž jste
počítali pro část úkolů
i odpovědnosti, a vrátíte se
na pevnou zem. Předčasné
je bilancovat, co se již
podařilo a v čem
jste neuspěli. Elán
čerpejte při sportu.
Jistá věc se zdá neřešitelná
proto, že na ni pohlížíte
ze stále stejného úhlu.
Požádejte o pomoc kolegu;
jen fakta bez komentářů,
neovlivníte jeho úsudek.
Necháte se dojmout,
citová „slabost” vám
sluší. Uvidíte, jak
bude okolí reagovat.
Nepředvídatelné situace
v zaměstnání naruší vaše
plány, začnete hledět
na svět černými brýlemi.
Obyčejně roztomilé slabůstky partnera vás rozčílí.
Zamaskujte to úsměvem,
sejděte se s přáteli,
odložte obavy a projevte city.
Seznámení krásné Sissi s rakouským
císařem Františkem Josefem bylo přímo
pohádkové. Svobodomyslnou panovnici
však dusí zkostnatělá dvorská etiketa,
zraňují ji věčné střety s autoritativní tchyní,
trpí krutými depresemi... Jak se z nezkrotné
bavorské růže stala nepochopeným vězněm
své doby? Poutavé vyprávění je doprovázeno řadou fotografií.
„Když jsem odcházel z minulého podnájmu,“ povídá nový podnájemník
paní domácí, „tak paní bytná plakala.“ – „To se nemůže… (viz tajenka).“
POMŮCKA:BENAR,
BORTY,JUVA,KOVAR,
PARTUS,PROA,SEL,
SIK,UNA,VILAS.
Balkánská
řeka
2. DÍL
TAJENKY
Povel psovi
Italské ženské
jméno
Geny
Ukazovací zájmeno
Odborník
v italice
Jev
Utišiti žízeň
Česká řeka
Neklesat
Šněrovačky
Antoušek
Ledovec
Hnojivo z organických
látek
Ženské jméno
Polský hud.
skladatel
Rozumět
Cenina (slovensky)
Žvanil
Značka americia
Zbytky sladu
Slitina pro
elektronky
Francouz.
druh karet
Únosce
Heleny
Římskými čísly 1501
Porazy
v džudu
Vápenc. hornina s jílem
Pracovní skupina
Vytápět
Starší český
herec
Edém
Tvrdit ocel
Dravá kaprovitá ryba
Opeřenec
Muka (plurál)
Šlechtický
titul
Bouřit se
Töpferovy iniciály
RYBY 21. 2. – 20. 3.
PANNA 23. 8. – 22. 9.
Pocítíte touhu po absolutní
volnosti, svobodě a nezávislosti. Pracovní nařízení,
formality a závazky vás
budou zlobit. Šance, jak
uniknout problémům – vzít
si volno. Odmlčet se, rozebrat situaci – a divit
se zklidnění. K vaší
spokojenosti.
Určití v pořadí
Porod (medicínsky)
Škrabošky
Český proz.
a novinář
Istrijské přístavní město
Věštec
Horské jezero
Ohleduplnosti
Zahrazovat
cestu
Let na jiné
místo
Moji
Pobízet
Podnik
v Pardubicích
Sídlo
ve Finsku
Německy žít
Pobídka pro
koně
Bečka, sud
(zastarale)
Domácky
Jaroslava
Štípat dříví
(nářečně)
Ráj
Cykly přednášek
Časopis pro
ženy
Mezinárodní
kód letiště
v Soulu
Základní aminokyselina
Slovensky
tlapa
Plácat nesmysly
Afghánská
metropole
Italská paní
Desetidenní
období / Uzlíček
ve tkanině
Ovíjet
Přemýšlíte o dovolené?
Zadlužit se kvůli luxusu by
bylo neuvážené, splátky
by vám narušily klidný
spánek. Neradi se pouštíte do přímých sporů. Držte
vyřídilku na uzdě, nebo
prozradíte víc, než
jste zamýšleli. Srdce
otevřete dětem.
Organická
sloučenina
amoniaku
Druh koberce
Zvracet
Anglický
mořeplavec
Rusky úkol
Korejský malíř 17. století
Textilní látky
Lodní boky
(slang.)
Téci po kapkách
Malajská
dýka
Rutina
Primát
1. DÍL
TAJENKY
Tkanina z česané vlny
Značka objektivu
Had / Tuhé
palivo
Tmel
Opak praxe
Továr. strojíren. techniky
(zkratka)
Vybrat si
Mongolský
pastevec
Plachetní loď
Ostrovy
v Atlantiku
Setina hektaru
Znoj
Římskými číslicemi 999
Argentinský
tenista
a básník /
Předložka
24 hodin /
Název značky
draslíku
Jméno Chýlkové
Pravoslavný
obraz
Sídlo v Čadu
Házet
Bloudit
Ukazovací zájmeno
Tajenka křížovky č. 15: „... facku, ale nikdy nevím, z které srany přiletí.” Výherce křížovky č. 15 je paní Milena Kobylarzová z Karviné-Nového Města. Na vylosovaného luštitele
čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: [email protected]
SUDOKU
VTIP TÝDNE
VTIPY
9
5 8 2
8 5
6
6 7
1 4
7 1
2
Jedna minuta může být různě dlouhá.
Záleží na tom, na které straně dveří od WC stojíte!
6
3 1 2
Chviličku před započetím smutečního obřadu se
obřadník v síni otočí ke stařičké vdově a ptá se:„Kolik
bylo vašemu manželovi?”
