MMF-Ek I-B1-ECTS
1213852-Bilgisayar Grafikleri
Yarıyıl
8. Yarıyıl
Ders Dili
Zorunlu/Seçmeli
Ön şartlar
Ön tavsiyeler
Katalog Tanımı
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Ders Kitabı ve/veya Kaynakları
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kredi Dağılımı
Uygulama
Laboratuvar
0
Teori
3
Türkçe
Seçmeli
Yok
Yok
Bilgisayar Grafikleri
ECTS
Bu ders kapsamında bilgisayar grafiğinin temellerini oluşturan
algoritmalar OpenGL uygulamaları ile incelenmektedir. 2D
ve 3D grafik teknikleri incelenirken, farklı şekil ve cisimlerin
betimlenmesi ve modellenmesi, aydınlatma, gölgeleme, görsel
giydirme ve doku kaplaması özelikleri de dersin kapsamı
içerisindedir. Örnekler pek çok bilgisayar sisteminde yaygın
olarak kullanılan OpenGL komutları ile incelenmektedir.
Böylece OpenGL paketinin sağladığı aygıttan bağımsız
fonksiyonlar kullanılarak, C++ gibi genel amaçlı bir
programlama dilinde yazılmış bir program ile, çok çeşitli
grafik görüntüler oluşturulabilmektedir
Öğrencilerin üç boyutlu bilgisayar grafikleri kavramlarını ve
kullanıcı arayüzlerini öğrenmesini ve ileri görüntüleme
tekniklerini etkin olarak kullanabilmesini sağlamak.
Öğrencilere ileri grafik API'lerini (OpenGL, PovRay, JOGL)
ve kullanıcı arayüzlerini etkin kullanabilme yeteneğini
kazandırmak.
Öğrencilere, hızlı ve kaliteli animasyon ve grafiklerin
oluşturulmasında gerekli veri yapılarını etkin ve doğru bir
şekilde tasarlayabilme ve kullanabilme yeteneğini
kazandırmak.
Öğrencileri 2 & 3 boyutlu oyun programlama ile tanıştırmak.
Öğrencileri, bilgisayar grafikleri alanında gelişen araştırma
konularını takip edebilir duruma getirmek (internet üzerine üç
boyutlu içerik ekleme gibi)
Hearn, D. and Baker, M.P., 2004, Computer Graphics with
OpenGL, Prentice-Hall, USA, 857p.
Burger, P. and Gillies, D., 1989, Interactive Computer
Graphics (Functional, Procedural and Device Level Methods),
Addison Wesley, Great Britain, 504 p.
Foley, J.D., Dam, A., Feiner, S.K. ve Hughes, J.F., 1996,
Computer Graphics Principles and Practice 2nd edition in C,
AW, 1175 p.
Watt, A., 2000, 3D Computer Graphics, Third Edition,
Addison-Wesley.
TOM MILLER, 3D Oyun Programlamaya Giriş, Alfa
Yayınları, 2005 (Türkçe) – C#, DirectX
Michael MORRISON, Oyun Programlama 24 Saatte, Alfa
MMF-Ek I-B1-ECTS
Değerlendirme Ölçütleri
İçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%)
Ders Sorumluları
Yayınları, 2004 (Türkçe) – C++
Woo, M., Neider, J., Davis, T., Shreiner, D., 1999, OpenGL
Programming Guide, Third Edition, AW.
Hill, F. S., Computer Graphics Using OpenGL, 2nd Edition,
PH, 2001.
Şerif Gözcü, OPENGL ve GLUT ile Oyun Programcılığına
Giriş, Seçkin, 2006 (New)
Adet
Yüzde
1
40
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
1
60
Dönem Sonu Sınavı
Matematik ve Temel Bilimler 50
25
Mühendislik Bilimleri
25
Mühendislik Tasarımı
0
Sosyal Bilimler
Yrd.Doç.Dr.Erkan ÜLKER
Download

Bilgisayar Grafikleri