StreetNetCZE LITE
Verze 1411 | vektor
Odlehčená verze StreetNet.
Hlavní silniční síť a doplňkové vrstvy.
Aktualizace
StreetNetCZE LITE je bezešvá geodatabáze pokrývající území celé České
republiky.
Aktualizace komunikační sítě a jejích
atributů probíhá systematicky v rámci
aktualizace StreetNet CZE. Celkový počet
úseků v této vrstvě je více než 425 000.
Nosnou vrstvou celé geodatabáze je plně routovatelná síť pozemních
komunikací České republiky omezená na dálnice a státní silniční síť
I.-III. třídy. K liniím pozemních komunikací jsou přiřazeny informace
například o funkční kategorii a typu komunikace, čísle a třídě silnice,
k ulicím jejich názvy. Rovněž jsou zaneseny i základní atributy pro pohyb
po síti (zákazy vjezdu, jednosměrnost, mýto atd.).
Termíny vydání
Síť komunikací doplňují základní topografické vrstvy a vrstvy územního
členění. Geodatabáze StreetNetCZE LITE je vhodná pro řešení dopravních
úloh a pro navigaci.
LITE je vydávána
CZE
StreetNet
LITE obsahuje významné
stavby
na
dálnicích,
rychlostních
komunikacích a silnicích I. třídy, které
budou uvedeny do provozu před vydáním
následující verze.
Dále
obsahuje
atribut
s
datem
předpokládaného uvedení komunikace
do provozu.
59 500
59 400
59 300
v. 1411
59 600
v. 1406
StreetNetCZE LITE obsahuje
59 583 km dálnic a silnic. Takto
je pokryto celé území České
republiky
pozemními
komunikacemi
vhodnými
pro pohyb motorových vozidel.
Délka úseků pozemních pozemních
komunikací v km
v. 1311
Preaktuálnost dat
Pokrytí
v. 1306
CZE
v. 1211
Geodatabáze StreetNet
dvakrát ročně.
59 200
59 100
59 000
Central European Data Agency, a.s., Prvního pluku 621/8a , Praha 8 – Karlín, 186 00 | +420 226 220 081 | www.ceda.cz
www.ceda.cz
Central European Data Agency, a.s., Prvního pluku 621/8a , Praha 8 – Karlín, 186 00 | +420 226 220 081 |
StreetNetCZE LITE
Základní údaje
Souřadnicový systém
Formát dat
Měřítko mapového podkladu
Přesnost zpracování
Počet vrstev
Vhodnost použití
S-JTSK (popř. WGS84, S-42)
ESRI Shapefile
1:10 000
5 – 10 m
15
*****
*****
*****
*****
Zobrazování
Analýza
Lokalizace
Navigace
Seznam vrstev a počet objektů
Název vrstvy
Úsek pozemní komunikace
Verze 1211 Verze 1306 Verze 1311 Verze 1406 Verze 1411
364 916
383 196
411 653
422 366
428 476
Dálniční exity
261
261
263
263
265
Kilometráž vybraných silnic*
5 078
5 078
5 078
5 078
5 078
Administrativní členění - kraj
14
14
14
14
14
Administrativní členění - okres
77
77
77
77
77
Administrativní členění - obec
6 251
6 253
6 253
6 253
6 253
140
140
140
140
140
Železnice
19 110
19 224
19 331
19 137
19 233
Zastavěné území
26 957
27 336
28 347
28 363
28 469
Centrum osídlení
16 661
16 664
16 664
18 906
18 906
Využití půdy
17 660
18 412
20 580
22 630
26 071
2 300
3 172
3 159
3 096
3 096
Les
91 754
92 139
89 650
89 564
89 511
Vodní plochy
28 497
28 544
30 207
32 447
33 114
9 198
9 202
9 145
9 158
Administrativní členění – městská část, městský obvod
Ochrana přírody
Vodní toky
9 156
* body po 0.5 km, odvozené od kilometrovníků na příslušných komunikacích
Úsek pozemní komunikace – atributy
Klíčovou je vrstva pozemních komunikací, k níž jsou připojeny základní atributy, popisující hierarchii sítě, fyzické
vlastnosti komunikací, omezení provozu, čísla silnic, prostorové identifikátory a další informace.
Kód prvku
Seznam atributů (název)
Placený úsek - dálniční známka
ID prvku
Placený úsek - mýto
Název ulice
Zástavba
Směr dopravního provozu
Příslušnost úseku k obci
Typ komunikace
Příslušnost úseku k městské části / obvodu
Typ nájezdu
Vertikální úroveň komunikace
Komunikace s mimo-úrovňovým křížením
Kód ulice
Typ povrchu
Třída komunikace
Funkční kategorie komunikace
Průjezdnost
Číslo silnice
Délka úseku
Mezinárodní číslo silnice
Most/ Tunel
Příslušnost úseku
Komunikace ve výstavbě
Central European Data Agency, a.s., Prvního pluku 621/8a , Praha 8 – Karlín, 186 00 | +420 226 220 081 | www.ceda.cz
www.ceda.cz
Central European Data Agency, a.s., Prvního pluku 621/8a , Praha 8 – Karlín, 186 00 | +420 226 220 081 |
Download

StreetNet CZE LITE