ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATI)
1. Adı Soyadı
: Reyhan NERGİZ ÜNAL
2. Doğum Tarihi
: 23.05.1980
3. Unvanı
: Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim
Durumu
:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme Bilimleri
Beslenme Biyokimyası
5. Akademik Unvanlar
 Araştırma Görevlisi - Hacettepe Üniversitesi
 Doktora/Araştırmacı - Maastricht Üniversitesi
 Yrd. Doç Dr. - Hacettepe Üniversitesi
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Maastricht Üniversitesi
Ankara,Türkiye
Maastricht, Hollanda
Ankara,Türkiye
Yıl
2003
2006
2011
2005 - 2012
2007 - 2011
2012 - halen
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
 “Sıçanlarda Maternal Diyetle Fruktoz Alımının Fetüse Etkilerinin Bazı Lipit Parametreleri ve
Lipogenez Açısından İncelenmesi”, Armağan Aytuğ Yürük, 2012-2014 (Tamamlandı)
 “Maternal diyetle alınan yüksek fruktozlu mısır şurubunun insulin ve bazı lipid parametreleri
açısından anne ve yavru ratlar üzerine olası etkileri”, Yağmur Kaya, 2013- (Devam ediyor)
 ‘’Hemodiyaliz hastalarında dislipidemi ve inflamasyon ile beslenme durumu arasındaki
ilişki’’, Ayşe Ayvacı, 2014- (Devam ediyor)
 “Tip II diyabetli hastalarda diyet yağ asit örüntüsü ve plazma sCDd36 yağ asit transport
reseptör düzeyi arasındaki İlişki”, Emine Merve Sakıoğlu, 2014- (Devam ediyor)
6.2. Doktora Tezleri
 Funda Tamer, Konu: “Farelerde diyet karbonhidrat ve yağının karaciğerde inflamasyon ve
lipogenez üzerine olası etkileri”, 2014- (Devam ediyor)
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Uluslararası (SCI indekste) Tam Metin Yayınlar
1. Marijke J.E. Kuijpers, Karen Gilio, Sietse Reitsma, Reyhan Nergiz-Unal, Lenneke Prinzen,
Sylvia Heeneman, Esther Lutgens, Marc A.M.J. van Zandvoort, Bernhard Nieswandt,
Mirjam G.A. oude Egbrink, Johan W.M Heemskerk. Complementary roles of platelets and
coagulation in thrombus formation on plaques acutely ruptured by targeted ultrasound
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
treatment: a novel intravital model. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2009; 7: 152161.
Reyhan Nergiz-Unal, Judith M.E.M. Cosemans, Marion A.H. Feijge, Paola E.J. van der
Meijden, Robert F. Storey, J.J.J. (Hans) van Giezen, Mirjam G.A. oude Egbrink, Johan W.M.
Heemskerk, Marijke J.E. Kuijpers. Stabilizing role of platelet P2Y12 receptors in sheardependent thrombus formation following plaque rupture. Plos One. 2010; 5: e10130.
Reyhan Nergiz-Unal, Timo Rademakers, Judith M.E.M. Cosemans, Johan W.M.
Heemskerk. CD36 as a multiple-ligand signaling receptor in atherothrombosis.
Cardiovascular & Hematological Agents in Medicinal Chemistry. Jan 2011; 9: 42-55.
Reyhan Nergiz-Unal, Moniek M.E. Lamers, Roger van Kruchten, Joost J. F.P. Luiken,
Judith M.E.M. Cosemans, Jan F.C. Glatz, Marijke J.E. Kuijpers, Johan W.M. Heemskerk.
Signaling role of CD36 in platelet activation and thrombus formation on immobilized
thrombospondin or oxidized low-density lipoprotein. Journal of Thrombosis and
Haemostasis. 2011; 9(9):1835-46.