„Devadesát osm,“ odpoví vdova, „byl o dva roky
starší než já.”
„Takže vám je tedy devadesát šest,” podotkne
obřadník.
Dáma odpoví: „Už skoro nemá cenu chodit domů,
co?”
5
4
3
6 7 1 9 4
3
7 1
9
2
7
3
4
9
6
1
5
8
7
3
9
8
4
1
6
2
5
4
1
5
6
2
7
9
8
3
6
2
8
3
5
9
4
7
1
Řešení dnešního sudoku:
3
8
6
4
5
1
3
7
9
2
4 2 8
Jak luštit sudoku:
Každý řádek, sloupec
a každý čtverec
(3 x 3 políčka) musí
obsahovat čísla od 1 do 9.
Slečna si po obědě v restauraci pšoukne. Strašně se
stydí, a tak, aby zakryla, co se stalo, trochu zavrže
židlí. Nahne se k ní chlapík odvedle a říká: „Úplně
jiný zvuk, co?”
2 8
5
9
1
2
7
8
3
6
4
KRESBA: Pavel Skura
9 4
3
5
2
9
6
4
8
1
7
3 4 1
9
9
9
8
7
1
3
5
2
4
6
2
1
1
4
6
7
8
2
5
3
9
2
Cítila jsem, že mám tělo absolutně z formy, a tak jsem se
přihlásila do fitness klubu. Rozhodla jsem se, že budu
chodit na cvičení pro seniory. Ohýbala jsem se, kroutila,
svíjela, skákala a potila jsem se skoro hodinu, ale než
jsem se konečně navlíkla do cvičebního úboru, tak
cvičení skončilo.
25 kwietnia 2013 | numer 16 | rocznik 10
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
KWIETNIOWE HASŁO BHP: RZECZY LEŻĄCE NA ZIEMI POWODUJĄ OBRAŻENIA.
Nad przebiegiem robót
czuwał polski mechanik
DO AKCJI WKRACZA NOWY TYP
KOMBAJNU CHODNIKOWEGO
W Kopalni „ČSM“ będzie
testowany „młodszy brat”
Sandvika MR 340 – MR 341
STONAWA, ZELTWEG –
Górnicy z Kopalni „ČSM“ będą
testowali nowy typ kombajnu
chodnikowego firmy Sandvik.
Chodzi o „młodszego brata”
sprawdzonej maszyny MR-340,
których pracuje w stonawskiej
kopalni sześć. W chwili obecnej
przebiega montaż prototypu
kombajnu MR-341 na przodku
332 225. Termin jego uruchomienia zaplanowano na 6
maja. Jak podaje producent,
kombajn jest odpowiedzią
na uwagi klientów, zebrane w
czasie kilku lat na czeskim i
polskim rynku.
Przy odzyskiwaniu
kombajnu, który utknął
na przodku, sprawdziły
się program CI i nowa
logistyka
8 dni
Rozmontowany
kombajn to kupa
części, z których
żadna nie może
się zgubić.
FOT. Bogusław Krzyżanek
anie
zmontow
trwało ro ortowanie
i w ytransp ajnu
komb
dhR 75.
Oczekiwania są duże
Prototyp MR-341 waży w sumie
80 ton, jego długość osiąga
prawie 12 m. Do jego zalet należą
funkcja zdalnego sterowania
maszyną, zintegrowane kanały
ssące do odpylania lub platforma
robocza na kombajnie z dźwigiem
umożliwiającym transport łuków
obudowy metalowej do czoła
przodka. Maszyna łączy funkcję
tradycyjnego
tradyc
kombajnu
kom
chodnich
kkowego
Tomasz Sołtysik (od lewej) z szefem pionu robót przygotowawczych Alpex-u w Kopalni „Darków” Zenonem Maćkowiakiem.
wyposażenie przodka zostało zalane wodą wypływającą z
górotworu.
„Wyrobisko 40 920 jest przy
tym częścią strategicznej rozcinki pokładu nr 40, mającej
na celu przygotowanie ściany 40 901, która powinna rozjechać się już w listopadzie” –
wytłumaczył Míra, dlaczego
kopalni tak bardzo zależało na
pośpiechu.
ciągu ośmiu dni! Do sprawnego przebiegu robót przyczynił
się w istotnej mierze mechanik z oddziału robót przygotowawczych firmy Alpex Tomasz
Sołtysik, któremu jako człowiekowi uchodzącemu za znawcę
tego typu maszyn powierzono
nadzór nad akcją.
„Przez cały czas organizował on roboty wprost na miejscu i wykazał się dużą wiedzą i
doświadczeniem” – uwypuklił
wkład polskiego mechanika zastępca głównego mechanika darkowskiej kopalni Antonín Míra.
Jak dodał, obok perfekcyjnej pracy ludzi podczas akcji
sprawdziły się także nowe procedury i metody, wdrażane w
ostatnich latach w OKD.
CI i nowa logistyka
„Przede wszystkim powołaliśmy
zespół realizacyjny Continuous
Improvement, który opracował
dokładny plan robót przygotowawczych, a głównie pompo-
SPRAWDZIŁY SIĘ NOWE METODY, ALE TAKŻE LUDZIE
ƒ Czterdziestoletni mechanik oddziału robót przygotowawczych
firmy Alpex w Kopalni „Darków” Tomasz Sołtysik pochodzi
z Jastrzębia Zdroju, z rodziny górniczej. Wyuczył się zawodu
mechanika samochodowego, do górnictwa trafił w 1992 roku,
kiedy podjął pracę w kopalni JSW „Moszczenica”. W OKD pracuje
od 2000 roku. Zaczynał na ścianie jako hydraulik, później został
mechanikiem.
