číslo 2 · ROK 2013
Časopis Oddelenia služieb Phoenix Zeppelin Naším cieľom je kvalita
Marek Ľalík, vedúci servisných služieb
Vážení čitatelia, stavebná sezóna
v týchto týždňoch vrcholí a určite vás
zamestnáva naplno, o to viac sme radi,
že ste si našli čas na ďalšie vydanie
magazínu Profesionál. V tomto vydaní by
sme vám opäť radi prezradili trocha viac
o našich servisných službách, s ktorými
ste sa mnohí určite stretli aj počas
tejto sezóny. Bezmála 80 pracovníkov
oddelenia Product Support Phoenix
Zeppelin sa po celom Slovensku stará
o funkčnosť a bezproblémový chod
strojov Caterpillar, preto vás chceme
oboznámiť s celou škálou služieb, ktoré
náš tím dokáže ponúknuť.
Prečo filtre CAT?
strana 4
OBSAH
Certifikované renovácie
1
Servisné služby
2
Oleje Cat
2
Rozhovor so zákazníkom 3
Poradňa – Filtre CAT
4
Naši Ľudia
4
Certifikované renovácie strojov,
tzv. program Cat Certified Rebuild,
je vám už – pevne verím – známy
produkt, ktorý ste mali možnosť spoznať
v predošlých magazínoch Profesionál.
V tomto vydaní by sme vám radi
povedali trochu viac o programe Cat
Powertrain Rebuild – certifikovanej
renovácii pojazdového systému,
ktorý je alternatívou pre zákazníkov
s „dosluhujúcim“ strojom.
Prajem vám príjemné čítanie.
Čo so starým strojom?
Oleje a filtre tvoria len 3 %
prevádzkových nákladov
Ďalšie alternatívy pre zákazníka – renovácie pojazdu, hydrauliky alebo motora
a chránia investíciu za
desaťtisíce eur...
Jozef Lukačka,
vedúci oddelenia Product Support
XX(strana 2, 4)
top aktualita top aktualita
Kvalitné služby a ľudia sú samozrejme
základom bezproblémového chodu
všetkých zariadení, tie však musia ísť
ruka v ruke s kvalitným produktom.
Aj preto sa v tomto vydaní dozviete
čosi viac o našich olejoch, filtroch
a vzorkách S·O·S, ktoré zabezpečujú
bezporuchovosť a umožňujú predlžovať
životnosť strojov.
C
ertifikovanú renováciu celého
stroja CCR, počas ktorej sa
z dožívajúceho stane prakticky
nový stroj so zárukami a novým
sériovým číslom, sme vám už
v minulosti predstavili. Nie každý starý
stroj však treba rozobrať do poslednej
skrutky, a tak vám predstavujeme
programy certifikovanej renovácie
jednotlivých systémov stroja.
Súťaž strojníkov
Na predvádzacej ploche
centrály Phoenix Zeppelin
si majstrovstvo za volantom
stroja CAT v niekoľkých
disciplínach overilo 71 mužov
a zvíťazil Ľubomír Hrdý.
Približne 300 divákov si
popritom vyskúšalo stroje
CAT, pozreli si ponuku
požičovne stavebných
strojov a zoznámili sa bližšie
s vybranými službami
servisu – výhody použitia
originálnych hadíc CAT a ich
výroba do 30 minút, prínosy
využitia certifikovaných
prestavieb strojov CCR či
využitie inteligentných
informácií získaných
zo systému Product Link.
