Organizace školení a přezkoušení
z ELEKTROTECHNICKÉ KVALIFIKACE
§4 Vyhlášky 50/1978 Sb. pro EEKR-B v ZS 2014/15
Garant: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.
Organizace
Získání elektrotechnické kvalifikace je nutnou podmínkou účasti na laboratorní výuce. Tato
kvalifikace má platnost omezenu pouze na dílny a laboratoře FEKT a doba platnosti je 3 roky. Různá
osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci získaná mimo FEKT se neuznávají. Poučení a přezkoušení
bude provedeno ve 2. a 3. týdnu semestru v rámci předmětu Elektrotechnika 1 (BEL1).
Povinné poučení proběhne v rámci jedné přednášky a jednoho cvičení ve 2. týdnu semestru formou
prezentace s povinnou účastí (podpis prezenční listiny).
Přezkoušení proběhne v rámci cvičení ve 3. týdnu semestru. Bez prokazatelného poučení (účast na
přednášce i cvičení stvrzená podpisem) nebude posluchač připuštěn k testu!
Forma přezkoušení – test s 10 otázkami. V testu se připouští 1 chyba. Úspěšným vykonáním testu
získá posluchač kvalifikaci „pracovníka poučeného“ ve smyslu §4 Vyhlášky 50/1978 Sb.
Náhradní poučení proběhne 13. 10. 2014 od 17:00 do 19:00 hodin v místnosti SD1.48.
Opravný termín přezkoušení bude 14. 10. 2014 od 8:00 hodin v místnosti SC4.69.
Časový plán
29. 9. - 3. 10. 2014
6. 10. - 10. 10. 2014 (SC4.69)
13. 10. 2014 17:00-19:00 (SD1.48)
14. 10. 2014 8:00 (SC4.69)
Poučení z „Bezpečnosti v elektrotechnice“
Testy – přezkoušení § 4 Vyhl. 50/1978 Sb.
Náhradní poučení
Opravný termín přezkoušení
Studijní materiály
[1]
[2]
[3]
Kaláb, Steinbauer, Veselý: Bezpečnost v elektrotechnice. VUT Brno, 2009.
Kaláb, Steinbauer, Veselý: Bezpečnost v elektrotechnice, pracovní sešit. VUT Brno, 2009.
http://www.utee.feec.vutbr.cz/?q=cs/elektrotechnicka-kvalifikace
K poučení je připraven pracovní sešit [2] určený k poznámkám během multimediální prezentace.
Tento sešit je nutno mít na přednášku i cvičení ve druhém týdnu semestru! K zakoupení v prodejně
skript na Kolejní 4 nebo v elektronické verzi na webu.
Docházka
Přednášky i cvičení se konají dle rozvrhu BEL1. Účast na výuce je povinná a bezpodmínečně nutná,
podrobněji viz Směrnice děkana FEKT pro seznámení studentů s bezpečnostními předpisy. Na
přednáškách a cvičeních bude při povinné části poučení prováděna prezence, proto je nutné dostavit
se podle rozvrhu, nelze chodit jinam.
V Brně, dne 21.9.2014
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.
garant
Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
Vytvořeno dne 21. září 2014
Download

Organizace přezkoušení §4 pro EEKR