ƒ Z kombajnami chodnikowymi dhR 75 Sołtysik pracuje od chwili
ich pojawienia się w OKD w 2010 roku. Do testowania maszyny wyznaczono wtedy załogę Alpex 9 głównego przodowego
Tomasza Figury z oddziału Janusza Zgudy, w którym Sołtysik
pracuje jako mechanik.
ƒ Mówiąc o akcji mającej na celu odzyskanie kombajnu, Sołtysik
uwypukla przede wszystkim walory nowej logistyki. „Dzięki nowemu systemowi wszystko odwożono bardzo sprawnie, to fakt.
Tak samo dobrze sprawdzili się jednak także ludzie” – podkreśla.
Strategiczne zadanie
O co w całej akcji poszło?
Kombajn dhR 75 utknął pod
koniec ubiegłego roku na
przodku 40 920, który musiał zostać zamknięty z powodu podwyższonej koncentracji tlenku węgla. Kiedy ratownicy chodnik ponownie udostępnili, okazało się, że całe
wania nagromadzonej wody” –
przybliżył Míra.
Kiedy maszynę stojącą na pochylni wydostano na bardziej
odpowiednie miejsce i rozpoczęto jej demontaż, dał o sobie znać nowy system logistyki. „Trzeba sobie uświadomić,
że rozmontowany kombajn to
kupa części, z których żadna
nie może się zgubić” – objaśnił
Míra. Właśnie dzięki nowej logistyce można się było kiedykolwiek przekonać, czy transport idzie zgodnie z planem i
gdzie dokładnie znajdują się poszczególne jednostki transportowe, do których podzielono poszczególne elementy kombajnu.
341
Prezentacja w Zeltweg
Nową maszynę przedstawiciele
OKD i Kopalni „ČSM“ oglądali już
z wyprzedzeniem w dniach 4 do
7 lutego w zakładzie produkcyjnym firmy Sandvik Mining and
Construction w Zeltweg w Austrii.
Na miejscu oprowadzali ich
przedstawiciele austriackiego
przedstawicielstwa Sandvika z
dyrektorem Bruno Renmüllerem
na czele. Obecni byli specjaliści
z zakładu Sandvika w polskich
Tychach z dyrektorem ds. urabiania mechanicznego na Czechy,
Polskę i Słowację Pawłem
Nowakiem. To właśnie tyska
filia zapewnia dostawy i serwis
maszyn Sandvika w kopalniach
OKD.
jk
- taki numer
nosi no
typ kombajn w y
u
chodnikoweg
o
Sandvika.
Przodek znów czynny
W chwili obecnej przodek
40 920 jest znów czynny.
Chodnik jest drążony metodą
klasyczną przy pomocy dwulawetowej maszyny wiertniczej
dh DT 2 i ładowarki PSU 9000.
Prace realizuje brygada PolAlpex 5 głównego przodowego Damian Szkota, z oddziału
kierowanego przez Krzysztofa
Kuczerę.
FOT. Sandvik
DARKÓW – Rozmontować
i wytransportować na powierzchnię 80-tonowy kom-bajn chodnikowy dhR 75, któryy
utknął na przodku, to żadna
pestka. Specjaliści z Kopalni
„Darków” przy współpracy
z ludźmi z firm CZ Bastav
i Alpex PBG zdołali wykonać takie właśnie zadanie w
z maszyną kotwiącą. Jako opcja
na górze kombajnu montowana
jest platforma robocza, która
umożliwia transport obudowy
wzdłuż kombajnu do czoła
przodka, co eliminuje transport
obudowy na plecach górników.
„Jestem przekonany, że nowy
kombajn chodnikowy MR-341
przyniesie lepsze i bardziej
bezpieczne warunki pracy dla
brygady, która będzie z nim pracowała” – powiedział mechanik
pionu robót przygotowawczych
ruchu „Północ” Kopalni ČSM Jan
Zuba.
Nowy kombajn chodnikowy MR-341 podczas prezentacji w Zeltweg.
PODWÓJNA TRAGEDIA W KOPALNI „ČSM“
W ostrawskim ZOO otwarto centrum dla zwiedzających
ZOO Šárka Kalouskowa, centrum wybudowano jako obiekt
niskoenergetyczny, wykorzystujący technologie przyjazne
dla środowiska. Do jego ogrze-
wania używane są np. drewniane pelety, do ogrzewania wody
energia słoneczna. Budowa centrum była współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej.
FOT. ZOO Ostrawa
OSTRAWA – Ostrawski ogród
zoologiczny może pochlubić się
nowym centrum dla zwiedzających. Wielofunkcyjny obiekt,
wybudowany kosztem 55 mln
koron, wyrósł w pobliżu wybiegu pand czerwonych, w miejscu byłej letniej zoorestauracji. Mieści się w nim m.in. nowoczesna sala wykładowa, służąca do realizacji programów
edukacyjnych dla dzieci i gości
ogrodu. W pobliżu znajduje się
zadaszona plenerowa pracownia dydaktyczna oraz strefa ciszy z elementami placu zabaw.
Jak poinformowała rzecznik
Nowe centrum dla zwiedzających w ostrawskim ZOO.
Istotną częścią nowego
kompleksu jest klasyczna restauracja, jakiej dotąd w ZOO
brakowało. Nosi nazwę Saola
od nazwy endemicznej antylopy odkrytej w 1992 roku
w lasach Wietnamu i Laosu.
