APRÍL 2014
50. ROČNÍK
CENA 0,60 €
NAJTRADIČNEJŠÍ
KRÍŽOVKÁRSKY ČASOPIS
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
HRAJTE
AŽ O 150 €
OSEM
STRÁN
ZA
NAVIAC Ú
N
NEZMENE
CENU
blanokrídly
hmyz
zbavme
vlhkosti
ktorým
smerom
register
ton (skr.)
krík
zraková
porucha
združenie
papier na citoslovce remeselníkreslenie veselosti
kov
veľký čierny vták
muž. meno
10.12.
odborné
učilište
(skr.)
EČV Levíc
nemecké
zámeno
1
12 mesiacov
býv.obchod v BA
mesto
v Rumunsku
Pomôcka:
anopia
ročné
obdobie
myšlienka
antimón
(zn.)
víkendový
dom
ozvena
kvôli
megapond
(zn.)
môžu,
majú
dovolené
3
2
remeň
strč
bratislavská
univerzita
nadzemná
časť okopanín
e
rad
h
á
z
v
ma
Do
Všetko o záhrade
Okrasná a úžitková
záhrada, drobnochov
0€
Cena 0,6
0,55 €
titeľov
predpla
k Pre
nííík
n
oččn
oč
2. rro
2.
4
14
01
01
20
EC 2
REC
RE
AR
MA
ana
Rady Iv kého
s
Hričov
ri,
v nektá
Cukor ed a včely
m
5€
CENA 0,5
k
press.s
[email protected]
natank
EČN
– BEZP
Ako je to
sťou
s platno
ch
vodičský
zov
ka
eu
pr
jte si
Dopestuoma
huby d
j
natanku
ný
6 úťaž íz
s kv
honných
Ceny po sajú, Slovnaft
látok kle tento rok
7
očakáva cien
ie
an
lís
ko
február
2014
III. ročn
etit
ík
užiť
Ako vy vlhkosť
pôdnu
SW
8
0
3
t
o
e
Peug
-1224
0
ry jemom 61
ku
eď fo
Ke
r s nob
iesť
de maťnku
ec
e hcú
bu
r,
ja
príde na
ISSN 1339
S vônou benzínu
Každý mesiac aktuálne
rady pre motoristov
– RADY
auto
NKY
– NOVI
TESTY
LÁ
PRAVID
OSŤ –
na
Recept chlieb
domáci
litrov
3
oros
Čínsky Q
rozširuje
ponuku
3. ročník
ack
2014 �
)
o hatchb
MAREC titeľov 0,55€
pla
ed
(pre pr
Qoros 3
0,60 €
BMW X5
Cena
už
nepôsobí
ako tank
ČIERNY
KAŠREAĽCIANCoitvýroen
SA V
-757X
sný
bude luxu
kompakt
pre Čínu
aj svet
A
BIELE M
14 - 15
PY
PREČO
I
NA KOŽ
C 2014
MARE NÍK
Č
50. RO
I
BÁBIKAMA
R
E
EIMNÍČKY
NA ALVZÉH
POMOC CIE
CENA
0,60 €
N
NO
E DEME
V LIEČB
E JŠ Í
P IS
A D IČ N
ČASO
N A JT R K Á R S K Y
V
O
ÍŽ
R
K
M
OSE N
Á
S T R C ZA
IA
Ú
NAV ENEN
M
NEZ CENU
MÁ MAŤ
KAŽDÝ
Ý
VLASTN K
UTERÁ
12
OBLÉM
MÁTE PR KAMI?
S VVYINREÁMŽÔŽE BYŤ
NA
A
PŠENIC
BEH
NUTIE JE
iaca CHUD
NA DLHÚ
TRAŤ
a mes
-6158
ém
NIET
LÚŠTEELÚ
PRE C U
RODIN
E
HRAJT 0 €
5
AŽ O 1
ISSN 1338
Prekabáťte Lišiaka
Krížovky pre celú rodinu
2013
testoc
CENY
v našich
DS 5 LS
ISSN 1338
Poradíme...
Zdravie naše každodenné
SÚŤAŽTE
áut roka
jlepších
SKVELÉ
DesaOť na
h
8-9
3
vodná
tráreň
anglická elek(skr.)
spojka (a)
latinský
názov
zlata
sa
postavil
diel poľa
(zast.)
ester
mastných
kyselín
okresné
mesto na
španielsky západnom
člen
Slovensku
letecký
oddiel
(skr.)
listnatý
strom
VŽDY ZO ZAČIATKU MESIACA
ICH DOSTANETE KÚPIŤ V STÁNKOCH
mesto v
Brazílii
trocha
namoč
y:
Pomôck
Artek,
Lapa
rieka navýchod
nom
Slovensku
2
Ť
1
trávnatá
rovina
no
žen. me )
(30.10.
napi sa po
zjedení
šable
u
mena v Irak á
stroskotan
potopená
loď
ovláda
mimiku
prúdovoé
lietadl
býv.več.
univerzita
španielska
exkráľovná
opadanie
obdobie
hlas had
a
teplo
(predpona)
nit (zn.)
ROČNÉ PREDPLATNÉ LEN ZA 6,60 €
mesto
na východnom
Slovensku
rezeň
z hovä-
MPZ
Islandu
uz.
Akad.m
umení
3
irídium
(zn.)
čosi
o
letovisk
na Kryme
Vážení čitatelia!
Minulý mesiac sme vás pozývali na
bratislavský Danubia turnaj, na ktorý
zavítalo viac než 100 účastníkov. Krátko o turnaji píšeme aj na stránkach
nášho časopisu,
okrem výsledkov
nájdete aj niektoré
z krížoviek, ktoré sa
v Bratislave riešili.
Pokiaľ ste fanúšikmi
sudoku, hlavolamov, krížoviek, či
hádaniek, neváhajte
a príďte na niektorý z turnajov. V marci
a apríli sa môžete tešiť hneď na tri
dvojdňové turnaje.
s P O L u H L á s kOv á
Do mriežky vpisujte
iba spoluhlásky. Pri
zasielaní riešenia uveďte
celé znenie tajničky, a to
aj so samohláskami.
Viete, že 1. apríl je
...(tajnička)?
1
2
k r í ž Ov k A
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
A
B
C
D
E
Vodorovne:
A. Obnaženosť –
masírovanie – slovanský
vierozvest. – B. Veľký
tropický pavúk – uhorský
vojenský kabát zdobený šnúrami – chumáč
trávy. – C. Tajnička (11 3 6). – D. Bezúhonnosť
– činiteľ – potýčka, roztržka. – E. Druh dobre
vykvaseného piva – maďarský vynálezca
slávneho hlavolamu (Ernő) – poľovná oblasť.
Zvisle: 1. Chemický kovový prvok (značky
Sb). – 2. Podliehal korózii. – 3. Stupnica –
nástroj na krájanie. – 4. Predajňa tabaku. – 5.
Mládenec, šuhaj. – 6. Barel – maľovka. – 7.
Plat vojaka – opak lícu. – 8. Bábka ovládaná
prstami. – 9. Všežravec (odb.). – 10. Otec
(detsky) – obličaj. – 11. Smernica,
nariadenie. – 12. Manželkina matka.
Autor: Lišiak
POZVÁNKA NA TURNAJE
ČO MÔŽETE VYHRAŤ
 Str.4 Veľká krížovka o 20 €
 Str.10 – 11 Veľká krížovka o 30 €
 Str.15 Hádankárska pasovačka mesačná súťaž o 10 €
 Str.25 Krížovkársky päťboj o 12 €
 Str.27 2x kniha Slovak sudoku 2 – za
klasické sudoku
 Str. 28 – 29 Veľká krížovka o 50 €
 3x 10 € – mesačná súťaž za
odoslanie piatich ľubovoľných úloh
Pokiaľ sa chcete zapojiť do
každomesačnej súťaže o 10 €, zašlite
do 25. apríla 2014, aspoň päť správnych
riešení ľubovoľných úloh na jednu z
našich adries. Vyžrebovaní budú traja
výhercovia. Podmienky a termíny na
odosielanie riešení v hre o vecné ceny a
finančné výhry uvádzame pri jednotlivých
krížovkách.
Nasledujúce číslo Lišiaka nájdete v
stánkoch od 5. mája 2014.
Vážení čitatelia, riešenia posielajte na
adresu:
Petit Press, Lazaretská 12,
811 08 Bratislava, Lišiak alebo
[email protected]
redakcia: Lazaretská 12, 81108
Bratislava, e-mail: lišiak@
vychádza
petitpress.sk.
Šéfredaktor:
každý mesiac. Róbert
Demiger,
lisiak@
mail.com. redaktor: Matúš
Demiger. Grafika: Martin Žigo, martin.zigo@
sme.sk. Inzercia: Mgr. Tatiana Poláčková, mail:
[email protected], tel.: 0902
113 311. Za obsah inzercie a platených článkov
redakcia nezodpovedá. Tlač: Petit Press, a.s.,
Kopčianska 22, Bratislava. Rozširuje: Mediaprint
Kappa a lokálni predajcovia.
 5. apríl – BYTČA (9:00 –
17:00) – kvalifikačný turnaj
v sudoku a hlavolamoch
Turnaj začína súťažou
v sudoku (9:00 – 12:00),
ktorá bude prebiehať v troch
kategóriách (A – o postup
na MS, B – pre stredne
pokročilých, C – pre deti
do 12 rokov a seniorov nad
50). Po krátkej prestávke sa
uskutoční zábavný turnaj
dvojíc v riešení sudoku,
hlavolamov a krížoviek
(12:40 – 14:00) a súťažný deň
uzavrie kvalifikačný turnaj
v riešení hlavolamov (14:20
– 17:00) v dvoch kategóriách.
Dejiskom turnaja bude Dom
kultúry na Treskoňovej ulici
v Bytči. Vlani sa turnaja
v sudoku zúčastnilo takmer
70 záujemcov, ktorí vytvorili
24 súťažných dvojíc. Tak
neváhajte a príďte si zalúštiť
aj Vy. Tešíme sa na Vašu
účasť!
 6. apríl – PÚCHOV (8:45
– 13:15) – kvalifikačný turnaj
v sudoku a hlavolamoch Už
na druhý deň sa uskutoční
v Púchove (ZŠ Slovanská)
kvalifikačný turnaj v sudoku
a hlavolamoch v dvoch
kategóriách. Záujemcovia
o ubytovanie nájdu viac
informácií na internetových
stránkach www.szhk.sk alebo
www.slovaksudoku.com
 12. apríl – ZEMIANSKE
KOSTOĽANY (15:00 –
19:00) – XXXIX. Veľkonočný
turnaj v riešení krížoviek
a hádaniek
Krúžok Energetik
Vás pozýva na tradičný
krížovkársky turnaj, ktorý
sa uskutoční v miestnom
Dome kultúry v netradičnom
sobotňajšom termíne.
Môžete sa tešiť na krížovky
v troch a hádanky v dvoch
kategóriách, pričom
špecifikom turnaja je to, že
krížovky sa riešia perom.
Záujemcovia o ubytovanie
v Zemianskych Kostoľanoch
nájdu viac informácií na
stránke www.szhk.sk
 13. apríl – PRIEVIDZA
(9:00 – 13:00) – XXXIX.
Turnaj Hornej Nitry
Prievidzskí Bôbari
si pre Vás prichystali
krížovky a hádanky v dvoch
kategóriách. Dejiskom turnaja
bude Dom kultúry KASS na
ulici Fraňa Madvu.
Do pozornosti dávame aj
májový dvojturnaj v Svinnej
Mesačník LIŠIAK vydáva spoločnosť Petit Press,
a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava. Spoločnosť
je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom
súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2471/B,
IČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766. Predseda
predstavenstva: Alexej Fulmek. Členovia
predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica
Tomková, Peter Mačinga. Copyright Petit Press,
a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich
vydavateľ. Autori článkov, zverejnení v tomto
vydaní, si v zastúpení vydavateľom, vyhradzujú
právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie
a Brezovej pod Bradlom
 10. máj – SVINNÁ
(začiatok 13:30) – IX. Eurový
turnaj
V Svinnej sa uskutoční už
deviaty ročník originálneho
turnaja, kde určite
nebude núdza o zábavu
a prekvapenia. Krížovky
aj hádanky sa budú riešiť
v dvoch kategóriách, miestnou
tradíciou je turnaj v riešení
hádaniek o eurá.
 11. máj – BREZOVÁ
POD BRADLOM (začiatok
8:30) – VI. Turnaj M. R.
Štefánika
Hneď na druhý deň Vás
čaká turnaj v Brezovej pod
Bradlom, ktorý je známy veľkou
účasťou domácich riešiteľov.
Práve preto sa môžete tešiť na
krížovky v troch kategóriách,
hádanky sa budú riešiť, tak ako
obvykle, v dvoch kategóriách.
Podrobnosti ohľadom
časového harmonogramu
a o možnostiach ubytovania
v Brezovej pod Bradlom Vám
prinesieme v budúcom čísle
časopisu.
Viac informácii o turnajoch
nájdete už teraz na
internetovej stránke www.
szhk.sk
a verejný prenos článkov, ako aj na verejné
rozširovanie rozmnoženín týchto článkov
v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského
zákona. Evidenčné číslo MK SR: 4219/10.
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská
12, 814 64 Bratislava, e-mailom: predplatne@
petitpress.sk alebo objednajte telefonicky:
02/323 77 777, prípadne faxom: 02/59 233 339. Do
objednávky uveďte: MENO, ADRESU, TELEFON,
E-MAIL. Cena predplatného na rok je len 6,60 €.
3
k rí ž o v k A
cudzia
predpona
(videnie)
typ au­
tomobilu
Seat
dejisko 24h i keď, po
automobil. anglicky
pretekov
chumáč
trávy
malá bez­
významná
herecká
rola
Liga arab­
ských štátov
kraj v Ru­
munsku
rieka na
Slovensku
2/2
číselná
lotéria
vo vlast­
nom byte
dusené
mäso na
cibuli a
paprike
2/1
O
domáce
meno
Otílie
1/1
katov
pomocník
hravo
október
(skr.)
osobné
zámeno
Dvaja chlapi poľujú na kačky. Po niekoľkých neúspešných pokusoch hovorí jeden
druhému: „Počúvaj, Jožo, nejako nemôžeme nič uloviť. Nevieš čím by to mohlo byť?“
Druhý sa zamyslí a odvetí: „Jano, podľa
mňa je to tým, ... (tajnička č.1).“
ruský
polostrov
Ankunft (nem.
skratka)
praobyva­
teľ Nového
Zélandu
kričí
oblok
kolónia
plod
kokosovej
palmy
EČV Košíc
schôdzka
srsť oviec
časti
skeletu
televízna
telenovela povraz so
slučkou
koralový
ostrov
orientálna
sladkosť
listová
skratka
adenozín­
difosfát
EČV Tren­
čína
častica
(nuž)
písomné
osvedče­
nie
atómová
elektráreň
ílovitý
nerast
cudzopas­
né huby
meno
Hlaváčka
naša mena
rádium
(zn.)
arzén (zn.)
anglický
spisovateľ
hrádze na
rieke
železo, po
anglicky
úskok, lesť
čajová
ruža
video k
pesničke
futbalový
klub v
Dunajskej
Strede
kultúrny
dom (skr.)
nebo
recept
(skr.)
typ Re­
naultu
zástava
dýchania
kód Ma­
ďarska
Krížovka o 20 €
ostrov, po
taliansky
pootĺ­
kajme
vzorka
získaná z
hrdla
pestrofareb­
ný papagáj
mesto v
Nigérii
trojdielne ume­
lecké dielo
Ján
v Anglicku
2/3
meno Jan­
žurovej
omotajte
meno
Bjoerndah­
lena
nežiadúci
radca v
kartách
osobné
zámeno
označenie
dlhodrajú­
cej platne
krík
vojenská
aliancia
menší obchod
(hovor.)
má príby­
tok
rieka v
Rusku
úžitková poľ­
ná rastlina
zvyšky
stromov
schránka
mäkkýšov
plošná
miera
druh papa­
gája
Pomôcky: altho, Ank, Edera, Eliot, Olt, Tse, Udža, Uta
nerv
(zast.)
rímske
číslo 49
opak proti
EČV Ilavy
1/2
4
kyanid dra­
selný (vz.)
vo, po česky
automatic­
ký systém
riadenia
oľutovala
kartová
hra
pohla,
zmenila
polohu
on, po
nemecky
odlišná
praobyva­
teľ Peru
obruba
šiat
ženské
meno
(29. 4.)
Foto - FOTOLIA
Kla s i c k é
vedie
športové
podujatie
čestne,
priamo
nevy­
žiadaná
elektronic­ nie staro
ká pošta
Vianoce,
po fran­
cúzsky
veľký
sláčik
Slovenská
národná
strana
s u d o k u
Do mriežky vložte číslice 1 až 9 tak, aby sa
všetky nachádzali v každom riadku, stĺpci a vo
vyznačených vnútorných 3x3 štvorcoch práve raz.
Autor: Ivana Štiptová
polovica
(hovor.)
predložka
4
2
1
7
6
7
9
5
7
1
2
2
6
3
5
1
4
6
8
1
2
7
6
5
8
3
7
9
1/3
3
6
opotre­
benie
povrchu
trením
V jednej rodine sa narodili štvorčatá. Ide
okolo mačka a vraví si popod fúzy:
„(Tajnička č.2)!“
podoprú napichoval
1/4
prístroj na
meranie
hĺbok
A
7
1
6
9
3
9
8
2
5
7
1
5
8
4
1
9
2
8
1
7
5
5
6
9
6
7
2
8
5
7
4
5
7
6
8
5
lotyšský
(skr.)
1
5
8
otázka
spôsobu
Riešenie krížovky môžete posielať do 25. 4. 2014
aj formou SMS správy, stačí tmavšie podfarbenú
časť tajničky bez diakritiky, v tvare: LIS (medzera)
5 (medzera) riešenie Na číslo: 7005
Cena SMS správy 0,20 € s DPH Odmeníme
jedného výhercu.
