HYPOTÉKA 2014 - 23. říjen 2014, Praha
8. Výroční konference
HYPOTÉKA 2014
SPECIÁLNÍ
NABÍDKA:
3 účastníci
za cenu 2
NEJPOPULÁRNĚJŠÍ VÝROČNÍ SETKÁNÍ HYPOTEČNÍHO TRHU
URČENO PRO:
Banky
Finanční
poradce
Brokery
Již osmým rokem pořádáme konferenci Hypotéka, které se
tradičně účastní profesionálové z oblasti hypotečního trhu a
analyzují klíčová témata tohoto dynamického odvětví.
Stavební
spořitelny
Konzultantské
společnosti
Připojte se k nám a zúčastněte se dne nabitého interaktivní
diskusí, praktickými prezentacemi a cenného networkingu
se strategickými partnery.
KOMENTÁŘE LOŇSKÝCH ÚČASTNÍKŮ
„Užitečné setkání lidí
z oboru a spousta témat
k zamyšlení.“
„Hodnotím velmi pozitivně
výběr témat i přednášejících.
Výborná organizace.“
„Sebereflexe všech
subjektů zabývajících se
hypotékami
(makléři, banky,..).“
„Obecně je letos
konference velmi
zajímavá. Dává prostor
pro neformální diskuze.“
„Velmi podařená
konference se
zajímavým výběrem
témat.“
PROČ SE ZÚČASTNIT
DOZVÍTE SE AKTUÁLNÍ
NOVINKY Z OBORU
POROVNÁTE SVÉ STRATEGIE
SE STRATEGIEMI DALŠÍCH
VÝZNAMNÝCH BANK
NALEZNETE EFEKTIVNÍ
CESTU SPOLUPRÁCE SE
ZPROSTŘEDKOVATELI
www.smithnovak.cz | (+420) 220 513 459
ZAPOJÍTE SE DO DISKUZÍ O
SOUČASNÉ PROBLEMATICE
HYPOTEČNÍHO TRHU
Page 1 of 5
HYPOTÉKA 2014 - 23. říjen 2014, Praha
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Vlastimil Nigrin
člen představenstva a vrchní ředitel
pro oblast obchody a klienti
Libor Ostatek
ředitel
Hypoteční banka
Golem Finance
Michal Hlaváček
Richard Beneš
zástupce ředitele Samostatného odboru finanční
stability
obchodní ředitel
Česká národní banka
OVB Allfinanz
Tomáš Pubrdle
Petr Kielar
vedoucí oddělení Mimosoudní vymáhání
konzultant
Wüstenrot
Stavebky.cz
Michal Neubauer
Martin Lux
manažer hypotečního segmentu
vedoucí oddělení Socioekonomie bydlení
Unicredit
Sociologický ústav AV ČR
Jiří Pácal
Boris Čuchran
jednatel
člen představenstva
Central Europe Holding
LBBW Bank
A další …
SPOLEČNOSTI, KTERÉ SE PODÍLELY NA LOŇSKÉM ROČNÍKU
www.smithnovak.cz | (+420) 220 513 459
Page 2 of 5
HYPOTÉKA 2014 - 23. říjen 2014, Praha
1
09.00
VÝHLED SITUACE NA ČESKÉM TRHU – AKTUÁLNÍ TRENDY V OBLASTI HYPOTÉK
AKTUÁLNÍ TRENDY V OBLASTI HYPOTEČNÍHO TRHU
Michal Neubauer, manažer hypotečního segmentu, Unicredit Bank
„Velmi přínosné a užitečné
informace.“
09.18
KAM SE POSUNUL BYTOVÝ TRH A KAM BY MOHL DÁLE KRÁČET
Přehled fungování bytového trhu v segmentu nové bytové výstavby, transakcí s bytovými nemovitostmi, jejich provozování a výnosů
Zdroje dat a jejich kvalita při hodnocení bytového trhu
Nedostatky znaleckých posudků, předkládaných k posouzení ceny nemovitosti
První dojmy a zkušenosti investora na bytového trhu pod novým občanským zákoníkem




Jiří Pácal, ředitel společnosti, Central Europe Holding
09.36
KCASE STUDY HYPOTEČNÍ BANKY
Vlastimil Nigrin, člen představenstva a vrchní ředitel pro oblast obchody a klienti, Hypoteční banka
09.54




10.15
OCEŇOVÁNÍ A NOVÉ REGULACE
VYHODNOCOVÁNÍ ROVNOVÁŽNOSTI CEN NEMOVITOSTÍ VE SVĚTLE NOVÉ REGULACE NEMOVITOSTNÍCH
EXPOZIC BANK