Paola E. van der Meijden, Marion A Feijge, Frauke Swieringa, Karen Gilio, Reyhan NergizUnal, Karly Hamulyák, Johan W. Heemskerk. Key role of integrin α(IIb)β (3) signaling to
Syk kinase in tissue factor-induced thrombin generation. Cellular and Molecular Life
Sciences(CML). 2012 69(20):3481-92.
Reyhan Nergiz-Unal, Marijke J.E. Kuijpers, Susanne de Witt, Sylvia Heeneman, Marion
A.H. Feijge, Sonia C. Garcia Caraballo, Erik A.L Biessen, Guido R.M.M. Haenen, Judith
M.E.M. Cosemans, Johan W.M Heemskerk. Atheroprotective effect of dietary walnut intake
in ApoE-deficient mice: involvement of lipids and coagulation factors. Thrombosis Research,
2013 May 131 (5): 411-7.
Atilla Güleç, Reyhan Nergiz-Unal, Aslı Akyol, Jale Acar. Phenolic content and ascorbic
acid are major contributors to antioxidant capacity of fruits and vegetables commonly
consumed in Turkey. Journal of Food Agriculture and Environment 10/2013; 11(3&4):463468.
Marijke J.E. Kuijpers, Susanne de Witt, Reyhan Nergiz-Unal, Roger van Kruchten, Suzanne
J.A. Korporaal, Peter Verhamme, Maria Febbraio, Marc Tjwa, Peter J. Voshol, Marc F.
Hoylaerts, Judith M.E.M. Cosemans and Johan W.M. Heemskerk. Supporting Roles of
Platelet Thrombospondin-1 and CD36 in Thrombus Formation on Collagen. Arteriosclerosis,
Thrombosis, and Vascular Biology. 2014 Jun;34(6):1187-92.
Yeliz Angin, Robert W. Schwenk, Reyhan Nergiz-Unal, Nicole Hoebers, Johan W. M.
Heemskerk, Kuijpers MJ, Coumans W.A., Marc A. M. J. van Zandvoort, Arend Bonen,
Dietbert Neumann, Jan F.C. Glatz and Joost J.F.P. Luiken. Calcium signaling recruits
substrate transporters GLUT4 and CD36 to the sarcolemma without increasing cardiac
substrate uptake. The American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism.
2014 Jun 15;307(2):doi: 10.1152/ajpendo.00655.2013. [Epub ahead of print]
Uluslararası Yayınlanmış Özetler
1. Reyhan Nergiz-Unal, Marijke J.E. Kuijpers, Imke C.A. Munnix, Jan F.C. Glatz, Johan W.M
Heemskerk. Outside-in signaling induced by thrombospondin-1 enhances thrombus
formation: involvement of CD36. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2009; Volume 7,
Issue Suppl 2: Abstarct Number PP-TH-012.
2. Reyhan Nergiz-Unal, Judith M.E.M. Cosemans, Paola E.J. van der Meijden, Marion A.H.
Feijge, Mirjam G.A. oude Egbrink, Johan W.M. Heemskerk, Marijke J.E. Kuijpers.
Thrombus stabilization by P2Y12 contributes to atherothrombosis and is restricted to high
shear flow conditions. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2009; Volume 7, Issue Suppl
2: Abstract Number AS-TU-029.
3. Reyhan Nergiz-Unal, Moniek M.E. Lamers, Jan F.C. Glatz, Marijke J.E. Kuijpers, Johan
W.M. Heemskerk. Role of CD36 in platelet activation and thrombus formation on
immobilized thrombospondin and oxidized LDL. Hämostaseologie. 2010; 1/2010.
4. Reyhan Nergiz-Unal, Moniek M.E. Lamers, Roger van Kruchten, Judith M.E.M. Cosemans,
Joost J. F.P. Luiken, Jan F.C. Glatz, Marijke J.E. Kuijpers, Johan W.M. Heemskerk.
Signaling role of CD36 in platelet adhesion and spreading. Journal of Thrombosis and
Haemostasis. Volume 9, Issue Suppl 2, pages 1–250, July 2011.