5
3
8
2
1
úloha, po
česky
abvolt
(zn.)
3
6
5
9
druh
obilniny
vápencová
hornina
2
8
2
osobitne
inkasný
príkaz
(skr.)
7
9
4
6
3
9
7
3
1
4
3
Autor: DD
5
P í s m e n ov á
k r í ž o v k a
Aristipos
starogrécky filozof
(435-355 pred n. l.)
1
Sla b i k o v á
Táto krížovka sa riešila
ako dokresľovka na
bratislavskom V. Danubia
turnaji. Do jednotlivých
políčok mriežky vpisujte
celé slabiky.
Žena vraví mužovi:
„Idem na päť minút
k susedke. Takže
nezabudni každú
... (dokončenie v
tajničke).“
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
Zvisle: 1. Vojenský povel. – 2.
Ruský prístroj na varenie čaju.
– 3. Sedadlá na kočoch – meno
českého speváka Kryla. – 4. Pevne
– vykurovanie. – 5. Vedecký názov
krídla – strapcovité metly – budhistický
mních. – 6. Obytný príves – útok
(kniž.). – 7. MPZ našich vozidiel –
rastlinný polysacharid – anglická
spojka. – 8. Skratka Medzinárodnej
organizácie pre utečencov (skr.,
International Refugee Organisation)
– zliatina hliníka, mangánu a niklu –
MPZ vozidiel Venezuely. – 9. Hudobná
značka – vydržalo, ustálo nápor. – 10.
Okolo (bás.) – domácke meno Terézie
– zelený lesný porast. – 11. Menej
rýchly – čisti bielizeň vo vode!. – 12.
Zdvorilé oslovenie vydatej ženy – sídlo
v Taliansku. – 13. Obyvatelia Ríma. –
14. Nasekol.
Pomôcky: alumel, araban, EAK,
Orta, Varela, YV.
Autor: VAART
k r í ž ov k a
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F
Vodorovne: A. Česká
G
značka motocyklov –
malý hlodavec chovaný
ako domáce zvieratko –
mlčanlivo – tropická olejnatá rastlina.
– B. Sužuje, trápi – žijúca v lese –
detská obrázková knižka – povedľa. –
C. Moderný – šetrili – starší slovenský
ženský spolok – boj. – D. Tajnička.
– E. Mierny vietor – talentovaná –
pučali – úbytok hmotnosti tovaru. – F.
6
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Grécky sedliak priviedol svojho
syna k filozofovi Aristipovi, aby
ho priučil vedám. Zdalo sa, že
všetko pôjde hladko, ale keď
filozof vyslovil sumu, ktorú
požaduje za synovo vyučovanie,
sedliak sa zarazil: „Toľko? Za to
by som si mohol kúpiť somára!“
Aristipovu odpoveď nájdete v
tajničke.
Vodorovne: A. Začiatok
tajničky – uzlík v tkanine, nopa,
po česky. – B. Pápežská listina
– krok po kroku. – C. Najväčšia
púšť na svete – české mužské
meno. – D. Hlupák (pejor.) –
patagónsky hlodavec – rozprávková
postava. – E. Poobmývaj – kulo –
zvieracia papuľa. – F. Pokračovanie
tajničky. – G. Zakáľačkové polievky,
po česky – napustí zrno moridlom –
osobné zámeno. – H. Chilská herečka
– domácke meno herečky Pociskovej –
čistiaci prostriedok na riad. – I. Ženské
meno (13.10.) – lesklá ozdobná stužka.
– J. Plytké morské zálivy – spolkový
štát vo Venezuele. – K. MPZ vozidiel
Kene – dokončenie tajničky.
2
Handra, po česky – európska krajina
– vojenská jednotka – zápisník. – G.
Bremeno – domýšľa si – kosť nad
konským kopytom – odroda hrozna.
Zvisle: 1. Výhradné právo – otáľa.
– 2. Plní sily – letorast – hrubá. – 3.
Územie na Britských ostrovoch –
9 10
zberba – hraničná
čiara. – 4. Námorníci
– otupnosť –
obnažená. – 5.
Zvolanie na voly,
aby išli – predpona
s významom „tuk“ –
neočakávaná udalosť.
– 6. Nezjedz – rozsah
– slaná minerálna
voda. – 7. Vodná
plocha – usmrcovať
obesením – šírka. –
8. Dedina v ruskom
prostredí – mesto
v talianskej Kampánii
(Neapol) – vyťahoval
zbraň. – 9. Miešanec
černocha a Indiánky – tekutá výplň –
pohovka. – 10. Pomôcka moreplavcov
– bočná chodba v divadle.
Autor: Matúš Demiger
k rí ž o v k A
ožiari
1
tento,
po rusky
kopaním
vyhĺb
vlastnili
šaty
Monika
(dom.)
časti
tenisového
zápasu
francúzsky
tenista a
spisovateľ
Perzské príslovie:
„Keby nebesá
vypočuli ...”
ústie
americká
tlačová
agentúra
zaručene
zapudilo
N
bol som
aktívny
astien
autonóm­
na oblasť
(skr.)
ukazovacie
zámeno
úmrtné
oznámenie
česká pred­
ložka (vo)
homeopatik
hviezda
(súhv.
Perzeus)
patriaci
Imovi
nitrid
hliníku
(vzorec)
klesá
ozdobný ker
brazílsky
hudobný
nástroj
mesto na
Kjúšú
jasný, po
nem.
centrálny
dátový
archív
(skr.)
Slovania
okraje úst
palica
(nár.)
mužské
meno
kilogramy
pôvaby,
grácie
meno her­
ca Pacina
3
časť oka
vrch nad
Kubínom
podmienko­
vá spojka
poslal na iné
miesto
nemocná
pomôcka
prútikára
súbor máp
domácke
meno Jozefa
kypríme
pluhom
rebriniaky
slávnostná
hostina
žatva
nástroje
pohoničov
rímske
číslo 6
lat. skr.
Egypta
(Aegyptus)
vyhynutý
citoslovce kočovník
mrlania,
domáce
brumkania meno
Evy
germánsky
boh
elektrón­
volt (zn.)
patriaca
Ferovi
české
mesto
bol zave­
sený
címer
mozgová
blana
Rifle Volun­
teer Corps
(skr.)
aktér
atentátu
kríženec
tigra a
levice
Júliin milý
žírna,
plodná
heslo
(kniž.)
decht
2
lezie, po
česky
10. prezi­
dent USA
prsty
dravcov
herecká
úloha
emisná
kontrola
(skr.)
jazero v
Rusku
starodávne
zbrane
EČV Tvrdo­
šína
grécka
armáda
okrem iné­
ho (skr.)
4
taliansky
maliar
(Giulio),
manierista
Madona s
dieťaťom a
anjelmi
líčim
Pomôcky: Anet, Atiks, AYG, cabaza, ELAS, meninga, Tano.
Foto - FOTOLIA Autor: Marián Ďurech
7
M o z a i kov á
k r í ž ov k a
Jan Sobotka: „Šťastný muž je ten, čo
má šťastnú ženu, ...“
Vodorovne: A. Dať do ruky – obrúbil,
zaopatril lemom – americký režisér
(Elia). – B. Odrenina (zried.) – časť atolu
– obec v okrese Galanta – štrkopieskový
nános. – C. Pazúr (kniž.) – rieka
v Nemecku – futbalový klub v Trebišove
– tráva na viazanie viniča – pracovisko
v bani. – D. Tajnička. – E. Zodieraj –
vnútorná časť ruky – mužské meno
(13.9.) – meno speváčky Fitzgeraldovej
– ohraničená časť areálu istého druhu
živočícha. – F. Obmieňajú, čarajú
– drobné motýle – končatina, paža –
značka lyží. – G. Súkala – pôrodnosť –
hotel pre motoristov.
Zvisle: 1. Medzinárodný kód letiska
Chicago O’Hare – vedľajší vetný člen,
objekt. – 2. Detský lekár – domáce meno
Dominiky. – 3. Dokonči – pokosila –
vlastnil. – 4. Domácke meno Anastázie
– tvrdý nerast – časť fotoaparátu. – 5.
Vodný kvet – zazeráte, mračíte sa –
potkan, po anglicky. – 6. Mäkká hudobná
P Í S M E N OVÁ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
A
B
C
D
E
F
G
KRÍŽOVKA
Stretnú sa dvaja záhradkári:
„Počuj, nemôžem nikde zohnať
maštaľný hnoj.“
„A načo ti je?“
„Na jahody.“
„Zaujímavé. .... (Tajnička).“
Vodorovne: A. Druh hormonálneho
lieku – náš severný sused. – B. Dieťa,
ktoré nemá súrodencov – Verdiho opera
– laboratórny (skr.). – C. Príslušník
indiánskeho kmeňa – atlétka súťažiaca
v skokoch – plynné skupenstvá. – D.
Existujem – tkáčsky stroj – meno herca
Hlaváčka – nebuď ticho. – E. To, po
anglicky – nebdieť – vtĺkol – hodnota
– miliampér (zn.). – F. Bývalý štátny
úradník – konto – časť tváre – jarný
mesiac. – G. A podobne (skr.) –
ukončenie tajničky – český spevák
(Jiří). – H. Juh, po česky – chyba
(hovor. expr.) – oblep – miestnosti
na prezliekanie. – I. Hliník (zn.) –
muži – nenáročná obilnina – Miroslav
(dom.) – rímske číslo 499. – J. Časť
tela – hovor – dvorany – nedobrá. – K.
Talianske sídlo – fondánová cukrovinka
– vyčerpaj. – L. Divadlo Vítězslava
Nezvala (čes. skr.) – obyčaj – lesná zver.
– M. Slobodný malý roľník vo feudálnom
Anglicku – prispôsobujem.
Zvisle: 1. Začiatok tajničky. – 2.
Neponoril pod vodu – živý, po anglicky.
8
– izolačná fólia. – 10. Látka s krátkymi
hustými vlasmi – ochutil korením. – 11.
Nechystaj, nehotov – vedecký názov
krídla.
Pomôcky: alpet, arela,
kames, ORD.
Autor: Tibor Várnagy
stupnica – umývadlo v sakristii – africký
štát. – 7. Smerom z vnútra – vyššie
od niečoho – ruské mužské meno.
– 8. Pohorie v ázijskej časti Ruska
– španielske jedlo podobné rizotu –
značka prášku na pranie. – 9. Slovko
úcty v Ázii – poľská prístavná krčma
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
– 3. Prvý muž – naukladaná kopa
slamy – horúčava (zastar.). – 4. Potreba
pohoniča – sklon, padanie – osviežujúci
nápoj – milimeter (skr.). – 5. Osobné
zámeno – v starších dobách hlava rodiny
– predpona označujúca niečo veľmi
staré. – 6. Vábiť – včelí príbytok – kód
Kiribati – pohorie v bývalej Juhoslávii.
– 7. Patriaci Ičovi – načas – územie na
severe Slovenska. – 8. Citoslovce rezu –
cirkulácia – krajec (expr.) – závodný klub
(skr.). – 9. Univerzita Komenského –
portlandský slinok – ruský režisér – Ivan
(dom.). – 10. Mangeľ, po česky – úprava
vlasov – pohnem. – 11. Predpona
(bilióntina) – cézium (zn.) – kilopond
(zn.) – predpona (veľký). – 12. Okruhový
dom armády (skr.) – nemala tušenie –
západná (zemepisná) dĺžka (skr.). – 13.
Hľa – povrch piva – pohrebné hostiny
– ruská rieka. – 14. Suchá časť obilia –
predpona (motocykel) – zaznievaj. – 15.
Meno spisovateľa Maya – nivočila sa, po
česky. – 16. Pokračovanie tajničky.
Pomôcky: Alov, Oira, Ulu,
Vran, yeoman.
Autor: Jozef Páleník
k rí ž o v k A
Do redakcie humoristického časopisu príde list:
„Som pravidelný čitateľ vášho časopisu. Nechápem ale, prečo neustále uverejňujete vtipy o šetrnosti Škótov! Uráža ma to. Ak
nájdem ešte jeden takýto vtip, ...“
odraz
úderom
1
židovské
mystické
učenie
turistický
autobus
starý
otec, po
nemecky
povrch tela
značka
slaných
tyčiniek
výzva
jednotka
množstva
informácie
neobutá
energia
stupeň
citlivosti
filmov
nikde,
abvolt (zn.) žiadnym
smerom
druh balkánskeho
rizota
plošná
miera
tvrdohlavý,
po anglicky
jednoduchá taška
rob, čiň
bývalý
ruský
panovník
parazity vo
vlasoch
dve stovky
niečo
biblické
mužské
meno
mliečny ranný nápoj
ročné
obdobie
rímske
číslo 999
vôkol
názov
niektorých
športových
klubov
povrchová
baňa
4
slávny
taliansky
lekár
iný,
nie tento
organizácia
združujúca
ľudí s vysokým IQ
lososovitá
morská
ryba
myslená
priamka
omám, opi
odtlačok
po obuvi
akváriová
rybka
hrubé
pletivá z
tŕstia
malá Ilona solmizačná
slabika
prebral sa
k životu
rímske
číslo 45
biograf
rieka v
Rusku
stiahni z
kože
jeden, po
rusky
niť (hovor.)
najvyššia
karta
indický
divý byvol
priestor za MPZ Číny
hranicou (Republic
ihriska
of China)
mesto na
Slovensku
rybie
vajíčko
meno
Štefana
sarmatský
jazdec
rieka, po
španielsky
meno
Olympie
cestovný
doklad
robil ohavným
2
bojový
smrtiaci
plyn
kuriér
násilné
pôsobenie
paznechtík
ostnitý
otec (fam.)
podpora
obar, po
česky
rieka v
Sudáne
taliansky čiernobiely
názov
ostrova polodrahokam
Rodos
grécke
písmeno
zakladateľ protestantizmu
okr.vojen.
správa
televízny
klub mladých
kanadský
hokejista
kancelárska skratka
truhla
3
bratranec
židovského kráľa
Dávida
meno
návrhárky
Fekete
Pomôcky: Ámos, arni, Rodi, Thornton, Thul, vain.
zmes, po
anglicky
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
9
Viete, že ... ?
... anakondy, ktoré sú donútené
žiť mimo vody, trápia rôzne
cudzopasníky, najmä kliešte?
... slony patria medzi hŕstku tých
živočíchov, ktoré sa spoznajú
v zrkadle?
... kapor vo voľne
do dĺžky jedného
(tajnič
Zaujím
živočíš
druh chobotnice
1/1
starý, po
anglicky
biela zimná
perina
... kapor vo voľnej prírode
dorastá až do dĺžky
jedného metra a dožíva
sa (tajnička č.3)?
nenáročná
obilnina
fáza mesiaca
spracovaná mesto v
ropa
Španielsku
vnútri
obec v
okrese
Zvolen
... väčšina papa
šera hľadá nocľa
kakapo soví práv
svojho úkr
1/2
slovenská
speváčka
(Katarína)
hnev (expr.)
pevnosť, po
anglicky
podmienková
spojka
čuchový
orgán
arzén (zn.)
hýbala
povraz so
slučkou
1/3
chemické
zlúčeniny
posteľná
prikrývka
meno
Hedvigy
znevažujú
naberaný
pás látky
včelí produkt
tesárska
sekera
žiada
povala, po
česky
zmätok, po
anglicky
vysoká škola (skr.)
pevný
podpaľač
hranica
(lek.)
hlasuje
predpona
(rovnaký)
nie mladý
voňavé
korenie
osobné
zámeno
spevák zo
Superstar
(Denis)
rozrývaj
Pomôcky: Ason, fort, Ponti, Todo, Vok.
moty
kypril
záchr
služ
hodvábna
tkanina
zástupca
župana
(hist.)
Krížovka o 30 €
praob
teľ P
časť rastliny
zábava
mužské
meno
zručne,
šikovne
10
vyhynutí
kočovníci
produkt
kvasenia
mesto v
Taliansku
predložka
podzemný
cicavec
Riešenie krížovky mô
formou SMS správy,
tajničky bez diakritik
(medzera) riešenie na
0,20 € s DPh Odm
... pavúk čierna vdova má na chrbte
charakteristickú kresbu (tajnička č. 1)?
Svoje meno dostala preto, že samček
je po párení (tajnička č. 2).
ej prírode dorastá až
o metra a dožíva sa
čka č.3)?
mavosti zo
šnej ríše
... v minulosti boli dravé korytnačky kajmanky
používané na vyhľadávanie tiel obetí nehôd, vrážd
alebo samovrážd v jazerách? Do vody ich vypúšťali
priviazané na lanku a keď kajmanka zatiahla, bol to
signál, že práve našla hľadané telo.
... sobie chlpy sú zvnútra duté ako rúrky
agájov si s príchodom
ah, ale papagáj zemný a
ve v noci vychádzajú zo
rytu za potravou?
byvaPeru
jestvuješ
typ písma
mačka má 32 svalov v uchu?
2/1
smalt,
glazúra
otec (hypok.)
Annortotik
kvantev
vermisse
(skr.)
milivolt
(zn.)
písmeno
gréckej
abecedy
Ministerstvo
financií
(skr.)
ohmatanie
(hovor.)
bola zavesená
starogrécky zhýralec
cestovná
kancelária
na Slovensku
sústava
poznatkov
druh
pracieho
prášku
ultraviolet
(skr.)
knieža z
Rožmberku
2/2
značka
zubnej
pasty
pilot F1
planú
ohňom
popravca
ykou
l zem
ranná
žba
manžel S.