Impulzom pre nové programy bol projekt
kompletnej certifikovanej renovácie
(CCR) banského nakladača R1700G
spoločnosti SMZ Jelšava, ktorý bol
rozobraný „do skrutky“. Stanovené
ciele – zvýšiť pevádzkovú spoľahlivosť na
úroveň nového stroja, znížíť náklady na
údržbu a opravy, a to všetko pri dodržaní
rozpočtových požiadaviek zákazníka – sa
podarilo dosiahnuť a aj prekonať. Na
základe týchto výsledkov, oddelenie
služieb Phoenix Zeppelin rozšírilo svoju
ponuku o nové programy:
XX(čítajte na strane 3)
CPT – certifikovaná oprava pojazdu
CHR – certifikovaná oprava hydrauliky
CER – certifikovaná oprava motora
NAPÍŠTE NÁM
Vaše postrehy, návrhy a pripomienky nám
píšte na adresu redakcie: marketing@ cat.sk
Všetky tieto programy kopírujú
štandardy autorizovaného výrobcu
strojov Caterpillar vrátane poskytovania
štandardných alebo predĺžených záruk,
ktoré zákazník dostáva ako pri kúpe
nového zariadenia.
Prínosy pre zákazníka sú najmä zvýšená
prevádzková spoľahlivosť a nižšie náklady
na údržbu a opravy, ale tiež sú to:
1. Úspora finančných prostriedkov.
2. Záruka originality použitých náhradných
dielov vrátane olejov a mazív.
3. Bezplatný technologický „update“
stroja a inštalácia monitorovacieho
zariadenia Product Link™ s prístupom
k údajom cez web.
4. Záruka predĺženej životnosti stroja
do 10 000 Mth.
5. Garancia nízkych prevádzkových nákladov na jednu Mth formou servisnej
zmluvy CSA.
6. Záruka na všetky komponenty pojazdu
a transmisie na 12 mesiacov nezávisle
od počtu Mth.
7. Široký výber predĺžených záruk na
pojazd od 2000 do 10 000 Mth.
Vedúci servisných stredísk alebo ich predajcovia (PSSR) sú pripravení kedykoľvek
poskytnúť podrobnosti k certifikovaným
renováciám – celého stroja, pojazdu, hydrauliky alebo motora. Je vecou majiteľa,
ktorej možnosti dá prednosť. Dobrou
správou je, že oddelenie služieb Phoenix
Zeppelin sa môže pochváliť pribúdajúcim
počtom renovovaných strojov, ktorý z roka
na rok stúpa.
Jeden príklad
Vo februári 2013 bol nakladač
CAT 966G II spoločnosti CEMMAC, a.s.,
s odpracovanými viac ako 22 000 Mth
vážnym adeptom na generálnu opravu.
Zákazník sa rozhodol pre renováciu
pojazdu (CPT). Zahŕňalo to renováciu
motora, prevodovky, meniča, kardanov,
bŕzd vrátane prednej a zadnej nápravy.
Cena celého balíka bola minimálne
o 20 % nižšia, ako by bola pri opravách
jednotlivých komponentov. Opravu
sme realizovali v bratislavskej pobočke
a za 8 týždňov bol stroj odovzdaný do
užívania, a to so zárukou na celý podvozok
v rozsahu predĺženej záruky Powertrain na
obdobie 36 mesiacov od prevzatia.
Diagnostika / servis / náhradné diely – stavebné stroje a malá mechanizácia
Postupujeme vpred. Po celý deň. Každý deň.
profesionál – ZÁKAZNÍCKY MAGAZÍN 2 / 2013
2 kondícia
Viac ako len opravy strojov
Servisné služby Phoenix Zeppelin – zodpovednosť za spoľahlivosť stroja navždy zostáva na nás
Marek Ľalík,
vedúci servisných služieb
Ľ
udská ruka zatiaľ žiaľ nedokázala
zostrojiť stroj či zariadenie,
ktoré by fungovalo navždy
bezporuchovo a nevyžadovalo žiadnu
údržbu. Práve z tohto dôvodu existujú
servisné služby, ktorých význam za
posledné roky exponenciálne rastie
v každom segmente obchodu.
Predať produkt dnes dokáže hociktorý
obchodník, bez väčšieho zázemia. Pri
tom však, bohužiaľ, ešte aj dnes veľké
množstvo obchodov končí. Pre 80-členný
tím Product Support Phoenix Zeppelin
sa však predajom všetko len začína.
Kúpnu zmluvu so zákazníkom vnímame
ako dohodu o celoživotnej starostlivosti
o náš stroj. Áno – NÁŠ. Majiteľ, zapísaný
v technickom preukaze, je pre nás
partner a zodpovednosť za spoľahlivosť
stroja navždy zostáva na nás.
