Osobní životopis
Osobní údaje
Jméno:
Titul:
Vladimír Holubec
Ing.
Vzdělání
Vysokoškolské vzdělání:
V současné době studuji prezenčně na Fakultě stavební ČVUT v Praze doktorský studijní
program Geodézie a kartografie (Katedra Geomatiky; školitel: doc. Ing. Lena Halounová,
CSc.), s předpokládaným složením doktorské státní závěrečné zkoušky v roce 2017.
2011 – 2013 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Geoinformatika, magisterský stupeň
zakončený státní závěrečnou zkouškou.
2007 – 2011 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, čtyřletý bakalářský obor Geoinformatika,
zakončený státní závěrečnou zkouškou.
Středoškolské vzdělání:
2003 – 2007 na SPŠ Duchcov v oboru Geodézie, zakončené maturitní zkouškou
s vyznamenáním.
Další vzdělávání:
2007 – jazykový studijní pobyt Washington DC., USA (2 měsíce)
Pracovní zkušenosti
2014 (leden) – do současnosti – ARCDATA PRAHA s.r.o., Specialista GIS - technická
podpora serverových technogií
2013 (září) – do současnosti – webmaster ve společnosti XXIIIRD CONGRESS OF THE
INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHOTOGRAMMETRY AND
REMOTE SENSING
2013 (červenec) – do současnosti – web editor pro mezinárodní organizaci EARSeL
2013 (únor) – do současnosti – výuka na katedře mapování a kartografie a vědecká
práce v rámci doktorského studia se zaměřením na GIS a
dálkový průzkum Země.
2013 (leden) – 2013 (prosinec) – řešitel projektu SGS - OHK1-074/13, se zaměřením na:

vývoj bezdotykového ovládání GIS softwaru za pomocí
ovladače Microsoft Kinect,

práci s daty základního registru územní identifikace
RÚIAN a vývoj webové aplikace pro poskytování
specifických výstupů.
2012 (listopad) – 2013 (duben) – práce na publikaci: Atlas projektu COST, který shrnuje
výstupy z projektu OC 10011
2011 (prosinec) – 2012 (prosinec) – ČÚZK - Sekce centrální databáze, správa ISKN,
správa RÚIAN
2011 (listopad) – 2012 (prosinec) – řešitel projektu v rámci SGS SGS12/005/OHK1/1T/11, který se zabýval
porovnáním možností softwarů ArcGIS a R-project
v geostatistice.
2011 (říjen) – 2012 (prosinec) – statistické zpracovávání dat v SW ArcGIS a vývoj aplikace
v .NET, tvorba webové prezentace (Silverlight) pro
projekt COST (OC 10011) – hlavní řešitel doc. Ing. Lena
Halounová CSc. , ČVUT v Praze
2011 – zpracování informační mapy obce Poniklá
2008 – 2010 – Geodézie Krkonoše s.r.o. - střediska Vrchlabí, Harrachov, geodetické
práce
2003 – 2006 – Zeměměřičská projektová inženýrská kancelář Kellner s.r.o., Karlovy Vary;
geodetické práce
Znalosti a schopnosti
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – aktivní znalost, odborná slovní zásob
Ruský jazyk – pasivně
Francouzský jazyk – pasivně
PC:

práce s operačními systémy MS Windows a Linux

dobrá znalost práce s programem ESRI ArcGIS (Server + Desktop), OCAD 10, Trimble
PathFinder Office 4.2, MS Office a programování v prostředí Matlab 2010b,
administrace Esri ArcGIS for Server

základní znalosti práce s programy PCI Geomatica, Groma 7, Kokeš 10 – nadstavba
MISYS, AutoCAD 2010, Adobe InDesign 5