Loren
štíhla vysoká stavba
meď (zn.)
kvalitné
palivo
obec v
okrese NM
polovica
sonda do
zeme
ex offo
značka
ampérhodiny
Foto - FoToLia
pohrebná
hostina
rádiolokátor
EČV Trenčína
zber obilia
jemná
hmla
ôžete posielať do 25. 4. 2014 aj
stačí tmavšie podfarbenú časť
ky, v tvare: liS (medzera) 10
a číslo: 7005 cena SMS správy
meníme jedného výhercu.
meno
Olympie
praskol
na to
miesto
pleť veniec
3
zatarasoval cestu
O
zaspi
autor: DD
11
Osemsme r o v k a
ALKOHOL – BALÍK
– CEDUĽKA – CVIKLA
– ČISTINKA – DOHODA
– DOLINA – DOPRAVA
– DYCHOVKA – ELITA
– GOLIERIK – HASPRA
– HRÍBIK – KLBKO –
KOLESO – KOLIBA
– KOTVA – KRÁSA –
KUFOR – LAMPA – LARVA
– LASICA – LEHOTA
– LÍSTOK – MAKLÉR
– MASKA – MODLITBA
– MRAVEC – NOVINA
– OBRANCA – ODTOK –
ODVAHA – OSTRUŽINA –
PANIKÁR – PARADAJKA –
PARTIA – PASTA – PAVLAČ
– PEKÁR – POLOHA
– POTRAVA – PRÁZDNINY
– PRODUKTIVITA –
PYTAČ – SAPÉR – SPLAV
– STRELA – SVEDOK –
TLMIČ – VALACH – VEŠIAK
– VLČIAK - VODOPÁD
Autor: Marián Ďurech
P í smen o v á
Raz ma zavolala jedna
slečna: „ Príď k nám, nikto
nie je doma!“
Tak som šiel a ...
(pokračovanie je v tajničke
krížovky).
Vodorovne: A. Hlina
na výrobu keramiky –
africký strom s hrubým
kmeňom. – B. Vyhŕňal –
hliníková fólia – francúzsky
revolucionár (Jean Paul).
– C. Rachmaninovova
opera – vykrikovanie –
odroda nikelínu – súostrovie
v Mikronézii. – D. Nasávala
– druh kormorána – miska
zlatokopov – náš národný
park. – E. Mastná organická
látka – ďobme – kartová
hra – vlhký eukalyptový les,
aj karri. – F. Tajnička. – G.
Kríženec koňa a oslice –
zmyselnosť – obec v okrese
Pelhřimov – starorímsky
pozdrav. – H. Plod olivovníka
– perloočka (zool.) – kývam
– nemecká automobilka.
– I. Mesto na Sachaline –
Amilov druh – značka lyží
– ošatila. – J. Meno herca
Delona – tekutý obväz –
východoslovenské mesto.
– K. Stredomorská liečivá
12
Cukor je rafinovaný, ... (tajnička má 17 písmen).
L
P
A R A D A
J
K
A
A
A
T
S
P H K
B
A C N A R B O S
E
B
V
B
P O K
A
Č
L
V C N Á O V
T
Š
T
L M
I
Č A
V R A
L
I
R
I
I
A N
I
L
P
D E T S K É
L
Č A
E O O
I
A
I
L
L
L
A
P
A
K N
A
O
D A
L
O H O K
O S
E
L
I
E D Á
R
I
P O D O V
Z
E
V D P
F
S U A
O N O A
I
T
S
Ž
K
I
Č
O K D O H O D A O N R Á N Ň
M O R O T
S O G A CH O M P
R A
H A
S
A M S
A
P
É R
L
Í
S
T
V R Á
K
I
N A
P
A
A O O H R
E
T
A
V
V
S Č V
K
T
K
C E D U
Ľ
K
A
T
I
T
K U D O R P
6
7
8
T
L
I
P R A V D Y
I
V
Y
A R A
CH O V
T O K
B
K
A R
A
L
L
Á
Í
B
I
K
K N K
E
E
k r í ž ov k a
1
2
3
4
5
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
rastlina – zmes kávových
náhrad.
Zvisle: 1. Armádna súťaž
tvorivosti (skr.) – značka
prášku na pranie. – 2.
Dodatok v úradných listinách.
– 3. Stará čínska minca – ker
s bielymi kvetmi a červenými
plodmi. – 4. Značka bicyklov
– zvestovala. – 5. Titul
indických panovníkov – preč,
po anglicky – ručiteľ na
zmenke. – 6. Značka prvku
hliník – indický boh bohatstva
– futbalový klub v Štokholme.
– 7. Druh tropického ovocia
– značka prvku sodík. – 8.
Patriace Ole – Turek, Osman
(zastar.). – 9. Dámsky
klobúčik – nemocnica pri
lekárskej fakulte. – 10. Plášť
z ťavej kožušiny – peňažný
ústav – tvrdá uzlina v dreve,
hrča. – 11. Vzťahujúca sa na
barana – hádže. – 12. Mys
na Aljaške – žľab pre kŕmenie
ošípaných, hrant. – 13. Rieka
pretekajúca Omskom – robilo
testy. – 14. Nočný zábavný
podnik – stupeň vrchného
karbónu v Severnej Amerike
– severovýchod (skr.). – 15.
Mongolský pastier – osada
pri Jordáne – osobné
zámeno. – 16. Bulharský
futbalista (Krasimir) – najvyšší
germánsky boh. – 17.
Juhoamerický kurovitý vták
– povrch piva. – 18. Druh
plachetnice. – 19. Has si
smäd! – ženské meno (24.5.).
Pomôcky: Adom, Alitak,
Aniva, Balakov, gone, guana,
Kubera, Ralik.
Autor: VAART
k r í ž ov k a
K pohrebnému sprievodu milionára sa pripojí otrhaný bezdomovec a hlasno narieka. Muž, vedľa ktorého kráčal, sa
spytuje: „Bol ten nebožtík azda váš príbuzný, keď tak usedavo plačete?“ „(Odpoveď je v tajničke).“
človek
postihnutý
asténiou
1
tmavočervený
nerast
tu máte
spoj
tmelom
ženské
meno
nie táto,
inakšia
2
kozácky
náčelník
druh väčšej
slivky
stupeň
spodného
oddelenia
paleogénu
nedospelý
živočích
živočích s
klepetami
zasieval
mamina
sestra
ruský
hudobník
(DJ)
astát (zn.)
podaruj
matka zakladateľov
Ríma
inakšie
prométium
(zn.)
vrch nad Třebechovicami
tade
španielske
mesto
český
zápor
modlitba
(lat.)
modla
obrnené
vozidlo
nórska
rieka
medzinárodná
rozhlasová
organizácia
ázijský štát
mazľavá
kvapalina
osobné
zámeno
ad Acta
(skr.)
náš odborový zväz
šaty
kryt v zemi
pocit nenasýtenosti
pohyb v
kruhu
džavot
(expr.)
Slov. literárna
agentúra
piesčitá
hornina
kapustovitá zelenina
citoslovce
poskoku
čistil od
prachu
plurál (skr.)
hlodanie
(bás.)
pozdrav
mladých
kniha na
výklad snov
prsť, zem
zábava
nebdel
chľastaj
(pejor.)
línia
pohybu
ujec
súvislé
poradie
spievanie
zväzok
slamy
nenáročná
obilnina
kilopond
(zn.)
nazretie do
zákulisia
zistil totožnosť
moderný
spoločenský tanec
klesol na zem
patriace neznámemu
aromatický
uhľovodík
trieska
pravidelné
klesanie hladiny mora
pascal (zn.)
Amer. združ.
pre umel.
intel.
páchol
(expr.)
robota
sediment
uhličitanu
vápenatého
patriaci
Piovi
hajdúch
silák
smrek, po česky
časť kuchynskej linky
citoslovce
kvočky
škrť
Lesný
závod (skr.)
popevok
švédska automobilka
Etela (dom.)
veľmi
pekné
mačiatko
plúž
obnovenie
učební
produkcia
Pomôcky: AAAI, Enei, IBO, Otta, tanet.
lesklý
náter
čínska
droga, marihuana
Foto - FotoliaAutor: Jozef Páleník
13
Šlabikár hádankára – 30. lekcia – Škola autorov
KRESLENÉ HÁDANKY
Tento titulok ste už videli pred niekoľkými
lekciami. Vtedy som sa však zaoberal
kreslenou hádankou z pohľadu konštrukcie
– stavby. Dnes by som túto zaujímavú
oblasť, aj keď možno trochu zaznávanú
oblasť predstavil z pohľadu tvorby.
Ak mohol mať začínajúci autor
problém so spracovaním hádanky pri
textovom podaní, potom ešte viac sa
musí popasovať v prípade kreslenej
hádanky. Kým písaná forma podania
umožňuje použiť ako náznakové výrazy
takmer všetko, u kreslenej hádanky
je to obmedzené na reálnu možnosť
spracovania námetu. Skúste nakresliť
napríklad CHLAD, SILU, ÚVAHU,
ESEJ alebo množstvo ďalších, možno
i abstraktných pojmov. V textovej hádanke
môžete použiť ako námet MATEMATIKA
BOLELA RUKA, ale skúste to nakresliť.
Nie je to tak dávno, čo sa v časopisoch
využívala iba perokresba. Zaraďovanie
obrázkov komplikovalo ich výrobu
a o farebnej verzii ani nehovorím. Dnes sa
však už v časopisoch bežne pri hádankách
používajú farebné obrázky a sme radi,
že Lišiak patrí medzi týchto priekopníkov.
Vždy som obdivoval prácu kresliarov
hádaniek ale predsa len výpovedná
hodnota je určite na strane fotoobrázkov.
Veď skúste porovnať:
Z VAŠEJ TVORBY
Samotný námet má podobu:
PEČIATKA – PEČIARKA
Autor má teraz pri spracovaní na výber
niekoľko spôsobov podania: obrázok dá
bez sprievodného textu a vystavuje sa
možnosti vedľajších riešení: MEČIARKA,
pod obrázok dá sprievodný text
napríklad
1. ZÁMENKA
Tá družka moja dobrý zrak mala
a takmer všade hľadala zbrane.
Ich hroznej sily málo sa bála
a v meste ona hľadela na ne.
2. CITOSLOVKA
V mokrej tráve huba
čaká nášho Ľuba.
alebo celý námet vyjadrí obrázkami.
3. ZLÚČENKA
Väčšiu variabilitu autorovi poskytne
združovacia tvorba, teda niekoľko
samostatných N. Šikovný autor už z dvoch
náznakov dokáže vytvoriť nielen slovné
spojenie, ale plnohodnotnú vetu.
PRESUNKA
D. Karkuš
4. ZÁMENKA
Azda najviac možností poskytuje
rébusové podanie obrázkov, teda ak ich
umiestnime do jedného obdĺžnika. Potom
ich čítanie s použitím prísloviek HORE,
VPRAVO, ŠIKMO a podobne umožňuje
tvorbu zaujímavých námetov.
A keď sa autorovi podarí pri rébusovom
podaní umiestniť do jedného obdĺžnika celý
námet, potom je to veľký autorský úspech.
PRIDÁVAČKA
P. Krajčír
S nástrojom rastlina
v taji sa spomína.
Riešenie: Trombón aj strom bonsaj
V nasledujúcej lekcii sa pokúsim na
jednom z vašich námetov ukázať, ako sa
dá spracovať v obrázkovej – kreslenej
forme.
14
M. Kováčová
Vretenica sa už budí,
mesiac sa už láska s ňou.
Ešte stále láka ľudí
naša obec s jaskyňou.
5. OBLOŽKA
J. Skokan
Písmeno nás morí v škole,
často sme s ním na nože.
A keď majú dámy bôle,
látka ženy pomôže.
Riešenie: Kosatec, šidlá – kosca teší
lad
T. Mýtna
E. Horská
Možno Čech vie, kde je mesto,
cibuľa sa strácala.
Spolu s davom, dolu cestou
aj vám dcéra kráčala.
Pri žatve môj brat
poriadok má rád.
ZÁMENKA
E. Marková
Z Ázie boh sa s počasím hráva,
preto je v kraji tak teplo stále.
Pokým od dažďa rieka je dravá,
tak v českom meste zrážky sú malé.
6. ZDROBNENKA
Z toho, čo som naznačil jednoznačne
vyplýva, že autor pri kreslenej hádanke
musí mať na zreteli jednoznačnosť –
čitateľnosť obrázku. Ďalším kladom
farebných obrázkov je rozšírenie
výrazových prostriedkov napríklad o farbu.
Ale musím sa vrátiť k tomu, čomu je
venovaná táto rubrika a to sú rady pre
začínajúcich autorov.
Ako vždy, najlepšia cesta je od
jednoduchosti k zložitejším postupom.
A čo môže byť transparentnejšie, ako
jednoduchá Zámenka?
O. Lukáč
M. Cienik
Torta ťa vraj veľmi láka,
už len troška zostala.
Ani prsteň, ani vtáka,
zvieratko si dostala.
7. PRIDÁVAČKA
R. Machovič
Jedlá plné zeleniny
nech si dá na obed iný.
Rodič ten už strachom zmiera,
včera dostal drobné zviera.
Vážení priatelia, nádejní autori.
Ako vidíte, v tomto stĺpci sa objavujú
autorské prvo, druho či treťotiny budúcich úspešných tvorcov
slovenských hádaniek. Stále vás je
však málo a tak vyzývam aj tých,
ktorí sa zatiaľ ozaj len pokúšajú čo-to
vytvoriť, aby mi svoje pokusy poslali
na mailovú adresu [email protected]
com.
Stačí námet. Sprievodný text doplním.
Riešenia z minulej lekcie: 1. Sto rybárov
– starý barón 2. Laik, anketa – kalanetika
3. Dlaha po Lene – podlá Helena 4. Maslo
– vak má Slovák 5. Maska nemá – sama
Saska sane má 6. Má lykovec malý lovec
7. Rota, net, svit, meniče – Oto nevie nič 8.
Cent docenta
HÁDANKÁRSKA PASOVAČKA III. roč. 4. kolo
Ani druhé kolo neprinieslo dáke
prevratné zmeny. Všetky hádanky boli
bez problémov vyriešené. Najviac dala
zabrať hádanka č. 2 a najviac riešení prišlo
k hádanke č. 8. Na čele sa usadila už
osvedčená skupina „borcov“. Som zvedavý,
či toto kolo prinesie nejaké zmeny.
Aj teraz vás upozorňujeme na známu
webovú stránku www.chytrak.estranky.
sk, rubriku PASOVAČKA, príspevok
CHYBOVNÍK. Ak sa v aktuálnom čísle
vyskytla nejaká chyba, tu nájdete
upozornenie na ňu. Taktiež vás prosíme
o oznámenie vami zistenej chyby, (ak už
nebude uvedená v chybovníku na dolu
uvedenú e-mailovú adresu..
Správne riešenia 2. kola
1. Po horne machy, mat – pohár nemo chytám
2. Ja o váhu dbám, Kaunas - jazzová hudba
zmĺkla u nás 3. Sedatíva ti vandal dal - sedan 4.
Pozvánka, rezne, čítanka – voz v Ankare zničí
Dánka 5. Manila, nemá kala – lán imáma neláka
6. Na Islande niesla Dana diel ananásu 7. Sup,
dáma – misu predám asi 8. Našiel diár náš lodiar
9. Hámor nahlo, sila – námorná flotila 10. Po
večeri Anča čká – Renča čaká pečivo – Červená
čiapočka 11. Pínie, sólo muž – priniesol som rúž
12. Sudoku s lasom – Súdok uniesla som 13.
Mantila, firmy – má Fín tri lamy 14. Drúk, Úpa,
rabat, Vodnár – Kurda púta Barrandov 15. Háj,
rad – hajdúsi kradli 16. Gate, Arad – džgáte sa
radi 17. Torzá, dynamo, dno – autor záhady nám
ohodnotí 18. Epocha bývalá – je pochabý valach
19. Hondu bodol bloodhound 20. Nesúkam,
mykáš, oparil – Nesú Kalmyka Lopari
Autori hádaniek 2. kola: Baroš 10, 16 – Bubeník
11 – Bohuš 2 – Čižmár 20, – Hronský 13 –Hruška
12 – Krajčír 6, 18 – Kušnír 7, 15 – Lančarič 4, 8,
17 – Páleník 9 – Rias 1, 5, 14 – Samec 3, 19,
Poradie: 40 AJJA, ALÍK, Bruňanský, Čačko,
Gonda, Hájiček, Hladíkovci, Hnáth, Hýroš,
Jantoš, Krsak, Lacko, LEŠMIŠ, LUSKÁČIK,
Paďour, Petrák, Rigdová, Struňák, Svojsíková,
Varšaník, Vojník, Zaťko, 39 Hecklová, Magna,
Mrázik, 38 Likavčan, Michalko, Schvarz, 37 FILIP,
Galbavý, Hežely, Piaček, 35 Papcún, Vychovalý,
31 Cienik, Dembovská, PETER, Snopek, Srok,
28 Babinský, Chrappa, Roemer 27 Bútora,
Páleník, 25 Hrivňák, Pavlík, 22 Ďurech, 20 Hnáth,
Chylová, 19 Oravec, 14 Mistríková, 13 Pokorný,
Sticzay,
Riešenia tohto kola posielajte
do 30. apríla 2014 a to buď na adresu
Ján Čižmár, Hriadky 297, 976 33 PONIKY
alebo e-mailom na
[email protected]
Tie však radšej posielajte ako prílohu!
1. VÝMENKA
Rastlina či herec v taji
vyvolali škriepky v kraji.
V inej zemi zase mladík
zviera vidí. Ja to platím.
2. PRESUNKA
Vtip, či kniha staroveká,
neopíšu obec pod Braniskom.
Ovlažím turistov vodotryskom
- sú zďaleka, preďaleka.
3. PRÍSUNKA
V tomto čase rieka čistá,
prekvapenie pre nás chystá.
4. PREŠMYČKA
Potriem atol, nech má tvár
sťa cirkevný hodnostár.
5. ZÁHADNÝ NÁPIS
Riešiteľ vie, kde zrub stojí,
holej lebky úľ je cenný.
Ťahúň sa dnes svahu bojí,
povoz má dosť naložený.
6. ZÁMENOVKA
Raj ťa čaká, chráň si prednosť,
veď máš guráž s láskou vedno.