Všetko sa to začína prvou pravidelnou
prehliadkou, ktorú vykonáva vždy mobilný
olejový servis. Ako jediný servis disponujeme špeciálnymi olejovými vozidlami,
ktoré zabezpečia výmenu filtrov a náplní
stroja pri zachovaní najvyšších štandardov
čistoty. Odvoz a likvidácia starého oleja
a filtrov je samozrejmosťou. Vzorky S·O·S
odobraté počas prehliadky a inšpekcia
stroja počas nej nám v spolupráci
s monitorovacím systémom Product Link
dovoľujú nahliadnuť do „vnútra stroja“
a odhaliť tak prípadné poruchy ešte
predtým, než sa prejavia na jeho funkčnosti. Práve takáto prevencia je to, na čo
kladieme dôraz. Ak v rámci nej nejakú
poruchu odhalíme, 30 špičkovo vybavených poľných mechanikov je pripravených
v dosahu maximálne 150 km, aby servisným zásahom príčinu poruchy odstránili.
Priemerný čas nástupu na servis 12 hodín
a 70 percent porúch odstránených do
48 hodín od nástupu – to sú čísla, ktoré
hovoria samy za seba.
V prípade, že pri poruche dôjde
k znečisteniu oleja, nenútime zákazníka
ihneď olej meniť. Dbáme na jeho náklady
a ponúkame alternatívu – filtráciu
náplne mobilným filtračným zariadením,
výsledkom čoho je olej spĺňajúci
najprísnejšie normy ISO a doložený
reportom z filtračného zariadenia.
Prasknutá hadica, poškodený hydraulický
valec či vôľa na čape? Vlastná výroba hadíc, renovácia valcov a otvorov – to všetko
nám dovoľuje postarať sa o náš stroj
komplexne, bez potreby obracať sa na
subdodávateľov, a teda ručiť za špičkovú
kvalitu každého jednotlivého zásahu.
Dôkazom kvality produktov CAT, ako aj našej precíznej starostlivosti o nich, sú stroje
s viac ako 40 000 mth, ktoré dodnes bez
väčších či generálnych opráv spoľahlivo
pracujú. V zmysle úvodu tohto článku však
ani tieto nemôžu pracovať večne. A práve
v týchto prípadoch dokáže jedine servis
Phoenix Zeppelin ponúknuť službu – na
slovenskom trhu unikátnu – certifikované
renovácie strojov. Zákazník tak môže stroju „vdýchnuť nový dych“ na konci jeho
životnosti za zlomok jeho nákupnej ceny.
A to všetko, samozrejme, so zárukou, tak
ako na každú, aj tú najmenšiu službu od
servisu Phoenix Zeppelin.
Vážení čitatelia, cieľom servisu Phoenix
Zeppelin nikdy nebolo dobyť trh cenou.
Našou prioritou je vaša dôvera. Dôvera
v partnera, ktorý nedodáva len tovar či
službu, ale komplexné, rýchle a kvalitné
riešenie „na kľúč“ pre váš biznis.
Oleje CAT – jediná správna voľba
Olej je súčasťou zariadenia a musí spĺňať rovnaké normy kvality ako všetky ostatné diely
Renata Poliaková,
vedúca oddelenia náhradných dielov
M
azacie oleje sú neoddeliteľnou
súčasťou prevádzky stroja,
pričom pravidelná údržba
predlžuje životnosť stroja niekoľkonásobne. Zámerom výrobcu Caterpillar je
znižovať celkové prevádzkové náklady
stroja, aj preto vyvíja vlastné rady
olejov a mazív s cieľom mať jedinečné,
špičkové oleje pre stroje Caterpillar.
Je celkom bežné, že mazací olej vnímajú
mnohí len ako základnú komoditu a domnievajú sa, že všetky oleje majú veľmi
podobnú výkonnosť, ak sa na etiketách
obalov uvádza rovnaká úroveň výkonnosti
(napr. American Petroleum Institute –
API – štandardná výkonnostná úroveň).