Saola to jeden z najbardziej
zagrożonych dużych ssaków
azjatyckich i jednocześnie
symbol kampanii na rzecz
ratowania fauny południowo-wschodniej Azji. Z tarasu zewnętrznego restauracji
rozciąga się widok na wybieg
azjatyckich zwierząt kopytnych.
bk
OSTRAWA – W podziemiach Kopalni „ČSM“, ruchu „Południe”,
doszło w nocy z niedzieli 21 na poniedziałek 22 kwietnia do nieszczęśliwego wypadku, podczas którego zmarli dwaj ratownicy górniczy w wieku 32 i 34 lat. Do zdarzenia doszło z dotąd nieustalonych
przyczyn na nocnej zmianie mniej więcej 1100 metrów pod ziemią
podczas pobierania próbek powietrza z zamkniętych obszarów
wyrobiska górniczego.
„Jest to dla nas duży cios. W imieniu swoim i wszystkich pracowników OKD pragnę wyrazić rodzinom i bliskim zmarłych szczere
kondolencje“ – powiedział dyrektor generalny i prezes zarządu OKD
Ján Fabián. Powody tragedii bada komisja złożona z przedstawicieli
Obwodowego Urzędu Górniczego w Ostrawie, Kopalni „ČSM“, spółki
OKD i związkowców przy współpracy z Policją RC.
vs
Redakcja Horník-Górnik „ Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: [email protected] „ Tel.: +420 596 264 808 „ Komórka: +420 728 864 125
Inzerce / Panorama
OSTRAVSKÁ ZOO MÁ NOVÉ
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
OSTRAVA – Ostravská zoologická
zahrada, mezi jejíž tradiční podporovatele patří i Nadace OKD, má
zbrusu nové návštěvnické centrum.
Multifunkční komplex za asi 55
milionů korun vyrostl na místě
původní letní zoorestaurace
nedaleko výběhu pand červených.
Součástí budovy je mimo jiné
moderní učebna pro výuku dětí
a realizaci vzdělávacích aktivit pro
veřejnost. V bezprostřední blízkosti
restaurace se nachází zastřešená
venkovní učebna a klidová zóna
s herními prvky pro děti.
Jak informovala mluvčí zoo
Šárka Kalousková, návštěvnické
centrum bylo vystavěno jako
nízkoenergetický objekt využívající
technologie šetrné k životnímu
prostředí. Provoz budovy je zajištěn obnovitelnými alternativními
zdroji energie, k vytápění jsou využívány dřevěné peletky, k ohřevu
vody slouží zčásti solární energie.
Projekt Návštěvnické centrum
– středisko ekologické výchovy
v Zoo Ostrava byl spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a městem Ostrava.
FOTO: ZOO Ostrava
Součástí multifunkčního
komplexu je restaurace
s celoročním provozem Saola
Pohled na terasu restaurace Saola
v novém návštěvnickém centru
ostravské zoo.
Součástí nového komplexu je
i klasická restaurace s celoročním provozem, která v zoo v minulosti citelně chyběla. Restaurace
nese název Saola po tajemné
antilopě žijící v lesích u hranic
Vietnamu a Laosu, jejíž existence
byla vědecky prokázána teprve
v roce 1992, a která se stala
symbolem kampaně za záchranu
fauny jihovýchodní Asie. Venkovní
terasa nabízí pohled do přilehlého výběhu, který budou obývat
zástupci vzácných asijských
kopytníků.
bk
číslo 16 | ročník 43
Nová Konsolidace půjček bez poplatků
pomůže snížit měsíční splátky
Splácíte více půjček s různou výší splátky? Platíte
poplatky za každou půjčku? Tuto nepříjemnou situaci Vám pomůže vyřešit nová Konsolidace půjček
od GE Money Bank. Nejenže
sloučí všechny půjčky do jedné, takže už nadále platíte
pouze jednu splátku, navíc
se zbavíte i poplatků. A o kolik lze díky konsolidaci snížit
měsíční splátky? Na to jsme
se zeptali Radka Ženky, manažera spotřebitelských úvěrů GE Money Bank.
Můžete nám vysvětlit, jak
Konsolidace půjček funguje?
Tento chytrý nástroj umožňuje sloučení několika půjček do jedné přesně na míru
konkrétnímu klientovi. Ten si
pak může měsíční splátku nastavit přímo podle svých potřeb. Splacení všech půjček
za klienty vyřídí banka zcela
zdarma. Svůj rozpočet může
u GE Money Bank optimalizovat celá rodina. Díky konsolidaci lze sloučit půjčky až tří
členů domácnosti najednou.
V praxi to znamená, že žada-
telé mohou společně dosáhnout ještě větších úspor, než
kdyby konsolidovali své úvěry
jednotlivě.
Jaké jsou podle Vás největší
výhody Konsolidace půjček?
Mezi hlavní výhody patří snížení měsíčních splátek, dokážeme je redukovat až o polovinu. Klienti se také zbaví všech
poplatků, spojených s půjčkami, GE Money Bank totiž neúčtuje poplatky za poskytnutí
Konsolidace půjček, za vedení
úvěrového účtu ani za předčasné splacení. Jen na poplatcích,
které se k půjčkám vážou, tak
mohou zákazníci ušetřit tisíce
korun. Díky Konsolidací půjček
si navíc výrazně zjednoduší administrativu, spojenou s vedením několika úvěrů. Zákazníci
také mají možnost získat dodatečné finanční prostředky,
které mohou využít prakticky
na cokoliv.
Lidé v současné době využívají
nejrůznější druhy půjček.