7. CITOSLOVKA
12. SKRÝVAČKA
Keď muzikant prelietavý
deve skladá prístrešok,
musí to byť, ako vravím,
pre mentora riadny šok.
13. VYLUČOVAČKA
Muž sedí, hudba znie, ihrajú cievy,
vedúci počúva obavy devy.
Jedine lásku chcem, o city nežobrem,
milý si vysvetlí celú vec nedobre.
14. ZLÚČENKA
Teplé miesto, zrno, parazit,
lúštiteľ sa nedá poraziť.
Kým remíza hrozí a vozík sa točí,
my daniela nespustíme očí.
15. ZÁMENKA
Daj do správnej polohy
samotár divý hlohy,
prv než prídu reči,
že sa ti to prieči.
16. PRÍSUNKA
Farbivo je medzi tokmi,
zemepisom rád sa chválim.
Doma z okna hľadím do tmy,
pacienti pri trhu spali.
17. ZÁHADNÝ NÁPIS réb.
Práve nesie kladu
Semita do skladu.
8. OHÝBAČKA
Orech stojí blízko brehov,
nevravím nič vedľa neho.
Oslovím pri brehu muža,
nečistoty odnes, už aj!
9. PRVKOVKA
Dej na plátne graduje,
herec tupca stvárňuje.
18. ZNAMIENKOVKA
Zviera ručí, keď zbraň čapnem,
odor kvetov v meste slabne.
Quasimodo čosi vraví,
deň bez práce slastne trávi.
19. PRESUNKA
Cudzincom včas
zmužnel hlas.
10. PÁDOVKA
Psica iba pre teba musí
prinášať pichľavé kaktusy.
11. VSUVKA
Zas hvízdali trampi v lese,
vlas v polievke smolu nesie.
Sušienky z nich jeden dá mi,
umĺkol song pod bralami.
Mesto chváli články v tlači,
mame chňapka doma stačí.
Páčila sa rieka Chodom,
nám savana bola zvodom.
20. RÉBUS
Akcia nám chleba dáva,
nie je to však žiadna sláva.
V Ríme nám to spočítali,
cesta J6 mizne v diali.
Vyžrebovaným riešiteľom 2. kola,
ktorému pošleme 10 € je
Ľ. Petrák zo Zvolena
15
k rí ž o v k A
časť voza
1
George Orwell
Ako som strieľal na
slona a iné eseje. „Ak by
starý
slon zaútočil a ja by som
otec, po
ho netrafil, mal by som asi nemecky
také vyhliadky ...
(dokončenie lodenica
špica
je v tajničke).“
detská sta- oddelenie v
vebnica nemocnici
izbová
kvetina
hnedožlté
farbivo
symbol
firmy
ochrana
tovaru
domáce
meno
Erika
dianie,
proces
filmový
mimozemšťan
3
časť noža
predmet
euroázijské
pohorie
hoci, po
česky
Air Control
Center
anno Domini (skr.)
opytovacie
zámeno
spoločenská trieda
pod­
mienková
spojka
malá os
nezištne
majetok
štátu
peč na
povrchu
2
pyšná
oblečenie
očividne
predložka,
spolu
česko-poľská
rieka
povaha
podraďovacia
spojka
Slovenská
národná
strana
slečna
chalcedón,
farebný
polodrahokam
alebo
(básn.)
staroveký
euroázijský
pastier
kúzlo
plyny a
čiastočky
popola pri
horení
bezhrbá
ťava
Autor: DD
P í s m e n ov á
k r í ž ov k a
„Pán kuchár, tie bryndzové halušky nie
sú práve najčerstvejšie.“
„(Tajnička).“
Vodorovne: A. Začiatok tajničky –
príslušník starovekého národa v južnej
Hispánii. – B. Obetavý človek – najvyšší
starogrécky boh – úder. – C. Nenadym
– podplukovník (skr.) – údenársky
výrobok. – D. Kilocoulomb (zn.) – kniha
vykladajúca sny – dravý vták – staršia
podielová jednotka sily – krvný obraz
(skr.). – E. Obrátenie, otočenie – otĺkol
– skratka rozhlasovej a televíznej
spoločnosti Senegalu – zabávaj. – F. Meno
hudobníka McCartneya – predpona (vajce)
– pestovatelia zemiakov (hovor.). – G.
Kypri pluhom – pokračovanie tajničky –
osobné zámeno. – H. Ako papier – beda,
po latinsky – násypy. – I. Ribonukleová
kyselina – chlp – zmenkový ručiteľ –
oslovoval zámenom „vy“. – J. Rímske
číslo 2 – spoločný fond – bodať – rameno
– vlastní. – K. Výzva pre psa – posielať
(bás.) – bezchlórové priemyselné hnojivo.
– L. Pestrofarebný austrálsky papagáj –
prístrešok z celtoviny – duševná choroba.
– M. Útočisko – koniec tajničky.
Zvisle: 1. Anton (dom.) – zaželala. – 2.
Dedina – hlúpi ľudia (pren. expr.) – pohyblivý
oddiel zatarasovania (skr.). – 3. Japonská
menová jednotka – Scottish Rugby Union
(skr.) – Union Postale Arabe (skr.) – rozry. –
4. Octový aldehyd – biedne, v núdzi žil. – 5.
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Prázdniny (zastar.) – americká mačkovitá
šelma – svätý (skr.). – 6. Príslušník jedného
z vymretých turkotatárskych kmeňov –
pracovná kombinéza – na stom mieste
v poradí. – 7. Šedosť – starogrécky drobný
strieborný peniaz – klamstvo. – 8. Značka
abcoulombu – pozývala popri niekom
inom – básnický zápor. – 9. Chemické
závody (skr.) – lietať hore-dolu – citoslovce
pohŕdania. – 10. Britský ostrov – obmývať –
samec kozy. – 11. Listnatý strom – zapálil,
zažal – pružina. – 12. Starorímsky peniaz
– potadiaľ – tropický jašter. – 13. Majúce
vzťah k Iránu – odoženú odniekiaľ. – 14.
Keltský národný básnik – klenba (bás.) –
slovko úcty v Strednej Ázii – 365 dní. – 15.
Elektráreň Nováky (skr.) – domáce meno
Karolíny – japonská rieka. – 16. Zhubné
nádory – plátam.
Pomôcky: Mija, ORTS, pool,
vae, Yell.
Autor: Jozef Páleník
k rí ž o v k A
snívaj
1
meno her- nedarovalo
ca Pacina
škótske
jazero
značka
abvoltu
súčasť
bytu
mesto v
starovekom
Egypte
Ak si myslíte, že fajčenie
nemôže zmeniť hlas ženy, ...
(dokončenie je v tajničke).
česká rieka
kus dreva
turistický
prístrešok
pripevňoval
lepidlom
strecha
(zast.)
koncovka
zdrobnenín
lekárska
komora
tropické
drevo
verejná
bezpečnosť
opytovacie
zámeno
druh
hrozna
pohybový
ústroj tela
ostražito
nepriateľ
kníh
prirodzený ulica (skr.)
vodný tok
soľ kyseliny octovej
osmina
kruhu
EČV okresu
Dunajská
Streda
nemoderne
citoslovce
prasknutia
spílené
stromy
vzduch, po
grécky
tibetský
tur
predpona s
významom
„životné
prostredie“
2
letec
vyhynutý
vták, dodo
predpona s
významom
„nepravý“
elegantne
vábila
trávnaté
porasty
dieslový motor
hodnostár
univerzity
magazín
zvýšilo
onaká
drobná
uhorská
minca
opytovacie
zámeno
kód letiska
Rijeka
značka
dverí
továreň na
keramiku
chorý, po
nemecky
predpona
„cez“
skratka
druhého
pádu
latinská
predložka „v“
lesť, pasca
značka
ruténia
značka liet.
Antonov
nižšia
vojenská
hodnosť
značka
cínu
meno
Elemíra
čístí utierkou
predložka
pochádzajúca z Ruska
iniciály
Reagana
spor, hádka
drobná
svetelná
častica
planá horská tráva,
psica
obchodný
podnik
hudobný
štýl
lotyšská tlač.
agentúra
fakulta pražskej AMU
boží, po
latinsky
orgán
čuchu
starorímska minca
barytón
(skr.)
prihraj na
smeč
americký
tenista
popol, po
anglicky
šéf, boss
taliansky
(skr.)
hoci, po
česky
anglický
zápor
chuť do
jedla
pestrý
papagáj
MPZ Venezuely
vytrvalostná
atletická
disciplína
usekol
Pomôcky: afara, el Káb, Isner, LTA.
český
pesničkár
(Jaromír)
Foto - FOTOLIA
Autor: Lišiak
17
Va r ia n t y
s u d o k u
Párne sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a vo vyznačených vnútorných 3x3
štvorcoch práve raz.
Vyznačené políčka
môžu obsahovať len
párne čísla, teda
2,4,6,8. Pozor, nie
sú vyznačené všetky
takéto políčka.
Sudoku
s extraregiónmi
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci, v hrubo orámovaných aj farebne
odlíšených štvorcoch
(veľkosti 3x3) práve
raz.
18
4 1
4
7
5 1
5 3
1
4
4 3
7 9 2
2
3
8 2 6
9
3
1
8 9
3
1
5
2
4
4
6
2
1
3
2
2
4
5
8
1 5
6
2
1
4 3
1
6
7
9
2 7
6
9
7
1
3 6
7
9
5
4
1
Quadro sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a vo vyznačených vnútorných 3x3
štvorcoch práve raz.
V štyroch podfarbených štvorcoch
veľkosti 2x2 sa nachádzajú čísla, ktoré
majú rovnakú paritu.
Ak je jedno z čísel
párne/nepárne, tak aj
zvyšné tri sú párne/
nepárne. Nikde inde
v mriežke sa nenachádza štvorec 2x2, kde
by mali všetky čísla
rovnakú paritu.
7 8 6
5
2
6 4 9
8
4 6
6
3 4
9
2
7
2
6
1
2
4
8
9
6 7
5 2
9
4 3
6 1
3
8 1
6
7
9
2 8
8 9
1
4 6
7 4
3 5
4 7
5 1
7
4
2 9
4 6
6
9 7
1
9 1
6 5
8
3
8
8
5
7
2
8 1
7
4
4
5
7
7
4 1
4
5
3 5
Autor: Ivana Štiptová
2
1 3
6
k rí ž o v k A
Čínske príslovie - „Vysoko na oblohe letí divoká hus. Hlboko pod vodou pláva ryba. Do výšky letí šíp a do hlbiny
... (dokončenie je ukryté v tajničke).“
pokaz
indická
tanečnica
1
sformujte
polovica
japonské
mesto na
Šimonošime
porozkrádalo
krátka
televízna
snímka
cudzokrajný ker
chorvátski
fašisti
Olympia
(dom.)
africký
likér z
tropického
ovocia
EČV Košíc
šarha
(zast.)
vyriadia,
obriadia
hľa
francúzske
sídlo v de- nemecká
partmente obchodná
firma
Gers
audio-video tech.
nedôvera náradie záhradkára
údel
Rudolf
(dom.)
predstavený kláštora
smútok
(poet.)
starší český tenista
kilovolt
(zn.)
ruská
pálenka
čiernomorský prístav
meno politika Mora
relaxačné
vodné
atrakcie
repliky
tí, po rusky
Žid s prvkami islamu
klin, po
maď.
žabó
holandský
syr
populárny
slovenský
moderátor
riečka pri N.
Zámkoch
prípravok
na ničenie
hmyzu
pliesť
odkiaľ
kód Saud.
Arábie
dosahuje
súčasť
ekonomickej
fakulty
pivo (labužnícky)
čerí
spisová
skratka (ad
acta)
alobal
kód let. Brémy
núdza
nemecký
spisovateľ
(XV. st.)
sprevá­
dzajú
3
bratia
(poet.)
kvazár, po
česky
predstavovať si
mrznem
zaryla
drevený
kaštieľ
ruská
vojenská
akadémia
hlas žaby
organická
zlúčenina
obec pri
Komárne
2
klesni
uhas
častica vyjadrujúca
pobádanie
staročeské nemecká
vzťažné
tlačová
zámeno agantúra
a iné (skr.)
prítok
Seiny
obrazovka,
po esper.
čes. skladateľ
poháňa
odťal
Asociácia
nemocníc
Slov.
sídlo v Dánsku
4
sumerský
názov Zeme
úctivo
oslovovala
politickí
odštiepenci
Jiráskova
literárna
postava
zubná
sklovina
Pomôcky: Brant, DDD, ék, Hem, Ordan, Sasu, Suer, SVRR (Stredisko pre výskum regionálneho rozvoja), VVA.
Foto - FOTOLIA
Autor: Marián Ďurech
19
P í s m e n ov á
Slušnosť spočíva v tom, že
vydržíme počúvať...
k r í ž ov k a
1
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17
chudobný ľud – nakláňaj. – 14. Neomotal
– jasle, po esper. – 15. Miestnosti
v starorímskom dome – opačná strana.
– 16. Vlastníte – soľ kyseliny selénovej.
– 17. Starší rumunský futbalista –
stvrdnutá koža na ruke – povaly (nár.).
tape terminal (skr.) – menšie kôpky obilia
– pero na ozdobné písmo. – 7. Hôrny
vták – obec v okrese Nitra. – 8. Sibírska
rieka – francúzsky maliar – spojivo. – 9.
Doba, termín – zločinci – egyptský boh
Mesiaca. – 10. Zápach – záväzky –
pästiarska skratka. – 11. Zver niekomu
funkciu – dvojzložková tkanina. – 12.
Osobné zámeno – navarená vrstva kovu
– príslovka miesta. – 13. Predložka –
Pomôcky: Ason, Ene,
Kelo, kripo.
Autor: Stanislav Plachý
k r í ž ov k a
Tajničku tvorí výrok
gréckeho filozofa
Demokrita:
„Človek ...“
7
8
9
10
6
5
4
Doprava nadol: 1.
Umrie. – 2. Naklonené
3
písmo. – 3. Španielska
rieka – druh francúzskej
horčice. – 4. Domáce
2
meno Michala – druh
vzácneho nerastu. – 5.
Domáce meno Eleonóry
1
– obrovský – dal za
manželku, po česky. – 6.
Tajnička. – 7. Nerozvážna,
pochabá – dedinský dom.
– 8. Manželka Charlieho
Chaplina – hrvoľ (nár.)
– výlučok obličiek. – 9.
Preč (nár.) – druh hrozna –
citoslovce rezignácie. – 10.
Mytologický kráľ s oslími
ušami – otázka k lokálu.
– 11. Juhoamerický štát. –
12. Depo, skladište.
Doľava nadol: 8. Požijeme potravu.
– 9. Stĺp, pomník. – 10. Citoslovce
povzbudenia – koniec (hovor.). – 11. Muži,
po anglicky – sliepka, kvočka (nár.) – EČV
okresu Ružomberok. – 12. Slovenská
20
3
A
Vodorovne: A. 1. časť tajničky.
B
– B. Uložte trest (expr.) – matka
Kristova – plynný uhľovodík. – C.
C
Buchot, hrmot – túlium (zn.) – výr –
váľajte. – D. Pán v cárskom Rusku
D
– vystupoval v divadle – solm.
E
slabika – nemám schopnosť. – E.
Vyvaľovať oči – syn Urána a Gaie
F
– rozhlasy (hovor.) – oxid sírnatý
G
(vz.). – F. Kovová spojovacie
súčiastka – 2. časť tajničky –
H
zárez. – G. Univerzita Karlova (skr.)
– spoločenská trieda – ten, kto trúbi
I
– fínsky spisovateľ. – H. Ochabuje
J
– značka jedn. neper – Španiel –
oxid železitý, hematit. – I. Matka
K
hrdinu Perzea – tromf v kartách –
angl. skratka roka – zákazník. – J.
Sídlo v Španielsku – majetok (zast.)
– vyhnal, zahnal (expr.). – K. 3. časť
tajničky.
Zvislo: 1. Skratka súhvezdia Antlia –
osobitná odmena – stupeň výkonnosti
v džude. – 2. Malá jednoduchá stavba –
Moravania. – 3. Bojová chemická látka –
športová loďka. – 4. Napojiť – hra o celý
vklad. – 5. Jedovatá rastlina – kvasí
sa – skratka staršieho. – 6. Magnetic
Š i km á
2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
tlačová agentúra – preto – predpona
z organickej chémie. – 13. Uschovávaná
v sude – biele víno korenistej chuti. – 14.
Česká atlétka, svetová rekordérka v behu
na 800m. – 15. Preš – staroveká krajina
na území Blízkeho východu – horúčava
(hovor.). – 16. Rod tropických jašterov,
aj anoli – nastavujú hudobný nástroj. –
17. Niečo, čosi – miešanec černocha
a belošky. – 18. Výhradné právo. – 19.
Ponáram do vody.
Pomôcky: Elam, Esla,
Oona, vole.