Napriek tomu je dôležité uvedomiť si, že
všetky oleje nie sú rovnaké.
Testovanie a vývoj olejov
Oleje CAT sú vyvinuté spoločnosťou
Caterpillar – čiže nie iba výrobcom
oleja – pre zabezpečenie trvalej spokojnosti zákazníka. Tieto oleje sú podrobené
rozsiahlym motorovým skúškam nad
rámec štandardného testovania olejov
a tiež vyhodnocovaniu testovaných zariadení v laboratóriu aj v prevádzke. Aby sa
zaistila vhodná výkonnosť oleja, je veľmi
dôležitá kombinácia správneho základné-
ho oleja so správnymi prísadami. Väčšina
iných výrobcov olejov nemá zdroje alebo
financie na vývoj a dostatočné testovanie
olejov. Menší výrobcovia olejov môžu tiež
nakupovať základné oleje od viacerých
dodávateľov a v takom prípade nemôžu
zaručiť, že pre každý sud namiešaného
oleja sa použije rovnaký základný olej.
Caterpillar využíva plne osvedčené
a otestované kombinácie základového
oleja s prísadami. Každá kombinácia sa
dôkladne testuje, aby sa zabezpečilo,
že spĺňa náročné normy spoločnosti.
Je to drahá, ale zároveň dôležitá súčasť
procesu vývoja olejov CAT. Caterpillar
vníma olej ako veľmi dôležitú súčasť
daného zariadenia a tento olej musí
spĺňať rovnaké normy kvality ako všetky
ostatné diely v zariadeniach Caterpillar.
Základné druhy olejov
a ich význam
Motorový olej – zabezpečuje
mnohé vitálne funkcie stroja a celkovo chráni motor vďaka mazaniu
a vytváraniu ochranných povlakov
na jednotlivých komponentoch.
Prevodový olej – zabezpečuje
ochranu pohybujúcich sa častí,
redukuje opotre­benie a koróziu,
zlepšuje trecí výkon častí stroja, má
optimálny tepelný výkon, odoláva
oxidácii a potláča penivosť.
Hydraulický olej – ideálny pre hydraulické systémy CAT. Je jedinečný intervalmi
výmeny až do 6 000 Mth s pravidelnou
analýzou vzoriek S·O·S. Obsah špeciálnych čistiacich prostriedkov a disperzných
prísad udržiava komponenty čisté
a zlepšuje transport prímesí cez filter,
má schopnosť udržať vodu vo vznose
(suspenzii) a naďalej zaisťovať vynikajúcu
ochranu čerpadla a ochranu proti korózii.
Výhody použitia olejov CAT
• zníženie nákladov na prevádzku stroja
(oleje s filtrami tvoria len 3 % celkových
nákladov na prevádzku stroja),
• zvýšenie životnosti a výkonnosti stroja,
• zaistenie čistoty oleja v súlade s prísnymi nariadeniami dodávateľa Caterpillar,
• jedinečná kvalita za výbornú cenu.
palivo 24 %
rôzne
12 %
opravy
26 %
spotrebný
materiál 6 %
oleje a filtre
3 %
práca 29 %
S·O·S – analýza a meranie
čistoty oleja zo vzoriek
Čistý olej je dôležitým predpokladom
správneho chodu stroja. Pri prevádzke
však každý systém (motor, prevodovka,
koncový prevod a pod.), ktorý využíva
olejovú náplň k požadovanej činnosti
(prenos sily, mazanie, ochrana povrchu,
chladenie...) generuje oterové kovy. Ak
sa opotrebenie zrýchľuje, koncentrácia
oterových kovov sa zvyšuje a tým signalizuje možný problém. Analýza vzoriek
oleja S·O·S môže odhaliť častice až do
veľkosti 10 mikrónov. Vyhodnocuje pritom
15 rôznych prvkov, ktoré sa nachádzajú
v komponentoch a motoroch strojov
Caterpillar s výnimkou kremíka (indikuje
všeobecne prachové nečistoty) a sodíka
(indikuje vodu alebo chladiacu kvapalinu).
