Česká republika | Zájmové body ČR v. 1406 | vektor
Zájmové body ČR
(POI CZE – Points of Interest CZE)
Databáze zájmových bodů České
republiky
(hotel,
parkoviště,
obchodní centrum atd.), v níž
každý záznam zahrnuje informace
o objektu (název, typ, adresa,
kontakty
atd.)
a
zároveň
souřadnice
jeho
polohy
v prostoru.
Sběr POI a zápis vlastního POI
Tyto databáze jsou vhodné
zejména pro použití v aplikacích
typu
LBS
(location
based
services),
tedy
„vyhledání
nejbližšího…“,
pro
řešení
dopravních a navigačních úloh,
použitelné jsou rovněž i v oblasti
geomarketingu.
Zdrojů pro pravidelnou aktualizaci je celá řada
– od oborových databází a registrů státních
úřadů a institucí přes oficiální seznamy
komerčních subjektů po informace z webu a
terénní průzkum. Adresy bodů zájmu jsou
navázány na oficiální registr adres RÚIAN.
V případě zájmu je možné koupit zápis
vlastního POI, které promítneme do databáze
CEDA, TomTom a poskytneme producentům
řady navigačních přístrojů.
Nejzajímavější údaje
Základní údaje
Souřadnicový
systém
Formát dat
Měřítko mapového
podkladu
Počet kategorií
S-JTSK
(popř. WGS84,S-42)
ESRI Shape File
1 : 10 000
58
Vhodnost použití
Zobrazování
Analýza
Lokalizace
Navigace




Propojení s dalšími daty
Aktualizace
Databázi bodů zájmu lze propojit
Aktualizace zahrnuje revizi stávající
CZE
prostřednictvím StreetNet
POI link se sítí geodatabáze, přidávání nových objektů i celých
komunikací České republiky. Tato nadstavba nových kategorií prvků.
obsahuje vstupní body k zájmovým bodům a
umožňuje navigaci po síti až k reprezentaci Velikost databáze Zájmových bodů neustále
objektu z datové sady POI CZE.
roste. Průměrný nárůst je proměnlivý – obvykle
v závislosti rozšiřování počtu kategorií prvků –
Termíny vydání
pohybuje se od 2-3% po aktuálních 44%.
Databáze POI CZE je vydávány dvakrát ročně.
V současné době čítá více než 141 000 objektů.
Central European Data Agency, a.s. | Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 26429632 | DIČ: CZ26429632 | Tel.: +420 226 220 081 | e-mail: [email protected] | www.ceda.cz
Česká republika | Zájmové body ČR v. 1406 | vektor
Kategorizace
Databáze zájmových bodů je členěna do následujících kategorií
Kód dle
standardu TYP POI CZE
GDF
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7324
7326
7328
7336
7338
7339
7341
7342
7343
7344
7346
7350
7352
7356
7360
7363
7365
Autoopravna
Čerpací stanice
Půjčovna aut
Parkoviště - kryté
Hotel, motel
Restaurace
Turistická informační kancelář
Muzeum
Divadlo
Kulturní centrum
Sportovní centrum
Nemocnice/poliklinika
Policejní stanice
Pošta
Lékárna
Banka
Zoo
Plavecký bazén
Místo pro bohoslužby
Kasino
Kino
Soudní budova
Golfové hřiště
Knihovna
Průsmyk
Přívoz
Letištní terminál
Kemp
Konferenční centrum
Velvyslanectví
Počet
POI CZE
1 143
2 490
48
139
7 333
12 747
411
1 026
218
150
502
293
1 431
3 178
2 769
2 098
19
208
8 188
40
453
240
99
119
21
10
6
543
2
115
Kód dle
standardu
GDF
TYP POI CZE
7366
7367
7369
7372
7373
7374
7376
7377
7380
7383
7384
7385
7392
7395
7397
7398
9350
9352
9360
9361
9367
9368
9369
9373
9376
9380
9382
9384
9385
Hraniční přechod
Státní úřad
Parkoviště - nekryté
Škola
Obchodní centrum
Stadión
Turisticky významné místo
Vysoká škola/Střední škola
Železniční stanice/zastávka
Letiště
Autobusové nádraží/stanice
Výstaviště
Stanice HZS
Odpočívka
Bankomat
Autorizovaný prodejce aut
Vrchol
Firma
Kluziště
Obchod
Koncertní hala
Opera
Tenisové kurty
Lékař
Ostatní zdravotnické zařízení
Hřbitov
Letiště s nepravidelným provozem
Stanice technické kontroly
Zastávka veřejné dopravy
Atributy
Atributy zájmových bodů obsahují informace o kategorii POI CZE, adresní informace a informace o poloze.
Seznam atributů (název)
Jedinečné ID prvku databáze zájmových bodů
Název obce
Kód typu POI (kód GDF)
Kód obce dle UIR-ADR
Název POI
Název okresu
Alternativní název POI
Název obchodního řetězce (v případě příslušnosti do více řetězců jsou tyto
odděleny „/“)
Číslo popisné/číslo orientační
Kód okresu dle UIR-ADR
Název ulice a veřejného prostranství
Národní směrové číslo
Kód adresy dle UIR
Telefonní číslo
Kód ulice dle UIR-ADR
E-mail
Název části obce
Adresa webových stránek
Kód části obce dle UIR-ADR
Přesnost lokalizace v metrech
Poštovní směrovací číslo
Mezinárodní směrové číslo
Central European Data Agency, a.s. | Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 26429632 | DIČ: CZ26429632 | Tel.: +420 226 220 081 | e-mail: [email protected] | www.ceda.cz
Počet
POI CZE
152
7575
10090
1713
509
213
4024
243
2742
5
197
11
236
156
4921
1123
9304
79
11
2951
11
2
13
211
92
5458
87
353
5 545
Download

Česká republika | Zájmové body ČR v. 1406 | vektor