I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
pořádá sympozium
XXII. FREJKOVY DNY
s mezinárodní účastí
a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
19. - 20. června 2014
Maximus Resort Hotel Brno****
Hrázní 4a, Brno
Program
ODBORNÝ PROGRAM
Čtvrtek 19. června
7:00 - 8:00
Registrace účastníků a firem
8:00 - 8:30
Slavnostní zahájení kongresu
Lékařská sekce – spojené kongresové sály Aqua 2 a Lignum 3
FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ – FREJKOVA CENA
8:30 - 9:20
První blok
1. ANALÝZA PERIPROTETICKÝCH TKÁNÍ POMOCÍ MORAWIETZOVY KLASIFIKACE
Holinka M.1, Gallo J.1, Lužná P.2, Ehrmann J.2, Lošták J.1, Zapletalová J.3
1
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
2
Ústav histologie a embryologie LF UP Olomouc
3
Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc
7‘
2. EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE MIKROBIOLOGICKÉHO SPADU NA OPERAČNÍM SÁLE
BĚHEM OPERACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KOLENNÍHO KLOUBU
Čeněk J.1, Reiter J.1, Bočková V.2
1
Ortopedicko-traumatologické oddělení, mikrobiologie Nemocnice Písek a.s.
2
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Písek a.s.
7‘
3. MANAGEMENT PERIOPERAČNÍ ANALGEZIE PŘI OPERACI TEP KOLENE
Rapi J.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7‘
4. ANALÝZA VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ PACIENTŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH
K PRIMOIMPLANTACI TEP KYČLE A KOLENA
Lošťák J.1, Gallo J.1, Zapletalová J.2
1
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
2
Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci
7‘
5. MASIVNÍ PLICNÍ TUKOVÁ EMBOLIE SE ŠŤASTNÝM KONCEM-KAZUISTIKA
Reiter J., Čeněk J.
Ortopedicko – traumatologické odd. Nemocnice Písek a.s.
7´
9:20 - 9:30
2
Přestávka na kávu
9:30 - 10:30
Druhý blok
6. POROVNÁNÍ PEROPERAČNÍ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE PACIENTŮ
PŘI ROZSÁHLÝCH OPERACÍCH PÁTEŘE
Ježek M., Brabec K.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
7‘
7. ZHODNOCENÍ INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ PO OPERACÍCH SKOLIÓZ
Břízová P.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
7´
8. KOMPENZAČNÍ MECHANISMY CELKOVÉ STABILITY PÁTEŘE PO OPERAČNÍM
ŘEŠENÍ U PACIENTŮ S ADOLESCENTNÍ IDIOPATICKOU SKOLIÓZOU TYPU LENKE 1
Prýmek M.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
7´
9. SPONDYLODISCITIS – NAŠE ZKUŠENOSTI
Ryšavý V., Salus A.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Jihlava
7´
10. EKONOMICKÉ ASPEKTY LÉČBY NEKROTIZUJÍCÍ FASCIITIDY: „JAKOU CENU MÁ ŽIVOT?”
Fajt T., Debre J., Štěpán Z.
Ortopedické odd., Šumperská nemocnice a.s.
7´
11. NAŠE ZKUŠENOSTI S IMPLANTACÍ SILASTIKOVÝCH NÁHRAD
MCP KLOUBŮ II-V U REVMATIKŮ
Hlubek R.
Ortopedické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava
7´
10:30 - 10:40
Přestávka na kávu
10:40 - 11:40
Třetí blok
12. MOŽNOSTI BIOLOGICKÉ NÁHRADY PROXIMÁLNÍHO HUMERU
Jůzek R. Matějovský Z.
Ortopedická klinika 1. LF UK Praha Nemocnice Na Bulovce
7´
13. MOŽNOSTI CHIRURGICKÉ LÉČBY OBROVSKOBUNĚČNÉHO NÁDORU
DISTÁLNÍHO FEMURU
Mahdal M.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
14. CHONDROSARKOMY V SOUBORU I.ORTK FN USA V BRNĚ V LETECH 2001 - 2013
Pazourek L.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
3
15. COXOMETRIE PŘED TEP KYČELNÍHO KLOUBU
Valach O., Čmelík D.