5. Susanne M. de Witt, Moniek M.E. Lamers, Reyhan Nergiz, Frauke Swieringa, Erik Westein
E, Judith M.E.M. Cosemans, Johan W.M. Heemskerk. Platelet receptors in thrombus
formation on spotted microarray surfaces. Journal of Thrombosis and Haemostasis. Volume
9, Issue Supplement s2, pages 251–498, July 2011.
6. Yeliz Angin, Robert Schwenk, Reyhan Nergiz-Unal, Nicole Hoebers, Johan Heemskerk,
Benoit-Gilles Kerfant, Willl Coumans, Marc Zandvoort, Dietbert Neumann, Jan Glatz, Joost
Luiken. Calcium signaling recruits substrate transporters GLUT4 and CD36 to the
sarcolemma without increasing substrate uptake. FEBS Journal Supplement. Volume 280,
Issue Supplement s1, pages 1-661, July 2013.
7. Susanne M. de Witt, Reyhan Nergiz-Unal, Marion A.H. Feijge, Wiese A., Jupe, S., Prins
M.H., Judith M.E.M. Cosemans, Johan W.M. Heemskerk. Genes in arterial thrombus
formation: a comparison of in vivo and in vitro studies. Journal of Thrombosis and
Haemostasis. Volume 11 Supplement 2, pages: 352-353, Special Issue: SI, July 2013.
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler.
1. Reyhan Nergiz-Unal, Marijke J.E. Kuijpers, Imke C.A. Munnix, Jan F.C. Glatz, Johan W.M
Heemskerk. Outside-in signaling induced by thrombospondin-1 enhances thrombus
formation: involvement of CD36. Uluslararası Tromboz ve Haemostaz Derneği (ISTH),
XXIInd ISTH Kongresi, Boston, USA, 2009 (Sözlü Sunum)
2. Reyhan Nergiz-Unal, Judith M.E.M. Cosemans, Paola E.J. van der Meijden, Marion A.H.
Feijge, Mirjam G.A. oude Egbrink, Johan W.M. Heemskerk, Marijke J.E. Kuijpers.
Thrombus stabilization by P2Y12 contributes to atherothrombosis and is restricted to high
shear flow conditions. Uluslararası Tromboz ve Haemostaz Derneği (ISTH), XXIInd ISTH
Kongresi, Boston, USA, 2009 (Poster Sunum)
3. Reyhan Nergiz-Unal, Moniek M.E. Lamers, Jan F.C. Glatz, Marijke J.E. Kuijpers, Johan
W.M. Heemskerk. Role of CD36 in platelet activation and thrombus formation on
immobilized thrombospondin and oxidized LDL. Birinci Almanya (Gesellschaft für
Thrombose- und Hämostaseforschung (GTH)) ve Holanda (Nederlandse Vereniging voor
Trombose en Hemostase (NVTH)) Tromboz ve Haemostaz Derneği kongresi, Nürnberg,
Almanya, 2010 (Poster Sunum)
4. Reyhan Nergiz-Unal, Moniek M.E. Lamers, Roger van Kruchten, Judith M.E.M. Cosemans,
Joost J. F.P. Luiken, Jan F.C. Glatz, Marijke J.E. Kuijpers, Johan W.M. Heemskerk.
Signaling role of CD36 in platelet adhesion and spreading Signaling role of CD36 in platelet
adhesion and spreading. Uluslararası Tromboz ve Haemostaz Derneği (ISTH), XXIIIrd ISTH
Kongresi, Kyoto, Japonya, 2011 (Poster Sunum)
5. Susanne M. de Witt, Moniek M.E. Lamers, Reyhan Nergiz, Frauke Swieringa, Erik Westein
,Judith M.E.M. Cosemans, Johan W.M. Heemskerk. Platelet receptors in thrombus formation
on spotted microarray surfaces. Uluslararası Tromboz ve Haemostaz Derneği (ISTH),
XXIIIrd ISTH Kongresi, Kyoto, Japonya, 2011 (Poster Sunum)
6. Reyhan Nergiz-Unal, Marijke J.E. Kuijpers, Sylvia Heeneman, Marion A.H. Feijge, Sonia
C. Garcia Caraballo, Erik A.L Biessen, Guido R.M.M. Haenen, Judith M.E.M. Cosemans,
Johan W.M Heemskerk. Effect of dietary grape seed extract on plaque development and
coagulant state ensuing atherosclerosis in ApoE-deficient mice. 1st American Society of
Nutrition Middle East Congress (Nutrition in Health & Disease), Istanbul, Turkiye, February,
2012 (Sözlü Sunum).