Niektoré prvky môžu tiež pochádzať
z používaných olejových aditív a nemusia
byť teda produktom opotrebenia.
Častice znečisťujúce oleje spôsobujú:
• zrýchlené opotrebenie častí stroja,
• zníženie efektivity systému,
• zníženie výkonnosti stroja.
Štruktúra nákladov na prevádzku stroja
Diagnostika / servis / náhradné diely – stavebné stroje a malá mechanizácia
Postupujeme vpred. Po celý deň. Každý deň.
Profesionál – ZÁKAZNÍCKY MAGAZÍN 2 / 2013
Rozhovor 3
Keď sa mi nedarí,
vtedy radšej pridám
Súťaž
strojníkov
2013
Rozhovor s niekoľkonásobným víťazom Súťaže strojníkov
N
a tohtoročnej súťaži strojníkov
v areáli banskobystrickej
centrály Phoenix Zeppelin sme
si vystriehli favorita súťaže a niekoľkonásobného víťaza Mariána Molčana
z Gregoroviec pri Prešove. A keďže
okrem strojníckych zručností zvláda
i vedenie vlastnej firmy so strojmi
Caterpillar, porozprávali sme sa o kvalitách strojov i strojníkov...
Aký je význam takejto súťaže?
Motivuje k zvyšovaniu zručnosti.
A v neposlednom rade je to príjemné
spestrenie profesijného života strojníka.
Nie je to furt len o tom, že robiť a robiť,
ale trochu sa aj zabaviť. Dali sme sa dokopy partia z okolia Prešova a pravidelne
chodievame. Stretávame sa každoročne
aj s chlapcami zo západného Slovenska,
s ktorými sa celý rok nevidíme.
Prvé spomienky na stroje Caterpillar
má Marián Molčan ešte z detstva. Otec
pracoval ako vedúci dopravy vo firme,
kde prvý taký stroj kúpili roku 1992. Hoci
mal Marián iba 16 rokov, už vtedy vnímal,
že ide o stroje úplné iné, než sa dovtedy
používali: „Mali úplne iné technické
možnosti. Otec ma brával sem-tam
do roboty, lebo stroje ma zaujímali,
a potom po vojenčine v prvej robote
som sa aj ja dostal ako strojník k ťažkým
mechanizmom a po roku či dvoch aj sám
ku Caterpillaru.“
Na čo si v súťaži dávate pozor, pred
čím máte rešpekt?
Pred všetkým. Ale na pľaci sa potom
sústredím tak, že nevidím a nepočujem
nič okolo a idem...
Živnostník Marián Molčan si v roku 2004
založil vlastnú firmu, kúpil prvý Cat 428C
a odvtedy ho služby v oblasti zemných
prác živia, pričom sú mu nenahraditeľným pracovným nástrojom rýpadlá
Catterpillar: jeden 428C, dva 432E,
M315 a minirýpadlo 302.7D.
Máte aj stroje iných značiek?
Pokiaľ ide o zemné stroje, iba Caterpillar.
Prečo táto značka u vás vyhráva?
V prvom rade sú to kvalitné výrobky,
ale dôležité je tiež, že majú servis na
veľmi vysokej úrovni. My si mnohé
veci dokážeme urobiť aj sami, ale
akonáhle je potrebné vymeniť nejaký
diel, tak sú minimálne čakacie doby,
nie je problém s vytypovaním dielu...
Stačí nahlásiť poruchu a čo vlastne
potrebujeme. Phoenix Zeppelin, keďže
my spolupracujeme s jeho košickým
strediskom, má výbornú databázu a čaká
sa maximálne dva dni.
Je to konkurenčná výhoda Phoenix
Zeppelin?
Keďže mám len stroje Cat, tak to nemôžem porovnať, ale s kolegami z fachu si
vymieňame skúsenosti a viem, že inde
je to o poznanie komplikovanejšie, hlavne
čo sa týka servisu a náhradných dielov –
dodávok, mechaniky atď. Vo Phoenix
Zeppelin sú dobre pripravení, vybavení
diagnostickými prístrojmi – napichnú
stroj, zistia príčinu, navrhnú riešenie alebo opravia hneď... Stroje sa kazia všetky,
ale ide o to, ako dlho je stroj pokazený.
