forbes/focus
forbes
AdVoice
human garden
PROČ (NE)INVESTOVAT
DO ZDRAVÉ FIRMY?
9. T-Mobile
25,9
7,5
1,5
10. GE Money
Bank
13,9
4,9
1,1
11. Lesy České
republiky
14
5
1
12. UniCredit
Bank
9,9
4
0,8
13. Česká
pojišťovna
28
4,5
0,8
14. Net4Gas
9,1
3,8
0,7
15. Hypoteční
banka
8,7
3,5
0,7
Kateřina Kašeová
SALES AND MARKETING DIRECTOR – HUMAN GARDEN
Když před necelými dvěma roky
založila Barbora Stejskalová
konzultantskou společnost Human
Garden, byla myšlenka podílení se
na vzniku a budování Zdravých
firem nad rámec efektivního HR,
rozvoje nebo headhuntingu tou
stěžejní. Idea tzv. Zdravé firmy tvoří
dnes jak samostatný koncept, tak
hlavní pointu přístupu ke všem
nabízeným službám a produktům.
Téma Zdravých firem se zároveň
stalo námětem prvního ročníku
konference Corporate Health Day,
kterou za podpory České spořitelny
a doprovodu zvučných jmen českého
byznysu společnost Human Garden
organizovala.
Co se ale vlastně technicky skrývá
pod tímto bohulibým pojmem
a konceptem jako takovým? Jaká
je podstata fungování těchto
společností a co všechno přináší
zaměstnancům, vedení, vlastníkům?
Pro někoho je Zdravá firma ta, která
je ekonomicky stabilní, kde je dobrá
nálada, angažovaní zaměstnanci,
zdravý leadership a komunikace. Pro
jiného ta, kde jsou bohaté firemní
benefity, fitcentrum a vegetariánská
kantýna. Záběr zdánlivě široký, ale
všechny dílčí představy se sbíhají
na společném principu – jako
zaměstnanec chci do své práce
prostě chodit rád.
Zejména velké podniky a korporace,
kde se obtížně hledá lidem blízká
hodnota nebo myšlenka, která
by nadchla, se spokojeností
a angažovaností vlastních lidí bojují
a tříští úsilí a zdroje v neefektivních
nástrojích. Zaměstnanci často i přes
řadu nabízených benefitů ztrácejí
chuť do práce, nevidí její smysl ani
zájem ze strany zaměstnavatele.
Daleko od centrály hledají motivaci
v dílčích firemních subkulturách,
nebo otupí a se sebezapřením
přijmou fakt, že vlastně nikoho
nezajímají a do práce chodí „pouze“
pro výplatu.
To, že má následné špatné firemní
rozpoložení negativní ekonomický
dopad, je zřejmé. Ať už to jsou přímé
dopady na motivaci, výkonnost
nebo angažovanost nebo dopady
nepřímé jako vyšší absence (reálná
i předstíraná), vyšší fluktuace nebo
úrazovost. Angažovaní zaměstnanci
dosahují až 2x vyššího profitu než
ti, kteří „zápal“ do práce nepociťují,
fluktuace klesá u angažovaných
zaměstnanců dokonce až o 40
%, nehodovost naopak stoupá
s nepozorností neangažovaných až
o 60 %.
Spletitost, systémovost a zdánlivě
obtížná uchopitelnost tématu
manažerům často komplikuje snahu
o změnu. Mylná je i domněnka,
že nastavení principů fungování
„Zdravé firmy“ příliš zatíží firemní
rozpočty. Nejen z dlouhodobého
hlediska mohou být naopak
předmětem úspor. Často výrazně
pomůže už revize efektivnosti
užívaných nástrojů, sjednocení
a zpřehlednění sdělení a jeho
interní komunikace, a hlavně
sdílené hodnoty, které dokážou lidé
pochopit, přijmout a společně je ve
firmě žít.
květen 2014 FORBES | 27
Download

Článek ve Forbes - Human Garden sro