Využití metriky CLV (Customer Life-time Value)
ve strategickém řízení firem
Získejte komplexní přehled v oblasti využití metriky CLV ve
strategickém řízení firem!
Tento kurz Vás seznámí se všemi základními pojmy v CLV a poskytne srozumitelný výklad této marketingové
metriky. Po absolvování tohoto kurzu se budete dobře orientovat v problematice CLV a okamžitě dokážete
tuto marketingovou metriku použít v praxi.
Cílová skupina
•
•
•
•
Top manažerům firem, kteří chtějí efektivně hlídat náklady firem.
Marketingovým stratégům, kteří chtějí používat moderní marketingové metriky.
Pracovníkům marketingových oddělení, kteří se chtějí zapojit do efektivního finančního řízení firmy.
Všem, kteří chtějí v oblasti strategického marketingu a strategického řízení získat konkurenční
výhodu.
Naše doporučení
Kurz Využití metrik CLV ve strategickém řízení firem Vám poskytne výklad důležitých kroků a zákonitostí pro
udržení optimálních nákladů na marketingové kampaně. Kurz Vám poskytne nástroj pro ověřování
návratnosti marketingových projektů s okamžitým praktickým využitím ve Vaší práci a vašem podniku.
Přidaná hodnota
•
•
•
•
Získáte souhrnný přehled o využití metrik CLV ve strategickém řízení firem.
Nabyté informace s výhodou využijete v běžné praxi.
Získáte CERTIFIKÁT o absolvování kurzu.
Občerstvení a studijní materiály v ceně kurzu.
Osnova kurzu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Základní pojmy k problematice CLV jako nástroje pro efektivní řízení návratnosti marketingových
projektů a marketingové řízení.
Řízení vztahu se zákazníky z pohledu aktiva, ukazatele hodnoty firmy.
Sledování dopadů manažerských strategií a marketingových investic ve vztahu, co zákazník firmě
přináší.
Stanovení optimální úrovně investic do marketingových a prodejních aktivit.
Optimalizace alokace omezených zdrojů do marketingových a prodejních aktivit.
Metody výběru zákazníků a specifické komunikační strategie.
Měření loajality zákazníků (podíl nákupu, pravděpodobnost nákupu, nákupní frekvence a cykly).
Jaké jsou úlohy a obsahový rámec CLV.
Strategický marketing vers. CLV jako nástroj maximalizace rentability a profitability obchodu.
Východiska pro CLV, informační zdroje, CRM, Data mining.
Metody marketingových metrik pro identifikaci výše vynaložených marketingových nákladů, RFM,
SOW, PCV.
Prediktivní marketingová metrika CLV, praktické příklady marketingové metriky CLV.
Návrh koncepce marketingového metriky CLV.
Orientace ve Study Case pro marketingový controlling.
Závěr.
www.uk-mba.cz
Lektor kurzu
Ing. Michael Hanzelka, MBA
Manažer, certifikovaný lektor a kouč
Je absolventem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Podnikatelské fakulty VUT v Brně.
Vykonával praxi na pozicích člena představenstva a výkonného ředitele v mezinárodní makléřské
holdingové společnosti Finance.EU, a.s. později AWD ČR a SR jako jednatel a výkonný ředitel. Dále na
pozicích předsedy představenstva a generálního ředitele mezinárodní makléřské společnosti DAC CEE a.s.,
napojené na nadnárodní holding AIG. Lektorskou činnost vykonával u řady firem se zaměřením na obchodní
a manažerské dovednosti a oblast ekonomicko-finanční jako jsou Business plány, ekonomika pro nefinanční
manažery apod. V poslední době se zaměřuje na propracování technik některých marketingových metrik a
šíření Haptického prodeje jako revolučního obchodního nástroje.
Cena kurzu
•
•
Kč 3.900,-- bez DPH
občerstvení a materiály v ceně
Místo a datum konání
•
•
4.5.2013
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2960/4, 61200 Brno
Dotazy a přihlášky na e-mailu: [email protected]
www.uk-mba.cz
Download

Využití metriky CLV (Customer Life-time Value) ve