To je to najdôležitejšie! Phoenix Zeppelin
má veľmi dobré servisné zázemie – tak
vo firme, ako aj u výrobcu.
Ako ste sa dostali k Súťaži strojníkov?
Kamarát Slavko Machala zo Šarišských
Michalian ma oslovil, že – keďže aj my
máme takéto stroje, ktorými sa živíme –
takáto súťaž existuje, že sa tam skúšajú
rôzne zručnosti. Aj my sme občas čosi
skúšali – zatĺkať klince lyžicou, zatlačiť
štupeľ do fľaše bágrom a tak... Nuž som
sa prihlásil. Bolo to v roku 2007 v lome
pri Banskej Bystrici.
Ako to dopadlo?
Hneď na prvýkrát som sa umiestnil na
prvom mieste.
A ako to bolo ďalej?
Potom som zvíťazil ešte v rokoch 2008
a 2009, v 2010 som bol v druhej desiatke, a opäť som vyhral v 2011 a 2012.
Medzinárodné letecké dni SIAF
Zrealizované aj vďaka požičovňi The Cat Rental Store
Ako trénujete?
Nuž, viac-menej som každý deň v praxi,
ale že by som doma prekladal doštičky,
na to nemám čas. Napokon, táto súťaž
sa praxi veľmi podobá, hoci je to predsa
len viac o presnosti a cite.
Po prvých dvoch víťazstvách ste
boli dvakrát v Predvádzacom
a výcvikovom stredisku Caterpillar
v španielskej Malage. Bol to zážitok?
Bola to bezkonkurenčná odmena! A neviem, či môže byť dačo lepšie. Zároveň
išlo o medzinárodnú súťaž zručnosti
strojníkov Caterpillar, kde som zastupoval
Slovensko a mohol som si overiť svoje
sily i vyskúšať stroje, ktoré sa u nás
nevidia – nakladač 992 či rýpadlo 385.
Podelíte sa o zážitok s Caterpillarom?
Kuriozitkou azda je, že používame báger
Caterpillar pri zabíjačke – držíme si
prasiatko vo vzduchu... Hydraulika dobre
drží a nemáme sa čoho báť!
1. miesto
Ľubomír Hrdý, Pemax plus, spol. s r.o.
2. miesto
Partik Linhart, Jamados, s.r.o.
3. miesto
Dušan Janovec, Doprastav, a.s.
Vydarený ročník v kocke
• 14. ročník spojený s oslavou
20. výročia PZ na Slovensku
• približne 300 účastníkov v centrále
v Banskej Bystrici
• 72 súťažiacich – rekordný počet
• hlavná cena: Mobil Cat
• tombola so zaujímavými cenami
• 4 súťažné disciplíny: TH407C, 432F,
CB24, 312 D s GPS navigáciou
• množstvo sprievodných disciplín
a možnosť odskúšania strojov
• prehliadka ponuky strojov a zariadení
z požičovne
• prezentácia služieb servisu
• zľava v PZ Shope
• sladké prekvapenie na záver – torta
• príjemná atmosféra, pekné počasie
a dobrá nálada
Čo vám pomáha
prekonávať problémy?
V profesionálnom živote sa v ťažkých
chvíľach držím pravidla, že keď sa mi
nedarí, vtedy pridám. Väčšina ľudí si
možno povie, že keď sa nedá, tak sa
nedá, ale ja vtedy radšej pridám!
Najväčšia letecká prehliadka
na Slovensku
• rekordný počet vyše
115 000 návštevníkov
• letové ukážky takmer
700 účastníkov zo 14 krajín
• niekoľko týždňov príprav
aj za pomoci zariadení
od Phoenix Zeppelin
• preprava 6000 metrov
bezpečnostných zábran
nakladačom CAT 246C SSL
• tylové zabezpečenie
v hangároch vysokozdvižnými
vozíkmi Hyster
• kamery RTVS na plošinách
z požičovne strojov
The Cat Rental Store
Diagnostika / servis / náhradné diely – stavebné stroje a malá mechanizácia
Postupujeme vpred. Po celý deň. Každý deň.