7. Reyhan Nergiz-Unal, Marijke J.E. Kuijpers, Sylvia Heeneman, Marion A.H. Feijge, Sonia
C. Garcia Caraballo, Erik A.L Biessen, Guido R.M.M. Haenen, Judith M.E.M. Cosemans,
Johan W.M Heemskerk. Effect of dietary whole walnut or walnut oil on atherothrombosis in
ApoE-deficient mice. 1st American Society of Nutrition Middle East Congress (Nutrition in
Health & Disease) Istanbul, Turkiye February 2012, (Poster Sunum).
8. Aslı Akyol, Nesrin Çelik, Nur Gülsüm Coşkun, Dilek Kaçaranoğu, Yağmur Küçükaşçı, Ayşe
Özbilir, Şeyda Uzun, Beyza Yılmaz, Hande Yılmaz, Özge Yılmaz, Reyhan Nergiz-Unal. 612 Aylık Bebeklerde Ek Besinlerin Şeker Tüketimi Üzerine Etkisi. VIII. Uluslararası
Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya, Türkiye, Nisan 2012 (Sözlü Sunum)
9. Pelin Bilgiç, Reyhan Nergiz-Unal, Nurcan Yabancı, Hülya Akko, Şeyma Nur Ece, Meryem
Saban, İbrahim Salman, Gönül Tolan, Gamze Turhal. Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Dış Görünüşe Sosyokültürel Yaklaşim.
VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya, Türkiye, Nisan 2012 (Poster)
10. Reyhan Nergiz-Unal, Pelin Bilgiç, Nurcan Yabancı, Hülya Akko, Şeyma Nur Ece, Meryem
Saban, İbrahim Salman, Gönül Tolan, Gamze Turhal. Yeme Davranış Bozukluğu ve Vücut
Şekli Algısının Beslenme ve Diyetetik ile Spor Bilimleri Öğrencilerinde Değerlendirilmesi.
VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya, Türkiye, Nisan 2012 (Sözlü
Sunum)
11. Reyhan Nergiz-Unal, Nur Gülsüm Coşkun, Yağmur Küçükaşçı, Ayşe Özbilir, Özge Yılmaz,
Nesrin Çelik, Dilek Kaçaranoğu, Şeyda Uzun, Beyza Yılmaz, Hande Yılmaz, Aslı Akyol. 612 Aylık Bebeklerde Uygun Olmayan Tamamlayıcı Beslenme Yüksek Sodyum Alımına
Neden Olmaktadır. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya, Türkiye,
Nisan 2012 (Sözlü Sunum)
12. Reyhan Nergiz-Unal, Berat Nursal-Tosun, Atila Güleç, H.Tanju Besler. Açıkta Satılan
Sütlere Farklı Süreler Uygulanan Geleneksel Kaynatma İşleminin, Sütün Protein ve Serbest
Amino Asit Düzeylerine Etkisi. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya,
Türkiye, Nisan 2012 (Poster Sunum)
13. Yeliz Angin, Reyhan Nergiz-Unal, N.T.H Hoebers. J.W.M Heemskerk. Jan F.C Glatz.,
Joost F.P. Luiken. Interactions between membrane fatty acid transporter CD36 and Ca2+
signaling in cardiomyocytes.10th Congress of the International Society for the Study of Fatty
Acids and Lipids (ISSFAL). Vancouver, Kanada, Mayıs 2012 (Poster Sunum)
14. Marijke J.E. Kuijpers, Reyhan Nergiz-Unal, Susanne de Witt, Roger van Kruchten, Suzanne
J.A. Korporaal, Maria Febbraio, Marc F. Hoylaerts, Marc Tjwa, Peter J. Voshol, Judith
M.E.M. Cosemans, Johan W.M. Heemskerk. Subtle role of platelet thrombospondin-1
interaction with CD36 in murine thrombus formation on collagen. 1st EUPLAN Platelet
Conference Maastricht, The Netherlands, Eylül, 2012. (Poster Sunum)
15. Susanne de Witt, Reyhan Nergiz-Unal, Marion Feijge, Anna Wiese, Steve Jupe, Martin
Prins, Judith M.E.M. Cosemans, Johan W.M. Heemskerk. Genes in arterial thrombus
formation: A comparison of in vivo and in vitro studies. Uluslararası Tromboz ve Haemostaz
Derneği (ISTH), XXIVth ISTH Kongresi, Amsterdam, Hollanda, Temmuz, 2013 (Poster
Sunum).