Které z nich mohou
u GE Money Bank konsolidovat?
GE Money Bank umožňuje sloučit dohromady několik
typů úvěrů od různých bank
a fi nančních institucí, jako
jsou bankovní půjčky, kontokorenty, kreditní karty i půjčky splátkových společností. V rámci Konsolidace půjček mohou zákazníci libovolně zkrátit i prodloužit dobu
splácení, a to až na 96 měsíců.
Úvěr lze také kdykoliv splatit
předčasně, a to zdarma.
Jak velké úvěry mohou klienti
u GE Money Bank sloučit?
Konsolidací lze spojit neomezené množství půjček až
do výše 600 tisíc korun. Není
k tomu potřeba žádný ručitel
ani zástava. Pokud klienti konsolidují půjčky za více než 300
tisíc korun, v žádosti o kon-
solidaci musí být uveden také
spolužadatel, například manžel, manželka nebo jiná osoba.
Pokud má někdo
o Konsolidaci půjček zájem,
co by měl udělat?
Žadatel, starší 18 let, musí
v bance předložit dva doklady
totožnosti a doklad o pravidelném měsíčním příjmu. Potřeba
jsou také dokumenty ke konsolidovaným půjčkám, u žádné společnosti nesmí být žadatel se splátkami v prodlení. Podmínkou pro získání
Konsolidace půjček je také trvalé bydliště nebo povolení k pobytu v České republice.
Více informací o Konsolidaci
půjček od GE Money Bank naleznete na webu www.gemoney.cz
nebo na lince 844 111 145.
Reprezentativní příklad: Reprezentativní příklad: výše úvěru 234 000 Kč, 72 splátek, měsíční splátka 4 636 Kč, roční
úroková sazba 12,5 %. Poplatky související s úvěrem: poskytnutí úvěru 0 Kč, vedení úvěrového účtu 0 Kč měsíčně,
vedení běžného účtu 59 Kč měsíčně, jedna příchozí platba na běžný účet za měsíc 5 Kč. RPSN 13,83 %, celková částka
splatná spotřebitelem 338 387 Kč. Na sjednání smlouvy o Konsolidaci půjček není právní nárok.
17/16-X/13
10
ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOST
PŘIPSALA KLIENTŮM ZHODNOCENÍ
ZA ROK 2012 VE VÝŠI 1,8 %
Jediný akcionář ČSOB Penzijní
společnosti rozhodl o připsání
výnosů účastníkům transformovaného fondu za uplynulý rok ve výši 1,8 %. Ke konci loňského roku měla společnost 732 tisíc klientů s více
než 28 mld. Kč na účtech a dosáhla celkového zisku 607 mil.
Kč.
Zhodnocení
prostředků
účastníků penzijního připojištění se proti předchozímu
roku mírně zv ýšilo a odpovídá situaci na trhu. K romě
samotného zhodnocení prostředků mohou účastníci čerpat i státní příspěvky, daňové úlev y a velká část z nich
také příspěvky od zaměstna-
vatele. „Díky tomu jsou jejich
prostředky uložené v systému penzijního připojištění
jednou z nejlepších a zároveň
velmi bezpečných variant zajištění na stáří,“ uvedl Karel
Svoboda, generální ředitel
ČSOB Penzijní společnosti.
ČSOB Penzijní společnost
od ledna 2013 nabízí také možnost spoření v nově vzniklých
účastnických fondech ve třetím
pilíři a v důchodových fondech
ve druhém pilíři reformovaného důchodového systému.
PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 16
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Samostatná výběrová řízení
Investice strojní (ISTR)
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)
27, 38, 81, 508, 512
Opravy strojní (OSTR)
58, 59, 223, 303, 444, 445,
446, 447, 448, 449, 450
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTANANCE OKD
Prodám stavební rozvaděč
„Antoníček” se zásuvkami na 230
a 380 V. Cena 1500 Kč. Při
rychlém jednání možná sleva. Inf.
na tel.: 603 799 489.
B105/16/13
BYTY
Prodám byt 1 + 1 v Ostravě,
poblíž Komenského sadu.
Cena 670 000 Kč. Při rychlém
jednání možná sleva. Inf. na tel.:
774 716 847.
B106/16/13
KOUPĚ
Koupím hodiny pendlovky,
i poškozené, a stojací podlahové hodiny. Uvítám pozůstalost
po hodináři. Nabídněte – přijedu.
Inf. na tel.: 603 775 296.
B107/16/13
10/16-X/13
PRODEJ
225. dubna 2013 | číslo 16 | ročník 43
NADACE OKD
ZPRÁVY
ZPRÁVYZ NEZISKOVÝCH
Z NEZISKOVÝCHORGANIZACÍ,
ORGANIZACÍ,KTERÝM
KTERÝMPOMÁHÁ
POMÁHÁOKD
OKDA JEJÍ
A JEJÍNADACE
NADACEPŘI
PŘIPÉČI
PÉČIO NEMOCNÉ
O NEMOCNÉ LIDI,
LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Tak už se té posilovny dočkali
Jablunkovští debatovali nad projektem.
NOVÉ HŘIŠTĚ BUDE
S OSLAVAMI MĚSTA
JABLUNKOV – Ve třetím dubnovém týdnu byl v Jablunkově
uveden v život třetí projekt z pěti,
které v letošním roce Nadace
OKD podpořila ve svém „sídlištním“ programu. Příspěvek na vybudování multifunkčního hřiště
tady dostali největší ze všech
– celkem 1 036 232 korun!