„Velmi pozitivní dojem,
velmi dobrá volba
přednášejících.“
Co se nyní děje s hypotečním trhem?
Jakým směrem se bude bytový trh a ekonomika vyvíjet do budoucna?
Jaké typy nemovitostí se v současnosti nejvíce prodávají?
Jaké jsou inovace ve strategii distribučních kanálů?
Káva
2
10.45
PANELOVÁ DISKUSE

Nová regulace nemovitostních expozic bank- transpozice CRD IV/CRR do českých zákonů. Rozdíly v regulaci expozic vůči rezidenčním a
komerčním nemovitostem
Možné další regulace nemovitostních expozic v národní diskreci (LTV/LTI/DSTI)- mezinárodní srovnání, vyhlídky pro ČR. Alternativní
možnosti regulace
Praktické otázky vyhodnocování rovnovážnosti cen nemovitostí:
a)
Podkladové údaje o cenách nemovitostí- výhody a nevýhody různých typů dat z hlediska jejich další analýzy
b)
Typy analýz použitelné pro vyhodnocení rovnovážnosti cen nemovitostí - výhody a úzká místa alternativních přístupů
Michal Hlaváček, pracovník odboru finanční stabilita, Česká národní banka
11.10
HEDONICKÝ CENOVÝ INDEX NA DATECH POSKYTOVATELŮ


Seznámení s metodikou tvorby cenového indexu na sdílených datech poskytovatelů hypotečních úvěrů
Prezentace vybraných výsledků indexu a jeho využití pro účely přeceňování a řízení cenového rizika
Martin Lux, vedoucí oddělení Socioekonomie bydlení, Akademie věd ČR
11.35
SPV (SPECIAL PURPOSE VEHICLE), JAKO NÁSTROJ PRO ŘEŠENÍ DELIKVENTNÍCH KLIENTŮ BANK




Regulace hypotečního trhu: řešení nebo hrozba? („stínové“ bankovnictví v USA)
Směrnice 2014/17/EU: konec vymáhání pohledávek bank „od stolu“?
Směrnice 2014/17/EU: revoluce v nebankovním sektoru?
SPV – od vymáhání k řešení pohledávek („just-in-time“, ne „just-in-case“)
Tomáš Pubrdle, vedoucí oddělení Mimosoudní vymáhání Wüstenrot
12.00
NOVÁ REGULACE A DISTRIBUCE HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ



Co by měla nová regulace přinést
Jaký může být dopad regulace na distribuci
Jaké změny se dají očekávat do budoucna
Tomáš Urban, vedoucí mimobankovní distribuční sítě, Komerční banka
www.smithnovak.cz | (+420) 220 513 459
Page 3 of 5
HYPOTÉKA 2014 - 23. říjen 2014, Praha
12.25





„Zajímavý prostor pro
výměnu informací.“
12.45
Jaké jsou bezprostřední důsledky nové legislativy?
Co nové regulace znamenají pro zákazníky?
Jaký je vývoj cen nemovitostí?
Jaké jsou nové trendy v oceňování?
Jak jsou hypoteční trhy regulovány v jiných zemích?
Oběd
3
13.45
PANELOVÁ DISKUSE
DISKUZE SE ZPROSTŘEDKOVATELI – CO BY BANKY MĚLY DĚLAT?
KVALITATIVNÍ STANDARDY VE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
Klíčové faktory kvality – očima klienta, kvalita a přidaná hodnota v čase
Standardy kvality spolupráce s bankami
Kvalita vs. Kvantita, ekonomické aspekty
Odhad budoucího vývoje zkvalitňování trhu financování bydlení




Libor Ostatek, ředitel, Golem Finance
14.10
NOVÉ SLUŽBY V OBLASTI HYPOTEČNÍHO TRHU
Přednášející bude brzy potvrzen
14.35
PRODEJ HYPOTÉK NA STRANĚ FINANČNĚ PORADENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
Univerzalita vs. specializace poradce
Refinancování - příležitost/hrozba do budoucna
Servis klientů - banka vs. finanční poradce



Richard Beneš, Obchodní ředitel, OVB Allfinanz
15.00
DISKUSE U KULATÉHO STOLU
Účastníci konference budou rozděleni do několika skupin. Každá skupina bude
řešit aktuální otázku týkající se hypotečního trhu a výstupy tohoto
brainstormingu pak jeden ze skupiny přednese publiku.
„Konference byla přínosná
a plně splnila očekávání.“
15.30
Káva
4
15.50
RISK MANAGEMENT A OBDOBÍ NÍZKÝCH ÚROKOVÝCH SAZEB
TÉMA BUDE BRZY POTVRZENO
Boris Čuchran, člen představenstva, LBBW Bank
16.15
CO S NÁKLADY BANKY NA RIZIKOVÉ POHLEDÁVKY
Přednášející bude brzy potvrzen
16.40
STAVEBNÍ SPOŘITELNY V OBDOBÍ NÍZKÝCH ÚROKOVÝCH SAZEB