Autor: Lišiak
Š v é d s k a
k r í ž ov k a
s u k ry to u
ta j n ič k o u
Autorom výroku je francúzsky spisovateľ ruského pôvodu Lev Aslanovič Tarasov. Jeho francúzsky pseudonym (má
6 písmen) nájdete vo viacnásobných políčkach.
firma,
závod
odroda
hrozna
opytovacie pohyb vo
zámeno
vzduchu
nemecké
osobné
zámeno
(ono)
horolezecký klub v
Žiline
spájkujú
olovom
slovenský
futbalový
tréner
(Ján)
menšie
morálne
previnenie
tesaním
spracovalo
šplhaj sa
samica
srnca
kód letiska
Detroit
sivý kovový prvok
nám
patriaca
tenká
doska
trojfarebná
zástava
morský
cicavec
rímske
číslo 49
pakuješ
schôdza,
zasadanie
tmavá
miestnosť
ostrý
výsmech
ovca s krátkou vlnou
úder
kolor,
sfarbenie francúzska
rieka
modrasto
americký
šachista
(Sam)
cibetkovitá
šelma
podobná
mačke
bájna
biblická
krajina
test data
output
prerušovaný krik
stránka v
knihe
umývala
Academy
of Technology (skr.)
japonský
expremiér
vo veľkom
počte
krájaj
francúzska
šansoniérka
belgické
sídlo
básnický
zápor
slovenský
región
šklbalo
priveľa,
neúrekom
udieraj
žltačka
(odb.)
podpis
sultána
známe
letovisko
na juhu
Turecka
ústredná plat vojaka
značia
postava
literárneho pracieho
prášku
diela
sieň, dvorana
vták s čiernym perím
nazerá
cyklón v Karibskom mori
citoslovce
smiechu
obec pri
Galante
jadranský
ostrov
titul
indického
panovníka
hromada
začiatok
národná transfúzna služba
napuchnú
súkromná
obchodná
akadémia
zovieraj v
dlaniach
rímske
číslo 2
tajnička
slovenské vydavateľstvo
starší český herec
hrianka
predpona
„nový“
sóloví
hudobníci
batoh
bývalý
futbalista
AS Trenčín
jedlo
Matica
slovenská
(skr.)
hlas kravy
majstrovstvá
Európy
neschopnosť
hovoriť
náhle
oteplenie
a topenie
snehu
obyvateľ
Alsaska
potomok
Pomôcky: Adi, Lier, Mori, Oeil, Ofir, terem, tugra.
Foto - FOTOLIA
Autor: Lišiak
21
VIETE, ŽE?
Veľká noc
v zahraničí
V Nórsku je, okrem lyžovania v horách a
maľovania vajíčok, tradíciou (tajnička č.3). Všetky
veľké televízne stanice vysielajú kriminálne a
detektívne príbehy. Aj noviny publikujú články,
z ktorých môžu čitatelia skúsiť odvodiť, kto je
páchateľom. Dokonca aj (tajnička č.4) bývajú
potlačené príbehmi s vraždami.
Veľký týždeň si v Poľsku dodnes uchoval výrazný náboženský
charakter. Nielen na dedinách, ale i vo veľkomestách sa udržala
tradícia svätenia palmových ratolestí a palmových procesií. Mať čo
najkrajšiu ratolesť zviazanú zo sušených tráv, vŕbových výhonkov a
farebného krepového papiera je vecou prestíže celej rodiny. Tradíciou
je oblievačka, za ktorú kúpač dostáva maľované vajíčko. Až 90
percent Poliakov dodržuje na Veľký piatok (tajnička č.1).
NEMECKO Vajíčka a zajačikovia sú v Nemecku hlavným znamením
Veľkej noci. Náboženský aspekt dodáva sviatkom prvok smútku,
utrpenia a náreku. Mnoho ľudí sa venuje pokániu, rozjímaniu a pôstu či
moderne rôznym diétam. K novým tradíciám patrí cestovanie, či do Álp
za snehom alebo do teplých prímorských oblastí.
české
mesto
umelecká
dvojica
4/2
oslovenie
mužov
obloha, po
anglicky
liečivá
atómová
bylina s bielymi a žltými slonie zuby elektráreň
(skr.)
kvetmi
divadlo
Korzo ‚90
pozval,
zavolal
stav bez
vojny
pre
čuv
sídlo v
Kazachstane
malý užitočný chrobák
stroskotaná
loď
umelá
hmota
strom
Slovanov
obec s kaštieľom na
Slovensku
harmónia
značka
ústnej
vody
priamo
doba
1/2
nútil
rímske
číslo 51
ruský
súhlas
stredný
stupeň
kambria
plakal,
nariekal
2
pokladňa
rieka v
Gruzínsku
rozprávkový hrdina
22
chyť, ulov
obyvateľ hôr
starogrécka
bohyňa
úsvitu
tajná írska
organizácia
všetko, po
latinsky
obyvateľ
Írska
nástroj na
pílenie
odvážny,
smelý človek
praplazmy
väčší zväzok slamy
poskytnem
údaje
jazyk
opotrebovanie
povrchu
trením
4/1
dopravný
(skr.)
rímske
číslo 6
štát v
južnej
Európe
Až 86 percent Fínov sa hlási
cirkvi ako katolíckej a do kost
chodia najmä preto, aby si vyp
koncerty. Šibačka sa koná už
Veľkonočnú nedeľu. V nedeľu
pália čarodejnice, aby im nek
veselý Červený pondelok
Pomôcky: Akai, Iori, kea, omnis, ZMA.
Sviatočné obyčaje sa v Rakúsku zvláštnou pestrosťou nevyznačujú.
Podobne ako v iných európskych krajinách sa deti rozbehnú do záhrady,
kde hľadajú vajíčka ukryté rodičmi.
Veľká noc, to sú pre Francúzov najmä náboženské sviatky a preto sú
celý veľkonočný týždeň v kostoloch omše denne. Na Veľký piatok sa
robia Krížové cesty, najznámejšia procesia je v Paríži (tajnička č.2).
k inej
tolov
počuli
ž na
u sa
kazili
k.
podoprie
Pravoslávna Veľká noc, pascha, sa v Rusku
oslavuje o týždeň neskôr ako v ostatnom
kresťanskom svete. Veľká noc však v Rusku patrí
k menej obľúbeným sviatkom.
malá
Viktória
meno
speváčky
Pugačevovej
druh papagája
zhotovil
šitím
EČV Senice
nástroj na
holenie
semená na
siatie
vysoké
napätie
(skr.)
Academic
Year (skr.)
preber sa k
životu
Nemecká
demokratická
republika
krutovládca
zväzok
raždia
renovácia,
oživenie
1/1
fasádna
omietka
obyvatelia
Veľkej
Británie
smerom
zvnútra
ritenuto
(skr.)
zaútoč
elegancia
mriežka
nit, po
česky
ostrov v
Chorvátsku
3
ampérzávit (zn.)
povzdych
(citosl.)
značka
elektroniky
mužské
meno 13.6.
kancelárska
skratka
nehovorí
pravdu
bielkovina
v obilí
hlas, po
nemecky
lebo
(básn.)
praotec Palestínčanov
mesto v
Nemecku
výživový
doplnok
v tejto
chvíli
jodovodík
(vz.)
irídium
(zn.)
predložka
spodok
nádoby
nemocničné
oddelenie
ženské
meno
pracuj s
pluhom
staršia
značka
počítačov
filmový
mimozemšťan
EČV Trnavy
okolie
živých
organizmov
Foto - Fotolia
Autor: DD
23
OSEMSMEROVK A
- Babička, - vraví lekár, - predpíšem
vám liek, po ktorom omladnete aj
o desať rokov.
- Jáj, ... (tajnička má 39 písmen).
CESNAK – ČAKAN – EPEDA – IKONA
– KAPELA – KARAVÁNA – KARTA –
KOBRA – KOLÁR – KOLIBA – KOLOK
– KOPOV – KRÁLIK – LABUŤ – LÁVKA
– LIMBA – MAČKA – MALIAR – MANKO
– MORČA – OBETA – OBLOK – OBRAZ
– OKRASA – OPERA – PALEC –
BÁBIKA – BAGETA – BALET
– BARANICA – BARLA – BRADA –
PARKETA – POKUS – POLICA – POLKA
– PONORKA – REGÁL – ROBOT –
SALVA – SANITKA – SETER – SOKOL
– SOPKA – STOLIČKA – STRAKA –
TERČE – ULITA – VARECHA – VATRA
– VRANA – VRECE
Autor: Bene
P
A
Z
A
R
B
O
O
Á
B
N
K
D M O
K
K
O
B
E
T
A
A
C
K
T
L
L
Á
V
K
A
A
S
O
P
K
A
A
A
R
E
P
O
O
C
E
Č
R
E
T
A
R
R
E
G
Á
L
L
D
E
N
N
R
A
E
B
K
I
L
I
B
P
K
T
T
A
Y
E
S
Á
A
N M
S
K
P
T
D
O
O
L
A
L
R
A
B
I
E
S
E
T
E
R
O
A
E
E
M O
P
A
R
L
O
P
O
R
K
Ť
L
L
A
B A B I Č K A
C
I
N
A
R
A
B
P
O
T
T
K
O
U
A
Á
M
S
N
K
E
A
P
V
E
O
R
V
I
O
O
S
S
K
O
L
I
B
A
R
O
A
O
A
Č
R
O M
R
K
O
L
O
K
L
I
M
B
A
I
I
A
Š
K
L
N
A
A
O
T
D
K
V
K
A
A
U
Ô
P
A
R
K
E
T
A
L
O
S
A
N
I
T
K
A
A
A CH M O
S
K
A
R
A
V
Á
N
A
D
L
O
A
K
K
O
P
O
V
A
R
E CH A
V y h o d n o t e n i e 5 . k o la K r í ž o v k á r s k e h o p ä ť b o j a V
Riešenie poslednej krížovky nám prišlo od 32
riešiteľov, našli sa aj dve zapatrošené riešenia štvrtého
kola. Bez chýb vyriešilo krížovku 20 riešiteľov. Tým
ostatným robili problémy najmä dĺžne, ktoré niekde
chýbali a inde prevyšovali (správne je triál, Solón
a kapric). Správne ste nás upozornili na chybu v políčku
22L, pri kontrole krížovky sme na poslednú chvíľu
vymenili nigérijské sídlo (Ozala) za tanzánijské (Azala).
Talianska plachetnica (bovo) sa tak nemohla správne
križovať. Uznávali sme preto obe možnosti. Na ďalšej
strane vám prinášame prvú krížovku novej série. Veríme,
že tento raz sa už zaobíde bez chýb. Prajeme vám veľa
úspechov pri riešení a ďakujeme vám za doterajšiu
priazeň.
24
0 chýb: Gašparín, Hájiček,
Krajči, Krnáč, Oceliaková,
Podzemský, Sklenka M., Vojník
1 chyba: Cvengroš, Ďurech,
Ronys, Staňo, Struňák
2 chyby: Beňo, Bruňanský,
Kandrik, Marko, Oravec,
Sklenka V., Šarkan, Varšaník
(0+0)
3 chyby: Čačko, Hajovský,
Hecklová, Piegerová, Štecák
4 chyby: Kumičík, Lacko,
Wollner J.
5 chýb: Tomáš (2+3), Wollner B.
7 chýb: Kopec
8 chýb: Bílek, Zaťko
9 chýb: Hlbočan
16 chýb: Babinský
K r í ž ov k á r s k y
p ä ť b o j
Po krátkej prestávke pokračujeme
novou, šiestou, sériou Krížovkárskeho
päťboja. Pravidlá zostávajú nezmenené
– lúštiť sa bude 5 krížoviek, prevažne
dokresľoviek, prvou krížovkou v sérii je
čiastočne mozaiková polodokresľovka.
Po každom z kôl vyžrebujeme jedného
súťažiaceho, ktorý získa finančnú
odmenu 12 €. Po piatich kolách
vyhodnotíme súťažiacich, ktorí sa
zúčastnia všetkých piatich kôl. Riešiteľ
s najmenším počtom stratových
bodov získa finančnú odmenu 25 €.
V I
–
1 .
ko lo
Pokiaľ bude takýchto riešiteľov viac,
vyžrebujeme jedného z nich. Pokiaľ
neodošlete riešenia všetkých piatich
krížoviek, tak už nemôžete zabojovať o
celkovú prémiu, avšak stále súťažíte o
výhru v danom kole.
Vylúštenie prvej krížovky zasielajte
do 10. mája 2013 (vyhodnotenie
bude v decembrovom čísle), a to
buď v písomnej forme (prepísanú
na štvorčekový papier či prefotenú
z časopisu) na adresu redakcie,
alebo v elektronickej forme na novú
mailovú adresu [email protected]
Táto adresa je určená špeciálne pre
účely Krížovkárskeho päťboja a preto
Vás prosíme, aby ste svoje riešenia
nemiešali s riešeniami iných krížoviek,
ktoré môžete aj naďalej odosielať na
pôvodnú adresu ([email protected]).
V prípade, že sa rozhodnete pre
elektronickú formu, môžete riešenie
oskenovať, odfotiť, poslať v pdf-formáte
alebo prepísať do excelovského
dokumentu. Prajeme vám veľa úspechov
pri riešení.
Č ia s t o č n e m o z ai k o v á p o l o d o k r e s ľ o v k a
Tajničku tvorí výrok
amerického spisovateľa
a novinára. Jeho iniciály sú
skryté.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Vodorovne: A. Hranica (lek.)
– domáce meno Evy – číslovaná
strana – klinčeky – útočná puška
so sklopnou pažbou. – B. Prvá
časť tajničky. – C. Americký
vynálezca – spodná plôška
výbrusu drahokamov – domáce
meno Silvie – stavebný materiál
– onaká – juhoamerický Indián
– vyčistila praním. – D. Sídlo
v Nemecku – zvyšok stromu
po spílení – sídlo v Dánsku
– značka rádia – slovenský
spisovateľ (Teodor) – pochod
– gravitácia. – E. Prázdne
reči – opláchol – hracie listy –
prítok Dunaja – obec v okrese
Sobrance – francúzske mužské
meno. – F. Predpona „kyslý“ – ústroj
hmyzu na hryzenie – francúzsky
plesňový syr – bludár (hist.) – európska
metropola. G. Domáce meno
Konštantína – väčšinou, po anglicky
– žemľa – hrdina Trójskej vojny –
najmladší útvar prvohôr. – H. Americká
univerzita – nesmrteľnosť – rozhranie
dvoch odlišných vzduchových vrstiev –
príbuzné ose. – I. Aromatická rastlina
– úsilie – hlas žaby – oxid dusnatý –
jedna z Plejád – ostrovný štát v Tichom
oceáne – dospieval. - J. Jazdecký skok
– kartová hra – ruský prozaik (Nikolaj)
– pretekársky kôň – opitosť. – K. Rok,
po anglicky – emirát, po nemecky –
básnik – slobodník – vyústenie hrubého
čreva (odb.). – L. Nedostatočne – alpský
škriatok – studená omáčka – citoslovce
výsmechu – ostré prízvuky. – M. Seriózni
– vyrobená z kelu – hrdina z tureckej
telenovely – slovenský technik, odborník
vo vodohospodárstve (Arzen) – morský
drsnokožec – povesť – uložil do zeme. –
N. Druhá časť tajničky. – O. Vnútorný,
po nemecky – umelecký tanec – ženské
meno – pochutina do jedla.
Zvisle: 1. Ponuka – modrozelený
polodrahokam – odpočívaj. – 2. Žiarenie
– kód Ukrajiny – bretónska rieka. – 3.
Možno, asi – ochotne – Vianoce, po
francúzsky – sídlo v Nemecku – strelná
zbraň podobná luku. – 4. Hudobný štýl –
pneumotorax (skr.) – šírenie kresťanstva
– vzdiali sa. – 5. Úctivé oslovovanie
– šikmo, bokom – čiastočne zlomia –
predpona „dusík“. – 6. Strojení – vzorka,
muster, po česky – komická postava.
– 7. Bezrohá ovca – odhadzoval hnoj
– ústredný pojem Konfuciovho učenia
– sebaistota. – 8. Obchodná doložka,
telquel – španielske sídlo – tibetský tur
– značka kilotony – minulá. – 9. Zošit –
švédska značka áut – černel. – 10. Útok –
obava – domáce meno Anity – zvonkohra
– okrasné rastliny. – 11. Región na juhu
Slovenska – kód Jemenu – český maliar
(Václav) – štátnické rokovanie. – 12.
Meno americkej herečky Menzel – značka
kryptónu – stál, po anglicky – nevesta, po
česky. – 13. Predpona „deväť“ – hlavné
mesto regiónu Algarve v Portugalsku –
sídlo v Rusku – rímske číslo 7 – rapeľ, po
česky. – 14. Predstavená kláštora – šibal
– prístavná krčma. – 15. Leje tenkým
prúdom – škripot – nedostatok žalúdočnej
šťavy – kufor, po česky – časť golfového
ihriska s jamkou. – 16. Zásnuby – stláčali,
po česky – kanadská rieka dlhá 1375
km – dvojkolesový plechový vozík. – 17.
Sliezske mesto – sídlo v Nórsku – článok
tela dážďovky. – 18. Ružica zo stužiek
– ukazovacie zámeno – cirkulácia –
blankyt. – 19. Liečivá rastlina – liečebná
metóda pri psychóze – bubeník skupiny
The Beatles – ako, akože. – 20.
Príslušníci dáckeho kmeňa – rastlinný
útvar obsahujúci semená – rozsiahle
básnické dielo – vidí – poskupujem.
– 21. Púšť na juhu Afriky – filmový
mimozemšťan – ruské sídlo. - 22. Lodný
stožiar – odpadový sirup pri výrobe cukru
(plurál) – pohyb vzduchom.
Pomôcka: Idina
Autor: Lišiak
25
k rí ž o v k A
Sir Winston Churchill - „Demokracia sa začína oblečením saka ...“
priestor, po
česky
1
spád
izraelská opytovacie vyhlásila
letecká
za neplat­
spoločnosť zámeno
né
MOV
Poľska
plochý
orgán
rastliny
4
česká hora
(1453 m)
konzumuje
základná
číslovka
priraďova­
cia spojka
ulamuj
pomaly
(hud.)
zahúkal
(expr.)
vysychal
predložka
les
výrobca
nábytku
pes (det.)
český krí­
žovkársky
časopis
predložka
3
obec v
okrese
Prievidza
predložka
neostali
zn. kvality
múky
Olympia
(dom.)
kód letiska
Nushki
EČV okr.
Revúca
človek
tmavšej
pleti
a, po angl.
vari
budova
jednala
štát USA
iným
smerom
jaskyňa, po
anglicky
ulica (skr.)