16. Yeliz Angin, Robert Schwenk, Reyhan Nergiz-Unal, Nicole Hoebers, Johan Heemskerk,
Benoit-Gilles Kerfant, Willl Coumans, Marc Zandvoort, Dietbert Neumann, Jan Glatz, Joost
Luiken. Calcium signaling recruits substrate transporters GLUT4 and CD36 to the
sarcolemma without increasing substrate uptake. 38th Federation of European Biochemical
Societies (FEBS) Congress, St. Petersburg, Rusya,Temmuz, 2013 (Poster Sunum).
17. Reyhan Nergiz-Unal, Eray Albayrak, Melis Agma, Tuğba Alkan, Seray Akalın, Kübra Işgın
Burcu Aksoy, Aslı Akyol, Aylin Ayaz, Zehra Büyüktuncer Demirel ve H. Tanju Besler.
Adolesanlarda abdominal yağlanma ile enerji ve makro besin ögeleri alımı arasındaki ilişki:
pilot çalışma. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye, Nisan 2014
(Poster Sunum)
18. Aslı Akyol, Reyhan Nergiz-Ünal, Firdevs İnce, Emine İyiol, , Hacer Kabukbelen, Selin
Karaer, Merve Betül Karakuş, Özge Mengi, Merve Nur Mertaslan, Elmas Önde, Yıldız
Çisem Özarslan, Aysu Çalılşır Özden. Adolesanlarda vücut algıları ara öğün tercihlerini
etkiler mi? IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye, Nisan 2014
(Poster Sunum)
19. Aylin Ayaz, Hazal Küçükkaraca, Enes Bahadır Kılıç, Gökçen Kınay, Aysun Göktürk, Arife
acit, Ezgi Bellikçi Koyu, Aslı Akyol, Reyhan Nergiz, Zehra Büyüktuncer Demirel, H. Tanju
Besler. Adolesanlarda öğün alışkanlıklarının değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve
Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye, Nisan 2014 (Poster Sunum)
20. Nurcan Yabancı, Alev Keser, Esma Asil, Reyhan Nergiz Ünal, Pelin Bilgiç. Hemşirelik
Bölümü öğrencilerinde yeme bozukluğu riski:Pilot bir çalışma. IX. Uluslararası Beslenme ve
Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye, Nisan 2014 (Poster Sunum)
21. Armağan Yürük, Reyhan Nergiz Ünal. Maternal diyetle yüksek fruktoz alımı anne ve yavru
ratların plazma ve karaciğer triglserit düzeylerini arttırmaktadır. IX. Uluslararası Beslenme
ve Diyetetik Kongresi. Ankara, Türkiye, Nisan 2014 (Sözlü Sunum)
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
1. Reyhan Nergiz Ünal. Platelets in atherothrombosis: Roles of CD36 and P2Y12 receptors.
(ISBN: 978-90-817320-0-0), Palme Publications, Maastricht, 2011.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Neslişah Rakıcıoğlu, Reyhan Nergiz, Şerife Özkan. Hemodiyaliz hastalarında beslenme
durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2005;32(1):13-25.