„Ve středu 17. se sešly se zástupci města přímo na místě asi
dvě desítky obyvatel panelákové
zástavby. Probíral se nejen vlastní projektový záměr, ale také
možnosti zapojení samotných
občanů do rekultivace. V sobotu
20. se díky ochotě a zápalu
dobrovolníků už rozeběhly první
práce, začalo se demontáží starých klepáčů na prádlo,“ sdělila
Lucie Peter Tomková z radnice.
Děláme to proto,
aby se mladí v životě
vydali jiným směrem
než řada vrstevníků
z podobných lokalit,“
říká Miroslav Hodeček.
nerom, to roli nehraje! Trénuji
Reného Gorola, romského kluka
z Přívozu, který je českým mistrem mezi juniory i muži,“ vy-
FOTO: Radek Lukša
OSTRAVA – Jako na trní byly
posledních přibližně čtrnáct
dní děti a mládež z převážně
romské lokality v Kunčičkách.
Kdy už to bude? Dočkaly se třetí dubnový čtvrtek. Sotva jim
skončila škola, mohly do nové
posilovny zařízené i díky grantu z těžařské nadace ve středisku
sociální
aktivizace
Horizont.
Na slavnostní otevření dorazili nejen zástupci Nadace
OKD či společnosti RPG Real
Estate – vlastníka spousty zdejších nemovitostí – ale také kulturistický šampion Jan Kubík.
„To, co tu vzniklo, je chvályhodné, a dokonce důležité, děcka to
odvede od barabování a fetování,“ nechal se slyšet někdejší strojník z chemického provozu koksovny Svoboda a současný mistr Evropy, absolutní
mistr ČR i bronzový reprezentant ze Světových her. „Rom,
NADACE OKD
Ke cvičení motivoval
i bývalý koksárenský
strojník, nyní „profík“
a mistr v kulturistice
S boxerskými rukavicemi to za velké radosti kluků vyzkoušely i dvě slečny.
zval ke cvičení na strojích plných
železa a různých trenažérech,
běhání na pásech či boxování.
„Dva týdny se nás mlaďoši
v jednom kuse ptali, kdy otevřeme. Viděli, že jsme sem
stěhovali vybavení,“ pokračoval Miroslav Hodeček, vedoucí
Vesničky soužití spadající pod
Miroslav Hodeček sleduje Jana Kubíka, který vysvětluje, jak správně cvičit.
ostravsko-opavskou katolickou
Charitu, jež v Kunčičkách působí čtvrtým rokem a provozuje i Horizont. Nadace OKD přispěla třistatisícovou částkou
na posilovnu, ale také sociální
bydlení či terénní pracovníky.
„Tady funguje spolupráce místních obyvatel s Nadací
OKD, charitou, městským obvodem, občanskými sdruženími, školou, farností,“ upřesnil Stanislav Svoboda z RPG.
Ta chce, aby Kunčičky znovu
nabyly své dobré pověsti těšící
se před několika desetiletími.
Na revitalizaci dala už 76 milionů!
Radek Lukša
Tenhle plácek se promění v nové hřiště.
Poradna pomůže přežít „zlé časy“
OSTRAVA – Pomůžeme vám
přežít v těžkých časech! Tento
vzkaz vyslala do neziskového
sektoru Nadace OKD u příležitosti svých pátých narozenin.
Připravila skutečně průlomovou aktivitu – Neziskový inkubátor pro Moravskoslezský
kraj.
„Neziskovky plní neocenitelné služby v sociální, kulturní či ekologické oblasti. Musí
však počítat s tím, že další kolo
evropských dotací je daleko
a vzhledem ke stagnující ekonomice se objem prostředků
ze státních či privátních zdrojů snižuje. Přežijí jen ty, které
dokážou být konkurenceschopné, profesionální. A k tomu jim
chceme pomoci,“ řekl ředitel
NOKD Jiří Suchánek.
Neziskový inkubátor se letos otevře až čtyřiceti organizacím. „Jejich zástupcům na-
rovatelem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji.
Ročně investuje do potřeb zdejší komunity v průměru padesát
milionů korun.
bídneme celou sérii na míru
šitých kurzů zaměřených
na marketing, strategické plánování, fundraising čili získávání prostředků na obecně
prospěšnou činnost, ale též sociální sítě, legální software,“
pokračoval Suchánek s tím, že
pro ty s největším potenciálem
a chutí zlepšovat svou činnost
mají ještě extra bonus. Totiž
získání osobního kouče!
„Inkubátor patří k prostředkům, jak zlepšovat působení neziskovek. Aby byly samostatnější, fungovaly efektivněji a mohly zpříjemňovat
život dětem, seniorům, hendikepovaným nebo zájemcům o kulturní či společenské vyžití v regionu,“ doplnil
ředitel Nadace OKD, která je
dlouhodobě největším podpo-
Zájemci o vstup do Neziskového inkubátoru – s nímž budou jako partneři pomáhat odborníci z České spořitelny – se
se mohou hlásit na e-mailo-
vé adrese [email protected]
cz. Za účast zaplatí jen symbolický poplatek. Více také na
www.nadaceokd.cz.
Radek Lukša
40
neziskovek
by se letos
mělo zapojit
do inkubátor
u.