Ortopedie, Městská nemocnice Ostrava
7´
16. ZHODNOCENÍ ASEPTICKÝCH REVIZÍ TEP KOLEN V LETECH 2004 - 2013
Kocanda J., Sklenský J., Prýmek M.
FN Brno, Ortopedická klinika
7´
17. REVIZE TKA PRO ASEPTICKÉ UVOLNĚNÍ - NAŠE ZKUŠENOSTI
Emmer J.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
11:40 - 11:450
Přestávka na kávu
11:50 - 12:40
Čtvrtý blok
18. SPORTOVNÍ AKTIVITY A TRAUMATICKÁ NESTABILITA RAMENE – HODNOCENÍ
VÝSLEDKŮ ARTROSKOPICKÉ STABILIZACE
Martinek L.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
19. SUBPECTORÁLNÍ TENODÉZA BICEPSU
Kovanda T.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
20. MINI A MÉNĚ INVAZIVNÍ MEDOTY V TERAPII TRAUMAT KLÍČNÍ KOSTI,
KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY
Václavek J., Kotrč J., Šíma J.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, SMN a.s.
7´
21. ÚNAVOVÉ ZLOMENINY V. METATARZU
Bušková K.
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN
7´
22. ZLOMENINY PROXIMÁLNÍHO HUMERU
Wrangler M.
Úrazová Nemocnice Brno
7´
12:40 - 13:40
4
Přestávka na oběd
13:40 - 14:30
Pátý blok
23. PŘEHLED VZÁCNÝCH ZLOMENIN SKELETU
Váchal J., Klézl Z.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
7´
24. ZLOMENINY HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI
Alt J.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK Praha a ÚVN
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
7´
25. INDIKACE LÉČEBNÉ METODY ZLOMENIN DISTÁLNÍHO RADIA
Z POHLEDU GEOMETRICKÉHO MODELU
Vlček M., Niedoba M.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN v Motole, Praha
7´
26. ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RADIA
Hasara R., Reška M.
I. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
27. ŘEŠENÍ POSTTRAUMATICKÉ LÉZE TF SYNDESMOZY METODOU ZIPTIGHT
Václavek J., Kotrč J., Šíma J.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, SMN a.s.
7´
20:00
Slavnostní udělení Frejkovy ceny pro rok 2014
Společenský večer, Hotel Maximus Resort Brno****
5
Sesterská sekce – kongresový sál Ignis 4
9:00 - 10:00
První blok
Předsednictvo: Hamříková L., Krejsová K., Šnýdrová D., Hradilová V.
1. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SESTERSKÉ SEKCE
Moderová H.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
2. PODTLAKOVÁ TERAPIE – SYSTÉM PICO
Mokrá V., Střelcová G.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
3. NOZOKOMIÁLNÍ INFEKCE V NEMOCNICI
Smékalová P., Dvořáková K.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
4. EFEKTIVITA PSYCHOTERAPIE
Dvorská L.
Oddělení klinické psychologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně
5. JAK FUNGUJE PSYCHOTERAPIE
Spurná Z.
Oddělení klinické psychologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně
6. DISKUZE
11:00 - 12:30
Druhý blok
Předsednictvo: Hamříková L., Krejsová K., Šnýdrová D., Hradilová V.
7. TOTÁLNÍ NÁHRADA KYČELNÍHO KLOUBU
Kalová D., Meindlová J.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
8. EWINGŮV SARKOM
Krcháková G.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
9. MULTIKULTURNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ
Skotáková O.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
10. PREVENCE ČASNÝCH POOPERAČNÍCH KOMLIKACÍ U PACIENTA
PO TEP KYČLE V INTENZIVNÍ PÉČI
Zemanová J., Pokorná A.
LF MU Katedra ošetřovatelství v Brně
6
11. OPERAČNÍ ŘEŠENÍ FRAKTUR FEMURU, KAZUISTIKA
Vitásková L., Bečičková Z.
Středomoravská nemocniční a.s. - odštěpný závod Nemocnice Prostějov
12. DISKUZE
12:30 - 14:30
Přestávka na oběd
14:30 - 15:30
Třetí blok
Předsednictvo: Hamříková L., Krejsová K., Šnýdrová D., Hradilová V.
13. OSTEOSYNTÉZY
Špičáková E.
I. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
14. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE
Jandusová P., Friedlová M.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
15. NOVINKY Z EWMA
Pokorná A.