základy typografického systému LaTex a statistického zpracování dat v R-Project

základní znalost práce s XML a GML

základy programování v C++, na platformě .NET (jazyk C#) a Silverlight, práce
s databázovými systémy PostgreSQL, PostGIS, MS SQL Server a Oracle, modelování
v programu PovRay a Cinema 4D (verze 13) a tvorba diagramů UML
Řidičský průkaz:
-
skup. A, B
Zájmy odborné:
GIS, dálkový průzkum Země, tvorba map, programování, geodézie, trendy (získávání nových
informací) v oboru Geodézie / Geoinformatika / DPZ,
Zájmy mimo odbornost:
Informační technologie, sport – rekreačně (hokej, volejbal, florbal, squash, lyžování),
cestování a turistika, historie, četba knih, kulinářství, kultura, architektura a stavebnictví, hra
na kytaru, letecké modelářství
V Praze, dne 15. 01. 2015
Ing. Vladimír Holubec
Příloha – seznam publikovaných prací:
Holubec V., Halounová L.; Assessment of Flood with Regards to Land Cover Changes;
Procedia Economics and Finance; Volume 18, 2014, Pages 940–947; doi:10.1016/S22125671(14)01021-1
Holubec V., Halounová L., Vepřek K., Řehák M., Těhle M.; „Atlas urbanistického vývoje
českých měst“; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie; Praha 2013; ISBN:
978-80-01-05177-1
Holubec V., Halounová L., Bečičika M.; Mapy čtyřicetiletého vývoje města Přerov v
geografickém informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a
kartografie, Praha 2012
Holubec V., Halounová L., Buřvalová M.; Mapy čtyřicetiletého vývoje města Znojmo v
geografickém informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a
kartografie, Praha 2012
Holubec V., Halounová L.; Mapy čtyřicetiletého vývoje města Havlíčkův Brod v geografickém
informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie, Praha 2012
Holubec V., Halounová L.; Mapy čtyřicetiletého vývoje města Jablonec nad Nisou v
geografickém informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a
kartografie, Praha 2012
Holubec V., Halounová L.; Mapy čtyřicetiletého vývoje města Litvínov v geografickém
informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie, Praha 2012
Holubec V., Halounová L., Dvořák J..; Mapy čtyřicetiletého vývoje města Kladno v
geografickém informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a
kartografie, Praha 2012
Holubec V., Halounová L., Těhle M.; Mapy čtyřicetiletého vývoje města Břeclav v
geografickém informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a
kartografie, Praha 2012
Holubec V., Halounová L., Veverka O.; Mapy čtyřicetiletého vývoje města Ostrava v
geografickém informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a
kartografie, Praha 2012
Holubec V., Halounová L., Hron V.; Mapy čtyřicetiletého vývoje města Česká Lípa v
geografickém informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a
kartografie, Praha 2012
Holubec V., Halounová L., Kostin V.; Mapy pětadvacetiletého vývoje města Praha v
geografickém informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a
kartografie, Praha 2012
Holubec V., Halounová L., Nevoralová L.; Mapy čtyřicetiletého vývoje města Třebíč v
geografickém informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a
kartografie, Praha 2012
Holubec V., Halounová L., Podpěra T.; Mapy čtyřicetiletého vývoje města Děčín v
geografickém informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a
kartografie, Praha 2012
Holubec V., Halounová L., Řehák M.; Mapy čtyřicetiletého vývoje města České Budějovice v
geografickém informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a
kartografie, Praha 2012
Holubec V., Halounová L., Řehák M.; Mapy čtyřicetiletého vývoje města Kutná Hora v
geografickém informačním systému; ČVUT, Fakulta stavební, Katedra mapování a
kartografie, Praha 2012
Holubec V.; Příspěvek do sborníku – 7. studentská konference, téma: Porovnávání 3D
modelů z různých zdrojů, ArcData Praha, 2011, ISBN: 978–80–904450–5–5
Program PM-View; program pro správu a tvorbu výstupů dat databáze COST; program byl
vytvořen v rámci projektu COST na platformě .NET; Program je ke stažení na webu FSv ČVUT
v Praze http://geo1.fsv.cvut.cz/cost/actual_release/.
Holubec V., Kopecký M.; Příspěvek do sborníku – Telč 2012, aneb co je nového v oblasti
fotogrammetrie, DPZ, laserového skenování a GIS, téma: Porovnání geostatistických
možností ESRI ArcGIS a R-Project, Telč, 2012 ISBN: 978-80-01-05134-4
Holubec V., Kopecký M.; Příspěvek – Sborník příspěvků z 20. matematické konference
studentů VŠTEZ, téma: Porovnání ArcGIS a R pro využití v geostatistice, katedra matematiky
FSv ČVUT v Praze a komise JČMF, 2012 ISBN: 978-80-01-05040-8
Holubec V.; Příspěvek do sborníku – Telč 2011, aneb co je nového v oblasti fotogrammetrie,
DPZ, laserového skenování a GIS, téma: Porovnávání 3D modelů z různých zdrojů, Telč, 2011,
ISBN: 978-80-01-04903-7
Příloha – jiné úspěchy.
2012 – 3. místo Vyčichlova soutěž, FSv ČVUT v Praze, téma: Porovnání ArcGIS a R pro využití
v geostatistice
Download

Stáhnout CV