5
ruské sídlo
národný
výbor
(skr.)
patriaci
Naomi
N
vodný, po
esperant­
sky
jednotka
induk­
čnosti
zahmlieva,
po česky
Chaplinova
manželka
meno
Benzemu
sloven­
ská obec
vypálená
nacistami
Airman
(skr.)
latinský
pozdrav
časť lebky
slovenský
historický
región
obec v
okrese
Trebišov
stolná hra
stolička s
domácke operadlom
meno
v Ban­
Štefana sídlo
gladéši
lietadlo,
po česky
(zastar.)
kus kmeňa
kód letiska
Abeche
patriaca
Emovi
nebdeli
udalosť, po
anglicky
označenie
akordu E
mol
nevydávame
značka
berýlia
prvý muž
jednotka zvuk hodín
priestoro­ germánsky
vého uhla
boh
nemecký
spisovateľ
úkon
(kniž.)
český herec
hlt, po
česky
kódovacie
zariadenie
predložka
kukuričná
kaša
2
nátury
citoslovce
zvuku
hodín
oným
smerom,
po česky
Pomôcky: AEH, Akua, Ikhala, NHS.
26
značka pier golfový
kancelár­
na ozdobné klub
skratka
(skr.) ska
písmo
(ad Acta)
pohroma
(expr.)
zmätok
EČV okresu
Stará
Ľubovňa
určite
Foto - Fotolia
Autor: Lucián
s u d o k u
Do mriežky
vložte číslice 1
až 9 tak, aby sa
všetky nachádzali v každom
riadku, stĺpci a
vo vyznačených
vnútorných 3x3
štvorcoch práve
raz.
7
1
7
2
6
8
2
9
9
9
1
4
8
6
9
2
7
8
4
1
6
4
6
6
5
8
9
3
2
33
55
77 44 99
44
66
11
88
2
8
3
1
3
5
7
5
8
8
6
9
9
6
77
77
6
1
4
5
7
66
88
55
22
88
99
66
33
11
22
44
55
77
11
99
44
66 88 11
99
88
99
1
4
11
99
88 33 11
22 66 44
77
33
55
77
44
2
9
2
9
88
6
55
88 11 55
44
22
33
11
77
4
6
4
7
6
8
9
6
5
5
7
5
4
2
5
1
3
9
3
6
8
6
1
8
4
3
9
4
1
7
9
3
7
7
5
22
5
3
7
7
3
1
9
4
1
3
3
1
5
5
7
1
6
4
8
Dvaja výhercovia
získajú knihu
Slovak Sudoku 2.
Publikáciu Slovak
Sudoku 1 a 2, od
mladých slovenských autorov, si
môžete objednať
na adrese info@
slovaksudoku.com
Riešenie súťažného
sudoku môžete do
25. 4. 2014 posielať aj formou SMS
správy, stačí podfarbenú časť, v tvare:
LIS (medzera) 27
(medzera) riešenie Na
číslo: 7005 Cena SMS
správy 0,20€ s DPH.
Autor: Ivana Štiptová
K l as i c k é
55
33
33
66
27
1a
bájny silák
z gréckych
bájí
umelý
človek
všetko, po
anglicky
1d
poobed­
ňajšie
jedlo
predĺžene
(hud.)
nepodľa­
hol
Po ulici kráčajú dvaja chlapi držiac medzi sebou
tretieho. Keď ich zbadá okoloidúca pani, rozhorčene sa ich pýta: „Kde sa
to stihol, takto skoro
ráno, zriadiť?!“ Jeden
z chlapov jej odvetí:
„Ale nie, pani, ...
(tajnička č.1).“
plod
jablone
hudobná
výchova
(skr.)
poznáte
anglická
predložka
(o, okolo)
živočích
kód
estónskej
koruny
malý Ján
antimonid
paládia
(vzorec)
stredočes­
ké mesto
zaodejete
mesto
Drážďany
osobné
zámeno
pestrý
papagáj
nástroj na
žatie
pripevním
boh mesta
Eridu
správca
emirátu
značka
nióbu
olejnatá
plodina
vodný svet
stávka, po
anglicky
slovenská
televízia
knižný hrdina z
pralesa
začiatočník,
ašpirant
očaruj,
opájaj
pomsta,
po česky
umieráčik
obchodná
akadémia
zvernica
zadusí
plamene
kód Aruby
ploché
plavidlo
hudobná
ozdoba
sovietsky
kozmo­
naut
(Leonid)
strieborná
rímska minca
sila
obal lieku
poumývaj
zmierenie,
po česky
biblický
moreplavec
sibírsky
veľtok
solmizačná
slabika
zaujímavo
miliampér
(zn.)
lopta mimo
ihriska
tákanie,
hlas kačky
oddelenie na
poliklinike
eskimácke
sane
mesto v
Iraku
nie, po
rumunsky
vždyzelený
ker, bobko­
vý list
starší
slovenský
herec
opak
1c
domáce
meno
Adama
kľúč, po
česky
maďarský
mýtický vták
ružová, po
anglicky
boli na
kolenách
bulharská
mena
predložka
zdola
1b
nádherne
kontrola
rímsky bô­
žik lásky
jestvoval
Irish
Universities
Association
označenie
lietadiel
Antonov
kód
Rakúska
(Austria)
slovanský
vierozvest
vrstvy,
poschodia
najvyššia
karta
chemická
značka
argónu
2a
opak
seniora
staroarménske
mesto
gibon
bieloruký
valuta
(skr.)
španielska
vychová­
vateľka
a iné (skr.)
vyhynutý
vták, dodo
povzdych
značka
kozmetiky
Riešenie tejto krížovky posielajte do
25. 4. 2014. Zaslať stačí tmavšie podfarbenú
časť tajničky. K riešeniu nezabudnite priložiť
súťažbý kupón. Sumou 50 € odmeníme
jedného výhercu.
dôkaz
neviny
1e
Pomôcky: Asan, Idas, Kizim, lar, nátril, Olmer, ult, vute.
28
krivka
v tvare
elipsy
staroe­
gyptský
kňaz a
lekár
spojovací
uzol (skr.)
obilnina
slonovina
2b
skratka
súhvezdia
Eridanus
iniciály
fyzika
Teslu
predložka
(s, spolu)
hrubý,
celkový
(obch.)
volanie o
pomoc
jednotka
elektrickej
vodivosti
meno spiso­
vateľa Eca
emisia, po
česky
domáce
vtáky
mravec, po
anglicky
praoby­
vatelia N.
Zélandu
kachle
EČV Banskej
Štiavnice
zvýšený
tón f
Hovorí šéf pánovi Novákovi:
„Vy, pán Novák, ste veľkou oporou nášho
podniku. Neviem si predstaviť, ako by sme
sa bez vás zaobišli, ... (tajnička č.2).“
výstredný
účes
rádioloká­
tor (skr.)
anglická
objemová
miera
biblická hora
choroba
letiska slovenský vymanenie kartársky
spôsobená kód
La Ceiba v
maliar sa, zrovno­
zrážaním Hondurase
výraz
(Vojtech) právnenie
krvi
český
herec a
režisér
avízo
umelá
hmota
vyberá si
jednu z
možností
žrď na
voze
2c
seknutie
(básn.)
echo
slovenská polit.
strana
tu máš
mysliteľ
francúzsky
člen
dochuco­
vadlo
Krížovka o 50 €
hlavné
mesto štá­
tu Keňa
írska
republi­
kánska
armáda
kamerun­
ský jazyk
básnický
zápor
zlúčenina
chlóru
Foto - Fotolia st. jednotka
magn. odporu
podložky na
ležanie
titul indického
panovníka
mravouk
indické
veľko­
mesto
kubánsky
alkohol
zosotila
vyklopkávaj
pero z
kohútieho
chvosta
naspäť
druh zele­
niny
domáce
meno
Mateja
obruba obrazu
filozofický po­
jem „rozum“
výherná pozícia
v šachu
colný úrad
nemecký
maliar
2d
sotva,
iba ak
cverna
pretekár­
sky pes
zápal seda­
cieho nervu
kilometer
(zn.)
autonóm­
na oblasť
(skr.)

druh biele­
ho alebo
ružového
vína
KUPÓN krížovka
intická
veršovaná
motlitba
Lišiak APRÍL
o 50 €
Autor: Lišiak
29
k rí ž o v k A
Výrok Victora Huga
Slovenská
mediálna
agentúra
(skr.)
koval
rieka v
Rusku
najvyšší
ruský prí­ boh
ger­
rodovedec mánskej
a chemik mytológie
značka
čokolády
meno
Márie
ruský
súhlas
tlačí
(topánka)
anglický
šľachtic
četoval
športový
čln
2
druh
papagája
osobné
zámeno
kaz, zne­
možňuj
znoj
1
nástroj na
pílenie
vypínala,
týčila
cudzoope­
lenie (bot.)
bavlnené
tkaniny
mesto v
USA
nosový
výtok
potopenie
pod hladinu
vnímajú
zrakom
rieka v
Česku
namotaj
meno
herečky
Stone
španielsky
člen
očuchá
osobné
zámeno
sýrsky
prezident
(Bašar)
young lady
rieka, po
španielsky
futbalový
klub v
Miláne
3
organická
zlúčenina
väčšie
množstvo
Pomôcky: Ižora, Raton, serže P í s m e n ov á
k r í ž ov k a
Woody Allen: „V živote ma len raz
pozvali pózovať na plagát. Bola to...“
Vodorovne: A. Tuk, omasta – rímska
číslica 1010. – B. Plochá ozdobná
stužka – veľký dravý vták. – C. Krém,
leštidlo na topánky (zastar.) – nemecká
skratka pre počet (Anzahl) – obec
v okrese Bardejov. – D. Ruská rieka –
typ automobilov – abortus. – E. Zlato,
po španielsky – menštruácia (lek.) –
výsledky práce, výtvory. – F. Začiatok
tajničky. – G. Tešiť sa, po anglicky – plní
jaternice – nočný podnik. – H. Viazaním
spájam – vnučka, po španielsky –
potreby koscov. – I. Starý, po latinsky –
značka čistiaceho prostriedku – pieskový
presyp. – J. Forma prieskumu verejnej
mienky, odpoveďami na rôzne otázky
náhodných ľudí – obraz pravoslávnych.
– K. Kancelárska skratka – dokončenie
tajničky.
Zvisle: 1. Ruský maršal z obdobia II.
svetovej vojny. – 2. Vzťahujúca sa na
varana. – 3. Domácke meno Timoteja
– miesto vzniku Bráhmy. – 4. Druh
veľryby – súhrn prvkov s istou spoločnou
vlastnosťou (mat.). – 5. Mesiac (skr.)
– sady, časti tenisovej hry – domácke
30
Autor: DD
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
meno Ely. – 6. Starožidovský kráľ –
patriace Ene – stav bez vojny. – 7. Pirát
z dobrodružných filmov – existujete.
– 8. Ukazovacie zámeno – dajú úrodu
– podmienková spojka. – 9. Miesto,
pracovisko v bani – nerozpaľoval,
neroznecoval (kniž.). – 10. Citoslovce
nárazu tvrdých predmetov, aj klop –
chemická predpona, aj aceto – slovko
úcty v Ázii. – 11. Domácke meno
Miroslava – dievča, dievka – budova.
– 12. Hašterivá žena (pejor.) -- menší
lesný dravec. – 13. Stará dutá aj plošná
miera – vychovávateľka detí (zastar.).
– 14. Vo veľkom množstve prichádzajú,
hrnú sa. – 15. Pohorie v Rakúsku.
Pomôcky: Ajana, analis,
enjoy, menorea, nieta.
Autor: Tibor Várnagy
k rí ž o v k A
Latinská múdrosť
ženský
účes
biblický
vrch
latinské
znenie
tajničky
domáce
meno
Anny
rádium
(zn.)
dvorana
(zast.)
biela farba,
bieloba
pera
(básn.)
značka
ruských
lietadiel
jeden muž citoslovce
pri smie­
(z angl.)
chu
mikro­
vlnový
zosilňovač
dlhá cesta
olympijské
hry (skr.)
ruské žen­
ské meno
vzácne
drevo
fialka
(zried.)
kód Nepálu
tajnička
kremácia
domáce
meno
Antona
mačkovitá
šelma
drkoce
polynézsky
nápoj
zámer,
úmysel
vyjadrený
ústami
staršie poľ­
né miery
čas, po
anglicky
pozície
záprah
batikové
látky
dávam do
daru
tajne
oznámi
okresal
naplň
tekutinou
Eta (dom.)
kopaním
skyprí
patriaci Ale
šľapaj
druh
jaštera
bratranec
kráľa
Dávida
pútnické
miesto
moslimov
banícka
trhavina
moravská
obec
poskrú­
cajme
podporná
štádium
paranoje
remeselníci
úkony, činy
opuchliny,
po česky
zárodky
rastlín
baňa na
kameň
talianska
rieka
starší typ
stíhačky
Mohame­
dov radca
vierolom­
nosť
projekčné
prístroje
zarána
ostré
výbežky
mláďa
jeleňa
najskôr
panovník v
imamáte
druh anti­
lopy
listnatý
strom
výrobca
nanukov
starina
(zast.)
príbuzné
vodná
nádrž
obviňuje
sarmatskí
jazdci, po
česky
česká politic­
ká strana
základná
číslovka
poučka
domáce
zviera
čerstvá,
svieža
emócie
kilosie­
mens (zn.)
zvyšky
stromov
jas, žiara
severozá­
pad (skr.)
značka pre
rutherford
dravé
vtáky
Stanislav
(dom.)
osobné
zámeno
zotrvávaš
v spánku
odsekol
Pomôcky: Amasa, Arado, elandy, Era, mavar, ODA. Autor: Stanislav Plachý
31
H lAvo l A my
Hviezdy
tetromino
Mriežka je rozdelená na
niekoľko tetromín (útvarov
zložených zo štyroch
políčok). Zafarbite sedem
rôznych tetromín tak, aby
sa zafarbené tetrominá
nijako nedotýkali. Panáčik
vedľa mriežky je tvorený
práve tými siedmimi rôznymi
tetrominami, ktoré môžete
ľubovoľne otáčať, ale nie
zrkadlovo obracať.
Vložte do mriežky
20 hviezd tak, aby sa
v každom riadku, stĺpci
a ohraničenom regióne
nachádzali práve dve
hviezdy (v príklade
len jedna hviezda).
Políčka, v ktorých sa
nachádzajú hviezdy sa
nesmú nijako dotýkať,
teda ani šikmo.
Bloky
Vyplňte mriežku číslami od 1 po 4, a to tak, aby sa
v každom riadku a stĺpci nachádzali všetky štyri čísla.
V každom riadku a stĺpci vám tak ostanú dve prázdne
políčka, ktoré môžete začierniť. Čísla na obvode
udávajú, aký je súčet číslic, ktoré sa nachádzajú
medzi týmito dvoma čiernymi políčkami. Pokiaľ sa
čierne políčka dotýkajú, ako trebárs vo štvrtom riadku
príkladu, tak sa medzi nimi nenachádzajú žiadne
čísla a ich súčet je tak 0.
9
0
9
2
6
32
2
10 3
rovnice
9
0
9
2
Preškrtnite v každej z rovníc
dve políčka, a to tak, aby vám
vznikla platná rovnica.
3
+
7
+
1
0
1
+
6
8 15
Autor: Lišiak
Súčiny
36
8
35
72
33
20
9 50 48 88 14 18
6
1
6
Vložte do mriežky čísla od 1 po 12, a to tak, aby sa
v každom riadku a stĺpci nachádzali práve dve čísla.
Čísla na obvode mriežky udávajú súčet týchto dvoch
čísel v danom riadku alebo stĺpci.
2 3 6
4 - 24
- 5 5
8 15
Zig-Zag
Nájdite cestu z ľavého horného políčka do pravého
dolného tak, aby ste prešli všetkými políčkami mriežky
vodorovnými, zvislými, alebo šikmými pohybmi. Pri
pohybe mriežkou musíte prechádzať písmenami v poradí
L-I-Š-I-A-K-L-I-Š-...-K. Môžete sa vždy posunúť o jeden
ťah, ale nesmiete žiadne políčko navštíviť viac
než raz. Vaša cesta sa nesmie nikde prekrížiť.
c
8
=
2
1
-
4
-
7
2
6
=
4
+
5
-
8
2
1
-
4
-
7
L
9
AI
KŠ
ŠI
L
I
I
A
L
A
K
Š
I
A K
I
50
ŠI
K
I
A
L
I
I
L
K
I
36
8
35
72
33
20
I Š I
48 88 14 18
K IL AK
Š
LA KŠ L I
ŠI I I AA
I A Š
L L K
L K A
I Š I
Š
I
K
A
L
A
Š
A
K
33
Členená krížovka
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C
D
E
F
G
Do jednotlivých políčok mriežky vpisujte po dve
písmená.
Tajničku tvorí dokončenie výroku sira Winstona
Churchilla: „Nevzdelaní ľudia radi čítajú ...“
Vodorovne: A. Tropický plod. – B. Časť tváre – druh bavlny
nazvaný podľa indického mesta. – C. Rástla, po česky – druh
lepidla – strava (zast.). – D. Tajnička. – E. Práca na poli –
špina (kniž.) – obrúčka na kľúče. – F. Hnojivo, soľ kyseliny
dusičnej – priestor, po nemecky. – G. Vodné rastliny.
Zvisle: 1. Analýza. – 2. Listy rastlín – indonézsky ostrov. – 3.
Titul fašistického vodcu – vtip, zábava, po anglicky – vysoká
P í s m e n ov á
skala. – 4. Stredoveká islandská balada – cukor, sacharid –
predpona s významom „osem“. – 5. Meno moderátora Bičana
– domáce meno Ity – plemená. – 6. Veľkoobchod s nábytkom
– vnútorný nekrytý dvor. – 7. Jedna z bankoviek.
Pomôcky: glycid, lark.
Autor: Lišiak
k r í ž ov k a
Pablo Picasso: „Inteligentná žena...“
1
2
3
4
5
6
7
8
Vodorovne: A. Dodatočná úprava
fotografie – väčšie ľudské sídlo. – B.
