Norbert Javorčík
&
Pavol Čupa
Agenda
1. Obsah programu / Dokumenty
1. Cieľ programu
2. Podrobnejšie predstavenie
1. Turnaje & Warriors select
2. Štruktúra prípravy
3. Zabezpečenie HDC (slovenské pokrytie)
2. Realizačný tím
3. Finančné skutočnosti
4. Pomoc so sponzormi
•
SZĽH
5. Ako ďalej ...
Nastavenie systematickej prípravy
→
→
→
→
Ak máme data o stave hráča (vzhľadom na jeho
momentálny stav individuálnej zručnosti i fyzickej
dispozície)...
... Mali by sme vedieť naplánovať (nastaviť) vhodné
cvičenia ...
... Dosiahnuť správne prevedenie, početnosť i
opakovania ...
... Zhodnotenie spätná väzba ku zlepšeniu (náprave)
Pyramídový model tréningu hokejistu
Juniori & Muži
Dorastenci
6-9 ročník
Prípravka
Priemerná proporcionalita pri 6. – 9. ŠHT
ČAS KORČUĽOVANIA POČAS ZÁPASU NHL
VYJADRENÝ V %
•
•
•
•
Korčuľovanie..... 30 – 45%
HČJ.................... 35 – 45%
HK..................... 10 – 30%
HS...................... 0 – 5%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na dvoch nohách 39%
Korčuľovanie priamo vpred 16.2%
Priemerná rýchlosť 10%
Nakorčuľovanie na prihrávku 9.8%
Kor. nízkou intenzitou 7.8%
Jazda vzad 4.9%
Maximálna rýchlosť 4.6%
Stoj na dvoch nohách 3%
Sklz na dvoch nohách s pukom 1.4%
Korčuľovanie strednou intenzitou s
pukom 0.8%
• ...
Program
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tryout (výbery)
Zostavenie A & B tímu. Hráči zohrajú zápas medzi Blue a White tímom, do ktorých boli zaradení po
prvotnom výbere;
Najneskor do 28.02. bude zostavený HDC 97 Team;
Práca na sponzoroch, vyjadrenie SZĽH;
21.03.2011 prebehne zhodnotenie hráčov advanced;
31.03.-03.04.2011 predturnajové sústredenie;
06.04.-10.04 HDC 97 Team sa zúčastni turnaja Lekov Cup a/alebo World Select Invitational
V priebehu mája a júna prebehnú 3x3 dni minikempy;
Pravdepodobne 25.-29.07.2011 prebehne kondičné sústredenie doplnené o herný rozvoj a 01.05.08.2011 predturnajové sústredenie, teda v rozsahu 2 x 5 dní, pričom počas víkendu by boli deti
doma. Predpokladáme v termíne 01.-05.08.2011 kooperáciu s kanadským select tímom;
Okolo 15.augusta by sa tím zúčastnil na dobre obsadenom turnaji vo Zvolene alebo Ostrave
(termíny nie sú ešte známe);
Posledný augustový týždeň, resp. prvý septembrový bude uskutočnené predsezónne zhodnotenie
hráča a taktiež budú porovnané výsledky;
V priebehu septembra prebehnú pohovory, kde budú prezentované aj odporúčania pre ďalšie
napredovanie hráča;
Taktiež raz mesačne budú pravidelné konzultácie a monitoring zápasového a tréningového
procesu;
Záver programu: v priebehu novembra sa zrealizuje dvojdňový "fan" minikemp s jednym zápasom
s miestnym oddielom.
