KAISER VOJTĚCH
REGISTRACE DO KOLEJNÍ SÍTĚ - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S PŘIPOJENÍM
REGISTRATION INTO INTERNET NETWORK - CONNECTIVITY TROUBLESHOOTING
Ordinační doba / business hours
PO(MO)
UT(TU)
ST(WE)
ČT(TH)
PÁ(FR)
: 20:00 - 22:00
: -/: 20:00 - 22:00
: 20:00 - 22:00
: -/-
Kontakt / Contact informations
e-mail
: [email protected]
tel.
: +420 724 532 655
Platba poplatku za připojení na internet / payment for internet connectivity
800,- CZK
účet / bank account : 52 33 44 8001 / 2010
var. symbol : UID (viz. FAQ)
K registraci si noste již vyplněné formuláře (jsou na nástěnce napravo za vrátnicí) - vyplňte
údaje v tlustou čarou zvýrazněných položkách - především číslo vaší zásuvky (PCxxx).
K registraci je potřeba Vaše MAC adresa pro LAN ethernet adaptér a wifi adaptér, pokud
nevíte co to je, mějte prosím před registrací připravený zapnutý počítač, v opačném případě
vyplňte tyto údaje do formuláře.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Please take to registration filled form (they're on the board right behind the reception) - fill
number of your connection slot (PCxxx).
To registration is needed your MAC adress for LAN ethernet and wifi adapter, if you do not
know what those means, take your laptop with you, otherwise fill those numbers in propper
columns.
KLEPEJTE PROSÍM NA VNITŘNÍ DVEŘE
KNOCK ON INNER DOOR PLEASE
521
FAQ
Q:
A:
Q:
A:
Q:
A:
Q:
A:
Q:
A:
Q:
Nevím své UID? / I do not know my user ID?
Při registraci Vám na zadaný e-mail přišla správa s login/pass na Váš účet na serveru
rups.hk.cvut.cz, kde je v detailech o Vašem účtu uvedeno. Login je zpravidla
"jméno.příjmení".
During your registration you recieved e-mail with login/pass to your account on server
rups.cvut.cz, where is in details. Usually is login in shape "firstname.lastname".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je platba za internet poměrně za půl roku užívání? / Is payment for half year using of
connection?
Ne, platba je ve skutečnosti členský příspěvek v klubu Hlávkovi koleje za období semestru a
jako benefit tohoto klubu máte k dispozici internetové připojení. Nelze ho tedy krátit vůči
času kdy jste nebyl/a registrován.
No, it is actually fee for membership in club "Hlávkova Kolej" for a semester, and
internet connection is is benefit of this club. So there is no possibility to reduce the fee with
regard to time you were not registered.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mohu mít na své zásuvce více zaregistrovaných počítačů? / Can I have registered more
computers on one PC slot?
Ne, na každou zásuvku/uživatele může být pouze jeden zaregistrovaný počítač. Vyjímku tvoří
jednolůžkové pokoje kde jsou k dispozici 2 zásuvky a na každou tedy může být přidělen jeden
počítač, přestože se jedná o jednoho uživatele.
No, on every single PC slot/user can be registered only one computer. Exceptions are one
bed rooms where are two PC slots so there can be registered two computers.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jak zjistím jestli moje platba byla přijata? / How can I know that my payment was
successfully accepted?
Do google zadejte "raiffeisenbank 5233448001 hlávkova kolej" a v prvním odkazu lze vidět
kompletní výpis transakcí na účet klubu HK. Dále se lze zalogovat na rups.hk.cvut.cz pod
přiděleným jménem a heslem (viz. e-mail) a v sekci platby jsou uvedeny všechny potvzené
transakce z Vašeho účtu.
Type into google "raiffeisenbank 5233448001 hlávkova kolej" and in the first link you can see
all transactions on HK club account. You can also log into rups.hk.cvut.cz with your
login/password from recieved e-mail and in section "platby" is every your confirmed
payment
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přestěhoval/a jsem se na jiný pokoj, mám nový počítač, co mám dělat? / I moved to different
room, I have new komputer, chat should I do?
Stačí poslat nové informace na mail (nové číslo zásuvky, nová MAC adresa počítače).
Sending updated infomations (new PC slot number, new MAC addresses) via email is
sufficient in that case, and may be even faster.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jak je to s WIFI připojením? / How about WIFI connection?
Wifi připojení je dostupné pouze ve studovně a na dvoře pro zaregistrovaná zařízení.
Každý uživatel může mít zaregistrovánu jednu WIFI MAC adresu libovolného zařízení ze
kterého je pak možné se připojit. K připojení nejsou třeba žádné přihlašovací údaje.
Wifi connection is available in studyroom and in the yard for registered device only.
Every user may have registered one WIFI MAC address o fany device that will be able to
Conner to our network. Connection does not require any other form of identification.
Download

KAISER VOJTĚCH KLEPEJTE PROSÍM NA