Začiatok tajničky. – C. Mládenec,
šuhaj (hovor.) – obyvateľ severnej Afriky
– časť vety. – D. Hlas husí – planétka –
arménska rieka. – E. Meno karikaristu
Lesyka – oblečené, ošatené – bočný
profil lode. – F. Otec z arabčiny – meno
moderátorky Heribanovej – napúšťal
moridlom – druh slimáka. – G. Polievali
horúcou vodou – umelecký štýl zo
stredoveku – výlet, po anglicky. – H.
Nehrdzavejúca oceľ – druh sadry –
hlučné hovory, revy. – I. Púšťajú po
kvapkách, slzia – pseudonym Schopfera
– kladné vlastnosti. – J. Dokončenie
tajničky. – K. Súkalo (zastar.) – svätá,
po španielsky.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Zvisle: 1. Africký štát. – 2. Vnútorný
rozmer hlavne pušky. – 3. Slovenský
cyklista – jedovatá rastlina. – 4.
Španielske mužské meno – argentínsky
mys. – 5. European Network for
Accessible Tourism (skr., Európska
sieť pre cestovný ruch) – domácke
meno Olympie – úžitok, osoh. – 6. Útes
(bás.) – meno moderátorky Banášovej
– exmetropola Mjanmarska. – 7. Kal
na dne roztoku – olej (skr.). – 8. Malá
morská ryba podobná sardinke –
strunový nástroj, bendžo. – 9. Lesklá
kalandrovaná látka – jedna z kostičiek
v uchu, kladivko (anat.). – 10. Španielsky
člen – vták podobný lastovičke. – 11.
Slovenská informačná služba (skr.)
– anglické mužské meno – slovinská
34
9 10 11 12 13 14 15 16
hora. – 12. Riedke tkanivo z bavlny –
mimovoľný zášklb na tvári – kus kmeňa
na kálanie dreva, nátoň. – 13. Obhorel
– vytýčený smer cesty. – 14. Vyhynutý
kočovník – starobabylonské mesto. – 15.
Motýle. – 16. Hate, pereje, po česky.
Pomôcky: Arenas, Adorea,
Eridu, Krn, maleus, moaré, tela.
Autor: Kristína
MINI k rí ž o v k Y
Indície - Tajničky štyroch švédskych minikrížoviek skrývajú indície, ktoré vám pomôžu odhaliť skryté heslo. Pri zasielaní
súťažných riešení stačí, ak napíšete heslo.
kazeínové
vlákna
(skr.)
česká
politická
strana
1
spôsobil
únavu
čiara na
ihrisku
izraelský
kmeň
nemecká
TV
typ au­
tomobilu
Chevrolet
veľhad
americký
poľguľovi­
tá klenba
rubídium
(zn.)
hľa, pozri
krásavec
z gréckej
mytológie
EČV Topoľ­
čian
batoh
zdvihne sa
na nohy
kvantový
zosilňovač
svetla
znelka,
lyrická
báseň
hudobný
nástroj
pod­
mienková
spojka
2
výpredaj
zn. starších
český
pračiek
hudobník,
územný
spevák
obvod
(Petr)
obar, po
česky
nejako
značka
ústnej
vody
osamotení
nelietavý
vták
okraj,
obvod
(zried.)
odborné
učilište
autor epic­
kých diel
vrh, met
prízvuk
rímske
číslo 501
sodík (zn.)
haluška,
po česky
minul
peniaze na
alkohol
on, po
nemecky
fáza
mesiaca
EČV Košíc
prezývka
Eisenho­
wera
titán (zn.)
americký
boxer (Mu­
hammad)
arzén (zn.)
popravca
HESLO:
japonský
odev
obec v
okrese
Kežmarok
kúpeľná
liečba
(skr.)
chuchvalec
zväz espe­
ranta
. . .
veľká
nádoba
knokaut
(skr.)
zvyšok
cigarety
predložka
s 2.pádom
šľachtici
s lénnym
právom
3
10x10
porazil,
premohol
mangán
(zn.)
značka
detskej
výživy
odhadom,
približne
polovi­
ca, po
nemecky
jazero, po zlí ducho­
rusky
via
citoslovce
vyjadru­
oblizovali júce
rez na
hrdle
príslušník
kléru,
rehoľník
časť Brati­
slavy
4
odskočenie
somár
spôsob
český he­
správania rec
(Josef)
nakovala
štvornohý práškové
priateľ čistidlo na
človeka
vane
úkryt
vojaka
kód San
Marína
strom
Slovanov
EČV Parti­
zánskeho
iniciály
herca
Kňažka
kráľ, po
portugal­
sky
predchod­
ca klavíra
nádobka
na lieky
sirupovitý
odpad pri
výrobe
cukru
liečivá
rastlina
Pomôcky: Aser, IEL, outlet, Ovko, rei.
meno Jan­
žurovej
strešná
krytina
amerícium
(zn.)
utorok
(skr.)
Autor: DD
35
P í s m e n ov á
k r í ž ov k a
Miroslav Nakládal:
„Neustále niečo strácame...“
Vodorovne: A. Americký
komediálny seriál o vojne
v Kórei – výkon futbalistu.
– B. Úhor, po nemecky –
amorfný ílovitý minerál. – C.
Treba (nár.) – dekorácia na
javisku. – D. Riskovanie –
rob, čiň sa. – E. Mohutný
tropický strom pestovaný pre
oriešky – severoamerická
farma. – F. Meno bývalej
španielskej kráľovnej – časť
poľa – značka čistidla na
riad. – G. EČV Žiliny –
prístroj na odstraňovanie
kalu. – H. Majitelia lodí
– značka prvku astát. – I.
Napreduje, kráča – Strategic
Defence Initiative (skr.)
– silné anglické pivo. –
J. Surovina na výrobu
sviečok – odkroj, odrež.
– K. Ukrajinské mužské
meno – príslušník odnože
amerických anababtistov,
novokrstenec. – L. Surovina
na výrobu cementu –
hádam, azda. – M. Zľahka
udieralo, plieskalo – slovko
1
2
3
4
5
6
7
8
záporu. – N. Albánska
mena – vzťahujúca sa
na osy.
Zvisle: 1. Dokončenie
tajničky. – 2. Domácke
meno Márie – poslal,
zaslal. – 3. Štát USA,
Aljaška – vzťažné
zámeno – meno bývalého
chorvátskeho prezidenta
Mesića. – 4. Rybárska
sieť – syn boha Borea
– obyvateľ Polynézie.
– 5. Lomoz, hurhaj –
pokračovanie tajničky –
model Volkswagenu. – 6.
Farba (kniž.) – domácke
meno Nory – drozd, po
česky. – 7. Vlasy na čele
zastrihnuté dorovna –
turecké mužské meno
– taliansky módny návrhár
(Giorgio). – 8. Pešiaci
(zried.) – nemecké
ženské meno (Alojzia). –
9. Začiatok tajničky.
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Pomôcky: alofan,
Amiš, Kanak, Kalais
Autor: TVÁR
OSEMSMEROVKA
Viete, prečo ľudia s
pribúdajúcim vekom častejšie
čítajú Bibliu?
(začiatok tajničky tvorí 18
nepreškrtnutých písmen a koniec je
skrytý v prázdnych okienkach)
ARKÁDA – BABKA – BALADA
– BOMBA – BUKAS – BUNDA –
ČUTORA – FARBA – IKONA JAROK – KARAS – KATAKLIZMA
– KLAPKA – KLASIKA – KOLIBRÍK –
KRÁLIK – LIADOK – LINKA – LOKAJ
MAŠKARA – NANUK – OKRES
– OŠTEP – PATRÓN – PEKLO –
PODNIK – POTLESK – PRETLAK
– RAKVA –
REKONVALESCENCIA – REUMA
– RUMBA – SKUPINA – SLIMÁK
– SOSNA – SRNKA – STAVBA –
STÁVKA – STOLÍK – STONOŽKA
– SÚBOR – SVADBA – ŠUNKA
– TIELKO – TRENKY – ÚTVAR –
VALAŠKA – VÄZNICA – VESLO
– VESTA – ZÁTKA – ZLOZVYK –
ZVRAT
Autor: M. Ďurech
36
D A M Z
I
L
K
A
T
K R Á
L
I
K
V
K
B
A
B
A N S O S
V
B
L
L
R A
A R O T
L
S
A
U Č S M
K N
A D A
L
Š
A N
S
K
A
I
L
I
O A
A
O A R E U M A
K
Ž O N O T
B I B L I A
J
K N V
P
A D Á
K R A
N E
I
M A
K
A
I
A
K
A R B
A
A R A
U Á
K
I
N D O P
K
B
V C
T
A R O E
Y
K N E R
T
I
O
S
T
A
A
A
A
Á
L
K N
P O T
L
E
V
Z O
L
Z
A N K R K
E
Ä
V
B
U Č O S
E R K O S
K
T
E
Z
F
Í
Z
A
A U Á
Š
D O K
S
I
A
L
T
E R P N Ó R
T
A
P
A
I
V
S O
Í
É
S
J
R A
R E
K O N V
V
A D B
A
V
T
Ú
A
S C E N C
I
A
L
E
k rí ž o v k A
Prečo kúpil Škót manželke briliantový prsteň, hoci ona chcela auto?
urob no­ pravosláv­ okresný vý­
vým (nár.) ny kňaz
bor (skr.)
tetka
(hovor.
zastar.)
Apolónia
(dom.)
Olympia
(dom.)
lebo (bás.)
2
olejnatá
rastlina
pooberaj
nižší turec­
ký úradník
divadelný
záves
nie staré
jazdecké
šable
primát
(zried.)
rímske
číslo 499
reprízovalo
slovenský
herec
zanes
dovnútra
tankový pluk
(skr.)
neveľké mie­
ry (česky)
honosný
dom
alpský polo­
drahokam
rímske
číslo 4
1
metyl etyl
ketón
staroveká kul­
tová nádoba
Anna
(dom.)
naše vyda­
vateľstvo
starý, po
anglicky
japonská
abeceda
Aurel
(dom.)
hlavná
myšlienka
argón (zn.)
EČV okresu
Partizán­
ske
časti chotá­
rov (zastar.)
japonská hra
proces
vznikania
dymil
nadhlavica
mužské
meno
chytil
(bás.)
morský
polypovec
opičie mláďa
najvyšší
germánsky
boh
tureckí
poddaní
povely
Občanské
fórum
ochotne
talianske
mesto
100 oC
Semita
tamten
pláž
Prince
Edward
Island
Animal Life
Organized
Protection
druh slona
poznáš
(zastar.)
rakúske
mesto
vyleštená
hladením
liek na
zníženie
krvného
tlaku
rímske
číslo 49
zvislá
jaskyňa
nenamotaj
hrmot,
lomoz
poškriabal
nacieľ
znášal
utrpenie
zvyk
ostrov v
Indonézii
zimný
odevný
doplnok
sídlo v USA
poučka,
tvrdenie
polotmy
rastlinné
maslo
citoslovce
rezigno­
vania
predložka
české muž­
ské meno
americký
maliar
EČV okresu
Púchov
hormonál­
ne lieky
Port of London
Authority
druh papa­
gája
častica
súhlasu
voltampér
(zn.)
legitimácia
štvorček
(typog.)
prístroj na
prípravu
čaju patria­
ci Etele
prelamo­
vaná
Pomôcky: Lakar, Lozap, Odin, rája, Ray.
staroe­
gyptský
boh Slnka
Foto - Fotolia
Anastázia
(dom.)
Autor: Jozef Páleník
37
Táto krížovka sa riešila na
V. Danubia turnaji v kategórii
pokročilých.
Na 8. marca okrem
Medzinárodného dňa
žien pripadajú aj výročia
viacerých osobností
kultúrneho či športového
sveta. V tajničkách krížovky
nájdete mená niektorých
z nich.
V. DANUBIA TURNAJ
T1: *1947, španielsky
podnikateľ, prezident
futbalového klubu Real
Madrid (10 5)
T2: *1990, česká tenistka,
víťazka Wimbledonu z roku
2011 (5 7)
T3: *1947, český hudobník,
zakladateľ skupiny Etc...
Krížovkový celok zložený z jednej
písmenovej čiastočne mozaikovej
polodokresľovky, dvoch striedavých
čiastočne mozaikových a dvoch
slabikových mozaikových krížoviek
Do políčok veľkej písmenovej krížovky
vpisujte vždy jedno písmeno. Niektoré
oddeľovacie linky chýbajú. Do dvoch
krížoviek, ktoré predstavujú diery v číslici
8, vpisujte striedavo jedno a dve písmená.
Dve malé krížovky, ktoré predstavujú
bodky za číslicami sú slabikové.
Vodorovne: A. Rastlina príbuzná
čakanke – rubeba, orientálny sláčikový
nástroj – T1a. – B. Člen The Beatles –
nórske mesto – WC, po anglicky. – C.
Dánska stavebnica – atlét – kapok,
tropický strom – azda, snáď – meno lyžiara
Millera. – D. Meno herečky Pavlíkovej –
jeden z archanjelov – zmocnil sa, uchvátil
– uťal. – E. Pleť veniec – švajčiarsky
kantón – meno speváčky Sklovskej – typ
kapitálovej spoločnosti – africký prieplav
– schôdzka – ruská rieka. – F. V poriadku
– EČV oravského okresu – T2a – značka
kilovoltu – rybník pri Nymburku – pánsky
oblek – Navy Knowledge Online (skr.).
– G. Iniciály fyzika Teslu – vajíčko
(med.) – juhoamerický štát – japonské
platidlo – stotina hektára – mädlil –
citoslovce vyjadrujúce odpor – sestrička
z Nemocnice na okraji mesta – iniciály
herca Ebena. – H. Stolička – T2b –
kartová hra – hnát – meno hlásateľky
Strakovej – značka kozmetiky – latinská
predložka. – I. Predpona s významom víno
– vodca protihabsburského povstania –
moderne – holub – majstrovstvá Slovenska
(skr.) – rímske číslo. – J. Saj – nemecké
mesto – český herec – zosilnený český
38
(Vladimír 5)
T4: *1934, slovenský
dramatik, autor hier Meridián,
či Plné vrecká peňazí (3 7)
T5: †1917, nemecký
vynálezca a konštruktér
(Ferdinand 3 8)
T6: *1896, slovenský
spisovateľ, autor poviedok
zápor – rozlamoval – ukazovacie zámeno
– počítačová firma. – K. Listová skratka
– EČV turčianskeho okresu – časť dňa
– koruna česká (skr.) – slovne ubližuje
– prietrž – novozélandský papagáj. – L.
Predpona s významom „von“ – Diova
milenka – predpona s významom „muž“
– chemická značka lutécia – výstraha –
starší literárny časopis – značka tangensu.
– M. Akváriová rybka – nebdej – anglické
grófstvo – rehoľa – MPZ Britských
Panenských ostrovov – zámer – umelý
jazyk – chemická značka ortuti. – N.
Kráča – kolísavo – rieka v Mexiku – štátny
(skr.) – kobylka, po anglicky – to znamená
(skr.) – zašívaj. – O. Talianske sídlo –
Dafné – sieť regionálnych týždenníkov
– egyptská bavlna – meno herca Pacina –
epocha – ázijské slovko vďaky – dynastia
– ukazovacie zámeno. – P. Týkajúca sa
opery – písmeno alfabety – T3 – biblické
ženské meno – ostrovný štát v Indickom
oceáne – dravý vták. – R. Papuánsky
plavec, účastník troch OH (Ryan) – šťuka
(zoolog.) – bývalá portugalská kolónia
– nesmelá – rozprávkový medvedík –
obmedzene – chemická značka vápnika. –
S. Čistí na povrchu – český spevák – limba
– T1b – diskotekár. – T. T4 – zápasisko
– potulný spevák.
Zvisle: 1. Hlísty – T5 – omám. – 2.
Náčinie na nalievanie tekutiny – arabský
štát – vyprázdnená pitím. – 3. Domáce
meno Ingridy – ruský sláčikový nástroj
– lebo, pretože – ľanová látka – patriaci
Elene. – 4. Ja (kniž.) – mesto na východe
Ukrajiny – Slovák – súhvezdie Baran. – 5.
Opytovacie zámeno – poodieraj – súra
– cverny – mohutné jaštery – ľadový, po
o Svákovi Raganovi (Elo 6)
T7: 1917, začala sa dôležitá
historická udalosť ruských
dejín (10 9)
T8: 1702, po Viliamovi III.
Oranžskom nastúpila na
anglický trón kráľovná (4 9)
T9: †1999, americká
baseballová legenda, manžel
Marilyn Monroe (3 2 6)
anglicky – rímsky cisár. – 6. Socialistický
titul doktora sociálnych vied – ubezpečoval
– chemická značka tória – T6 – lomcoval.
– 7. Filmový mimozemšťan – zvýšený tón
E – latinský názov súhvezdia Oltár (gen.) –
ľahký čln – deň v týždni – britské kráľovské
letectvo – predpona s významom „pôrod“.
–
8. Citoslovce úderu –
pravoslávny kostol – oddelené územie
v cudzom prostredí – patriaci Maxovi. – 9.
Grécky boh vojny – určená k lovu – osobné
zámeno – niet divu – rozrývaj – oslovenie
matky – exni. – 10. Kanadská provincia
– opálka – usadlosť. – 11. T7. – 12.
Miesto vzniku – môžu – uchváti – tabuľka
oživujúca golema – ázijský kopytník
príbuzný koze. – 13. Transfer – žízeň –
liptovská obec – klus – pokrik matadora.
– 14. Futbalový klub v Madride – grécky
boh vetra – skomolenina – všetko, po
anglicky – latinská predložka. – 15.
Príslušník starovekého národa – oznámi
trestný čin – iniciály herečky Pauhofovej
– vzácne tropické drevo – rekreačná vila.
– 16. Španielske sídlo – rímske číslo –
tibetský tur – vražda – meno spisovateľky
Feldekovej – bohatý, po anglicky –
básnický zápor. – 17. Čínska autonómna
oblasť – T8 – ostrov v Jadranskom mori.