Odborníci poradí jak na
ƒ zpracování vize organizace
ƒ finanční plánování
ƒ marketingové plánování
ƒ optimalizaci účetnictví
Aktuality ze sídlišť, která se
mění díky programu Sídliště žije,
zveřejňuje nadace na webu
FOTO: Radek Lukša
Neziskový inkubátor
pro Moravskoslezský
kraj je průlomovou
aktivitou Nadace OKD
Betonová plocha uprostřed
sídliště se má v projektu „Máme
si kde hrát!“ změnit na sportovní
hřiště pro děti i mládež, doplněné navíc zelenou odpočinkovou
zónou pro všechny. „Společně
chceme zvelebit okolí a nevyužité plochy přetvořit na příjemné
místo pro setkávání obyvatel
sídliště,“ pokračoval Jiří Labaj
z radnice s tím, že už hledají
firmu, která jim hřiště vybuduje.
V polovině května by se
mělo začít stavět, přičemž
m
hhotovo chtějí mít Jablunkovští už
ddo dvou měsíců. Otevření hřiště
ttotiž plánují na víkend 13. až 14.
července, kdy pořádají městské
oslavy!
uzi
Neziskovky to nemají lehké, chráněné dílny nevyjímaje, zde Kaštanový krámek v Přívoze.
WWW.SIDLISTEZIJE.CZ
12
Sport
číslo 16 | ročník 43
26
FOTO: Ivo Dudek
Tolik medailí
si zatím z dom
ácích
i zahraničních
podniků přive
zli
chlapci a děvča
ta karvinskéh
o
a orlovského
lezeckého
klubu.
Rakousku nebo Slovinsku,“ vypočítával Janoš.
Skupinka lezců se představila v regionu blízkém i vzdáleném. Bojovala v Ostravě, Opavě,
Příboru, Olomouci i ve Vsetíně.
Díky výborným výkonům hlavně Markéty Janošové (8 let),
Elišky Adamovské (11 let),
Adama Adamovského (7 let)
a Daniely Žalské (10 let) přivezly karvinské a orlovské naděje ze všech závodů 16 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové medaile.
Markéta Janošová navíc figuruje na průběžném prvním
místě v seriálu závodů inter
Regional Climbing Cup (iRCC)
2013. „V plánu máme v nejbližších týdnech závody v Třinci,
rakouském Wolfsbergu, chorvatském Záhřebu či prestižní
seriál Tendon Cup, což je Český
pohár mládeže. Našim partnerům bychom tímto rádi poděkovali za podporu mediální,
morální, materiální i finanční,“
uzavřel Janoš.
Martin Ruščin
Eliška Adamovská zdolává stěnu na mezinárodních závodech.
Členové horolezeckých
kroužků Baníku Karviná
a Gymnázia Orlová
sbírají vavříny
ním lezení na umělých stěnách.
Zvláště v posledně jmenované
disciplíně se karvinským a orlovským trenérům daří vychovávat šikovné mladé talenty,
kteří sbírají zkušenosti nejen
na domácích, ale i zahraničních podnicích.
„V Moravskoslezském kraji je mnoho zvučných jmen
spojených s horolezectvím.
Děti a mládež mají v tomto ohledu své vzory na dosah
ruky. Potkávají je na přednáškách a besedách, na túrách
v Beskydech, na skalách i při
samotném tréninku. Není
proto divu, že se svým ido-
KARVINÁ, ORLOVÁ – Mladí
sportovci
z
horolezeckého oddílu TJ Baník Karviná
a
Horolezeckého
klubu
Gymnázia Orlová budou moci
s čistým svědomím říci, že se v
zimě poctivě připravili.
Čeští horolezci sklízejí úspěchy ve velehorách, v lezení
na ledech, ve skalním lezení,
ve skialpinismu i ve sportov-
lům snaží vyrovnat,“ objasňuje jeden z trenérů dětí Marcel
Janoš, který v letech 1986 až
1988 pracoval jako důlní měřič
na Dole Jan Šverma v Ostravě.
Kromě systematického tréninku na dostupných lezeckých stěnách se mládežníci
z Karvinska věnují také zimním sportům.
„V neposlední řadě jsme využili výhodné polohy u hranic
a navázali další kontakty s polskými a slovenskými kolegy.
V rámci zimní přípravy jsme
se letos třeba zúčastnili šesti lezeckých závodů v Polsku,
jednoho na Slovensku, v Itálii,
Marcela Janošová, vedoucí lezkyně
iRCC, na převisu.
FOTO: Ivo Dudek
Až se jaro zeptá:
Co jsi dělal v zimě?
Vzpomenou si fotbalisté MFK OKD (v bílém Martin Limanovský) na střelecké hody proti Opavě?
SOUSTŘEDÍ SE NA ÚSTÍ
KARVINÁ – Fotbalisty Karviné
čeká v neděli další důležité utkání druhé ligy. Svěřenci trenéra
Josefa Mazury se doma poměří
s Ústím nad Labem, které loni
soutěž vyhrálo, ale vinou nevyhovujícího stadionu v ní setrvalo
a do první ligy se nepodívalo.
Momentálně hrají Severočeši
spíš střed tabulky, naposledy
prohráli v domácím prostředí
se Sokolovem. „To pro nás
zrovna není moc dobré, ale my
jsme prohráli taky, takže body
potřebujeme víc,“ usmívá se před
nedělním výkopem trenér MFK
OKD Josef Mazura.
Jeho svěřenci v posledním
kole neuspěli v Praze na Žižkově
(1:3), když dvě branky obdrželi z penalt. „Ale ty ten zápas
nerozhodly. Směrem dopředu
jsme tentokrát nebyli tak důrazní a agresivní,“ všiml si Mazura.
To by se mělo proti Ústí změnit. „Naše záchranářská mise
nekončí. Ještě bude potřeba pár
bodů získat,“ upozornil Mazura.