Zhodnotenie Advanced
• Technika korčuľovania (HT);
• Vybrané testy na HČJ (HT);
• Funkčná diagnostika;
– Posúdenie kondično-koordinačných schopnosti;
– Disbalančné vyšetrenie – posúdenie skrátených a oslabených
svalov;
• Stanovenie výkonnosti pri korčuľovaní Stride Power (HT);
• Testovanie na ľade (meranie výkonnosti i sledovanie
prevedenia);
TK/HČJ/Pmax
Kondično-koordinačné schopmosti &
Disbalanc
Testy ľad
Posúdenie schopnosti aplikácie HČJ, HK a HS
• Turnaj
– Plzeň (Lekov Cup) / Praha (World Cup Invitation)
– Zvolen/Ostrava/Dubnica
• Spoločná príprava s Warriors Select
Príprava
• Predturnajové sústredenie
– zhodnotenie hráča (HT, kond. – kooord. schop, fyzio)
– rozvoj kondičných schopností
– nácvik a zdokonaľovanie HČJ
• Minikempy & Individuálne plány
–
–
–
–
–
–
–
rozvoj dynamickej stability,
rozvoj sily core
posilňovanie s váhou vlastného tela
rozvoj komplexu rýchlostných schopností
rozvoj odrazovej sily DK a HK
kompenzačné a strečingové cvičenia
Vypracovanie individuálnych plánov
Príprava
• Letné sústredenie & Regenerácia & Výživa
–
–
–
–
–
–
–
rozvoj dynamickej stability,
rozvoj sily core
posilňovanie s váhou vlastného tela
rozvoj komplexu rýchlostných schopností
rozvoj odrazovej sily DK a HK
Kompenzačné a strečingové cvičenia
nácvik a zdokonaľovanie HČJ
• Individuálne odporúčania
–
Po každom kempe vypracujeme hráčom individuálne tréningové plány a odporúčania zameraných
na zlepšenia výkonnosti a odstraňovanie nedostatkov
• Psychomotivačná príprava & podpora vzdelania & fun
–
rozvoj osobnostných predpokladov pre vrcholový šport (temperament, typológia osobnosti,
emocionálna stabilita, zodpovednosť, sociabilita, sebadôvera, empatia
Štruktúra prípravy
• TK/HČJ
• KKC
• Fyzio
Štruktúra prípravy - rozpis
• TK/HČJ
–
–
–
–
–
korčuľovanie (technika vpred a vzad, štarty, agility, stabilita)
streľba (všetky spôsoby streľby v rôznych situáciách)
blokovanie striel
uvoľňovanie s pukom
odoberanie puku
• KKC
–
–
–
–
–
rozvoj dynamickej stability a core (nestabilné podložky, HT, TRX, aquahit, gymstick,
gymnastika, lezecká stena...)
posilňovanie s váhou vlastného tela (predchádzanie poškodeniu chrbtice a kĺbov
rozvoj komplexu rýchlostných schopností (frekvenčná rýchlosť, akceleračná rýchlosť,
cyklická rýchlosť, agility
rozvoj odrazovej sily DK a HK (kľúčová pohybová schopnosť v ĽH, technika prevedenia)
strečingové cvičenia (výber cvikov, technika prevedenia)
• Fyzio
–
Skrátené a oslabené svaly (kompenzačné cvičenia)
Organizačný tím
•
•
•
•
N. Javorčík – hlavný tréner
M. Fliega – tréner
S.Čupová - organizačný vedúci
P.Bielik – psychológ
• hokejoví tréneri HD Centra
• kondiční tréneri HD Centra
• Fyzioterapeuti Med4Sport
Regionálno-organizačné zabezpečenie
• Projekt vybudovania HDC na Slovensku
Finančná kalkulácia
cena/hráč
ubyt.& strava
tryout A
0
tryout B
0
zhodnotenie advanced A (TK, HCJ, KKC, SP, TL, SOS)
411
22
predturnajové sústredenie 4 dni
275
66
70
167
540
132
90
0
2 x 5 dní sústredenie
700
176
predturnajové sústredenie 4 dni
275
66
70
167
411
22
porovnanie
85
0
odporúčania & individuálny tréningový plán
60
0
fan zápas
60
Lekov / Praha
3 x 3 dni minikemp
3 x individuálny tréningový plán
Zvolen/Ostrava
zhodnotenie advanced B
organizácia a administratíva
150
psychológ
280
dresy & štucky & rukavice & návleky & tričko & šušťáky
180
pitný režim
cena na hráča
cena na celú skupinu
80
3 737
817
138 269
30 241
Finančná kalkulácia
program HDC 97 Team kalkulovaný pre počet hráčov
HDC Team OZ (Centrum rozvoja osobnosti)
37
55 308
TopPoint
6 660
Brusnianka
2 960
ostáva zaplatiť
ostáva cena na hráča
-73 341
-1 982
rodičia by mali zaplatiť zaplatit 1/3 programu
661
rodičia by mali zaplatiť ubytovanie & stravu po Lekov cup
255
rodičia spolu
915
Oslovenie sponzorov & podporovateľov
• Postoj SZĽH
– Predloženie popisu programu na VV a možnosť
participácie
• Odbornej – pri výberoch a testovaní hráčov;
• Organizačnej – pri zabezpečení komunikácie s klubmi a hráčmi;
• Podporny sponzorského kanálu– pri zabezpečeni možnej komunikácie
s potencionálmi sponzormi;
• Finančnej podpore projektu.
• Spracovaný projekt na sponzorov
– Vygenerovanie protihodnoty pre sponzorov
Požiadavku na momentálnu participáciu
rodičov
•
•
•
•
1/3 platba za finančne zvýhodnený program
platba za ubytovanie a stravu vrátane 1.Turnaju
Doprava individuálna
Doprava skupinová
Čo na záver - ďalší postup
• Vyjadrenie rodičov:
– Akceptácia programu
– Akceptácia ceny
– Akceptácia systému momentálneho financovania
• Zostavenie záverečného výberu
• Konkretizácia organizačných pokynov
– Predturnajové sústredenie & zhodnotenie
– Turnaj (Plzeň/Praha)
– ...
• Web/email (link)
Download

program HDC 97 - TOP