LF MU Katedra ošetřovatelství v Brně
16. CO JE DŮVODEM K POCHYBENÍ
Křížová M., Kalábová B.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
17. SPECIFIKA OŠETŘOVÁNÍ CHRONICKÝCH RAN A DEFEKTŮ U SENIORŮ
Šuplíková L., Nedomová S., Zapletalová M.
II. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
18. DISKUZE
19. ZÁVĚR SESTERSKÉ SEKCE
Moderová H.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7
Pátek 20. června
Lékařská a sesterská sekce – kongresový sál Ignis 4
9:00 - 10:30
Šestý blok
Předsednictvo: Běhounek J., Šimeček K.
28. EKONOMICKÉ ASPEKTY ZDRAVOTNICTVÍ V ČR
Běhounek J.
Senát Parlamentu České Republiky
20´
29. EKONOMICKÉ PROBLÉMY FAKULTNÍCH NEMOCNIC
Vaňková Z.
Ekonomický úsek FN u sv. Anny v Brně
10´
30. HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA A JEJICH VYUŽITÍ K PROBLEMATICE HTA
Burger M.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita
10´
31. POHLED STATISTIKA NA HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA
Májek O.
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita
10´
32. HTA Z POHLEDU REVMATOLOGIE
Fojtík Z.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU, FN Brno
10´
33. DRG V ORTOPEDII, UPCODING – ZA CO NÁM HROZÍ POKUTA,
DOWNCODING – KDE SE ŠIDÍME
Šimeček K.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Písek a. s.
10´
34. DRG NA I. ORTOPEDICKÉ KLINICE V BRNĚ
Nachtnebl L.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
10´
10:40 - 10:50
Přestávka na kávu
10:50 - 12:20
Sedmý blok
Předsednictvo: Pink T., Múdry P.
35. ASPEKTY PÉČE O PACIENTY DĚTSKÉHO VĚKU SE SARKOMY
Múdrý P.
Klinika dětské onkologie FN Brno, LF MU
10´
36. SOCIOEKONOMICKÉ ASPEKTY CKP KYČELNÍHO KLOUBU
Pink T., Jarošík J. Úrazová Nemocnice Brno
10´
8
37. EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY V OPERATIVĚ PŘEDNOŽÍ
Kunovský R., Pink T., Jarošík J.
Úrazová Nemocnice Brno
10´
38. ZLOMENINY KRČKU FEMORU - KOMPLIKACE A EKONOMICKÉ ASPEKTY LÉČBY
Stoklas J., Pink T., Kunovský R.
Úrazová Nemocnice Brno
10´
39. ZLOMENINY HORNÉHO KONCA STEHNOVEJ KOSTI – LACNÁ OPERÁCIA?
Štolfa Š, Pobeha J., Schreierová D.
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice, Slovensko
10´
40. EFEKTIVITA PSYCHOTERAPIE
Dvorská L.
Oddělení klinické psychologie FN u sv. Anny v Brně
10´
41. EKONOMICKO-SOCIÁLNÍ ASPEKTY PROCESU HOJENÍ RAN
Pokorná A.
Katedra ošetřovatelství LF MU
10´
12:20 - 12:30
Přestávka na kávu
12:30 - 13:30
Osmý blok
Předsednictvo: Repko M., Tomáš T.
42. MOŽNOSTI LÉČBY RELABUJÍCÍ AGRESIVNÍ FIBROMATÓZY
Adámková Krákorová D.1, Pazourek L.2, Hrazdíra L.2, Tuček Š.1
1
Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav v Brně
2
I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
10´
43. MODERNÍ OPERAČNÍ POSTUPY ZAJIŠŤUJÍCÍ TROJDIMENZIONÁLNÍ
KOREKCE IDIOPATICKÝCH ADOLESCENTNÍCH SKOLIÓZ
Repko M.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
10´
44. JAK FUNGUJE PSYCHOTERAPIE
Spurná Z.
Oddělení klinické psychologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně
10´
45. NOVÉ POZNATKY V TERAPII OSTEOPORÓZY
Rozkydal Z.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
10´
46. PODTLAKOVÁ TERAPIE V ORTOPEDII
Tomáš T.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
10´
13:30
Zakončení kongresu
9
Download

Program ke stažení - ta