Stavební spoření a úrokové sazby
Nízké úrokové sazby - rizika a příležitosti
Reakce stavebních spořitelen v ČR na pokles úrokových sazeb
Scénáře dalšího vývoje
Petr Kielar, konzultant, Stavebky.cz
17.05
DOTAZY
17.15
Konec konference
www.smithnovak.cz | (+420) 220 513 459
Page 4 of 5
HYPOTÉKA 2014 - 23. říjen 2014, Praha
VÝBĚR SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ SE ZÚČASTNILY
URČENO PRO
KPMG | ČSOB | Novell | Logica | Simply | Open Finance
Sberbank | Oberbank | Deloitte | ING Bank | LBBW Bank
Equa Bank Tatrabanka | Hyposervis | MaxFinance | M.B.A.
Finance | Eurodražby | Cleverlance | M&M reality | Cetelem
Chytrý Honza | Golem Finance | Poštová banka | GE Money
bank | Raiffeisenbank | UniCredit Bank | Gepard Finance
Komerční banka | Hypoteční Banka | Česká spořitelna
Česká národní banka | Czech Credit Bureau | Ministerstvo
financí | Česká bankovní asociace | Wüstenrot hypoteční
banka | Partners Financial Services | Raiffeisen stavební
spořitelna | Českomoravská stavební spořitelna
Banky
Stavební spořitelny
Brokeři
Finanční poradci
Konzultanti
Technologické společnosti
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
3 účastníci za cenu 2
ZVÝHODNĚNÁ CENA
Zaregistrujte se společně s kolegou na tuto konferenci
a získejte vstupenku pro třetího zdarma!
Pro využití této nabídky jednoduše vyplňte online
registrační formulář na naší webové stránce a do
poznámky vložte kód 'H32' nebo nám zavolejte na tel.
220 513 459 a my Vám registraci vyřídíme.
8,500 CZK + DPH
Při účasti tří delegátů.
Tři způsoby registrace
STANDARDNÍ CENA
Vyplňte on-line rezervační formulář (link).
12,750 CZK + DPH
Zavolejte nám na +420 220 513 459
Napište nám na [email protected]
Hotel
Grandior hotel Prague
Podmínky
Po přijetí správně vyplněné přihlášky Vám
obratem vystavíme fakturu se splatností 14
kalendářních dní od data jejího vystavení.
Pokud se zaregistrujete méně než 30 dní
před začátkem akce, musí být platba
obdržena před začátkem prvního dne akce.
Při stornování přihlášky 15 a více
kalendářních dní před akcí získáte zpět celý
poplatek, při stornování 14 a méně
kalendářních dní před akcí získáte zpět 50%
ceny.
v přiměřeném rozsahu nepředstavují důvod
pro refundaci účastnického poplatku.
SmithNovak neručí za žádné dodatečné
výdaje účastníků, jakými jsou například
ubytovací či cestovní výdaje.
SmithNovak neručí za žádné individuální či
jiné dopravní zdržení, za těchto podmínek
jsou uplatněny běžné stornovací podmínky.
Konferenční materiály
Pokud Vás akce zaujala, ale nemůžete se
zúčastnit, prosím předejte tuto brožuru svým
kolegům nebo nám zavolejte a vyžádejte si
informace o ceně konferenčních materiálů.
Cena zahrnuje
Zastoupení účastníka či rozdělení dnů mezi
delegáty je možné bez omezení.


Z důvodů mimo kontrolu organizátorů této
akce se může změnit místo akce, obsah
či načasování programu, ale změny

Vstup na konferenci
Příručka s kopiemi všech prezentací a
dalších materiálů
Oběd a občerstvení
Kontakt
Pro více informací ohledně přednášejících, rezervací, nebo možností
partnerství, kontaktujte prosím někoho z našeho týmu:
Zuzana Pavelková
Senior Conference Producer
[email protected]
(+420) 220 513 459
Katarzyna Terech
Marketing & Partnership Manager
[email protected]
(+420) 220 513 459
www.smithnovak.cz | (+420) 220 513 459
Page 5 of 5
Download

HYPOTÉKA 2014