Profesionál – ZÁKAZNÍCKY MAGAZÍN 2 / 2013
Prečo filtre CAT?
Predstavujeme vám
Našich kolegov stretávate pri obchodných rokovaniach
či servisných zásahoch, alebo ich poznáte len ako
hlas, ktorý vám poradí v telefóne... Ale akí naozaj sú?
V tomto vydaní vám predstavujeme Ľubomíra Dermeka,
vedúceho technického oddelenia Phoenix Zeppelin.
Efektívna filtrácia znižuje opotrebenie a poruchy,
šetrí náklady a chráni investíciu
Ľubomír Dermek,
vedúci technického rozvoja
kontaminácia náplní môže zvýšiť
celkové náklady na prevádzku
P
revádzkové náplne strojov, hoci aj
tie najkvalitnejšie, sú degradované
kontamináciou, ktorá má za následok
predčasné opotrebenie komponentov a až
60 % porúch na stroji. Kým iné filtre iba
vzbudzujú dojem kvalitnej filtrácie, filtre CAT
efektívne chránia mnohonásobne drahšie
komponenty systémov stroja.
Filtre CAT ponúkajú spoľahlivosť a kvalitu, kým iní
ponúkajú nízku cenu na úkor kvality. Prednosťou
filtrov CAT je kombinácia dizajnu, konštrukcie,
materiálu a použitých technológií.
Jedinečnosť dizajnu a konštrukcie:
1. Hlavica z neželezných kovov
33 znižuje množstvo a možnosť kontaminácie
33 viac závitu zlepšuje uchytenie
2. Obal filtra
33 jedinečnosť v hrúbke steny, ktorá prevyšuje
ktorýkoľvek iný obal na trhu
33 obal pozostáva z jediného kusa
33 maximálna konštrukčná pevnosť minimalizuje
prípadné netesnosti
Jedinečnosť materiálu
a technológií:
3. Špirálový návin
33 zabraňuje ohybu lamiel
33 zabraňuje úniku kontaminantov
do systému
33 maximalizuje filtračnú plochu
proti upchaniu filtra
4. Polyuretánové ukončenia
33 eliminujú možné netesnosti
33 filtračná vložka je zaliata,
čím vytvára tesný spoj
5. Akrylátový lem
33 udržiava rovnomerné vrstvenie
33 zabraňuje zhlukovaniu lamiel
33 zabraňuje predčasnému upchaniu filtra
6. Nekovová stredová trubica
33 ľahšia a silnejšia ako kovová
stroja aj o 45 %
Caterpilllar sa vďaka jedinečnosti a prednostiam
svojich filtrov nebojí porovnania s inými výrobcami.
Napríklad porovnávací test palivového filtra CAT s ďalšími šiestimi značkami prebehol podľa ISO 4548-12.
Filtre boli podrobené testom, ako sú impulzný
a deštrukčný, test kapacity, tesnosti a čistoty filtra.
Výsledky ukázali, že filtre CAT ako jediné splnili požiadavky a prešli všetkými testami, niektoré parametre
niekoľkonásobne prekonali stanovené normy.
Prevádzkové náplne a filtre tvoria v priemere iba
3 % z celkových prevádzkových nákladov, ale opravy
porúch spôsobených kontamináciou sa môžu
podieľať až na 45 %, čo môže predstavovať tisíce eur.
Používanie filtrov CAT pomáha optimalizovať
a eliminovať tieto náklady. Stroje Caterpillar ponúkajú
nadštandardné možnosti využitia, na čo sú však
potrebné komponenty s nadštandardnými atribútmi,
ako sú napríklad filtre CAT.
2
Ľubomír Dermek začínal na technickom oddelení Phoenix
Zeppelin pred šiestimi rokmi ako technický komunikátor,
dnes toto oddelenie vedie.
