V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
Černilov
Hradec Králové
............................................. okres .........................
10.10.
11.10.2014
konaných ve dnech (dne) ..................... byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
Počet volebních okrsků
3
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
3
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
------Počet volebních obvodů
1
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
1968
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
1051
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
1051
A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
zvolení
Pořadí na HL
Počet hlasů
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
strana č. 2 - Otevřená radnice pro Černilov s Úsvitem
Petr Šrámek
32
Petr Slezák
31
Karel Příhoda
60
Lukáš Šulc
28
Pavel Slezák
34
Martin Skákal
40
Aleš Zemánek
38
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
strana č. 3 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Stanislav Javůrek
57
1.
663
Vladimír Svíčka
37
6.
596
Eva Stolínová
56
4.
579
Miroslav Krsek
42
2.
470
Pavlína Hofmanová
44
3.
553
František Svoboda
57
5.
529
Kateřina Šimková
42
7.
506
Vladislav Král
50
8.
452
B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení
náhrad.
Věk
přímé demokracie
9.
510
13.
505
6.
503
3.
493
10.
485
1.
413
2.
396
Pořadí na HL
Počet hlasů
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
strana č. 2 - Otevřená radnice pro Černilov s Úsvitem
Josef Maleček
48
Luboš Šulc
36
Tomáš Obzina
41
Martin Nigrin
45
Vladimír Veselík
48
Tomáš Holzknecht
38
Lubomír Veselovský
35
Michal Neumann
46
přímé demokracie
4.
365
5.
465
7.
465
8.
353
11.
399
12.
342
14.
377
15.
345
Volební
1.
2.
3.
4.
strana č. 3 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Petra Kubařová
32
9.
499
Zdeněk Vachek
29
10.
476
Jaroslav Kudrnáč
57
11.
519
Petr Staša
32
12.
436
569917 - str. č. 1
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
5.
6.
7.
Jan Doskočil
Jiří Prokeš
Jiří Štěnička
49
39
47
13.
14.
15.
533
510
485
C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
Volební strana č. 1 - Nestraníci
Počet hlasů pro stranu:
798, hranice:
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
František Kerhart
2.
Miloš Motyčka
3.
Vladimír Ježek
4.
Jan Herzán
218,9
Počet hlasů
246
234
193
125
Volební strana č. 2 - Otevřená radnice pro Černilov s Úsvitem přímé demokracie
Počet hlasů pro stranu:
6416, hranice:
469,7
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
Počet hlasů
číslo
1.
Martin Skákal
413
2.
Aleš Zemánek
396
3.
Lukáš Šulc
493
4.
Josef Maleček
365
5.
Luboš Šulc
465
6.
Karel Příhoda
503
7.
Tomáš Obzina
465
8.
Martin Nigrin
353
9.
Petr Šrámek
510
10.
Pavel Slezák
485
11.
Vladimír Veselík
399
12.
Tomáš Holzknecht
342
13.
Petr Slezák
505
14.
Lubomír Veselovský
377
15.
Michal Neumann
345
Volební strana č. 3 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Počet hlasů pro stranu:
7806, hranice:
572,0
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
Počet hlasů
číslo
1.
Stanislav Javůrek
663
2.
Miroslav Krsek
470
3.
Pavlína Hofmanová
553
4.
Eva Stolínová
579
5.
František Svoboda
529
6.
Vladimír Svíčka
596
7.
Kateřina Šimková
506
8.
Vladislav Král
452
9.
Petra Kubařová
499
10.
Zdeněk Vachek
476
11.
Jaroslav Kudrnáč
519
12.
Petr Staša
436
13.
Jan Doskočil
533
14.
Jiří Prokeš
510
15.
Jiří Štěnička
485
569917 - str. č. 2
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
19:01 hod., 11.10.2014
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
1
Počet listů přílohy č. 1: ......
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Ing. Ĺudmila Ducháčová
....................................................
Ing. Marta Zdeňková
zaměstnanec Českého statistického úřadu: ....................................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:
.............................
569917 - str. č. 3
Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
List č. 1
Obec (městys, město, městská část, městský obvod)
Černilov
Hradec Králové
............................................. okres .........................
10.10. - 11.10.2014
Volební obvod č. 1
Volby ve dnech (dne): ....................
1. Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího
zjišťování výsledků voleb a seznam volebních stran, které jí vyhověly (§ 45 odst.
1 zákona):
Celkem platných hlasů:
15020
Volební strana
č. 1 - Nestraníci
č. 2 - Ot.rad. pro Černilov s Úsvitem
č. 3 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Počet volených členů zastupitelstva: 15
Počet
hlasů
798
6416
7806
Počet
kand.
4
15
15
Přepoč. základ
pro porovnání
k hranici
4005,33
15020,00
15020,00
Poměr hlasů
k základu v %
19,92
42,71
51,97
Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.
Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb:
Nestraníci
Ot.rad. pro Černilov s Úsvitem
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2. Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů pro jednotlivé volební strany:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Hodnota podílu
7806,00
6416,00
3903,00
3208,00
2602,00
2138,66
1951,50
1604,00
1561,20
1301,00
1283,20
1115,14
1069,33
975,75
916,57
Číslo a zkrácený název volební strany
3 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - Ot.rad. pro Černilov s Úsvitem
3 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - Ot.rad. pro Černilov s Úsvitem
3 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - Ot.rad. pro Černilov s Úsvitem
3 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - Ot.rad. pro Černilov s Úsvitem
3 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
3 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - Ot.rad. pro Černilov s Úsvitem
3 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - Ot.rad. pro Černilov s Úsvitem
3 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - Ot.rad. pro Černilov s Úsvitem
Volební strana
2 - Ot.rad. pro Černilov s Úsvitem
3 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Mandáty
7
8
569917 - str. č. 4
Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
19:01 hod., 11.10.2014
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Ing. Ĺudmila Ducháčová
....................................................
Ing. Marta Zdeňková
zaměstnanec Českého statistického úřadu: ....................................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:
.............................
569917 - str. č. 5
Download

Zapis_czso_Cernilov.pdf