2. Reyhan Nergiz Ünal, F. Gülhan Samur. Pika davranışının insan sağlığı üzerine etkileri.
Beslenme ve Diyet Dergisi, Ağustos, 2012; 40 (2):155-162.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
Yayınlanmış Kitaplar/ El Kitapları
1. Reyhan Nergiz Ünal, H. Tanju Besler. Beslenmede Sütün Önemi. Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Mdl. (ISBN: 975-590-181-7) Ankara, 2006.
8.Projeler
1. Projedeki Görevi:
Proje Adı:
Proje Yürütücüsü.
Sıçanlarda maternal diyetle fruktoz alımının fetüse etkilerinin
bazı
lipit parametreleri ve lipogenez açısından incelenmesi
Başlama-Bitiş Tarihi: 2013-2014 (Tamamlandı)
Destekleyen Kuruluş:Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Hızlı Destek Projesi (013D03401001)
2. Projedeki Görevi:
Proje Yürütücüsü.
Proje Adı:
Farelerde diyet karbonhidrat ve yağının karaciğerde inflamasyon ve
lipogenez üzerine olası etkileri
Başlama-Bitiş Tarihi: 2014-2017 (Devam ediyor)
Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini
Destekleme Programı (114S726)
9.İdari Görevler
H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Erasmus Staj Programı Koordinatörlüğü
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
 International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH
 International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids, ISSFAL
 Nutrition Society
11.Ödüller







İhsan Doğramacı Üstün başarı Ödülü, Hacettepe Universitesi, Ankara, Turkiye, 2003.
Öğrenci Başarı Ödülü, Hacettepe Universitesi, Ankara, Turkiye, 2003.
Yurtdışı doktora araştırma bursu, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), Hacettepe
Universitesi, Ankara, Turkiye, 2007-2011.
Genç Araştırmacı Ödülü, Uluslararası Tromboz ve Haemostaz Derneği (ISTH), XXIInd
ISTH Kongresi, Boston, USA, 2009.
Poster Ödülü, Birinci Almanya (Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung
(GTH)) ve Holanda (Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase (NVTH))
Tromboz ve Haemostaz Derneği kongresi, Nürnberg, Almanya, 2010. (Proje yardımcı
araştırmacısı)
Asya-Pasifik Bilim Bursu, Japon Tromboz ve Haemostaz Derneği (JSTH) , XXIIIrd
Congress of ISTH, Kyoto, Japonya, 2011.
En İyi Sözlü Sunum Ödülü. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Ankara,
Türkiye, Nisan 2014 (Sözlü Sunum) (Proje yürütücüsü)
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
Dönem
Güz/Bahar
Güz/Bahar
Güz/Bahar
Güz
Bahar
Güz
Bahar
Dersin Adı
Beslenme Biyokimyası I ve II
Introduction to Foods I ve II
Dietetics I ve II
Proje Planlama İlkeleri
Proje Çalışması
Seminer Hazırlama
Seminer Sunumu
Besin ve Besin Ögesi ile İlaç
2014-2015
Güz/Bahar
Etkileşimi
2014-2015
Güz/Bahar Dış Hastane ve Kurum Stajı
2014-2015
Güz/Bahar *Besin İlaç Etkileşimi
2014-2015
Güz/Bahar **Beslenme ve İmmün Sistem
İşaretli dersler, *yüksek lisans ve **doktora dersleridir.
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik
Uygulama Sayısı
3
0
60
1
0
50
1
0
50
0
2
9
0
3
9
0
2
10
0
2
10
1
0
60
0
2
2
14
0
0
6
10
10
Download

Yrd. Doç. Dr. Reyhan Nergiz Ünal