Čo je v tvojej práci kľúčové?
Logické a analytické myslenie, odborné znalosti, orientácia
a cit pre zákazníka. A pretože naše oddelenie aktívne
spolupracuje s výrobcom, tak aj výborné komunikačné
schopnosti a jazyková vybavenosť.
Aké sú najčastejšie požiadavky zákazníkov?
Väčšina požaduje operatívne, produktívne a efektívne
riešenia problémov, či už ide o odstránenie poruchy
a servis stroja, náhradné diely alebo technologické riešenie
pre zvýšenie produktivity.
Čo je najsilnejšou stránkou strojov Cat?
Cat je komplexný balík atribútov – kvalita, spoľahlivosť,
efektívnosť, sila a mnoho iných. Za značkou stojí dlhoročný
výskum a prieskum v tých najnáročnejších aplikáciách,
skúsenosti a vývoj špičkových technológií v systémoch
strojov s excelentnou podporou zo strany výrobcu.
3
1
6
Prečo by si odporúčal produkty a služby
Phoenix Zeppelin?
Náš tím tvoria kvalifikovaní pracovníci, ktorých prioritným
záujmom je čo najlepšie splniť požiadavky zákazníka, čím
ponúkame viac ako produkty a služby – my ponúkame
kvalitu vo forme produktov a služieb. Sme silným hráčom
na trhu a ponúkame riešenia, ktoré našim zákazníkom
pomôžu dosiahnuť to isté.
5
4
Čo by si odkázal zákazníkom?
Sme vaším partnerom, nielen dodávateľom. Sme tu pre vás!
POZOR ZĽAVY!
€
20 L + 5 L
grá
t is
-20 %
Chladiaca kvapalina: 20 L + 5 L grátis
Ako najradšej využívaš voľný čas?
Energiu mi dobíja čas trávený v kruhu rodiny a najviac
voľného času venujem štvorročnej dcérke Alexis. Výborne
„vypnem“ pri dobrej hudbe, zo športu preferujem lyže,
v lete korčule, rád cestujem a spoznávam...
Vysnívaná dovolenka?
Tá, pri ktorej si môžem oddýchnuť a relaxovať. Precestoval
som už dosť, ale rád by som navštívil Japonsko.
Akcia platí do 30. mája 2014
Pri kúpe 20 litrov chladiacej kvapaliny vám pribalíme
ďalších 5 litrov zadarmo! Platí pre balenia: 20 L, alebo 4 × 5 L.
Všetky batérie Cat: 20 % zľava
Teraz môžete mať batérie až o pätinu lacnejšie.
Platí pre všetky batérie Caterpillar.
www.cat.sk
BANSKÁ BYSTRICA
BRATISLAVA
KOŠICE
ŽILINA
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica-Kráľová
tel.: 048 / 414 99 01
fax: 048 / 414 99 08
Pribylinská 10
831 04 Bratislava
tel.: 02 / 44 88 72 59
fax: 02 / 44 88 72 73
Železiarenská 96
040 15 Košice-Šaca
tel.: 055 / 611 56 11
fax: 055 / 611 56 37
Hruštiny 33
010 01 Žilina
tel.: 041 / 500 27 37
fax: 041 / 500 27 36
www.cat.sk
Profesionál  magazín pre zákazníkov  číslo 2  rok 2013
Vydáva: Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. Kontakt do redakcie: [email protected]
DTP: PRO, s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica; [email protected]
© 2013 Caterpillar – Všetky práva vyhradené. Cat, Caterpillar, príslušné logotypy, „žltá Caterpillar“
a grafický štýl korporácie a produktov sú ochranné značky Caterpillar a nesmú byť použité bez súhlasu.
Čo ťa dokáže potešiť?
Každý úsmev a objatie mojej dcéry je ako východ slnka –
neopísateľný.
Obľúbená myšlienka?
„Tajomstvo úspechu tkvie v tom, že vykonávame celkom
obyčajné veci neobyčajne.“ (John D. Rockefeller)
Download

Čo so starým strojom?