Začít by s tím fotbalisté chtěli již
v neděli.
„Určitě bychom proti Ústí chtěli navázat na dobrý výkon v derby
s Opavou. Na Žižkově jsme nebyli
moc nebezpeční v ofenzivě, tak
čekám, že v neděli to bude jako
s Opavou a nějaké góly dáme.
Musíme dát hlavy vzhůru,“ burcoval před víkendovým zápasem
brankář MFK OKD Lukáš Paleček.
luk
MFK OKD – Ústí n. L.
25. kolo FNL
Kde: Městský stadion v Ráji
Kdy: neděle 28. dubna
V kolik: 17 hodin
Na šachtě je kolektiv důležitější, tam jde víc než o body
ORLOVÁ – Další do party. Dvaatřicetiletý zaměstnanec OKD Radek Szarowski
má za sebou vítěznou premiéru ve fotbalové třetí lize. Jako
gólman orlovské Slavie asistoval o víkendu u vítězství svého týmu nad Rosicemi 3:1 a odbyl si povedený jarní vstup
do soutěže.
„Na podzim jsem byl na hostování v Petrovicích, takže
po zimním návratu do Slavie
to byl vlastně můj první zápas
v MSFL. Jsem rád, že byl vítězný. Užil jsem si to,“ vyprávěl
po utkání Szarowski.
Ten loni zažil mimořádnou
sezonu v divizi, díky které pomohl pro město získat třetí nejvyšší soutěž v republice. „Je to zatím můj největší
úspěch v kariéře. Loni jsme
na poměry divize předvádě-
FOTO: Ivo Dudek
Brankář orlovské Slavie Radek
Szarowski má za sebou
premiéru ve třetí lize
Radek Szarowski se svými dětmi, dvouletým Ondráškem a šestiletou Kristýnkou. Starší kluci Filip (11) a Ríša (10) tentokrát na tatínkově zápase nebyli.
li fakt luxusní fotbal. Jsem
rád, že jsem u toho mohl
být. Teď by bylo příjemné odchytat v klidu jaro a pomoct
Orlové k co nejlepšímu umístění i ve vyšší soutěži,“ vypráví o cílech klubu. A co osobní ambice? „Víte, jak to je.
Není mi už dvacet. Osobní
cíle, jako třeba vychytat čistá konta, si nedávám. Fotbal
je kolektivní hra, jde mi o to,
pomoci mančaftu. V týmu je
dost mladých kluků, nás zkušenějších asi čtyři nebo pět,
takže jim chceme pomoct,
aby pak časem oni převzali
naši roli,“ objasňuje muž, který se kopané věnuje od svých
jedenácti let. „Hmm... něco
jsem si už odchytal,“ ohlíží se
za podstatnou částí své sportovní kariéry.
Ta v OKD ale pokračuje. A stejně jako ve fotbale je
i v práci důležitou součástí kolektivu, přičemž důležitý je i kolektiv sám. „To je takový společný prvek. Na šachtě
je kolektivů samozřejmě více,
o to důležitější ale jsou. Všichni
totiž máme specifickou práci
a tam dole záleží na každé maličkosti. Jakákoliv chyba vás
může stát i život, nejen ublížení na zdraví,“ upozorňuje.
Naštěstí dosud v rubání nic
podobného nezažil. „Musím to
zaklepat, i v rámci bezpečnostních programů a hesel jsem nezažil za těch dvanáct let žádný
úraz. Snad to vydrží. Hlavně ať
drží zdravíčko. Přece jen – ta
práce nás každý měsíc živí,“ má
Radek Szarowski jasné přání.
Člen týmu na lokalitě Lazy
pracuje na stejném úseku jako
jeho orlovský spoluhráč Jarmil
Kopel. Potkávají se tedy na hřišti i v práci. „Teď už se potkáváme, protože i Jarmil má ranní směny. Po noční by to měl
v MSFL asi složité,“ směje se
sympatický gólman Orlové.
Své díky za to, že mu v práci vycházejí vstříc, směřuje i vedení úseku. „Mám stabilně denní směny, v práci se
mi tím snaží trochu ulehčit,
za což zaslouží dík, protože to
není sranda měřit se po každé směně s hráči ve třetí lize.
Naštěstí mám maximální podporu nejen v práci, ale i od rodiny. Žena, pokud může, mě
jezdí podpořit i na venkovní
zápasy, ne jen doma v Orlové.
Kdybych takovou podporu neměl, tak bych to možná tak vysoko ani nedotáhl,“ přemýšlí
otec čtyř dětí.
Na Dole Karviná se přitom setkává s více sportovci. Převážně však s těmi z fotbalového prostředí. „Jsou tam
kluci, co hrávají krajské soutěže, někdo sem tam divizi.
Většinou se znám s bývalými
spoluhráči, jako je například
Aleš Věčorek, takže se společně bavíme i o fotbale. Z třetiligových hráčů jsme tam ale jen
my dva s Jarmilem,“ uvažuje.
Ve fotbalové hierarchii to
tedy v OKD dotáhl momentálně nejdál. „Asi jo. Pokud vím,
tak z druhé ligy v Karviné nefárá nikdo,“ zakončuje s úsměvem Radek Szarowski.
HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e–mail: [email protected];
šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e–mail: [email protected] „ Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e–mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801, příjem inzerce: 596 264 803,
e–mail: [email protected]; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin CaÏs, e–mail: [email protected] „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 28 000 výtisků „ Registrace MK
ČR E 18683 „ Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.
Martin Ruščin
Download

Mladší bratr kombajnu MR-340 míří pod zem Ceny stále