Pojištění majetku
Pojištění strojů
a strojních zařízení
Odborný tým společnosti GrECo specializující
se na oblast pojištění technických rizik Vám
na základě výčtu technických zařízení, která
používáte pro své podnikání doporučí nejvýhodnější způsob, jak tyto celky ochránit před
hrozícími riziky.
Pojištění strojů a strojních zařízení poskytuje v rámci příslušných pojistných podmínek komplexní ochranu pro stroje, strojní
zařízení, jiná technická zařízení nebo soubor
takovýchto zařízení.
Připravíme Vám pojistný program na míru.
Skupina GrECo JLT Czech Republic je nezávislý
pojišťovací broker a poradce pro velké a střední
průmyslové a obchodní společnosti, asociace,
municipality a další. Řadí se mezi přední makléře
na trhu a společně s významnými světovými brokery
tvoří jádro makléřské sítě JLT International Network.
Využitím špičkových pojistných technik vytváří
GrECo individuální řešení pro oblast pojištění a risk
managementu.
S prvotřídními zkušenostmi v oblasti stavebnictví,
strojírenství, letectví, výstavby investičních celků,
námořní přepravy, dopravy & logistiky, energetiky
a obnovitelných zdrojů, telekomunikací a mnoha
dalších nabízí svým klientům napříč obory exkluzivní
služby, které poskytuje tým odborných specialistů
pro daná odvětví. GrECo zabezpečuje pojistnou
ochranu nejen samotným společnostem, ale také
chrání jejich zaměstnance, majetek i finance.
Součástí skupiny GrECo JLT Czech Republic je také
největší srovnávací portál a prodejce v oblasti
retailového pojištění přes internet, společnost
Top-Pojištění.cz s.r.o.
Komu je pojištění určeno?
Pro všechny vlastníky nebo provozovatele strojů, a to jak pro velké průmyslové podniky s rozsáhlými výrobními provozy nebo plně
automatizovanými závody, tak i pro střední a malé firmy.
Co je pojištěno?
Hospodářsky významné výrobní technologie nebo jednotlivé pracovní stroje (všechny druhy stavebních a zemědělských strojů a strojního zařízení), jejichž poškození nebo zničení by mělo značný ekonomický dopad na hospodaření společnosti.
Jaká nebezpečí jsou kryta?
Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci jakoukoliv událostí, která nastane nečekaně a náhle
a není v pojistných podmínkách vyloučena. Toto pojištění je tedy tzv. pojištěním na všechna rizika (ALL RISKS).
Pojištění strojů je možno charakterizovat jako ,,úrazové” pojištění strojního zařízení. Kryje totiž nepředvídané a náhlé fyzické škody
na pojištěných předmětech, které vyžadují opravu nebo výměnu. Kryty jsou škody vzniklé zejména z těchto příčin:
• chybnou konstrukcí, vadou materiálu nebo výrobní vadou,
• přetlakem páry, plynu nebo kapaliny či podtlakem,
• nedostatkem vody v kotli,
• nevyvážeností nebo roztržením odstředivou silou,
• pádem nebo vniknutím cizího předmětu
• selháním měřicích, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení,
• nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalostí, zlomyslností
Základní pojištění je možné rozšířit nebo doplnit o další pojistná rizika např. formou tzv. doložek neboli klauzulí podle konkrétních
potřeb.
Pojištění strojního přerušení provozu – MLOP (Machinery Loss Of Profit)
Pojištění strojního přerušení provozu se sjednává pro případ finančních ztrát, které vznikly jako důsledek přerušení provozu, způsobeného věcnou škodou na strojích nebo strojním zařízení.
Tento druh pojištění umožňuje společnostem i v případě havárie splácet leasingové splátky, úvěry, mzdy zaměstnanců apod. V podstatě by měla platit zásada, že čím je společnost více zatížena leasingy a úvěry, tím spíše by měla mít klíčové technologie a jejich
ekonomické výsledky takto pojištěny.
Formy a realizace pojištění
• Pojištění lze realizovat pro celé soubory strojů a strojních zařízení anebo pouze pro vybrané stroje a zařízení
• Vhodné je pojišťovat stroje, jejichž věk nepřesáhl hranici 10 let
Oddělení majetku a technických rizik poskytuje veškeré poradenství a služby s cílem
optimalizace pojistné ochrany.
Katalog služeb:
• Analýza stávajícího pojištění
• Analýza a zhodnocení možných rizik
• Služby risk managementu
• Poradenství pro optimalizaci pojištění
• Kompletní realizace výběrového řízení
• Jednání s pojistiteli
• Příprava veškerých smluvních vztahů
• Zajištění veškeré administrace v průběhu platnosti pojištění
• Služby v případě pojistné události
Kontakt
GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
Miroslava Johnová
specialista technických rizik
e-mail: [email protected]
www.greco.eu
GrECo JLT Czech Republic. Váš partner pro pojištění.
Download

Pojištění strojů a strojních zařízení