– 18. Obyvateľ Polynézie – tmavá zrnitá
hlbinná hornina – koncovka zdrobnenín –
husté lesy – jestvujú – včesaná parochňa
– EČV okresu Nitra. – 19. Nevzdelanec
– Shakespearova dráma – druh pušky
– rezba – predpona s významom „dvoj“. –
20. Hotel, po turecky – T9 – moridlo. Pomôcky: Eide, Káň,
Nois, Pini, Tauj, toko.
Autor: Matúš Demiger
8. marca sa v bratislavskom Ružinove
uskutočnil V. Danubia turnaj v riešení
sudoku, krížoviek a hádaniek. Tri
výkonnostné kategórie a samostatná
kategória pre geocacherov boli veľkým
SUDOKU pokročilí (23
účastníkov)
1. J.Ondroušek-Brno 130
2. M.Demiger-Z.Moravce 81
3. P.Jaselský-Vojtovce 74
4. Z.Hromcová-Bytča 63
5. M.Krebs-Vinosady
50
SUDOKU menej skúsení
(29)
1. D.Škrhová-Bratislava 66
2. Ľ.Chano-Púchov 55
3. J.Morávek-Prievidza 52
4. I.Kovářová-Vsetín 46
5. J.Chano-Púchov 45
1
2
3
4
lákadlom, a tak do Domu kultúry zavítalo
vyše 100 súťažiacich. Napriek tomu,
že sa krížovkári potrápili s náročnými
zadaniami, na ktoré nemali dostatok
času, tak sa organizátorom dostalo
KRÍŽOVKY pokročilí (15)
1. J.Turek-Poprad 5
2. M.Chudý-Prievidza 17
3. P.Tibenský-Brezová 29
4. E.Rigdová-Poprad 161
5. L.Žitňák-Šaľa 195
KRÍŽOVKY menej skúsení
(15)
1. P.Štefek-Vsetín 13
2. J.Rybnikář-Lubina 16
3. E.Škulová-Z.Moravce 20
4. J.Páleník-Svinná 42
5. M.Tomáš-Bratislava 61
5
6
7
8
od účastníkov priaznivej odozvy.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť
a dúfame, že budúci rok sa v podobnom
počte stretneme opäť.
HÁDANKY pokročilí (17)
1. J.Psotný-N.Mesto n/V. 12
2. L.Žitňák-Šaľa 11
3. J.Droppa-Prešov 10
4. M.Chudý-Prievidza 9
5. J.Turek-Poprad 9
KRÍŽOVKY začiatočníci (20)
1. M.Sztuková-Bratislava 3
2. M.Prinerová-Zvolen 3
3. J.Morávek-Prievidza 4
4. M.Tomášová-Bratislava 5
5. J.Grajciar-Zvolen 5
HÁDANKY menej skúsení
(14)
1. P.Samec-Žilina 19
2. M.Pokorný-Bratislava 17
3. R.Moško-Trenčín 17
4. J.Páleník-Svinná 16
5. P.Štefek-Vsetín 16
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
39
k rí ž o v k A
Antoine de Saint-Exupéry
oddeľ
pripojené
1
hora
mesto v
Rumunsku EČV Senice
3
odozva
Indoeuró­
pan
vchod do
príbytku
rozprávko­
vý hrdina
obec na
Kysuciach
americký
cukrový
spisovateľ, roztok, po
nositeľ NC
česky
bytová
jednotka
zvratné
zámeno
dievčina
(kniž.)
Suction Die­
sel Injection
rod bo­
dliakov
člen staré­
ho národa
poľovačka
JRD v
Česku
slovenský
moderátor
(Martin
Rausch)
Werichov
kolega
topánky
maďarský
básnik
staršia zn.
autobusov
zábava
dážď, po
anglicky
semeno
určené na
siatie
mestská
časť Žiliny
meno
Doroty
medzná
vrstva
atmosféry
(skr.)
MPZ Ho­
landska
boxerská
skratka
dvojitý, po
anglicky
prikrývka
rímske
číslo 2
nie inakšie
hudobná
stupnica
opotre­
bovanie
povrchu
trením
myslená
priamka
metylal­
kohol
zápal noso­
vej sliznice
trháš (kniž.)
naše vyda­
vateľstvo
klapotanie
rímske
číslo 1501
sovietsky
generál
junior (skr.)
pichľavé
výrastky
obdobie
ruských
dejín
čím ďalej
had z Knihy
džunglí
štát v Afrike
americký
atlét (Mike)
prejav úcty
hlupák, po
nemecky
plietol
pokús sa
pokrmový
tuk
základná
číslovka
české muž­
ské meno
(Ernest)
mesto v
Japonsku
Euro (kód)
prskanie
iskier
spolu
šok, prud­
ká zmena
4
nedo­
končené
umelecké
dielo
druhé
najväčšie
mesto
Kirgizska
Pomôcky: Ady, Eliot, Ijo, Lor, Marsh, narr, Osh, rain.
40
dal zrno do
zeme
časť Lon­
dýna
chránené
nálezisko
alkoholický
nápoj z
kvaseného
medu
hruška, po
anglicky
radikál
organickej
kyseliny
stromo­
radie
hnev
(expr.)
venoval
som
povedľa
označenie
dlhohrajú­
cej platne
pomoc
vyšetrenie
reum. horúčky
zn. športo­
vej obuvi
rumunský
automobil
oersted
(zn.)
2
argón (zn.)
značka
kozmetiky
okamih
(hovor.)
vesmírna
stanica
talianske
mesto so
šikmou
vežou
terbium
(zn.)
rieka v
Španielsku
Autor: DD
K a m e ň á k
n a
z áv e r
Po púšti ide chlap a zrazu sa pred ním objaví lev. Chlapík sa veľmi preľakne a začne pred statným levom utekať. V tom zakopne
a je po úteku. Lev k nemu pomaličky podíde a pokojným hlasom vraví: „(slová leva tvoria tajničku).“
nepo­
chybnosť
neskúsené­
ho muža
1
druh
enzýmu
Social Se­
holandský dvojhláska curity
Act
futbalista
(skratka)
druh trha­
viny
5
stúpenec
imagizmu
zvesila som
krídlo
(ved.)
odroda
ilitu
indomalaj­
ský cicavec
okultné
krvácanie
(skr.)
základná
číslovka
hrôza
menšie
sídlo
inými
slovami (z
lat.)
časť úst
krajec
(expr.)
4
zvuko­
maľba
otec (fam.)
3
atak tatu
vápencové
pohorie
smerom
dolu
býv. prezi­
dent USA
Antonov
(zn.)
vydava­
teľstvo v
Brne
opak záporu
kruhová
africká
dedina
naša rieka
nalievaj
národný
(skr.)
čisti pra­
ním
ľudský
zvuk
chytrácky
kúsok
rod mo­
týľov
nože
obyvateľ
horských
krajov
lomcuj
pozýval
(bás.)
cukrovin­
ková zmes
vznik
tropická
živica
nemecká
rieka
džin
plaz
tropický
vták
odroda
granátu
patriaci
Eve
cval (expr.)
lesklý kov
staroslovanský
boh hromu
nápor
Adela
(dom.)
české
mesto
dedina
(zastar.)
plechový
sud na olej
holmium
(zn.)
odovzdala
dáva si do
obalu
latinský
(skr.)
strapcová
metla
chytaj do
rúk
naháňal
azda, vari
český
súhlas
Ladislav
(dom.)
ohúrila
som (nár.
expr.)
hliník (zn.)
mamin
brat
druh
malého
netopiera
ponalepuj
hrob (kniž.)
Pavol
(dom.)
čínska
droga
2
Centre In­
formation
Juenesse
(skratka)
južný plod
ruská rieka
Pomôcky: Aanat, Amenis, avalit, Gladon, hoko, Iča, Isar, tana.
Foto - FOTOLIA
Autor: Jozef Páleník
41
ŠKÁLA OBTIAŽNOSTÍ
VY H RALI
STE ?
V ý h e rc ov i a 3 / 2 0 1 4
jednohubky
na zahriatie
n S calibor® ProtectorBand
Alica Vitézová – Poltár
Eva Káčerová – Žarnovica
Kyjovsky Ján – Bidovce
n 50 €
Tatiana Vilémová – Veľké Leváre
n 30 €
Helena Chnapková – Dobšiná
ľahké úlohy
pre každého
náročnejšie úlohy
na prevetranie
mozgových závitov
nE ncyklopédia morských
živočíchov
Róbert Mažgút - Terchová
Ľudmila Uhliarová – Zvolen
Vladimír Obrtanec – Jesenské
n 20 €
Pavol Štukovský – Lednické
Rovne
stredne náročné
úlohy
n 25 € pre celkového víťaza
V. Krížovkárskeho päťboja
Miroslav Hájiček – Bratislava
n 12 € za 5. kolo
V. Krížovkárskeho päťboja
Ján Babinský – Hontianske Tesáre
najťažšie
úlohy pre
profíkov
n Kustovnica čínska + inulín
Magdaléna Nepšinská – Bratislava
Gabriela Pupáková – Piešťany
Jozef Kumičík – Trenčín
n 10 € za odoslanie piatich
ľubovoľných úloh
Jaroslav Jablonský najst. –
Kysucké Nové Mesto
Peter Kováč – Lučenec
Terézia Husarčíková – Žírovce
Všetkým výhercom srdečne
blahoželáme!
Riešenia z čísla 3/2014
Titulná strana: Mať neustále šťastie je nuda.
MAREC 2014
50. ROČNÍK
Str. 3.: n spoluhlásková krížovka : Čo na
srdci, to na jazyku.
CENA 0,60 €
NAJTRADIČNEJŠÍ
KRÍŽOVKÁRSKY ČASOPIS
str. 4 - 5.:n krížovka: ...to je dobre pán
doktor, už som si myslel, že mi
chýba vápnik.
OSEM
STRÁN
NAVIAC ZA
NEZMENENÚ
CENU
n
..lebo ešte nie som taký veľký ako
vy.
n mozaiková krížovka:
…slov vedie k poznaniu vecí.
Pomôcky:
Artek,
Lapa
2
vodná
anglická
spojka (a) elektráreň
(skr.)
latinský
názov
zlata
diel poľa
(zast.)
okresné
španielsky mesto na
člen
západnom
Slovensku
napi sa po
zjedení
šable
býv.več.
univerzita
španielska
exkráľovná
hlas hada
listnatý
strom
letecký
oddiel
(skr.)
mena v Iraku
stroskotaná
potopená
loď
obdobie
ester
mastných
kyselín
MPZ
Islandu
Akad.muz.
umení
Ť
opadanie
postavil sa
trávnatá
rovina
žen. meno
(30.10.)
1
str. 8.: n krížovka: …prosím Vás, je toto
druhá ulica vľavo?
str. 10 - 11.: n krížovka o 30 €.: …podobnú
modrému syru. …s ružovou kašou.
…hliníkovým alebo medeným…
mesto v
Brazílii
rieka na
východnom
Slovensku
str. 7.: n krížovka: …Prečo sa my vlastne
bojíme mužov, keď muži sa boja
žien a ženy sa boja nás.
str. 9.: n krížovka: …čudné, tvoja sestra
mi vravela, že má dvoch bratov.
trocha
namoč
ovláda
mimiku
prúdové
lietadlo
3
teplo
(predpona)
nit (zn.)
mesto
na východnom
Slovensku
čosi
rezeň
z hovädzieho
mäsa
letovisko
na Kryme
n doplňovačka: ...zimy a hladu.
str. 12.: n písmenová krížovka: ...ale pre­to,
že nedokážeme nasýtiť bohatých.
str. 22 - 23.: n krížovka: …ružovej farby.,
…sto zvukov a psy iba desať., …a
kengury nedokážu cúvať., …citrusy.
str. 13.: n krížovka: ...nevieme, my sme tu
len od štyridsiateho prvého.
str. 24.: n osemsmerovka: …že je v druhom stave?
str. 16.: n striedavá švédska krížovka:
Knihy sú nádobami ducha.
str. 25.: n doplňovačka: ...Eiffelovka...
str. 17.: n krížovka:...urobte jeden okruh
nad letiskom. …uvoľnite okamžite
pristávaciu dráhu.
n poloreťazová krížovka: Krížovka
sa podobá žene , no nemá až také
množstvo tajomstiev
str. 19.: n krížovka: …tak sa vykašli na
ryby a poď sa radšej vykúpať.
str. 26.: n krížovka: …keď majster povie
robotníkom : budete kopať odtiaľto
až do soboty”.
str. 20.: n osemsmerovka: …ocko, tak ja ti
ich niekoľko prinesiem ukázať.
str. 27.: n retiazková krížovka: …ako sú
ich rodičia.
42
n písmenová krížovka: …Nie , je
príliš štíhla!
str. 31.: n krížovka: ...ani veľmi nie. Vždy
keď dostane dobré karty, vrtí chvostom.
str. 34.: n osemsmerovka: …večer sa
objaví a ráno zmizne.
irídium
(zn.)
str. 21.: n krížovka: …ktorá podporuje dlhovekosť, vitalitu a sexuálnu potenciu.
str. 28 - 29.: n krížovka o 50€: …Kto je to
tá mladá žena s Patrikom. Manžel
odpovedá: to je jeho milenka a žena
nato: tá naša je krajšia.
str. 30.: n slabiková krížovka: …jeden
musí sedieť vzadu.
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
HRAJTE
AŽ O 150 €
str. 6.: n písmenová krížovka: …keby
si vedel, ako dlho som takú ženu
hľadal!
n osemsmerovka: …akí sú ľudia,
požičajú si, no potom nevrátia.
n krížovka: ... Janko robím to
preto, lebo mám malý plech.
str. 35.: n krížovka: …celý svet, alebo len
ten, kde sa hovorí jazykmi?
str. 36.: n písmenová krížovka: ...
žiadny, lebo každý má dvadsaťštyri
hodín.
n osemsmerovka: …a nepýta si
peniaze.
str. 37.: n krížovka: …asi tak za pol hodinky. Poslal som ho kúpiť pivo.
str. 38.: n krížovka: Skupina
str. 39.: n krížovka: …pod vodou ako ryby.
Zostáva len jediné, naučiť sa žiť ako
ľudia.
str. 40.: n doplňovačka: ...nekonečné rady.
n osemsmerovka: …aby sa dostavili do sekcie levov po sandále.
str. 41.: n krížovka: …pôjdeme pešo alebo
autobusom., …hádam tým, čo pride
skôr.
KVÍZ
1) Autori krížoviek majú v obľube
rumunské mesto Arad. Toto mesto,
počtom obyvateľov porovnateľné s
našimi Košicami, bolo v 17. storočí
významnou tureckou pevnosťou.
Dnes ťaží zo svojej dobrej polohy
na západe krajiny, je dôležitým dopravným uzlom. Administratívne i
historicky je súčasťou Sedmohradskej župy. Viete, pod akým ďalším
názvom môžete poznať Sedmohradsko?
3) Mnohí ľudia medzi svoje záľuby
zaraďujú notafíliu. Nenechajte sa
zmiasť názvom, s hudbou to má
len máločo spoločné. Viete o čo sa
notafilici zaujímajú?
A) o bankovky
B) o motýle
C) o zápalkové škatuľky
D) o kalendáre
riodický zákon. V súčasnosti obsahuje tabuľka 118 prvkov, uhádnete,
koľko z nich ešte nemá svoj názov?
A) 0
B) 2
C) 4
D) 6
6) Drsnokožce sú triedou čeľustnatcov. Zvyknú sa nazývať aj
paryby, respektíve chrupkovité
ryby, keďže ich kostra nie je kostnatá, ale práve chrupavkovitá. Svoj
názov dostali podľa toho, že ich
koža je pokrytá ostrými šupinami,
vďaka ktorým má textúru podobnú
brúsnemu papieru. Viete, ktoré z
týchto živočíchov medzi drsnokožce nepatria?
4) Maďarský architekt Ernő Rubik
sa svojim vynálezom farebnej
plastovej kocky postaral o veľkú
senzáciu. Koncom minulého storočia by ste v Európe ťažko hľadali
niekoho, kto by Rubikovu kocku
nepoznal. Uhádnete, v ktorom roku
bol slávny hlavolam vymyslený?
A) chiméry
B) raje
C) úhory
D) žraloky
2) Objav vidličky sa zvykne pripisovať
starovekým Egypťanom. Avšak ich
vidličky slúžili najmä na vyberanie
mäsa z vývaru, a tomu sa prispôsobil aj ich tvar. Viete, čo staroegyptské vidličky pripomínali?
A) nožnice
B) hrebeň
C) kuraciu paprčku
D) konskú podkovu
A) 1971
B) 1974
C) 1979
D) 1985
5) Medzinárodná komisia vedcov
nedávno rozhodla o tom, že do
periodickej tabuľky chemických
prvkov pribudli dva nové prírastky.
Ak máte po ruku fixku, môžete si
poznačiť, že prvok s protónovým
číslom 114 nesie názov flerovium
(Fl) a prvok s protónovým číslom
116 sa volá livermorium (Lv).
Periodická tabuľka vznikla vďaka
ruskému chemikovi Mendelejevovi,
ktorý v roku 1869 sformuloval pe-
A) staroveké centrum Skýtov Simferopoľ
B) vojenský prístav Simferopoľ
C) kúpeľné mesto Anapa
D) turistické stredisko Feodosija
Správne odpovede: 1B, 2C, 3A, 4B, 5C, 6C, 7C
A) Pensylvánia
B) Transylvánia
C) Budínsky pašalík
D) Valašsko
7) Miestom, o ktorom sa v súčasnosti
veľa diskutuje, je rozhodne polostrov Krym, ktorý leží v Čiernom
mori. Medzi jeho najznámejšie mestá patrí turistické stredisko Jalta, v
ktorom sa počas II. svetovej vojny
uskutočnila Jaltská konferencia
za účasti zástupcov USA (Roosevelt), Veľkej Británie (Churchill) a
Sovietskeho zväzu (Stalin). Viete,
ktoré z týchto štyroch miest neleží
na Kryme?
DEŤOM
inzercia
NÁJDI 2X 10 ROZDIELOV!
Download

Apríl 2014 - Lišiak